1,65E+10
5,6E+10
2,12E+10
1,69E+10
5,94E+10
1,05E+10
4,03E+10
5,47E+10
3,99E+10
1,44E+10
4,88E+10
2,85E+10
1,04E+10
2,83E+10
5,09E+10
1,59E+10
4,62E+10
1,49E+10
3,45E+10
5,52E+10
3,44E+10
1,44E+10
3,58E+10
2,45E+10
1,22E+10
5,54E+10
3,95E+10
6,11E+10
2,81E+10
3,56E+10
6,73E+10
3,45E+10
3,49E+10
3,86E+10
2,9E+10
2,28E+10
2,15E+10
3,34E+10
2,34E+10
4,22E+08
1,3E+10
4 LÜK
ÜNĠVERS ÜNĠVERS
Halen
SĠSTEME
ĠTEYE
ĠTEYE
Ġkamet
GÖRE Mezuniye
YERLEġT YERLEġT
Ettiğiniz
NOT
t Yılı?
ĠRĠLME
ĠRĠLME
Ġl
ORTALA
YILI
PUANI
MANIZ?
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ORDU
2009 331,4610
3,60
2014
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2010 423,6820
3,32
2014
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TRABZON
2009 344,3820
3,23
2013
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2010 264,9550
3,21
2014
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2009 322,3870
3,09
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2009 337,0460
3,05
2013
ĠLAHĠYAT FAK
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2010 266,1150
3,03
2014
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SĠNOP
2010 382,7990
3,02
2014
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2014 273,4000
3,02
2013
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2009 328,4360
2,99
2014
ilahiyat fakultesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
kastamonu
2009 329,7420
2,98
2014
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TOKAT
2012 255,4073
2,96
2014
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Ankara
2011 255,6280
2,91
2013
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2012 254,9829
2,86
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2009 331,0840
2,85
2013
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ORDU
2012 251,5856
2,83
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2010 382,9280
2,81
2014
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TRABZON
2012 252,8631
2,79
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi KARABÜK
2012 249,0000
2,79
2014
ondokuz mayıs
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi konya
2012 249,1889
2,79
2014
ilahiyat fakultesi
1. Ġlâhiyat
/ ilahiyat
Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi giresun
2012 262,1465
2,76
2014
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ANKARA
2012 256,8858
2,76
2014
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Denizli
2012 249,5764
2,74
2014
ilahiyat
2. Ġlahiyat Bilimleri
Din Kültürü
Fakültesi
ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Erzurum
1998 420,0000
2,74
2002
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi trabzon
2012 251,1477
2,74
2014
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2012 262,6265
2,71
2014
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2012 263,5126
2,71
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ORDU
2012 254,2701
2,70
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi AMASYA
2012 251,6871
2,70
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Ankara
2012 249,2398
2,70
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2010 379,5320
2,68
2014
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
GĠRESUN
2010 378,0520
2,66
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2012 255,6485
2,64
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
2010 261,7910
2,63
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Samsun
2012 257,0689
2,63
2014
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ANTALYA
2012 249,9527
2,62
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi istanbul
2012 249,9938
2,62
2014
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ordu
2011 266,5200
2,61
2013
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Amasya
2012 252,8500
2,61
2014
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
corum
2012 249,4240
2,61
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2011 257,1470
