NOVOSTI SA Kappa Phi
SVI NAŠI STUDENTI
2000-2010.
Vladimir Amidžić, Aleksandar Aničić, Valentina
Anić, Dubravka Antešević, Iva Arsić, Maja Arsić,
Vladimir Atanacković, Aleksandar Babić,
Bojana Babić, Marijana Babić, Ratka Babić,
Vanja Babić, Slaviša Bajić, Miloš Balaban, Lana
Bastašić, Darijo Bašić, Vesna Bavrlić, Lana
Bekić, Sandra Bešlagić, Bojan Bilbija, Vedran
Blagojević, Biljana Bogdanić, Branislav
Bogojević, Bojana Božić, Ivana Bubić, Vera
Bulić, Nina Bullock, Bojan Čajić, Dejan Čato,
Tibor Čavić, Andrea Čergić, Gordana Čiča,
Miroslav Ćejić, Vladimir Damjanović, Dejan
Dejanović, Vanesa Delić, Ognjen Denjagić, Sanja
Dokić-Mrša, Aleksandra Drinić, Tanja
Dujaković, Tatjana Đermanović, Aljoša
Đudurović, Sandra Đukić, Aleksandar Đurić,
Jovana Đurić, Igor Gajić, Nikica Gajić, Marija
Grahovac, Ivana Hrvaćanin, Vladimir Iveljić,
Amir Jahić, Goran R. Janković, Goran S.
Janković, Sonja Janković, Ljubica Janjetović,
Ivana Jazić, Jelica Jež, Sandra Jokić, Branka
Jotić, Ivana Jovanović, Kata Jurišić, Duška
Kamenko, Maja Karić, Dejana Kasapović,
Aleksandra Kecman, Milana Kelečević, Slavica
Kesić, Vesna Klečina, Sanja Knežević, Milijana
Kočić, Jelena Kolundžija, Ivana Korajlić, Albina
Korić, Ivana Kos, Sanja Kostić-Vujanović,
Bojana Kotur, Dženan Kovačević,
Sergej Kovalj, Aleksandra Kovrlija,
Saša Kremenović, Sandra Kukić, Nina
Kuvalja, Maja Lazić, Srđan Letić,
Ivana Levi, Saša Levi, Anesa Lihović,
Sanja Lopandić, Nikola Lugić, Mira
Lujić, Danijela Lukić, Jovana
Ljubojević, Bojana Majkić, Gordana
Maksimović, Gorana Malčić, Dragana
Malić, Boško Mandić, Milan Mandić,
Aleksandra Marić, Siniša Marić,
Miladinka Marijanac, Srđan
Marjanac, Danijela Marković, Marija
Marković, Marina Martić, Saška
Materić, Dragan Mihajilović, Dalibor
Mihaljčić, Stevan Mijić, Sanja
Milanović, Vojislav Milanović,
Nebojša Milićević, Željko Milinković,
Goran Milovanović, Verica Mišić,
Milan Narić, Aleksandra
Nešovanović, Željko Ninkov, Dragana
Nišić, Ljiljana Nišić, Dajana
Novaković, Slobodan Nunić, Saša
Nužda, Bojan Obradović, Kristina
Omerefendić, Bojana Ožegović, Nina
Papić, Radovan Pavlić, Ivana Pekarić,
Branka Petković, Dragana Petrović, Irena
Plavšić, Ana Plazek, Jelena Popović, Mišo
Popović, Mladen Popović, Nataša Popović,
Vanja Popović, Damir Prpić, Goran Pudar, Ana
Puvačić, Ivana Radenić, Sanela Radić, Rajna
Radosavljević, Ognjen Radović, Tatjana
Rađenović, Emil Rakanović, Mirela Ramović,
Elma Rekić, Zorica Ristić, Marija Roljić, Milan
Sančanin, Sanja Savanović, Tatjana Savić, Saša
Savićević, Biljana Simić, Svjetlana Simić,
Vedran Simonović, Ana Stamenić, Aleksandar
Stanić, Olivera Stjepanović, Jelena Stojaković,
Brankica Stojanović, Mara Stojanović, Dalibor
Stojnić, Darko Suvajac, Ninoslav Šešić, Ines
Škrbić, Aida Šljivić, Danijel Šnjegota, Valentina
Špegar, Borjana Štefanac, Olivera Šućur,
Milovan Tatić, Miroslav Teofilović, Vanja Tepić,
Dijana Tepšić, Sanja Tica, Igor Todorovac,
Milena Tolimir, Daliborka Topić, Majda Topić,
Sanda Topić, Silvija Topić, Tanja Torbica,
Nataša Trampa, Ediba-Bakira Trbonja-Kapić,
