PETI STEPEN
PODRUČJE RADA :ELEKTROTEHNIKA
OBRAZOVNI PROFIL: AUTOELEKTRIČAR - SPECIJALISTA
Redni
Broj
PREDMETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELEKTRONIKA I DIGITALNA TEHNIKA
ORGANIZACIJA RADA I OSNOVE SISTEMA KVALITETA
MOTORI I MOTORNA VOZILA
MERENJA NA VOZILIMA
ELEKRIČNE INSTALACIJE NA VOZILIMA
ELEKTRIČNE MAŠINE NA VOZILIMA
DAVAČI I IZVRŠNI ELEMENTI NA VOZILIMA
ELEKTRONSKI SISTEMI PALJENJA I UBRIZGAVANJA
SISTEMI STABILNOSTI, SIGURNOSTI I KONFORA
PRAKSA
NAPOMENA: 1. Ispitna prijava se popunjava zaokruživanjem broja ispred predmeta koji se prijavljuje
1. Uslovi za upis
1. Završena škola u četvorogodišnjem trajanju obrazovnog profila, odnosno zanimanja
- elektrotehničar – svi obrazovni profili
- tehničar motornih vozila
Završena škola u trogodišnjem trajanju obrazovnog profila, odnosno zanimanja
- autoelektričar – ogled
- autoelektričar
- automehaničar
2. Potrebna dokumenta
svedočanstvo trećeg ili četvrtog razreda i diploma
izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
uput preduzeća sa potvrdom o radnom iskustvu iz oblasti autoelektrike i/ili automehanike u
neprektidnom trajanju od najmanje 2 godine za završenu školu u četvorogodišnjem trajanju
obrazovanja, a 4 godine za završenu školu u trogodišnjem trajanju obrazovanja.
5. jedna fotografija
1.
2.
3.
4.
DOKUMENTA MORAJU BITI OVERENE FOTOKOPIJE I ORIGINALI
U jednom ispitnom roku može se polagati najviše 5 ispita.
Žiro račun: 840-1630666-34
Poziv na broj: 35
Download

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ПЕТИ СТЕПЕН