Doživi
Upoznaj nove ljude
NAÐI TOPLINU
Putovanja na 5 rata
www.avenijans.com
Turistička Agencija
Veselina Masleše 12, Novi Sad, 021 6313455, 6314588
Grac
Istanbul
Sarajevo
Prag Venecija Bled Pečuj Beč Berlin Opatija 39 €
149 €
49 €
od 89 €
80 €
79 €
od 49 €
od 69 €
249 €
99 €
Dvorci Mađarske 80 €
Krakov i Varšava 115 €
Uskrs na Krfu 199 €
Trebinje od 99 €
Dvorci Bavarske 199 €
Švajcarska 299 €
Firenca Toskana 149 €
Manastir Ostrog 60 €
Barselona
330 €
Kapadokija 319 €
proleće
leto
‘14
RAZGLEDANJE I ŠOPING
GRAC
31. 01. - 02. 02. 2014.
09. 05. - 11. 05. 2014.
13.06. - 15.06. 2014.
05.09. - 07.09. 2014.
3 dana, autobusom, bez noćenja
CENA ARANŽMANA:
39€
Sadržaj
Grac
2
Istanbul
3
Sarajevo4
Prag - dan zaljubljenih4
Venecija
5
Bled i Ljubljana
5
Pečuj
6
Beč
6
Berlin
7
Opatija
7
Prag pivska tura
8
Dvorci Mađarske
8
Krakov
9
Prag - klasična tura
9
Uskrs na Krfu
10
Trebinje
10
Dvorci Bavarske
11
Švajcarska
12
Firenca Toskana
13
Manastir Ostrog
13
Barselona
14
Kapadokija
15
Vodimo Vas u prestonicu kulture Evrope 2003. brojnim kafićima Graca, među kojima je i poznati
godine, drugi najveći grad Austrije, veliki univer- „ostrvo na reci Muri“, sjajnog arhitektonskog rešezitetski grad, grad najveće sajamske institucije u nja. Nakon obilaska grada, odlazak do tržnog cenAustriji... Nekoliko arhitektonskih rešenja ovog tra Seiersberg. Po završetku šopinga sledi polazak
grada koja se smatraju među najoriginalnijim u za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Evropi, mnoštvo studenata koji prolaze autentič- Treći dan NOVI SAD
nim ulicama, svirači violina na malim, uvučenim
Dolazak u Novi Sad u ranim jutarnjim satima.
trgovima... slika je koju ćete zauvek pamtiti sa Način plaćanja:
ovog kratkog putovanja.
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Prvi dan NOVI SAD
Procredit banke gotovinski ili na 5 rata putem
Polazak iz Novog Sada u 22:30h sa parkinga Že- čekova ili administrativne zabrane.
lezničke stanice kod Lokomotive. Noćna vožnja Cena aranžmana uključuje:
kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim za- Prevoz autobusom visoke turističke klase (klidržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih
ma, audio-video oprema), razgledanje Graca u
formalnosti.
pratnji vodiča, troškovi organizacije i realizacije
Drugi dan GRAC
putovanja.
Dolazak u Grac u jutarnjim satima. Panoramsko
razgledanje grada u pratnji vodiča: staro grad- Cena aranžmana ne uključuje:
sko jezgro koje se nalazi pod zaštitom Unesco-a, Međunarodno putno osiguranje, individualni
Landhaus, zgrada Opere, Glockenspiel, Katedrala, troškovi koji nisu predviđeni programom.
simboli grada – tvrđava Schlossberg sa satom-ku- Program je rađen na bazi 40 putnika. U slučaju
lom Clock Tower-om i čuveno arhitektonsko nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava
zdanje muzeja moderne umetnosti Kunsthaus... pravo da otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre
Nakon obilaska grada sledi slobodno vreme za puta. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizaindividualno razgledanje i opuštanje u mnogo- tora putovanja usaglašeni sa YUTA standardima.
SA NAŠIM AUTOBUSOM DO KRAJA SVETA
NAJPOVOLJNIJI NAJAM AUTOBUSA NEOPLAN - 51sedište
GARANTUJEMO:
• Sertifikate za domaći i inostrani saobraćaj
• Sigurnu i bezbednu vožnju
• Ljubazne vozače sa iskustvom
• Tehnički ispravno i uredno vozilo
INFORMACIJE I REZERVACIJE
Avenija putovanja
Veselina Masleše 12
Novi Sad
021/6313455
021/6314588
www.avenijans.com
GRAD DVA KONTINENTA
ISTANBUL
12.02.-17.02. / 12.03.-17.03. / 18.04.-23.04. /
30.04.-05.05./ 23.09.-28.09.
6 dana, 3 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
149€
Prvi dan NOVI SAD, BEOGRAD Polazak grupe iz Novog Sada, ispred
lokomotive sa železničke stanice u 16h, iz Beograda parking Sava centra (Savska strana) u 17:15h. Noćnja vožnja kroz Bugarsku sa usputnim
pauzama
Drugi dan ISTANBUL Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Po
dolasku, panoramsko razgledanje grada: Ataturk bulevar, Valensov
akvadukt, džamija Sulejmana Veličanstvenog, rezidencijalni kvart
Bešiktaš, Dolmabahče palata. Prelazak na azijsku stranu Istanbula,
preko Zlatnog roga i mosta Galata do vidikovca Čamlidža sa koga se
pruža veličanstven pogled na grad.... Slobodno popodne. Smeštaj u
hotel. Noćenje.
Treći dan ISTANBUL Doručak. Fakultativna poseta najlepših znamenitosti Itanbula: Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi dvorac, Hipodrom.
Slobodno vreme. Odlazak do hotela. Odmor. U večernjim satima fakultativni izlazak u jedan od brojnih nacionalnih restorana na “tursko
veče” sa tradicionalnom večerom i trbušnim plesom. Noćenje.
Četvrti dan ISTANBUL Doručak. Fakultativni odlazak na dnevno
krstarenje Bosforom u trajanju od 2 sata uz razgledanje grada: Zlatni
Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Ortokoj kvart,
Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula),
Devojačka kula, Jildiz palata. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada
Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme za kratak
predah. Nastavljamo razgledanje grada pešice. Eksterijerni obilazak:
Bajazitov trg sa Univerzitetom i džamijom, Kapali čaršija, Čemberlitaš
– stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje
središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk,
Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih
džamija na svetu. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
Peti dan ISTANBUL Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za
individualne aktivnosti, šoping ili ispijanje kafe i čaja u gradu, uživanje
u gradskoj atmosferi, ili fakultativni izlet do Dolamabahče palate koja
je izgrađena kraj Bosfora sredinom 19. veka, u kombinaciji baroka,
rokokoa i turskog imperjalnog stila. Palata je bila zvanična rezidencija
sultana. Okružena prelepim vrtom, ima 285 soba, 43 salona, šest hamama i raskošan enterijer. U popodnevnim satima polazak ka Srbiji.
Noćna vožnja preko Bugarske.
Šesti dan NOVI SAD, BEOGRAD Dolazak u Beograd potom i Novi
Sad u ranim podnevnim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Procerdit banke gotovinski ili na 5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom turističke klase (klima, audio-video oprema), tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj
sobi u hotelu kategorije tri zvezdice u Istanbulu, razgledanje grada
prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: troškovi medjunarodnog putnog
osiguranja, Fakultativni izleti Poludnevni izlet autobusom “Aja Sofija”,
Plava džamija, palata Topkapi i Antičkog hipodroma”. Cena 40 evra.
U cenu je uključeno: prevoz autobusom, ulaznice i usluge lokalnog
vodiča. Poludnevni izlet autobusom i brodom sa posetom Vaseljenske
patrijaršija i krstarenje Bosforom. Cena: 20 evra. U cenu je uključeno:
prevoz autobusom, plovidba brodom i usluge lokalnog vodiča. Poludnevni izlet “Palata Dolmabahče”. Cena: 25 evra. U cenu je uključeno:
ulaznica i lokalni vodič na našem jeziku. ”Tursko veče”. Cena: 30 evra.
U cenu je uključeno: večera u nacionalnom restoranu sa programom
i prevoz autobusom. Minimum za realizaciju fakultativnih programa
je 25 putnika.
NAJPOVOLJNIJE AVIO KARTE ZA CEO SVET
POZOVITE ODMAH ZA NAJBOLJE TARIFE
ISTANBUL
5 dana, 2 noći
13.03.-17.03. / 18.04.-22.04.
23.09.-27.09.
Detaljan program potražite u agenciji.
CENA ARANŽMANA:
129€
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
3
RAZGLEDANJE I SHOPPING
SARAJEVO
15.02.-16.02., 08.03.-09.03.,
VENECIJA
21.02.-24.02.2014. - Karneval*
16.05. - 19.05.2014.
12.09. - 15.09.2014.
4 dana, 1 noćenje, autobusom
22.03.-23.03.2014.
28.06.-29.06. specijal*,
23.08.-24.08.
