DUYURU
1- Sınav 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacaktır. Adayların en geç saat 09:30'da sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir.
2- Adaylar;
- Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi (25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi 113. Sokak No:31 Lalegül Demetevler Yenimahalle/ANKARA)
- Alparslan Anadolu Lisesi (Çamlıca Mahallesi 2. Cadde Yenimahalle Müftülük Yanı Yenimahalle/ANKARA)
- Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Ġvedik Caddesi No:25 Yenimahalle/ANKARA)
- Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi (Ġvedik Caddesi Arif Hikmet Sokak Pazar Durağı No:5 Yenimahalle Belediye Arkası Yenimahalle/ANKARA)
adreslerinde sınava gireceklerdir.
NOT: Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle
yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100343
BĠRGÜL
ABADAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
3
100356
VESĠLE
ABANOZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
16
101586
ġERĠF
ABAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
15
100608
SABAHĠTTĠN
ABAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
8
101801
MEHTAP
ABDĠĠMAMOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
10
101746
BEKĠR
ACAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
15
101059
NURAY
ACAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
18
100044
AYFER
ACAR TÜRKOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
4
101112
SELAMĠ
ACER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
11
102011
ÖZGÜR
ACUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
20
100832
NÜLÜFER
AÇAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
11
100647
ALPARSLAN
AÇIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
6
101013
KADĠR
AÇIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
12
101818
NAZIM
AÇIKEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
7
102039
HASAN
AÇIKGÖZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
28
101641
ĠBRAHĠM
AÇIKGÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
30
100514
MUHAMMET
AÇIKGÖZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
14
100085
SERDAR
AÇIKGÖZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
5
101243
OKTAY
ADALI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
2
101350
HÜSEYĠN
ADIGÜZEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
9
100739
CELAL HAKAN
AĞAOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
18
101046
KEMAL
AĞCA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
5
100765
SUAT
AĞCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
4
101428
ERTUĞ
AK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
ADAY NO
6
1/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101474
ĠSMET
AK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
12
100144
ĠKBAL
AKALIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
4
102155
BĠLGĠN
AKAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
7
100892
ĠBRAHĠM
AKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
11
101475
LOKMAN
AKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
13
100955
MÜCELLA
AKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
14
101307
ZAFER YÜKSEL
AKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
6
101796
ĠSMAĠL
AKAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
5
101194
VEDAT
AKAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
13
100963
DEVRĠM
AKARCA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
2
100492
YUSUF KENAN
AKASLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
12
101520
BETÜL
AKAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
4
101137
GÜLGÜN
AKAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
16
100945
MUHARREM MURAT
AKAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
4
101700
SERPĠL
AKAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
9
100983
TANER
AKAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
2
101074
FATĠH
AKBABA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
13
102225
HALĠL
AKBABA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
2
101732
ÖZLEM
AKBABA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
1
100403
BĠROL
AKBAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
3
101511
MUSTAFA
AKBAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
9
100926
HÜRMÜZ
AKBULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
5
100762
NURAT
AKCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
1
100418
ZAFER
AKCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
18
100125
NESRĠN
AKCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
5
100645
AHMET
AKCEVĠZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
4
101204
NEBAHAT
AKÇAOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
3
101519
BEKĠR
AKÇAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
17
100627
VELĠ
AKÇEġME
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
7
100522
AYGÜN
AKÇINAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
2
100276
HÜSEYĠN
AKDAĞ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
16
101643
SEDAT
AKDAĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
32
101143
DÖNDÜ
AKDENĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
18
101542
HAYDAR ALĠ
AKDENĠZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
20
100132
EMĠNE
AKDOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
12
100196
MEHMET
AKDOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
16
101821
FĠLĠZ
AKGÜÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
15
101822
HÜSEYĠN
AKGÜÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
11
ADAY NO
2/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100713
BĠRSEL
AKGÜL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
12
101606
SEMA
AKGÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
15
101564
CELAL
AKGÜN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
21
100235
GÜL
AKGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
15
101214
OLCAY
AKGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
13
101843
RABĠA
AKGÜN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
12
100197
TUGBA
AKGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
17
100611
FEVZĠ
AKIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
11
100054
MELTEM
AKIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
14
100917
MĠNĠRE
AKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
16
100975
MÜJDAT
AKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
14
100488
MEHMET ALĠ
AKKAVĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
8
100513
ADĠL
AKKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
13
100115
GÜLCAN
AKKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
15
100734
SĠNAN
AKKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
13
101774
ZEHRA
AKKOYUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
3
102200
BERAAT
AKKUġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
11
101125
FARUK
AKKUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
4
102201
MEHMET TOLGA
AKKUġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
3
101235
MEHMET
AKNEHĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
14
101912
SÜLEYMAN
AKOVA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
1
101303
HÜSEYĠN
AKPINAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
2
100475
AYHAN
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
15
100020
BAHRĠ
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
20
101332
BAYRAM
AKSOY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
11
101032
HANDAN
AKSOY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
11
100111
MEHMET
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
11
100574
RAMAZAN AZĠM
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
14
100752
TUĞRUL
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
11
100258
YUSUF
AKSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
18
100929
AYHAN
AKSÖZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
8
101853
BURHAN
AKSU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
2
100013
RAMAZAN
AKSU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
13
101403
CEMAL
AKSÜNGER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
1
101660
FEYZULLAH
AKTAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
9
100639
HÜSEYĠN
AKTAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
19
100240
HALĠL ĠBRAHĠM
AKTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
20
100520
SEYHAN
AKTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
20
ADAY NO
3/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100116
ZENNON
AKTAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
16
102070
MUHLĠS
AKTEPE
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
3
101833
MUSTAFA
AKTUĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
2
100433
CENGĠZ
AKTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
13
101071
ġERĠFE
AKTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
10
101208
ERKAN
AKYAPI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
7
100655
DURSUN
AKYASAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
14
101105
ĠSMAĠL
AKYEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
4
101129
ABDULLAH
AKYILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
8
102057
AYHAN
AKYILDIZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
12
100465
JALE
AKYILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
5
102232
MUSTAFA
AKYILDIZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
9
102221
SEVĠM
AKYILDIZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
23
100523
HAKKI
AKYOL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
3
102214
MEHMET ġAFĠ
AKYOL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
16
100046
MELĠHġAH
AKYOL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
6
101712
ORHAN
AKYOL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
1
100483
SEYFETTĠN HAKAN
AKYOL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
3
102205
ZEYNEP
AKYOL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
21
100935
MURAT
AKYÜREK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
14
100891
SĠNAN
ALACUKLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
10
100489
TEZCAN
ALADAĞ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
9
101065
TÜLAY
ALAFTAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
4
101379
GÖNÜL
ALAGAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
18
100275
YEġĠM
ALARSLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
15
100858
MUHARREM
ALBAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
17
101296
MERYEM
ALBAYRAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
15
100661
HAYATĠ
ALDAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
20
100260
MUSTAFA
ALDATMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
20
101914
AYDIN
ALDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
3
102016
ġEHRĠBAN
ALDEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
5
100150
GÜLDALI
ALHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
10
101361
HAVVA
ALHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
20
101513
BĠNNET
ALĠCA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
11
100314
ĠSMAĠL
ALĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
14
101664
ĠBRAHĠM
ALĠġAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
13
101319
MEHMET ALĠ
ALKAÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
18
100500
ASLIHAN
ALKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
20
ADAY NO
4/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101599
DENĠZ
ALKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
8
101026
FUAT
ALKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
15
100312
GÜLAY
ALKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
12
101952
MUSTAFA
ALKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
1
101536
NĠHAT
ALKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
14
101037
SEVGĠ
ALKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
16
100175
NĠHAT
ALKANAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
15
100763
ġÜKRÜ
ALMIġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
2
101501
EROL
ALP
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
7
101991
ÜLKÜ
ALPASLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
20
100785
OSMAN
ALPTEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
16
100554
AYDAN
ALTAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
14
101958
AHMET
ALTIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
7
100543
HATĠCE
ALTIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
3
101213
NĠHAL
ALTINBAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
12
100950
FĠKRET
ALTINEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
9
100243
BĠLAL
ALTINER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
3
100907
ÜNAL
ALTINPINAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
6
101497
VOLKAN
ALTINSOY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
15
100733
HÜLYA
ALTINTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
12
100761
NAZĠKE
ALTINTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
20
101182
REMZĠYE
ALTINTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
1
101576
YAġAR
ALTINTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
5
100128
BÜLENT
ALTUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
8
101928
EKREM
ALTUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
17
102084
HASAN
ALTUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
17
102136
HASAN
ALTUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
47
100711
MANOLYA
ALTUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
19
101940
VELĠ
ALTUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
9
101545
NURTEN
ALTUNBAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
2
100800
ĠMRAN
ALTUNDAĞ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
19
100772
HÜSEYĠN NACĠ
ALTUNDAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
11
101559
MUSA
ALTUNER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
16
100534
GÜNGÖR
ALTUNGAYULAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
14
102022
ENVER
ALTUNSU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
11
101648
ALĠ
ALTUNTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
37
101749
BANUR
ALTUNTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
18
101782
FĠKRET
ALTURAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
17
ADAY NO
5/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101173
MUHAMMET
ALTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
12
100991
SEFER
ALYAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
10
100195
BELGĠN
ANAÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
15
100113
HATĠCE
ANILIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
13
100098
HURĠ
ANILIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
18
101830
SĠBEL
APAYDIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
19
100796
GÖKSEL
ARALI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
15
101723
BÜLENT
ARAS
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
12
101589
HAKAN
ARAS
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
18
100742
RUKĠYE
ARAZ SÜRÜCÜ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
1
101862
ERDAL
ARBAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
11
101860
HACER
ARBAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
19
101417
ÖZLEM
ARCAN GÜNEY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
15
100751
HAMDĠ
ARCEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
10
100773
AYġE DENĠZ
ARDIÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
12
100419
ĠSA
ARI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
19
100797
ERTUĞRUL
ARICAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
16
101591
FADIL
ARICAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
20
100729
ĠLKER
ARICAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
8
100423
BĠRDAL
ARIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
3
101885
CĠHAN
ARIK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
14
101630
SONGÜL
ARIK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
19
100823
MEHMET
ARĠTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
2
100708
ORHAN
ARMAĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
7
100270
HASAN KORAY
ARMAYOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
10
100559
AHMET
ARSEVEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
19
102167
BĠLGĠN
ARSLAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
19
101770
ESRA
ARSLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
19
101962
MEHMET
ARSLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
11
100490
MUSA
ARSLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
10
100948
MUSTAFA
ARSLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
7
101832
NURAY
ARSLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
1
101165
ÖNDER
ARSLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
4
102213
RAMAZAN
ARSLAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
15
102150
SĠNAN
ARSLAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
25
100571
ġADĠYE
ARSLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
11
100587
ZELĠHA
ARSLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
7
100055
YAġAR
ARSLANTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
15
ADAY NO
6/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101007
NEVZAT
ASĠLTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
6
101034
ALĠ
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
13
101267
ASUMAN
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
6
100528
ERDAL
ASLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
8
100875
KIVANÇ
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
14
100268
KORAY
ASLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
8
100836
MEHMET
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
15
101175
ÖZER
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
14
100985
TAMER
ASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
4
100009
ARMAĞAN
ASLANER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
9
102247
YÜKSEL
ASLANER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
24
100455
AHMET
ASLANTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
15
100281
ġENAY
ASLANTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
1
101678
SAĠME
ASTAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
7
101470
ALĠ ĠSMET
AġICI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
8
101138
AHMET
AġKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
17
101834
GÜLLÜZAR
AġKIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
3
101736
AHMET
AġLAKCIOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
5
100143
ASIM
ATA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
3
100185
ĠSMET
ATA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
5
100638
RECEP
ATAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
18
100118
SELÇUK
ATAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
18
100603
GÖKTUĞ ġABAN
ATAMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
3
101954
ĠZZET
ATAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
3
102053
MERAL
ATCI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
8
100625
FATĠH
ATEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
5
100377
MALĠK
ATEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
17
101091
MUSTAFA
ATEġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
10
101768
ALPARSLAN
ATILGAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
1
100723
AYFER
ATLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
2
101302
SEDAT
ATLĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
1
102226
FATĠH
ATMACA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
3
101804
HACI
AVAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
19
100576
NECATĠ
AVCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
16
101160
ÖZKAN
AVCI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
19
100070
SEMA
AVCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
10
100937
ĠBRAHĠM
AVCIL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
16
101293
CAN
AVKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
12
ADAY NO
7/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100298
HAKAN
AVġAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
18
100028
SELMA
AVġAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
8
100365
ASĠYE
AY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
5
100992
HAKAN
AY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
11
102141
HAKAN
AY
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
52
100222
SĠBEL
AYANLAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
2
100920
MUHAMMET HAKAN
AYAS
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
6
101369
MEHMET
AYAYDIN (ĠSTANBUL B.MÜKELLEFLER)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
8
102125
MEHMET
AYAYDIN (ĠSTANBUL UYG.GRUP MD.)