Olivera Trivić, Ivana Trtić, Milka Trubarac,
Srđan Udovčić, Jelena Vasiljević, Vanja Vergić,
Jovana Vezmar, Jasmina Vignjević, Stevan
Vještica, Snježana Vladetić, Željko Vodnik,
Aleksandar Vranješ, Milomir Vujanić, Anja
Vujić, Andrea Vuković, Igor Vuković, Perica
Vuković, Biljana Vuletić, Nataša Zirojević,
Ivona Zucchiatti, Aleksandar Živanić, Đorđe
Živanović, Saša Živković i Mario Žole.
Broj III-3-2010. god.
ДЕСЕТ ГОДИНА
РАВНОПРАВНОГ РАЗГОВОРА
НА
КАПА ФИ
У
овој години Комуниколошки колеџ у
Бањалуци обиљежава десет година
рада. Колеџ је почео с радом 21. августа 2000.
године под називом Комуниколошки
факултет у Бањалуци/ Banja Luka College of
Communications. У јуну 2007. године Факултет
је испунио услове за рад као висока школа, у
складу са тада донесеним Законом о високом
образовању, те од 28. јуна 2007. године
наставља рад под називом Висока школа
Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи/
Banja Luka College of Communications Kappa
Phi. Колеџ је најстарија приватна и
самостална високошколска установа у Босни
и Херцеговини и прва таква установа на којој
су се почели систематски изучавати
најважнији облици друштвеног
комуницирања.
На Колеџу се изводи студиј првог циклуса
на лиценцираним студијским програмима
комуникологија, дизајн и енглески језик.
Студијски програм комуникологија, поред
четворогодишњег смјера комуникологија,
има и трогодишње смјерове новинарство,
односи с јавношћу и реклама. Студијски
програм дизајн садржи трогодишње смјерове
графички и мултимедијални дизајн, као и
модни и унутрашњи дизајн (од наредне
школске године). На студијском
програму енглески језик изводи се
четворогодишњи и трогодишњи смјер
енглески језик.
Студиј на Комуниколошком колеџу у
Бањалуци заснован је на подстицајном
комуницирању и активном учењу у малој
групи, у условима интерактивне академске
заједнице. Управо овакав педагошки приступ
чини наш студиј јединственим и
незаборавним академским искуством.
У нашу високошколску праксу Колеџ је први
унио бројне новине, као што су настава у
малим групама од пет до петнаест студената,
разговор као наставни метод, активно учење,
анонимно оцјењивање, семестрално
студентско оцјењивање рада наставника и
сарадника. Прва генерација комуниколога
дипломирала је у школској 2003/2004. години,
а на Колеџу је студиј досад завршило седам
генерација студената првог циклуса и једна
генерација студената другог
циклуса. Дипломци Колеџа
успјешно раде у бројним
предузећима, медијима,
банкама, рекламним
агенцијама, јавним
установама, државној управи,
дипломатским
представништвима,
међународним
организацијама и
образовним установама.
Мисија Комуниколошког
колеџа у Бањалуци је да
развија критичко мишљење и
подстиче активно учење,
којим се стиче примјењиво
знање и разумијевање
стварности у којој живимо. Визија Колеџа је да
се развија као регионални центар за
академско истраживање и студиј друштвеног
комуницирања и савремених медија. Циљ је и
да јединствена идеја образовне заједнице
утемељене на равноправном разговору и
активном учењу што више допринесе развоју
друштва у цјелини.