2 dana, 1 noćenje, autobusom
CENA ARANŽMANA:
49€
SA POSETOM VIŠEGRADU I ANDRIĆGRADU
Prvi dan NOVI SAD SARAJEVO
Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice,
kod lokomotive u 05:30h. Vožnja preko Loznice
i Zvornika, sa pauzom u etno kompleksu na
Drini „Sunčana Reka“. Nastavak puta ka Sarajevu. Sledi obilazak grada u pratnji vodiča: Inat
kuća – Baščaršija – Morića han – Sebilj trg – Gazi
Husrefbegova džamija – Latinska ćuprija (Principov most) – Begov Bezistan – katolička katedrala – jevrejska mahala – Svrzina kuća (pregled
kulture življenja u Sarajevu tokom Osmanskog
Carstva, uz prikaz tradicionalnog načina pripreme «turske kave») – stara pravoslavna katedrala
na Varoši. Nakon završetka razgledanja sledi
slobodno vreme u centru grada za individualan
program i degustaciju ćevapa. Smeštaj u hotel.
Noćenje.
Drugi dan SARAJEVO VIŠEGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak na Vrelo
Bosne i uživanje u prelepom, svojevrsnom par-
ku prirode. Povratak za Srbiju preko Višegrada
gde je planiran odlazak do čuvene ‘’Na Drini
Ćuprije“, mosta Mehmed paše Sokolovića iz
1577. godine i poseta Andrićgradu, nastalom
kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjovekovnom gradu inspirisanog delima i likovima
nobelovca Ive Andrića. Dolazak u Novi Sad očekuje se u kasnim večernjim časovima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procredit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu iznosi 15 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase, smeštaj u hotelu sa
3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi noćenja sa doručkom (maksimalna udaljenost od centra grada
je 8 km), pratilac grupe za vreme putovanja,
troškovi organizacije i realizacije.
Cena aranžmana ne uključuje: Piće u kompleksu „Sunčana Reka“, ulaznicu za Svrzinu kuću
(1.5e), Ulaznica u kompleks Vrelo Bosne (1.5e),
ulaznica u kompleks Andrićgrad (1.5e).
*100 godina od početka
PRVOG SVETSKOG RATA
Podsećamo Vas da se 28.06. obeležava 100
godina od početka Prvog svetskog rata. Sarajevo kao istorijsko mesto gde se odigrao događaj koji je inicirao rat će posebno obeležiti
ovaj i ne tako slavan jubilej evropske istorije.
Dok neki pokušavaju da revidiraju istoriju
mi Vas vodimo na lice mesta...Program prilagodjen jubileju potražite u agenciji!
PRAG
CENA ARANŽMANA:
Prvi dan NOVI SAD Polazak iz Novog Sada, u
19:00h, Beograda u 19:00 /transfer do rumske
raskrsnice/. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije.
Noćna vožnja.
Drugi dan TRST – PALMANOVA – LIDO DI JESOLO Dolazak u Trst. Posetićemo prelepi grad, koji
je prigrlio more i u potpunosti se stopio sa njim.
Panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon,
Ponte Roso...Slobodno vreme za Illy espresso koji
se proizvodi upravo u ovom gradu. Nastavak putovanja do Palmanova outlet centra. Slobodno
vreme za šoping. Kraće putovanje do Lido di Jesola. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
Treći dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA Doručak.
Odlazak u luku Punto Sabbioni. Vožnja brodićem
od luke Punto Sabioni do istorijskog centra Venecije. Panoramski obilazak: Tamnica u kojoj je
bio zatočen čuveni Kazanova, legende o Mostu
Uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv.Đorđa
na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja
kovnica mletačkih cekina), “Stubovi smrti”, Duždeva palata – sedište moći Mletačke republike,
Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Sv.Marka, Bazilika Sv.Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik, Astronomski sat…
Šetnja do obala Kanala Grande i prelepog Ponte
Rialta... U popodnevnim časovima povratni transfer brodićem do luke Punto Sabioni. Polazak ka
Srbiji. Noćna vožnja.
Četvrti dan NOVI SAD Dolazak na mesto polaska se očekuje u jutarnjim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivrednosti po
prodajnom kursu Pro Credit banke na dan uplate,
u 5 jednakih mesečnih rata.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu 20 €, doplata za polazak iz Beograda, transfer do rumske raskrsnice 10 € po osobi.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom
visoke turističke klase (klima/video) na navedenoj relaciji, smeštaj u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3
sobama u Lido Di Jesolo ili okolnim mestima,
na bazi 1 noćenja sa doručkom, razgledanje,
vodič-pratilac grupe, troškovi organizacije i realizacije aranžmana.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunardno
putno osiguranje, turističku taksu koja se plaća na
licu mesta oko 1,5 € po osobi po danu. Doplata za
vožnju brodom od Putno Sabbionia do istorijskog
dela Venecije –15 € povratna karta na licu mesta.
*POLAZAK 21.02.-24.02.
od kojih će Vam zastati dah. Ne propustite događaj na kojem je sve dozvoljeno osim jednog
- da se skine maska. Prema programu karnevala
u 12h biće održan Let Anđela na Trgu Svetog
Marka, koji korene vuče još od postanka Venecije. Spuštanjem niz konopac sa tornja kampanile,
osoba kostimirana u lik anđela ukazaće posebnu počast Duždu koji će je zagrliti i na taj način
otvoriti karneval. Obilazak znamenitosti grada
je prilagođen Karnevalu - zbog velikih gužvi
obilazak sa vodičem će biti otežan i prilagođen
situaciji na ulicama
Karneval u Veneciji je jedinstveni događaj
kontrolisanog ludila, šarenila boja ispunjenog
duhom srednjeg veka, kada su ove igre bile
odraz života. Očekuje Vas nesvakidašnja parada
umetnički odrađenih maski, igara i performansa
BLED I
LJUBLJANA
ZA DAN ZALJUBLJENIH
14.02. - 18.02. 2014.
5 dana, 2 noćenja, autobusom
MAGIJA ZLATNOG GRADA
Prvi dan NOVI SAD Polazak iz Novog Sada
22:00h sa parkinga kod lokomotive na železničkoj stanici. Putovanje kroz Mađarsku sa
usputnim pauzama, radi odmora i obavljanja
graničnih formalnosti.
menik Karlu IV. Dolazak u Staromestske namesti
na Starogradski Trg sa čuvenim astronomskim
satom “Orloj”, Vaclavske Namesti, Nacionalni
Muzej, Pozorište i čuvena Barutna Kula. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Drugi dan BRATISLAVA PRAG Dolazak u ranim
jutarnjim satima u Bratislavu. Obilazak glavnih
znamenitosti. Putovanje prema Pragu. Dolazak
u Prag. Jedinstvena prilika da se upoznate i doživite grad za koji kažu da ima posebnu magiju,
grad sa hiljadu tornjeva – zlatni Prag. Obilazak
Praškog Dvorca na Hradčanima. Panoramsko
katedrale Svetog Vita sa kapelom Sv. Venceslava i grobnicama čeških kraljeva, stare Kraljevske
Palate, Vladislavove Dvorane, bazilike Sv. Đorđa... Nastavak razgledanja kroz Malostranske
namesti, Karlov Most, Stara Kula na mostu, spo-
Treći dan DREZDEN Doručak. Fakultativno
odlazak u Drezden. Razgledanje grada u pratnji vodiča. Grad koji nazivaju Firencom na Elbi,
grad koji se nakon bombardovanja digao kao
feniks iz pepela, grad čija obnova traje do danas.
Povratak za Prag i hotel. Mogućnost organizovanja krstarenja Vltavom. Noćenje.
Četvrti dan KARLOVE VARI Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno odlazak na razgledanje
Karlovih Vary, poznatog banjskog i turističkog
mesta. Šetnja užim gradskim jezgrom, poseta
CENA ARANŽMANA:
Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi, banjskim izvorima
i degustacija banjske vode. Povratak za Srbiju
CENA ARANŽMANA:
Peti dan NOVI SAD Dolazak u Srbiju u ranim
jutarnjim satima
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima/video) na
navedenoj relaciji, smeštaj u Pragu u hotelu sa
3* na bazi 2 noćenja sa doručkom, razgledanje
Praga uz pratnju vodiča, vodič-pratilac grupe,
troškovi organizacije i realizacije aranžmana,
Cena aranžmana ne uključuje: Krstarenje Vltavom sa večerom 20 eur, Karlove Vary – 20 eur,
Drezden 30 eur, putno osiguranje.
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
4
01.03. - 02. 03.2014.
02.08. - 03.08.2014.
2 dana, 1 noćenje, autobusom
89€
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procredit banke gotovinski ili na
5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
80€
Prvi dan NOVI SAD LJUBLJANA BLED Sastanak grupe kod lokomotive na železničkoj stanici
u Novom Sadu u 01:00, polazak iz Beograda
01:00h Sava centar – savska strana, transfer do
rumske raskrsnice. Noćna vožnja preko Hrvatske
sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dolazak u Sloveniju u ranim jutarnjim satima.
Obilazak slovenačke prestonice u pratnji vodiča: Zmajski most – simbol Ljubljane, Prešernov
Trg, Tromostovlje, Ljubljanski grad, Parlament.
Slobodno vreme. Polazak za Bled. Smeštaj u
hotel. Noćenje.
