PM plus d.o.o. • Licenca OTP 157/2010
Karamatina 16 • 11080 Beograd-Zemun
Email: [email protected] • Sajt: www.pmplus.rs
Tel/Fax: 011 3079 582, 3079 584
JESEN U EVROPI
BRATISLAVA - BEĈ - PRAG - BUDIMPEŠTA
7 DANA AUTOBUSOM
Četiri evropske prestonice, četiri dragulja Starog kontinenta sa zajedničkim imeniteljem iskazanim kroz
bogatu i burnu prošlost ali i uzbudljivim pričama i mitovima o vladarima koji su menjali istoriju sveta ili
ličnostima čija su ostvarenja zadužila čovečanstvo. Gradovi arhitektonske i duhovne raskoši, prestonice
umetnosti. Fascinantni spoj tradicije i modernog, gradovi festivali sa naglašenom autentičnošću u načinu
življenja i odnosu prema životu. U njima se zapravo uči kako se na prošlom gradi buduće. Svaka od četri
božanstvene prestonice je priča za sebe, ali su istovremeno i celina kojom se Evropa s razlogom ponosi
pred svetom.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (29.septembar) BEOGRAD - NOVI SAD -BRATISLAVA
Sastanak putnika na parkingu kod Centra Sava (savska strana) u 6:30 sati. Polazak autobusa za Bratislavu
u 7:00 sati. Vožnjapreko Novog Sada, Horgoša, teritorijom MaĎarske i Slovačke sa kraćim usputnim
zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Bratislavu. Smeštaj u hotelu. Noćenje…
2. dan (30.septembar) BRATISLAVA -BEĈ
…doručak. Panoramsko razgledanje grada: Mihalska kapija, Crkva Sv. Trojstva, Nalepkova ulica, katedrala
Sv. Martina, Nacionalni teatar, stara Gradska kuća, Franjevačka crkva i manastir, palata Mirbah, gradski
zamak. Slobodno vreme. Nastavak putovanja brodom po Dunavu do Beča. Po dolasku smeštaj u hotelu.
Noćenje…
3. dan (1.oktobar) BEĈ
...doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, Folksgarten, Muzej primenjene umetnosti,
Prirodnjački muzej, Carska palata, Parlament, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet,
Zavetna crkva, Berza, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn. Šetnja starim
gradskim jezgrom uz razgledanje znamenitosti: Katedrala Sv. Stefana, Mocartova kuća, trgovačke ulice
Kertner i Graben, zabavni park Prater…Slobodno popodne. Noćenje…
4. dan (2.oktobar) BEĈ - PRAG
…doručak.Slobodno prepodne za šetnju ili fakultativna poseta za Šenbrun, letnjoj rezidenciji carske
porodice, jednoj od najlepših baroknih palata u Evropi. Stanovnici ovog zamka bili su Marija Terezija,
Mocart (kao gost), Franc Jozef… Danas je, zbog svog istorijskog značaja, jedinstvene gradnje i
veličanstvenog enterijera, Šenbrun deo UNESCO kulturne baštine. Slobodno vreme. Polazak za Prag u
14:00 sati. Dolazak u Prag u večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Noćenje...
5. dan (3.oktobar) PRAG
…doručak. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: obilazak Praškog dvorca na Hradčanima,
katedrale Sv. Vita sa kapelom Sv. Vineslava i grobnicama čeških kraljeva, stara Kraljevska palata, Bazilika
Sv. ĐorĎa, Zlatne ulice koja je sačuvala izgled iz XIV veka. Nastavak razgledanja kroz Malostranske
namjesti, prelazak preko Karlovog mosta, zatim Karlovom ulicom kojom se dolazi do Staronamestske
namjesti na Starogradski trg i Vaclavske namjesti. Obilazak Jozefova, starog grada koji su od davnina
naseljavali Jevreji… Fakultativna vožnja brodom po Vltavi. Noćenje.
6. dan (4.oktobar) PRAG - BUDIMPEŠTA
…doručak. Slobodno vreme. Polazak za Budimpeštu u 13:00 sati. Dolazak u Budimpeštu. Smeštaj u
hotelu. Noćenje...
PM plus se na pomenutom programu pojavljuje u fukciji posrednika organizatora koji je naveden na kraju svakog programa.
7. dan (5.oktobar) BUDIMPEŠTA - NOVI SAD - BEOGRAD
…doručak. Panoramsko razgledanje grada sa obilaskom brda Gelert i Citadele, budimske tvrĎave i
kraljevske palate na Budimskom brdu, razgledanje najstarijeg dela Budima oko hotela Hilton, Crkve
Matijaša Korvina i Ribarske kule, spomenika Vuku Karadžiću, itd. Vožnja lančanim mostom, Parlament, Trg
heroja sa monumentalnim spomenikom "Milenijum". Slobodno vreme. Polazak za Novi Sad i Beograd u
16:00 sati. Dolazak u večernjim satima.Kraj programa.
Termin 29.09 - 05.10.2014
CENA PUTOVANJA IZRAŢENA JE PO OSOBI U EUR
Hoteli
Usluga
Hoteli 4*
7 dana /
doručkom
6
noćenja
sa
Cena aranžmana
Doplata
sobu
319€
140€
za
jednokrevetnu
U CENU PUTOVANJA JE URAĈUNATO:
 prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj
dvokrevetnoj sobi u hotelima kategorije 4*, na bazi 6 noćenja sa doručkom (doručak - buffet,
samoposluživanje),
 vožnja brodom na relaciji Bratislava - Beč, razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča i
troškovi organizovanja putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAĈUNATO:
 fakultativni izleti: Šenbrun 25€, krstarenje Vltavom 15€,
 individualni troškovi putnika
 meĎunarodno putno osiguranje (obezbeĎuje se u agenciji )
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sliĉnim:
Bratislava - Austria Trend Hotel Bratislava 4* www.austria-trend.sk ili sličan
Beč - Austria Trend Hotel Ananas 4* www.austria-trend.at ili sličan
Prag - Hotel Barcelo 4* www.barcelopraha.com ili sličan
Budimpešta - Best Western Hotel Hungaria 4* www.bestwestern.com ili sličan
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Jednokrevetna soba na upit. Svaka soba poseduje
kupatilo, SAT TV, telefon. Svaki hotel poseduje recepciju, bar i restoran.
NAĈIN I USLOVI PLAĆANJA:
Cene smeštaja su izraţene u EUR. Plaćanje dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan
uplate.Rezervacija aranžmana se obezbeĎuje uplatom akontacije u iznosu od 30%odvrednostiaranžmana,
aostatakseplaća 10danaprepolaskanaputovanje: gotovinski, plaćanjem Visa, Mastercard, Dina i American
Express platnim karticama, , čekovima graĎana na šest mesečnih rata.
VAŢNE I OPŠTE NAPOMENE:
 Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 Agencija zadržava pravo da usled nepredviĎenih okolnosti promeni pojedine sadržaje u programu
 Svi putnici suo bavezni da poštuju ograničenja uvezi sa iznošenjem deviza i zemlje i da s
pridržavalju zakonskih i carinskih propisa.
 Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu
putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika je
40), najkasnije 5 dana pre polaska.
 Mole se putnici da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja naše agencije.
Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 9. Licenca: OTP - 180
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene u katalogu i na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1/06.06.2014.
PM plus se na pomenutom programu pojavljuje u fukciji posrednika organizatora koji je naveden na kraju svakog programa.
Download

JESEN U EVROPI - TravelBook.rs