ALFASOFT
preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema
Ruma, Glavna 89;
telefoni: 022/479-838,472
838,472-212
www.alfasoft.rs; e-mail:
mail: [email protected]
Kuća
ća dobrog softvera
AlfaSoft Biznis – Integrisani informacioni sistem
AlfaSoft-ov proizvod „AlfaSoft-Biznis"
Biznis" je pouzdan i kvalitetan računarski program koji pokriva sve aspekte
poslovanja trgovinskih i proizvodnih preduzeća. Projektovan je po standardima za klijent-server
klijent
aplikacije i daje
pozitivne odgovore vezane za probleme bezbednosti sistema, pouzdanosti i efikasnosti u radu.
AlfaSoft Biznis obuhvata
buhvata poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada,
kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd.. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i
rezultata celokupnog poslovanja.
AlfaSoft Biznis pruža mogućnost povezivanja udaljenih lokacija u jedinstveni informacioni sistem. Rad
izdvojenih poslovnih objekata ograničen je samo komunikacionom infrastrukturom koja je na raspolaganju.
AlfaSoft Biznis je urađen pomoću licenciranog softvera
softvera i u upotrebi je preko 5 godina. Neki od korisnika su:
RumaGuma Galaxy Ruma, Superprotein Zrenjanin, Plamen Inđija, InGas Inđija, FM Company Novi Sad,
AutoKomerc S Šabac, TIM Izolirka Šid, ABS+ Nikšić, Plamen Bijeljina, Ratar Šid, ...
Osnovne prednosti AlfaSoft Biznis-aa su:
• efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava
da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
• aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim
potrebama
• postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave grešaka
• strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika
• visok stepen automatizacije poslovanja
www.alfasoft.rs Ruma, Glavna
avna 89; telefoni: 022/479-838,472-212
022/479
e-mail:
mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF
povezivanje sa uređajima koji upravljaju proizvodnjom
povezivanje sa kolskim vagama
povezivanje maloprodajnih objekata sa fiskalnim štampačima
povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća
proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje
mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...
Aplikacija je projektovana da radi na Windows platformi, podržava rad u višekorisničkom okruženju. Razvijana
je po svim standardima koji važe za razvoj korisničkog interfejsa Windows aplikacija: standarnizovan izgled
ekranskih objekata, intuitivan i lak rad na unosu podataka, pretraživanju baze podataka i dobijanju izveštaja,
logične naredbe koje su opisane na ekranskim formama, itd.
Pored pomenutog, iz AlfaSoft-ovog razvojnog centra izašla su mnoga softverska rešenja, a neka od njih su:
a) Softver za lokalne samouprave (matične knjige rođenih, venčanih, državljanja i umrlih, izbori,
pisarnica sa organima rešavanja, zarade, osnovna sredstva, porodilje, evidencije boraca i cirovaca ....),
a njihovi korisnici su: SO Ruma, SO Irig, SO Šid, SO Sremska Mitrovica
b) Info kiosk (multimedijalni samostalni uređaj koji je namenjen za davanje informacija): SO Sremska
Mitrovica
c) Integrisan informacioni sistem za privredu sa praćenjem proizvodnje: "Rumaguma Galaxy" Ruma
(gumarska proizvodnja),Fabrika koža "Ruma", "Nova budućnost" Žarkovac (poljoprivredna
proizvodnja), "Giconi" Valjevo (mesna industrija)...
d) Integrisan informacioni sistem za transportna preduzeća: "Autokomerc S" Šabac (brza poštaisporuka paketa od vrata do vrata), "Rumatrans" a.d. Ruma (prevozničko preduzeće, biletarnica,
autobuska stanica)
e) Integrisan informacioni sistem za trgovačka preduzeća: "FM Company" Novi Sad, "Keramika Kamen"
Stara Pazova, "Classic" Šid...
Ovo su samo neka od preduzeća sa kojima poslujemo, kompletnu referentnu listu možete pronaći na
www.alfasoft.rs
www.alfasoft.rs Ruma, Glavna 89; telefoni: 022/479-838,472-212 e-mail: [email protected]
Download

Preuzmite - AlfaSoft