TEHNIČKI LIST/12-01
IZOLIM P - 2
Hidroizolaciona traka sa uloškom od
poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
Opis proizvoda
IZOLIM P - 2 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obe
strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa SBS-om) i zaštićen
polietilenskom folijom.
Osobine proizvoda
IZOLIM P - 2 odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.231 (Bitumenska traka sa
uloškom od staklenog voala ). Traka ima, zbog dodatka SBS-a, povećanu postojanost na
niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase. Poliesterski filc daje proizvodu
otpornost na proboj i kidanje i omogućava smanjenje zvuka udara.
Karakteristike / characteristic
SRPS Metoda
SRPS Method
Uložak/ reinforcement
Jedinica
Unit
Deklarisano/declaration
SRPS U.M3.231
Poliesterski filc / Polyester fleece
Površinska zaštita / Surface protection
Dužina / Length
PE folija / PE folija
U.M8.080
m
10
Širina / Width
U.M8.080
m
1
Masa / Mass per unit area
U.M8.080
Kg/m2
ca 1,8
Debljina / Thickness
U.M8.080
mm
ca 1,8
Sadržaj veziva / Content of binder
U.M8.080
g/m²
≥ 1200
U.M8.080
U.M8.080
kPa/1h
°C
100
< -20
U.M8.080
°C
> 100
U.M8.080
N/50mm
≥ 800
≥ 800
U.M8.080
%
≥ 40
≥ 40
Vodonepropustljivost / Watertightness
Savitljivost na niskoj temperaturi / Flexibility at low temperature
Otpornost prema tečenju na povišenim temperaturama/
Flow resistance at elevated temperature
Prekidna sila/ Tensile strength
uzdužno/ longitudinal
poprečno / transversal
Izduženje kod kidanja / Elongation
uzdužno/ longitudinal
poprečno / transversal
Područje upotrebe i
način ugradnje
IZOLIM P -2 se primenjuje kao zvučna izolacija i sekundarna hidroizolacija potkrovne konstrukcije i
potkrovne termoizolacije prvenstveno kod pokrivanja krovova limom, a koristi se i kod krovova gde su
krovni pokrivači: crep, salonit, eternit ploče i šindra. Traka se ugrađuje mehaničkim pričvršćivanjem za
podlogu sa preklopom od 10 cm.
Skladištenje
Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U
zimsko vreme preporučljivo je pre ugradnje lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5oC.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.231.
Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .
Proizvođač
FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs
Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095
Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392
datoteka:
Tehnički list
Izolim P-2/12-01
Download

IZOLIM P - 2 - tim izolirka