Drugi dan BLED POSTOJNA NOVI SAD Doručak. Šetnja Bledskim jezerom, mogućnost odlaska do veličanstvenog grada na litici. Slobodno
vreme na Bledu za šetnju pored jezera i predah
uz kafu i originalnu bledsku šnitu. Polazak prema Postojni. Obilazak Postojnske jame (fakultativno). Povratak za Srbiju. Dolazak u Srbiju u
kasnim noćnim satima
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
79€
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu
sobu 15 €. Doplata za polazak iz Beograda 10 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio, video)
na navedenim relacijama, smeštaj u hotelu 3***
na Bledu, na bazi jednog noćenja sa doručkom,
obilasci prema programu, osim individualnih
obilazaka (Bledski grad/tvrdjava - 8 eur, Postojnska jama 20 eur), vodič za vreme trajanja
putovanja, organizacija i realizacija putovanja
Cena aranžmana ne uključuje: troškove međunarodnog putnog osiguranja, individualne
troškove
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
5
PEČUJ
VILANY
BERLIN
05.03.-09.03.2014.
5 dana, 3 noćenja, autobusom
08.03. - 09.03.2014.
2 dana, 1 noćenje, autobusom
CENA ARANŽMANA:
59€
Prvi dan NOVI SAD - PEČUJ Polazak u 05.30h
iz Novog Sada kod lokomotive na železničkoj
stanici. Putovanje ka Mađarskoj, te vožnja do
sela Vilany. Imaćemo priliku da posetimo jedno od najpoznatijih vinskih regiona Mađarske.
Obilazak sela, sa posetom jednom od brojnih
vinski podruma. Putovanje nastavljamo ka Pečuju. Dolazak u Pečuj. Razgledanje glavnih znamenitosti grada: Kiralj ulica, pozorište, Gradska
kuća, Županijska kuća, Gazi-Kasim pašina džamija, katedrale... Smeštaj u hotel. Mogućnost
fakultativnog odlaska u jedan od brojnih pečujskih tradicionalnih restorana na večeru. Noćenje.
Drugi dan PEČUJ – ŽOLNAJ Doručak. Poseta kulturnom centru grada, Žolnaju. Ovaj deo
grada, danas je oživljena legenda Pečuja, koju
posećuju turisti iz celog sveta u potrazi za kreativnim iskustvom i uzbudljivom avanturom u
svetu keramike. Prostire se na 50.000m2, tu su
smeštene najvažnije kulturne institucije grada,
VILANY - BISER MAÐARSKOG VINSKOG
TURIZMA I PEČUJ GRAD KULTURE, SAVRŠENA SU
KOMBINACIJA ZA JEDAN DRUGAČIJI VIKEND
izložbe, univerzitetski kvart, koncertne i konferencijske dvorane, centar za posetioce, prodavnica suvenira Žolnaj, kafići, restorani. Slobodno
vreme za individualne aktivnosti, shoping u tržnom centru Arkad.. Oko 17h povratak za Srbiju
sa usputnim pauzama. Dolazak u Novi Sad, u
večernjim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu 25 €. U dinarskoj protivrednosti
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom turističke klase (klima, audio-video oprema),
smeštaj u hotelu 3*** u Pečuju na bazi noćenja
sa doručkom, razgledanje prema programu putovanja u pratnji vodiča, troškovi organizacije i
realizacije putovanja.
SAVRŠEN ODMOR POČINJE OVDE
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno
putno osiguranje, individualni troškovi koji nisu
predviđeni programom, degustaciju vina u selu
Vilany, večeru u Pečuju do 15eur po osobi.
WELLNESS VIKEND
PEČUJ HARKANJ
26.04.-27.04. 2014.
24.05.-25.05.2014.
05.07.-06.07.2014.
Navedeni polasci su koncipirani tako da se prvi
dan obilazi Pečuj, dok drugi dan je predviđen
za kupanje u banji Harkanj. Detaljan program
putovanja potražite u agenciji. Cena programa
na bazi 1 noćenja sa doručkom.
CENA ARANŽMANA:
59€
BEČ
07.03. - 09.03.2014.
27.06. - 29.06.2014.
25.07. - 27.07.2014.
3 dana, 1 noćenje, autobusom
CENA ARANŽMANA:
Prvi dan NOVI SAD Polazak Iz Novog Sada u
23:30h- sa parkinga kod Lokomotive. Noćna
vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih
formalnosti.
Drugi dan PARNDORF BEČ Dolazak u Parndorf–najatraktivniji outlet grad u Evropi, sa gotovo 200 brendiranih prodavnica. Slobodno
vreme za šoping. Nastavak putovanja prema
Beču. Dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje
grada u pratnji vodiča: Hudertvaser, haus Ring,
Opera, Parlament, Hofburg, Katedrala Svetog
Stefana... Slobodno vreme u centru grada. Smeštaj u hotel. Fakultativno – večera sa jednim
pićem u boemskoj četvrti Grincig. Povratak u
hotel. Noćenje.
Treći dan BEČ ŠENBRUN NOVI SAD Doručak.
69€
Napuštanje hotela. Fakultativna poseta kraljev- Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodskom dvorcu Šenbrun sa prekrasnim parkom. no putno osiguranje, individualni troškovi koji
Slobodno vreme u baštama dvorca. Povratak za nisu predviđeni programom, Fakultativni izleti
Srbiju. Putovanje preko Mađarske sa usputnim – Šenbrun–20 € , Grincig – 25 €.
zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Novi Sad
u večernjim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Procerdit banke na 5 jednakih mesečnih rata putem čekova ili administrativne zabrane
3 dana, 2 noći
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu 25 €. Doplata za polazak iz Beograda 10 €.
26.06. - 29.06.2014.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobu4
dana,
2 noćenja, autobusom
som turističke klase ( klima, audio-video opreDetaljan
program
potražite u agenciji.
ma ), smeštaj u hotelu 3***., na bazi jednog noćenja sa doručkom, panoramsko razgledanje
Beča u pratnji vodiča, troškovi organizacije i
CENA ARANŽMANA:
realizacije putovanja.
CARSKI BEČ
115€
Za oba programa agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put. Uz ovaj program važe opšti uslovi
putovanja turističke agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
6
Čitav „sistem putovanja“ se pojavljuje na ovom
sajmu: destinacije, tur operatori, booking sistemi, softveri za sve vrste turističkih usluga, hoteli,
avio kompanije i svi drugi dobavljači, koji žele
da ulepšaju najlepše dane u godini svojim korisnicima
Prvi dan BEOGRAD NOVI SAD BERLIN Polazak
iz Beograda, ispred Sava Centra u 16:00h, i iz
Novog Sada, ispred Lokomotive, sa Železničke
stanice, u 17:30h. Vožnja ka Nemačkoj, sa kraćim pauzama radi pauza i obavljanja graničnih
formalnosti.
Drugi dan BERLIN Dolazak u Berlin u prepodnevnim satima. Sledi odlazak u razgledanje
grada: Trga Republike, ulice koja vodi do nekadašnjeg središta istočnog Berlina - Bulevara
Unter der Linden, Frideihštrase, trga Gendarmenmarkt, Istorijskog muzeja (nekadašnjeg parlamenta Istočne Nemačke), Berlinske katedrale,
Aleksandar Placa, Gradske skupštine, Crkve Sv.
Marije, bulevara Karla Marksa, Ostrvo muzeja,
muzeja KGB-a, mesta Hitlerovog bunkera, Tirgarten parka, Viktorijinog parka, Berlinske sinagoge,
Olimpijskog stadiona, Berlinskog zida, palate
Šarlotenburg, Brandenburške kapije... Nakon razgledanja sledi slobodno poslepodne u centru
grada. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan BERLIN Doručak. Odlazak na Sajam,
gde sledi celodnevni boravak ili slobodno vreme
za obilazak nekog od brojnih muzeja. Povratak
u hotel. Noćenje.
Četvrti dan BERLIN PRAG Doručak. Napuštanje
hotela. Odlazak na sajam ili slobodno vreme u
centru grada (preporuka agencije: odlazak u neki
od sjajnih Berlinskih muzeja). U poslepodnevnim
satima sledi polazak za Prag. Dolazak u Prag u
večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Peti dan PRAG NOVI SAD BEOGRAD Doručak.
Napuštanje hotela. Odlazak u centar grada gde
je predviđeno slobodno vreme za individualne
CENA ARANŽMANA:
249€
aktivnosti, razgledanje, šoping... Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Slovačku i Mađarsku. Dolazak
u Novi Sad i Beograd je predviđen u noćnim
satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procredit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu iznosi 90 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom
visoke turističke klase, smeštaj u hotelu sa 3* u
1/2 i 1/3 sobama na bazi noćenja sa doručkom u
Berlinu i na bazi jednog noćenja sa doručkom u
Pragu, razgledanje Berlina, pratilac grupe za vreme putovanja, troškovi organizacije i realizacije.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno
osiguranje, ulaznicu za sajam.
OPATIJA I
PULA
sa posetom Brionima
15.03.-16.03.2014.
