Curriculum vitae
Lični podaci
Prezime i ime
mr Mileva Pejaković Vujošević
Adresa(e)
Rakite 2/18, Kotor
Telefonski broj(evi)
00382 32 323 116
E-mail
00382 69 046 276
[email protected]
Državljanstvo
crnogorsko
Datum rođenja
11.04.1949.
Pol
Broj mobilnog telefona:
ženski
Radno iskustvo
Datumi
Zanimanje / radno mesto
1998 - danas
Direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore
1987 - 1998
Muzejski savjetnik
Pomorski muzej Crne Gore
1979. - 1987
Viši kustos
Pomorski muzej Crne Gore
1975- 1979
Kustos
Pomorski muzej Crne Gore
Obrazovanje
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ustanova
Teza
2007.
Magistar turističkih nauka
Fakultet za turizam, Kotor
Zbirka oružja iz XVIII vijeka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor u ponudi kulturnog turizma
Datum 1973.
Kvalifikacija Osnovne studije
Ustanova Filozofski fakultet, Beograd
Datum
Ustanova
Datum
Ustanova
1968 - 1969.
Gimnazija “Stjepan Mitrov Lubiša”, Kotor
1964.
Osnovna škola „Njegoš“, Kotor
Lične vještine i kompetencije
Maternji jezik(ci)
Stranica 1/2 - CV
Mileva Pejaković Vujošević
crnogorski
Drugi jezik(ci)
francuski, italijanski, njemački
Samoprocjena
Razumijevanje
Slušanje
Govor
Čitanje
Govorna interakcija
Pisanje
Govorna produkcija
Francuski
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
Italijanski
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
Njemački
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
Poznavanje rada na računaru
Vozačka dozvola
Microsoft Office
B kategorija
Dodatne informacije
Tokom svog rada bila autor i koautor preko 40 međunarodnih izložbi od kojih izdvaja:
Međunardne i domaće izložbe “Kotorski zanati minulih epoha”, Plovdiv, Atina i Subotica.
“Nakit i (ili) ukras na nošnji Boke Kotorske”,Kulturni centar SCG u Parizu
“Pomorska istorija Crne Gore za vrijeme Venecijanske uprave 1420-1497.” Venecija, Rijeka, Krk.
“Blago Kotorske biskupije: zavjetni darovi iz Perasta i Boke, svjedočanstvo vjere I umjetnosti”,
biblioteka Marciana Venecija
“Od Sušaka do pa do lipe Boke – Nakit i ukras u Boki Kotorskoj – Od puceta do kolajne”, Pomorski i
povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.
“Trgovci i pomorci Boke”, Klovićevi dvori u Zagrebu u Povijesnom muzeju Istre- Pula
“Slikar Ivanković (1815-1898) i njegovo doba”, Gliptoteka HAZU Zagreb i “Knežev dvor” Dubrovnik.
“Kotor kamena starinska dvorana”, Etnografski muzej Beograd i Gradska kuća Subotica
„Dani Boke u Istri” - Pula
Sve izložbe imale su pisani dokument autorskog karaktera
Autor je oko 60 domaćih izložbi na tlu Crne Gore od kojih izdvaja:
„Satovi minulih epoha“,
„Staro bokeljsko posuđe“,
„Pomorstvo kroz vjekove“,
„Ljepota zlatne niti“,
„Kotorski zanati minulih epoha“,
„Pomorci i trgovci Boke od XVIII do XX vijeka“,
“Bokeljska mornarica na fotografijama iz 1860-1960”,
“Srebrni relikvijari Kotorske biskupije od XIV do XIX stoljeća”,
“Pomorstvo Prčanja od XVII do XIX vijeka”,
„Akademski slikar i skulptor Vasko Lipovac vraća se doma“
Projekti
Stranica 1/2 - CV
Mileva Pejaković Vujošević
Jedan od autora stalne postavke Pomorskog muzeja poslije katastrofalnog zemljotresa 1979. god.
Autor idejnog projekta u Pomorskom muzeju Odjeljenja za osobe sa posebnim potrebama,
Autor audio guide na 7 svjetskih jezika,
Autor jpostavke muzejske zbirke u Reževićima,
Autor idejnog projekta i postavke muzejske zbirke u Porto Montenegro Tivat „Industrijsko naslijeđe
Arsenala“,
Autor je školskog muzeja u OŠ „Stjepan Mitrov Ljubiša“ u Budvi,
Autor Etnografske zbirke u Kulturnom centru Tivat.
Članstva
Stručni i naučni tekstovi
Potpredsjednik ICOM-a SEE za Crnu Goru,
Član CANU,
Član predsjedništva Zajednice italijana u Crnoj Gori,
Potpredsjenik Društva prijatelja grada Kotora,
Glavni i odgovorni urednik Godišnjaka PMCG
Član savjeta za kulturu pri kabinetu gradonačelnice Kotor
Autor je preko 30 stručnih i naučnih tekstova i rasprava,članaka iz oblasti etnologije i
pomorstva, kako u domaćim tako i u stranim publikacijama i časopisima.
Dobitnik je više priznanja u zemlji i inostranstvu, od kojih izdvaja Nagradu grada Kotora „21
Nagrade i priznanja Novembar“, a pored poznatih ličnosti iz kulture i umjetnosti dobitnica je i titule „Dama kamelije“.
Učešće na seminarima i okruglim Učesnik na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima, okruglim stolovima i radionicama.
stolovima
Stranica 1/2 - CV
Mileva Pejaković Vujošević
Stranica 1/2 - CV
Mileva Pejaković Vujošević
Download

Curriculum vitae