Подстакнути идејом за стварањем
образовне установе на новим педагошким
основама, прије десет година смо зацртали
основне циљеве и методе рада такве
установе: разговор као наставни метод, који
подразумијева равноправан статус учесника у
разговору, број студената у наставној групи
који чини разговор могућим, те учење и
стицање знања путем критичког мишљења и
практичне примјене података. Такође смо
сматрали да наши наставни планови треба да
омогуће да, код сусретања с новом материјом,
студент може да се прво упозна са
појединачним, конкретним и стварним, а онда
са општим и теоријским. Коначно, темељни
СТРАНА 2, 24.
ДЕЦЕМБАР
2010.
Н ОВОСТИ СА КАПА Ф И
ГОДИНЕ
принцип рада Факултета/Колеџа је да се студиј свима
нуди по истим условима и да иста правила важе за
све и увијек се једнако примјењују на све на које се
односе.
Првих десет година било је трновито, али и
успјешно. У средини која нема традицију
равноправног односа међу људима на различитим
друштвеним положајима, није лако темељити
високошколску установу на равноправном разговору
ученика и учитеља. У средини у којој је више битно
ко говори него шта говори, није лако темељити идеју
о студентима и наставницима као равноправним
учесницима у стицању и стварању знања. У средини
гдје је поштивање других често утемељено на страху
од казне, није лако градити међусобно поштивање
студента и наставника на основу њихових
академских улога. У средини која постварује
информацију као знање, није лако спроводити
принцип да је знање примјена информација у
њиховом изворном окружењу. У средини у којој су
пољуљане основне људске вриједности, није лако
темељити установу на међусобном уважавању и
поштивању другачијег мишљења и различитих
приступа наставним темама и проблемима. У
средини у којој је корупција свакодневница, није
лако градити образовну установу на принципима
владавине права гдје се студиј свима нуди по истим
условима и гдје се иста правила увијек примјењују на
све.
И поред свих препрека, ми смо саградили управо
такву високошколску установу. Наравно, наш посао
није завршен, јер се такав посао никад не завршава.
Вриједности се морају и градити и његовати.
У првој деценији рада постигли смо значајне
резултате. Факултет/Колеџ је усавршавао наставне
планове и програме и створио јединствени
модуларни систем, у складу са европским
принципима високошколског образовања, али и
вриједностима на којима је Факултет утемељен.
Управо због тога, Факултет/Колеџ је најмање
једанпут годишње вршио измјене и допуне својих
аката.
Факултет међу првим лиценцира своје студијске
програме и од 2007. године послује као самостална
висока школа, у складу с новим законом о високом
образовању. Убрзо након тога, Факултет/Колеџ се
сели у своју нову зграду у Војвођанској улици број 2 у
Бањалуци.
Наша библиотека, коју смо почели градити кад и
установу, већ има завидан број књига и часописа из
струке. Слично је и са опремом и училима који се
периодично модернизују и обогаћују.
У наших десет година, на Факултету/Колеџу су
направљени и бројни филмови, фотографије и вебсајтови. Студенти су написали на хиљаде успјешних и
лијепих радова и стекли стручна искуства из
различитих комуниколошких области. Поред тога,
нашу академску заједницу су посјетили бројни гости,
професори, културни радници и међународни и
домаћи представници политичких и других
организација. Факултет/Колеџ је обавио и бројне
изборе у наставна звања, нострификовао дипломе из
иностранства и извео први постдипломски студиј из
комуникологије (2005-2007). Просјечан број
студената на предмету у првих десет година био је
једанаест. Европска комисија је 2004. године одала
признање нашем раду и вриједностима тако што нам
је додијелила грант за учила и опрему. Међународни
научни часопис Знакови и поруке смо покренули
2007. године.