2 dana, 1 noćenje, autobusom
CENA ARANŽMANA:
99€
Prvi dan NOVI SAD OPATIJA PULA Polazak iz
Novog Sada kod lokomotive na železničkoj stanici u 06h. Dnevna vožnja kroz Srbiju I Hrvatsku
do Opatije. Elegantna i slikovita, smeštena u
Kvarnerskom zalivu, može se pohvaliti najdužom turističkom tradicijom u Hrvatskoj. Kontrast mora i planina, raskošno zelenilo parkova,
kristalno plavo more i istorijska zdanja učinile
su Opatiju biserom Jadrana. Obilazak gradskog
jezgra u pratnji vodiča. Slobodno vreme za šetnju ili kaficu uz obalu mora. Nastavak putovanja
ka Puli. Pula je najveći grad Istarske županije,
smeštena u prelepom zalivu. Grad ima dugu
tradiciju vinarstva, ribarsta i turizma, a administrativni centar Istre još je od rimskog doba.
Razgledanje Pule u pratnji vodiča. Slobodno
vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Drugi dan BRIONI/PULA NOVI SAD Doručak.
Fakultaitivni izlet na Brione. Za putnike koji ne
idu na fakultativi izlet slobodan dan u Puli. Kratko fakultativno putovanje i razledanje Brionskih
ostrva vodi Vas u otkrivanje neprocenjivog prirodnog bogatstva koje čuva Nacionalni park.
Nekada je tu bila rezidencija jugoslovenskog
predsednika Tita koji je uživao u zoološkom
vrtu s brojnim egzotičnim životinjama. Najznačajnija arheološka bogatstva su ostaci rimske
rustikalne vile iz 1. veka, treba izdvojiti i arheološki muzej u venecijanskoj palati iz 16. veka i
gotičku crkvu Sv. Germana iz 15. veka. Povratak
u Pulu. Polazak iz Pule ka Novom Sadu oko19h.
Vožnja preko Hrvatske i Srbije, dolazak u Novi
Sad u ponoćnim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Cena aranžmana uključuje: prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio, video)
na navedenim relacijama, smeštaj u hotelu 3*
na bazi noćenja sa doručkom, obilazak Opatije,
vodiča grupe, troškovi organizacije i realizacije
programa.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno-zdravstveno osiguranje, fakultativni izlet u
Pulu 30 eur po osobi.
Za oba programa agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put. Uz ovaj program važe opšti uslovi
putovanja turističke agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
7
KRAKOV I VARŠAVA
PRAG I PLZEN
sa Aušvicom i Veličkom
PIVSKA TURA
10.04.2014. - 14.04.2014.
5 dana, 2 noćenja, autobusom
27.03. - 31.03. 2014.
5 dana, 2 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
99€
Prvi dan NOVI SAD Polazak iz Novog Sada kod
lokomotive na železničkoj stanici. Putovanje
kroz Mađarsku sa usputnim pauzama, radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
Drugi dan PRAG Dolazak u Prag u jutarnjim satima. Odlazak na razgledanje grada. Jedinstvena
prilika da se upoznate i doživite grad za koji kažu
da ima posebnu magiju. Obilazak Praškog Dvorca na Hradčanima, nastavak razgledanja kroz
Malostranske namesti, Karlov Most, Stara Kula
na mostu, spomenik Karlu IV. Dolazak na Starogradski Trg sa čuvenim astronomskim satom
“Orloj”. Odlazak u jednu od brojnih živopisnih
pivnica Praga, gde ćete imati priliku da napravite
uvertiru u degustaciju piva Praga, ali i probate
češke specijalitete Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan STAROPRAMEN PIVARA, STRAHOVSKI MANASTIR Doručak. Dan predvidjen za
detaljno upoznavanje sa istorijom i tradicijom
u proizvodnji piva. Fakultativno obilazak Staropramen pivare – vizitorskog centra. Obilazak
SKUPI DRUŠTVO I KRENI!
traje oko sat vremena. Imaćete priliku da vidite
istorijsku postavku o razvitku pivare, video projekciju o tehnologiji proizvodnje piva, posetu
modernih podruma, demonstraciju tradicionalnog procesa proizvodnje piva. Nakon obilaska
odlazak u Strahovski manastir, obilazak stare
manastirske pivnice i degustacija piva. Povratak
u hotel. Noćenje.
Četvrti dan GRAD PLZEN I PILSNER URQUELL
Doručak. Napuštanje hotela. Putovanje prema
gradu Plzenu. Grad koji je nominovan za evropsku prestonicu kulture 2015, sa brojnim zanmenitostima. Plzen je i grad u kojem se može
upoznati istorija i tradicija u proizvodnji piva,
posetom fabrike Pilsner Urquell. Ova fabrika je
sinonim za tradiciju proizvodnje piva ne samo u
Češkoj već i čitavom svetu. Fakultativno turistička tura kroz pivaru, uz obilazak starih muzejskih
proizvodnih pogona gde se pivo proizvodi od
1842. godine. Polazak za Srbiju u popodnevnim
satima.
CENA ARANŽMANA:
Peti dan Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim
satima.
Način plaćanja: Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, u 5 mesečnih rata. Doplata za
polazak iz Beograda 10 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima/video) na
navedenoj relaciji, smeštaj u Pragu u hotelu sa
3* na bazi 2 noćenja sa doručkom, razgledanje
Praga uz pratnju vodiča, vodič-pratilac grupe,
troškovi organizacije i realizacije aranžmana.
Cena aranžmana ne uključuje: međunarodno
putno osiguranje, prema cenovniku Delta generali, posetu Staropramen pivari i Strahovskom
manastiru sa degustacijom po jedne vrste piva
i prevozom 15 €, ulaznica i degustacija piva u
Pilsner Urquell u Plzenu 10 €, krstarenje Vltavom sa večerom 20 €.
DVORCI
MAÐARSKE
29.03. - 30.03.2014.
14.06. - 15.06. 2014.
06.09. - 07. 09. 2014.
2 dana, 1 noćenje, autobusom
CENA ARANŽMANA:
Prvi dan BEOGRAD NOVI SAD FERTOD Polazak iz Beograda u 00:30 h ispred Sava Centra,
iz Novog Sada u 01:40h kod Lokomotive na
železničkoj stanici. Putovanje uz povremene
pauze do Fertoda. Poseta i obilazak jednog
od najlepših dvoraca Mađarske – dvorca Esterhazi. Ovaj zamak iz XVIII veka pokazaće nam,
ne samo svoj aristokratski raskoš, luksuzni nameštaj, kineski porcelan, francuski nameštaj
tapaciran flamanskim goblenima, već će nam
približiti i rad Jozef Hajdna, koje je na dvoru
proveo najproduktivnije stvaralačke godine.
Nakon obilaska, put nastavljamo ka Kesthelju.
Poseta dvorca Feštetić, koji je sa svojih 100 soba,
četvrti , po veličini dvorac u Mađarskoj. Danas
svojom postavkom prikazuje život aristokratije
toga vremena. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
Drugi dan BALATON HEREND NOVI SAD BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak
za Tihanj, etno selo, koje se nalazi na poluostrvu jezera Balaton. Slobodno vreme. Nastavak
putovanja za Herend. Po dolasku fakultativno
obilazak čuvenog muzeja porcelana Herendi.
Nastavak puta ka Vespremu. Obilazak centra
grada. Slobodno vreme. Nastavak putovanja
do Sekešfehervara. Šetnja centrom grada. Polazak za Srbiju. Predviđeni dolazak u Novi Sad
/ Beograd u večernjim satima.
Način plaćanja: u dinarskoj potivrednosti po
prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate, odloženo u 5 mesečnih rata – čekovima gradjana ili putem administrativne zabrane
80€
Cena aranžmana uključuje: Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj
u hotelu 3* na Balatonu na bazi polupansiona,
obilasci prema programu, usluga turističkog vodiča, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: Individualni
troškovi koji nisu predviđeni programom, međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Fakultativni izleti: paket ulaznica 30 eur-(dvorac
Esterhazi, dvorac Feštetić , Žolnaj muzej, muzej
Herendi )
Napomena: Za polazak iz Beograda neophodan je minimum od 10 putnika
Za oba programa agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put. Uz ovaj program važe opšti uslovi
putovanja turističke agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
8
115€
Prvi dan SRBIJA Polazak u 18:00h iz Beograda
ispred Sava Centra, sa savske strane, u 19.30h iz
Novog Sada sa Železničke stanice, ispred Lokomotive. Putovanje kroz Mađarsku.
Drugi dan KRAKOV Nastavak putovanja kroz
Slovačku. Pre podne dolazak u Krakov, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Smeštaj u hotel. Razgledanje
Krakova, čije se staro gradsko jezgro nalazi na
prvoj listi svetske kulturne baštine UNESCO-a.
Slobodno vreme. Noćenje.
Treći dan VARŠAVA Doručak. Slobodan dan u
Krakovu ili fakultativni odlazak (ekspresnim vozom) u Varšavu glavni grad Poljske. Po dolasku u
Varšavu transfer do najlepšeg varšavskog parka
Lazienki, zatim obilazak ulice Novi Švjat, glavne
trgovačke ulice. Odatle šetnja Kraljevskim putem: spomenik Nikoli Koperniku, Kazimježovska
palata, Predsednička palata, spomenik Adamu
Mickjeviču, Crkva sv. Ane, jedna od najstarijih
građevina Varšave. Dolazak do starog gradskog
jezgra Varšave, koje se nalazi pod zaštitom
UNESCO-a. Razgledanje Dvorskog trga, zatim
MALA POLJSKA TURA
odolazak na Rynek, neobično slikovit trg, sa
tradicionalnim poljskim restoranima, kafeima
i prodavnicama Završetak šetnje pred Barbakanom (tvrđavom predstraže). Slobodno vreme. Transfer do železničke stanice. U večernjim
satima polazak ekspresnim vozom za Krakov.
