Omladinska banka
KOZARSKA DUBICA
Članovi i članice odbora Omladinske banke
(OB) Kozarska Dubica u 2013. godini:
Duško Bodilović
Aleksandar Tubica
Marko Tankosić
Sanja Milojević
Bojana Stojnić
Dejana Trkulja
Danica Ćibić (do oktobra 2013)
Jelena Stojnić (do jula 2013)
Marijana Kotur (do jula 2013)
Milica Šolaja (do oktobra 2013)
Mišo Atelj (do aprila 2013)
Osobe iz Opštine Kozarska Dubica za podršku radu OB:
Mirjana Jurišić-šef odsjeka društvenih djelatnosti (do jula 2013)
i Slobodan Premasunac-samostalni stručni saradnik u odsjeku
društvenih djelatnosti (od jula 2013)
OB Kozarska Dubica od 2010 do 2012. godine podržala je 32 projekta neformalnih grupa
mladih čija je ukupna vrijednost bila 118.915 KM.
Fond OB Kozarska Dubica za podršku projektima neformalnih grupa mladih u 2013. godini
iznosio je 19.862 KM, od kojih je 8.795 KM obezbijedila Fondacija Mozaik iz sredstava
donatora (USAID i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske), a 11.067 KM
obezbijedila je Opština Kozarska Dubica.
Članovi/ice odbora uz podršku predstavnika opštine promovisali su program i konkurs, te
realizovali pet prezentacija/radionica o programu i mobilizaciji lokalnih resursa u periodu
od 9. marta do 6. aprila u MSŠ ’’Nikola Tesla’’, MZ Knežica, Omladinski centar ’’UNA’’, MZ
Međeđa i sali Skupštine opštine Kozarska Dubica na kojima je učestvovalo ukupno 82 osobe
što je i doprinijelo da veći broj mladih može iskoristiti mogućnost podrške OB.
Promocija konkursa 4. marta u Opštini i članovi/ice
odbora tokom selekcija projekata mladih
OB Kozarska Dubica je primila 18 prijedloga projekata do 15. aprila koje su mladi aplicirali
putem OB web portala i koristeći online aplikaciju. Kroz proces preliminarne selekcije,
intervjua sa članovima/icama neformalnih grupa i finalnu selekciju, a nakon rangiranja i u
skladu sa raspoloživim budžetom članovi/ice odbora su predložili za finansiranje 12
projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 31. maja u prostorijama Opštine Kozarska Dubica je održana ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 12
projekata odobrila OB Kozarska Dubica. Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila
41.961,27 KM, od kojih je iz fonda OB planirano da se podrži sa 19.862,83 KM (8.795,83,00
KM sredstvima USAID/Ministarstvo porodice, omladine i sporta/Mozaik i 11.067,37 KM
sredstvima Opštine) i 22.098,44 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz
zajednice (od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
169
Omladinska banka Kozarska Dubica
Ovom svečanom činu prisustvovali su Ljubomir Marjanović-zamjenik načelnika Opštine,
Pero Karan-načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Mirjana Jurišić-šef
odsjeka za društvene djelatnosti, Željko Pauković-program menadžer Fondacije Mozaik i
članovi/ice odbora OB Kozarska Dubica koji su uručili čekove predstavnicima mladih i
potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
Zajednička slika nakon ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja
ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 11 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna do 30.
septembra. Neformalna grupa mladih odustala je od realizacije projekta ''Zaštitna ograda
na stadionu u Knežici'' jer su njihovi donatori koji su obezbjeđivali dodatni doprinos odustali
od podrške.
Članovi/ice odbora OB su u toku realizacije projekata bili zaduženi za monitoring i asistenciju
članovima/icama grupa u procesu kompletiranja izvještaja, čime se doprinosilo većoj
odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Uz muziku je život ljepši;
Omladinski dom Čitluk;
170
Kupovina sportskih rekvizita za mlade u Hadžibairu;
Kreativni kišobran;
Opremanje teretane u domu Urmovci;
Mala škola za mlade roditelje;
Bezbjedno školsko dvorište;
Izrada narodnih nošnji za mlade u KUD Knešpolje-Knežica;
Uređenje igrališta Sreflije;
Čuvari prirode;
Igrom i nošnjom do očuvanja običaja i tradicije.
