INS 384
ZEMĠN MEKANĠĞĠ DENEYLERĠ
Normal Öğretim: Perşembe 13:00-16:00
İkinci Öğretim: Perşembe 17:00-20:00
Yer: Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ermedin TOTİÇ
Arş. Gör. Serdar ALLI
Ders Ġçeriği

Kuru ve Islak Elek Analizi

Atterberg Kıvam Limiti Deneyleri
o Likit Limit
o Plastik Limit
o Rötre Limiti

Tane Birim Hacım Ağırlığının Tespiti ve Hidrometre Deneyi

Standart Proktor Deneyi

Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR)

Direk Kesme Deneyi

Üç Eksenli Basınç Deneyi
o Konsolidasyonlu Drenajlı (CD) Deney
o Konsolidasyonlu Drenajsız (CU) Deney
o Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU) Deney

Ödometre Deneyi ( Bir Boyutlu Konsolidasyon)
Ders Değerlendirme Kriteri
Ara sınav (%20) + Ödevler (%20)
Final sınavı (%60)
Önerilen Kaynaklar:


Deneysel Zemin Mekaniği, Mustafa Aytekin, Teknik Yayınevi, Ankara, 2004.
Soil Testing Manual: Procedures, Classification Date, and Sampling Practices, Robert
W. Day, McGraw-Hill, New York, 2001.
Download

Ders İçeriği