[ PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA ]
PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE
PREDGOVOR
Ovaj Priručnik je nastao u okviru projekta „Životne vještine za budućnost – učimo,
radimo". Projekat je razvilo i implementiralo Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” sa ciljem
da se razviju ključne kompetencije i životne vještine učenika VII, VIII i IX razreda
osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost
na tržištu rada.
Mi želimo da ovaj projekat predstavlja inicijalni korak ka integriranju životnih vještina i
ključnih kompetencija u nastavne planove i programe i obrazovni sistem uopće.
Projekat je realizovan u 2011.-2012. godini i obuhvatio je
48 OSNOVNIH ŠKOLA iz 16 GRADOVA BIH, 52 NASTAVNIKA/CE, 508 UČENIKA/CA,
te izradu 48 BIZNIS PROJEKATA
Ovaj priručnik je namijenjen nastavnicima i nastavnicama osnovnih škola koji imaju
želju da u okviru svoje škole edukuju učenike o poduzetništvu i njegovoj primjeni u
životu i biznisu. Priručnik može služiti kao polazna tačka u kreiranju poduzetničke
sekcije ili drugačijeg oblika vannastavne aktivnosti gdje bi se zainteresovanim
učenicima/cama pružila mogućnost da uče o poduzetništvu, da razvijaju biznis planove
i da ih realizuju u praksi.
Priručnik može biti od velike koristi i predstavnicima obrazovnih institucija koji istražuju
najbolje načine da se integriraju životnih vještina i ključne kompetencije u nastavne
planove i programe i obrazovni sistem uopće.
Zahvaljujemo se svim učenicima i nastavnicima koji su učestvovali u implementaciji
projekta kao i predstavnicima UNICEF-a koji su pomogli da se projekat uspješno
realizuje.
Koordinator projekta
Adem Lisičić
Projekat je podržan kroz program „Zapošljavanje i zadržavanje mladih (YERP) “ kojeg zajednički provode
UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima kroz
Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Španije.
"Iskazujemo posebno zadovoljstvo što smo imali priliku sarađivati sa Vama. Ovo je za nas bilo
divno iskustvo."
Nataša Elez - OŠ Aleksa Šantić, Istočno Sarajevo
"Željela bih Vam se zahvaliti što ste našu školu izabrali za jednu od učesnica u projektu jer su
djeca kroz druženje, zabavu... mnogo naučila.
Na sajmu nam je bilo lijepo, a posebno smo zadovoljni ishodom naše ideje"
Belma Hubana - IV Osnovna škola, Mostar
"Na sajmu nam je bilo izuzetno lijepo pa se nadamo da će biti još ovakvih projekata za naše
učenike. Učenici su se jako lijepo proveli na sajmu i dosta naučili kroz ovaj projekat."
Mevlida Adilović - OŠ Aleksa Šantić, Zenica
"Zahvaljujemo na dobroj organizaciji sajma. Djeca iz OŠ "Sveti Sava" iz Banja Luke imaju
veoma pozitivne utiske. Potvrda da je sve bilo dobro je i činjenica da djeca žele i dalje da
učestvuju u ovom projektu."
Jelena Vuletić - OŠ Sveti Sava, Banja Luka
"Nemam riječi kojima bih mogla izraziti svoje zadovoljstvo što sam imala priliku učestvovati u
ovom predivnom projektu. Učenici su naučili mnogo toga. Naučili su kako doći do ideje, kako je
plasirati i kako je prodati. Radili smo, igrali se i naučili mnogo toga. U Sarajevu na sajmu nam je
bilo ne lijepo, nego prelijepo."
Vulin Amira - VII Osnovna škola, Gornji Rahić
SADRŽAJ
[ KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUČNIK? ] ............................................................ 1
[ ZAŠTO PODUZETNIŠTVO ] ............................................................................ 3
Svijet u promjenama – filozofija modernog razvoja poslovanja ...................
3
Učenje za poduzetništvo .................................................................................
3
Glavni cilj ........................................................................................................
4
Specifični ciljevi ................................................................................... ...........
4
Metodologija ..................................................................................................
5
Očekivani rezultati .........................................................................................
5
[REZULTATI ANKETE ] .................................................................................... 6
[ RJEČNIK POJMOVA ] .................................................................................... 7
[ MODUL ] .................................................................................................... 13
1. Određivanje predmetnog programa ........................................................
16
1.1 Priroda i namjena programa .........................................................
16
1.2 Plan i program modula ..................................................................
17
2. Opšti ciljevi programa ...............................................................................
19
2.1 Cilj učenja programa poduzetništva .............................................
20
2.2 Ciljevi programa modula ..............................................................
21
3. Kurikulum modula ....................................................................................
23
4. Didaktičke preporuke ...............................................................................
32
5. Resursi za realizaciju programa ................................................................
32
6. Profil i stručna sprema nastavnika ............................................................
33
7. Literatura ..................................................................................................
34
8. Prilozi .......................................................................................................
35
8.1 Vježbe za program poduzetništva – primjeri ................................
35
8.2 Prijedlog projekta – obrazac .........................................................
47
8.3 Evaluacija ......................................................................................
50
[ BIZNIS PLAN ] .............................................................................................. 54
1. Kratak sadržaj ..........................................................................................
55
2. Uvod .........................................................................................................
55
3. Marketing Plan .........................................................................................
56
4. Plan proizvodnje / plan dostave usluga ...................................................
62
5. Organizacioni i menadžment plan ............................................................
66
6. Finansijko planiranje .................................................................................
68
[ PRIMJER BIZNIS PLANA ] ............................................................................. 70
[ FOTOGRAFIJE SA SAJMA ] ............................................................................ 74
[ ZAKLJUČCI i PREPORUKE ] ............................................................................ 81
[ KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUČNIK? ]
Ovaj priručnik je prevashodno namijenjen nastavnom osoblju osnovnih
škola koji su zainteresovani za edukaciju učenika o poduzetništvu.
Priručnik je nastao kao proizvod projekta koji se implementirao u
velikom broju škola u Bosni i Hercegovini i sačinjen je od više
elemenata. Prvi elemenat jeste Modul koji je razvijen od strane grupe
eksperata iz oblasti obrazovanja, a koji sadrži sve potrebne informacije
za nastavno osoblje o načinu formiranja grupe učenika i rada sa njima
na temi poduzetništva. Krajnji cilj jeste da učenici savladaju osnove
poduzetništva te da prođu kroz proces izrade mini biznis plana. U
Modulu se nalaze svi elementi od teorijskih do praktičnih koji opisuju
način formiranja grupa, broj sati za pojedine aktivnosti te igre i
preporuke za rad kao i formu mini biznis plana i druge alate za
evaluaciju i praćenje napretka učenika. U ovom dijelu se nalaze mnogi
pojmovi sa kojima se ne susrećemo svakodnevno i koji su iz obasti
poduzetništva te je iz tog razloga i napravljen Rječnik pojmova koji
opisuje riječi koje bi mogle biti manje poznate nastavnom osoblju i
učenicima. Naredni elemenat jeste Obrazac Biznis plana koji detaljno
opisuje sve elemente jednog ozbiljnog biznis plana na način prilagođen
dječjem uzrastu. Ovaj dio se koristi kada su učenici prošli sa edukacijom
svih elemenata koje Modul sadrži i kada žele da naprave korak dalje, tj.
da kreiraju sopstveni biznis plan kako bi provjerili da li je poslovna ideja
izvodljiva u stvarnosti. Preporuke i Zaključci su dio koji je nastao na
samom kraju projekta i koji odražava mišljenje svih učesnika na način
da se ovakav vid edukacije učenika podigne na još veći nivo. Ovaj dio
može biti od značaja i za nadležne obrazovne institucije u kreiranju
planova i integrisanja ovakvog vida učenja u formalno obrazovanje.
1
Za rad sa učenicima na edukaciji o poduzetništvu a gdje bi se koristio
razvijeni modul sadržan u ovom priručniku preporučujemo slijedeće:
Potrebno je da prevashodno imamo nastavnika/cu zainteresovanog za
edukaciju učenika o poduzetništvu. Nastavno osoblje koje je bilo
uključeno u ovaj projekat je radilo na volonterskoj osnovi, tj. u svoje
slobodno vrijeme, ali u okviru škole. Naša preporuka, a i svih onih koji
su učestvovali, jeste da se pregovara sa direktorom škole o osnivanju
poduzetničke sekcije, gdje bi nastavno osoblje imalo uračunate
provedene sate u lični fond sati, a samim time i bili plaćeni za rad. Za
rad ovakve sekcije olakšavajuća okolnost jeste da nije potrebno da
škola ima na raspolaganju poseban prostor koj bi bio korišten samo za
ovu sekciju, već se sastanci grupe mogu održavati u svakoj slobodnoj
učionici. Osim priručnika, papira i olovaka te u nekim slučajevima
(zavisno od dijela koji modul obrađuje) i manjih tehničkih pomagala,
nije potrebno imati skupu tehničku opremu i resurse. Preporučena
grupa jeste od 10 do 12 učenika i da se sastanci i rad grupe održavaju
kao što je navedeno u detaljnom planu koj se nalazi u Modulu.
Preporučujemo da se nastavno osoblje nastoji povezati i sa drugim
školama i nastavnim osobljem koje je zainteresovano za osnivanje
poduzetničke sekcije te da se dogovore godišnja takmičenja i sajmovi
na kojima bi bili predstavljeni rezultati rada sekcije i animirali i drugi
učenici. Praksa je pokazala da novčana sredstva nisu bila problem
prilikom realizacije projekta te da su učenici pregovaranjem sa lokalnim
poduzetnicima, roditeljima i opštinskim vlastima uspjeli osigurati
dovoljno novčanih sredstava za svoj rad. Ovim putem preporučujemo
da se učenici ohrabre i za ovakav vid namicanja sredstava, ali da bez
odobrenja nastavnog osoblja učenici ne smiju ništa samostalno tražiti
od bilo koga, te da se vodi evidencija o svim donacijama i troškovima.
2
[ ZAŠTO PODUZETNIŠTVO ]
Svijet u promjenama – filozofija modernog razvoja
poslovanja

Od 15,3 mil. kompanija u EU, 91 % ima manje od 10 zaposlenika.

98 % kompanija u EU ima manje od 100 zaposlenika.

70% kompanija koje danas postoje će nestati u roku od 10 godina.

50% poslova koje će u budućnosti obavljati današnji učenici - još
ne postoji.
Danas imamo:
- Sve veći broj malih firmi
- Brze promjene i veću fleksibilnost
- Povećanu konkurenciju
- Fokusiranje na mlade ljude
- Postoji potreba za učenjem praktičnih metoda kako započeti novi
posao
Učenje za poduzetništvo
- Savremena škola zahtijeva različite i inovativne pristupe u učenju koji
se mogu razlikovati od uspješnih pristupa u prošlosti.
- Učenici napuštaju školu i velika je vjerovatnost da će se susresti s
nekoliko radnih mjesta i uloga tokom života koje će od njih zahtijevati
fleksibilnost.
- Stoga je važno razvijati odgoj i obrazovanje za poduzetništvo od
najranije dobi.
- Učenje poduzetništva kroz rad potiče tržišno orjentisani način
razmišljanja kod djece i mladih te predstavlja pripremu za nove
ekonomske trendove razvoja ljudskih potencijala.
3
- Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem
poduzetničke kompetencije kod djece projekat će dugoročno
doprinijeti povećanju zapošljivosti i efikasnosti socio - ekonomskog
napretka.
Glavni cilj
Razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX
razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se
povećala konkurentnost na tržištu rada.
Korisnici projekta:
učenici i nastavnici osnovnih škola te predstavnici institucija nadležnih
za obrazovanje, škola, nastavnika, roditelja, lokalnih zajednica i
medija.
Specifični ciljevi:
1. Podržati relevantne obrazovne institucije, nastavnike iz osnovnih
škola i učenike da bolje razumiju životne vještine, njihov značaj i uticaj
na mogućnosti zapošljavanja u budućnosti.
2. Obezbjediti učenje životnih vještina zasnovano na iskustvu i
aktivnosti za sticanje poduzetničke kompetencije na način da učenici
istražuju mogućnosti i prilike u ekonomskom, socijalnom i kulturnom
okruženju kroz razvoj vlastitih poduzetničkih projekata.
3. Predstaviti i promovisati razvijeni model za učenje životnih vještina
u poduzetništvu baziran na principu: “Učenje kroz rad”! Svim
zainteresiranim stranama.
4
Metodologija:
1. Pristup prilagođen uzrastu (nastavno osoblje neće korisiti akademski
jezik, već će svoj rad prilagoditi uzrastu učenika i načinu njihovog
shvatanja svijeta oko sebe).
2. Interaktivan rad i participativni odnos: (nastavno osoblje će voditi
proces rada koristeći: igre, dodjelu uloga, domaće zadatke, projekte,
diskusiju, individualni i grupni rad).