Коначно, у првих десет година смо покренули и
најсавременији облик високошколског студија –
образовања на даљину, односно први такав студиј на
нашим просторима. Иако доста захтјеван, овај студиј
се показао једнако успјешним. Ове школске године је
дипломирало првих девет студената који су похађали
редовни студиј као образовање на даљину на
студијском програму комуникологија, смјер односи с
јавношћу. Честитамо им, као и осталим нашим
дипломцима који носе дух академске заједнице у
којој су порасли.
NASTAVNICI I SARADNICI 2000-2010.
ДИПЛОМЦИ 2004-2010.
Mladen Adamović, Milan Aleksić, Dragana Anđelić, Mirjana Arežina, Luka
Banjac, Tatjana Bijelić, Aleksandar Bogdanić, Biljana Bogdanić, Dane
Branković, Zoe Alexandra Brennan-Krohn, Dražen Brđanin, Slađana
Bukejlović, Danilo Capasso, Đorđe Čekrlija, Luna Demin, Jelena Drča,
Tatjana Đermanović, Dušan Đukić, Nebojša Đumić, Maria Fornari, Gordana
Gardašević, Željko Grbić, Nataša Gvozdenović, Hanno Hardt, Boriša Hrabač,
Goran Janković, Miladinka Janković, Ljubica Janjetović, Tarik Jusić, Belma
Kartal, Najil Kurtić, Perica Macura, Geoffrey Mainwaring, Danijela
Majstorović, Danijela Mandić, Maja Mandić, Milan Mandić, Tatjana
Marjanović, Vojislav Milanović, Emir Muhić, Goran Ninković, Gordana
Nunić, Feđa Pejić, Duško Pevulja, Vitomir Popović, Srđan Puhalo, Nada
Puvačić, Mladen Radivojević, Ognjen Radović, Slađana Resan, Vladimir
Risojević, Lazo Roljić, Viviana Rossi, Jovan Savić, Mirko Skakić, Besim Spahić,
Nenad Suzić, Miloš Šolaja, Sanja Šoštarić, Milorad Telebak, Zoran Tomić,
Tanja Topić, Sanja Vasilić, Nevena Vučen, Darko Vučić, Anđela Vujnović,
Gordana Zafranović, Vida Zei, Nataša Zirojević i Miodrag Živanović.
Владимир Амиџић, Александар
Аничић, Маја Арсић, Владимир
Атанацковић, Александар Бабић,
Бојана Бабић, Славиша Бајић,
Милош Балабан, Лана Басташић,
Даријо Башић, Весна Баврлић,
Бојан Билбија, Биљана Богданић,
Бранислав Богојевић, Бојана
Божић, Ивана Бубић, Nina Bullock,
Дејан Чато, Тибор Чавић,
Мирослав Ћејић, Владимир
Дамјановић, Дејан Дејановић,
Ванеса Делић, Сања Докић-Мрша,
Татјана Ђермановић, Аљоша
Ђудуровић, Јована Ђурић, Игор
Гајић, Владимир Ивељић, Љубица
Јањетовић, Јелица Јеж, Сандра
Јокић, Дејана Касаповић, Славица
Кесић, Милијана Кочић, Ивана
Корајлић, Бојана Котур, Сергеј
Коваљ, Сандра Кукић, Нина
Куваља, Ивана Леви, Анеса
Лиховић, Мира Лујић, Данијела
Лукић, Драгана Малић, Бошко
Мандић, Милан Мандић,
Миладинка Маријанац, Срђан
Марјанац, Марина Мартић, Стеван
Мијић, Сања Милановић, Војислав
Милановић, Небојша Милићевић,
Драгана Нишић, Бојан Обрадовић,
Младен Поповић, Наташа
Поповић, Дамир Прпић, Ана
Пувачић, Огњен Радовић, Емил
Ракановић, Мирела Рамовић,
Зорица Ристић, Марија Рољић,
Милан Санчанин, Татјана Савић,
Саша Савићевић, Свјетлана Симић,
Оливера Стјепановић, Далибор
Стојнић, Дарко Сувајац, Инес
Шкрбић, Данијел Шњегота,
Валентина Шпегар, Милован
Татић, Дијана Тепшић, Сања Тица,
Игор Тодоровац, Милена Толимир,
Далиборка Топић, Тања Торбица,
Наташа Трампа, Оливера Тривић,
Милка Трубарац, Јована Везмар,
Јасмина Вигњевић, Александар
Врањеш, Андреа Вуковић, Игор
Вуковић, Наташа Зиројевић, Ivona
Zucchiati, Александар Живанић и
Ђорђе Живановић.
