J4 001
J5 002
K4 001
Y2 002
O1 010
CENOVNIK SENZORSKIH PROIZVODA
Naziv proizvoida
Stojeće slavine
Senzorska stojeća slavina lučna T-H
Senzorska stojeća slavina lučna hladna
Senzorska stojeća slavina kvadratna T-H
Senzorska slavina stojeća kvdratna hladna
Senzorska stojeća slavina cevna T-H
Senzorska slavina stojeća cevna hladna
Zidne slavine
Senzorska slavina zidna T-H sa jednim izlivom
Senzorska slavina zidna H sa jednim izlivom
Senzorska slavina zidna T-H sa dva izliva
Senzorska slavina zidna H sa dva izliva
Senzorska slavina zidna T-H sa tri izliva
Senzorska slavina zidna H sa tri izliva
Ispirači za pisoar
Uzidni ispirač
Nadgradni ispirač
Grupni ispirač za 2-5 pisoara
Grupni ispirač za 5-10 pisoara
WC ispirači
Senzorski ispirač ugradni - senzor u štoku vrata
Senzorski ispirač ugradni - senzor na zidu
Senzorski ispirač nadgradni - senzor u štoku vrata
Senzorski ispirač nadgradni - senzor na zidu
Javne česme
Javna česma sa 4 izliva u više nivoa
Javna česma sa 5 izliva u više nivoa
Kvadratna česma sa 4 izliva
Poilo sa dva izliva
Senzorska slavina za javne česme - pojedinačno
I4 001
K4 002
K1 010
S1 003
S2 020
Tuševi za plaže i bazene
Senzorski tuš od inoxa sa tri tuša i slavinom
Senzorski tuš od crne obojene cevi sa 4 izliva
Senzorski tuš od crne cevi sa jednim izlivom
Senzorski tuš od inoxa sa jednim izlivom
Tuš od inoxa sa samozatvarajućim ventilom
Šifra
S 001
S 002
K 001
K 002
C 001
C 002
Z1 001
Z1 002
Z2 001
Z2 002
Z3 003
Z3 004
U1 001
N1 002
G1 001
G2 002
WU 001
WU 002
WN 003
WN 004
UZ 001
NZ 002
F1 001
F2 002
SS 001
ST 001
Senzorski tuševi za sportske objekte
Senzorski uzidni tuš
Nadgradni tuš sa maskom od inoxa
Frigočesma
Frigočesma samo za hladnu vodu
Frigočesma sa dodatkom protočnog grejača vode
Slavine i tuševi sa solarnim napajanjem
Solarna slavina sa jednim izlivom
Solarni tuš sa jednim izlivom
Cena din.
Cena eur Cena KM
16.500,00
16.000,00
14.500,00
14.000,00
14.500,00
14.000,00
150
145
130
125
130
125
300
290
260
250
260
250
14.500,00
13.500,00
28.000,00
27.000,00
40.000,00
38.000,00
130
120
260
250
370
360
260
240
520
500
740
620
12.000,00
13.900,00
16.500,00
19.500,00
110
120
150
180
220
240
300
360
15.500,00
15.500,00
16.500,00
16.500,00
140
140
150
150
260
260
300
300
99.000,00
110.000,00
69.000,00
65.000,00
12.500,00
950
1000
650
600
110
1900
2000
1300
1200
220
120.000,00
65.000,00
20.000,00
29.000,00
28.000,00
1000
550
180
280
260
2000
1100
350
560
520
13.500,00
22.000,00
120
200
240
400
95.000,00
130.000,00
900
1150
1800
2300
38.000,00
40.000,00
350
380
700
760
Č3 001
Č1 002
Č2 001
Senzorske česme za škole i obdaništa
Senzorska česma u tri nivoa
Senzorska česma u dva nivoa kvadratna
Senzorska česma zidna "majur"
65.000,00
48.000,00
21.000,00
620
450
200
NAPOMENE:
1. Cene su konačne - nismo u sistemu PDV
2. U cenu nije uračunata ugradnja
3. Za sve proizvode dajemo garanciju od 2 godine
4. Garancija ne vredi u slučajevima: fizičkog oštećenja, pregrevanja vode
preko 80 stepeni C, zamrzavanja vode i oštećenja nastalih usled nestručne
ugradnje.
5. Uz sve proizvode isporučuje se uputstvo za ugradnju
6. Svi proizvodi se napajaju iz niskonaponske mreže sa obaveznom ugradnjom
transformatora 220/24 V, koji isporučujemo uz svaki proizvod
7. Za ozbiljne distributere i u zavisnosti od naručene kloličine odobravamo
rabat od 5-15%
8. Spremni smo organizovati obuku lica za ugradnju i servisiranje
NAUTILUS NS
NOVI SAD, Veternik, Milana Tepića 4
www.nautilusbb.com
[email protected]
Tel/fax: +381 21 823 233
Mob: +381 64 29 21 300
U Novom Sadu: 03.10.2014. godine
1240
900
400
Download

CENOVNIK SENZORSKIH PROIZVODA Šifra Naziv proizvoida