“Deniz yalıtım Doğru yalıtım
Doğruya yatırım”
•FORCECHEM AKIŞKAN GROUT HARCI (Fluid Grout Mortar)
•FORCECHEM HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI (Quick Set Grout Mortar)
•FORCECHEM ÇİFT KOMPONENTLİ YARI ELASTİK SU İZOLASYON HARCI
(Double Component Semi Elastic Water Insulation Mortar)
•FORCECHEM UV DAYANIMLI ÇİFT KOMPONENTLİ SU İZLASYON HARCI
(Uv Resistant Double Component Water Isolatıon Mortar)
•FORCECHEM AQUA KRST
KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI (Crystallized Water Insulation Mortar)
denizyalitim.com.tr
Grout Harçları
FORCECHEM AKIŞKAN GROUT HARCI (Fluid Grout Mortar)
TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, akıcı kıvamda, büzüşmeyen, elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, döküm harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Çelik yapı, prefabrik yapı, makine montajı, temel soketleri, perde ve kolonlarda, çelik kolonların temele
sabitlenmesinde kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Akışkandır. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.
KULLANIM TALİMATLARI
Yüzey temiz olmalı, yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar
(yağ, kir, pas) iyice temizlenmelidir. Onarılacak yüzey birkaç saat
önceden suya doyurulmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyde serbest
su kalmamalıdır. 25 kg Forcechem Akışkan Grout Harcı 5.0 - 6.0
lt temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli (400-600 d.dk.)
bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha
karıştırılır.
Hazırlanan harç 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Kullanım
süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. Harç belirtilen
uygulama sıcaklığında kullanılmalı, direk güneş, rüzgâr ve dondan
korunmalıdır. Hazırlanan harç uygulanacak alana kesintisiz olarak
dökülmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)
Görünüm / Appearance
Gri Renkli / Gray Color
Tane Boyutu / Particle Size
<0.8 mm
Karışım Oranı / Mix Ratio
5- 6 lt su /25 kg / 5- 6 lt water /25 kg
Sarfiyat Miktarı / Consumption Amount
1mm kalınlık için 2 kg/m2 / 2 kg/m2 for 1mm thickness
Uygulama sıcaklığı / Application Temperature
+50C ile +350C arası / Between +50C and +350C
Kullanma süresi / Application time
30 - 40 dakika / 30 - 40 minutes
Tam kürlenme süresi / Fully curing time
28 gün / 28 days
Yapışma Mukavemeti / Adhesion strength
>2.5 N/mm2
Eğilme Mukavemeti / Flexural Strength
> 7.0 N/ mm2
Yukarıdaki değerleri +210C’de ve %50 bağıl nem için geçerlidir. The values above are valid at +210C and 50% relative humidity.
“Deniz yalıtım Doğru yalıtım
Doğruya yatırım”
FORCECHEM HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI (Quick Set Grout Mortar)
TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, erken yüksek dayanımlı, büzüşmeyen, elyaf takviyeli, ürün performansını artırıcı
katkılar içeren hızlı priz alan grout harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Kanalizasyon ve menhollerin onarımında, pist ve peronların onarımında, bordür ve kaldırım taşlarının onarım
ve montajında, makine montajında kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Hızlı priz alır. Yüksek basınç dayanımına sahiptir. Yüksek yapışma özelliğine
sahiptir. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.
KULLANIM ŞEKLİ
Yüzey temiz olmalı, yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar
(yağ, kir, pas) iyice temizlenmelidir. Onarılacak yüzey birkaç saat
önceden suya doyurulmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyde serbest TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)
su kalmamalıdır. 25 kg Forcechem Hızlı Priz Alan Grout Harcı 5.0 Görünüm / Appearance
Gri Renkli / Gray Color
6.0 lt temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli (400-600 d.dk.)
bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar
<0.8 mm
Tane Boyutu / Particle Size
karıştırılır.
5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılır.