Zajednički podaci 11 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 37.510,12 KM od kojih je iznos od
17.411,88 KM obezbijeđen iz fonda OB Kozarska Dubica (8.744,88 KM su sredstva
Mozaik/ Ministarstvo/USAID, a 8.667 KM su sredstva Opštine Kozarska Dubica);
Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 11 projekata kroz mobilizaciju lokalnih
resursa iz zajednice ukupno 20.098,24 KM (3.897,54 KM u novcu i 16.200,70 KM u robi
i uslugama) od 2 institucije, 1 organizacije, 6 preduzeće i 19 građana;
U realizaciji projekata učestvovalo je 102 volontera i volonterki (59 M i 43 Ž) koji su
radili i doprinijeli sa 1.842 volonterska sata;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 856.
Dana 25. novembra u sali Skupštine opštine Kozarska Dubica organizovali smo prezentaciju
11 uspješno realizovanih projekata neformalnih grupa i ostvarene rezultate OB Kozarska
Dubica u 2013. godine. Promociji su prisustvovali Pero Karan – načelnik odjeljenja za
privredu i društvene djelatnosti, Slobodan Premasunac-predstavnik opštine zadužen za
podršku programu OB, predstavnik Fondacije Mozaik, članovi/ice odbora OB i predstavnici
neformalnih grupa koji su realizovali projekte. Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju OB
Kozarska Dubica dodijeljene su načelniku opštine, načelniku odjeljanja za privredu i
društvene djelatnosti, predstavniku opštine za podršku programu OB, te najaktivnijim
članovima/icama odbora OB Kozarska Dubica. Ovo je bila prilika i da se uruče uvjerenja svim
članovima/icama neformalnih grupa koje su uspješno realizovali projekte i uruče zahvalnice
za predstavnike preduzeća, organizacija, institucija i građana koji su finansijski ili kroz
materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih. Bronzane
plakete su dodijeljeni svima koji su doprinijeli u iznosu od 100 KM do 500 KM, srebrne
plakete svima koji su doprinijeli od 500 KM do 1000 KM, a zlatne plakete za one koji su
doprinijeli sa više od 1000 KM.
171
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: ‘’Uz muziku je život ljepši!’’
Mjesto: Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi stvaranja boljih uslova za mlade za bavljenje
kulturom odnosno horskim pjevanjem u Kozarskoj Dubici.
Uz podršku volontera i sponzora iz zajednice uredili su prostoriju koje koriste članovi
i članice mješovitog hora ‘’Višnjić’’, a kroz projekat su ofarbali stolariju, postavili
radijatore, klimu, trakaste zavjese, linoleum, plafonjerke, radni sto i kompjuter. Pa ko
ne bi pjevao u tako uređenoj prostoriji.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
172
4.000,00 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 2.000,00 KM
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
STR ‘’PRIMA’’ Kozarska Dubica, STR
‘’Đukanović, SZTR ‘’BIOSystem’’, Mirko Pralica
i Milan Garača
15.06-15.08.2013. godine
10
95
40
Morana Milovanović, Milica Bogunović,
Marina Krneta, Rade Novaković i Boris
Grahovac
Projekat: Omladinski dom Čitluk
Mjesto: MZ Knežica, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi uređenja prostora za mlade u bivšoj
područnoj osnovnoj školi u selu Čitluk.
Uz podršku zajednice i volontera su prvo su iskrčili šiblje oko objekta, potom su
uredili 70m2 prostorija tako što su postavili nove elektro i vodovodne instalacije jer
stare nisu bile u funkciji, postavili su novu stolariju, sanirali krov, okrečili prostorije i
postavili laminat. Svaka čast kažu za ono što su uradili.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
3.800,76 KM
Odobreno: 1.720,40 KM
Potrošeno: 1.720,76 KM
U robi/uslugama: 2.080,00 KM
Borko Grbić, Dragoljub Slijepac, Tihomir
Slijepac, Dragomir Slijepac i Željko Slijepac
15.06-30.09.2013. godine
15
289
50
Zoran Slijepac, Radenko Grbić, Aleksandar
Vukliš, Nebojša Grbić, Marijana Grbić i
Branislav Cvijić
173
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: Kupovina sportskih rekvizita za mlade u
Hadžibairu
Mjesto: MZ Hadžibair, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi obezbjeđivanja boljih uslova za mlade za
bavljenje sportsko relreativnim aktivnostima u Hadžibairu.
