DUYURU
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen
veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına Ġlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
uyarınca Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere 11
Aralık 2015 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı Yönetmeliğin
10. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Birimleri tarafından ilan
edilmek üzere Rektörlüğümüze gönderilen Ön Değerlendirme
sonuçları aşağıya çıkarılmış olup, “Giriş Sınavları”na ait tarih, yer
ve saat bilgileri her ilanın altında belirtilmiştir.
NOT : BU DUYURU ĠLAN NĠTELĠĞĠNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA
TEBLĠGAT YAPILMAYACAKTIR.
MESLEK YÜKSEKOKULU
ĠLAN EDĠLEN KADRO BĠLGĠLERĠ
Duyuru
No
Unvanı
Program
Adedi
1003870
Öğretim Görevlisi
Uçak Teknolojisi
1
(1 aday başvurmuş olup, 1 aday giriş sınavına alınacaktır.)
S.NO
ADI SOYADI
ALES
LĠSANS
MEZUNĠYET NOTU
TOPLAM*
1.
HALİM BEKTAŞ
72,278
59,000
68,295
(*) % 70 ALES + %30 LİSANS MEZUNİYET NOTU
Sınav Tarihi
: 05.01.2016
Sınav Yeri
: Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sınav Saati
: 10:00
Download

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları