Povratnica
www.hasco.com/service
Strana 1 od 2
Molimo priložite popunjen obrazac.
Broj kupca
*
Kompanija
*
Kontakt osoba
*
Adresa, ulica i broj
Država , poštanski broj, mesto
*
Broj telefona
Vaš broj narudžbe
HASCO - Broj potvrde narudžbe ili *
Broj računa ili
Broj otpremnice
Sa * označena polja moraju biti popunjena.
Molimo vas da koristite ovaj obrazac, inače neće biti prihvaćen i razmotren.
Informacija za vračanje proizvoda
Poz.
Komadi
HASCO je upoznat
SRB 05 / 12
Materijal
da 씲
Naziv proizvoda
ne 씲
© by HASCO promena bez prethodne najave
Razlog za
povraćaj
Razlog vraćanja :
1 = pogrešna isporuka
2 = pogrešna narudžba
3 = reklamacija
Okrenuti !
Povratnica
www.hasco.com/service
Strana 2 od 2
Pošteno pre svega !
Delovi koji su ispravno poslati se ne mogu vraćati.
Nama je važno da budete zadovoljni, dakle, HASCO će koristiti svoje pravo vrlo selektivno.
Kada se vrati roba, ako je vraćena zbog greške kupca, HASCO zadržava prevo da procenjuje svaki povratak pojedinačno
i da naplati trošak usluge, ako je potrebno.
Troškovi nastali zbog pogrešnog pakovanja će biti odbijeni i / ili potpuno isključeni iz kalkulacije.
< 3 meseca
Nakon isporuke
Paušalno 50,- € po narudžbi/Povratnici
Ako je oštećeno pakovanje proizvoda, još 30,- €
Pomozite nam povratkom vaše
robe, kako bi smo imali ispravno
pakovanje sledeći put,
držeći se smernica:
쐽 Način pozicioniranja u pakovanju
쐽 U originalnom HASCO pakovanju ili u posebnom
pakovanju za povratak HASCO robe.
쐽 Zaštita od korozije – u trenutnom tehničkom stanju – upotrebljivost.
쐽 Na paleti zaštićeno trakom
쐽 Pogledati napomenu o bezbednosti
(da li je odgovornost pošiljaoca ili špeditera)
Primeri pakovanja:
Paleta sa pločama, obloženim
lepenkom, sa kaisevima i folijom.

Datum
Stavke u kartonu sa lepenkom i
plastičnoj kesi za zaštitu.
Povraćaj molim – slobodnio – šalje se za HASCO.
Nepotpuna pošiljka neće biti prihvaćena !
Iskoristiti originalno HASCO pakovanje.
HASCO Austria Ges.m.b.H.
Wareneingang
Industriestraße 21
A-2353 Guntramsdorf
Potpis
kupca
HASCO Austria Ges.m.b.H. · Industriestraße 21. · A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 202-0 · Fax +43 2236 202-200. · [email protected]
www.hasco.com
Download

Povratnica