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
36
100230
CEVDET
AYBĠRDĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
10
101140
ABDÜLCELĠL
AYDAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
19
100378
ORHAN
AYDAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
18
101588
KĠRMAN
AYDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
17
101044
MEHMET
AYDEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
3
101017
SERAP
AYDEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
16
100547
TEKĠN
AYDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
7
100659
ADNAN
AYDIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
18
100988
AHMET
AYDIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
7
101237
ENVER
AYDIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
16
102083
HARUN
AYDIN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
16
101947
NĠLÜFER
AYDIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
16
100036
OLCAY
AYDIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
16
102055
SEZGĠN
AYDIN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
10
101655
ġULE
AYDIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
4
101148
ÜMÜT
AYDIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
7
100568
NURDAN
AYDINLAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
8
100100
SELMA
AYDINLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
20
100274
HAKAN
AYDĠLEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
14
100889
AYTEN
AYDOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
8
102220
LÜTFĠ KÜRġAD
AYDOĞAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
22
100905
YÜCEL
AYDOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
4
100960
HATĠCE GONCA
AYDOĞMUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
6
101107
MUHARREM
AYGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
6
100781
ġÜKRAN
AYGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
20
102188
BĠROL
AYIK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
15
101377
ABDULLAH
AYKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
16
100623
FĠLĠZ
AYKAN ÇAKAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
3
100236
NAZĠFE
AYKANAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
16
ADAY NO
8/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101659
AKGÜN
AYKUTOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
8
101078
SATI NERĠMAN
AYMELEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
17
100727
ELMAS
AYNA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
6
101093
UĞUR
AYNALI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
12
100066
ABDULLAH ZAFER
AYRANCIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
6
100065
BEDRĠYE FĠLĠZ
AYRANCIOĞLU GEBEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
19
100673
CANAN
AYTAÇ SARIKAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
12
101663
FETĠH
AYTEKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
12
100575
HÜSEYĠN
AYTEMĠZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
15
101621
SUAT
AYVACI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
10
100583
MURAT
BADEMCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
3
100833
CANAN
BAĞCI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
12
101632
SERAP
BAHAT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
21
100460
ġÜKRÜ
BAKICI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
20
100227
MEFAHAT
BAKIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
7
101814
HAKAN
BAKIR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
3
100161
ÖZGÜR
BAKIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
1
102104
MUSTAFA HALDUN
BAKIRHAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
15
102085
ELĠFE
BAKIRTAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
18
100155
ĠLHAMĠ
BAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
15
102202
KAMBER
BAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
4
101390
VEYSEL
BAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
9
100443
DEMET
BALABAN YAĞMURLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
3
100404
HATĠCE
BALATACI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
4
102186
BERAY
BALCI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
13
100468
HULĠSĠ
BALCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
8
102228
KURANSEL
BALCI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
5
101973
METĠN
BALCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
2
100396
MUSTAFA GÖKHAN
BALCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
16
101603
NURCAN
BALCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
12
100626
NEVZAT
BALCIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
6
100170
LEVENT
BALCILAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
10
101785
ALĠ ZÜBEYR
BALCIOĞULLARI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
14
102149
ALĠ
BALI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
58
100538
ġEFĠK
BALIKCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
18
101339
ZEKERĠYA
BALKIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
18
100811
VEDAT
BALPETEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
10
100590
ZERRĠN
BALTACI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
10
ADAY NO
9/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100259
NĠLGÜN
BARAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
19
100941
MURAT
BARDAKCI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
20
101974
ÇĠLEM
BARUT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
18
100995
ĠSMAĠL
BARUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
14
102040
NEDĠM
BARUT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
29
102152
YILMAZ
BAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
4
100119
SELDA
BAġAÇIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
19
101042
TAHSĠN
BAġAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
1
101981
ĠBRAHĠM
BAġARAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
10
101283
YASEMĠN
BAġARIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
2
100748
HALĠME
BAġARMIġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
7
101902
HAKAN
BAġBOZKURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
11
101824
NALAN
BAġÇINAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
13
101609
NĠLGÜN
BAġEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
18
100517
MUSTAFA
BAġER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
17
102227
ALĠ
BAġIBÜYÜK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
4
100126
ZEYNEP
BAġIBÜYÜK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
6
101406
SEVDA
BAġIHOġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
4
100840
ELMAS
BAġKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
19
101444
CUMHUR
BAġTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
2
101877
HĠKMET
BAġYĠĞĠT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
6
100024
MURAT
BATIBAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
4
100204
HAKAN
BATTAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
4
101375
FĠGEN
BATUGE ÖN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
14
101988
ĠMAD
BATUK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
17
101064
SULTAN MURAT
BAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
3
100969
ZEKERĠYA
BAYAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
8
100430
MEHTAP
BAYAR DÖLCÜ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
10
100724
PERVĠN
BAYAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
3
100784
ALĠ YILDIZ
BAYAZIT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
3
101658
YILDIRIM
BAYAZIT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
7
101741
BORA
BAYBURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
10
101983
NEDĠM
BAYDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
12
101409
REġĠT
BAYER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
7
100291
ÖMER FARUK
BAYHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
11
100241
ÖZGEN
BAYKARA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
1
101033
BAYRAM
BAYRAKDAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
12
101764
ALĠ BARIġ
BAYRAKTAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
13
ADAY NO
10/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101259
LEVENT
BAYRAKTAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
18
102135
HALĠL ĠBRAHĠM
BAYRAM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
46
101512
MUSTAFA
BAYRAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
10
101880
TURHAN
BAYRAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
9
100238
MEHMET
BAYRAM (ANTALYA)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
18
101802
MEHMET
BAYRAM (ĠSTANBUL)
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
11
102229
ERDAL
BAYTAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
6
100653
SERDAR
BAYTAROĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
12
101355
SUAT
BAZANCĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
14
101197
MUSTAFA AYDIN
BECĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
16
101163
HÜSNĠYE
BEDER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
2
100714
CENGĠZ
BEKAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
13
101623
MUSTAFA
BEKĠT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
12
101806
YUSUF
BEKLĠYEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
10
101980
GÜNAY
BEKTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
9
100308
KADĠR
BEKTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
8
100149
FEVZĠYE
BELKAVAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
9
100120
NEBĠHA
BENĞĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
20
100121
VEYSEL
BENĞĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
1
101754
MEHMET
BERKYÜREK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
3
100188
VEDAT
BEġĠKTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
8
100614
YILMAZ
BEġKARDEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
14
101068
BÜLENT
BEġLĠOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
7
101234
FATMA
BEġTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
13
101226
TURGAY
BEYAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
5
101011
METĠN
BĠCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
10
100148
FATMA ġEBNEM
BĠÇER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
8
101620
SELĠM
BĠÇER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
9
100978
SEVĠNÇ
BĠÇĠCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
17
100635
HÜSEYĠN
BĠDAV
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
15
101917
AZĠME
BĠLASA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
6
101052
YUSUF
BĠLBAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
11
102123
ZARĠFE
BĠLGĠLĠ YILDIRIM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
34
101727
MUHAMMET HANEFĠ
BĠLGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
16
100620
NAĠME
BĠLGĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
20
100505
ÖMER
BĠLGĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
5
101938
ÜMÜT
BĠLGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
7
101471
SĠRAÇ
BĠLĠCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
9
ADAY NO
11/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101466
AHMET
BĠLĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
100764
TURGAY
BĠLĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
3
102139
ELĠF
BĠNGÜL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
50
101671
BURHAN
BĠNĠCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
20
100662
MEHMET HALĠS
BĠNTEPE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
1
100719
MURAT MESUT
BĠRLĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
18
102066
SEVDA
BĠRYAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
21
101670
CEM FARUK
BĠTĠRGEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
19
100267
AYDIN
BOLAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
7
101652
ENGĠN
BORA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
1
102138
TÜRKAN
BORA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
49
100309
AHMET
BORU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
9
100323
KEMAL
BOSTANCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
3
101661
TUNCAY
BOSTANCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
10
100426
ġENAY
BOYABATLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
6
100824
CENGĠZ
BOYRAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
3
100853
MUSTAFA
BOZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
12
100342
SEMA
BOZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
2
100835
TAMER
BOZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
14
100447
ĠBRAHĠM
BOZBAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
7
101581
ÖZLEM
BOZDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
10
101675
SÜLEYMAN
BOZDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
4
100549
AHMET
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
9
100212
AHMET SERDAR
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
18
100220
DAVUT
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
20
100703
EKREM
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
2
102159
ERTUNÇ
BOZKURT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
11
101850
GÜNGÖR
BOZKURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
9
100699
NURSEL
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
18
101657
OKAN
BOZKURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
6
101492
SERHAT AKGÜN
BOZKURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
10
100370
TALĠP
BOZKURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
10
101124
CENGĠZ
BOZO
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
3
101941
TEKĠN
BOZOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
10
101649
MURAT
BÖLÜKBAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
38
101651
FAHRĠ
BÖLÜKBAġI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
40
101281
ALĠ KAYA
BUDAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
20
100494
ÖZCAN
BUDAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
14
ADAY NO
4
12/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101722
ABDULKERĠM
BULUT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
11
100705
BĠRHAN
BULUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
4
101287
ÇETĠN
BULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
6
100109
ĠDRĠS
BULUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
9
101300
MUSTAFA
BULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
7
102153
NURĠ
BULUT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
5
102014
SUAT
BULUT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
3
101906
KASIM
BURAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
15
100023
ÖZLEM
BURGAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
3
100003
GÜLCAN
BUYRUK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
3
100944
EMEL
BÜRÜMLÜ TINAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
3
101595
ERDĠNÇ
BÜRÜN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
4
100562
KÜRġAT
BÜYÜK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
2
101618
DURMUġ
BÜYÜKBAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
7
100033
HÜLYA
BÜYÜKYENĠGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
13
100102
ġAHABENDĠ
CAMBAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
2
101018
AYTEN
CAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
17
101805
BÜLENT
CAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
14
101387
EMĠNE GÜLAY
CAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
6
100114
ERDOĞAN
CAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
14
100503
FĠGEN
CAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
3
101985
TÜLĠN
CAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
14
101921
MURAT
CANDAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
10
100290
NUSRET
CANIMOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
10
100728
BURHAN
CANPOLAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
7
100213
MÜLKĠYE
CANPOLAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
13
100530
ZEYNEP
CANPOLAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
10
100394
TURAN
CANSIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
14
101794
OĞUZ
CANTEKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
3
101401
ERKAN
CANYILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
19
100881
MEHMET
CASUR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
20
101580
MURAT
CAVAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
9
102169
BAHRĠ
CEBECĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
21
101787
ZAFER
CEBECĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
16
101682
EMĠNE
CELAYĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
11
102244
ERDĠNÇ
CENGĠZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
21
101669
MUAZZEZ
CENGĠZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
18
100357
MUALLA
CENK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
17
ADAY NO
13/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102037
FAZĠLET
CESUR O
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
26
100977
ĠSMAĠL
CEYHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
16
101336
FIRAT
CEYLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
15
100827
HALĠL
CEYLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
6
100745
ORUÇ
CEYLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
4
101305
KEZBAN
CILAZ GÖKAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
4
100843
AYHAN
CĠNEVĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
2
100863
ġAHĠN
CĠRĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
2
100870
COġKUN
CĠTE
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
9
101579
TANER
CORUH
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
8
101079
BERKANT
COġKUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
18
100134
HURĠYE
COġKUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
14
100487
MURAT
COġKUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
7
101090
MUSTAFA
COġKUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
9
101462
YUSUF
COġKUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
20
100501
HASAN HALĠS
COġKUNER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
1
101094
NAZĠRE
ÇACUR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
13
100007
ERKAN
ÇAĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
7
100262
SEVAL
ÇAĞDAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
2
100879
FATMA
ÇAĞLAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
18
100008
CUMHUR
ÇAKAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
8
102236
MUHAMED SALĠH
ÇAKAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
13
100681
MUSTAFA
ÇAKAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
20
101221
OSMAN
ÇAKAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
20
100885
SONGÜL
ÇAKARLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
17
100339
EMĠNE
ÇAKICI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
19
100277
TAHĠR VURAL
ÇAKILTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
17
101708
BÜLENT
ÇAKIR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
17
100103
EMĠN
ÇAKIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
3
101976
HASAN ġAKĠR
ÇAKIR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
5
101437
ĠSKENDER
ÇAKIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
15
100631
KADĠR
ÇAKIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
11
100510
KEMAL
ÇAKIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
10
101186
SALĠH
ÇAKIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
5
101688
SERDAR
ÇAKIR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
17
101442
ĠSMAĠL
ÇAKIRGÖZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
20
100802
MEHMET
ÇAKIROĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
1
100045
ALPASLAN
ÇAKIRTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
5
ADAY NO
14/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100280
ASUMAN
ÇAKMAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
20
101953
ENGĠN
ÇAKMAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
12
101955
ERCAN
ÇAKMAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
4
100169
MAHMUT
ÇAKMAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
9
100032
NECLA
ÇAKMAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
12
101177
YUSUF
ÇAKMAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
16
100299
AYSUN
ÇALIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
19
100307
KEVSER
ÇALIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
7
101131
MEHMET
ÇALIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
10
100248
ENGĠN
ÇALIġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
8
100166
SEVAL
ÇALIġIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
6
101703
ALĠ
ÇALIġKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
12
101084
ELMAS
ÇALIġKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
20
101766
ERDOĞAN
ÇALIġKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
15
101099
LEYLA
ÇALIġKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
18
102128
MUAMMER
ÇALIġKAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
39
100226
FUAT
ÇALĠġĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
6
100838
YAKUP
ÇAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
17
100656
MEHMET NURĠ
ÇAMLIBEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
15
101282
ġERĠFE
ÇAMLIBEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
1
100361
MUSTAFA
ÇANKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
1
102027
NURULLAH
ÇANLI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
16
100536
SERAP
ÇAPA MADAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
16
101258
FEYSEL
ÇAPAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
17
101414
CELALETTĠN
ÇAPKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
12
100286
FERHAT
ÇAPRAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
6
100428
CEM FIRAT
ÇARDAKLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
8
101904
GÜLER
ÇATAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