2,60
2013
ATAMAYA
Fakültesi/
Bölümü/P ESAS OLAN Mezuniyet
Yüksek
rogramı ÖĞRETMEN
Durumu
Okulu
LĠK ALANI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ASIL
TC kimlik
No
Okuduğu
veya
Mezun
Adı
Soyadı
olduğu
Üniversit
enin Adı
Munise
TĠMUR
OMÜ
BAHTĠYARAYGÜN
OMÜ
ÖZLEM
KARAGÖL OMÜ
SÜMEYYE AKYAR
NUR
OMÜ
Nur
Duyum
OMÜ
firdevs
torun
OMÜ
HATĠCE ÖZTÜRK OMÜ
Ebuakil
SÜMENGEN
OMÜ
YUSUF
GÜL
OMÜ
Fatih
Yetkin
OMÜ
Kezban
Çağılci
OMÜ
MURAT
ÇETĠN
OMÜ
Fatma BetülOrhan
OMÜ
elif
erilli
OMÜ
pınar
açıcı
OMÜ
HASRET SÜER
OMÜ
MERVE
AYDIN
OMÜ
ERGÜL
ÖZTÜRK OMÜ
FATĠH
ÇARDAK OMÜ
meryem gövercin OMÜ
fatma
tokalak
OMÜ
NĠHAL
HALLEDĠCĠOMÜ
AyĢegül GÖK
OMÜ
bilge
ay
OMÜ
SÜMEYYE AKBULUT OMÜ
AYFER
DEMĠR
OMÜ
IġIK
KESER
OMÜ
orhan
Ģeker
OMÜ
Sadık
TURAN
OMÜ
Ģakire
bekar
OMÜ
Bilal
DOĞRU OMÜ
ESRA
PEKDEMĠROMÜ
ebru
turan
OMÜ
derya
dinç
OMÜ
Hanife
KARADAĞ OMÜ
EMĠNE
ġAHĠN
OMÜ
gönül
bulut
OMÜ
DAVUT
SAĞLAM OMÜ
Rukiye
ÖKSÜZ
OMÜ
YUNUS EMRE
KOC
OMÜ
AHMET
KUL
OMÜ
2,57E+10
2,82E+10
3,86E+10
6,68E+10
4,99E+10
1,79E+10
1,84E+10
4,55E+10
2,47E+10
1,58E+10
3,68E+10
3,82E+10
6,48E+10
2,67E+10
4,57E+10
5,88E+10
2,67E+10
3,93E+10
4,31E+10
3,3E+10
4,32E+10
5,79E+10
6,8E+10
6,98E+10
2,49E+10
5,76E+10
4,06E+10
1,26E+10
3,31E+10
4,78E+10
3,92E+10
3,76E+10
4,96E+10
3,6E+10
abdulkadir yıldırım
OMÜ
EMRULLAHÇAL
OMÜ
NAGAHAN KELEġ
OMÜ
FEHĠME ÖZER
OMÜ
MUHAMMET
GÜMÜġ OMÜ
fatma betülYAVUZ
OMÜ
isa
saygılı
OMÜ
Rabiye
GÖRGÜLÜOMÜ
sema
uysal
OMÜ
Tuğba
AteĢyürek OMÜ
AYLA
HEKĠM
OMÜ
HATĠCE ÖZCAN
OMÜ
ömer
yeĢersin OMÜ
ömer
açıkgöz
OMÜ
sakin
tuğlu
OMÜ
mehmet altıntaĢ
OMÜ
MERYEM ÖZDEMĠR OMÜ
sevgi
sevinç
OMÜ
EMRE
ÇOLA
OMÜ
FATMA ARZU
ARSLAN OMÜ
Hatice
Bütün
OMÜ
AYLA
PORSUK OMÜ
Filiz
Reis
OMÜ
HALĠM
BENLĠ
OMÜ
HAMĠDE DOĞRU OMÜ
selma
sarıoğlu OMÜ
Esma
Abanoz
OMÜ
fatih
okur
OMÜ
SEMA
YILMAZ OMÜ
FAZĠLET BOĞAÇ OMÜ
ġÜKRÜ
ġAHĠN
OMÜ
yakup
özkan
OMÜ
Nefize
Tufan
OMÜ
Tuğba
Arslan
OMÜ
ilahıyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ÇORUM
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi kocaeli
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
çanakkale
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SĠNOP
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Bartın
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Samsun
Ġlahiyat Fakultesi
2. Ġlahiyat Bilimleri
Din Kültürü
Fakültesi
ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Trabzon
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
BĠLECĠK
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Tokat
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
DENĠZLĠ
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
izmir
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
Ġlahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Ordu
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ANKARA
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
TOKAT
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Trabzon
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Samsun
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TOKAT
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
AMASYA
OMÜ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
çorum
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
adana
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ANKARA
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TRABZON
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi istanbul
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Manisa
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi Samsun
3,55E+10
6,07E+10
2,22E+10
4,59E+10
2,25E+10
6,23E+10
1,77E+10
1,17E+10
1,47E+10
1,28E+10
2,6E+10
4,82E+10
Hasan KadirTÜMBUL OMÜ
Gülsüm
Yıldırım
OMÜ
MEHTAP HARMANCIOMÜ
irfan
ġAHĠN
OMÜ
HATĠCE KOÇAK
OMÜ
YEġĠM
DANACI OMÜ
KADRĠYE KÖSEOĞLU
OMÜ
Mesut
yıldıztaĢ OMÜ
MEVLÜDE AYDIN
OMÜ
Esra
Saykal
OMÜ
davut
inceler
OMÜ
KADĠR
SARIBAġ OMÜ
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Konya
2009