3. Posebna strategija komuniciranja (posebna strategija komuniciranja
kako bi predstavili aktivnosti i rezultate ciljnoj grupi i korisnicima).
Očekivani rezultati:
1. Priručnik i trening modul za poduzetništvo prenesen na veliki broj
nastavnika.
2. Učenici razvili životne vještine i preduzetničke kompetencije kroz
uspješno upravljanje i implementaciju
učeničkih poduzetničkih
projekta.
3. Diseminacija i zagovaranje - model poduzetničkog učenja razvijen i
prezentovan YERP radnoj grupi, Ministarstvu civilnih poslova, Agenciji
za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, itd.
5
[REZULTATI ANKETE ]
Anketa je provedena sa učenicima koji nisu učestvovali u projektu i
onima koji jesu.
Ukupno je anketirano 236 učenika koji nisu učestvovali i 242 koji su
učestvovali u projektu. Anketa je rađena na samom kraju edukacije.
Evidentno je da su razmišljanja učenika o poduzetništvu drugačija u
zavisnosti od toga da li su učestvovali ili nisu u realizaciji projekta.
Učenici koji su učestvovali u projektu statistički značajno imaju
pozitivnije razmišljanje o poduzetništvu i njegovoj primjeni u
budućnosti.
Ovakvi rezultati ohrabruju i podržavaju realizaciju ovakvih projekata.
6
[ RJEČNIK POJMOVA ]
Poduzetništvo se najviše vezuje za dva osnovna svojstva, koja proističu
iz samog pojma poduzimljivosti: sklonost riziku i inovativnost. Budući
da ljudi koji raspolažu novcem ne moraju biti obdareni tim svojstvima,
a i trajnost poduzeća je poželjna, poduzetništvo, vlasništvo i
menedžerstvo mogu biti sasvim razdvojeni. Vlasnički rizik ne mora
padati na poduzetnika, a poduzetnik ne mora biti menedžer. Zbog toga,
sklonost riziku i inovativnost ne moraju se podudarati u jednoj
poslovnoj funkciji ili osobi. Ipak, u ovoj podjeli rada ne može se
pretjerivati, budući da inovativnost mora biti rukovođena stjecanjem
zarade, kao što bi se sklonost za rizik sasvim izgubila ukoliko bi ili netko
uvijek preuzimao rizik za drugoga. Zbog toga, suvremeni poduzetnici
još uvijek moraju bar donekle spajati ova dva osnovna poduzetnička
svojstva.
Poduzetnik (engl. entrepreneur) je poslovni čovjek, najčešće nosilac
posla. U izvornom značenju riječ je o čovjeku koji ulaže svoj novac u
određeni poslovni pothvat nadajući se zaradi, odnosno dobiti. U tu
svrhu osniva poduzeće i sklapa ugovore s onima koji će za njega raditi.
On, dakle, snosi imovinski rizik, dok svi drugi koje on zaposli dobivaju
ugovorenu naknadu.
Poduzeće (engl. enterprise) je samostalna ekonomska, tehnička i
društvena cjelina koja je u vlasništvu određenih subjekata. Proizvodi
dobra i usluge za potrebe tržišta, pri tome se koristeći potrebnim
resursima. Poduzeće, odnosno njegovi vlasnici, snose poslovni rizik, a
teži ostvarivanju dobiti ili drugih ciljeva.
Brainstorming (engl.). Mogući prevod „Oluja ideja“ ili spontana
diskusija je metoda iznošenja i pronalaska ideja na određenu temu,
koju je osmislio Alex F. Osborn, a usavršio Charles Hutchinson Clark.
Metoda je dobila ime po metodi „using the brain to storm a problem“
(doslovno: koristiti mozak za brzo rješavanje problema).
7
Ova tehnika se obično koristi u grupama od 5 do 20 osoba.
Ovisno o problemu, grupe se mogu sastojati od stručnjaka, laika ili
stručnjaka različitih struka. Voditelj priprema prikazni materijal i uvodi
grupe u problematiku koja se analizira i pojašnjava. Pri tome pitanja ili
zadaci ne mogu biti općeniti. Imenuje se osoba koja vodi zapisnik. Četiri
osnovna pravila brainstorming-a su:
•
dobijanje velikog broja ideja u najkraćem vremenu (10-30 minuta);
•
komentari, ispravke i kritika nisu dopušteni u ovoj fazi. Ideje se
mogu i trebaju kritički analizirati, ali ne u ovoj fazi;
•
Moguće je kombinovanje izraženih ideja;
•
Slobodno povezivanje ideja i maštanje je dozvoljeno.
Može se koristiti i kao grupna metoda rješavanja problema koja se
upotrebljava za generiranje novih ideja unutar grupe. Vođa grupe
iznosi problem i traži prijedloge članova. Kritikovanje i komentiranje
datih prijedloga nije dozvoljeno dok se svi prijedlozi ne popišu. Nakon
toga se prelazi na neorganiziranu raspravu, te se analizom i
ocjenjivanjem prijedloga donosi konsenzusno rješenje problema. Vođa
grupe treba voditi računa da ne dođe do dominacije nekog pojedinca.
Poduzetnička ideja označava ideju o ponudi konkretnih materijalnih
proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti.
Grant (engl.) – Donacija, dotacija, subvencija, novčana pomoć – u
ovom značenju označava donatorska novčana sredstva donirana u
svrhu realizacije predloženog projekta. U većini slučajeva ta se sredstva
ne mogu koristiti u druge svrhe bez prethodne pismene saglasnosti
donatora. Donator pritom može označavati domaći (BiH) organ vlasti,
organizaciju ili javnu instituciju (npr. općina, ministarstvo, agencija,
fond i sl.) ili inostrano tijelo (npr. EU, međunarodne agencije za razvoj,
ambasade stranih država i sl.).
Marketinško planiranje je proces stvaranja marketinškog plana.
Marketinškim planiranjem utvrđuje se budućnost poduzetničkog
subjekta, odnosno ciljevi koje se žele ostvariti i način njihovog
ostvarenja. Marketinškim planiranjem utvrđuju se mogućnosti koje
8
postoje na tržištu za širenje poslovanja i snage s kojom poslovni
subjekat raspolaže i s kojom namjerava iskoristiti te mogućnosti. U
marketinškom planu daje se prikaz ciljeva, te strategija za njihovo
ostvarenje.
Marketinški plan je temeljni dokument na temelju kojeg će
poduzetnički subjekt poslovati u određenom budućem vremenskom
razdoblju. Najćešće se kao vremenski horizont uzima jedna godina.
Marketinški plan mora sadržavati nužne podatke i činjenice vezane za
poslovanje, poslovanje konkurenata i podatke o ukupnom poslovanju u
određenoj djelatnosti. U marketing planu se planira ko će činiti ŠTA,
KADA, GDJE I KAKO, a sve u cilju pristupanja ciljanom tržištu
Marketing je najznačajnije područje na koje poduzetnički subjekt mora
usmjeriti pažnju da bi uspio na tržištu. Poslovati na marketinškim
načelima znači uvažavati dva ključna faktora za odvijanje svakog posla.
To su potrošači koje treba zadovoljiti i konkurenti koje treba izbjeći.
Poslovanjem na marketinškim načelima svaki poduzetnički subjekt
stvara uvjete za ostvarivanje konkurentske prednosti i po toj osnovi
uspjeh na tržištu. Poslovati na marketinškim načelima podrazumijeva
zadovoljavanje potrošača uz ostvarivanje dobiti.
Evaluacija je periodično ocjenjivanje ekonomičnosti, efikasnosti,
uticaja, održivosti i relevantnosti projekta u kontekstu utvrđenih
ciljeva. Obično se provodi kao neovisna analiza okruženja, ciljeva,
rezultata, aktivnosti i uloženih sredstava, radi donošenja zaključaka koji
bi se mogli koristiti kao temelj za buduće odluke. Može se izvršiti kao
prethodna (ex-ante) evaluacija prije provedbe, evaluacija tokom
provedbe ili naknadna (ex-post) evaluacija nakon provedbe projekta.
Biznis (engl. business) je posao, zaposlenje, poslovna aktivnost, a u
najširem značenju može se odnositi na poslovni pothvat, posao, rad.
Nerijetko se ovaj izraz može odnositi i na tvrtku, firmu, poduzeće i sl. U
praksi i teoriji razvijenog svijeta, posebno američkog i engleskog, ovaj
9
se izraz najčešće koristi kao oznaka svakog djelovanja koji u sebi sadrži
poslovnost, poduzetništvo, trgovinu i zarađivanje.
Biznis plan je skup ciljeva, politika, strategija i pojedinačnih programa
aktivnosti za provođenje izabrane koncepcije biznisa poduzeća. On
predstavlja alat menadžerske vizije, načina za njeno ostvarenje i rizika
koji je u to uključen. Ovaj plan detaljno objašnjava posao, upravljački
tim, proizvod ili uslugu, strategije za ostvarenje formulisanih ciljeva,
kao i izraz planiranih rezultata preduzeća. Poslovni ili biznis plan je
planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije
poduzeća. To je niz upravljačkih odluka čija će se realizacija desiti u
preciziranom vremenskom roku. Cilj izrade biznis plana je da se prije
početka realizacije ideje, ocijene svi relevantni aspekti poslovanja,
utvrdi isplativost ideje i procjeni rizik. Na taj način, potencijalne greške
prave se na papiru, a ne na tržištu. Osim toga, za poduzetnike, biznis
plan će predstavljati, vjerovatno, i početni korak u komunikaciji sa
finansijerima (investitorima i kreditorima).
Maloprodaja (trgovina na malo) je prodaja robe/usluga potrošačima
radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva. Trgovac na
malo nalazi se na kraju distribucijskog lanca. On robu kupuje od
proizvođača ili u veleprodaji.
Veleprodaja (trgovina na veliko, veletrgovina) je skup svih poslovnih
aktivnosti u vezi s prodajom robe/usluga licima koji kupuju radi dalje
prodaje ili korištenja u poslovne svrhe.
Mušterija (tur. müşteri) je kupac robe ili korisnik usluge. Za korisnika
usluga koristi se i izraz klijent.
Klijent (engl. client) je osoba koja povjerava vođenje nekih poslova
drugoj stručnoj osobi, npr. odvjetniku, banci, specijaliziranoj
organizaciji i sl.
10
–
–
–
–
Direktni (pojedinačni) troškovi su oni troškovi koji se mogu obuhvatiti
po mjestu nastanka troška, i po nosiocima troškova:
materijal izrade (osnovni i pomoćni),
energija i gorivo,
osobni dohodak uposlenih,
amortizacija.
-
Indirektni (opći) troškovi –zajednički troškovi za više mjesta troškova ili
više vrsta učinaka:
opći troškovi izrade (pogonska režija),
opći troškovi uprave i prodaje.
Režijski troškovi obuhvataju sve ostale troškove koji nastaju na
rukovodnim radnim mjestima, u proizvodnji i svim izvršnim i
rukovodnim radnim mjestima van proizvodnje (priprema proizvodnje,
komercijala, finansijska služba, služba kontrole i sl.).
Troškovima proizvodnje smatraju se svi troškovi resursa koji su
upotrebljeni za stvaranje proizvoda. Trošak može biti bilo koji od
faktora proizvodnje (uključujući rad, kapital ili zemljište) te porezi.
Menadžment plan je dio biznis plana gdje treba prikazati detaljne
podatke o vlasniku(cima) i menadžerskom timu. Porebno je dati više
detalja o vlasniku(cima), njihovoj karijeri, stručnosti i stečenim
iskustvima. Takođe, treba identifikovati menadžerski tim, njihove
sposobnosti, obrazovanje, napredovanje u karijeri, stečeno iskustvo.
Menadžment planom treba definisati osnovne zadatke i poslove,
najznačajnije funkcije, predvidjeti neophodne izvršioce, njihove
nadležnosti, prava i obaveze.
Akcijski kapital. Riječ je o dijelu kapitala akcionarskog društva koje
prilikom osnivanja poduzeća unose pojedinci, fizička lica ili privredni
subjekti. Prilikom unošenja tog kapitala u organizaciju, ili boljeg
organizovanja preduzeća, sakupljanje kapitala od velikog broja lica,
ulagačima se izdaju papiri od vrijednosti - akcije. Zato se ovaj kapital
11
naziva akcijski kapital. Radi se o dobrovoljnom udruživanju kapitala
putem mobilisanja od građana, štediša, privrednih organizacija, banaka
pa čak i države.
Budžet predstavlja plan (ili procjenu) prihoda i rashoda za određeni
vremenski period.
Amortizacija je pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog
smanjenja neke od stavki imovine poduzeća. Namjena amortizacije je
zamjena potrošenih sredstava poduzeća za nova. Ako se radi o
osnovnim sredstvima ona se najčišće amortiziraju u skladu sa
zakonskim propisima.