Dolazak u Krakov. Noćenje.
Četvrti dan RUDNIK SOLI AUŠVIC Doručak.
Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Krakovu
ili fakultativna poseta poznatom rudniku soli
Vjelička, koji se nalazi na prvoj UNESCO-ovoj
listi. Posle podne dolazak u Aušvic. Fakultativna
poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom
koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau. Povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim
časovima. Putovanje kroz Slovačku i Mađarsku.
Popusti i doplate: Doplata za jednokrevetnu
sobu 40 €.
Cena aranžmana uključuje: prevoz autobusom visoke turističke klase, smeštaj u hotelu
3*** u Krakovu, na bazi 2 noćenja s doručkom
(švedski sto) u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, razgledanje Krakova, uz pratnju vodiča,
vodič grupe, troškove organizacije putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: međunarodno
putno osiguranje putnika, fakultativne izlete:
Varšava 65 € (cena obuhvata: povratnu voznu
kartu, transfere prilikom razgledanja grada,
pratnju lokalnog vodiča na srpskom jeziku),
rudnik soli Velička 20€, logor Aušvic 20€, paket
ukaznica za lokalitete u Krakovu 20 €. Minimalan broj osoba za realizaciju svih izleta je 20.
Peti dan SRBIJA Nastavak putovanja. Pre podne povratak u Novi Sad, odnosno Beograd.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
PRAG
20.04.-24.04.2014.
05.06.- 09.06.2014.
14.08.-18.08.2014.
5 dana, 2 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
130€
Prvi dan BEOGRAD NOVI SAD Polazak iz Beograda u 21: 00 h, sa parkinga kod Sava centra,
polazak u 22:00h iz Novog Sada kod lokomotive
na železničkoj stanici, iz Vrbasa u 23:00h na dogovorenom mestu. Putovanje kroz Mađarsku.
Drugi dan PRAG Dolazak u Prag u jutarnjim
satima. Odlazak na razgledanje grada. Obilazak
Praškog Dvorca na Hradčanima, katedrale Svetog Vita sa kapelom Sv. Venceslava i grobnicama
čeških kraljeva, stare Kraljevske Palate, Vladislavove Dvorane, bazilike Sv. Đorđa... Nastavak
razgledanja kroz Malostranske namesti, Karlov
Most, Stara Kula na mostu, spomenik Karlu IV.
Dolazak u Staromestske namesti na Starogradski Trg sa čuvenim astronomskim satom “Orloj”,
praški geto Jevrejska Četvrt sa desetak sinagoga,
Vaclavske Namesti, Nacionalni Muzej, Pozorište i
čuvena Barutna Kula. Slobodno vreme Smeštaj
u hotel. Mogućnost organizovanja krstarenja
Vlatavom. Noćenje.
Treći dan KARLOVE VARY Doručak. Odlazak
u Karlove Vary. Obilazak i razgledanje Karlovih
Vary, poznatog banjskog i turističkog mesta i
jednog od najlepših srednjeevropskih gradova.
Šetnja užim gradskim jezgrom, poseta Ruskoj
Pravoslavnoj Crkvi, banjskim izvorima i degustacija banjske vode. Povratak u Prag. Noćenje.
Četvrti dan KARLŠTAJN SRBIJA Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno prepodne u centru
grada za individualne aktivnosti ili fakultativna
poseta prelepom zamku Karlštajn iz XIV veka, u
kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome
se čuva replika krune čeških kraljeva. Polazak za
Srbiju oko podneva.
Peti dan SRBIJA Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.
Način plaćanja:U dinarskoj protivrednosti po
prodajnom kursu Pro Credit banke na dan uplate.
U 5 jednakih mesečnih rata
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu 40 €, doplata za polazak iz Beograda 10 €.
U cenu aranžmana uključeno: Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima/video) na
navedenoj relaciji, smeštaj u Pragu u hotelu sa
3* na bazi 2 noćenja sa doručkom, razgledanje
Praga, vodič-pratilac grupe, troškovi organizacije
i realizacije aranžmana.
U cenu aranžmana nije uključeno: međunarodno zdravstveno osiguranje, Zamak Karlštajn
(sa ulaznicom) – 20 € po osobi, Karlove Vary 20 €,
krstarenje sa večerom 20 €.
Za oba programa agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put. Uz ovaj program važe opšti uslovi
putovanja turističke agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
9
USKRS NA
KRFU
17.04.-22.04.2014.
6 dana, 3 noćenja
CENA ARANŽMANA:
199€
Prvi dan NOVI SAD – BEOGRAD Polazak za
Grčku u 16:00h iz Novog Sada sa Železničke
Stanice ispred Lokomotive, u 17:30 iz Beograda
kod Sava Centra. Putovanje kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa pauzama.
Drugi dan VELIKI PETAK GRAD KRF Dolazak u
grad-luku Igumenica. Vožnja trajektom do ostrva
Krfa. Dolazak na ostrvo i u glavni grad Krf, na Veliki Petak, gde su po ulicama već okupljeni horovi,
orkestri, turisti. Obilazak grada Krfa: Liston, trg
Espianada, stara tvrđava,... Odlazak u Ipsos u
kasnim popodnevnim satima i smeštaj u hotel.
Večera. Noćenje.
Treći dan VELIKA SUBOTA GRAD KRF Doručak.
Odlazak u grad Krf, na ceremoniju proslave Velike Subote. Odlazak u crkvu Svetog Spiridona
na ceremoniju iznošenja plaštanica i iznošenja moštiju Svetog Spiridona, zaštitnika ostrva. Potom je planirano prisustvovanje svetski
poznatoj krfskoj ceremoniji bacanja ćupova.
Nakon završene ceremonije sledi okupljanje
grupe i fakultativni odlazak u Srpsku Kuću, a
potom odlazak brodićem na ostrvo Vido, gde
se obilazi mauzolej, 8000 poginulih srpskih
vojnika. Povratak u hotel na večeru, a potom
sledi ponovni odlazak u grad Krf, gde se na trgu
Espianada slavi Uskrs, uz zapaljene sveće, filharmonijske orkestre i veliki vatromet. Povratak u
hotel. Noćenje.
Četvrti dan USKRS NA KRFU Doručak. Slobodno vreme za kupanje i odmor. Polazak za glavni
grad Krf. Odlazak na Uskršnju liturgiju. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Peti dan NA KRFU Doručak. Napuštanje hotela.
Odlazak u grad Krf i fakultativni odlazak u posetu palati Ahileon, izgrađenoj po želji kraljice
Sisi. Palata se nalazi deset kilometara južno od
glavnog grada Krfa i dizajnirana je sa mitskim
herojem Ahilejom kao glavnim motivom. Nakon
obilaska impozantne palate odlazak u luku na
trajekt za povratak u Srbiju. Noćna vožnja kroz
Grčku, Makedoniju i Srbiju.
Šesti dan BEOGRAD NOVI SAD Dolazak u Be-
ograd i Novi Sad u jutarnjim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
sobu 60 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio, video) na svim navedenim relacijama, Trajekt:
Igumenica – Krf – Igumenica, smeštaj u mestu
Ipsos (15 km severno od glavnog grada Krfa),
u 1/2 i 1/3 sobama na bazi tri polupansiona,
Obilazak grada Krfa i svi obilasci po programu,
Vodič – pratioc, troškovi organizacije i realizacije
programa.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno zdravstveno osiguranje, Fakultativnu posetu
ostrvu Vido (vožnja brodićem i obilazak mauzoleja)–15€, fakultativnu posetu palati Ahileon – 15€.
TREBINJE
DUBROVNIK
MOSTAR
30.04. - 03.05.2014.
26.06. - 29.06.2014.
4 dana, 2 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
polazak 30.04. - 99 €
polazak 26.06. - 110 €
Prvi dan NOVI SAD INĐIJA Polazak iz Novog
Sada u 20:00h sa parkinga kod lokomotive na
železničkoj stanici, polazak u 21:00 čas sa parkinga ispred Opštine u Inđiji (Indjija polazak
26.06). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi
odmora.
Drugi dan TREBINJE Dolazak u Trebinje. Obilazak grada sa vodičem: manastir hercegovačka
Gračanica u kojem je sahranjen poeta Jovan Dučić, odolazak u manastir Tvrdoš. Poseta manastiru .Šetnja starim ulicama grada na Trebišnjici.
Smeštaj u hotel. Slobodno vreme, mogućnost
posete Muzeju Hercegovine. Večera. Noćenje.
Treći dan DUBROVNIK Doručak. Polazak za
Dubrovnik. Obilazak starog grada u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme za individual-
ne aktivnosti. Povratak u Trebinje u večernjim
časovima. Večera. Noćenje.
Četvrti dan MOSTAR TJENTIŠTE NOVI SAD Doručak. Napuštanje hotela. Vožnja autobusom do
Mrkonjića, rodnog mesta Vasilija Ostroškog. Odlazak u manastir Žitomislić. Nastavak putovanja do
Mostara. Obilazak grada sa lokalnim turističkim
vodičem - spomen kuća Svetozara Ćorovića, stari most... Slobodno vreme u uskim mostarskim
ulicama sa mnoštvom suvenirnica i restorana...
