NENAD MALEŠEVIĆ
1981.
2004.
2005.
2006.
2008.
Rođen u Sarajevu
Diplomirao na Smjeru za grafiku Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci
Suosnivač i član Centra za vizuelne komunikacije Protok (2005 – 2008.)
Stipendista Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD)
Magistrirao na Grupi za teoriju umetnosti i medija Interdisciplinarnih studija Univerziteta
umetnosti u Beogradu
SAMOSTALNE IZLOŽBE
2014.
2010.
2007.
DOKUMENTI: UVOD U STUDIJU PRESTAJANJA, MSU Republike Srpske, Banja Luka (BIH)
STORYBOARD, Izložbeno prodajni salon MSU Republike Srpske, Banja Luka / Galerija Dupleks,
Sarajevo (BIH) - Sa Miodragom Manojlovićem
DOBA OBNOVE, Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd (SRB) / Kulturni centar Banski
dvor, Banja Luka (BIH)
KOLEKTIVNE IZLOŽBE
2014.
2013.
2011.
2008.
2007.
2004.
DEKODIRANJA, Narodni muzej Crne Gore, Cetinje (MNE)
TIME BEING TIME, MSU Republike Srpske, Banja Luka (BIH)
IZUZETNOSTI, MSU Republike Srpske, Banja Luka (BIH)
II CIKLUS PROJEKTA BIJENALE SAVREMENE UMJETNOSTI D-0 ARK UNDERGROUND,
Atomska ratna komanda, Konjic (BIH)
AFTERMATH, PARCO, Pordenone (ITA) / Galerija Klovićevi dvori, Zagreb (HRV) / Galerija
Podroom - Kulturni centar Beograda, Beograd (SRB)
I CAN BE OUTRAGEOUSLY PATIENT, Dom omladine Beograda, Beograd (SRB) / Umjetnička
galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo (BIH) / MSU Republike Srpske, Banja Luka (BIH)
ARTIST FROM THE 10 SQUARE METERS COLLECTION, Galerija Dupleks, Sarajevo (BIH)
MEĐUPROSTOR, Kulturni centar Beograda, Beograd (SRB) / MSU Republike Srpske, Banja
Luka (BIH)
DISLOKACIJA POGLEDA, MSU Republike Srpske, Banja Luka (BIH)
MEĐUPROSTOR, MSU Vojvodine, Novi Sad (SRB)
MAJSKA IZLOŽBA GRAFIKE BEOGRADSKOG KRUGA, Galerija Grafički kolektiv, Beograd
(SRB)
FESTIVALI
2011.
2008.
2007.
LOVE VIDEO ART SELLECTION, CCA Tbilisi, (GEO) / Les Salaisons: Art contemporain,
Romainville (FRA) / 113 Dalston Lane, London (GB):
- Predavanje film, MINI DV, 9 min, 37 s, 2010. / Prema priči „Predavanje“ D. I. Harmsa
NAMATRE.BA FESTIVAL, Trebinje (BIH):
- Maslac film, MINI DV, 3 min, 19 s, 2007. / Prema priči „Feđa Davidovič“ D. I. Harmsa
- Nametljivost film, MINI DV, 3 min, 11 s, 2006. / Prema priči „Nametljivost“ D. I. Harmsa
KRATKOFIL FILM FESTIVAL, Banja Luka (BIH):
- Maslac film, MINI DV, 3 min, 19 s, 2007. / Prema priči „Feđa Davidovič“ D. I. Harmsa
TEKSTOVI
•
•
•
•
Malešević, Nenad. – Od užitka u otporu do otpora užitku, u Mladen Miljanović. – Laku noć /
Stanje tijela. Banja Luka, Dijagonala, 2012.
Malešević, Nenad. – O nepočinjanju, u Elio Krivdić i Peter Bogner (urednici). – Individualna
zapažanja / 5 diskursa. Beč, Künstlerhaus, 2011.
Malešević, Nenad. – U vezi sa prisustvom odsutnog, u Miodrag Manojlović. – Prisustvo odsutnog.
Banja Luka, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 2010.
Malešević, Nenad. – Teze o dizajnu u tranziciji, u Branka Ćurčić (urednica). – Ideologija dizajna.
New York, Autonomedia, Novi Sad, Kuda.org, 2009.
KONTAKT
[email protected] / www.spu.ba
Download

Doc. mr Nenad Malesevic,vanredni profesor