13
101407
TURHAN
ÇATAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
5
101933
TEKĠN
ÇATALKAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
2
102046
AYNUR
ÇATALOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
1
100194
EYÜP GÖKHAN
ÇATALOLUK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
14
102206
BÜLENT
ÇAVDAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
8
100062
MURAT
ÇAVUġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
2
100178
METĠN
ÇAVUġOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
18
101156
MEHMET
ÇAVUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
15
101484
HASAN
ÇAYLAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
2
101436
AYFER
ÇAYLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
14
ADAY NO
15/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100577
SEVTAP
ÇAYLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
17
101521
MEHMET SALĠH
ÇEÇAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
19
101849
OSMAN
ÇELEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
18
100326
BERRĠN
ÇELEN TĠMSAH
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
6
100720
AHMET
ÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
19
101061
AYġEGÜL
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
20
101255
BEġĠR
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
14
100997
BĠLAL
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
16
101431
CELAL
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
9
101692
ELMAS
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
1
100973
ERDAL
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
12
101022
HASAN
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
1
100900
ĠCLAL
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
19
100469
MAġALLAH
ÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
9
101992
MEHMET
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
1
102025
MUSTAFA
ÇELĠK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
14
101528
NURġEN
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
19
100050
TUNCAY
ÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
10
101619
ÜMÜT
ÇELĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
8
100756
ZEKAYĠ
ÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
15
101529
KADĠR
ÇELĠK (ĠZMĠR)
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
7
101430
KADĠR
ÇELĠK (ZONGULDAK)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
8
101153
MUSTAFA
ÇELĠKBAġLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
13
101889
SERPĠL
ÇELĠKKALKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
18
100386
SEYDĠ
ÇERĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
6
101701
BERKANT
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
10
100839
FATMA
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
18
102005
GÜLTEKĠN
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
14
101029
HARUN
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
8
100895
KEMAL
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
14
101345
ÖMER FARUK
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
4
101274
YASEMĠN
ÇETĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
13
100451
HÜSEYĠN
ÇETĠNEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
11
102062
ERDAL
ÇETĠNKAYA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
17
102030
SAMĠ
ÇETĠNKAYA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
19
101890
TUNCAY
ÇETĠNKAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
19
101879
NURAY
ÇETĠNKAYA KAHRAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
8
101077
MEHMET NURĠ
ÇEVĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
16
ADAY NO
16/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101761
TARIK
ÇEVĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
101268
ZEKĠ
ÇEVĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
7
100899
AYDIN
ÇIBLAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
18
101040
MEHMET BORA
ÇIRA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
19
100300
ERDOĞAN
ÇIRAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
20
100319
FATMA
ÇITAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
19
100499
MESUT
ÇITLAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
19
101525
EMĠNE
ÇĠCEK ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
3
100351
KEZBAN
ÇĠÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
11
100548
NEVZAT
ÇĠÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
8
100687
NURSEN
ÇĠÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
6
101396
ZEKĠ
ÇĠÇEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
14
101758
ZĠVER
ÇĠÇEK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
7
101149
ATALAY
ÇĠÇEKDAĞI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
8
101565
MUSTAFA
ÇĠÇEKDAĞI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
22
102097
MANSUR
ÇĠFCĠBAġI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
8
100890
TURAN
ÇĠFÇĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
9
100864
BURHAN
ÇĠFTÇĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
3
102119
HÜSEYĠN
ÇĠFTÇĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
30
101490
MUSTAFA
ÇĠFTÇĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
7
100940
AHMET TAġTAN
ÇĠL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
19
101514
GÖKHAN
ÇĠL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
12
102008
GÜLSEN
ÇĠL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
16
102112
ĠLYAS
ÇĠMEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
23
101585
MEHMET
ÇĠMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
14
101535
YUSUF
ÇĠMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
13
100083
ÇETĠN
ÇĠVĠKGEDEY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
3
102082
CEM
ÇOBAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
15
101122
MAHĠRE
ÇOBAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
1
102063
MUHAMMET UĞUR
ÇOBAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
18
101003
NURAY
ÇOBAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
2
100093
SÜREYYA
ÇOBAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
13
101915
SELAMĠ
ÇOLAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
4
101965
TUNCAY
ÇOLAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
14
101380
TÜLAY
ÇOLAKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
19
101634
HATĠCE
ÇOLAKOĞULLARI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
23
100591
YASEMĠN
ÇOMAKLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
11
100112
CENGĠZ SÜLEYMAN
ÇONDAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
12
ADAY NO
10
17/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100369
YÜCEL
ÇORBACI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
9
100694
MUSTAFA
ÇORUK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
13
101711
ÖMER
ÇÖDEK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
20
102133
ZAFER
ÇUBUK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
44
100302
SADIK
ÇUHADAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
2
100919
RAUF
ÇULFAOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
18
100051
ÖZLEM
DADĠR AKDAĞ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
11
101936
MÜNĠR
DAĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
5
100984
RIDVAN
DAĞ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
3
101280
ĠSKENDER
DAĞDELEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
19
100130
DEMET
DAĞTEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
10
101440
SEVĠNÇ
DAĞYAPAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
18
100410
MUZAFFER
DAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
10
101616
RAMAZAN
DAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
5
101206
BERRĠN
DALAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
5
101899
HÜLYA
DALASLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
8
100815
ġENAY
DALGA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
14
101253
MURAT
DALKIRAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
12
100609
MÜRSEL
DALKIRAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
9
100672
NĠHAL
DALMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
11
102103
MUHTAR MUSTAFA
DALOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
14
100233
SELDA
DALOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
13
100766
DAVUT
DARĞIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
5
100558
ġERĠFE
DAġCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
18
100598
KADĠR
DAVASLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
18
101317
SEVĠM
DAYLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
16
101391
MURAT
DEDE
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM MERKEZĠ
102148
SEVGĠ
DEĞER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
59
100406
FATĠH
DEĞĠRMENCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
6
101050
MUHAMMET
DEĞĠRMENCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
9
101828
MUSTAFA
DELEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
17
100925
AHMET
DEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
4
101562
AYDIN
DEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
6
101201
AYġE
DEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
20
102075
BEKĠR
DEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
8
100525
DĠLEK
DEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
5
102129
ENDER
DEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
40
100599
ETEM
DEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
19
ADAY NO
18/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102071
FATMA
DEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
8
100049
KEZBAN
DEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
9
100648
METĠN
DEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
7
101045
MURAT
DEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
4
100373
SELAMĠ
DEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
13
101080
TACETTĠN
DEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
19
101420
ZEKĠ
DEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
18
101587
ÜSTÜN
DEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
16
100740
AYHAN
DEMĠR (ADANA)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
19
100884
AYHAN
DEMĠR (ANKARA)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
3
100337
ALĠ
DEMĠRALAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
17
100663
EROL
DEMĠRAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
2
101963
NESLĠHAN
DEMĠRAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
12
101734
DĠLAN
DEMĠRCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
3
101602
MEHMET
DEMĠRCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
11
102230
MUSTAFA
DEMĠRCAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
7
100190
AYDIN
DEMĠRCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
10
101378
DENĠZ
DEMĠRCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
17
101168
HALĠL
DEMĠRCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
7
101937
MUSTAFA
DEMĠRCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
6
101537
CELALETTĠN
DEMĠRDAĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
15
100675
MEHMET
DEMĠREĞEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
14
100570
AHMET
DEMĠREL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
10
101327
ĠLKER
DEMĠREL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
6
101083
NACĠ
DEMĠREL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
2
101793
SEZAYĠ
DEMĠREL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
2
102105
YILMAZ
DEMĠREL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
16
100828
YUNUS
DEMĠREL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
7
100018
ZEKERĠYE
DEMĠREL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
18
101851
MURAT
DEMĠRHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
20
101841
BERRĠN
DEMĠRKESEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
10
100636
ABDULLAH CUMHUR
DEMĠRTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
16
101322
MUSTAFA
DEMĠRTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
1
101321
ÖZLEM
DEMĠRTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
20
100350
HASAN
DEMĠRTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
10
102095
ABDULVALĠ
DENĠZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
6
100079
ĠLHAN
DENĠZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
19
101412
ABDULLAH
DERELĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
10
ADAY NO
19/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102237
ĠSMAĠL
DERĠNSU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
14
100075
BÜLENT
DERYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
15
101120
SÜLEYMAN
DIĞRAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
19
102194
GÜLER
DIRAK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
7
100192
FATĠH
DĠKEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
12
101999
HALĠT
DĠKER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
8
100743
DOĞAN
DĠKĠCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
2
100181
LEYLA
DĠKĠCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
1
101047
CEVAT
DĠLBĠLĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
6
100847
GÜNEġ
DĠLEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
6
101894
GALĠP
DĠLEKTAġLI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
3
102000
YILMAZ
DĠMĠCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
9
101690
EROL
DĠNÇER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
19
101157
HAKAN
DĠNÇER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
5
102218
ZEKĠ
DĠNÇER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
20
100206
NACĠ
DĠNÇKAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
6
101600
EMRE
DĠNLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
9
101276
BÜLENT
DĠRSEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
15
100976
SERDAR
DĠġLĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
15
102024
KAMĠLE
DĠZOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
13
101491
ADNAN
DOBUR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
15
102219
ALPASLAN
DOĞAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
21
101709
BAYRAM
DOĞAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
18
101854
GÜLBEYAZ
DOĞAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
3
100287
HASAN MESUT
DOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
7
100872
HÜLYA
DOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
11
100573
ĠBRAHĠM
DOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
13
100202
KUTBEDĠN
DOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
2
100878
MEHMET
DOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
4
100860
VAHĠT
DOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
19
100695
VELĠ
DOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
14
100205
METĠN
DOĞANGÜZEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
5
100405
ALĠ
DOĞANYILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
5
101111
NALAN
DOĞRU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
10
101819
ĠBRAHĠM
DOKUMACI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
8
100201
ELĠF
DOLMACI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
1
100830
ENGĠN
DÖNDEREN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
9
101745
SEMA
DÖNER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
14
ADAY NO
20/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100605
AYLĠN ġEYDA
DÖNERTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
5
100304
MAHĠR
DÖNMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
4
100327
NECLA
DÖNMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
7
101024
SEVGĠ
DÖNMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
3
100665
HASAN
DÖNMÜġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
4
100936
HÜLYA HĠDAYET
DUMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
15
101144
ZÜLEYHA
DUMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
3
102001
AHMET
DURAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
10
101351
MEHMET
DURAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
10
100354
BAKĠ
DURAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
14
101488
BÜNYAMĠN
DURAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
6
101453
MEHMET
DURAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
11
100089
EYLEM
DURĞUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
9
101811
HÜSEYĠN
DURĞUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
20
101489
MEHMET
DURĞUT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
7
100921
ALĠ
DURMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
20
101996
TEMEL
DURMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
5
100640
ZEKERĠYE
DURMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
20
100322
FAHRETTĠN
DURMUġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
2
102021
SELĠM
DURMUġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
10
100693
YAKUP
DURMUġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
12
100600
MERAL
DURMUġOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
20
102106
YUNUS EMRE
DURNA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
17
102171
AYHAN
DURSUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
23
101789
SALĠH EMRE
DURSUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
18
102047
FERĠDE
DURU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
2
101411
KEMAL
DURU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
9
101212
SERKAN
DURUDUYGU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
11
100829
SEBAHATTĠN
DURUġAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
8
100524
LUTFĠ
DUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
4
102044
ERDAL
DUTKUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
33
100289
CENGĠZ
DÜNDAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
9
101820
HASĠBE
DÜNDAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
9
100924
ÜNAL
DÜZGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
3
100069
SEYHAN
DÜZMEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
9
101362
ĠBRAHĠM
DÜZYOL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
1
101506
ĠSMAĠL
EFE
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
4
100411
MEHMET
EFE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
11
ADAY NO
21/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101543
FĠKRET
EGELĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
21
100774
DAVUT
EGER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
13
101473
MEHMET ENGĠN
EGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
11
100251
ÖMER
EKEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
11
101115
ALPAY ĠBRAHĠM
EKĠCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
14
100585
SÜLEYMAN
EKĠCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
5
100283
ġERĠFE
EKĠM KARAKOÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
3
101517
ĠDRĠS
EKĠNCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
15
100382
ġAFAK
EKĠNCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
2
100927
TAMER
EKĠNCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
19
100928
REMZĠYE
EKĠNCĠ ÖZÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
7
100845
EYYÜP
EKĠNLER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
4
100353
EMĠNE
EKĠZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
13
100092
MELAHAT
EKġĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
12
101073
ÖZNUR
ELBĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
12
101858
HACER
ELÇĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
7
100117
BURHAN
ELDEM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
17
102143
CUMALĠ
ELDEġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
54
101324
MEHMET ġEFĠK
ELĠTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
3
101934
ASALET
ELMALI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
3
100444
ERCÜMENT
EMEKLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
4
102111
MEHMET
EMĠK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
22
101205
HASAN
EMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
4
101946
KEMAL
ENDES
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
15
101714
ALĠ
ENGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
3
102208
ERDAL
ER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
10
100467
KADRĠYE
ER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
7
102045
SAVRAN
ER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
34
100164
HASAN HÜSEYĠN
ERALLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
4
100970
ġÜKRÜ
ERAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
9
100912
MAHMUT
ERASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
11
101265
ĠBRAHĠM
ERBAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
4
101844
UFUK ERDEM
ERBEK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
13
100225
ÜMRAN
ERCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
5
101366
YUSUF
ERCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
5
102091
FAYSAL
ERÇĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
2
102018
ADEM
ERDEM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
7
101119
RÜġTÜ
ERDEM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
18
ADAY NO
22/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100954
EMEL
ERDEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
13
100477
EKREM
ERDOĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
17
101166
KEMAL
ERDOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
16
100822
KIYASETTĠN
ERDOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
1
101162
SEMA
ERDOĞAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
1
102210
MAHMUT
ERDÖL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
12
100532
BĠRTAN
EREM KAYMA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
12
101654
ĠRFAN
EREN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
3
100916
ZAKĠR
EREN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
15
101943
YAġAR ÖZGÜR
ERGEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
12
101873
ALĠ NĠJAT
ERGELEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