Tokom realizacije projekta su na sportskom igralištu postavili četiri bandere i četiri
reflektora, uredili igralište za odbojku, a umjesto starih sprava za vježbanje od drveta,
napravili nove od željeza koje su i ofarbali (dva vratila za zgibove i razboj), a da
umjesto dvije spojene šperploče koje su služile za igranje stonog tenisa i starog
dvenog koša, nabavili su novi pravi sto za stoni tenis i pravu konstrukciju sa pravom
tablom za igranje basketa.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
174
3.526,00 KM
Odobreno: 1.554,00 KM
Potrošeno: 1.526,00 KM
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
LAND TEHNIK D.O.O. Kozarska Dubica
30.06-27.09.2013. godine
9
42
25
Draško Ivanović, Aleksandar Čavrić, Boban
Milanović, Nebojša Adžić i Marko Radišić
Projekat: Kreativni kišobran
Mjesto: Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi promovisanja kreativnih ideja i stvaralaštva
mladih u Kozarskoj Dubici.
Uz podršku zajednice, volontera i donatora nabavili su deset tendi, promovisali su
organizovanje sajma putem javnog poziva, letaka i društvenih mreža, a organizovali
su u centru Kozarske Dubice ‘’Kreativni sajam stvaralaštva mladih’’ na kome je
učestvovalo oko 100 djece i mladih koji su izložili svoje radove i predstavili kreativne
ideje građanima Kozarske Dubice.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
1.263,20 KM
Odobreno: 599,00 KM
Potrošeno: 599,00 KM
U robi/uslugama: 664,20 KM
Turistička organizacija Opštine Kozarska
Dubica
15.07-20.09.2013. godine
9
140
100
Bobana Marelj, Bojana Lužija, Tatjana
Premasunac, Bojana Janković, Nikolina
Đukanović i Zdravko Gvozdenović
175
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: Opremanje teretane u domu Urmovci
Mjesto: MZ Međuvođe, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi uređenja teretane u prostorijama društvenog
doma Urmovci.
Kroz projekat su uredili i okrečili prostoriju, napravili sprave i montirali, te izbetonirali
prilaz i stepenice ka teretani.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
176
3.417,00 KM
Odobreno: 1.469,95 KM
Potrošeno: 1.447,00 KM
U robi/uslugama: 1.970,00 KM
Srđan Bakić, Bojan Petković, Radovan
Milanović, Bojan Trubarac, Zoran Ćirić,
Slobodan Trubarac
15.06-30.09.2013. godine
5
53
20
Mladen Kerezović, Bojan Trubarac, Bojan
Petković, Radovan Milanović i Slobodan
Trubarac
Projekat: Mala škola za mlade roditelje
Mjesto: Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi obezbjeđivanja i uređivanja igrališta za djecu
i mlade roditelje.
Tokom realizacije projekta uredili su prostor između zgrada, napravili i postavili tri
klupe, duplu ljuljašku, jednu duplu klackalicu, kantu za otpatke i ogradili sa betonskim
ivičnjacima dva prostora prečnika 5m, od kojih je jedan za cvijetnjak, a drugi sa
pijeskom za igru.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
3.600,00 KM
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.800,00 KM
U robi/uslugama: 1.800,00 KM
A.D. ’’Komunalac’’ Kozarska Dubica
20.06-20.09.2013. godine
6
44
29
Žarko Gubić, Igor Stevanović, Irma Ćibić,
Nebojša Ugrenović i Jelena Čađo
177
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: Bezbjedno školsko dvorište
Mjesto: Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi stvaranja sigurnijeg i bezbjednijeg mjesta za
djecu i mlade koji pohađaju osnovnu školu ‘’Sveti Sava’’ u Kozarskoj Dubici.
