SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2014/15 GODINU v.1
SPISAK UDŽBENIKA
Medicinska sestra tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Geografija I
Srpski jezik i
književnost I
Srpski jezik i
književnost II
Naziv udžbenika
Matematika za I razred srednje škole Radivoj
Despotović i drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović
i drugi
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir
Vojvodić, Radivoje despotović, Vojislav Petrović,
Ratko tošić, Branimir Šešelj izdavač Zavod za
udžbenike
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred
Matematika sa zbirkom zadataka za IV razred
srednje škole, M Đorđević, M Vučićević, M
Lazić, Zavod za udžbenike
Geografija Mirko Grčić
Čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih
stručnih škola Miodrag Pavlović
Engleski I
Čitanka za drugi razred gimnazije i srednjih
stručnih škola
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Dragoljub M.Kočić
Istorija za I razred srednjih stručnih škola, zavod
za udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih stručnih škola, zavod
za udzbenike Beograd
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski II
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Srpski jezik i
književnost III
Srpski jezik i
književnost IV
Istorija I
Istorija II
Engleski III
Engleski IV
Veronauka I,II
Veronauka III, IV
Ustav i prava
građana IV
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III,IV razred
Udžbenik
Odabrani tekstovi
Šifra u katalogu
Zavoda
21178
21179
22179
23178
21174
Klett
Klett
23109
24109
21120
22120
IzdavačLogos Beograd
Izdavač Logos
Beograd
IzdavačLogos Beograd
IzdavačLogos Beograd
21800
23151
23117
23118
1
Računarstvo i
informatika I
Sociologija IV
Filozofija IV
Muzička kultura
Dr.Nikola Klem
21169
Sociologija
Vladimir Vuletić
Olga Vučić Filozofija
Muzička kultura za srednje stručne škole
Izdavač Klett, 2012
Fizika I
Fizika II
Fizika III
Fizika II Autori: Branko Radivojević, Jevrem
Janjić, Miroslav Pavlov
Fizika III Dr. Jevrem Janjić
Dr. Miroslav Pavlov
Branko Radivojević
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za
laboratorijske vežbe za III razred
Hemija III
Biologija I
Biologija II
Biologija III
23184
21188
21191
Hemija I
Hemija II
24814
21815
21085
21086
22086
22087
Neorganska hemija
Rozalija Horvat
Udzbenik
Zbirka zadataka
Biologija I
Dr D.Balaš i saradnici
Biologija II
dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurčić
Biologija III
dr D.Marinković i saradnici
22088
23185
23188
21720
22741
23803
STRUČNI PREDMETI
Zdravstvena nega I
Zdravstvena nega II
Zdravstvena nega III
Zdravstvena nega IV
Anatomija i fiziologija I
Prva pomoć I
Higijena sa
zdravstvenim
vaspitanjem II
Infektologija sa negom
III
Interna medicina sa
negom III
Interna medicina sa
negom IV
Hirurgija sa negom III
Hirurgija sa negom IV
Neuropsihijatrija sa
negom III
Pedijatrija sa negom IV
Zdravstvena nega I Dr.Aleksandar Baljozović
Dr.Svetislav Kostić
Dr.Nikola Baljozović
Zdravstvena nega II Dr.Aleksandar Baljozović
Zdravstvena nega III Radmila Popović
Zdravstvena nega IV Biljana Putniković
Aleksandar Stajkovac
Ivan Anđelković
Dr Zlatko Veza
Mr Dragana Paunović
Dr. Mihailo Nikolić
Dr.Radojka Kocijančić
Dr.Marija Pecelj-Gec
Dr.Vidosava Parezanović
21732
22745
23861
24843
21726
21729
21727
S. Bošković (2013)
980/400 Data Status
Interne bolesti sa negom 1 Jovan Teodorović
23804
Jovan Teodorović
24852
Zorana Komljenović
Zorana Komljenović
23805
24836
Jovan Bukelić
23821
Svetislav Kostić
24819
2
Ginekologija i
akušerstvo sa negom IV
Zdravstvena nega I
rehabilitacija
Farmakologija II
Osnove kliničke
medicine III
Mikrobiologija sa
epidemiologijom II
Patologija II
Osnove kliničke
medicine III
Medicinska biohemija
IV
Osnove masaže II
Psihologija II
Latinski jezik I godina
Dragomir Mladenović
Dr.Predrag Zeković
Dr.Rumena Milojević-Zeković
N Divac, M Prostran, Z Todorović, R Stojanović
DATA STATUS
23825
22749
980/626
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Špiro Radulović
22740
Dr.Radoslav Borota
22743
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Vidosava Đurđić
24854
Osnove masaže (praktikum) Dr. Zvezdana Miletić
i Siniša Zorić
Psihologija za II,III razred medicinske škole Dr.
Nenad Havelka
Latinski jezik Vera Marković i Javorka Vagić
22761
22758
BIGZ
Sledeći udžbenici će biti naknadno objavljeni:
 Hemija I za smerove: Medicinska sestra-tehničar i Fizioterapeutski-tehničar
 Fizika I za smerove: Medicinska sestra-tehničar i Fizioterapeutski-tehničar
3
Download

ovde