Hazırlanan harç 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Kullanım
süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. Harç belirtilen
uygulama sıcaklığında kullanılmalı, direk güneş, rüzgâr ve dondan
korunmalıdır. Hazırlanan harç uygulanacak alana kesintisiz olarak
dökülmelidir.
Uygulamadan sonra 24 saat ile 48 saat süreyle özel kür malzemeleri
veya ıslak çuvallarla buharlaşmaya karşı korunmalıdır.
Karışım Oranı / Mix Ratio
5- 6 lt su /25 kg / 5- 6 lt water /25 kg
Sarfiyat Miktarı / Consumption Amount
1mm kalınlık için 2 kg/m2 / 2 kg/m2 for 1mm thickness
Uygulama sıcaklığı / Application Temperature
+50C ile +350C arası / Between +50C and +350C
Kullanma süresi / Application time
30 - 40 dakika / 30 - 40 minutes
Yapışma Mukavemeti / Adhesion strength
>2.5 N/mm2
Eğilme Mukavemeti / Flexural Strength
> 7.0 N/ mm2
Yukarıdaki değerleri +210C’de ve %50 bağıl nem için geçerlidir. The values above are valid at +210C and 50% relative humidity.
denizyalitim.com.tr
Su İzolasyon Malzemeleri
FORCECHEM ÇİFT KOMPONENTLİ YARI ELASTİK SU İZOLASYON HARCI
(Double Component Semi Elastic Water Insulation Mortar)
TANIMI
Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli yarı esnek su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım harcıdır.
KULLANIM YERLERİ
•
•
•
•
İç ve dış mekânlarda-yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği yönden
Temel yalıtımlarda
Sürekli ıslak kalacak yüzeylerin su girişine karşı yalıtımda
Beton ve teraslar üzerine çimento esaslı bir su yalıtımı uygulamak için
KULLANIM ŞEKLİ
Akıcı Kıvam: Forcechem Çift Komponentli Yarı Elastik Su İzolasyon Harcı sıvı bileşeni
kullanmadan önce iyice çalkanır. Karışım oranında belirtilen sıvı bileşenin yarısı temiz bir
kaba dökülür ve ardından toz bileşen üzerine ilave edilir. Toz bileşen ilave edilirken geri
kalan sıvı bileşen eklenerek homojen, topaksız bir karışım elde
edilinceye kadar 400-600 devir/dk mikserle karıştırılır. Karışım TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)
5 dk bekletilir ve tekrar karıştırılır. Akıcı kıvamdaki karışım
Görünüm / Appearance
Gri Renkli / Gray Color
yüzeye sert bir fırça yardımıyla sadece tek yönde sürülür. İkinci
Malzemenin İçeriği / Content of Material
Toz Bileşen: Çimento, mineral dolgu / Powder
kat birinci katın kuruduğundan emin olunduktan sonra (katlar
Component: Cement, polymer and special additive
arası kuruma süresi hava koşullarına ve uygulanan zemini yüzey
Sıvı
Bileşen: Stiren akrilik kopolimer / Liquid
durumuna göre değişir) ilk kata dik olacak şekilde sürülür.
Fileli Uyguma için: Forcechem Çift Komponentli Yarı Elastik Su
İzolasyon Harcı istenildiğinde yalıtım filesi ile de uygulanabilir.
Kullanılacak yalıtım filesinin 160-165 gr/m2 olması uygulama
için yeterlidir. Harç akıcı kıvamda belirtilen sıvı karışım oranına
göre karıştırılır. Malzeme henüz ıslakken yalıtım filesi yüzeye
yerleştirilir. Birinci kat uygulaması sonrası ikinci kat uygulaması
yapılır.
SARFİYAT
1.6 – 2 kg/m2/mm (dökülen ve kayıplar hariç)
Component: Styrene acrylic copolymer
Uygulama Kalınlığı / Application Thickness
En az 2mm En fazla 4mm / At least 2 mm –4 mm
Olgunlaşma Süresi / Mixing Time
Min 5 dakika / Min 5 minutes
Kap Ömrü / Pot Life
1,5 saat / 1,5 hour
Üzerinin Kaplanması / Waiting Time For
Laying On
3 gün sonra / After 3 days
Trafiğe Açma / Open to Traffic
7 gün sonra / After 7 days
Karışım Oranı / Mix Ratio
20kg toz / 6,5 kg sıvı / 20kg powder /6,5 kg liquid
Yukarıdaki değerleri +210C’de ve %50 bağıl nem için geçerlidir. The values above are valid at +210C and 50% relative humidity.
FORCECHEM UV DAYANIMLI ÇİFT KOMPONENTLİ SU İZLASYON HARCI
(Uv Resistant Double Component Water Isolatıon Mortar)
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal
katkılariçeren, kapiler etkili, sızıntılı yüzey sularına karşı etkili içten ve dıştan uygulanan çift
komponentli UV dayanımlı su yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Teras balkonlarda, temel perde ve su yalıtımlarında su depolarında tünellerde, istinat duvarlarında, iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Fırça ve mala ile uygulanabilir.
KULLANIM TALİMATLARI
Yalıtım işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı maddelerden
arındırılmalı ve ıslatılmalıdır. Yüzeyde aderansı attırmak için
gözenekler açılmalıdır. Uygulama yüzeyi bir gün önceden suya
doyurulmalı ve nemli iken uygulama yapılmalıdır. 25 kg’lık su
yalıtım harcı, B komponenti 10 kg sıvı, yavaş yavaş boşaltılarak
düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde
edene karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1 dk. tekrar
karıştırılır. Uygulama yapılan mekânlardaki köşe birleşim yerleri
ovalleştirilir. Önceden nemlendirilmiş yüzeye fırça veya mala ile
uygulanır. İlk kat suyunu kaybetmeden ve kristalleşme başlamadan yeterli sertliğe ulaşmış ise, ikinci kat uygulanır.
Bu süre ortam sıcaklığına bağlı olarak 4-5 saattir. Yapışma işlemi
20-25 dakika içerisinde yapılmalıdır.
denizyalitim.com.tr
TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)
Görünüm / Appearance
Bileşen A: Gri / Component A: Gray Component
Karışım Oranı / Mix Ratio
25kg toz / 10 kg sıvı / 25kg powder /10 kg liquid
Sarfiyat Miktarı / Consumption Amount
2 kg / m2 (1 mm için) / 2 kg / m2 (for 1 mm)
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature
+50C ile +350C arası / Between + 50C and + 350C
Katlar arası bekleme / Waiting Time Between
Layers
5-6 saat / 5-6 hours
Kullanıma alma süresi / Service Time
3-7 gün / 3-7 days
Yapışma Mukavemeti / Adhesion Strength
>1.5 N/mm2
Bileşen B: Beyaz Sıvı / Component B: White liquid
Yukarıdaki değerleri +21 C’de ve %50 bağıl nem için geçerlidir. The values above are valid at +210C and 50% relative humidity.
0
Su İzolasyon Malzemeleri
FORCECHEM AQUA KRST KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI
(Crystallized Water Insulation Mortar)
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kapiler
etkili, sızıntılı yüzey sularına karşı etkili içten ve dıştan uygulanabilen tek bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Temel perde, beton su yalıtımlarında, su depolarında tünellerde, istinat duvarlarında, iç ve dış mekânlarda yatay
ve düşey uygulamalarında özellikle binaların ıslak zeminlerinde, banyo ve tuvaletlerde güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma
özelliğine sahiptir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Fırça ve mala ile uygulanabilir. Kristalize olması
nedeniyle kapiler boşlukları doldurarak tam su yalıtımı sağlar. Betonu ve donatıyı suyun korozyonundan korur.
