PLAN I PROGRAM IZVOðENJA DVODNEVNE EKSKURZIJE ZA
UČENIKE OD V DO VIII RAZREDA
DESTINACIJA: VALJEVO – DIVČIBARE - BRANKOVINA
DATUM REALIZACIJE: 13.i 14 .04.2013.
BROJ UČENIKA:
NOSIOCI AKTIVNOSTI:- RAZREDNE STAREŠINE
V razred Olivera Kadić-Stojičić
VI razred Milan Jakšić
VII razred Marjan Bjelac
VIII razred Sonja Radovanac
- DIREKTOR ŠKOLE Nevenka Popović
- TURISTIČKI VODIČ DODELJEN OD
STRANE AGENCIJE
SADRŽAJI: - POSETA NARODNOG MUZEJA U VALJEVU
- POSETA MUSELIMOVOG KONAKA U VALJEVU
- ŠETNJA ULICOM TEŠNJAR U VALJEVU
- PEŠAČKA TURA DO CRNOG VRHA (DIVČIBARE)
- POSETA SPOMEN KOMPLEKSA U BRANKOVINI
OBRAZOVNO-VASPITNI CILJEVI:
- razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, istorijskim, naučnim i
uopšte kulturnim vrednostima;
- izgrañivanje estetskih i kulturnih navika;
- bolje upoznavanje učenika i nastavnika;
- bolje upoznavanje učenika i učenika;
- razvijanje interesovanja za prirodu i izgrañivanje ekoloških navika;
- razvijanje osećaja odgovornosti i tačnosti;
Godišnjim planom rada škole planirana je dvodnevna ekskurzija za učenike od V do VIII
razreda. Ekskurzija se izvodi u subotu 13. i nedelju 14. aprila 2013. godine.
Za voñu puta odreñen je razredni starešina V razreda Olivera Kadić Stojičić.
1. DAN
Okupljanje je zakazano ispred prodavnice „Roda“ u 6 i 30. Posle ulaska u autobus i
prozivanja planiran je polazak u 7.00.
Dežurni nastavnik koji će voditi računa o ponašanju učenika pri ulasku i izlasku učenika u
i iz autobusa, kao i o njihovoj bezbednosti u autobusu je razredni starešina VIII razreda Sonja
Radovanac. Po pravilima ponašanja učenici su dužni da ulaze u autobus bez guranja, u redu
jedan po jedan, i da se ponašaju na isti način i pri izlasku iz autobusa. U toku vožnje pravila
ponašanja nalažu da učenici sede na svojim sedištima, ne penju se na ista i ne napuštaju svoja
mesta dok je autobus u pokretu. Nije dozvoljeno bacanje otpadaka po autobusu, već u kese
koje se prazne kada se iz autobusa izañe. O poštovanju ovih pravila u autobusu dežurnom
nastavniku pomagaće dežurni učenici Dimitrije Petković (V razred), Zorana Rodić (VI
razred), Milica Vranješ (VII razred) i Jovana Rodić (VIII razred).
U toku puta planirana je pauza za doručak na Sim tim benzinskoj pumpi pre Rume.
Predviñeno vreme za pauzu je izmeñu 8.45 i 9.15. Dežurni nastavnik za vreme doručka je
razredni starešina VI razreda Milan Jakšić. Učenici po pravilima ponašanja moraju voditi
računa da predviñeni prostor na kome će boraviti ostave u istom stanju u kakvom su ga
zatekli, tj. da smeće bacaju u korpe za to predviñene. Takoñe, nije dozvoljeno udaljavanje i
napuštanje grupe bez dozvole nekog od nastavnika. Da se pravila poštuju dežurnom
nastavniku pomagaće dežurni učenici Vukašin Avdalović (V razred), Stefan Vujičić (VI
razred), Stefan Pejić (VII razred) i Siniša Mijić (VIII razred).
Prvo odredište je Valjevo. Planirano vreme za dolazak je oko 11.30. Planirana je poseta
Narodnog muzeja i Muselimovog konaka, spomenika vojvode Mišića i centru grada, kao i
šetnja autentičnom starom valjevskom ulicom Tešnjar. U toku posete narodnom muzeju i
Muselimovom konaku učenici su dužni da poštuju pravila ponašanja u muzeju, slušaju
predavača i slobodno komuniciraju sa njim. Za poštovanje pravila zaduženi nastavnik je
Olivera Kadić-Stojičić. Posle predviñenih obilazaka planirano je slobodno vreme do 14.00.
slobodno vreme će učenici utrošiti u dogovoru sa razrednim starešinom u šetnji.
Planiran je dolazak na Divčibare oko 14.45. Smeštaj u odmaralište „Mladost“
(moguće je da grupa bude smeštena u renovirani hotel „Maljen). Nakon razmeštaja po sobama
učenici imaju slobodno vreme planirano za odmor. Večera (klasičnim posluženjem) oko
19.30 . Organizovano je disko veče sa početkom u 21.00. Učenici su dužni da poštuju odluke
nastvnika vezane za smeštaj. Neophodno je poštovati kućni red hotela, čuvati imovinu i voditi
računa o čistoći. Nije dozvoljeno napuštati sobe bez dozvole nastavnika. Nije dozvoljeno
napuštati hotel bez pratnje nastavnika. U hotelu će biti dežurna sva četiri nastavnika. Dežurni
učenici u hotelu će biti: Ana-Marija Preočanin (V razred), Ognjen Popović (VI razred),
Marijana Cvitkovac i Dejan Anñelić (VII razred) i Bojana Popović i Marko Lalić (VIII
razred).
2.Dan
Doručak (klasičnim posluženjem) je od 8.30 do 9.30.
Nakon doručka planirana je pešačka tura do Crnog vrha. U toku šetnje neophodno je
slušati vodiča i nije dozvoljeno napuštati grupu bez dozvole nastavnika. Nakon povratka u
hotel odmor i pripreme za napuštanje soba. Dežurni učenice moraju proveriti da li su sobe
ostale u istom stanju kako su i zatečene i sve eventualne probleme prijaviti nastavnicima.
Ručak (klasičnim posluženjem) planiran je od 12.30 do 13.30.
Polazak u 14.00.
Usputna poseta spomen kompleksa Brankovina. Boravak i razgledanje kompleksa od 15.00
do 16.00. U toku posete spomen kompleksu učenici su dužni da se kulturno ponašaju, poštuju
pravila ponašanja, slušaju predavača i slobodno komuniciraju sa njim. Dežurni nastavnik je
razredni starešina VII razreda Marjan Bjelac.
Oko 16.00 polazak za Lipar, gde je očekivan dolazak oko 20.30 – 21.00. U povratku u
autobusu važe ista pravila ponašanja kao i prvog dana, isti su dežurni učenici i nastavik.
Obaveze učenika:
- poštuje pravila i odluke direktora i razrednog starešine
- poštuje ličnost drugih učenika i nastavnika
- čuva imovinu i čistoću (hotela, autobusa)
- brine o očuvanju životne sredine
Zabranjeno je:
- napuštati grupu bez pitanja i dozvole
- upotrebljavati neprimerene reči (psovke, pogrdne izraze)
- nositi oružje, oruñe i druga sredstva koja mogu dovesti do samopovreñivanja
ili povreñivanja drugih
- pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
Download

PLAN I PROGRAM IZVOðENJA DVODNEVNE EKSKURZIJE ZA