2
100311
ĠBRAHĠM
ERGÜLEÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
11
100371
RECEP
ERGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
11
100933
AYDIN
ERHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
12
101800
HASAN
ERĠM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
9
100193
ZÜBEYDE
ERĠNÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
13
101103
ĠSMAĠL
ERKALP
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
2
100913
PERVĠN
ERKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
12
100249
ÇETĠN
ERKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
9
101464
SELAMĠ
ERKOÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
2
101666
ġEMSETTĠN
ERMĠġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
15
102077
MELEK
ERMĠġ KARABÖRKLÜ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
10
101919
BĠRSEN
EROĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
8
100124
NURCAN
EROĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
4
101161
TEZCAN
EROĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
20
101598
MEHMET ALĠ
EROL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
7
100911
MURAT
EROL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
10
101289
NĠHAT
EROL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
8
101970
RUġEN
EROL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
19
101593
MERYEM
ERPEHLĠVAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
2
101429
ABDURRAHĠM
ERSAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
7
101254
NURAN
ERSOY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
13
102233
ÖZGÜN
ERSOY
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
10
101410
GARĠP
ERSÖZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
8
101693
FERHAT
ERġAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
2
101594
RECAĠ
ERTAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
3
101352
GÜLTEN
ERTAġ SAGIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
11
100953
ĠSMAĠL
ERTEKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
12
ADAY NO
23/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100508
SELMA
ERTUĞRUL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
8
101110
MEHMET
ERYAġAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
9
100666
ÖZGÜR
ERYILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
5
101266
YILMAZ
ERYILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
5
101910
SEMRA
ERYĠĞĠT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
19
100484
ĠBRAHĠM
ESEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
4
101295
RAMAZAN
ESEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
14
100296
MEHMET
ESENTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
16
102107
ALĠ MUTLU
ESER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
18
100690
DURMUġ
ESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
5
100768
FERHAT
ESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
7
100388
MÜKREMĠN
ESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
8
100750
NECATĠ
ESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
9
100683
PERĠHAN
ESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
2
101134
TAYFUN
ESER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
13
100592
NĠHAT
ESKĠCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
12
101607
YASEMĠN
ESMER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
16
100809
OYA
ESPĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
8
101257
HAKAN
EġGĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
16
101397
SĠBEL
EVCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
15
101908
SONGÜL
EVCĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
17
101060
ALEV
EVEDENCĠ ġAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
19
101476
ĠSMET
EVES
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
14
100650
MEHMET
EVĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
9
100324
NĠZAM
EVĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
4
100923
RÜġTÜ
EVLEKSĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
2
100171
ADEM
EVRĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
11
100496
HASAN
EYĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
16
102054
HÜSEYĠN
EYÜBOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
9
101264
BEġĠR
EZBER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
3
101445
MAHMUT
EZBER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
3
101246
MEHMET ZEKĠ
EZER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
5
100601
SĠBEL
FARSAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
1
101455
ĠSMAĠL
FERĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
13
101944
FEHĠME
FETTAHLIOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
13
101638
MESUT
FIRAT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
27
100029
ÖZCAN
FIRAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
9
101740
MEHMET MÜCAHĠT
FIRTINA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
9
ADAY NO
24/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100874
AHMET
FĠDAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
101548
MEHMET CESĠM
FĠDAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
5
100717
VEDAT
FĠDAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
16
100139
GÜLġEN
FĠTOZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
19
101493
HATĠCE
FURTANA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
11
100544
SEVĠL
GACAROĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
4
101331
ÇĠĞDEM
GAYIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
10
100725
EKREM
GAZĠOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
4
100392
OSMAN
GEBĠÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
12
100906
ZÜLEYHA
GEÇEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
5
101211
MEHMET AKĠF
GEÇĠKLĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
10
100376
ÖZBEK
GELGEÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
16
101306
METĠN
GELĠCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
5
100086
ĠLHAMĠ
GENCAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
6
101225
AYETULLAH
GENCER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
4
101744
NAZIM
GENÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
13
100472
YUNUS
GENÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
12
101755
ÖMER
GENÇBAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
4
100918
MUSTAFA
GEZEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
17
100738
SÜLEYMAN
GEZER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
17
100165
GÖKHAN
GEZERYEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
5
100391
ĠSMAĠL
GEZĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
11
101605
ÖZAY
GĠRGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
14
101907
ERKAN
GÖÇMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
16
101725
KEMAL
GÖÇMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
14
100221
DÜRDANE
GÖDE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
1
100154
SÜLEYMAN
GÖDE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
14
101181
AHMET
GÖK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
20
100782
ERKAN
GÖK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
1
100721
MEHMET NESĠP
GÖK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
20
101244
ġEBNEM
GÖK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
3
101189
BEHSAT
GÖKBULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
8
102209
ABDULKERĠM
GÖKCE
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
11
101857
ERKAN
GÖKCÜOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
6
102120
ELĠF
GÖKÇE
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
31
101964
ADEM
GÖKÇEK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
13
100294
ALĠ
GÖKÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
14
100572
BELMA
GÖKÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
12
ADAY NO
13
25/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100320
KEMALETTĠN SAMĠ
GÖKÇEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
20
102140
ETEM
GÖKÇEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
51
102115
EBUBEKĠR
GÖKDAĞ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
26
101698
ALĠ
GÖKDUMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
7
100005
NĠHAL
GÖKER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
5
100818
SERKAN
GÖKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
17
101932
HAMDĠ
GÖKGÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
1
100825
ĠSMAĠL
GÖKGÖZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
4
101998
SONGÜL
GÖKGÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
7
101680
SULTAN
GÖKKAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
9
101685
VĠLDAN
GÖKKAYA YILMAZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
14
101922
BAYRAM
GÖKMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
11
100542
ĠLKNUR
GÖKMEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
2
101242
CENGĠZ
GÖKSU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
1
100145
MURAT
GÖKġEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
5
101364
BURÇAY
GÖKTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
3
101004
KEMAL
GÖKTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
3
101697
RAFET
GÖKTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
6
102010
MURAT
GÖKTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
19
100624
GÜLLÜ
GÖLBAġI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
4
101728
HALĠL
GÖLCÜ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
17
101185
KENAN
GÖLOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
4
102197
HÜLYA
GÖMLEKSĠZOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
24
101861
AYġE
GÖNENLĠKOL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
10
101557
ġENOL
GÖNÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
14
100156
NADĠR
GÖR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
16
101432
SEMRA
GÖR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
10
101481
ĠBRAHĠM
GÖRGEÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
19
101926
ĠLKNUR
GÖRÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
15
100778
MEHMET FATĠH
GUNAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
17
101896
GÜNGÖR
GÜÇLÜ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
5
100012
HĠLAL
GÜL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
12
100452
MUSTAFA
GÜL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
12
101900
HATĠCE
GÜL KESKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
9
100561
ALĠ
GÜLCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
1
102093
MUSTAFA
GÜLCEMAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
4
101463
SELAHATTĠN
GÜLDÜREN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
1
101779
BAYRAM
GÜLEÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
8
ADAY NO
26/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101128
MEHMET MUSTAFA
GÜLEÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
7
101199
BÜLENT
GÜLER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
18
101971
ERCAN
GÜLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
20
101969
HASAN
GÜLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
3
100854
RECEP
GÜLER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
13
101979
SABAHATTĠN
GÜLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
14
101644
NEBĠ TAYLAN
GÜLHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
33
101312
REMEZAN
GÜLHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
11
100790
MEHMET
GÜLMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
9
101191
ALĠ
GÜLOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
10
101503
RIZA
GÜLTEKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
1
101104
SUNAY
GÜLTEKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
3
100223
YASĠN
GÜLTEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
3
101118
ABBAS
GÜMÜġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
17
100700
HAMĠT
GÜMÜġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
10
101102
MELĠH HĠKMET
GÜMÜġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
19
100688
SERPĠL
GÜMÜġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
7
100569
SÜLEYMAN FAĠK
GÜMÜġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
9
100174
ÜMĠT
GÜMÜġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
14
100224
CELAL
GÜNAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
4
101486
FADĠME
GÜNAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
4
100395
FATMA
GÜNAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
14
101133
FUAT
GÜNAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
12
100381
SELAHADDĠN
GÜNAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
1
100198
YÜKSEL
GÜNAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
12
101392
ERDEM
GÜNDAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
10
101808
HASAN
GÜNDEM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
17
100996
FĠKRET
GÜNDEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
15
101656
ALPER
GÜNDOĞDU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
5
101262
KERĠM
GÜNDOĞDU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
1
100883
ÇĠĞDEM
GÜNDÜZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
2
101147
NEVĠN
GÜNDÜZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
6
100449
ÖZALTIN
GÜNDÜZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
9
101456
SELMAN
GÜNDÜZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
14
102168
NURSAL
GÜNER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
20
100582
BUKET
GÜNER ADAKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
2
100344
BÜLENT
GÜNEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
4
101555
YUSUF
GÜNEġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
12
ADAY NO
27/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102182
MEHMET HEYBETULLAH
GÜNEġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
9
101009
ABDURRAHĠM
GÜNEY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
8
102017
AHMET
GÜNEY
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
6
100507
SEDAT
GÜNEY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
7
101637
TANER
GÜNEY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
26
102193
ĠREM
GÜNEY ÇELĠK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
20
102116
HASAN
GÜNGÖR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
27
100372
SEVĠL
GÜNGÖR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
12
100385
SĠNAN
GÜNGÖR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
5
100253
ġEHNAZ
GÜNGÖR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
13
101777
DURSUNALĠ
GÜRBULAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
6
102067
KADRĠYE
GÜRBÜZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
22
101150
MÜKERREM MÜGE
GÜRCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
9
102034
NECETTĠN
GÜREK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
23
101224
ABDULLAH
GÜREL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
3
100172
MESUT
GÜREL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
12
102181
DĠLEK
GÜRER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
8
101763
ÖZLEM
GÜRER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
12
101248
NECATĠ
GÜREġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
7
100034
SÜREYYA
GÜRGEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
14
100787
HACĠ ALĠ
GÜRKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
6
101743
SEVGĠ
GÜRLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
12
101547
FĠKRET
GÜRġEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
4
100697
ALĠ
GÜVEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
16
101132
DUYGU
GÜVEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
11
100958
ÜLKÜ
GÜVEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
17
102243
YALÇIN
GÜVEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
20
101198
ZEYNEP
GÜVEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
17
100857
ZÜHTÜ YAġAR
HALAÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
16
102056
AYġE
HALĠL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
11
102013
YUSUF ZĠYA
HAMZAÇEBĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
2
100701
ġENER
HANGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
20
100563
SELĠM
HASANUSTA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
3
101935
MUAMMER
HASBENLĠOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
4
101570
AYġEGÜL
HASTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
27
101573
ĠLHAN
HASTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
2
100531
HÜSEYĠN
HAVUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
11
101435
FARUK
HAYDARLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
13
ADAY NO
28/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101373
ZEYNEP FATMA
HAYIROĞLU EZER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
12
100297
MURAT
HAZIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
17
101901
ġABAN
HELVACI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
10
101154
HALĠL
HIDIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
13
100769
ABDULLAH
HĠCAZLIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
19
100770
ĠSKENDER
HĠCAZLIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
9
102211
HÜLYA
HOKKAÖMEROĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
13
100819
EKREM
HOROZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
18
100442
ÖZGÜVEN
HOROZAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
2
101927
HAMĠYE
HÜSEM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
16
101945
KURTULUġ
ILGAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
2
101006
EYÜP
IġIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
5
102196
SERHAT
IġIK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
23
101836
TURAN
IġIK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
5
101192
ADEM
IġKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
11
101038
MUHAMMET
ĠBĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
17
101792
ĠBRAHĠM UĞUR
ĠCAT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
1
102145
SONGÜL
ĠÇÖZ BAYRAM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
56
100946
SĠNAN
ĠDEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
5
101381
MESUT
ĠLGEZDĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
20
100718
MEHMET
ĠLHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
17
101500
METĠN
ĠLHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
18
102187
SAĠT
ĠLHAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
14
101925
ÖZGÜR
ĠLĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
14
100151
FUAT
ĠNAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
11
100972
YAġAR
ĠNALHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
11
101297
FEVZĠ
ĠNAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
16
100841
MESUT
ĠNAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
20
101393
FATĠH
ĠNCE
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
11
100556
MELTEM
ĠNCE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
16
101807
DURSUN
ĠNCEBACAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
16
101169
ERCAN
ĠNCEDURSUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
8
101241
FARUK
ĠNCEKARA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
20
101000
JÜLĠDE
ĠNCESOYLAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
19
101328
DERYA
ĠNSAN YAġAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
7
101776
HACIOSMAN
ĠPEK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
5
100038
ġERĠFE DĠDEM
ĠSENLĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
18
101089
MUSTAFA
ĠSLAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
8
ADAY NO
29/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101048
AYTAÇ
ĠSPĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
7
102004
VEDAT
Ġġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
13
102241
RECEP
ĠġKESEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
18
102087
ĠSMAĠL
ĠġLEYEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
1
100218
ÇEġMĠNAZ
KABA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
18
100073
GÜLSEN
KABACAOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
13
101911
ĠBRAHĠM
KABAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
20
100993
AYSUN
KABALAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
12
101639
ALPASLAN
KAÇAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
28
101903
FETHULLAH
KAÇMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
12
101183
HÜSAMETTĠN
KADILIOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
2
101448
AHMET
KAFA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
6
101320
HÜSEYĠN
KAHRAMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
19
101840
MEHMET
KAHRAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
9
101223
RĠDVAN
KAHRAMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
2
100788
YUNUS
KAHRAMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
7
100512
MEHMET FATĠH
KAHRĠMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
12
100352
MEHMET
KAHYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
12
100479
ORHAN
KAKICI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
19
100284
HÜSEYĠN
KALAYCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
4
101245
RAHĠM
KALDEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
4
100232
MEHMET ġÜKRÜ
KALE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
12
100498
ERAY
KALELĠOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
18
101459
ALĠ
KALEM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
17
100349
ABDULVAHAP
KALKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
9
101342
MUHĠTTĠN
KALKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
1
101977
MESUT
KAMACI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
6
102157
RIDVAN
KAMAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
9
101863
GÜLTEN
KAMĠLOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
12
102170
HAKAN
KAMSIZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
22
100632
ÖZGÜR
KANDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
12
102068