Protok gotovinskog kapitala odražava kretanje gotovine: primitke,
izdatke i njihovu razliku; tok novca koji ulazi u poslovanje tvrtke na
temelju prodaje robe ili usluga ili po drugim osnovama, i novca koji
izlazi iz poslovanja tvrtke na temelju gotovinskih plaćanja za osiguranje
proizvodnje.
Profit (engl. profit) je vrijednost koja se utvrđuje razlikom prihoda
ostvarenih realizacijom i stvarnih troškova ostvarene poslovne
aktivnosti. To je novčani iznos koji preostaje vlasniku kapitala nakon što
izvrši sve isplate u vezi sa svim ostalim resursima koje poduzeće koristi.
Gubitak predstavlja negativni poslovni rezultat poduzeća ostvaren u
određenom periodu godine. Rashodi poduzeća veći su od prihoda.
Kamata predstavlja cijenu za upotrebu tuđih novčanih sredstava.
Kamatna stopa je stoti dio izražene cijene za posuđeni kapital.
12
[ MODUL ]
UČENJE ŽIVOTNIH VJEŠTINA U
PODUZETNIŠTVU
Ekspertni tim:
Vesna Puratić
Maja Knežević
Nataša Žole
Hariz Agić
Sarajevo, februar 2012. godine
13
Većinu onog što čuje mo o poduzetništvu nije
istina.
T o nije mag ija; to nije misterija; i nema
nikakve veze sa genima.
Poduzen tiš tvo je disciplina i kao i svaka
drug a d isciplina može se naučiti.
Ono što nam je
potrebno je poduzetničko društvo
u kojem su inovacije i
poduzetništvo
normalni,
snažni i
stalni.
(Peter F. Drucker,
World Economic Forum;
Educating the Next Wave of Entrepreneurs;
A key competence Approach, ISCED 2, SEECEL, p 29)
14
SADRŽAJ MODULA
1. Određivanje predmetnog programa
1.1 Priroda i namjena programa
1.2 Plan i program modula
2. Opšti ciljevi programa
2.1 Cilj učenja programa poduzetništva
2.2 Ciljevi programa modula
3. Kurikulum modula
4. Didaktičke preporuke
5. Resursi za realizaciju programa
6. Profil i stručna sprema nastavnika
7. Literatura
8. Prilozi
8.1 Vježbe za program poduzetništva – primjeri
8.2 Prijedlog projekta – obrazac
8.3 Evaluacija
15
UČENJE ŽIVOTNIH VJEŠTINA U PODUZETNIŠTVU
(baziran na principu: Učenje kroz rad)
1. ODREĐIVANJE PREDMETNOG PROGRAMA
1.1. Priroda i namjena programa
Modul (program) će se izučavati u VII, VIII i IX razredu osnovne škole.
Svrha programa je jačanje povjerenja mladih u osobne sposobnosti i znanje,
upoznavanje sa vrijednostima i principima djelovanja poduzetničkog društva,
kao i osnovnim vještinama u poduzetništvu/poduzetničkom učenju. Program
predstavlja uključivanje učenika u oblik dobrovoljne aktivnosti za
poduzetničko osposobljavanje. Radi se o radionicama koje nemaju namjeru
vršiti obuku učenika na klasičan način, nego kroz igre i praktičan rad dovesti ih
do realizacije, izrade programa (projekta), koristeći i razvijajući, na zanimljiv
način, pojedine elemente poduzetničkog načina razmišljanja, tj. filozofije
poduzetnićkog učenja.
U skladu s tim, sadržaj programa »Učenje životnih vještina u
poduzetništvu« (baziran na principu: učenje kroz rad) će kod učenika
podsticati radoznalost, samostalnost, želju za otkrivanjem novog, dalje
razvijanje sklonosti i interesovanja u oblasti biznisa. Program treba da
obezbijedi učenje životnih vještina zasnovano na iskustvu i aktivnosti
za sticanje poduzetničke kompetencije na način da učenici istražuju
mogućnosti i prilike u ekonomskom, socijalnom i kulturnom okruženju
kroz razvoj vlastitih poduzetničkih projekata.
Dakle, namjena programa Modula je:
•
Razvijanje osobnih vrijednosti i vještina koje čine temelj
poduzetničkog razmišljanja i ponašanja (kreativnost, osjećaj za
inicijativu, preuzimanje rizika, autonomija, samopouzdanje,
liderstvo, timski duh, itd.);
•
Stvaranje ambijenta međusobnog povjerenja kroz timski
metod rada;
16
•
Pružiti saznanje da učenje može da se realizira kroz igru i
konkretnu aktivnost;
•
Formiranje novih znanja i umijeća koja nisu obuhvaćena
redovnim sadržajem;
•
Podizanje svijesti učenika o samozapošljavanju i poduzetništvu
kao mogućnosti u razvoju karijere;
•
Podizanje nivoa obrazovanja iz oblasti pretvaranja poslovne
ideje u konkretnu projektnu aktivnost;
•
Stvaranje i izgrađivanje poduzetničkog duha kod učenika;
•
Podrška razvoju talentiranih i kreativnih učenika;
•
Pripremanje učenika za nastavak obrazovanja i izbor buduće
profesije.
1.2. Plan i program Modula
Program će realizirati Poduzetničke sekcije za VII, VIII i IX razred osnovne škole
sa 10 učenika u svakoj sekciji kroz 30 sati u razdoblju od tri mjeseca.
Tabelarni prikaz:
R/b
1.
Sadržaj
TEMA
Osnovi
poduzetništva
Osnovne životne vještine cjeloživotnog učenja.
Upoznavanje sa kompetencijama poduzetničkih
učenika (komunikacija, slušanje, davanje
konstruktivne povratne informacije, itd.).
Susret sa poduzetnikom iz lokalne zajednice.
Upoznavanje puta od nastanka ideje do
realizacije projekta (prilagođeni okvir forme).
17
Broj
sati
7
2.
Stvaranje
kvalitetne
poduzetničke
ideje
Upoznavanje sa metodom Brainstorming
(„Oluja ideja“, spontana diskusija) i
uvježbavanje na određenim primjerima.
5
Kreiranje ideje – osnove za izradu projekta.
Odabir ideje (prioritet, »metoda za i protiv«).
Planiranje
Vizija i misija. Dugoročni ciljevi.
Definisanje i preciziranje ciljeva i zadataka
projekta.
3.
Definisanje očekivanih rezultata projekta
(značaj za budućnost).
5
Izrada sadržaja aktivnosti na osnovu ciljeva i
zadataka projekta.
4.
Planiranje
ljudskih i
materijalnih
resursa
Na osnovu planiranih aktivnosti kreiranje
Troškovnika projekta (vlastito učešće,
donatorsko učešće).
5
Vremenski plan realizacije projekta.
Menadžment projekta – zaduženja.
Marketinško
planiranje
5.
Lobiranje.
Izrada pisma namjere i podrške namjenjenog
donatorima i drugim zainteresiranim koji su od
značaja za realizaciju projekta.
8
Izrada prezentacije projekta.
Izrada plana evaluacije projekta.
Ukupno……………………………………………………………….:
18
30
2. OPĆI CILJEVI PROGRAMA
Opći ciljevi su vezani za definiciju poduzetništva, odnosno
poduzetničkog učenja. Ne postoji univerzalna, opće prihvaćena
definicija poduzetništva i poduzetničkog učenja. U toku razvoja ovih
područja u različitim kulturama i društvu, definicija pojma je doživjela
promjene. Kod nas prihvaćena definicija je definicija Europske Unije
koja glasi:
»Poduzetništvo se odnosi na mogućnost pojedinca da ideju pretvori u
djelo. Ono uključuje kreativnost, inovaciju i preuzimanje rizika, kao i
mogućnost da pojedinac planira i sprovede projekte kako bi postigao
određene ciljeve. Podržava sve u svakodnevnom životu, kod kuće, i u
društvu; čini uposlenike svjesnim konteksta svog posla i sposobnijim da
iskoriste prilike, te predstavlja potporu poduzetnicima za stvaranje
društvene ili komericjalne aktivnosti.«
(opširnije u priručniku za predavače i škole, „Uvođenje i razvoj
poduzetničkog učenja u školi”).
Razvijanje poduzetničkog duha kod učenika zahtijeva promjene u
pristupu i načinu predavanja, kao i uloge učenika u nastavnom procesu.
Namjera ovog programa je pokazati, kroz rad poduzetničke sekcije,
kako se jednostavnim metodama i sa malo novog znanja, neka
poduzetnička ideja može pretvoriti u organiziranu projektnu aktivnost,
a korištenje projektne nastave može postati sastavni dio nastavnih i
vannastavnih aktivnosti.
Cij ovog programa nije stvoriti mlade poduzetnike, ali jeste na
sistematičan način pokazati kako je moguće napraviti poduzetničko
okruženje i istaknuti temeljne odlike svake mlade osobe. To može biti
putokaz za mlade ljude, za njihov dinamičan i uspješan život, a ujedno
kao i potpora kreiranju vlastite profesionalne karijere.
19
U narednom tekstu se navode ciljevi poduzetničkog učenja koji će
poslužili kao temelj za izradu ciljeva našeg modula.
2.1. Cilj učenja programa poduzetništva:
•
Podučiti učenike o poduzetničkom osposobljavanju i timskom
rješavanju problema na praktičnom primjeru odabranog
projekta;
•
Upoznati učenike sa osnovama poduzetništva i ekonomskim
pojmovima;
•
Razviti kreativnost u timskom radu;
•
Shvaćanje značaja poslovnog planiranja;
•
Razvijanje samopouzdanja i tolerancije;
•
Razvijanje sposobnosti posmatranja, logičkog zaključivanja,
uopćavanja;
•
Razvijanje sposobnosti za izvođenje jednostavnih istraživanja;
•
Razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja, kritičkog stava u
mišljenju;
•
Razvijanje sposobnosti za samostalno obrazovanje uz uporabu
različitih izvora znanja;
•
Razvijanje svijesti o osobnim znanjima i sposobnostima i
daljnjoj profesionalnoj orijentaciji;
•
Ohrabrivanje učenika na neprestano praćenje pozitivnih
promjena;
•
I na kraju, eventualno podučiti učenike kako funkcionira biznis,
da saznaju i shvate njegovu ulogu u osiguranju posla i
poslovnom napredovanju.
20
2.2. Ciljevi programa Modula
1.
Tema: Osnovi poduzetništva
Stvaranje ambijenta međusobnog povjerenja u grupi sa različitim
oblicima zajedničkog rada koji je potreban za poduzetničke
aktivnosti u okviru zajedničkog projekta.
Upoznavanje
sa
kompetencijama
učenika-poduzetnika
(komunikativnost, slušanje, davanje konstruktivne povratne
informacije, itd.).
Argumentovano iznošenje stavova kroz prezentiranje sadržaja, na
način da se stvori slobodno razmišljanje kod djeteta/razmišljanje na
dječji način i razmjena mišljenja bez bojazni.
Podsticati otvorenost, kreativnost i spontanost, spremnost na
uvođenje promjena i određeni rizik kroz iskustvo u susretu sa
uspješnim poduzetnikom iz okruženja.
Upoznati se sa postupkom nastanka projekta (primjer neke forme
projekta).
2. Tema: Stvaranje kvalitetne poduzetničke ideje
Razumijeti i praktično koristiti različite tehnike traženja ideja.
Koristiti pomenute tehnike u određivanju prioriteta; tehnika „za i
protiv“; usaglašavanje i zajedničko usklađivanje ideja; izbor i
postavljanje glavne ideje za sopstveni projekat.
Osigurati da svaki učenik aktivno razmišlja i daje svoje ideje, bez
obzira na to da li su te ideje ostvarljive ili ne, da li su realne ili ne
(„Oluja ideja“).
Uvježbavanje na konkretnim primjerima.
Jačati timski rad kroz optimalno rješavanja problema u grupi
prikupljanjem ideja o mogućim rješenjima, diskusijom rješenja, itd.
21
3. Tema: Planiranje
•
Shvatati pojam vizije: lične / grupne; očekivanja od projekta;
•
Ostvariti vezu između poslovne ideje i ciljeva projekta;
•
Vježbati na konkretnim primjerima;
•
Shvatiti povezanost očekivanih rezultata i ciljeva u izradi
projekta:
•
Definirati i precizirati ciljeve i zadatke projekta na osnovu
usvojene ideje;
•
Definirati očekivane rezultate projekta (značaj za budućnost);
•
Izraditi sadržaj aktivnosti na osnovu ciljeva i zadataka projekta;
•
Razvijati duh zajedničkog zalaganja, duh
takmičenja i kolegijalnosti i samomotivacije.
prijateljstva,
4. Tema: Planiranje ljudskih i materijalnih resursa
Na osnovu planiranih aktivnosti kreirati troškovnik (budžet) projekta sa
jasnom podjelom na:
•
vlastito učešće i
•
učešće donatora (grantovi).
Kao i u svim dijelovima i ovdje koristiti iskustva iz realiziranih
projekata.