KULLANIM TALİMATLARI
Yalıtım işlemine başlamadan önce yüzey, yabacı maddelerden arındırılmalı ve ıslatılmalıdır. Uygulama yüzeyi
bir gün önceden suya doyurulmalı ve nemli iken
uygulama yapılmalıdır. 25 kg’lık Forcechem Aqua
TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)
Krst kristalize su yalıtım harcı 7 lt temiz suya yavaş
Görünüm / Appearance
Gri renkli / Gray Color
yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser veya
Karışım Oranı / Mix Ratio
7 lt su / 25 kg / 7 lt water / 25 kg
mala ile homojen bir karışım elde edene karıştırılır. 5
dakika dinlendirildikten sonra 1 dk. Tekrar karıştırılır.
Sarfiyat Miktarı / Consumption Amount
2 kg / m2 (1 mm için) / 2 kg / m2 (for 1 mm)
Uygulama yapılan mekânlardaki köşe birleşim yerleri
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature
+50C ile +350C arası / Between + 50C and + 350C
ovalleştirilir.
Önceden nemlendirilmiş yüzeye fırça veya mala ile
uygulanır. İlk kat suyunu kaybetmeden ve kristalleşme
başlamadan yeterli sertliğe ulaşmış ise, ikinci kat
uygulanır. Bu süre ortam sıcaklığına bağlı olarak 3-5
saattir.
Katlar arası bekleme / Waiting Time Between Layers
3-5 saat / 3-5 hours
Su geçirimsizlik / Watertightness
6 bar / 6 bar
Kullanıma alma süresi / Service time
4-7 gün / 4-7 days
Yapışma Mukavemeti / Adhesion Strength
>1.5 N/mm2
“Deniz yalıtım Doğru yalıtım
Doğruya yatırım”
TOZ GRUBU DİĞER ÜRÜNLERİMİZ
FORCECHEM YAPI KİMYASALLARI
Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
Isı Yalıtım Levha Sıvası
Mineral Sıva (ince 1,8 mm – kalın 3 mm)
Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Flex Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Flex Granit Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Flex-S Granit Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Erken Priz Alan Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı
Cam Mozaik Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Gaz Beton Yapıştırıcısı
Cam Tuğla Yapıştırıcısı ve Derz Dolgusu
Fuga (Beyaz, Gri)
Fuga - S (Beyaz, Gri)
Antibakteriyel Fuga (Beyaz)
Tamir Harcı (İnce, Kalın)
Çimento Esaslı Hazır Sıva (Gri, Beyaz)
Çimento Esaslı Makine Sıvası (Gri, Beyaz)
Flex Havuz Yapıştırıcısı (Gri, Beyaz)
Mahya Yapıştırıcısı
Yüzey Sertleştirici - Silis Agregalı (Gri, Kırmızı, Yeşil)
Yüzey Sertleştirici - Bazalt Agregalı (Gri, Kırmızı, Yeşil)
Yüzey Sertleştirici - Kuartz Agregalı (Gri, Kırmızı, Yeşil)
Yüzey Sertleştirici - Kuartz ve Korunt Agregalı (Gri, Kırmızı, Yeşil)
Yüzey Sertleştirici- Korunt Agregalı (Gri, Kırmızı, Yeşil)
Kendiliğinden Yayılan Düzeltme Şapı
Çatı İzolasyon Harcı (Tek Bileşenli Sürme Su İzolasyon Harcı)
Deniz Yalıtım ve Konut Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti
MERKEZ : Cengiz Topel Cad. No:108 ÇORUM / TURKEY
TEL-FAX : +90 364 225 58 23
EPS FABRİKA : Organize Sanayii Bölgesi 16. cad. No:10 ÇORUM / TURKEY
TEL-FAX : +90 364 254 00 35
YAPI KİMYASALLARI FABRİKA : Organize Sanayii Bölgesi 16. cad. No:10 ÇORUM / TURKEY
TEL-FAX : +90 364 254 00 35
mail: [email protected] • web: www.denizyalitim.com.tr
Mart 2014
denizyalitim.com.tr
Download

Yapı Kimyasalları Yeni Ürünler Broşürü