АДМИНИСТРАТИВНО И ДРУГО ОСОБЉЕ 2000-2010.
Татјана Бабић, Маријана Батковић, Маја Бекић, Тамара Бодирога, Маја
Богданић, Марина Божић, Слађана Ћеркета, Горан Ћопић, Славица
Ћопић, Светлана Ћосовић, Јелена Ћургуз, Ивана Димитријевић, Деса
Дошен, Драгана Ђуђић, Мирна Ђукић, Јелена Ђурић, Дијана Каралић,
Тања Кондић, Горана Ковачић, Сабина Куршумовић, Љиљана Мандић,
Мирјана Милошевић, Наташа Мишић, Сандра Митева, Ана Митрић,
Мартина Миздарић, Бранислава Момчилов, Јелена Мутић, Станислава
Нинковић, Вања Новаковић, Маја Петровић, Соња Пржуљ, Слађана
Радоњић, Маја Рашић, Сузана Рашљић, Милијана Савановић, Љубинка
Смољић, Бојана Станишљевић, Илијана Шкорић, Милада Тишма и
Ирена Тркуља.
STUDENTI-STIPENDISTI KOJI SU SARAĐIVALI U ADMINISTRATIVNIM I
SRODNIM POSLOVIMA 2000-2010.
Aleksandar Aničić, Iva Arsić, Maja Arsić, Vladimir Atanacković, Lana
Bastašić, Stanislava Blažević, Ivana Bubić, Vera Bulić, Jelena Despot,
Daliborka Gak, Maja Ilić, Vladimir Iveljić, Boba Jaranović, Bogdanka
Jovanović, Svjetlana Keren, Jelena Kesić, Ivona Mijić, Vojislav Milanović,
Danijela Miodragović, Dragana Nišić, Suzana Ostojić, Slavica Popović, Damir
Prpić, Ognjen Radović, Milovan Tatić, Kristina Varcaković, Jovana Vezmar,
Perica Vuković i Aleksandar Vranješ.
POHVALE I NAGRADE 2000-2010.
Najbolji studenti za šk. 2001/2002 i 2000-2005: Maja Arsić; za šk.
2002/2003: Vladimir Atanacković; za šk. 2003/2004: Ivana Korajlić, Danijela
Lukić, Milan Mandić; za šk. 2004/2005: Ivana Korajlić, Ognjen Radović; za
šk. 2005/2006: Boško Mandić; za šk. 2006/2007: Tatjana Đermanović; za šk.
2007/2008: Lana Bastašić; za šk. 2008/2009: Tatjana Đermanović; za šk.
2009/2010: Iva Arsić, Tatjana Đermanović. Studenti pohvaljeni za odličan
uspjeh za šk. 2002/2003: Maja Arsić, Biljana Bogdanić, Ivana Korajlić,
Sandra Kukić, Danijela Lukić, Milan Mandić, Dragana Nišić, Nataša Trampa,
Milka Trubarac, Ivona Zucchiatti; za šk. 2003/2004: Maja Arsić, Miroslav
Ćejić, Jovana Đurić, Dragana Nišić, Bojan Obradović, Ana Puvačić, Ognjen
Radović, Sanja Savanović, Jelena Stojaković, Milka Trubarac, Ivona
Zucchiatti; za šk. 2004/2005: Maja Arsić, Miroslav Ćejić, Bojana Kotur,
Danijela Lukić, Milan Mandić; za šk. 2005/2006: Slaviša Bajić, Ivana Korajlić,
Sandra Kukić, Dragana Nišić, Ognjen Radović, Ines Škrbić, Andrea Vuković,
Ivona Zucchiatti; za šk. 2006/2007: Lana Bastašić, Ognjen Radović; za šk.