Odrediti eventualna partnerstva sa svim zainteresiranim ličnostima iz
školskog okruženja (roditelji, općine, druge škole, nevladine
organizacije- NVO, lokalni poduzetnici i sl.)
Znati upravljati vremenom. Izraditi vremenski plan realizacije projekta.
Znati organizirati
odgovornostima.
ljudske
resurse
sa
Odrediti strukturu menadžmenta projekta.
22
jasnim
zaduženjima
i
5.
Tema: Marketinško planiranje
•
Poznavanje marketinškog djelovanja sastavni je dio uspješnosti
realizacije projekta;
•
Lobirati, oglašavati;
•
Izraditi pisma namjere i tražiti podršku od donatora i drugih
zainteresiranih za realizaciju projekta.;
•
Izraditi prezentaciju projekta;
•
Izraditi plan evaluacije projekta (praćenje u toku realizacije ali i
nakon završetka realizacije projekta);
•
Učiti na osnovu iskustava drugih, koristeći primjere projekata iz
Priloga.
3. KURIKULUM MODULA
Tema 1: Osnovi poduzetništva
Očekivani ishodi
Aktivnosti
Stvarati međusobno
povjerenje.
Upoznavanje i
uspostavljanje
međusobnih
kontakata.
Upoznati se sa
kompetencijama
učenikapoduzetnika
(komunikativnost,
slušanje, davanje
konstruktivne
povratne
informacije, itd.).
Znati
argumentovano
iznositi stavove).
Metode i oblici
rada
Vježba komunikacije
(iz Priloga).
„Probijanje leda“
kroz vježbu „Lijepe
stvari koje su mi se
dogodile“.
Otvorena
razmjena
iskustava i
razvijanje
emaptije.
Individualni rad.
Nastavna
sredstva i
pomagala
Papirići u
boji,
papir,
čart,
flomasteri.
Power Point
prezentacija.
Rad u paru.
Grupni rad.
Uvježbavanje
tehnike „Oluja ideja“
na konkretnim
23
Video zapis.
Teoretska
podloga iz
Priručnika
str. 15.
Podsticati
otvorenost,
kreativnost,
spontanost,
spremnost na
uvođenje
promjena i
određeni rizik.
Upoznati se sa
postupkom
nastanka projekta
(primjer neke
forme projekta).
Uvježbavanje
tehnike „Oluja
ideja“
(stvaralačko
razmišljanje
kako bi se na
različite načine
sa što više ideja
došlo do
rješenja
problema).
primjerima.
Eventualno: susret sa
uspješnim
poduzetnikom.
Dvije grupe.
Izvještavanje.
Diskusija i
usaglašavanje,
zapisivanje.Nastavnik
upoređuje rezultat
sa sadržajem iz
teorije.
Usvajanje
pojmova
preduzetnik/
preduzeće/
preduzetništvo.
Nastavnik
navodi neke
primjere
poduzetnika iz
okruženja,
njihova
dostignuća a
zatim podstiče
učenike na
iznošenje
kompetencija
cjeloživotnog
učenja.
Kako
konkretizirati
neku poslovnu
ideju?
24
Didaktička uputstva:
•
Nastavnik treba aktivirati učenike mobiliziranjem prethodnih
znanja i iskustava, podsticati ih na inicijativu i kreativnost, na
slobodno razmišljanje, postavljanje pitanja, davanje odgovora i
sugestija, bez bojazni za posljedice u slučaju pogrešnih pitanja i
odgovora;
•
Nastavnik treba podsticati učenika na sudjelovanje u diskusiji,
argumentiranje i iznošenje stavova, slušanje i kritičko
procjenjivanje uvjerljivosti drugih, razmjenjivanje osjećanja sa
drugima;
•
Nastavnik treba podsticati učenike da kritički koriste
informacije (razlikuju bitno od nebitnog, uočavaju važnije
podatke i činjenice).
Tema 2: Stvaranje kvalitetne poduzetničke ideje
Očekivani
ishodi
Razumijeti i
praktično
koristiti
različite
tehnike
traženja ideja;
koristiti
tehnike u
određivanju
prioriteta.
Osigurati
aktivno
Aktivnosti
Potraga za
poduzetničkom
idejom.
Razvrstavanje i
evaluacija.
Izrada upitnika
za provjeravanje
svojih
poduzetničkih
ideja
Metode i oblici
rada
Tehnika u
određivanju
prioriteta;
tehnika „za i
protiv“ (glavna
ideja za
projekat).
Nastavna
sredstva I
pomagala
Papirići u boji,
papir,
ploča,
flomasteri.
Power Point
prezentacija.
Video zapis.
Individualni rad,
rad u parovima.
25
Teoretska
podrška
iz
Priloga (vježbe,
igre,
primjeri
učešće
svakog kroz
uvježbavanje
na konketnim
primjerima.
Jačati timski
rad
kroz
rješavanje
problema u
grupi
dobre prakse).
Prikupljanje
ideja o
mogućim
rješenjima,
diskusija
rješenja itd.
Oluja ideja.
Grupni rad.
Izvještaj.
Diskusija.
Simulacija
mogućih
optimalnih
rješenja.
Provjeravanje.
Didaktička uputstva:
•
Nastavnik za motivaciju učenika treba koristiti aktivne metode
rada koje se fokusiraju na aktivnostima i suradnji učenika;
•
Nastavnik treba podsticati interakciju između samih učenika,
kao i interakciju nastavnika sa učenicima;
•
Nastavnik treba uputiti učenike da koriste različite izvore
informacija (stručni časopisi, internet, mediji, ...) i da ih kritički
koriste;
•
Nastavnik treba da podstiče učenike na preuzimanje inicijative,
na lični doprinos radu, omogućiti im slobodu mišljenja,
prosuđivanja i vrednovanja;
•
Nastavnik treba stalno ukazivati na važnost vrednovanja i
samovrednovanja kako svojih postupaka i radnji tako i samog
projekta.
26
Tema 3: Planiranje
Očekivani
ishodi
Shvatati pojam
vizije: lične/
grupne, te
očekivanja od
projekta.
Uočiti
vezu
između
poslovne ideje i
ciljeva projekta.
Definisati i
precizirati ciljeve
i zadatke
projekta na
osnovu usvojene
ideje.
Spoznati
potrebu
kreiranja
očekivanih
rezultata
na
osnovu kreiranih
ciljeva. Definisati
očekivane
rezultate
projekta.
Izraditi sadržaj
aktivnosti
na
osnovu ciljeva i
zadataka
Metode i oblici
rada
Aktivnosti
Razmjena
iskustava o
vlastitoj, grupnoj,
porodičnoj,
poslovnoj viziji.
Rasprava o
izabranoj
poslovnoj ideji i
ciljevima
projekta.
Uvježbati na
konkretnim
primjerima
Rasprava o
ciljevima –
mjerni, realni,
ostvarivi, životni.
Kreiranje
očekivanih
rezultata na
osnovu usvojenih
ciljeva projekta
Kreiranje spiska
aktivnosti koji
obezbjeđuje
Individualni rad,
rad u parovima,
grupni rad.
Diskusija. Odabir
najboljih
formulacije vizije.
Individualni rad,
rad u parovima
grupni rad.
Simulacija „šta bi
bilo kad bilo“.
Odabir
optimalnih
ciljeva.
Izvještavanje.
Diskusija.
Grupni rad.
Usaglašavanje.
Izvještavanje.
Diskusija.
Grupni rad.
Simuliranje
predloženih
rješenja.
27
Nastavna
sredstva i
pomagala
Za sve aktivnosti:
Papirići u boji,
papir,
tabla, flomasteri.
Power Point
prezentacija.
Teoretska
podrška iz Priloga
(vježbe,
igre,
primjeri
dobre
prakse)
projekta.
dobivanje
očekivanih
rezultata.
Usaglašavanje.
Izvještavanje.
Diskusija
Didaktička uputstva:
•
Nastavnik treba podsticati komunikaciju među učenicima i
organizati rad u grupama/parovima,
•
Nastavnik treba podsticati učenike na preuzimanje inicijative,
odgovornosti, na lični doprinos radu, samokritičnost,
omogućavati slobodu mišljenja, prosuđivanja i vrijednovanja
koristeći tehnike „Oluju ideja“,
•
Nastavnik treba koristiti aktivne metode rada za motivaciju
učenika, a koje se fokusiraju na aktivnosti, saradnju i timski rad
učenika,
•
Nastavnik upućuje učenike na prikupljanje i korištenje
raznovrsnih informacija, njihovo valoriziranje.
Tema 4: Planiranje ljudskih i materijalnih resursa
Nastavna
Metode i oblici
Očekivani ishodi
Aktivnosti
sredstva i
rada
pomagala
Na osnovu
planiranih
aktivnosti
kreirati
troškovnik
projekta
Spoznati značaj
partnerstva u
realizaciji.
Znati izvršiti
Uvježbavanje
izrade
troškovnika
projekta sa
jasnom
podjelom na:
vlastito učešće
i učešće
donatora
(grantovi).
Simulacija
izrade troškova
za neke
aktivnosti iz
prakse. Npr.
đačka kuhinja,
đačka
ekskurzija.
Oluja ideja.
28
Za sve
aktivnosti:
Papirići u boji,
papir,
ploča,
flomasteri.
Power Point
vremenski
raspored i
dinamiku
realizacije
aktivnosti iz
projekta.
Znati
organizirati
ljudske resurse
sa jasnim
zaduženjima i
odgovornostima
.
Odrediti
strukturu
menadžmenta
projekta
Diskusija o
mogućim
zainteresiranim
partnerima i
njihovom
učešćem u
realizaciji
projekta.
Analiziranje
mogućih
partnera iz
školskog
okruženja:rodit
elji, općine,
druge škole,
NVO, lokalni
poduzetnici i sl.
Organiziranje
projektmenadžment
tima. Podjela
zadataka i
odgovornosti.
Odabir
najprihvatljivijih
rješenja.
Planiranje
pregovaranja sa
partnerima.
prezentacija.
Teoretska
podrška iz
Priloga
(vježbe, igre,
primjeri
dobre
prakse).
Koristiti iskustva
iz realiziranih
projekata (iz
Priloga).
Timski rad.
Pregovaranje.
Konsenzus.
Didaktička uputstva:
•
Nastavnici podstiču
komunikaciju;
•
Nastavnici podstiču učenika da osjeti odgovornost za ukazano
povjerenje, samokritičnost, konstruktivnu kritiku, te da osjeti
razliku između to dvoje;
•
Nastavnik podstiče odabir vođe tima, preuzimanje
odgovornosti za učinjeno, vještinu pregovaranja, tolerancije i
uvažavanja drugačijeg mišljenja;
•
Nastavnik podstiče učenike da imaju potrebu za saradnjom na
istim projektima.
učenikovu
29
verbalnu
i
neverbalnu
Tema 5: Marketinško planiranje
Očekivani
ishodi
Prepoznati
marketinške
aktivnosti iz svoje
ili školske prakse
(lobiranje u
porodici, razredu,
školi;
oglašavanje,
pismo namjere,
pisanje
marketinških
poruka).
Spoznati da je
marketinško
djelovanje
sastavni dio
uspješnosti
realizacije
projekta.
Znati planirati i
relizirati osnovne
marketinške
aktivnosti u
realizaciji
projektnih
aktivnosti.
Znati prezentirati
projekat
Izgradnja
osjećaja za
Metode i oblici
rada
Nastavna
sredstva i
pomagala
Informisanje
učenika o
osnovnim
marketinškim
pojmovima.
Marketinški plan.
Za sve aktivnosti:
Aktivnosti
Upoznavanje sa
osnovnim
pojmovima iz
marketinga.
Prepoznavanje
marketinških
aktivnosti u
sopstvenoj
praksi.
Predlaganje
mogućih
marketinških
poduhvata
realizaciji
projekta.
Oluja ideja.
Marketinške
aktivnosti iz
okruženja i
prakse.
u
Izrada
marketinškog
plana projekta.
Izrada
prezentacije
projekta (Power
Point,
video
zapisi).
Izraditi plana
evaluacije
projekta
(praćenje u toku
realizacije, kao i
nakon završetka
Predlaganje i
dogovor oko
marketinških
aktivnosti
projekta.
Grupni rad.
Izrada
marketinškog
plana. Analiza,
Diskusija.
Konsenzus.
Power Point
prezentacija
Dogovor oko
izrade plana
marketinškog
30
Papirići u boji,
papir,
ploča, flomasteri.
Power Point
prezentacija.
Teoretska
podrška iz Priloga
(vježbe, igre,
primjeri dobre
prakse).
praćenje i
vrednovanja
efekata projekta.
realizacije
projekta).
djelovanja.
