PUTNIČKA AGENCIJA „HIT TOURS“ D.O.O.
Hadžibakirbega Tuzlića bb; 75000 Tuzla
Tel/Fax: 035/258-311; 035/258-411
Mobitel: 061/949-949
e-mail: [email protected]
www.hit-tours.ba
BEČ- SHOPPING TURA
CIJENA ARANŽMANA 135,00 KM
POLAZAK16.01.2015 - POVRATAK 18.01.2015 g.
HOTEL 4*
(3 DANA/1 NOĆENJE)
1.DAN. 16.01.2015 (PETAK) ‐ SARAJEVO‐ TUZLA –ZENICA‐DOBOJ‐ BEČ. Sastanak grupe u 20:00 ispred Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, u 23.00 časova ispred Hotela Tuzla(mogucnost kupljenja putnika u Zenici i Doboju ukoliko bude dovoljan broj). Vožnja prema Austriji i dolazak do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja. 2.DAN. 17.01.2015 (SUBOTA) ‐ BEČ. Dolazak u Beč u ranim jutarnjim satima. Potom sljedi odlazak u najveći shoppnig centar u Evropi, Shopping City Sud (SCS http://www.scs.at/W/do/centre/home ) koji se nalazi nasuprot ulazu u Beč i mora ga posjetiti svaki shoppingoholičar. Vrijeme otvaranja shopping centara nije jedinstveno, ali obično rade od 08:00h do 19:00h od ponedjeljka do petka i 08:00h do 17:00h subotom. Smještaj u hotel oko 17:00h. Slobodno vrijeme. Noćenje. 3.DAN. 18.01.2015 (NEDJELJA)‐ BEČ – TUZLA ‐ SARAJEVO. Doručak. 09:00 časova, sastanak grupe s našim profesionalnim turističkim vodičem, odlazak u posjetu Beču, ova fakultativa iznosi 10 Eura. Nakon oblaska grada, sastanak grupe u 15:00 časova i povratak nazad. Dolazak u BIH je predviđen u ranim jutranjim satima 19.01.2015. Kraj programa. ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosječne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) u odabranom hotelu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vrijeme trajanja aranžmana, obilaske prema programu, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja u cjelini. ARANŽMAN NE OBUHVATA: Troškove fakultativa koje nisu sastavni dio programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove, troškove međunarodnog putnog osiguranja osiguravajuće kuce Jahorina u iznosu od 6,00 KM. Vaš partner za putovanja!
Raiffeisen Bank 161 02500 1918 0051
ProCredit Bank 194 10448 0980 1112
Identifikacioni broj: 4209769850008; Porezni broj: 03012212;
Matični broj: 1-13744; Rješenje broj: 032-0-REG-06-000605;
PUTNIČKA AGENCIJA „HIT TOURS“ D.O.O.
Hadžibakirbega Tuzlića bb; 75000 Tuzla
Tel/Fax: 035/258-311; 035/258-411
Mobitel: 061/949-949
e-mail: [email protected]
www.hit-tours.ba
NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: ‐ Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta ‐ putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni. OPIS HOTELA: Smještaj putnika u hotelu s 4* ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obavještavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana prije datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmjene redoslijeda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se prije zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Elle Travel. Vaš partner za putovanja!
Raiffeisen Bank 161 02500 1918 0051
ProCredit Bank 194 10448 0980 1112
Identifikacioni broj: 4209769850008; Porezni broj: 03012212;
Matični broj: 1-13744; Rješenje broj: 032-0-REG-06-000605;
Download

Cjenovnik - Hit Tours