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Amasya / Merzifon
2012
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
AMASYA
2012
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ORDU
2012
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2012
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ankara
2012
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Aksaray
2009
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAKARYA
2012
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
DĠYARBAKIR 2012
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Ġstanbul
2011
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ANTALYA
2012
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
AMASYA
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2009
2012
2012
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2009
2011
2012
2011
2012
2013
2009
2009
257,7056
249,3877
250,0044
289,9250
252,5076
339,1010
256,6071
254,7909
263,299 (dgs)
257,3634
255,1055
249,9767
250,7162
250,0046
252,4798
DGS 249,93314
250,5049
269,0000
252,8047
252,0750
266,7725
273,3720
255,9754
258,3455
259,3275
249,2937
341,3230
255,6060
256,0000
253,1890
256,7140
255,6650
339,7160
341,7620
338,1850
259,4860
256,9286
256,5845
254,7504
251,2390
341,0000
250,0531
255,9328
251,3680
257,7508
257,1850
2,59
2,59
2,59
2,58
2,57
2,56
2,56
2,55
2,55
2,55
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,51
2,51
2,50
2,49
2,49
2,49
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,46
2,46
2,46
2,45
2,45
2,45
2,44
2,43
2014
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,41
2,41
2,39
2,39
2,38
2,38
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
HALĠSE YILDIRIM OMÜ
ĠCLAL
GÜVEN
OMÜ
Rıdvan
KAPALAN OMÜ
Sami
SALTAN OMÜ
mehmet keleĢ
OMÜ
MURAT
TOPSAKALOMÜ
ali
akkuĢ
OMÜ
SULTAN SUSUZ
OMÜ
ġAKĠR
GÜLDÜ
OMÜ
ferihan
koç
OMÜ
Tuba
Törenek OMÜ
KÜBRA
KARAKULLUKCU
OMÜ
ahsen
inan
OMÜ
YUNUS
YALÇIN OMÜ
CANAN
YURTLU OMÜ
AYNUR
AYDIN
OMÜ
MURAT
YÜKSEL OMÜ
FATMA MÜRġĠDE
KURU
OMÜ
SEFER
KIVRAK OMÜ
nuran
adalan
OMÜ
RECEP
KESĠCĠ
OMÜ
Zehra
ġankal
OMÜ
ġaban
BAYRAM OMÜ
fatma
ulaĢ
OMÜ
ġemsi
Kül
OMÜ
Figen
Keskin
OMÜ
SEDA
TEL
OMÜ
hayrunnisa tom
OMÜ
SEDA
AYDAġ
OMÜ
zülfiye
bayrak
OMÜ
Nuray
Çabuk
OMÜ
FAZLI
ÖĞÜT
OMÜ
merve
sarı
OMÜ
SEBAHATTĠN
AKDAġ
OMÜ
EMĠNE
ÖZDEMĠR OMÜ
Nuray
GENÇ
OMÜ
BEDĠA
ZORLU
OMÜ
ġEYMA
YAMAN
OMÜ
reyyan
fidanoglu OMÜ
HÜMEYRATAġBAġI OMÜ
FATMA
TURAN TUĞLUK
OMÜ
raziye
yanbaĢlı OMÜ
zeynep
yıldız
OMÜ
RUKĠYE KIRLI
OMÜ
sevilay
engizli
OMÜ
Zahide BüĢra
ġengül
OMÜ
HACER
UYAN
OMÜ
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
rize
2012 249,0382
2,38
88
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ADIYAMAN
2014 352,7290
2,36
89
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Muğla
2009 320,3470
2,36
2014
90
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
2009 320,3390
2,36
91
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi samsun
2006 279,3750
2,36
2014
92
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ESKĠġEHĠR
2012 250,5707
2,36
2014
93
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
tunceli
2009 329,5500
2,35
94
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi TRABZON
2011 260,9300
2,33
2014
95
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat
ĠlitamFakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi ORDU
2012 257,7719
2,32
2014
96
Ġlâhiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2011 257,3410
2,32
2014
97
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Erzincan
2009 324,8030
2,30
2014
98
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ORDU
2012 267,4728
2,30
99
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
amasya
2012 250,6636
2,29
2014 100
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2011 260,4620
2,28
2014 101
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ĠSTANBUL
2011 251,6520
2,28
102
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ordu
2012 263,5489
2,26
103