Didaktička uputstva:
•
Nastavnici podstiču učenika da osjeti prednosti timskog rada,
odgovornost za ukazano povjerenje, samokritičnost,
konstruktivnu kritiku;
•
Nastavnik podstiče preuzimanje odgovornosti za učinjeno,
vještinu pregovaranja, toleranciju i uvažavanje drugačijeg
mišljenja;
•
Nastavnik treba objasniti oblike marketinškog djelovanja;
•
Nastavnik treba objasniti učenicima značaj podjele rada ali i
upozoriti na međusobnu suradnju, usklađivanje i
dopunjavanje;
•
Nastavnik treba da objasni učenicima tehnike prikupljanja
podataka za vrednovanje projekta;
•
Nastavnik podstiče učenike na razvijanje samopouzdanja,
vještine pregovaranja, vještine javnog nastupa, argumentiranja
svojih stavova.
31
4. DIDAKTIČKE PREPORUKE
Prilikom planiranja sata / časa, nastavnik treba imati na umu cilj (šta
treba postići satom), koji je najbolji način za to i kojim sredstvima
raspolaže.
Učenici trebaju u najvećoj mjeri sudjelovati u svakoj fazi nastave
(sekcije), treba im dati mogućnost da postavljaju pitanja i tragaju za
odgovorima, da rade u grupama i istražuju.
Sadržaj programa ne treba strogo definirati već nastavnici i učenici
prema svojim interesima i mogućnostima mogu sami istraživati i birati
karakteristične primjere.
Učenje mora imati smisla za učenika. Zato, umjesto inzistiranja na
pamćenju činjenica, kod učenika treba razvijati sposobnost za
samostalno korištenje različitih izvora znanja, za povezivanje
sopstvenih iskustava i školskog znanja, treba ih podsticati da
samostalno istražuju i uče.
Učenici će usvojiti veće znanje ukoliko im se pruži prilika da stečeno
znanje primjenjuju u svakodnevnom životu ili da vrijednuju značaj
određenih pojava i procesa.
5. RESURSI ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Materijalni resursi su skromno naznačeni u Modulu (zadnja kolona).
Vrijeme realizacije projekta je 30 nastavnih sati u roku od tri mjeseca,
po deset sati mjesečno.
32
6. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavu mogu izvoditi nastavnici koji imaju smisao za poduzetnički
duh. U Priručniku za predavače i škole, uvođenje i razvoj učenja o
poduzetništvu u BiH su osim ishoda cjeloživotnog učenja, poduzetničkog
učenja, te kompetencija učenika - poduzetnika, navedene i kompetencije koje
bi trebale krasiti nastavnike koji će implementirati uvođenje poduzetničkog
učenja u obrazovni sistem. Neke od kompetencija su:
1.
Stručnost u svojoj oblasti, vladanje nastavnom građom i modernim
tehnikama, nastavnim metodama i oblicima rada.
2. Poštivanje učenika sa svim njihovim posebnostima. Moraju znati kako
bez nametanja ili prisile objasniti šta je za njih i za društvo dobro,
moralno i korisno, a šta ne.
3. Planiranje, organiziranje, vođenje, moderiranje i evaluiranje
učeničkih ishoda, te uključivanjem učenika u te procese, sve to
prenijeti na njih.
4. U radu sa učenicima trebaju koristi istinsku participaciju, naročito u
procesu donošenja odluka, podsticanja i poštivanja drugih i drugačijih
mišljenja.
5. U radu sa kolegama i učenicima promovirati sve vrijednosti, kako
individualnog, tako i timskog rada.
6. Bez predrasuda prosuđuju i identificiraju prednosti i slabosti te u
skladu s tim preduzimaju aktivnosti za poboljšanje.
7. Spremni su za uvođenje promjena i rizika u radu sa učenicima.
8. Znaju motivirati i aktivirati učenike da budu poduzimljivi, neovisni i
kreativni u svom radu.
9. Znaju postavljati strategije dostizanja ciljeva iz kurikuluma zajedno sa
svojim učenicima.
10. Izraziti su praktikanti i promotori cjeloživotnog učenja. (Priručnik,
str.29-30)
Iz ovoga proizilazi da su mogući voditelji poduzetničkih sekcija nastavnici
koji su stekli potrebno iskustvo u realizaciji sličnih projekata i u
formalnom i neformalnom obrazovanju o modernim tehnologijama i
metodologijama u radu sa djecom, sa akcentom na razvijanje
poduzetničkih kompetencija kod učenika.
33
7. LITERATURA
•
Covey, S.R. 1999. Sedam navika uspješnih ljudi – Obnova etike karaktera treće
izdanje.
Beograd PS Grmeč – Privredni pregled
•
Day, C. 1999. Developing Teachers The Challenges of Lifelong Learning. London:
Falmer Press
•
Edelman, R.2003. Obični ljudi – neobično bogatstvo (osam tajni o tome kako su
tisuće ljudi postali uspješni poduzetnici...) Katarina Zrinski
•
Hadžiselimovic, E., S. Cemerlic: Upravljanje projektima kod realizacije
infrastrukturnih
objekata; Cady doo;
•
Marentič-Požarnik, B. 1987. Nova pota v izobraževanju učiteljev. Ljubljana:
Državna založba Slovenije
•
Priručnik za predavače i škole. Uvođenje učenja o poduzetništvu u BiH.
Enterpreneurial Learning in the Education System in Bosnia and Herzegovina.
EuropeAid/128078/C/SER/BA. 2010.
•
Entrepreneurial Learning: A Key Competence Approach, ISCED Level 2, South East
European Centre for Entrepreneurial Learning, 2011
34
8. PRILOZI
8.1. Vježbe za program poduzetništva- primjeri
Vježba: IGRE IMENA
Raspoloživo vrijeme: 10-15 minuta
Ciljevi:
- zapamtiti imena lica u grupi,
- smanjiti napetost u grupi,
- oraspoložiti se i stvoriti opuštenu atmosferu u grupi.
Metode:
Igra imena počinje na taj način što nastavnik kaže: „Ime mi je Denis...“ Slijedeća osoba
pored mentora nastavlja: „Ime mi je ..., a to je Denis...“, itd. Svaka osoba mora, pored
prethodnih, zapamtiti još jedno novo ime, sve na primjer do 10. osobe koja mora zapamtiti
10 imena.
Razdvajanje:
Umjesto svojim imenom, učesnici se predstavljaju imenima svojih uzora.
Didaktičke preporuke:
Vježba je namijenjena međusobnom upoznavanju u okviru grupe koja sudjeluje u
sekciji. Dobra je i za „probijanje leda“ između učesnika sekcije i mentora. Namijenjena je
stvaranju vesele atmosfere. Što se prije članovi grupe međusobno upoznaju, prije će se
stvoriti uvjeti za opušten rad koji je temelj dobre suradnje u grupi.
Vježba: LIJEPE STVARI KOJE SU MI SE DOGODILE
Raspoloživo vrijeme: 10-15 minuta
Ciljevi:
- „probijanje leda“,
- komuniciranje,
35
- pomoći pojedincu da pronađe pozitivne stvari u svom životu (po ugledu
na druge u grupi).
Metod:
Razgovor u krugu; svaki sudionik dobrovoljno kaže: „Lijepo što mi se
dogodilo ove nedjelje je bilo to...“. Pojedinac će sam odlučiti da li će govoriti o
svakidašnjem ili nekom posebnom događaju.
Kada grupa napreduje učenike treba podsticati da komentiraju izjave i
postavljaju pitanja.
Didaktičke preporuke:
Učesnike igre treba upozoriti na važnost pozitivnog razmišljanja, što znači
da možemo pronaći pozitivne, vesele i lijepe događaje u svom životu. Ujedno je
značajno da se znamo oraspoložiti zbog sitnih stvari. Čovjek sa pozitivnim
razmišljanjem lakše savladava probleme.
Vježba: NEDOSTATAK
Raspoloživo vrijeme: 20-30 minuta
Ciljevi:
- podsticanje saradnje,
- vježba socijalnih spretnosti,
- vježba spretnosti pregovaranja.
Metod:
Grupu treba podijeliti u manje grupe (po 4-5 učenika u grupi). Svaka
grupa mora odrediti svog rukovoditelja/lidera, koji usmjerava grupu i
pregovarača kojeg posuđuje od drugih grupa. Mentor za svaku grupu određuje
posmatrača. Svakoj grupi je potreban papir, uglomjer, crveni flomaster, plavi
flomaster, olovka i lenijar. Pojedinačne grupe nisu kompletno opremljene (jedna
grupa je bez lenijara, druga bez uglomjera, itd.). Cilj vježbe je da učenici zadatak
obave kao grupa i da se pri tome dogovaraju oko opreme koja im je za rad
potrebna. Grupa ima kratak uvodni sastanak i ne dobija nikakve dodatne
informacije.
Posmatrač je informiran o radu, a pomaže mu mentor da posmatranje
završi bez greške i nepristrasno. Svaka grupa predaje konačni nacrt posmatraču.
36
Nakon toga posmatrači izvještavaju o svojim opažanjima u toku rada grupe, dok
u tom postupku članove grupe treba navesti na razgovor.
Didaktičke preporuke:
Raspravu treba voditi tako da se uključi pitanje prednosti zajedničkog
rada u uvjetima dobrih veza i međusobnih odnosa, kao i pitanje određivanja
rezultata. Treba objasniti da je suradnja mnogo bolja nego takmičenje, a ujedno
treba naglasiti potrebu za podjelom rada. Treba upozoriti i na ulogu posmatrača
koji obavlja značajnu nadzornu funkciju, gdje utvrđuje na koji način se odvija
ostvarivanje planiranog cilja.
Vježba: TEŽAK POLOŽAJ NA MJESECU
Raspoloživo vrijeme: 25-35 minuta
Ciljevi:
-uspostaviti mogućnost postizanja dogovora,
-razvijati pregovaračke sposobnosti,
-razvijati suradnju u grupi.
Metod:
Aktivnost se odvija u četiri faze.
1. Učesnici na priloženim listovima individualno razvrstavaju opremu po
važnosti.
2. Djeca se podijele u dvije grupe koje se sastaju da bi postigli unutrašnji grupni
dogovor u okviru 15 minuta – rezultat je zajednička izjava grupe.
3. Polovinu svake grupe udružimo sa polovinom druge i tražimo dogovor
kompletne grupe, koji se može postići na način što će se imenovati pregovarač za
svaki dio grupe.
4. Učesnici mogu da utvrde da su promijenili mišljenje pod pritiskom, a pri
tome oni porede SVOJE izjave sa ZAJEDNIČKIM u detaljima i u cjelini (pri tome se
zanemare pozitivni ili negativni efekti takve aktivnosti).
Grupa od četiri astronauta je sletjela na tamnu stranu mjeseca, 200 km od
matične letjelice. Dio opreme je ostao neoštećen. Ta oprema je niže nabrojana. U
nastavku treba naglasiti značaj navedene opreme, redoslijed opreme (npr.
ukoliko misliš da je najznačajniji padobran, stavi ga pod broj 1, ukoliko misliš da
je najmanje potreban, stavi ga pod broj 12).
37
Mlijeko u prahu
2.
3.
Kutija šibica
Oprema prve pomoći
4.
5.
6.
Magnetni kompas
VHF radio
Konzervirana hrana
7.
8.
Padobran
Olovke
9.
10.
Geografska karta
mjeseca
25 litara vode
11.
12.
Baklja
Karte za igranje
Kako je
razvrstala
cijela grupa
Kako je naša grupa
razvrstala
Kako bih je ja
razvrstao
Oprema
1.
Didaktičke preporuke:
Raspravu treba usmjeriti na postupak pregovaranja, traženja ili postizanja kompromisa i metoda za
formiranje osobnih puteva. Grupu treba upozoriti da nisu uvijek najbolje ideje pojedinca koji u grupi
pokušava dominirati.
SVA RJEŠENJA SU PRIHVATLJIVA!!!
38
Vježba: KOŠARKA SA OTPADNIM PAPIROM
Raspoloživo vrijeme: približno pola sata.
Ciljevi:
- razvijanje svijesti o problemima rizika,
- shvatanje značaja izazova,
- razvoj potrebe za podsticanjem mogućnosti pojedinca,
- evidentnost mogućnosti pojedinca,
- strategija za smanjenje rizika.
Metod:
Namjesti koš na otvoreni prostor i označi razdaljinu od njega po dvije
stope, recimo pet koraka.
Izazov je u tome da se postigne pogodak – koš. Takmičenje je usmjereno
na pojedinca i obavlja se u tri kruga. Djeca se sama odlučuju sa kojeg označenog
mjesta će bacati papir u koš u svim gađanjima (u jednom krugu samo sa jednog
označenog mjesta!).
Didaktičke preporuke:
Koncentriramo se na procjenu rizika, zadovoljstva, frustracije i
razočarenja. Svijest o osobnim granicama često znači nedostatak (promašaj), a na
drugoj strani se realna situacija ne uvažava. Neuspjeh često potiče ljude da drugi
put pokušaju i uspiju.