Polazak za Srbiju, kraća pauza na Tjentištu... Dolazak u Inđiju u kasnim večernjim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski ili na
5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
Cena aranžmana uključuje: prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj
na bazi 2 polupansiona, u hotelu 3* u Trebinju,
obilasci Trebinja, Dubrovnika, Mostara prema
programu, usluge turističkog vodiča, troškovi
organizacije i realizacije programa.
Cena aranžmana ne uključuje: individualni
toškovi koji nisu predviđeni programom, fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje.
Fakultativni izleti: Trebinje: Muzej Hercegovine - 1 €; Dubrovnik: Gradske zidine i Tvrdjava Lovrijenac - oko12 €, Knežev dvor - oko 6 €,
Pomorski muzej - oko 5,50 Eur, Mostar: Muzej
Hercegovine - 1,50 €.
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
10
RASKOŠ ČETIRI DVORCA
DVORCI BAVARSKE
30.04. - 05.05.2014.
13.08. - 18.08.2014.
6 dana, 3 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
najvećem bavarskom jezeru Kim - “Bavarsko more”. Vožnja brodom
oko 20 minuta do dvorca Herenhimze koji je izgradio Ludvig II. Biće to
jedinstvena prilika da vidite dvorac koji je građen po uzoru na Versaj.
Nakon obilaska palate i muzeja Ludviga II, povratak brodom u luku i
kraća vožnja. Nastavak putovanja ka Srbiji, uz usputne pauze.
Šesti dan Dolazak u Novi Sad u jutarnjim satima, oko 6 h.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Procerdit banke gotovinski ili na rata putem čekova ili administrativne
zabrane do 15.12.2013.
199€
Prvi dan BEOGRAD/NOVI SAD Sastanak putnika Beograd, parking
kod Sava centra u 19:30, polazak u 20:00h, Novi Sad na parkingu kod
Lokomotive na železničkoj stanici u 21:00h, polazak putnika u 21:15h.
Noćna vožnja preko Madjarske i Austrije...
Drugi dan SALZBURG Dolazak u Salzburg. Panoramsko razgledanje:
dvorac Mirabel, Mocartova rodna kuća, Stari trg, Mocartov trg, Katedrala iz 8. veka, manastir sv. Petra iz 7. veka, gradski zvonik iz 13. veka,
Biskupska rezidencija iz 16. veka, crkva sv. Sebastijana iz 17. veka,
zgrada gde je stanovao Mocart, Salzburska tvrđava Hohensalcburg
iz 11. veka, kraljevska palata iz 12. veka, najstariji restoran na svetu,
sv. Petar iz 9. veka. Slobodno vreme. Polazak za Minhen. Smeštaj u
hotel. Noćenje
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu 99 eur, doplata
za polazak iz Beograda 10 eur
Cena aranžmana uključuje: Autobuski prevoz na navedenoj relaciji
autobusom turističke klase, smeštaj u hotelu tri noćenja sa doručkom
u dvokrevetnoj sobi u Minhenu, hotel poput hotela Park INN 3***,
troškove organizacije putovanja, usluge vodiča za sve vreme putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: Ulaznice i rezervacije za dvorce (Herenkimze sa brodskom kartom, Nimfenburg sa muzejom kočija i porcelana, Linderhof, Noešvanštajn) – 49 € (plaćanje na licu mesta), večera
u pivnici sa tradicinalnim Bavarskim specijalitetima, poput kolenica i
piva, od 25-30 € u zavisnosti od menija, individualne troškove, međunarodno putno osiguranje.
Treći dan MINHEN Doručak. Obilazak znamenitosti Minhena sa vodičem: Karlov trg, Karlova kapija, Mihajlova crkva, Bogorodična crkva
- katedrala, Nova gradska kuća sa čuvenim časovnikom, glavni trg Marienplac, crkva Svetog Petra, Stara gradska kuća, panorama nove i stare
Pinakoteke, trg Odeon, Vladarska rezidencija, Nimfenburg-barokna
letnja rezidencija dinastije Vitelsbah. Povratak u hotel u dogovoreno
vreme ili u sopstvenoj režiji. Povratak u hotel. Noćenje.
Četvrti dan LINDERHOF - NOJŠVANŠTAJN Doručak. Polazak sa vodičem do dvorca Linderhof koji je izgrađen u rokoko stilu. To je jedini
završeni dvorac za života ekcentričnog kralja Ludviga II. Sledi obilazak
malenog dvorca ušuškanog u šumama alpskih obronaka. Kao poseban
doživljaj je i poseta veštačkoj pećini Groto sa malenim jezerom, u kojoj
su prikazane scene iz Vagnerove opere. Nastavak putovanja do prelepog dvorca, Nojšvanštajn koji je bavarski kralj Ludvig II podigao na litici
iznad klisure u Bavarskim Alpima kod mesta Fusen. Dvorac oduzima
dah jer delo mašte i imaginacije Ludviga II, a kompletnom doživljaju
doprineće šetnja ovim zamkom koji nam donosi duh srednjeg veka.
Na kratko ćete se vratiti u svet bajki, misterije i escentrike graditelja.
Povratak u Minhen. Fakultativno večera u nekoj od atraktivnih pivnica.
Noćenje.
Peti dan JEZERO KIM – MINHEN Doručak. Polazak u grad Prien na
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
11
FIRENCA
TOSKANA
30.04. - 04.05.2014
5 dana, 2 noćenja, autobusom
SA OBILASKOM PIZE, SAN DJIMINJANA I SIENE
Prvi dan NOVI SAD BEOGRAD Polazak iz Novog
Sada u 18h sa parkinga kod lokomotive, Beograda u 18:00h (transfer do rumske raskrsnice).
Putovanje sa usputnim pauzama kroz Sloveniju
i Hrvatsku.
Švajcarska - zemlja sira, satova, banaka, Alpa i jezera, Milka čokolade,
sedište Međunarodnog Olimpijskog Komiteta, Uefe i Fife... Cirih –
najveći švajcarski grad, ekonomska prestonica Švajcarske i grad, po
studiji iz 2007. sa najvišim i naboljim standardom života na kugli
zemaljskoj... Bern - prestonica Švajcarske, Lozana – grad u kojem
je smešteno sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta, grad u
kom su sklopljeni čuveni mirovni sporazumi Lozanski Mir iz 1912. i
1923. godine, najmanji grad na svetu sa metro sistemom... Ženeva sedište Ujedinjenih Nacija, Bazel – na tromeđi Švajcarske, Nemačke
i Francuske...
Prvi dan BEOGRAD, NOVI SAD Polazak iz Beograda ispred Sava
Centra u 20:00h, iz Novog Sada sa Železničke Stanice kod Lokomotive
u 22:00. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.
Drugi dan LAGO DI GARDA, CIRIH Dolazak u Italiju u prepodnevnim
satima. Pauza na prelepom jezeru Lago di Garda, sa impozantnim
pogledom na Alpe, za razgledanje i osveženje. Fakultativno odlazak
na vožnju brodićem po jezeru Garda. Nastavak puta ka Švajcarskoj.
Dolazak u Cirih u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan CIRIH Doručak. Odlazak u obilazak grada na Ciriškom Jezeru:
Niederdorf, Schipfe, trg Lindenhof, Crkva Svetog Petra, Grossmuenster,
kip Karla Velikog, vitraž Augusta Giacomettia, Fraumuenster sa vitražima Marc Chagalla. Slobodno poslepodne za individualno razgledanje.
U večernjim satima, fakultativna vožnja brodom po Ciriškom jezeru sa
pogledom na grad i vrhove Alpa. Povratak u hotel. Noćenje.
Poslovna
Putovanja
Organizujemo putovanja
za sve međunarodne sajmove
u Evropi i svetu.
Unapredite poslovanje kroz
specijalizovane team building
programe.
Programe sajmova pogledajte
na sajtu www.avenijans.com
ili pošaljite zahtev na
[email protected]
ŠVAJCARSKA
28.04.2014.-04.05.2014.
7 dana, 4 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
299€
Četvrti dan CIRIH, BERN Doručak. Napuštanje hotela i polazak za
Bern, grad pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku u prestonicu Švajcarske,
sledi obilazak grada: Sat-kula Zytglogge, Parlament, Bernška Katedrala,
park medveda - simbola grada... Slobodno vreme za individualne
aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Peti dan BERN, ŽENEVA, LOZANA Doručak. Fakultativni odlazak u
celodnevnu posetu Ženeve i Lozane. Obilazak Ženeve, grada koji je
sedište Ujedinjenih Nacija: Palata naroda, Međunarodni crveni krst i
sedišta drugih međunarodnih organizacija, most Monblan, katedrala,
gradska kuća... Slobodno vreme. Program nastavljamo obilaskom Lozane: katedrala, Musee d’Art Brute, Muzej stakla... mogućnost posete
Olimpijskom muzeju. Povratak u Bern u hotel. Noćenje.
