SERTIFIKAT
STRUČNA AUTORIZACIJA I
KVALIFIKACIJA
GORAN MIŠIĆ
„VEZUV“ d. o. o.
ul. Vidikovački venac 106g
11 000 Beograd
Beograd,
REHAU d.o.o., Beograd
Nikola Ivošević
REHAU d.o.o., Beograd
Dušan Todorović
rukovodilac prodajnog biroa
rukovodilac odeljenja unutrašnjih instalacija
Navedena specijalizovana firma je učestvovala na stručnim obukama u skladu sa REHAU planom akademije za unutrašnje instalacije.
Napomena
2
Program/Usluga1
Datum
Pečat i potpis
RAUTITAN Univerzalni sistem za unutrašnje instalacije vodovoda i povezivanja
grejnih tela
Q
REHAU Površinska grejanja/ hlađenja
Q
Površinsko grejanje –stambeni objekti
A
Površinsko hlađenje, uklj. i regulacionu tehniku
Q
Površinsko grejanje – kancelarijski i administrativni objekti/industrijski objekti
Q
Elektro grejni sistemi SOLELEC
A
DURANT® Termopodovi – sistemsko rešenje, uklj. estrih
Q
REHAU sistemi unutrašnje kanalizacije RAUPIANO Plus i HT,
uklj. centralne sisteme za usisavanje VACUCLEAN
Obnovljivi izvori energije
Q
Napomena
Q
REHAU Geotermalni sistemi – sonde, kolektori
2
Program/Usluga1
Datum
Pečat i potpis
Industrijski cevni sistemi RAUPEX – za komprimovani vazduh, rashladnu vodu ...
Sistemi daljinskog snabdevanja toplotnom energijom INSULPEX
1
Kroz uspešno završeno položene završne testove firma je pokazala odličan nivo sposobnosti i stoga je ovlašćena da u ime firme REHAU profesionalno promoviše naznačene
programe i usluge na tržištu.
U pojedinim slučajevima, kao alternativa testiranju, moguće je individualno priznavanje kvalifikacija kroz dokazano uspešno izveden referntni i/ili pilot objekat.
2
Q
INSULPEX – sa tehnikom spajanja sa pokretnom navlakom
A
INSULPEX – sa tehnikom spajanja FUSAPEX
A - „Stručna autorizacija“ je preduslov za prodaju i odgovarajuću prodajnu podršku od strane firme REHAU.
REHAU partner se obavezuje na učestvovanje na odabranim školovanjima prema REHAU planu akademije za unutrašnje instalacije.
Q - „Kvalifikacija“ nije preduslov za prodaju. REHAU partner ima mogućnost učestvovanja na ponuđenim školovanjima prema REHAU planu akademije za unutrašnje instalacije.
Ovo je poželjno za profesionalnu obradu tržišta.
3
Update- školovanja omogućavaju učesnicima da budu upoznati sa najnovijim REHAU tehničkim rešenjima i vrše se u slučaju tehničkih izmena, noviteta i izmenjenih procesa itd.
Uslovi za izdavanje Sertifikata od strane REHAU
- Učesnici moraju da budu zaposleni u registrovanoj stručnoj firmi i dokažu posedovanje odgovarajuće stručne spreme.
- Uspešno učestvovanje na najmanje jednom od navedenih stručnih školovanja.
- Lična potvrda učešća u pisanoj formi, sa ličnim rezultatima ispita.
Mogućnosti za stručnu firmu
- Stručna autorizacija/kvalifikacija se može zvanično prezentovati u štampanoj formi ili preko interneta.
- REHAU stavlja na raspolaganje za to odgovarajuće materijale u REHAU Corporate Design-u. Ove informacije pruža REHAU kontakt osoba.
Adresa: REHAU d.o.o., Stražilovska 7, 11272 Dobanovci Telefon: +381 11 3770 301; Telefax: +381 11 3770 319
www.rehau.com, www.rehau.rs, [email protected]
ARP002 07.2013 AT
Download

Urkunde Folder SRB Goran Misic.indd