Download

Član 38. (Produženje vize) (1) Viza se ne može produžiti. (2