Ovdje se radi o spoznaji mogućnosti i o pažljivoj procjeni rizika, a ujedno
o sposobnosti ljudi da postave različite ciljeve koji predstavljaju izazov, a ujedno
su i dostižni. Ukoliko je cilj dostižan ljudima je dosadno i nisu zabrinuti zbog toga
što kod njih nema rizika. Ukoliko su ciljevi preteški, ljudi često odustanu ili nisu
zabrinuti zato što ima previše rizika.
39
Vježba: PROBLEM 9 TAČAKA
Raspoloživo vrijeme: 10 minuta
Cilj:
-razvijanje stvaralačkih tehnika rješavanja problema.
Metod:
Na tabli nacrtamo devet tačaka koje su postavljene na zamišljenom
kvadratu ili pravokutniku i to tako da svaka točka bude na jednom kutu, četiri na
sredini od dva kuta i jedna na sredini kvadrata ili pravokutnika na zamišljenom
presjeku dijagonala te figure.
Grupu zamolimo da pokuša riješiti zadatak sa ovim problemom, u
bilježnici. Nakon toga učesnike igre zamolimo da povežu svih devet točaka sa
četiri neprekinute ravne linije koje se među sobom dodiruju!
Didaktičke preporuke:
Raspravu usmjerite u pravcu kako smo svi zaslijepljeni sopstvenim
očekivanjima i znamo da razmišljamo samo u zamišljenim okvirima koje smo sami
postavili, iako od nas to nitko nije tražio.
Grupu upozorimo da razmisli i o prostoru izvan zamišljene figure.
Vježba: PROBLEM SUDOVA
Raspoloživo vrijeme: 15 minuta
Cilj:
-razvijanje stvaralačkih tehnika rješavanja problema.
Metod:
Koristimo tri posude: od 8 litara, 5 litara i 3 litra. Posuda od 8 litara je
puna vode. Naš zadatak je da sa prelivanjem napunimo dvije druge posude sa
četiri litra.
Rješenje:
1. 800
2. 503
3. 530
6. 701
7. 710
8. 413
40
4. 233
5. 251
9. 440
Didaktičke preporuke:
Upozoravamo na postupan i analitički rad koji vodi ka cilju. Problem
rješavamo korak po korak.
Vježba: RAZGOVOR U PAROVIMA
Raspoloživo vrijeme: 10-15 minuta
Ciljevi:
- uspostavljanje međusobnih odnosa,
- razvijanje empatije (sposobnost predstavljanja i doživljavanja druge
osobe, sposobnost uživljavanja u drugu osobu),
- uključivanje svakog pojedinca u igru.
Metod:
Grupu ćemo podijeliti po parovima i zamoliti svaku osobu da svom
partneru ispriča nešto o sebi u približno 5 minuta. Partner će pažljivo slušati, a
može da postavlja i pitanja, ali bez upadica ili savjeta.
Nakon toga uloge treba zamijeniti.
Kada se taj proces završi djeca se između sebe pomiješaju i formiraju
nove parove. Pojedinac igra ulogu svog partnera i pritom dijeli informacije koje je
dobio u prethodnom razgovoru, a slušatelj pokušava utvrditi o kojoj se osobi radi.
Didaktičke preporuke:
Nakon izvedene igre učesnici raspravljaju o iskustvima dobijenim u toku
te igre, kao i o dodatnim informacijama koje su dobili o drugim osobama.
Posebno razgovaraju o značaju pažljivog slušanja i poštovanja sugovornika.
VJEŽBA: OLUJA IDEJA
Oluja IDEJA je tehnika stvaralačkog razmišljanja koja pokušava da na
različite načine stvori što više ideja i rješenja bilo kog problema.
41
Kako se razvija oluja ideja?
Korak 1 – ODREĐIVANJE ZADATKA ILI CILJA TRAŽENJA IDEJA.
Korak 2 – TRAŽENJE I ZAPISIVANJE IDEJA:
•
na veliki plakat ili na tablu (tzv. „brain map“),
•
pojedinačno na listiće (svako zapiše ideju na poseban listić – tzv. „pin
board“ metoda),
• na list koji kruži od jednog do drugog učesnika.
Korak 3 – RAZVRSTAVANJE I UDRUŽIVANJE kao i grupiranje ideja po srodnosti.
KOD TRAŽENJA IDEJA PODSTIČEMO UČESNIKE NA AKTIVNO RAZMIŠLJANJE I
PUŠTANJE MAŠTI NA VOLJU.
SVAKA ZAMISAO, RJEŠENJE ILI IDEJA JE DOBRODOŠLA I PRIHVATLJIVA.
Budući da je cilj „oluje ideja“ dobijanje najvećeg mogućeg broja rješenja i ideja, u
ovoj fazi ne dozvoljavamo kritičke primjedbe, opaske, podsmijeh ili glasno
odbijanje.
U nastavku, zajedno sa učesnicima, komentiramo date ideje, a po potrebi
ih razjasnimo, pa čak i dopunimo.
Korak 4 - OCJENJIVANJE I IZBOR NAJPRIMJERENIJE IDEJE:
•
zajedničkom raspravom i razvrstavanjem
objašnjenja, argumentacije, branjenja;
•
individualnim bodovanjem (svaki učesnik ima pet bodova koje adekvatno
razdijeli na koju god hoće ideju).
Ovakav način rada je dobar jer:
•
imamo mogućnost brojnih zamisli i rješenja,
•
svako ima mogućnost da izrazi svoje ideje (pri zapisivanju na papiriće),
•
sve su ideje ravnopravne,
•
izbor najprimjerenijeg rješenja ili ideje je demokratski (prvenstveno kod
bodovanja rada sa listićima), jer uvažava mišljenje i prijedloge svih koji su
ideje ili rješenja zapisali.
u
formi
komentara,
Tehnika „pin-board“ je primjerena za višefazno dobijanje rješenja ili prijedloga i
za međufazna usklađivanja kod traženja rješenja za kompletan zadatak.
42
Vježba: MOJE PREDNOSTI I NEDOSTACI
Raspoloživo vrijeme: 30 minuta ili domaći zadatak.
Ciljevi:
-Ocjena samog sebe,
-Predstavljanje osobnih dobrih karakteristika koje su potrebne za
uspješnost,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dobar sam u ....
Slab sam u ....
Uživam u ....
Nije mi stalo do .....
Zanima me ....
Dosadno mi je ....
Ponosan sam na .....
Želio bih da sam bio bolji u/kod ....
Ljudi misle da sam dobar u /za .....
Ljudi misle da sam slab u/za .....
Ono što me uznemirava ukratko mogu opisati kao .....
Mislim da bih mogao da otklonim slijedeće svoje nedostatke.......
Moj hobi je ......
U prošlosti sam zaradio novac na način .......
Didaktičke preporuke:
Učesnike ćemo upozoriti na značaj činjenice da budu svjesni svojih
prednosti i nedostataka. Prednosti su one koje treba iskoristiti. Kod spoznaje
svojih nedostataka treba da djelujemo u pravcu njihovog otklanjanja ili
smanjenja.
43
PODUZETNIČKE IDEJE
To su ideje koje su vezane za moguću preduzetničku aktivnost i „obećavaju“
DOBITAK.
Preduzetničke ideje pojavljuju se u obliku:
a) proizvodnih ideja, gdje je predviđena izrada proizvoda koji će se prodavati,
b) uslužnih ideja, gdje se predviđa davanje određene vrste usluga (trgovinske,
osiguranja, bankarske, poštanske, zdravstvene,...).
RASPRAVA: Radi se o osnovnim pitanjima i idejama koji moraju proizaći iz
rasprave.
Ideja je produktivna sve dok postoji tržište za nju.
Ljudi koji koriste novi proizvod (potrošači) se ponekad razlikuju od onih koji
odlučuju o kupovini i od onih koji su platili.
Ukoliko želite da privučete one osobe koje će kupovati vaš proizvod ili uslugu
morate se usmjeriti na sprečavanje OSOBA KOJE ODLUČUJU O KUPOVINI . Zbog
čega ljudi kupuju stvari? Koliko god ste daleko u razmišljanju o idejama koje
postoje i koje su uspješne, nemojte da brinete, teško je biti odmah uspješan jer
postoji velika KONKURENCIJA. Ukoliko želite da zaobiđete konkurenciju (makar
na neko vrijeme) morate naći novu ideju ili postojeću obnoviti. To za sobom
povlači nove probleme. Ukoliko je ideja nova, kako znate da će djelovati? A i
ukoliko bi djelovala, kako znate da su ljudi spremni da za nju plaćaju predviđeni
iznos? Pošto o tome ne znate puno, mi kažemo da ste otkrili RIZIČNU IDEJU.
Ocjenjivanje položaja konkurencije je ponekad vrlo težak zadatak. Pretpostavite
da ćete otvoriti cvjećaru.
Mnogi kupci će uzeti bukete za svoje žene, majke, sekretarice ili prijatelje.
Ko osim vas još brine o kupcima? Jasno, i drugi cvjećari se takmiče sa vama, ali ko
još?
Šta tačno kupuju ti ljudi? To nije buket cvijeća.Pa, šta je onda?
Koja je ideja naše grupe po mom mišljenju najbolja?
44
Ideja
1.
2.
3.
4.
Ideja
mi se sviđa
Ideja je nešto
posebno
Znam ko će
biti kupac
Možemo je
realizirati
Zajednička
Ocjena
U SVAKOJ RUBRICI OCIJENI IDEJU OD 1-5 I ZBIR ZA SVAKU IDEJU UPIŠI U
ZADNJU RUBRIKU. NAJBOLJA IDEJA PO TVOM MIŠLJENJU JE ONA KOJA IMA
NAJVEĆI BROJ BODOVA.
Moja ideja je..........................
Na kraju ćemo sabrati ocjene pojedinih ideja kojima su učesnici dali bodove.
Ideja sa najviše bodova je ona koju ćemo obrađivati i dograđivati u slijedećoj
cjelini.
Sada, kada grupa izabere svoju ideju pokušati ćemo još jednom
proanalizirati, a grupa neka ocijeni da li bi ta izabrana ideja mogla biti poslovna
prilika.
Kod ove vježbe važno je prilagoditi sadržaj uzrastu djece u 7. 8. i 9. razredu. U 8 i
9. razredu se može na ovaj način realizirati a u 7. to mogu biti jednostavnije ideje.
45
Da li je ideja opravdana?
Da li možete da je realizirate sami ili Vam treba
pomoć?
Da li će biti dovoljno kupaca?
Da li je bolja od ideja konkurencije?
Da li znate kakva je konkurencija?
Da li znate sa kakvom cijenom možete računati?
Da li je možete prodati po cijeni vrijednoj truda?
Da li znate kakve su potrebe?
Da li ste svoju ideju isprobali na tržištu?
Da li je sigurna?
Da li je zakonita?
Da li možete da unajmite ili pozovete na suradnju
stručnjake za ostvarivanje ove ideje?
Da li znate koliko Vam novca treba?
Da li biste radili i popodne?
Da li je ideja ranije bila razvijena?
Da li ljudi misle da je vrijedna ulaganja novca?
Da li je prostor značajan?
46
Informacija
Treba mi više
Ne
Da
PITANJA
Nisam siguran
UPITNIK ZA PROVJERAVANJE PODUZETNIČKIH IDEJA
8.2 PRIJEDLOG PROJEKTA - obrazac
Naziv projekta
Učesnici
Ciljna grupa
Svrha projekta
Specifični ciljevi
projekta
1.
2.
3.
4.
5.
47
Sažetak projekta
Očekivani rezultati
1.
2.
3.
4.
48
Projektne
aktivnosti
Akt. 1.
Akt. 2.
Akt. 3.
.
.
.
Vrijeme i mjesto
realizacije
Budžet
49
8.3 EVALUACIJA
Potrebno je prikupiti određen broj relevantnih informacija koje će koristiti za
promociju poduzetničkog učenja/poduzetništva i dobrih praksi u BIH. Upitnici
su cjeloviti dio ovog Priručnika i trebaju se popuniti nakon završenog projekta.
Pitanja za nastavnike na završetku Projekta
Škola:
Naziv projekta:
Datum:
1. Da li vam je priručnik pristupačan i je li Vam koristio u profesionalnom
razvoju?
2. Koji dio vam se činio najteži za implementaciju?
3. Molimo navedete promjene koje ste uočili kod učenika kao rezultat
sudjelovanja u poduzetničkoj sekciji?
4. Molimo Vaše komentare o izazovima i preprekama sa kojima ste se
suočili u toku projekta.
5. Što je za vas bilo najbolje u toku realizacije poduzetničke sekcije?
6. Kako su roditelji, Vaše kolege u školi kao i ostali suradnici škole (lokalna
zajednica) reagirali na poduzetničke aktivnosti?
7. Smatrate li da bi svi djelatnici škole trebali imati određeno znanje o
poduzetništvu i konceptu poduzentičkog učenja?