Kroz projekat su uredili školsko dvorište, postavili i ofarbali kapije i ogradu oko škole,
postavili video nadzor i četiri kamere u i oko škole, te za učenike su organizovali
osam radionica o prevenciji vršnjačkog nasilja.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
178
3.979,16 KM
Odobreno: 1.981,62 KM
Potrošeno: 1.981,62 KM
U robi/uslugama: 1.997,54 KM
OŠ ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica
1.07-30.09.2013. godine
15
56
431
Sanja Božičić, Igor Ćibić, Bojan Toroman,
Danijela Gavrilović i Milica Babić
Projekat: Izrada narodnih nošnji za mlade u KUD
Knešpolje-Knežica
Mjesto: MZ Knežica, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi obezbjeđivanja novih narodnih nošnji za
nove članove kulturno umjetničkog društva.
Kroz realizaciju projekta ručnim radom je sašiveno 20 krajiških nošnji tj. 10 muških i
10 ženskih. Za one koji nisu do sada znali ženska nošnja se sastoji od haljine, bošče,
jeleka, vertuna, pregače, veza i hekle, a muška nošnja se sastoji od košulje, gaća,
jeleka i pojasa.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
3.607,50 KM
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.799,00 KM
U robi/uslugama: 1.808,50 KM
STR ‘’ILEA’’ Kozarska Dubica
15.07-30.09.2013. godine
13
38
35
Draško Tica, Milosava Borisević, Jelena Mutić,
Ana Zarić i Mladen Ćikić
179
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: Uređenje igrališta Sreflije
Mjesto: MZ Sreflije, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi uređenja igrališta u Sreflijama.
Tokom realizacije projekta iskrčili su šiblje pored igrališta, pokosili su travu sa igrališta
veličine 40m x 60m, postavili sedam reflektora (tri velika i četiri mala), napravljeni i
postavljeni su golovi, te stubovi i mreža za odbojku. A onda se i odigrala odbojka
pod reflektorima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
180
3.590,86 KM
Odobreno: 1.620,86 KM
Potrošeno: 1.620,86 KM
U robi/uslugama: 1.970,00 KM
Momčilo Gavrilović, Gavrilović Branislav i
Dane Gavrilović
15.06-30.09.2013. godine
5
24
50
Marinko Moconja, Nikola Trkulja, Daliborka
Gavrilović, Gordana Jerić i Vesna Gavrilović
Projekat: Čuvari prirode
Mjesto: Gornjoselci, Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi promocije zdravog života mladih i zaštite
okoliša.
Tokom realizacije projekta su nabavili šatore i nakon poziva zainteresovane mlade
ljude odveli u prirodu gdje su tokom bivaka imali edukativne radionice o zaštiti
životne sredine, flori i fauni područja Kozarske Dubice, te rijetkim vrstama biljki i
stabala. Kažu svi da im je bilo odlično druženje i da će ponoviti i sljedeće godine jer
sada imaju šatore za boravak u prirodi.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
3.400,00 KM
Odobreno: 1.900,00 KM
Potrošeno: 1.500,00 KM
U novcu: 1.900,00 KM
Odred izviđača ‘’Moštanica’’ Kozarska Dubica
15.08-22.09.2013. godine
5
912
46
Aleksa Tramošljanin, Bojan Košpić, Sanja
Lazić, Aleksandar Ćirić i Gordana Marjanović
181
Omladinska banka Kozarska Dubica
Projekat: Igrom i nošnjom do očuvanja običaja i tradicije
Mjesto: Kozarska Dubica
Ova grupa je inicirala projekat radi obezbjeđivanja narodne nošnje za nove članice
kulturno umjetničkog društva koji doprinosi očuvanju običaja i tradicija.
Kroz projekat uz podršku građana i volontera je sašiveno dvadeset narodnih nošnji
(dvadeset suknji, podsuknji, pregača i košulja), a nakon pripreme koreografije održan
je i kulturno umjetnički program u centru Kozarske Dubice.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
182
3.326,00 KM
Odobreno: 1.418,00 KM
Potrošeno: 1.418,00 KM
U robi/uslugama: 1.908,00 KM
Igor Grahovac, Safet Beganović i Emir
Čaušević
15.06-11.07.2013. godine
10
149
30
Alma Haskić, Adis Santa, Denis Čaušević,
Darmin Eminagić i Adis Ogorinac
Download

program omladinske banke 2013.indd