Šesti dan BERN, BAZEL Doručak. Nakon doručka sledi napuštanje hotela i odlazak za Bazel. Obilazak grada: brdo Reinsprung sa Katedralom
u kojoj je grobnica Erazma Roterdamskog, zgrada suda i Marktplatz,
Mittlere Brücke - prvi most preko Rajne, fontana Jeana Tinguelya,
gradska vrata Spalentor... Slobodno vreme za individualno razgledanje.
Sledi polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.
Sedmi dan NOVI SAD, BEOGRAD Prepodnevna vožnja kroz Hrvatsku. Dolazak u Srbiju, u mesta polaska u ranim popodnevnim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
ProCredit Banke gotovinski ili na 5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 160e.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom turističke klase (klima,
audio-video oprema), smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom u hotelima sa 3* (dva u Cirihu i dva u Bernu), obilasci po programu, usluge
pratioca grupe za sve vreme trajanja putovanja, troškove organizacije
i realizacije putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativne posete: vožnja brodićem na jezeru Garda – 15e,
vožnja brodićem na Ciriškom jezeru – 20e, celodnevna poseta Ženevi
i Lozani – 40e.
Napomene: Minimum za realizaciju svih fakultativnih izleta je 25 ljudi.
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
12
Drugi dan BOLONJA - PIZA Dolazak u Bolonju. Kraće razgledanje grada: Piazza Maggiore,
Neptunova fontana, bazilika San Petroni, palata
Comunale (gradska kuća), Bazilika Santo Stefano,
tornjevi Asineli i Garisenda. Nastavak putovanja
prema Pizi. Obilazak Trga Čuda (Krivi toranj, Krstionica sv Jovana). Dolazak u Montekatini Terme.
Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan SAN ĐIMINJANO – SIENA Doručak.
Celodnevni fakultativni obilazak živopisnih predela Toskane. Poseta San Djiminjana, poznatog
vinskog sela sa tornjevima, iz kojeg se pruža
neverovatan pogled na Toskanske vinograde, a
potom i obilazak srednjovekovne Siene, grada u
čijim se ulicama i danas oseća duh srednjeg veka
(razgledanje znamenitosti grada sa lokalnim vo-
CENA ARANŽMANA:
149€
sobu 30 €, doplata za polazak iz Beograda 10 €
dičem). Povratak u hotel. Noćenje.
Četvrti dan FIRENCA Doručak. Nastavak pu- /minimum 10 osoba
tovanja prema Firenci. Razgledanje znameni- Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobutosti prelepog renesansnog grada: crkva Santa som turističke klase: klima, audio i video oprema,
Maria Novella, katedrala Santa Maria del Fiori, Smeštaj na bazi dva noćenja u hotelima sa 3*, na
Kristinicom i Đotovim zvonikom. Odlazak do bazi noćenja sa doručkom u Montecatini termatrga Sinjorija i razgledanje stare palate, Lođe Dei ma (Vila Rita, hotel Metropol, San Marco ili sličLanci, Lođe Porćelina. Zatim razgledanje Starog nom). Sobe u svim hotelima su dvokrevetne ili
mosta, bazilika Santa Kroće. Slobodno vreme za dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene
posetu galerija i znamenitosti, prema intereso- TV-om, telefonom, TWC-om, klimom. Doručak je
vanju. Mogućnost posete galeriji Ufići – najaviti kontinentalni, usluge turističkog vodiča i lokalprilikom prijave za aranžman. Oko 19h povratak nog vodiča u Firenci, vođstvo puta, organizacija
za Srbiju, noćna vožnja
i realizacija programa.
Peti dan NOVI SAD BEOGRAD Dolazak u Srbiju
u jutarnjim satima
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Procerdit banke gotovinski
ili na 5 rata putem čekova ili administrativne
zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu
Cena aranžmana ne uključuje: Ulaznice za galerije i muzeje. Fakultativni izleti: San Điminjano
i Siena 30 € po osobi. Minimum za realizaciju
izleta je 25 prijavljenih putnika Galerija Uffici
– ulaznica oko 20 €, međunarodno putno osiguranje, lokalna taksa oko 1,5 € dnevno po osobi
koja se plaća direktno na recepciji.
MANASTIR
OSTROG
09.05.-12.05.2014.
4 dana, 2 noćenja, autobusom
CENA ARANŽMANA:
60€
Prvi dan NOVI SAD BEOGRAD Sastanak putnika u Novom Sadu kod lokomotive na železničkoj
stanici, polazak u 22:00h, u Beogradu sa Sava
Centra u 23.30h. Putovanje preko Valjeva i Užica
do Crne Gore. Kraće pauze radi odmora i obavljenja graničnih formalosti.
Drugi dan PODGORICA CETINJE U jutarnjim
satima dolazak u Podgoricu. Slobodno vreme.
Naše putovanje nastavljamo ka Cetinju. Cetinje
je grad sa brojnim kulturno-istorijskim nasleđem. Bio je središte Crne Gore i Istočno-pravoslavnog religioznog života. Obilazak Njegoševe
Biljarde, manastira na Cipuru, Vladinog doma,
Dvorca Kralja Nikole i Petrovića i drugih spomenika kulture. Slobodno vreme za individualne
aktivnost. U popodnevnim satima sledi odlazak
na Jezerski Vrh (1660m), na Lovćenu, mestu
večnog počinka Petra II Petrovića Njegoša. Na-
stavak putovanja ka Ivanovim Koritima, smeštaj
u hotel, noćenje.
Četvrti dan BEOGRAD NOVI SAD Dolazak u
Beograd i Novi Sad u ranim jutarnjim satima.
Treći dan MANASTIR OSTROG Nakon doručka,
polazak ka manastiru Ostrog. Manastir Ostrog
spada među najposećenije na Balkanu. Njega
pohode vernici svih religija i krajeva sveta. Kompleks manastira Ostroga obuhvata dva dela, od
kojih je prvi – veći Donji manastir, smešten oko
Crkve Svete Trojice, sagrađene 1824. godine,
oko koje je većina manastirskih objekata, uključujući i konak. Do belog, gornjeg manastira,
usađenog u stenu, se stiže usponom uzanom
stazicom, dužine 3 km, koja vodi uzbrdo, do dve
malene pećinske crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom Krstu i veličanstveno je oslikana
freskama. Slobodno vreme do po polaska ka
Srbiji oko 16 časova.
Način plaćanja Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, u 5 mesečnih rata
Cena aranžmana uključuje: Prevoz turističkim
autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
jedno noćenje sa doručkom u Ivanovim konacima hotelu sa 3***, razgledanja i obilaske
prema programu, usluge turističkog vodiča
tokom putovanja,
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno
putno osiguranje, doplata za večeru po želji
grupe 8 evra po sobi.
Doplate i popusti: Doplata za 1/1 sobu 15 €,
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
13
NICA, KAN, BARSELONA, MONTE KARLO, MONAKO, SAN REMO, MILANO
BARSELONA
AZURNA OBALA
09.05.2014. - 17.05.2014.
9 dana, 5 noćenja (2 noćenja sa doručkom i
3 polupansiona), autobusom
CENA ARANŽMANA:
330€
Prvi dan BEOGRAD NOVI SAD Polazak iz Novog Sada u 17h. Direktna
vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama- noćna vožnja.
Drugi dan NICA Nastavak putovanja pored Venecije, Breše, Kremone i Pjaćence do Ligurske i Azurne obale. Dolazak u Nicu, smeštaj
u hotel. Večernja šetnja prestonicom Azurne obale - obilazak starog
dela grada, avenija Zan Medsen, pešačka zona i Englesko setaliste,
hotel Negresko. Noćenje.
Treći dan NICA KAN Doručak. Slobodno vreme u Nici - prepodnevna
šetnja do Ruske crkve, slobodno vreme za šetnju. Polazak iz Nice u
15,00 sati, odlazak u obližnje selo Ez i obilazak fabrike esencije parfema
Fragonar. Nastavak putovanja duž Azurne obale, dolazak u Kan, obilazak grada filma: stari deo grada sa kulom Suke, vidikovac, Kroazeta,
Festivalska palata, Srpska ulica. Slobodno vreme. Polazak iz Kana oko
ponoći. Noćna vožnja za Španiju.
Četvrti dan LJORET DE MAR Dolazak u Ljoret de Mar u jutarnjim
satima. Prepodnevna šetnja i upoznavanje sa najpoznatijim letovalištem na Kosta Bravi-Divljoj obali. Smeštaj u hotel, usluge na bazi
polupansiona. Slobodno vreme za odmor. Večera i noćenje.
Nastavak putovanja duž Azurne obale, odlazak za Monako-obilazak
minijaturne Kneževine: Okeanografski muzej, crkva Sv.Nikole, deo
Egzoticnog vrta, palata Grimaldijevih. Preko luke La Kondamin odlazak za Monte Karlo, obilazak prestonice kocke i svetskog džet seta:
Kazino, hotel i kafe Paris. Polazak iz Monte Karla u večernjim satima.
Kraći obilazak San Rema. Nastavak putovanja prema hotelu. Smeštaj
u hotel na Liguriskoj obali na relaciji San Remo - Arencano, Noćenje.
