PODACI
O
PROIZVODU
Isovill P-5-AB
Za mostove, parking prostore i podzemne garaže
Proizvod
Isovill P-5-AB koristi se za izolaciju ispod valjanog asfalta.Trajni kvalitet trake
potvrñuje stroga unutrašnja i spoljna kontrola. Postupak izrade i sopstvena kontrola
sertifikovani su prema standardu EN ISO 9001.
Svojstva
proizvoda
Isovill P-5-AB ističe se visokom smicajnom čvrstoćom, izvanrednim prijanjanjem na
površinu i dobrom sposobnošću premošćavanja pukotina. Ojačanje od poliesterskog
filca s gornje strane onemogućuje upijanje trake u zaštitni sloj valjanog asfalta i štiti od
probijanja izolacije.
Primena i obrada
Isovill P-5-AB koristi se kao gornji sloj u celokupnom industrijskom grañevinarstvu sa
zaštitnim slojevima od vrućih smesa materijala, a pre svega u podzemnim garažama,
na parking prostorima, ali takoñe i na mostovima, kao izolacioni sloj u tunelima i
drugim koritastim konstrukcijama. Lepljenje se izvodi zavarivanjem punom površinom.
Tehnički podaci
Debljina
Površinska masa
Prekidna sila, uzduž / popreko
Izduženje kod pucanja, uzduž / popreko
Postojanost na hladnoći
Postojanost na toploti
Vodonepropusnost
Apsorbovanje vode
Čvrstina prijanjanja na beton
asfaltni beton
asfaltnu masu
Premošćavanje naprslina
mm
kg/m²
N/50 mm
%
°C
°C
kPa
%
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Tip 3,
-20°C
5,0
ca 5,60
min 900 / min 700
min 35 / min 35
- 10
+ 130
400
max 1
0,44 Tip 1 / 23°C
0,68 Tip 2 / 23°C
KLF / NPD
ispunjava
Otpornost na sabianje od strane asfalta
KLF / NPD
Dimenzije rolne, dužina / širina
m
7,50 / 1,0
Šifra proizvoda
143310
Ispitano po evropskim test standardima
Prikazane vrednosti su nominalne i podležu statističkim odstupanjima. Zadržano je pravo tehničkih izmena. Obaveza je
korisnika da proceni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uveri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.
ISOVILL P-5-AB
Skladištenje
Izdanje: Avgust 2012.
Materijal je potrebno skladištiti u vertikalnom položaju, i zaštititi od vlage i visokih
temperatura. U hladnijim vremenskim uslovima, neposredno pre obrade na gradilištu,
neophodno je materijal temperirati 12 časova u meñuskladištu gde nema smrzavanja.
Villas Austria GmbH
Industriestraße 18 A-9586 Fürnitz
Tel.: +43 / 4257 / 22 41 – 0
www.villas.at
Icopal d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
Tel. +381 (0)11 8444 005
[email protected]
Download

Isovill P-5-AB