SERAP
KANDEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
1
102064
ENDER
KANIARI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
19
101335
GÜLCAN
KANTAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
14
101847
MESUT ALTAR
KAPLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
16
100651
NAMIK KEMAL
KAPLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
10
100234
RECEP
KAPLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
14
101888
ġEFĠK
KAPLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
17
ADAY NO
30/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100893
TEKNUR
KAPLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
12
101518
ZAFER
KAPLAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
16
100877
ZAFER
KAPTAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
16
101479
AYHAN
KARA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
17
102151
AYġE
KARA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
3
100004
BELGĠN
KARA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
4
100285
HASAN
KARA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
5
100850
ĠSMAĠL
KARA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
9
101251
KADĠR
KARA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
10
101145
NAYĠDE
KARA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
4
102240
SALĠM
KARA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
17
100480
TURAN
KARA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
20
100657
ABDURRAHMAN
KARAASLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
16
101691
HALĠL
KARABACAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
20
101196
ABDULAZĠZ
KARABULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
15
102162
ABDULHAMĠT
KARACA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
14
100618
ESĠN
KARACA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
18
100527
GÖKHAN
KARACA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
7
100702
MUSTAFA
KARACA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
1
101592
MUSTAFA
KARACAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
1
100667
ġAZĠYE
KARAÇAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
6
100162
FATMA
KARAÇAM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
2
101415
BEKĠR
KARADAĞ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
13
102191
MUSTAFA
KARADAĞ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
18
102060
OKTAY
KARADAĞ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
15
101667
DĠLEK
KARADAĞ BALLI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
16
100546
KADĠR
KARADAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
6
101795
SERTAN
KARADAYI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
4
101458
MEHMET TURGAY
KARADENĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
16
101203
RECEP
KARADENĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
2
101875
ÜMMÜHAN
KARADENĠZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
4
100001
YUSUF
KARADUMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
1
101216
YAġAR
KARAGÜL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
15
101939
MEHMET SIDDIK
KARAGÜLLE
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
8
100140
MUHAMMET
KARAGÜZEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
20
102003
ĠSMAĠL
KARAHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
12
100731
OSMAN
KARAHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
10
100979
MEHMET YASĠN
KARAKAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
18
ADAY NO
31/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100064
ABDULLAH
KARAKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
4
101376
AYTEN
KARAKAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
15
100831
ZAFER
KARAKAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
10
101959
ERGÜN
KARAKAYĠġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
8
102127
HÜSEYĠN
KARAKURT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
38
101109
ÖZGÜL
KARAKURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
8
102203
CEVDET
KARAKUġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
5
100957
HACER
KARAKUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
16
102144
ġENEL
KARAKUġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
55
101546
ĠSMAĠL
KARALI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
3
100266
GÖKHAN
KARAOĞLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
6
101353
LEYLA
KARAOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
12
101578
MUSTAFA
KARAPINAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
7
102124
NEVZAT
KARAPINAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
35
102173
ADALET
KARATAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
25
100902
ASLIHAN
KARATAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
1
102100
HASAN
KARATAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
11
100360
MELEK
KARATAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
20
100589
MEVLĠT
KARATAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
9
101405
ANIL
KARATMANLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
3
101402
DOĞAN
KARATMANLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
20
100669
SAĠLE
KARATUĞ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
8
100776
ĠLHAN
KARAYAKA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
15
100476
ARĠF
KARAYANIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
16
102118
EBRU
KARAYANIK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
29
101614
DERYA
KARBO
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
3
100541
NEDĠM
KARDEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
1
100939
CELAL
KARIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
18
100682
EMRAH
KARSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
1
100427
ABBAS
KARTAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
7
101273
AYDIN
KARTAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
12
102023
ENĠS
KARTAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
12
100186
ERDOĞAN
KARTAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
6
100735
YASĠN
KARTAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
14
100949
ABDULLAH
KASAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
8
101778
SAVAġ
KATIRCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
7
100454
FERĠDUN
KATIRCIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
14
100897
MÜZEYYEN
KAVAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
16
ADAY NO
32/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101499
EMĠNE
KAVASOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
17
101222
DERYA
KAVRAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
1
100564
FĠKRET
KAVġUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
4
100082
HATĠCE
KAVURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
5
100087
RIDVAN
KAVURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
7
101363
ABDUSSELAM
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
2
101215
ADNAN
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
14
101285
AHMET ĠLHAN
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
4
101334
ÇELEBĠ
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
13
101544
ENGĠN
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
1
100539
FATMA AYFER
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
14
102215
HALĠT
KAYA
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
17
101398
HATĠCE
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
16
100566
ĠBRAHĠM
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
6
101826
MEHMET
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
15
101538
MEHMET
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
17
101986
MEHMET CAN
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
15
100540
MEHMET CEVAT
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
20
101625
MEHMET NUR
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
14
100153
MUHAMMED ALĠ
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
13
101086
MURAT
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
5
100775
MURAT ALĠ
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
14
101130
MUSA
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
9
100334
MUSTAFA
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
15
100330
MÜCELLA
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
10
101674
REMZĠ
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
18
101438
REYHAN
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
16
100716
SELAMĠ
KAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
15
101679
SONGÜL
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
8
101617
ULVĠYE
KAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
9
101457
YILDIRAY
KAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
15
101452
KĠRAZ
KAYA EKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
10
101041
NAĠM
KAYAALP
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
20
101098
FĠLĠZ
KAYABAġI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
17
101870
ALĠ
KAYAHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
19
102165
NĠHAT
KAYAHAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
17
101653
YAġAR
KAYAKOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
2
102099
TACETTĠN
KAYALI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
10
ADAY NO
33/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100191
MEHMET
KAYAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
100127
ZEKERĠYA
KAYAPINAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
7
100851
TURNAY
KAYGALAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
10
101852
BARIġ
KAYGISIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
1
100706
SEYFETTĠN
KAYGISIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
9
100533
ÜMĠT
KAYGISIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
13
100470
TÜLAY
KAYGUSUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
10
101615
MEHMET
KAYHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
4
100387
ÜMMÜHAN
KAYHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
7
100463
HALĠDE
KAYIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
3
101461
DĠLEK
KAYNAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
19
100511
ERKAN ZÜLFĠ
KAYRAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
11
100331
RAHġAN
KAYRAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
11
100495
NECLA
KAZAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
15
100415
TEMEL
KAZAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
15
101686
VAHYETTĠN
KEĞĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
15
101563
SERDAR
KEKLĠK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
20
102110
ERTAN
KELEġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
21
101636
SEVĠM
KELEġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
25
100856
ġAHĠNDE
KELEġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
15
101781
ABDULKERĠM
KELLEOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
10
101759
ORHAN
KEMAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
8
100696
AYLA
KENDĠ TEKEġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
15
101323
BĠRSEN
KENDĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
2
100362
SÜHAN
KENDĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
2
101318
ZELĠHA
KENDĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
17
100602
ALĠ
KERETLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
2
100421
MURAT
KESER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
1
100783
ABDURRAHĠM
KESKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
2
100293
ALĠ
KESKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
13
101252
AYDIN
KESKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
11
102073
FUAT
KESKĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
6
102184
GÖKTUĞ
KESKĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
2
101039
KUDRET
KESKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
18
101628
MEHMET ġEREF
KESKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
17
100746
MESUT
KESKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
5
102185
OKTAY
KESKĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
12
100450
ÖZGÜR
KESKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
10
ADAY NO
11
34/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101220
ZÜLKÜF
KESKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
19
101942
FATĠH
KEġĠKÇĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
11
101949
SERDAR
KETE
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
18
101217
ABDULLAH
KILIÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
16
101005
CEVAT
KILIÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
4
101773
EVRĠM
KILIÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
2
100367
ĠNCĠ NAZAN
KILIÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
7
100182
MURAT
KILIÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
2
101731
MÜMĠN
KILIÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
20
101358
TEMEL
KILIÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
17
101468
TÜRKAN
KILIÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
6
100526
HASAN
KILIÇ (GAZĠANTEP)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
6
101036
HASAN
KILIÇ (ĠSTANBUL)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
15
102012
ABDURRAHMAN
KILIÇĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
1
100355
MÜGE
KILIÇOĞLU ÇOKAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
15
101021
MEHTAP MÜNĠRE
KILKIL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
20
100866
FADĠME
KILOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
5
100685
ALĠ
KIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
4
101633
HAMZA
KIR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
22
100767
YETER
KIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
6
100646
ÜMĠT
KIRAÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
5
101260
YÜCEL CĠVAN
KIRCA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
19
100416
SEVGĠ
KIRIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
16
102174
HATĠCE
KIRIMLI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
1
101117
KUTLAY
KIRITOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
16
100871
EFSUN
KIRKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
10
101494
NECDET
KIRKIL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
12
101695
ĠNCĠ NEVRES
KIRNIK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
4
101895
SEMA
KIVANÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
4
100961
MELEK
KIVRAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
20
101447
MELTEM
KIZBES AKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
5
100338
MEHMET YAHYA
KIZGIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
18
100904
FUAT
KIZIL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
3
100053
MURAT
KIZILAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
13
100660
AYġE
KIZILCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
19
101549
FĠLĠZ
KIZILKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
6
101256
ALĠ
KIZILOCAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
15
100072
SEMĠRAY
KIZILTEPE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
12
ADAY NO
35/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100754
MUSTAFA
KĠREZLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
13
101483
AHMET
KOBAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
1
100389
AKIN
KOCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
9
101891
MUSTAFA
KOCA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
20
101284
NEJLA
KOCA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
3
100135
ORHAN
KOCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
15
101817
ġÜKRAN
KOCA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
6
102088
ELĠFE
KOCABAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
21
100347
ERDAL
KOCABAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
7
100336
ERDAL
KOCABAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
16
101176
ĠLKNUR
KOCABAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
15
100025
RECEP
KOCABAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
5
100952
HASAN OKYAY
KOCABAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
11
100315
ABDÜLKADĠR
KOCABIÇAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
15
100047
ZEYNEP
KOCADAYI YILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
7
101404
FADIL
KOCAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
2
100245
HATĠCE
KOCAMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
5
100464
HADĠ
KOCAOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
4
100771
AYġE
KOCATÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
10
100777
MUSTAFA
KOCATÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
4
100432
ALPASLAN
KOÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
12
101719
EKREM
KOÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
8
100674
ERGÜN
KOÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
13
100987
HAKAN
KOÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
6
101838
NURAN
KOÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
7
100375
REĠS
KOÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
15
102231
ġABAN
KOÇ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
8
100211
GÜNAY
KOÇ TÜRKÖZEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
11
102212
ALPER
KOÇAK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
14
100744
SEVGĠ
KOÇAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
3
100808
SEMA
KOÇASLAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
7
100604
BÜLENT
KOÇAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
4
100789
MUSTAFA
KOÇBAYINDIRAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
8
100630
SADETTĠN
KOÇDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
10
101504
ERSĠN
KOÇER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
2
101961
GÖKHAN
KOÇSOY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
10
100943
ABDURRAHĠM
KOÇYĠĞĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
2
101019
MURAT
KOÇYĠĞĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
18
ADAY NO
36/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADAY NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100908
ALĠ
KOL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
7
102199
ALĠ
KOLCU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
1
100305
COġKUN
KONAKLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
5
100328
FERHAT
KONDUK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
8
100999
BURCU
KONUK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
18
100041
ZEKĠ
KOPAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
1
101395
BARIġ
KOR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
13
101286
HALĠT
KORKMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
5
101769
ADEM
KORKMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
18
102038
BORA ERHAN
KORKMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
27
100887
FATMA
KORKMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
6
100736
GERÇEK
KORKMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
15
100612
MEMET ALĠ
KORKMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
12
101062
ÖMER
KORKMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
1
102235
YÜKSEL
KORKMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
12
101269
CĠHAN
KORKUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
8
101374
SEBAYĠ
KOġAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
13
102029
VASĠP
KOġAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
18
101718
GĠRAY
KOġUCU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
7
102246
ÖZGE
KOġUCU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
23
101151
HAMZA
KOYUNCU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
10
101534
RAHĠME
KOYUNCU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
12
100081
ZĠYA
KOZAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
1
101707
ÜMĠT
KÖK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
16
100071
REġĠT
KÖKÇE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
11
100515
ÖZGÜL
KÖKEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
15
101441
ĠBRAHĠM
KÖROĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
19
101382
SEVGĠ
KÖRġEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
1
101423
AHMET
KÖSE
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
1
101738
AYNUR
KÖSE
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
7
100335
ĠRFAN
KÖSE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
15
100671
MUSA
KÖSE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
10
100002
SAĠME
KÖSE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
2
100466
YILMAZ
KÖSE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
6
100091
NECAT
KÖSEBEY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
11
102207
ERDĠNÇ
KÖSEER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
9
101385
MUSTAFA
KÖSEOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
4
101558
NĠYAZĠ
KÖSEOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
15
37/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100399
DURSUN
KÖTAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
19
102042
FETĠ AHMET
KÖYLÜ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
31
100244
BÜLENT
KÖZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
4
100698
ZEKĠ
KUDĠġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
17
102108
FATMA
KUDUBAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
19
101469
ALĠ ERKAN
KUĞUOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
9
101467
ZAFER
KUĞUOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
5
101848
AYCAN
KUL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
17
100637
ZEKĠ
KULAÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
17
100712
ÖZDEN
KULAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
11
100271
UMMAHANĠ
KURAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
11
100726
ORHAN
KURAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
5
100438
SERAP
KURNAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