8. Molimo za Vaše prijedloge kako bismo unaprijedili
poduzetništvo/poduzetničko učenje u Vašoj školi, lokalnoj zajednici i BiH.
50
Pitanja za učenike nakon završetka Projekta
Škola:
Naziv projekta:
Datum:
Pitanje
1. Recite šta je bilo najbolje?
Pitanje
2.
3.
Ne
Zadovoljavajuće
Dobro
Odlično
Malo
Ponešto
Mnogo
Jeste li zadovoljni
organizacijom
rada?
Je li predavač
podržao tvoju
kreativnost?
4.
Da li ste naučili
nove pojmove ?
5.
Što je najvažnije što si
naučio/la?
6.
Je li poduzetnička Ne
sekcija
promijenila nešto
u tvom
razmišljanju?
51
Molimo Vas zaokružite tri (3) najznačajnije izjave prema osobnom
mišljenju
Da bi započeo posao (biznis)
poduzetnik treba:
- imati specičine vještine i
sposobnosti,
- biti inovativan,
- imati sredstva za započinjanje
posla,
- znati pripremiti poslovni plan,
- prepoznati prilike i rizike,
- poznavati ljude iz poslovne
zajednice,
- biti dobar učenik/student,
- imati želju raditi u dobroj
kompaniji.
U slijedećim pitanjima zaokružiti jedan (1) odgovor:
Produktivnost je:
1. Zaraditi više novca,
2. Proizvesti određen broj
proizvoda u datom vremenu,
3. Postići cilj na svaki način.
Najoskudniji izvori su:
1. Zlato,
2. Solarna energija,
3. Zrak,
4. Vrijeme,
5. Voda.
52
Javno dobro je:
1. Semafor,
2. Parkovi,
3. Obrazovanje,
4. Javni transport,
5. Policija.
Na Valentinovo cijene cvijeća
rastu:
1. Cvjećari su odlučili tako,
2. Pokret zelenih se bori protiv
uništavanja cvijeća,
3. Malo je cvijeća zimi,
4. Potražnja se povećava,
5. Cvijeće je jeftinije od nakita.
KRAJ MODULA
53
[ BIZNIS PLAN ]
Moj Biznis Plan
Ime Mog Biznisa
………………………………………………………………………
i
Moj biznis je
_____________________________________________________________________
Pripremio:
___________________________________
Datum__________________
54
1. KRATAK SADRŽAJ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. UVOD:
2.1. Zovem se:…..…………………………………………………………………………….
2.2. Ja sam:
muško [ ]
žensko [ ]
Dobrodošli u moje
poslovanje. Reći ću vam
nešto više o mom biznisu
i o mojim planovima.
2.3. Ime moje firme je …………………………………………………………………………………
2.4. Moja stalna adresa:………….…………………………………………….……………………..
Br. telefona:……………………………………… mob:…………..…………………………….
2.5. Moje poslovanje je u sferi:
Proizvodnje [ ]
Pružanja usluga [ ]
Maloprodaje [ ]
55
Veleprodaje [ ]
3. MARKETING PLAN:
3.1. Moj(i) proizvod(i)/ usluga(e) mogu se opisati na slijedeći način:
Mogu pružiti
usluge kao što
je
snabdijevanje
hranom.
Proizvod(i)/ usluga(e)
Takođe mogu da
proizvedem
opipljive
proizvode kao što
je garderoba .
Posebne karakteristike (konkurentne prednosti)
56
Određujem cijene
za sve proizvode /
usluge koje nudim.
3.2. Raspon cijena za svaku vrstu proizvoda / usluge koju pružam dat je u tabeli:
Proizvod(i)/ Usluga(e)
Raspon cijena
57
Prodajem robu i/ili
usluge koje pružam i
dobijam novac za svoj
posao .
3.3. Po gore datom rasponu cijena, prodajem svoje proizvode ili usluge kako je dato u
narednoj tabeli:
Proizvod(i) / Usluga(e)
Procijenjena prodata jedinica
Dnevno
Sedmično
58
Mjesečno
3.4. Detalji o mojim najvećim mušterijama
Mušterije (u grupama)
Lokacija (gdje se oni nalaze)
59
Procijenjeni brojevi
3.5.
Ostale kompanije (biznisi) koji pružaju proizvode/usluge slične mojima su:
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
Radim naporno kako bih
privukao mušterije da dođu
i kupuju od mene.
60
3.5. Da bih privukao i zadržao mušterije koje sada imam, radim slijedeće:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.6. Da bih privukao i zadržao mušterije, isplanirao sam da radim slijedeće:
Procijenjeni mjesečni
Plan da privučem više mušterija
troškovi
61
3.7. Planiram da moj sistem dostave izgleda ovako:
Opcije distribucije
Štrik
(a)
Da robu preuzima mušterija
(b)
Da će se roba dostavljati mušteriji
4.
Procijenjeni trošak
PLAN PROIZVODNJE / PLAN DOSTAVE USLUGE:
4.1.
Glavni ulazni podaci potrebni za moju proizvodnju ili sistem dostave usluge
uključuju slijedeće:
Potrebni ulazni podaci
Identifikovani
snadbjevač
62
Količina
Troškovi
Za biznis je
potrebna i
mašinerija za
proizvodnju.
Popis glavne mašinerije/opreme koja mi je potrebna za proizvodnju ili
4.2.
sistem dostave usluga:
Potrebna
mašinerija /
oprema
Označim jednu
Koju imam Koju nemam
63
Identifikovan
snadbjevač
Označim
gdje sam
dobio
cijene
Troškovi
4.3. Faze koje pratim u svojoj proizvodnji ili procesu dostavljanja usluga su slijedeće:
(Koristite ostavljeni prostor da nacrtate i ilustrujete ovaj proces)
64
4.4.
Plan obračunavanja troškova proizvodnje/ dostavljanja usluge:
Uspješni biznisi
obračunavaju troškove
svojih proizvoda,
razrađuju budžete.
LISTA OBRAČUNAVANJA TROŠKOVA
DIREKTNI TROŠKOVI:
TROŠKOVI
Materijali:
Direktno zaposleni:
Opšti/režijski troškovi:
UKUPNO TROŠKOVI PROIZVODNJE
65
4.1.1.
Troškovi proizvodnje 1 proizvoda su _______________ KM
4.1.2.
Stavljam Oznaku PROFIT od _____________ KM po proizvodu da bih dobio
prodajnu cijenu od _____ KM
4.1.3. Uporediću sa rasponom cijena u mom Planu prodaje gore pod 3.3. kako bih
osigurao da odgovaraju i takođe ovo povezati sa procijenjenom prodajom jedinica 3.4.
kako bih vidio koliko novca mogu očekivati od prodaje.
5.
ORGANIZACIONI I MENADŽMENT PLAN:
Biznis uspijeva ako
je dobro
organizovan i ako
ima kompetentne
menadžere.
5.1. Menadžment i operativna struktura mog biznisa se mogu prikazati na slijedeći
način:
66
5.2. U tabeli su data zaduženja osoba ili grupa osoba koje rade unutar mog Biznisa;
Mjesečna
Ime / Položaj
Kratak pregled zaduženja Vještine i
plata/
iskustvo
nadnica
67
6. FINANSIJSKO PLANIRANJE:
6.1. Sumirani budžet:
6.1.1. Finansijska sredstva koja su mi potrebna za projekat? (pregled početnih
troškovnih stavki i njihovi troškovi):
Troškovne stavke
Troškovi
(upisujem ukupne iznose potrebne za
svaku stavku)
Zemljište i objekti:
Ukupno:
Mašinerija:
Ukupno:
Oprema:
Ukupno:
Novac za sirovinu (prva 3 mjeseca):
Ukupno:
Novac za troškove direktno
zaposlenih: (prva 3 mjeseca):
Ukupno:
68
Izvori finansiranja
Akcijski kapital
Zajam
Novac za indirektne troškove: (prva
3 mjeseca): (npr. iznajmljivanje
/plate/ amortizacija/kamata na
zajam)
Ukupno:
Novac potreban za vanredne
troškove
Ukupno:
SVEUKUPNO POTREBNO
FINANSIJSKIH SREDSTAVA
KM
KRAJ BIZNIS PLANA
69
[ PRIMJER BIZNIS PLANA ]
Prijedlog projekta
OŠ ‚‚Borisav Stanković'' Banjaluka
Naziv projekta: Magične palačinke
Učesnici:
- 10 učenika 7., 8. i 9. razreda
- kuvarica škole
Ciljna grupa:
- djeca, odrasli u Lazarevu
Svrha projekta:
- zadovoljni kupci
- dostupnost proizvoda (palačinke sa raznim nadjevima)
- profit od proizvoda i usluga
- bolja čistoća okruženja gdje se pravi i uslužuje proizvod
Specifični ciljevi projekta:
- proizvodi koji nisu dostupni u okruženju
- palačinke sa bezglutenskim brašnom
- palačinke od crnog brašna
- različiti nadjevi
Sažetak projekta:
Faza 1: Upoznavanje sa preduzetničkim terminima
Faza 2: Preduzetničke ideje
Faza 3: Odabir preduzetničke ideje, istraživanje tržišta
Faza 4: Planiranje, nabavka potrebnih sredstava i marketing
Faza 5: Realizacija
Faza 6: Osvrt
70
Očekivani rezultati:
-
kontinuitet u prodaji
povećanje potražnje i prodaje proizvoda
zadovoljstvo uslugom
Pred-projektne aktivnosti:
1. Upoznavanje sa preduzetničkim terminima
2. Osobine dobrog preduzetnika
3. Preduzetničke ideje
Projektne aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odabir preduzetničke ideje, planiranje ostvarenja preduzetničke ideje
Nabavka potrebnih proizvoda i sredstava za rad
Najava i reklamiranje početka rada
Priprema prostora za pravljenje palačinki
Priprema tijesta za palačinke
Otvaranje
Vrijeme i mjesto realizacije:
31. maj 2012., u kuhinji škole
71
Budžet PROJEKTA Magične palačinke
BUDŽET ZA PROJEKAT
Izvori finansiranja
Redni
broj
Predmet / Budžetska
stavka
Jedinica
mjere
Količina
1.
Bijelo brašno
kg
5
1.20KM
6.00KM
Nešto više
2.
Kikiriki puter
g
200
2.55KM
2.55KM
Nešto više
3.
Palačinkar
kom
1
Roditelj
4.
Sjecko
kom
1
Nastavnica
5.
Ulje-Dukat
l
1
2.75KM
2.75KM
Nešto više
5.
Soda bikarbona
g
250
0.55KM
0.55KM
Nešto više
6.
Jaja
kom
20
0.37KM
7.40KM
Nešto više
7.
Nutella
kom
3
9.95KM
29.85KM
Nešto više
8.
Orasi
kg
1/2
15.95KM
7.98KM
Nešto više
9.
Podravkin pekmez od
šljiva
kom
2
6.45KM
12.90KM
Nešto više
10.
Šećer u prahu
kg
1/2
3.30KM
1.65KM
Nešto više
11.
Korištenje školskog
prostora ( kuhinja )
OŠ
12.
Struja, voda, šporet
OŠ
13.
Kecelje
kom.
4
Cedevita
14.
Tave
Kom.
2
Roditelji
15.
Posude za mješanje i
kutlače
Škola
16.
Recepti za palačinke
Roditelji
Cijena
UKUPNO
OBT
72
Vlastito
učešće /
drugi izvori
17.
Mlijeko
l
5
1.40KM
7.00 KM
Nešto više
18.
Mljevena plazma
Kom
1
7.50KM
7.50KM
Nešto više
19.
Papirni tanjirići
Kom
100
5.90KM
5.90KM
Nešto više
20.
Sirko
g
3x200
2.30KM
6.90KM
Nešto više
21.
Čokoladne mrvice
g
80
1.55KM
1.55KM
Nešto više
22.
Šunka
g
400
6.10KM
6.10KM
Nešto više
23.
Cedevita
kg
2
11.40KM
22.80KM
Nešto više
24.
Čokoladni preliv
g
350
3.05KM
3.05KM
Nešto više
25.
Preliv od jagode
g
350
3.05KM
3.05KM
Nešto više
26.
Šarene mrvice
g
80
1.55KM
1.55KM
Nešto više
27.
Morska so
g
250
1.15KM
1.15KM
Nešto više
28.
Sjeme susama
g
150
1.65KM
1.65KM
Nešto više
29.
Salvete
kom
100
2.60KM
2.60KM
Nešto više
30.
Plastične čaše
kom
100
2.65KM
2.65KM
Nešto više
31.
Stolnjak-papirni
kom
7x120
4.60KM
4.60KM
Nešto više
32.
