Deutsche Schule Belgrad
Kindergarten-Vorschule-Grundschule-Gymnasium
Schulleitung
Beograd, 03.09.2013.
Pravila u vezi sa izostajanjem sa nastave
Podeliti i precizno pojasniti!
1.
Iznenadna bolest
1.1 U slučaju da se učenik razboli, o tome se odmah informiše razredni starešina putem
sms-a/telefonom, preko sekretarijata ili slanjem pismenog opravdanja po nekom od
drugova iz razreda.
1.2 U slučaju da se učenik razboli tokom nastave ispunjava obaveštenje i tako se
odjavljuje predmetnom profesoru na čijem je času ili profesoru kod kojeg ima sledeći
čas. Profesor potpisuje formular i unosi tačno vreme napuštanja škole. Po učenika
mora doći u svakom slučaju iz bezbednosnih razloga ili lično jedan od roditelja- ili
osoba kojoj su roditelji poverili taj zadatak. Roditelji narednog dana vraćaju
potpisano obaveštenje da je učenik oboleo razrednom starešini. Ako bolest potraje
duže, uslediće dodatno opravdanje u pismenoj formi koje sastavljaju roditelji sa
tačnom naznakom izostalih dana. U slučaju da je učenik bolestan duže od 3 dana
mora se predati dodatna potvrda.
1.3 Ako škola ne uspe da uspostavi kontakt sa roditeljima, o učeniku će se starati škola
(u slučaju da nije ozbiljnija bolest), ako je pak nešto ozbiljnije pružiće se
odgovarajuća lekarska pomoć.
1.4 Planirane preglede lekara/zubnog lekara (uključujući i kontrole za proteze!) treba
zakazivati kada nema obavezne nastave.
1.5 Za učenike od V do XII razreda: u slučaju da se učenik razboli na dan kada je
zakazan pismeni ispit, pismeni zadatak, kontrolna vežba, centralni ispit u X razredu,
maturski ispit, mora se odmah faksom poslati lekarsko opravdanje u pismenoj
formi ili se lično predati u školi. To mora uslediti istoga dana, inače će pismeni biti
ocenjen nedovoljnom ocenom (6).
2.
Dopušteno odsustvovanje
2.1 Po pravilu nije dozvoljeno odsustvovati sa nastave pre ili nakon raspusta.
2.2 Molimo vas, da se izričito pridržavate školskih kalendara i naznačenih dana raspusta
i da ne produžavate raspust svojevoljno! Stoga planirajte svoja putovanja i raspuste
za vreme trajanja raspusta.
2.3 Odsustvovanje sa nastave iz posebnih privatnih razloga može biti dozvoljeno samo
ako su sve ocene unesene te je moguće izračunati postignuti uspeh, i ako
odsustvovanje neće ugroziti dalji uspeh učenika.
-2-
2.4 Razredni starešina može u toku školske godine da opravda odsustvovanje sa
nastave samo 3 puta od po jedan dan. Razredni starešina prethodno konstatuje da
toga dana nema pismenih zadataka/vežbi i obaveštava ostale kolege.
2.5 Odsustvovanje više od jednog dana ili češće od 3 puta tokom iste školske
godine može dopustiti samo direktor škole.
2.6 Molba u vezi sa takvim odsustvovanjem upućuju se blagovremeno, dakle nedelju
dana pre rezervacije putovanja, i to u pismenoj formi.
2.7 Odsustvovanje sa nastave neće biti odobreno onih dana kada su zakazani pismeni
zadaci i kontrolne vežbe.
3.
Naknadno pisanje pismenih zadataka (posle odobrenog odsustvovanja sa nastave
i bolesti)
3.1 U slučaju da učenik zbog bolesti ili odobrenog odsustvovanja sa nastave nije
prisustvovao pisanju pismenog zadatka, pisaće ga naknadno i neće imati mogućnost
da odgovara usmeno. Iznimke u vezi sa tim određuje direktor škole.
3.2 Ukoliko predmetni nastavnik učenicima nije vratio pismene zadatke, učenik, koji je
bio odsutan, naknadno će pisati pismeni zadatak čim se vrati u školu, i to pod
nadzorom predmetnog nastavnika. Sadržaj pismenog zadatka biće drugačiji od onog
koji su radili ostali učenici, a pisaće se nakon regularne nastave učenika.
3.3 Ako je predmetni nastavnik vratio učenicima pismene zadatke, a bolest učenika
potraje duže, naknadni termin za pisenja pismenog zadatka (tzv. centralni termin za
pisanje pismenih zadataka) odrediće škola.
Važi od 16.08.2012. godine (Sednica nastavničkog veća)
Dopunjeno na Sednici nastavničnog veća 03.09.2013. godine
Štefan Videnhofer (Stefan Wiedenhofer)
Direktor škole
Download

PDF - Deutsche Schule Belgrad