18
100431
AHMET KORAY
KURġUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
11
101368
BÜLENT
KURġUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
7
101622
AYLĠN
KURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
11
101058
GONCA
KURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
17
100402
GÜLCAN
KURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
2
100279
HÜSEYĠN
KURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
19
100096
KAZIM
KURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
16
101434
SELMAN
KURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
12
101200
ZAFER
KURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
19
101874
AHMET
KURTOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
3
101179
ORHAN
KURTOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
18
101299
SÜREYYA
KURTOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
8
100741
GÜLAY
KURTUL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
20
101051
ĠNANÇ
KURTULUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
10
100167
DENĠZ
KURU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
7
101788
BEDĠA
KURUCA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
17
101451
GÜLĠN
KURUCA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
9
101845
NURETTĠN
KURUÇAY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
14
101384
NECATĠ
KUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
3
100613
AYġE
KUTLUCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
13
101541
ATĠLA
KUTUCU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
19
101540
MURAT
KUTUCU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
3
101799
FĠLĠZ
KUTUCUOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
8
100088
HAKAN
KUTUCUOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
8
101349
AHMET TAYFUN
KUTUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
8
ADAY NO
38/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100747
HÜSEYĠN
KUVVET
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
100865
DOĞAN
KUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
4
101271
HATĠCE
KUZU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
10
100097
ĠBRAHĠM
KUZUCUOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
17
101997
ALĠ
KÜÇÜK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
6
101930
AYDIN
KÜÇÜK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
19
100686
EMĠNE
KÜÇÜK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
5
100321
ĠBRAHĠM
KÜÇÜK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
1
101425
NUMAN ÜMĠT
KÜÇÜKBULUT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
3
100779
SEVĠM
KÜÇÜKÖZER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
18
100798
HALĠL
KÜLEKCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
17
100341
HASAN
KÜLEKÇĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
1
100896
HÜLYA
KÜLEKÇĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
15
101333
YILMAZ
KÜLEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
12
101155
DENĠZ DÖNDÜ
KÜPELĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
14
101329
AHMET
KÜREOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
8
101249
EYÜP
KÜTÜK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
8
100152
SAADET FUNDA
LEYLEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
12
102069
ALĠ CELAL
MAHMUTOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
2
101635
NERMĠN
MAHMUTOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
24
100122
ALĠ
MAMACAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
2
101760
HAMĠYET
MAT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
9
100869
FATMA
MAVĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
8
100043
YILDIRAY
MELĠKOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
3
101067
GÜLSEN
MEMĠġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
6
100834
KADĠR
MEMĠġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
13
101815
NĠHAT
MEMĠġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
4
101689
NEZĠHA
MERCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
18
101515
AYDIN
MERĠÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
13
101677
YAPRAK
MERĠÇ KARA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
6
100142
FUAT
MERMERKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
2
101360
CANDAN
MERT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
19
100288
FATMA
MERT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
8
101687
GÜRAY
MERT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
16
100039
MUSTAFA
MERT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
19
101575
MUSTAFA
MERTOL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
4
102043
AHMET
METĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
32
100207
KADĠR
METĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
7
ADAY NO
6
39/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101075
TAMER
METLEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
14
101053
OYA
MEYDAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
12
100491
YALÇIN
MIKÇI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
11
101645
ETHEM
MUCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
34
100058
MEHMET HALUK
MUSUL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
18
100560
RIDVAN
MUTLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
20
100228
SABAHAT
MUTLUAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
8
101705
ĠBRAHĠM
MUTLUERGĠL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
14
101702
NAFĠYE
MUTLUERGĠL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
9
101610
NAFĠZ
MÜLAYĠM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
19
100209
MUSTAFA
NACAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
9
101311
YÜCEL
NACAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
10
101950
SĠBEL
NACAR ÇEVĠKCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
19
101526
AHMET
NAHIRCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
18
101524
GÜLBEYAZ
NAHIRCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
2
101326
HATĠCE
NALBANT ÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
5
101574
EGEMEN ATALAY
NALBANTLAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
3
100482
MERAL ARZU
NAYCĠ UYSAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
2
101835
MELAHAT NURCAN
NAZLI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
4
101121
FATĠH
OCAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
20
101561
ĠSMET
ODABAġI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
18
102015
NURĠ
OFLAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
4
101195
CANER
OĞRAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
14
101566
ABDULMUTTALĠP
OĞUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
23
100956
BENGÜ
OĞUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
15
101951
MUHAMMED ġENER
OĞUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
20
101825
YAVUZ
OĞUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
14
101233
KIYMET
OHTAMIġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
12
101597
AHMET
OK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
6
102076
SEZGĠN
OKATALI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
9
100689
NAZLI
OKTAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
8
102065
MÜSLÜM CAHĠT
OKUDAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
20
101146
ERGĠN
OKUMUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
5
101346
BĠNGÜL
OKURLAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
5
100680
HAMĠ
OKUTAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
19
100022
YAġAR GÜNGÖR
ONĞUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
2
100057
ĠSMAĠL YAVUZ
ORAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
17
100420
ĠDRĠS
ORÇAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
20
ADAY NO
40/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101721
GÜLTEKĠN
ORHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
10
100239
HÜSEYĠN
ORHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
19
101522
MEHMET
ORHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
20
100313
TURHAN
ORUÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
13
102154
KENAN
OSMANOĞULLARI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
6
100063
PERĠHAN
OTAMIġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
3
101054
MEHMET
ÖCALAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
13
100792
SELĠM
ÖĞÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
11
101756
CENGĠZ
ÖKTEM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
5
102009
TACETTĠN
ÖKTEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
18
100998
METĠN
ÖLÇER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
17
100658
BĠRGÜL
ÖLMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
17
100246
HANDAN
ÖLMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
6
101240
LEYLA
ÖLMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
19
100849
MURAT
ÖLMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
8
100677
MUHAMMET
ÖNAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
16
101837
HÜSNÜ
ÖNCÜ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
6
100691
MEHMET
ÖNDER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
10
102036
MURAT
ÖNDER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
25
102172
RESMĠYE
ÖNDER DEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
24
100316
HÜLYA
ÖNDEROĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
16
100803
SAVAġKAN
ÖNEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
2
101158
HIDIR
ÖNER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
11
100710
ERDAL
ÖNEREN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
9
101292
HALĠL ĠBRAHĠM
ÖNGÖREN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
11
100229
GÜLSÜM
ÖTGEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
9
101742
ALĠ
ÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
11
101552
MUHĠTTĠN
ÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
9
101864
TEVFĠK
ÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
13
101288
ALĠ RIZA
ÖZAKIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
7
101002
AHMET
ÖZAKTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
1
100345
SEVGĠ
ÖZALLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
5
101729
GÖKHAN
ÖZALP
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
18
100359
MAHMUT
ÖZAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
19
101261
ALEV
ÖZBAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
20
100441
AYNUR
ÖZBAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
1
100617
MEMET
ÖZBAYTEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
17
101416
KUDRET
ÖZBEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
14
ADAY NO
41/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100922
MAHMUT
ÖZBEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
1
101449
METE
ÖZBEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
7
101551
ÖNDER
ÖZBEY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
8
100810
MUSTAFA
ÖZBĠLĠCĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
9
100106
CENGĠZ
ÖZBUDAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
6
100593
FATĠH
ÖZCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
13
101010
HATĠCE
ÖZCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
9
100730
ĠSMAĠL
ÖZCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
9
100862
SELÇUK
ÖZCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
1
101386
YÜCEL
ÖZCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
5
100077
HÜSEYĠN
ÖZCAN (ANKARA)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
10
100078
HÜSEYĠN
ÖZCAN (ĠSTANBUL)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
18
100363
SENA
ÖZCAN ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
3
102176
BABACAN
ÖZCANLI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
3
101383
DOĞAN
ÖZÇAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
2
100329
HAKAN
ÖZÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
9
100101
HÜSEYĠN
ÖZÇELĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
1
102050
FATMA
ÖZÇĠFT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
5
102190
CANAN
ÖZDEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
17
100368
DURMUġ
ÖZDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
8
102020
EDĠZ
ÖZDEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
9
102019
ĠSHAK
ÖZDEMĠR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
4
100959
KENAN
ÖZDEMĠR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
18
101611
NURGÜL
ÖZDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
20
100456
SEFA
ÖZDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
16
100424
SERKAN
ÖZDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
4
100497
ġEHRĠYE
ÖZDEMĠR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
17
101290
HĠKMET
ÖZDEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
9
100586
SALTUK
ÖZDĠL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
6
101014
ALĠ
ÖZDURAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
13
100332
GÜLAY
ÖZEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
12
101218
FĠKRET
ÖZEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
17
102163
NACĠYE
ÖZEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
15
100535
SÜLEYMAN
ÖZEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
15
100806
YALÇIN
ÖZEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
5
101088
EMĠNE GAMZE
ÖZER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
7
101554
ESAT
ÖZER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
11
101238
KIVANÇ
ÖZER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
17
ADAY NO
42/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100519
MEHMET
ÖZER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
19
102026
OGÜN
ÖZER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
15
101752
TURAN
ÖZGÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
1
101426
ARZU
ÖZGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
4
100971
FERHAT
ÖZGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
10
100400
MUNĠR
ÖZGÜN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
20
102192
SEYHAN SEVĠL
ÖZGÜN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
19
101572
MEHMET HĠKMET
ÖZGÜNEY
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
1
101855
KURTULUġ
ÖZGÜR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
4
102130
MEHMET ALĠ
ÖZGÜR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
41
100006
MURAT
ÖZGÜRLÜK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
6
100131
GÜLBEN
ÖZHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
11
100425
ADEM
ÖZKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
5
101275
ALĠ
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
14
101724
ERCAN
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
13
101372
EYÜP
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
11
100888
HACI
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
7
101809
HÜSEYĠN
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
18
100019
METĠN
ÖZKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
19
101916
MUSTAFA
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
5
101016
ÖZKAN
ÖZKAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
5
100215
SEVGĠ
ÖZKAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
15
102089
UĞUR
ÖZKAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
22
102158
YÜCEL
ÖZKAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
10
101092
MEHTAP
ÖZKARġIYAKALI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
11
100374
ĠSMAĠL AYKUT
ÖZKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
14
101531
MEHMET
ÖZKAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
9
101918
METĠN
ÖZKUL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
7
101530
KADRĠYE
ÖZLER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
8
100859
NĠZAMETTĠN
ÖZLÜK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
18
102160
NĠYAZĠ
ÖZMAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
12
101498
KADER
ÖZMARANGÖZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
16
101972
ALĠ
ÖZMEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
1
100486
HACER
ÖZMEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
6
100200
HATĠCE
ÖZMEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
20
100105
ĠSA
ÖZMEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
5
101553
FATMA
ÖZOĞUL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
10
100366
RIFAT
ÖZSOY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
6
ADAY NO
43/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100080
MÜMĠN
ÖZSU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
20
102134
AYGÜL
ÖZġAHĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
45
100755
KADĠR
ÖZġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
14
101502
SEVAL
ÖZTAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
20
100668
ZAHĠT
ÖZTEPE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
7
100966
GÜLSEN
ÖZTERCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
5
101082
MEHMET
ÖZTORUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
1
101330
AHMET
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
9
102238
ARĠF
ÖZTÜRK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
15
101164
ERGÜN
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
3
101716
FEYYAZ
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
5
101348
FĠGEN
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
7
101443
HALĠL
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
1
100951
HATĠCE
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
10
100129
HATĠCE AYNUR
ÖZTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
9
101408
HAYRĠYE
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
6
102142
MEHMET
ÖZTÜRK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
53
101846
MEHMET
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
15
102035
NAZMĠYE
ÖZTÜRK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
24
100256
OSMAN
ÖZTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
16
101929
ÖZGÜR
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
18
101584
YASEMĠN
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
13
101810
YUSUF
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
19
101209
YÜCEL
ÖZTÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
8
101247
MAKBULE
ÖZUYGUR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
6
102041
BAYRAM
ÖZYILMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
30
100619
AYġE
ÖZYURT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
19
101066
SUNA
ÖZYURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
5
102122
HASAN
PAKEL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
33
102006
ABDULAZĠZ
PALA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
15
100588
MUSTAFA
PALA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
8
102074
KEMAL
PANCAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
7
102156
CENGĠZ
PARLAK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
8
100210
ÖZDEN
PARLAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
10
101604
MUSTAFA
PARTAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
13
102239
MEHMET
PEHLĠVAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
16
100555
NESĠP
PEHLĠVAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
15
101568
HAKAN
PEKÇETĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
25
ADAY NO
44/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101096
ARĠF
PEKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
15
102166
NĠLGÜN
PEKER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
18
100580
VEYSEL
PEKER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
20
100107
BATTAL GAZĠ
PEKTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
7
100263
ARĠF
PELTEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
3
101842
AYSEL
PESENPĠRCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
11
101023
ONUR
PITIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
2
100584
ÇAĞLAR
PĠġKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
4
101063
ABBAS
POLAT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
2
102161
AYFER
POLAT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
13
100413
GÜLDALI
POLAT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
13
101049
MEHMET
POLAT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
8
102178
NĠMET
POLAT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
5
100231
MEHMET
POLATCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
11
101866
SERPĠL
PORDOĞAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
15
101171
ĠRFAN
POġUL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
10
101613
HASAN
REĠS
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
2
101577
EMĠNE
SABANCIOĞLU ATLI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
6
100537
MUAMMED HALĠL
SABUNCU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
17
101567
MURAT
SABURLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
24
101771
ÖMER
SAÇAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
20
100471
KÖKSAL ÇAĞLAR
SADIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
11
101775
REYHAN
SADĠOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
4
101507
NURĠ
SAĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
5
101187
ĠDRĠS
SAĞLAM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
6
100786
SEDAT
SAĞLAM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
5
101683
MEMDUHA
SAĠDALĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
12
101108
NURĠ
SAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
7
100264
HASAN TAHSĠN
SAKALLIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
4
101583
SEFER
SAKARYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
12
101337
CEMAL
SAKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
16
100804
MUSTAFA
SAKĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
3
100821
ALĠ
SALDUġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
20
101662
ALPER FIRAT
SALTAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
11
100052
ÖZLEM
SAMRAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