Bokali za cedevitu
kom
3
Škola,
roditelji
UKUPNO
KM
149.43
Učenici preduzetničke sekcije
OŠ ‚‚Borisav Stanković''
Banja Luka
------------------------------------------------------------------------------------------------OVDJE VIDIMO SVE ELEMENTE BIZNIS PLANA KOJEG SU IZRADILI UČENICI OŠ
"BORISAV STANKOVIĆ" IZ BANJA LUKE. BUDŽET JE RAZRAĐEN VEOMA
DETALJNO I IZ NJEGA SE MOGU VIDJETI BITNI ELEMENTI VEZANE ZA
REALIZACIJU PROJEKTA. IZGLED BIZNIS PLANA PRILAGOĐAVATE SVOJIM
POTREBAMA A DETALJNO RAZRAĐUJETE ONE ELEMENTE KOJI SU OD
NAJVEĆEG ZNAČAJA ZA USPJEH VAŠEG BIZNISA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
73
[ FOTOGRAFIJE SA SAJMA ]
74
75
76
77
78
79
80
[ ZAKLJUČCI i PREPORUKE ]
učesnika na projektu
‘Life skills for the future – let’s learn, let’s work’
„Životne vještine za budućnost – učimo, radimo"
Učesnici konferencije:
• Nastavnici koji su učestvovali u projektu,
• Novi nastavnici iz škola koje su iskazale interes za učešće u
ovakvim i sl. projektima,
• Treneri i mentori koji su učestvovali u projektu,
• Osoblje Udruženja građana „Nešto Više“, implementator
projekta i
• Predstavnici obrazovne komponente MDG-F programa
Zapošljavanja i zadržavanja mladih, kao finansijer projekta.
Ciljevi konferencije:
1. Prodiskutovati aktivnosti i rezultate projekta „Životne vještine za
budućnost – učimo, radimo!“, kao i Modul „Učenje životnih
vještina u poduzetništvu“ koji je razvijen od strane grupe autora
za potrebe projekta.
2. Razmotriti dosadašnja iskustva u projektu vezano za strukturu
Modula, sadržaj, zatim njegovu praktičnu primjenu u nastavnoj
praksi.
3. Analizirati ulogu učenika, nastavnika, škole, nadležnih institucija
vlasti, medija i nevladinih organizacija u ovakvim projektima.
4. YERP radnoj grupi za obrazovanje dati mišljenje i preporuke za
unapređenje modula i budućih projekata podrške učenju životnih
vještina i kompetencija kroz poduzetništvo/preduzetništvo u
osnovnim školama u BIH.
81
Prva tema - Modul i njegova praktična primjena u nastavnoj praksi:
Modul „Učenje životnih vještina u poduzetništvu“ je izradio ekspertni
tim u sastavu: Vesna Puratić, Maja Knežević, Nataša Žole i Hariz Agić za
potrebe ovog projekta, u februaru 2012. Generalno, dosadašnja iskustva
nastavnika vezano za izrađeni Modul odnosno njegovu praktičnost,
strukturu i vremenski okvir koji je prilagođen ovom projektu su
pozitivna, ali i dalje postoji prostor za njegovo unapređenje kako bi bio
što korisniji nastavnicima.
Mišljenja/preporuke/zaključci:
•
Prilagoditi priručnik nastavnicima i organizovati edukacije za
nastavnike, jer se mnogi po prvi put susreću sa predmetom
poduzetništvo.
•
Organizovati međusobne posjete nastavnika u cilju prenosa
dobrih praksi.
•
Napraviti pruručnik za djecu u vidu brošure i štampati ga u više
primjeraka u boji.
•
Prilagoditi terminologiju učenicima.
Druga tema
- Uloga škole, direktora i nastavnika u ovakvim
projektima:
U okviru ovog projekta sudjelovalo je 48 nastavnika/škola i 508 učenika
(VII, VIII i IX razredi) iz 16 gradova iz cijele BiH. Svaki nastavnik je bio
zadužen za 10 učenika iz svoje škole.
Nastavnici su imali kratke edukacije vezano za implementaciju Modula,
što nije bilo u potpunosti dovoljno za rad na projektu; s obzirom da se
prvi put susreću sa ovakvim izazovom postojala je izvjesna doza straha
od neuspjeha.
Vremenski rok odnosno trajanje projekta je bilo problematično (suviše
kratko) s obzirom na obim aktivnosti.
U toku trajanja projekta nastavnici su imali podršku mentora i trenera,
ali generalni zaključak je da bi posjete trebale biti intenzivnije.
Veliki broj nastavnika je imao podršku direktora, jer je za školu
sudjelovanje u ovakvim projektima jako važno, dok ima i onih koji nisu
imali takvu podršku.
82
Veliki problem u toku same implementacije projekta je često bio
nedostatak prostora i vremena nastavnika da se posvete ovom poslu, jer
su radili volonterski koristeći vlastito vrijeme, resurse, poznanstva.
Postojao je problem u kompleksnosti nabavke opreme odnosno
kupovine materijala za učeničke poduzetničke projekte.
Sajam je trebao trajati duže i biti postavljen na otvorenom, kako bi imao
prodajni karakter.
Primjećen je izostanak predstavnika relevantnih nadležnih institucija na
Sajmu u Sarajevu gdje se okupilo 508 učenika sa 47 biznis projekata.
Mišljenja/preporuke/zaključci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Promijeniti termin početka i završetka projekta (duže trajanje
projekta) i termin održavanja sajma.
Drugačije organizovati sistem nabavke za ovakve projekte (na
nivou škole).
Sajam organizovati na otvorenom u prometnom dijelu grada (bar
dva dana, zbog putovanja djece).
Veća saradnja između nastavnika, direktora i organizatora
projekta u budućnosti.
Nedovoljno je učešće samo jednog nastavnika u ovakvim
projektima, bolje da se radi u timu (3-4 nastavnika) i da se uključi
veći broj djece.
Iznaći način materijalnog motiviranja nastavnika.
Nastojati da vrijeme nastavnika posvećeno projektu uđe u fond
plaćenih sati.
Jedan od prijedloga je bio da se uključe volonteri ili pripravnici,
mladi ekonomisti, u vidu direktnog rada sa učenicima na
realiziranju modula npr. 50 škola/50 nezaposlenih osoba sa biroa
koje bi se prethodno educirale za rad na ovakvim projektima. To
bi ujedno pomoglo rješavanju problema nezaposlenosti.
Neophodna je bolja medijska promocija projekta.
Veća podrška institucija vlasti ovakvim inicijativama kako bi one
postale dio integriranog sistemskog rješenja.
83
Treća tema -Interes učenika za učešće u ovakvim projektima:
Postojao je jako veliki broj zainteresirane djece koja su željala
učestvovati u projektu (preko 50 po školi), a u projektu je iz jedne škole
moglo učestvovati samo 10 učenika za koje je bio zadužen po jedan
nastavnik.
Učenici koji su učestvovali u projektu su educirani o učeničkom
poduzetništvu (izrada biznis plana od ideje do realizacije), a rezultati će
biti mjerljivi dugoročno npr. koliko njih će pokrenuti svoje biznise,
zaposliti se, itd.
Učenici su razvili samopouzdanje. Za učenike je projekat omogućio
proširivanje starih znanja, usvajanje novih znanja i vještina, ispoljavanje
kreativnosti, pružio mogućnost druženja s vršnjacima iz cijele BIH,
putovanje u Sarajevo, nagrade, javnu prezentaciju i praktičnu primjenu
stečenih znanja. U projektu su mogli učestvovati samo odlični i primjerni
učenici.
U nekim školama interes učenika je bio različit, jer su djeca dosta
opterećena drugim vannastavnim aktivnostima i nisu imala vremena da
sudjeluju u ovakvim projektima.
Mišljenja/preporuke/zaključci:
•
•
•
•
•
Uključiti sve učenike u ovakve projekte, a ne samo odlične
učenike koji imaju primjerno vladanje, jer svi učenici imaju
jednake predispozicije za učenje životnih vještina i rad u timu.
Potrebna je veća angažovanost mentora i trenera kako bi se
pružila podrška i učenicima i nastavnicima na terenu.
Nastavnik mora da posjeduje radoznalost i ljubav prema djeci da
bi radio na ovakvim projektima, odnosno kako bi motivirao
djecu.
Uraditi anketu učenika (utisci, stečena znanja, konkretna
postignuća, pismo od strane učenika, kako oni vide ovakve
projekte i kako bi to trebalo izgledati).
Razviti statističko praćenje učinka ovakvih projekata (dugoročno
na sistemski način pratiti podatke).
84
•
•
Motivirati učenike i razvijati takmičarski duh (osmisliti sistem
nagrađivanja u različitim kategorijama, druženje, međusobne
razmjene i posjete, priznanja i diplome,...).
Napraviti obrazovnu TV emisiju/serijal za djecu i odrasle kako bi
se promovisalo poduzetništvo među djecom i mladima, ali i u
široj zajednici.
Četvrta tema - Uloga nadležnih institucija u ovakvim projektima i
mogućnost unapređenja saradnje:
Nadležne institucije vlasti (prvenstveno YERP radna grupa) su bile
informisane o provođenju ovog projekta za uvođenje životnih vještina
kroz učenje o poduzetništvu u osnovnim školama.
Primjećen je izostanak predstavnika relevantnih nadležnih institucija na
Sajmu u Sarajevu gdje se okupilo 508 učenika sa 47 biznis projekata/47
osnovnih škola.
Mišljenja/preporuke/zaključci:
Nadležne institucije vlasti bi trebale:
• Uvesti učenje životnih vještina u poduzetništvu u NPP osnovnih
škola.
• Uvesti učenje životnih vještina u poduzetništvu kao izborni
predmet ili kao alternativu nekom predmetu.
• Uvesti učenje životnih vještina u poduzetništvu kao redovnu
sekciju.
• Više komunicirati sa školama (nastavnim kadrom), nevladinim
organizacijama, medijima i učenicima.
• Unaprijediti razvijeni Modul „Učenje životnih vještina za
poduzetništvo“.
• Zainteresovati predstavnike vlasti da prisustvuju sajmovima i
podrže ovakve aktivnosti (financijski i na svaki drugi mogući
način).
85
Peta tema
- Saradnja svih zainteresiranih strana (horizontalna i
vertikalna) uključujući: vladine nadležne institucije, nevladine
organizacije, poslovnu zajednicu, medije, roditelje, širu društvenu
zajednicu.
Dobra saradnja unutar škole i okruženja, kao i sa nevladinom
organizacijom Nešto Više u okviru projekta.
Ne postoji nikakav pisani trag o provedenim projektima, jer ako se
projekt nastavi buduće generacije neće imati informacije šta i kako se
radilo.
Mediji su bili nedovoljno zainteresovani za praćenje toka implementacije
projekta.
Napravljen je promotivni film o projektu koji će se distribuirati školama i
YERP radnoj grupi.
Institucije vlasti su mogle imati bolju komunikaciju sa ostalim učesnicima
projekta u smislu direknih posjeta Sajmu ili nadgledanja aktivnosti
projekta.
Roditelji su svakako pružali podršku djeci u realizaciji njihovih
poduzetničkih projekata.
Mišljenja/preporuke/zaključci:
•
•
•
•
•
•
Osigurati podršku Vijeća roditelja.
Osigurati podršku poslovnog sektora npr. banke, privatni
poduzetnici koji bi bili sponzori za učeničke projekte u lokalnoj
zajednici.
Izraditi brošuru zbog budućih generacija radi održavanja
kontinuiteta i/ili eventualne zamjene nastavnog osoblja.
Osmisliti promotivnu kampanju promocije učenja životnih
vještina kroz poduzetništvo u osnovnim školama.
Napraviti obrazovnu emisiju/serijal za djecu i odrasle kako bi se
promovisalo poduzetništvo u široj javnosti.
Organizovati prezentaciju projekta nadležnim institucijama vlasti:
prezentirati dosadašnje dobre rezultate s ciljem da se osigura
podrška za ovakve i slične projekte kako bi oni postali dio
sistemskog rješenja u budućnosti.
86
NA FACEBOOK STRANICI PROJEKTA MOŽETE SE UVEZATI SA DRUGIM
ŠKOLAMA I UČENICIMA KAO I RAZMJENJIVATI ISKUSTVA
www.facebook.com/ucimo.radimo
DOKUMENTARNI FILM O PROJEKTU MOŽETE POGLEDATI NA
http://youtu.be/iTsAi5C1mFE
Zahvaljujemo se mentorima i trenerima koji su radili na terenu:
Edo Balalić, Marija Šobot, Nataša Petrašević Žole, Amir Suljagić,
Ramiza Lisičić i Edna Haznadarević .
87
KONTAKT
UDRUŽENJE GRAĐANA "NEŠTO VIŠE"
Centralni ured Sarajevo
Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741
Područni ured Istočno Sarajevo
Hilandarska 16, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 65 971273
Područni ured Mostar
Vukovarska 54, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon/Fax: +387 36 347 296
[email protected]
www.nestovise.org
88
IZRADA i DIZAJN
Adem Lisičić
UG Nešto Više
ŠTAMPA
LightMedia Production
www.lightmedia.ba
Jan. 2013.
89
90
Download

zašto poduzetništvo