ČETVRTI STEPEN
PODRUČJE RADA
MAŠINSTVO I OBRADA METALA
OBRAZOVNI PROFIL
MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
POTREBNA DOKUMENTACIJA :
1. Kandidati koji imaju završenu OSNOVNU ŠKOLU podnose od dokumenata overene
fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo osnovne škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
položen prijemni ispit u toj školskoj godini ili uput od strane ministarstva prosvete
2. Kandidati koji imaju završen NEKI RAZRED SREDNJE ŠKOLE podnose od dokumenata
overene fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo završenih razreda srednje škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
završen prvi razred četvorogodišnjeg obrazovanja
3. Kandidati koji imaju završenu SREDNJU ŠKOLU upisuju se na prekvalifikaciju i
podnose od dokumenata overene fotokopije:
1.
2.
3.
4.
5.
svedočanstvo svih razreda srednje škole
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
diploma o završenoj srednjoj školi
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
jedna fotografija
NAPOMENA: Za polaganje ispita praktična nastava obavezno je doneti na ispit dnevnik
Prijava ispita se vrši najkasnije 14 dana pre održavanja ispita uz odgovarajuću uplatu za ispite.
Žiro račun: 840-1630666-34
Poziv na broj: 35
OBRAZOVNI PROFIL: MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA
I
RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Istorija
4. Muzička umetnost
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7.Računarstvo i informatika
8. Geografija
9. Fizika
10. Hemija
11. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
12. Mehanika
13. Mašinski materijali
14. Praktična nastava
15. Veronauka
16. Građansko vaspitanje
III RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Tehnologija obrade
6. Mašinski elementi
7. Sociologija
8. Termodinamika
9. Hidraulika i pneumatika
10. Motorna vozila
11. Eksploatacija i održavanje motornih vozila
12. Praktična nastava
13. Veronauka
14. Građansko vaspitanje
II RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Istorija
4. Likovna kultura
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7. Fizika
8. Biologija
9. Mehanika
10. Mašinski elementi
11. Elektrotehnika i elektronika
12. Motori SUS
13. Praktična nastava
14. Veronauka
15. Građansko vaspitanje
IV RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
2. _________________ jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Ustav i pravo građana
6. Organizacija rada
7. Filozofija
8. Motorna vozila
9. Eksploatacija i održavanje motornih vozila
10. Merenje i kontrolisanje
11. Elementi automatizacije motornih vozila
12. Praktična nastava
13. Veronauka
14. Građansko vaspitanje
MATURSKI ISPIT
Download

Машински техничар моторних возила