Sertifikaciono telo
Privredne komore Srbije
Instalacija hardvera i
softvera
– verzija 1.1 –
Beograd, avgust 2012.
Instalacija hardvera
U zavisnosti od dobijenog modela Card Reader čitača (Omnikey 3021, Omnikey 3121 ili
Todos Argos) treba izabrati odgovarajući drajver i pokrenuti instalaciju (pratite uputstva
na ekranu). Po završetku instalacije, konektujte USB kabl Card Reader čitača na računar
i sačekajte da Vaš operativni sistem javi poruku da je hardver instaliran i spreman za
rad.
Drajvere za pomenute modele Card Reader čitača možete preuzeti na adresi :
http://www.pks.rs/ca/ u Download sekciji
Instalacija softvera
Da bi kartica sa digitalnim elektronskim sertifikatom bila potpuno funkcionalna,
neophodno je instalirati softver TrustEdgeID (odabrati verziju srazmerno Vašem
operativnom sistemu - za 32bit, TrustEdgeID_x86 ili za 64bit, TrustEdgeID_x64).
Pokrenite instalacioni TrustEdgeID type MSI File i pritisnuti dugme Next
U formi za izbor željenog instalacionog foldera, izabrati željenu destinaciju, a zatim za
nastavak pritisnuti dugme Next.
2
Zatim će se pojaviti forma na kojoj treba potvrditi željenu instalaciju pritiskom na dugme
Install.
3
Po završetku instalacije pojaviće se forma koja potvrđuje da je instalacija uspešno
obavljena. Pritisnite dugme Finish.
U desnom donjem uglu (pored sata) na Taskbar-u će se pojaviti ikona Token managera-a
. Ubacite Vašu karticu sa digitalnim elektronskim sertifikatom u Card Reader čitač
licem na gore (čip okrenut na gore), a zatim sa dvoklikom na ikonu Token managera-a
pokrenite program.
4
U prozoru Token Managera će te videti Vaša dva sertifikata na kartici. Ukoliko sa desne
strane u koloni Installed vidite zeleni znak , znači da su Vaši sertifikati automatski
instalirani na računar. Ukoliko u istoj koloni vidite crveni znak X, morate pojedinačno
označiti sertifikat i pritisnuti dugme Install.
5
Download

Instalacija hardvera i softvera