SPISAK UDŽBENIKA
NAUTIČKI TEHNIČAR – REČNI SMER – PRVI RAZRED
Srpski jezik i književnost
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Engleski jezik
Ljiljana Matić, Katarina
Kovačević
Ruski jezik
P. Piper, V. Rončević
Francuski jezik
Flore Cuny, Anne-Marie
Jolanson
Nemački jezik
Gerhard Hener, Sara Vicente
Istorija
Dragoljub M. Kocić
Muzička umetnost
Sonja Marinković
Fizičko vaspitanje
P. Miličić, B. Stojanović, Z.
Kadelburg, B. Boričić
Matematika
Računarstvo i informatika
Nikola Klem
Geografija
Mirko Grčić
Fizika
Biologija
Hemija
D. Ivanović, M. Raspopović, D.
Krpić, S.Božin, I. Aničin, V.
Urošević, S. Žegarac
Dragoslav Marinković, Katica
Paunović, Veljko Terzija
Slavoljub Đukić, Radivoj
Nikolajević, Milena Šurjanović
Tehničko crtanje
Dušan Đorđević, Željko Papić
Teorija broda
Vladeta Čolić, Vladimir Škiljajica
Praktična nastava
-
Verska nastava
Episkop Ignjatije Midić
Građansko vaspitanje
Vesna Dejanović, M. Popadić, S.
Kijavčanin, M. Krevačić
Čitanka sa književnoteorijskim
pojmovima za prvi razred; ZUNS
2007.
Engleski jezik za prvi razred
srednje škole; ZUNS 2004.
Ruski jezik za prvi razred
gimnazije i ugostiteljsko turističke
škole; ZUNS 2010.
Bellville 1; Cle International 2004.
Deutsch.com (A1) plava knjiga;
Knjižara: Educational centre,
Kneza Miloša 19 (u zgradi iznad
Kralja Milana, u zgradi sa desne
strane)
Istorija za prvi razred srednjih
stručnih škola; ZUNS 2005.
Muzička umetnost za srednje
stručne škole; ZUNS 2002.
nema udžbenika
Matematika za I razred srednje
škole; ZUNS 2005.
Računarstvo i informatika za I
razred srednje škole, ZUNS
2003.
Geografija za I i II razred srednjih
stručnih škola; ZUNS 2006.
Fizika za prvi razred srednje
škole; ZUNS 1991.
Biologija za I i II razred srednjih
stručnih škola; ZUNS 2003.
Opšta hemija za I razred srednjih
stručnih škola; ZUNS 2008.
Tehničko crtanje sa nacrtnom
geometrijom za mašinske škole;
Zavod za udžbenike 2011.
Teorija broda za I, II i III razred
saobraćajne škole; ZUNS 2005.
Nema udžbenika
Pravoslavni katahizis za I i II
razred srednjih škola; ZUNS
2002.
Vodič za nastavnike “Građansko
vaspitanje”, za I razred srednih
škola; Ministarstvo prosvete
2002.
Download

PDF, 200 kb