12
100715
ALĠ
SAMSA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
14
101751
HÜLYA
SANATCI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
20
100565
METĠN
SANCAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
5
ADAY NO
45/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100099
MUSTAFA
SANCAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
100684
HÜSAMETTĠN
SANCAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
3
101590
SÜLEYMAN RIZA
SANUSOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
19
100557
SAĠT
SAPMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
17
102032
ALĠ AZMĠ
SARAÇOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
21
101272
CEMAL
SARGIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
11
100021
HATĠCE
SARI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
1
101510
MEHMET
SARI
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
8
101263
ÖZLEM
SARI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
2
101114
SALĠHA
SARI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
13
102086
CENGĠZ
SARIAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
19
101313
ZÜHRE
SARIALTIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
12
101279
MAKBULE
SARIBIYIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
18
101601
MEHMET
SARIBIYIK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
10
101987
NESRĠN HAVVA
SARICAOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
16
100250
MURAT
SARIERĠKLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
10
101057
ABDULMETĠN
SARIGÜL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
16
101612
ZEKĠ
SARIGÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
1
100252
ġABAN
SARIKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
12
101427
YÜKSEL
SARIKAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
5
101460
SEMA
SARITAÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
18
101920
SENAR
SARITAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
11
100621
ERDEM
SARIYAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
1
100040
FATMA
SARIYÜCE
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
20
101116
NAĠL
SARMUSAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
15
101839
SERCAN
SARSILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 214 NOLU SINIF
8
101624
ĠSA
SARUHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
13
101739
MUSTAFA AKĠF
SARUHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
8
101239
HÜSEYĠN
SATILMIġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
18
102117
NURETTĠN
SAVAġ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
28
100158
ÜMĠT
SAVAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
18
100017
MÜZEYYEN
SAVUR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
17
101509
NARĠN
SAY BAYRAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
19
101882
MURAT
SAYAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
11
100090
NURAN
SAYGI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
10
101356
ġERĠFE ĠKBAL
SAYIN KÖZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
15
101012
SEVGĠ
SAYIN MERMERKAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
11
101539
OSMAN
SAYIġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
17
ADAY NO
19
46/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102094
CAFER
SEDEF
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
20
101101
ĠDRĠS
SELÇUK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
20
100994
MEHMET SERHAT
SELÇUK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
13
101715
REġĠT
SELMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
4
101106
ALĠ
SEMĠZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
5
100348
MAHMUT ġEVKET
SERĠK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
8
100383
DEMET
SERĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
3
100414
RECEP
SERĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
14
100068
MURAT
SERT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
8
101710
PERĠHAN
SERT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
19
100664
MĠNE
SERTEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
3
100303
VASFĠ
SEVER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
3
101231
ALĠ OSMAN
SEVĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
10
100067
FATMA
SEVĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
7
100704
MAHMUT
SEVĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
3
100010
NURAY
SEVĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
10
100179
ÖZKAN
SEVĠM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
19
100412
KAZIM
SEVĠNÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
12
101684
AKIN
SEZER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
5
100184
ĠBRAHĠM
SEZER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
4
101399
GAMZE
SEZGĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
17
101753
ÖMER
SEZGĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
2
100678
EROL
SINIRTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
17
100478
AHMET
SIRKINTILI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
18
101419
NURĠ
SĠRT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
17
101370
FAHRETTĠN
SOĞUKÇELĠK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
9
100607
ÖZLEM
SOLMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
7
101141
GÖNÜL
SOLUK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
20
100160
FAHRĠ
SORAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
20
101523
ALAATTĠN
SORKUNCUK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
1
100176
GÜLCAN
SOYALP
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
16
102189
KUBĠLAY
SOYLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
16
100502
MUSTAFA
SOYLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
2
100780
SEZAYĠ
SOYSAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
19
100529
ĠBRAHĠM
SOYUÇOK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
9
100807
ALĠ
SÖĞÜT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
6
100141
ZÜBEYĠR
SÖĞÜT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
1
102183
AHMET
SÖKELĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
10
ADAY NO
47/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101159
EROL
SÖNMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
18
101316
MEVLÜT
SÖNMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
15
100814
SĠBEL
SÖNMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
13
101878
AYHAN
SÖYLEMEZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
7
101780
DERYA
SÖYLEMEZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
9
101505
MAHMUT
SÖYLEV
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
3
101672
SADIK
SÖYLĠYEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
1
101035
SONER
SÖZEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
14
100333
MEHMET
SU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
13
101990
MUSTAFA
SUNA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
19
100084
AYDOĞAN
SUNGUR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
4
102033
BELGĠN
SÜERDEM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
22
100758
ERCAN
SÜKÜTLER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
17
100581
MERYEM
SÜNGER AKBULUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
1
101704
GÜREL
SÜRÜCÜ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
13
100670
MEHMET
SÜRÜCÜ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
9
101647
MUSTAFA EMĠN
SÜTBEYAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
36
101676
ĠSHAK
ġAFAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
5
100633
LALE
ġAFAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
13
101533
YUSUF
ġAFAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
11
101897
HAKAN
ġAHAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
6
100282
ALĠ
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
2
101394
AYDIN
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
12
101113
BESĠM
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
12
101829
DURDU
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
18
101227
ERKAN
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
6
100962
FATĠH
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
1
101909
GÖNÜL
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
18
101869
GÜLġEN
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
18
101357
HASAN
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
16
101136
ĠSA
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
15
102048
KADĠR
ġAHĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
3
101139
MAHBUP
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
2
100846
MEHMET
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
5
102072
MUHAMMED
ġAHĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
5
100437
MURAT
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
17
102109
NURġEN
ġAHĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
20
100147
OKAY
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
7
ADAY NO
48/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101967
ÖMER
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
16
101487
RIZA
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
5
100707
RUKĠYE
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
6
101081
SELAHATTĠN
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
3
101881
SELĠM
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
10
100545
SEMANUR
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
5
100986
TUNAY
ġAHĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
5
102164
YUNUS
ġAHĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
16
100795
ZAFER
ġAHĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
14
101413
FĠGEN
ġAHĠN TARHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
11
101665
YILDIZ
ġAHĠNLĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
14
101966
HÜSEYĠN
ġAHĠNOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
15
101994
MEFKÜRE
ġAKĠROĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
3
101694
MEHMET
ġAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
3
101270
ÜNSAL
ġAMĠLOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
9
101126
ERDOĞAN
ġAMLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
5
102092
BANU
ġAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
3
100390
NURAN
ġANLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
10
100364
ÖZGÜR
ġANLITÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
4
100163
YUSUF
ġANSAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
3
100095
AYSEL
ġEFLEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
15
101294
FATMA
ġEFLEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
13
100318
NURSEL
ġEHERĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
18
102102
FEHMĠ
ġEKER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
13
100610
NEJLA
ġEKER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
10
100947
REMEZAN
ġEKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
6
101898
AHMET
ġEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
7
101207
GÜLSER
ġEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
6
102242
ĠSMAĠL
ġEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
19
101433
MUSTAFA
ġEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
11
101913
ÜNER
ġEN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
2
100458
MURAT DOĞAN
ġENAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
18
101184
SEMA
ġENCAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
3
100379
BĠLAL
ġENER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
19
100434
SERPĠL ESRA
ġENER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
19
100435
VEDAT
ġENER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
15
100886
YASEMĠN
ġENER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
5
101813
OĞUZ
ġENEV
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
2
ADAY NO
49/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100037
EVRĠM
ġENGÜL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
17
101797
SALĠH
ġENGÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
6
101127
AYSUN
ġENGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
6
101982
MESUT
ġENGÜN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
11
101278
METĠN
ġENGÜN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
17
100439
EFKAN
ġENOCAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
19
100445
SEZAĠ
ġENOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
5
100219
FATMA
ġENOL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
19
101495
HACIBEY
ġENOL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
13
100595
HASAN
ġENOL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
15
102177
TÜLAY
ġENOL YILDIRIM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
4
101733
BEKĠR
ġENTÜRK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
2
101831
GÜLÜZAR
ġEPÇĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
20
100732
MEHMET
ġEREFLĠOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
11
100989
AHMET
ġIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
8
100930
MEHMET NURULLAH
ġĠMDĠ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
9
100757
BÜLENT AKIN
ġĠMġEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
16
100692
DAVUT
ġĠMġEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 10 NOLU SALON
11
100074
HÜDAVER
ġĠMġEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
14
100059
OSMAN
ġĠMġEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
2
100485
ÖZLEM
ġĠMġEK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
5
101446
RAMAZAN
ġĠMġEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
4
102049
ġEHRĠBAN
ġĠMġEK
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
4
101859
MEHMET
ġĠġMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
8
100061
NURSEN
TAHILLIOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
1
101816
FARUK
TAHMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
5
101975
MAHĠDE
TALAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
4
101640
MUSTAFA HAKAN
TAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
29
102051
SAYNUR
TAMMĠS
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
6
100026
FĠKRET
TAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
6
100461
SEMA
TANCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
1
100493
YILMAZ
TANRISEVER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
13
101315
MEHMET
TAPINÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
14
100422
ETHEM
TARHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
2
100579
MEHMET
TARHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
14
101298
HÜRREM
TAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
17
101188
KEMAL
TAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
7
101341
MERDAN
TAġATAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
20
ADAY NO
50/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100801
KENAN
TAġKIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
20
101338
AHMET AYDIN
TAġKIR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
17
100325
GÜRKAN
TAġKIRAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
5
101876
METĠN
TAġKIRAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
5
101308
SEVGĠ
TAġLI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
19
100737
CELAL
TATAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
16
101085
ÖNDER
TATAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
4
101608
CENGĠZ
TAYFUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
17
100837
REFĠK
TAYRAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
16
102234
ÖMER
TAYYAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
11
101236
NEBAHAT
TEK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
15
101527
ĠLKNUR
TEKATAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
5
102222
NEBĠ
TEKE
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
24
101025
SONGÜL
TEKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
4
102028
FUAT
TEKGÜL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
17
100457
ALĠ
TEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
17
100440
HACI ALĠ
TEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
20
102180
MEMET
TEKĠN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
7
100616
RAZĠYE
TEKĠN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
16
101646
ZELĠHA
TEKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
35
101827
AYġE NUR
TEMEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
16
101650
METĠN
TEMEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
39
101713
ORHAN
TEMEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
2
102137
ÖZLEM
TEMEL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
48
100027
NĠHAL
TEMĠZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
7
101924
TANDOĞAN
TEMĠZKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
13
101365
HÜLYA
TEMUR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
4
101823
HASAN HÜSEYĠN
TEMUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
12
100805
ĠHSAN
TEMÜR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
4
102096
YASĠN
TEPEHAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
7
102121
HACER
TEPELĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
32
100473
ERDOĞAN
TERCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
13
100173
FĠLĠZ
TERGĠP
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
13
100203
CENGĠZ
TERLEMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
3
100397
CEMĠL
TERZĠOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
17
100551
ġĠNASĠ
TEZCAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
11
101030
DEVLET DENĠZ
TIRTAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
9
101783
ÜMĠT
TĠFTĠKÇĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
12
ADAY NO
51/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100187
EġREF
TĠKER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
7
100180
MEHMET
TĠRYAKĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
20
101956
BÜLENT
TOK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
5
100968
HAKAN
TOKALAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
7
101478
RAMAZAN
TOKDEMĠR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
16
100914
ġENAY
TOKER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
13
100876
HATĠCE
TOKMAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
15
101340
EMĠNE
TOKMAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
19
101569
NURAY
TOKOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
26
101886
GÜRHAN
TOKUL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
15
101737
REYHAN
TOLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
6
100214
YAVUZ
TOP
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
14
102146
AġKIN
TOPAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
57
100295
ĠLHAN
TOPAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
15
100867
MUSA
TOPAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
6
100208
ġULE
TOPALLAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
8
101887
ERSAN
TOPCAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
16
100346
ALĠ
TOPCU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
6
101798
SEVGĠ
TOPCU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
7
100654
SELDA
TOPÇU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
13
100628
SUAT
TOPÇUOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
8
101626
ERKAN
TOPKAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
15
101344
ESĠN
TOPRAK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
3
100159
ORHAN
TOPRAK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
19
100056
LEVENT
TOPUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
16
101008
NURHAN
TOPUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
7
100817
AYSEL
TORTU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
16
100014
MAKBULE
TORTUK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
14
101786
EMEL
TORUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
15
101020
DOĞAN
TOSU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
19
100934
BAYRAM
TOSUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
13
101995
YAKUP
TOYRAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
4
102098
OSMAN
TOZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
9
101735
SAVAġ
TULUK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
4
101948
BEKĠR SITKI
TUNA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 307 NOLU SINIF
17
101750
HÜSEYĠN
TUNCA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
19
100799
LEYLA
TUNCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
18
100358
MEHMET
TUNCA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 33 NOLU SALON
18
ADAY NO
52/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102002
KAĞAN
TUNCER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
6
102007
NECLA
TUNCER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
16
100521
ÖZGÜR
TUNCER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 2 NOLU SALON
1
100981
AHMET
TUNÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
20
101347
CAFER
TUNÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
6
101717
ENDER
TUNÇ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
6
100898
OSMAN
TUNÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
17
100910
SĠNAN
TUNÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
9
100652
AYġEN
TURAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
11
100265
DUYGU SEZGĠN
TURAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
5
100429
SEBĠHA
TURAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
9
101152
EKREM
TURHAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
11
100177
MEHMET SELĠM
TURHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
17
101167
BĠRSEN
TURNA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
6
102058
SAĠT
TUZCU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
13
100509
HATĠCE
TÜFEKCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
9
100749
FĠGEN
TÜKENMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
8
101314
ġAHĠN
TÜKENMEZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
