O hla
C
S m c
A
H té
s
y
S
í
n
ze
Rozšíření programu
HASCO systém chlazení nabízí rozmanitý program komponentů
pro optimální chlazení vstřikovacích a tlakových forem.
쐽 snadná montáž
쐽 pohodlná manipulace
쐽 použitelný pro vzduch, vodu a olej
쐽 maximální možný průtok
쐽 všechny novinky rozměrově přizpůsobeny systému HASCO
Z 803 /. . .
Z 804 /. . .
Jednoduchá redukční spojka
mezi systémy US standard
a HASCO standard
Z 803 /. . .
Z 804 /. . .
쐽 jednoduché
spojení bez
nutnosti výměny
náústků
쐽 k dodání v
rozměrové řadě
9 a 13
쐽 s ventilem i bez
쐽 flexibilní použití
Z 825 /. . .
Z 835 /. . .
Díky zaslepovacím rychlospojkám
už žádné znečištění vytékáním
chladícího média
쐽 jednoduché
zaslepení
otevřených
systémů
쐽 bezpečí při
skladování a
transportu forem
Z 825 /. . .
Z 825 /. . .
쐽 přizpůsobeno rozměrovému standardu HASCO
쐽 k dodání v rozměrech 5, 9, 13 a 19
Z 810 /. . .
Náústek s vnitřním
šestihranem
쐽 jednoduchá montáž
díky vnitřnímu
šestihranu
쐽 montáž bez použití
stranového klíče
쐽 k dodání v
rozměrech
5, 9, 13 a 19
쐽 v provedení bez
ventilu
Z 880 /. . .
Hadicová spojka
쐽 k jednoduchému
prodloužení hadic
쐽 úspora času při
poškození hadice
쐽 hospodárné využití
zbytků hadic nebo
krátkých hadic
쐽 k dodání v
rozměrech
5, 9, 13 a 19
쐽 maximální možný průtok
Z 881/. . .
Redukční hadicová
spojka
쐽 jednoduché spojení
krátkých hadic
nebo zbytků hadic
쐽 úspora času při
poškození hadice
쐽 přechod mezi
systémy
5 - 9, 9 - 13, 13 - 19
쐽 minimální snížení
průtoku
w w w. h a s c o s h o p . c o m · C A D d a t a v o l n ě k e s t a ž e n í
ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU chlazení
Z 900 /. . .
Prodloužené náústky s již
zhotoveným závitem
쐽 úspora času díky
již zhotoveným
závitům
쐽 závity zhotoveny
po 10mm krocích
쐽 k dodání v
rozměrech 9 a 13
쐽 v provedení bez
ventilu
쐽 přizpůsobeno již nabízeným závitovým
rozměrům
Z 9645 /. . .
Z 94 /. . . ; Z 940 /. . .
Zátky s kuželovým
a válcovým závitem
쐽 rozšířeno o velikosti
M7x1 und M11x1
쐽 vyvrtané chladící
otvory 6 a 10 není
nutno pro zhotovení
závitu již dále
upravovat
쐽 úspora času při
úpravě otvorů
Přechodový můstek
쐽 těsnění zajištěno uchycením šrouby nebo
přítlakem desky
쐽 lze umístit vně i uvnitř desky
쐽 variabilní rozteč
쐽 optimální řešení chladícího kanálu
쐽 maximální možný průtok
쐽 těsnící materiál Viton
쐽 malý zástavbový rozměr
쐽 jednoduchá montáž
umístění vně desky
AUSTRIA
HASCO AUSTRIA
Ges.m.b.H.
Industriestraße 21
2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 202
Fax+43 2236 202-200
zahloubeno do desky
zástavba v nástroji
Z 9661/. . .
Přímá přepážka se závitem
Z 9662 /. . .
Spirálová přepážka se
závitem
쐽 pro vnitřní chlazení
trnů i malých
rozměrů
쐽 použitelná do
250°C
쐽 maximální možný
průtok
쐽 odolávající
agresivním mediím
쐽 závit již potažen
těsnícím materiálem
쐽 délku lze upravit dle požadavků
쐽 jednoduchá zástavba
쐽 automatické
vystředění uvnitř
chladícího kanálu
쐽 turbulentní
proudění
쐽 rovnoměrné
homogenní
chlazení
[email protected]
[email protected]
www.hasco.com
01 12 1 i
Další výhody stejné jako u přímé
přepážky Z 9661/. . . .
Download

HASCO Systém chlazení