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2011 254,2240
2,26
2014 104
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
adana
2009 338,0330
2,25
105
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
amasya
2011 253,8450
2,24
106
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2009 251,6270
2,24
2014 107
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2012 251,0997
2,24
108
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Amasya
2012 249,0926
2,24
109
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
YOZGAT
2012 255,0216
2,22
110
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
bolu
2011 252,7040
2,21
111
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Samsun
2009 321,3130
2,20
112
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Samsun
2009 319,0160
2,20
113
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2011 260,7640
2,20
114
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
istanbul
2011 252,6440
2,20
2014 115
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2009 318,2530
2,18
2014 116
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUN
Ahlak Bilgisi SAMSUN
2011 261,8250
2,18
2014 117
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2011 252,9510
2,18
118
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2012 255,9256
2,17
2014 119
ilhiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2012 249,0000
2,17
120
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ordu
2011 261,7240
2,16
2014 121
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
SAMSUN
2011 254,4340
2,16
122
Ġlahiyat(ilitam)
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Kütahya
2012 252,8422
2,16
123
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Ġstanbul
2012 249,2237
2,15
124
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
TOROS MAH. ÜNĠVERSĠTE
2012 249,2800
CAD. NO 54/6
2,14KONYAALTI
2014 ANTALYA
125
ilahiyat lisans
1. tamamlama
Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
karaman
2012 257,9729
2,13
126
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
istanbul
2011 251,5140
2,09
127
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ĠSTANBUL
2011 251,4790
2,08
2014 128
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
denizli
2011 251,2740
2,08
129
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ankara
2012 254,2218
2,07
130
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ANKARA
2011 252,8860
2,05
2014 131
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
2012 271,7822
2,04
132
Ġlahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Samsun
2009 348,1910
2,00
133
Ġlahiyat Fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
BURSA
2012 254,7877
1,91
134
YEDEK
1,72E+10
1,62E+10
2,36E+10
6,45E+10
2,91E+10
1,67E+10
4,46E+10
1,36E+10
1,02E+10
5,16E+10
1,99E+10
5,29E+10
1,22E+10
4,23E+10
1,39E+10
2,49E+10
4,46E+10
3,74E+10
2,89E+10
7,23E+10
6,2E+10
3,1E+10
1,97E+10
2,66E+10
5,72E+10
6,7E+10
4,38E+10
4,56E+10
1,13E+10
6,23E+10
1,07E+10
5,43E+10
1,31E+10
2,44E+10
6,64E+10
6,18E+10
5,56E+10
1,3E+10
7,25E+11
1,18E+10
5,75E+10
2,54E+10
3,67E+10
1,66E+10
1,6E+10
6,8E+10
4,86E+10
6,46E+10
5,04E+10
4,03E+10
1,6E+10
3,06E+10
4,55E+10
ELMAS
Meryem
NURCAN
ayhan
selma
züleyha
ÖZCAN
OMÜ
Haksever OMÜ
PARS
OMÜ
doğuraslanOMÜ
koç
OMÜ
dilek
OMÜ
ĠLAHĠYAT 1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
ANKARA
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
edirne
ilitam
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
samsun
ilahiyat
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
siirt
ilahiyat ilitam
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
tokat
ilahiyat fakültesi
1. Ġlâhiyat Fakültesi
Din Kültürü ve MEZUNĠYET
Ahlak Bilgisi A.
Samsun
2012
2012
2011
2009
2011
2012
250,8638
274,7375
259,0000
337,4080
151,0000
250,2160
1,91
1,89
1,82
1,81
1,75
0,37
2014
135
136
137
138
139
140
Download

din kültürü ve ahlak bilgisi