2007/2008: Tatjana Đermanović, Sandra Đukić, Mirela Ramović, Andrea
Vuković; za šk. 2008/2009: Iva Arsić, Lana Bastašić, Goran Janković, Srđan
Letić, Boško Mandić, Andrea Vuković; za šk. 2009/2010: Goran Janković,
Srđan Letić, Mira Lujić, Ljiljana Nišić, Zorica Ristić, Biljana Vuletić.
Najkreativniji studenti za šk. 2001/2002: Vladimir Atanacković; za šk.
2002/2003: Aleksandar Aničić, Damir Prpić. Studenti dobitnici stipendija
Stipendija Student kojim se ponosimo za šk. 2001/2002: Ivana Levi;
Stipendija Fondacije Daje se na znanje za šk. 2002/2003: Maja Arsić, Marija
Roljić, Daliborka Topić; Stipendija Deset godina ravnopravnog razgovora za
šk. 2010/2011: Iva Arsić, Goran Janković, Srđan Letić, Ljiljana Nišić, Biljana
Vuletić. Studenti nagrađeni na konkursu za kreativnost Ljudski je
komunicirati povodom pet godina rada Vladimir Amidžić, prva nagrada za
fotografiju; Ognjen Radović, prva nagrada za plakat. Studenti pohvaljeni za
kreativan rad za šk. 2001/2002: Aleksandar Vranješ; za šk. 2002/2003:
Dragana Nišić, Milovan Tatić. Studenti pohvaljeni za poseban doprinos u
vannastavnim aktivnostima za 2009: Iva Arsić, Bojan Čajić, Sandra Đukić,
Dženan Kovačević, Bojana Majkić; za 2010: Iva Arsić, Vera Bulić, Tatjana
Đermanović, Aljoša Đudurović, Sandra Đukić, Dženan Kovačević, Bojana
Majkić, Gordana Maksimović, Dajana Novaković, Vedran Simonović, Vanja
Tepić. Najbolji nastavnici za šk. 2001/2002: Mirjana Arežina; za šk.
2002/2003: Tatjana Bijelić; za šk. 2003/2004: Mirjana Arežina; za šk.
2004/2005: Ljubica Janjetović; za šk. 2005/2006: Tatjana Marjanović; za šk.
2006/2007. i 2007/2008: Nevena Vučen; za šk. 2008/2009: Ljubica
Janjetović; za šk. 2009/2010: Tanja Topić.
POSJETE 2000-2010.
prof. mr Lauren Hertel, University of
Florida; prof. dr Michael Kunczik,
Universitat Johannes Gutenberg u
Majncu; prof. dr Hanno Hardt,
Univerzitet u Ljubljani/University of
Iowa; doc. dr Vida Zei, Univerzitet u
Ljubljani; prof. dr Hugh S. Fullerton,
Sam Houston State University u
Huntsvilleu; prof. Giovanna Zaccaro,
Univerzitet u Bariju; prof. Margaret
Stimmann Branson, Centаr za
obrazovanje građana u Calabasasu;
prof. dr Jack Meacham, University of
Buffalo; prof. dr John Rosenbaum,
Ithaca College; prof. dr Đuro Šušnjić,
Univerzitet u Beogradu; prof. dr
Tomislav Z. Longinović, University of
Wisconsin; prof. dr Lisa Parks,
University of California; prof. dr Bas
Aarts, University College London; dr
Bougarel Xavier, Centre National de
la Recherche Scientifique, Paris;
Sandi Blagonić, Zavod za povijesne i
društvene znanosti HAZU, Rijeka;
Henry Zipper de Fabiani, francuski
ambasador u BiH; Douglas
McLhaney, američki ambasador u
BiH; Michael B. Humphreys, šef
delegacije EU u BiH; Robert M.
Beecroft, šef misije OEBS u BiH;
studenti sa Univerziteta u Utrehtu
(Holandija) i Bariju (Italija).
Copyright © 2010 by Kappa Phi
Download

NOVOSTI SA Kappa Phi