/Večera nije uključena/
Osmi dan MILANO Doručak. Nastavak putovanja za Milano...Obilazak
prestonice Lombardije-park Sempine sa Napolenovom Trijumfalnom
kapijom,dvorac Sforca, katedrala, pokriveni pasazi Vitorio Emanuele,
Skala. Slobodno vreme. Polazak iz Milana u kasnim popodnevnim
satima.Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku-noćna vožnja...
Deveti dan SRBIJA Dolazak u Beograd/Novi Sad u podnevnim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Procerdit banke gotovinski ili na 5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
Cena aranžmana uključuje: prevoz modernim turističkim visokopodnim autobusom na datoj relaciji (TV, CD, DVD, klima…), u hotelima
3*** prema sledećem: jedno noćenje sa doručkom (buffet) u Nici,
tri polupansiona (buffet ili meni) u Lloret de Mar-u, jedno noćenje
sa doručkom (kontinentalni) hotel 3* na Ligurijskoj obali, obilaske
po programu u toku putovanja sa licenciranim vodicem, troškove
organizacije putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje: Međunarodno putno osiguranje (Individualni troškovi koji nisu predviđeni programom, fakultativni izleti,
ulaznice za predvidjene posete i flamenko veče u Torderi. Flamenko
vece u Torderi – po osobi 25 € (program + pola litre sangrije po osobi),
Ruska crkva u Nici – 2 €, Stadion FC Barselona – po osobi individualno
oko 23 €. Odlazak u Barselonu drugi dan 10 €.
Peti dan BARSELONA Doručak. Celodnevni izlet do Barselone, obilazak grada fascinantne arhitekture Antonia Gaudia: Sagrada Familia,
Passeo de Gracia, Diagonal, stadion FC Barselona, Nacionalna palata,
Mon Zuik sa čuvenim Španskim selom, luka sa Kolumbovim spomenikom, Rambla, Katalonski trg, Santa Eulalia, gotska četvrt. Slobodno
vreme. Povratak u Ljoret de Mar u večernjim satima. Večera. Posle
večere fakultativni odlazak u Torderu na autentični flamenko, veče
uz nacionalne igre, pesme i čuveno špansko vino sangriju. Noćenje.
Šesti dan BARSELONA Doručak. Celodnevni izlet u Barselonu Akvarijum, Pikasov muzej, park Guelj, šoping na Katalonskom trgu i
tržnom centru Maremagnum. Povratak u Ljoret u večernjim satima.
Večera i noćenje.
Sedmi dan MONAKO MONTE KARLO SAN REMO Doručak. Nastavak putovanja za Francusku, vožnja pored Monpeljea, Nima, Arla...
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
14
SA OBILASKOM PERGAMONA, PAMUKALA, ANKARE I ISTANBULA
Istanbul. Noćenje.
KAPADOKIJA
11.05.-18.05.2014.
8 dana, 6 noćenja, autobusom (1 noćenje sa
doručkom i 5 polupansiona)
CENA ARANŽMANA:
319€
Prvi dan NOVI SAD BEOGRAD ČANAKALE Polazak iz Novog Sada u
02:00 sa parkinga kod lokomotive iz Novog Sada, Beograda u 03:30
parking kod Sava centra, vožnja kroz Bugarsku i Tursku. Dolazak u
mesto Čanakale. Smeštaj u hotel. Kasna večera. Noćenje
Drugi dan PERGAM Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja
ka Pergamu. Fakultativna poseta Pergamu. Jednom od legendarnih
lokaliteta u čijem se centru nalazi sedam crkava spomenutih u svetom pismu. Obilazak Pergamske biblioteke, Zevsovog oltara, poseta
Askelpionu i čuvene bolnice iz rimskog perioda. Nastavak putovanja
prema Pamukalama. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
Treći dan PAMUKALE Doručak. Napuštanje hotela. Poludnevni fakultativni izlet obilaska kombinacije čudesnih stena i jezeraca posebnih
Pamukala ili u prevodu Pamučne tvrđave. Obilazak obuhvata posetu
antičkog lokaliteta Hijerapolis, Pamukala i Kleopatrinih kupatila Nastavak prema Avanosu ili Urgupu, u Kapadokiji, gde je predvidjen smeštaj
u hotel. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
Četvrti dan KAPADOKIJA Doručak. Celodnevni fakultativni obilazak
KAPADOKIJE, AVANOSA, URGUPA I ORTAHISARA. Povratak u hotel.
Večera. Noćenje.
Peti dan KAPADOKIJA Doručak. Celodnevni fakultativni obilazak
KAPADOKIJE gde su snažne erupcije vulkana Erdzijasa pre 3 mil. godina
formirale jedan od najizuzetnijih pejzaža na svetu. Obilazak lokacije
GOREME- celi grad je smešten u stenama nastao je u vreme ranog
hrišćanstva kada je ono bilo zabranjeno, a hrišćani proganjani. Obilazak tipičnog grada pokrajine URGUPA tvrdjave Uchisar. Ukoliko vreme
dozvoli poseta manufakturnim radionicama onixa, keramike i tepiha.
Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Šesti dan ANKARA Doručak Napuštanje hotela. Putovanje prema
Istanbulu uz obilazak Ankare. Obilazak ANKARE prestonice i administrativnog centra Turske, gde se nalazi Mauzolej Kemala Paše Ataturka
oca svih Turaka koji je iz feudalno uredjene države stvorio savremenu Tursku i uveo mnoge reforme. Šetnja starim delom prestonice.
Nastavak putovanja prema Istanbulu. Dolazak u večernjim satima u
Sedmi dan ISTANBUL Doručak. Polazak u razgledanje grada pešice.
Eksterijerni obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada:
Bajazitov trg sa Univerzitetom i džamijom, Kapali čaršija – najveći
orijentalni bazaar na svetu, Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći
u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije,
Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja
Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi palata – sedište osmanske
imperije ( fakultativni ulazak u AJA SOFIJU i TOPKAPI PALATU). Oko
20h povratak za Srbiju.
Osmi dan SRBIJA Dolazak u Srbiju u podnevnim satima.
Način plaćanja: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Procerdit banke gotovinski ili na 5 rata putem čekova ili administrativne zabrane.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu 90 €.
Cena aranžmana uključuje: Prevoz autobusom visoke turističke klase
(klima, audio, video) na navedenim relacijama, smeštaj u hotelima
3*** prema sledećem, 1 polupansion u Čanakalama, 1 noćenje sa doročkom u Pamukalama, 3 poluansiona u Avanosu i jedno noćenje sa
doručkom u Istanbulu, vodič za vreme trajanja putovanja, organizacija
i realizacija putovanja
Cena aranžmana ne uključuje: troškove međunarodnog putnog
osiguranja, individualne troškove. Fakultativne posete i ulaznice: podložne promeni u zavisnoti od promene cene istih od strane lokaliteta.
Pergamon 25 €, Pamukale 10 €, Kleopatrina kupatila 10 €, Kapadokija
dva dana sa ulaznicama 30 €, Topkapi i Aja Sofija 40 €.
RIM AVIO PRVI MAJ
01.05. - 04.05.2014.
ISTANBUL AVIO
28.03. - 31.03.2014.
Super povoljno!
Program na bazi 3 noćenja sa doručkom.
Detaljan program potražite u agenciji.
Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika, najkasnije 5 dana pred put.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke
agencije Avenija Putovanja i YUTA-a. Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
15
LETNJI
KAMP
ŽIVOTNIH
VEŠTINA
KADA: tokom letnjeg raspusta
GDE: na interesantnom mestu u prirodi, Vojvodjanskom salašu ili rekreativnom kompleksu u prirodi, podređenom
rekreaciji dece
KAKO: svakodnevne jutarnje sportske i rekreativne aktivnosti i radionice sa timom psihologa, psihijatara, pedagoga,
izleti na atraktivnim tur. destinacijama tog mesta
CILJ: kako savladati stres, efikasno postavljanje ciljeva, asertivna komunikacija, emocionalna inteligencija, rad
na motivaciji
UZRAST: od šestog razreda do prvog razreda srednje škole
Informacije i rezervacije: Bjanko centar , Branka Brajića 38, Novi Sad, [email protected] • 021/ 6493 810
LETNJA ŠKOLA
ENGLESKOG
JEZIKA
KADA: tokom letnjeg raspusta
GDE: Kopaonik, apartmansko naselje Konaci
KAKO: časovi sa predavačima koji izvorno govore engleski, sportske aktivnosti i umetničke
radionice, bogat program sa raznovrsnim igrama.
CILJ: intezivno vežbanje engleskog jezika
UZRAST: od 8-16 godina
Informacije i rezervacije:
Avenija putovanja, Veselina Masleše 12, Novi Sad, 021/6313455 • www.avenijans.com
Turistička Agencija
Veselina Masleše 12, Novi Sad, 021 6313455, 6314588
JEDNODNEVNI
IZLETI PO SRBIJI I U
OKRUŽENJU
Manastirske ture od 900 din.
Koncerti u Beogradu i okruženju
Predstave u Beogradu od 1500 din.
Wellnes i spa: Morahalom Banja, Đula, Mlavske terme od 1200 din.
Izleti u okruženju Temišvar, Pečuj, Segedin... od 1200 din.
Katalog je informativnog karatkera.
Vinske i etno ture od 1200 din.
Detaljan program potražite u agenciji.
Download

Avenija katalog prolece 14.pdf