„TURISTTRADE“, d.o.o.
Beograd, Golsvordijeva 34
Matični broj: 07755384
PIB: 100293125
Tekući račun: 170-0030013429000-68
LIcenca: OTP-15/2010
BEČ – centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun,
raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom
jahanja, katedralom Sv. Stefana i ne manje atraktivnom
Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i
nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama,
kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad
lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna,
Štrausa pleni svojim raskošom i ne ostavlja posetiocu nijedan
neispunjen trenutak.
CARSKI BEČ - 3 noćenja
13.02-17.02.2015 (hotel ALLEGRO 3*)
09.04-13.04.2015.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN: BEOGRAD – BEČ - Polazak oko 22 časa sa parkinga Sava centra, a iz Novog Sada oko 23 časa sa parkinga kod Lokomotive (tačno
vreme polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN: BEČ - Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima. Parndorf outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 30 minuta od Beča, na
jezeru Nojzidl. 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće itd. Nastavak putovanja do
Beča. Dolazak u Beč u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac
Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih
nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN: BEČ - Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Fakultativni izlet
za Bratislavu ili slobodno vreme. Po dolasku u Bratislavu, zajednički odlazak na panoramsko
razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (katedrala Sv. Martina, Palata Grasalkovič, Plava
crkva…) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. U popodnevnim časovima
povratak za Beč. Uveče mogućnost fakultativne večere u Grincingu. Noćenje.
4. DAN: BEČ-BEOGRAD - Doručak. Fakultativna poseta Dunavskom tornju, odakle se pruža
prelep panoramski pogled na grad. Fakultativna poseta kraljevskom dvorcu Šenbrun sa
prekrasnim parkom. Slobodno vreme. Noćenje.
5. DAN: BEČ-BEOGRAD - Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do popodnevnih
časova kada je planiran polazak za Beograd. Putovanje preko Mađarske sa usputnim
zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u posleponoćnim časovima.
CENA ARANŽMANA za 13.02: 139€ sniženo 119€
doplata za 1/1 sobu 85€ (na upit)
CENA ARANŽMANA za 09.04: 139€
doplata za 1/1 sobu 90€ (na upit)
Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 129€(109€), u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje
popust 40%. Cena aranžmana se umanjuje za 20€ ukoliko se koristi sopstveni prevoz.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• prevoz autobusom turističke klase (16-89 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
• 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3*/4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Beča u pratnji vodiča
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)
• troškove vođstva i organizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• individualne troškove
• fakultativne izlete:
Tel: +381 11 24 55 600 / +381 11 24 54 499 / Fax: +381 11 24 43 687
e-mail: [email protected] / www.turisttrade.co.rs / www.turisttrade.com
„TURISTTRADE“, d.o.o.
Beograd, Golsvordijeva 34
Matični broj: 07755384
PIB: 100293125
Tekući račun: 170-0030013429000-68
LIcenca: OTP-15/2010
- dvorac Šenbrun Grand tura 25€ / 15€ deca
- poseta Dunavskom tornju 10€ / 5€ deca
- večera u Grincingu 25€ / 20€ deca
- izlet do Bratislave 15€ / 10€ deca
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji u iznosu od 441 dinara po osobi)
OPIS SMEŠTAJA:
Hotel ALLEGRO 3* http://www.hotel-allegro.at/ Hotel se nalazi 10min voznje od centra Beča, na liniji gradskog prevoza (S-Bahn, tramvaj,
bus). Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2 + 1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom.....
Hoteli 3*/ 4* su iz lanca hotela AUSTRIA TREND www.austria-trend.at ili RAMADA. Hoteli se nalaze u širem centru Beča, na liniji gradskog
prevoza. Poseduju aperitiv bar, restoran, sef i parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (TWC, TV, mini bar, telefon). Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana
pred putovanje
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora
putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti
aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, čekovima građana na tri jednake mesečne rate ili
platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u
evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o
deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u
dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju
značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova
organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.
NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih
okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna
promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju
je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.
NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske
(crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u
skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju
putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu
zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju
nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže
troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP). Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti
od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa
putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak,
promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u
cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju
upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.
Tel: +381 11 24 55 600 / +381 11 24 54 499 / Fax: +381 11 24 43 687
e-mail: [email protected] / www.turisttrade.co.rs / www.turisttrade.com
Download

CENA ARANŽMANA za 13.02: 139€ sniženo 119