13
101508
AHMET
TÜMER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
6
101871
MEHMET ALĠ
TÜREL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
20
102224
EMĠNE
TÜREMEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
1
102223
MĠNE
TÜREMEN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
25
101359
ABDULLAH
TÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
18
101454
NURĠYE
TÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
12
100254
SADIK
TÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
14
101450
SÜREYYA
TÜRK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
8
100278
ġENAY
TÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
18
100237
AYġE
TÜRKARSLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 27 NOLU SALON
17
100272
ĠBRAHĠM
TÜRKASLAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
12
100417
MEHMET
TÜRKDOĞRU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
17
101277
FĠLĠZ
TÜRKMEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
16
100855
HANDAN
TÜRKMEN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
14
100317
ĠZZET ÇAĞDAġ
TÜRKMENEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
17
100384
ÇĠĞDEM
TÜRKOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
4
100861
MEHMET
TÜRKOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
20
100048
SÜLEYMAN
TÜRKUÇAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
8
100042
ÖZCAN
TÜYLÜ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
2
101856
AYSUN
UÇAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
5
ADAY NO
53/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101422
ERHAN
UÇAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
20
100157
KADĠR
UÇAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
17
101424
MÜRSEL
UÇAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
2
100873
ÜMĠT TAYLAN
UÇAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
12
100216
YAġAR
UÇAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
16
101028
FEYHAN
UÇARSU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
7
100189
ALĠ SERKAN
UĞURLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
9
100820
YAKUP
UĞURLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
19
101418
AYDIN
ULAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
16
100076
VEDAT
ULU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
16
101867
ATĠKE
ULUĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
16
100393
ABDULMECĠT
ULUTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
13
101400
ÇĠĞDEM
ULUTAġ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
18
100462
MAHMUT
ULUTAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
2
100306
BĠROL
URAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
6
100448
MUSTAFA
URHAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
8
101865
ÖZGÜR
URTEKĠN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
14
101097
MUAMMER
USLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
16
101076
HURġĠT
USTA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
15
100894
OLGUN KEMAL
USTA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
13
102204
BAHRĠ
UTKU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
6
100261
HÜSEYĠN
UYAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
1
100649
FERĠDE
UYANIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
8
100146
ZEKERĠYA
UYANIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 23 NOLU SALON
6
101872
HÜSEYĠN
UYAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
1
100453
ĠZZET
UYGUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
13
101219
AYġE GÜL
UYSAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
18
100110
REMZĠYE
UYSAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
10
100974
REYHAN
UYSAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
13
102052
ALĠM
UYUCU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
7
101803
HÜSNÜ
UZUN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
12
101087
ĠSA
UZUN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
6
100183
NURHAN
UZUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
3
102216
SEVAL
UZUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
18
100015
SEVĠM
UZUN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
15
102126
ZENNURE
UZUN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
37
100104
MEHMET
UZUNBAY
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
4
100596
HAKAN
UZUNER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
16
ADAY NO
54/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101031
UĞUR
UZUNLAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
101892
SÜLEYMAN
ÜÇGIRAM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
1
100199
ĠSMAĠL
ÜLGER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 25 NOLU SALON
19
101056
HASAN
ÜNAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
15
102061
MEHMET
ÜNAL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
16
101304
MURAT HALĠL
ÜNAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
3
100942
SERDAR
ÜNAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
1
100882
TĠJEN
ÜNEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
1
100842
HANĠFE
ÜNLÜ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
1
101123
HÜDAĠ
ÜNLÜ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
2
100578
ALĠ
ÜNLÜ (ÇORUM)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
18
100629
ALĠ
ÜNLÜ (ĠSTANBUL)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
9
101027
GÜLNAZ
ÜNSAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
6
100269
HARĠKA
ÜNVER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
9
100868
TÜLAY
ÜSTER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
7
101388
NEZAHAT
ÜTEBAY
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
7
100409
ARSLAN
ÜZÜM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
9
100408
YÜKSEL
ÜZÜM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
15
101301
COġKUN
VARDAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
20
100642
YÜKSEL
VARDARELLĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
1
100901
SADIK
VAROL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 5 NOLU SALON
20
102175
ÖZLEM
VATANAER
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
2
101496
AYDIN
VURAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
14
101354
KADĠR
VURAL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
13
101532
ġÜKRÜ
VURAL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 8 NOLU MAKĠNA SINIF
10
101228
SEMRA
VURDEM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
7
100553
DURSUN
YAĞAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
13
100446
TACETTĠN
YAĞCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
6
101960
TEMEL
YAĞIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
9
101174
ELĠF
YAĞLIÇOBAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
17
101178
OSMAN
YAĞLIÇOBAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
17
101582
ALĠ RIZA
YAĞMURLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 102 NOLU SINIF
11
101747
YAġAR
YAHġĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
16
101560
YUNUS NAMIK
YAKAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
17
101893
REYHAN
YAKINBAġ AYDIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
2
101193
MEHMET
YAKIġTIRAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
12
102132
MEHMET
YAKTI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
43
102198
HASAN
YAKUT
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
25
ADAY NO
10
55/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100506
MUAZ
YAKUT
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
6
101642
AHMET
YALÇIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
31
100794
BAYRAM
YALÇIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
13
100852
NAĠL
YALÇIN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
11
101791
NĠYAZĠ
YALÇIN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
20
100709
ġENOL
YALÇIN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 11 NOLU SALON
8
101730
KIYMET
YALÇINKAYA
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
19
100932
MAHMUT
YALÇINKAYA
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
11
100380
CELĠL
YALDIR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 34 NOLU SALON
20
100273
ALĠ
YALMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 29 NOLU SALON
13
102080
BĠRGÜL
YALNIZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
13
102101
ALĠ
YAMAN
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
12
101706
CEMAL
YAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
15
101784
DĠLEK
YAMAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
13
100123
MUSTAFA
YAMAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
3
100812
NĠHAT
YAMAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
11
100011
NURSEL
YANBASAN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
11
100813
VECDĠ
YANBAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
12
101072
RAMAZAN
YANBUL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
11
101371
ALĠ
YANIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
10
100634
HAKAN
YANIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
14
100247
HARUN
YANIK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
7
100518
EKREM
YAPAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
18
101232
OĞUZ
YAPAR
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
11
100644
CEMALETTĠN
YAPICI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
3
101765
MELĠHA
YAPRAK
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
14
100133
AYġE
YARDIMCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
13
101748
MURAT
YARIġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 202 NOLU SINIF
17
101043
MUSTAFA
YARLIK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
2
100753
GÜLHAN
YAġAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
12
101681
MUSTAFA
YAġAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
10
100310
SEYDAN
YAġAR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
10
102081
AHMET
YATMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
14
101629
GÜLSÜM
YAVAġ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
18
100094
HALDUN
YAVAġ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 20 NOLU SALON
14
101556
ADĠLE
YAVUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
13
100031
ALĠ
YAVUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
11
100931
BARIġ
YAVUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
10
ADAY NO
56/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
101190
ERCAN
YAVUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 6 NOLU SALON
9
101673
M.VEZĠR
YAVUZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
2
100481
MAHMUT
YAVUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 40 NOLU SALON
1
100915
MURAT JĠHAT
YAVUZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
14
102113
NĠHAT
YAVUZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
24
102147
NURCĠHAN
YAVUZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
1
100030
ÖZKAN
YAVUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 19 NOLU SALON
17
100398
SABAHATTĠN
YAVUZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 35 NOLU SALON
18
100301
NURZAT
YAYCI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 31 NOLU SALON
1
101516
HALĠL
YAZAR
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 11 NOLU SINIF
14
102131
ÜMĠT
YAZAR
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
42
102031
ALPTEKĠN
YAZICI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 307 NOLU DERSHANE
20
101070
AYDIN
YAZICI
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
9
102195
YASEMĠN
YAZICI
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
22
100292
ALĠ
YAZIRLI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 30 NOLU SALON
12
101480
AZĠZE
YEGÜL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
18
100136
AYLĠN AYGÜN
YELALDI
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
16
100760
MUHĠTTĠN MURAT
YEMENĠCĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 14 NOLU SALON
8
100137
SEYĠT
YENĠ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
17
100401
FETHĠYE
YENĠKURTULUġ KILIÇ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
1
100108
NURĠ
YENĠLMEZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 21 NOLU SALON
8
101472
SELĠM
YEġĠLDAĞ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
10
101291
NEVĠN
YEġĠLTAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
10
101631
BĠLAL
YEġĠLYURT
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
20
100255
GÜLHAN
YETER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
8
100257
MEHMET
YETER
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
17
101202
NURAY
YETER
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
1
101978
MUSTAFA
YETKĠNKÖLE
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
7
100938
AYġE
YILDIRAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
17
101984
MESUT
YILDIRAN
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
13
101367
ARZU
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
6
101812
ATĠKE
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 212 NOLU SINIF
1
100597
AYNUR
YILDIRIM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 5 NOLU SALON
17
102059
BARKIN
YILDIRIM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 309 NOLU DERSHANE
14
102248
BELGĠN
YILDIRIM
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
25
100980
ERCAN
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
19
101439
ĠBRAHĠM HALĠL
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
17
100615
ĠLHAMĠ
YILDIRIM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
15
ADAY NO
57/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100676
KUBULAY
YILDIRIM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
15
101762
MEHMET HANĠFĠ
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
11
101772
MELAHAT
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 205 NOLU SINIF
11
101699
MÜJGAN
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
8
101485
NURCAN
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
3
100967
ÖZDAL
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
19
101790
RENKTAġ
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 207 NOLU SINIF
13
100552
SELĠM
YILDIRIM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
12
100594
YASĠN
YILDIRIM
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
19
101993
ZEKĠ
YILDIRIM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 315 NOLU SINIF
2
100964
ABDULKADĠR
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
3
101968
AYTEKĠN
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
17
101135
ESNA
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
14
101596
GÜLER
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 103 NOLU SINIF
5
100060
HARUN
YILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 18 NOLU SALON
20
101325
ĠSMAĠL
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 6 NOLU SALON
4
100035
KANBER
YILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 17 NOLU SALON
15
101883
KASIM
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
8
101055
MEHMET
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 7 NOLU SALON
14
100643
MEVLÜT
YILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 8 NOLU SALON
2
101884
MUSTAFA
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 302 NOLU SINIF
13
100903
ÖZCAN
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
2
101905
ÖZGEN
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 304 NOLU SINIF
14
100816
SERTER
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
15
101767
ġAHĠN
YILDIZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
16
100567
ġENER
YILDIZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 4 NOLU SALON
7
101015
YAKUP
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
14
100848
YUNUS
YILDIZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
7
100407
AYDIN
YILDIZ (ANTALYA)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 36 NOLU SALON
7
100791
ADEM
YILDIZ (ĠSTANBUL)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
10
100982
ADEM
YILDIZ (ĠZMĠR)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
1
101931
AYDIN
YILDIZ (KAYSERĠ)
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
20
101170
YUSUF
YILDIZ (KAYSERĠ)
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
9
100340
YUSUF
YILDIZ (MERSĠN)
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 32 NOLU SALON
20
101726
ADEM
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 112 NOLU SINIF
15
100641
AHMET ARĠF
YILMAZ
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM MERKEZĠ
101465
BEDRETTĠN
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
3
102114
BĠLAL
YILMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z1
2
ADAY NO
58/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
102079
BÜLENT
YILMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
12
100550
DAVUT
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 3 NOLU SALON
10
101696
EMĠNE
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 110 NOLU SINIF
13
101720
FATMA NURAY
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 111 NOLU SINIF
11
101095
FĠDAN
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
14
102090
HAKAN
YILMAZ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT KORĠDOR
5
100242
HALĠL
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 28 NOLU SALON
2
101172
HATĠCE
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
12
101477
ĠBRAHĠM
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 5 NOLU SINIF
8
101180
ĠRFAN
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 5 NOLU SALON
19
100168
ĠZZET
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 24 NOLU SALON
8
100504
MAHĠR
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
4
100826
MEHMET
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 2 NOLU SALON
5
100965
NAKĠ
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 3 NOLU SALON
4
100606
ÖMER SEYFETTĠN
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 6 NOLU SALON
6
101421
RAMAZAN
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
19
100474
SERKAN
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 39 NOLU SALON
14
101343
SIDIKA
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 1 NOLU SALON
2
100679
SÜLEYMAN
YILMAZ
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 9 NOLU SALON
18
100880
ġENAY
YILMAZ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 4 NOLU SALON
19
101550
YAKUP
YILMAZ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
7
101142
SĠBEL
YILMAZ SEVĠNÇ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 4 NOLU SALON
1
100759
HALĠM
YILMAZLATĠFOĞLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 13 NOLU SALON
18
102245
FARUK VOLKAN
YILMAZOĞLU
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z4
22
100622
ġÜKRÜ
YILMAZTÜRK
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 2. KAT 7 NOLU SALON
2
101210
MURAT
YĠĞĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 1. KAT 1 NOLU SALON
9
100844
SERDAR
YĠĞĠT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 3 NOLU SALON
3
101868
FERDĠ
YĠĞĠTOĞLU
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 215 NOLU SINIF
17
100793
ĠBRAHĠM
YOLAL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 15 NOLU SALON
12
101482
HÜSEYĠN
YÖRDEM
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 3 NOLU SINIF
20
101250
NURĠYE
YÖRÜK
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 2 NOLU SALON
9
101310
BÜLENT
YURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 5 NOLU SALON
9
101309
CEMAL
YURT
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
18
100217
NACĠ
YURTSEVEN
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 2. KAT 26 NOLU SALON
17
101229
KAHRAMAN
YÜCE
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
8
101389
MELAHA
YÜCE
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 3. KAT 3 NOLU SALON
8
101001
BEHÇET
YÜCEDAĞ
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
20
100459
AZĠZ
YÜCEKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 38 NOLU SALON
19
ADAY NO
59/60
SINAV
SALON SIRA
NO
ADI
SOYADI
SINAV YERİ
SINAV SALONU
100436
YALÇIN
YÜCEKAYA
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 3. KAT 37 NOLU SALON
16
101957
DERYA
YÜCEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 312 NOLU SINIF
6
101230
KEZĠBAN NALAN
YÜCEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
B BLOK 2. KAT 1 NOLU SALON
9
100990
MUSTAFA
YÜCEL
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 4 NOLU SALON
9
100138
ÖMER
YÜCEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 22 NOLU SALON
18
101571
CĠHAN
YÜKSEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
ZEMĠN KAT 1 NOLU MOB. SINIFI
28
102217
CĠHAN
YÜKSEL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z3
19
101668
GÜNEġ
YÜKSEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 105 NOLU SINIF
17
102179
MUSTAFA
YÜKSEL
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK Z KAT DERSHANE Z2
6
100016
SĠBEL
YÜKSEL
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
ANA BĠNA 1. KAT 16 NOLU SALON
16
101989
ġUAYĠP
YÜKSEL
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 314 NOLU SINIF
18
101757
YELDA
YÜKSEL ÖNER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
2. KAT 204 NOLU SINIF
6
101627
YUSUF
YÜREKLĠ
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
1. KAT 104 NOLU SINIF
16
102078
AYTEN
YÜZGEÇ DEMĠRCĠ
GĠB EĞĠTĠM MERKEZĠ
B BLOK 2. KAT 311 NOLU DERSHANE
11
101923
EMĠN
ZAFER
YENĠMAHALLE TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
3. KAT 305 NOLU SINIF
12
100909
MUSTAFA
ZAN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 1. KAT 6 NOLU SALON
8
101069
GÜLDEMET
ZENGĠN
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 2. KAT 8 NOLU SALON
8
101100
HACI MEHMET
ZEYBEKOĞLU
YENĠMAHALLE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
A BLOK 3. KAT 2 NOLU SALON
1
100516
MERĠÇ
ZOR
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 1. KAT 1 NOLU SALON
16
100722
HANĠFĠ
ZORLU
ALPARSLAN ANADOLU LĠSESĠ
EK BĠNA 3. KAT 12 NOLU SALON
1
ADAY NO
60/60
Download

24052014verdaimudyrd_sinavgiris