ČETVRTI STEPEN
PODRUČJE RADA
SAOBRAĆAJ
OBRAZOVNI PROFIL
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
POTREBNA DOKUMENTA:
1. Kandidati koji imaju završenu OSNOVNU ŠKOLU podnose od dokumenata overene
fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo osnovne škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
položen prijemni ispit u toj školskoj godini ili uput od strane ministarstva prosvete
2. Kandidati koji imaju završen NEKI RAZRED SREDNJE ŠKOLE podnose od dokumenata
overene fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo završenih razreda srednje škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
završen prvi razred četvorogodišnjeg obrazovanja
3. Kandidati koji imaju završenu SREDNJU ŠKOLU upisuju se na prekvalifikaciju i
podnose od dokumenata overene fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo svih razreda srednje škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
diploma o završenoj srednjoj školi
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
NAPOMENA: Za polaganje ispita praktična nastava obavezno je doneti na ispit dnevnik
Prijava ispita se vrši najkasnije 14 dana pre održavanja ispita uz odgovarajuću uplatu za ispite.
Žiro račun: 840-1630666-34
Poziv na broj: 35
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
I
RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Istorija
4. Muzička umetnost
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7.Računarstvo i informatika
8. Geografija
9. Fizika
10. Hemija
11. Biologija
12. Saobraćajni sistemi
13. Mehanika
14. Tehničko crtanje
15. Praktična nastava
16. Veronauka
17. Građansko vaspitanje
III RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Motori i motorna vozila
6. Sociologija
7. Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara
8. Bezbednost saobraćaja
9. Organizacija prevoza
10. Osnovi puteva i ulica
11. Integralni transport
12. Praktična nastava
13. Veronauka
14. Građansko vaspitanje
II RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Istorija
4. Likovna kultura
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7. Fizika
8. Mehanika
9. Motori i motorna vozila
10. Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara
11. Tehnologija materijala
12. Električni i elektronski uređaji
13. Osnovi saobraćajne psihologije
14. Mašinski elementi
15. Praktična nastava
16. Verska nastava
17. Građansko vaspitanje
IV RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Motori i motorna vozila
6. Organizacija prevoza
7. Filozofija
8. Ustav i prava građana
9. Regulisanje saobraćaja
10. Špedicija
11. Ekonomika i organizacija saobraćaja
12. Garaže, servisi i parkirališta
13. Praktična nastava
14. Veronauka
15. Građansko vaspitanje
MATURSKI ISPIT
Download

техничар друмског саобраћаја