Škola nevaskularne interventne radiologije 2013
Minimalno invazivne procedure
u peritonealnoj duplji
4 - 5. oktobar 2013. - Hotel M, Beograd
Srpsko lekarsko društvo - sekcija za radiološku dijagnostiku
Pokrovitelji:
Centar za Radiologiju i Magnetnu rezonanciju Kliničkog centra Srbije
Katedra za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu
Informacije
Opšte informacije:
Hotel M
Bulevard Oslobodjenja 56a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381/11/309 04 01, +381/11/309 04 02
Fax: +381/11/309 04 03, +381/11/309 55 01
E-mail: [email protected] Web: http://www.hotel-m.com
Predavanja: sala BW Klub. Sponzori i kafe pauze: sala Beograd
Maksimalan broj polaznika je 50.
IZNOS KOTIZACIJE: za lekare na specijalizaciji - 9000 din, za lekare specijaliste 17000 din.
Prijava traje do 25. 09. ili do popune mesta.
Više informacija na www.interventnaradiologija.rs.
Predavači:
Prof. dr Dragan Mašulović
Prof. dr Dragan Sagić
Prof. dr Đorđije Šaranović
Prof. dr Miloš Bjelović
Prof. dr Miroslav Milićević
Prof. dr Petar Bošnjaković
Prof. dr Srđan Đuranović
Prof. dr Željko Marković
Doc. dr Biljana Marković
Doc. dr Ruža Stević
As. dr Peter Popovič
As. dr Alaksanadar Bojanović
As. dr Danijel Galun
As. dr Aleksandra Đurić Stefanović
As. dr Dimitrij Kuhelj
Dr Ivana Blažić
Dr Mirjan Nadrljanski
Dr Predrag Anojčić
2
Predavanja - petak, 4.10.
Registracija: od 08:00 - 08:45
Otvaranje: 08:45 - 09:00
09:00 - 09:30
Perkutana gastrostomija i jejunostomija
As dr Aleksandra Đurić Stefanović, Prof. dr Miloš Bjelović
09:30 - 10:00
Interventna radiologija duodenuma i kolona
Prof. dr Đorđije Šaranović
10:00 - 10:30
Perkutana transhepatična holangiografija i bilijarna drenaža
Prof. dr Dragan Mašulović, Dr. Predrag Anojčić
10:30 - 10:45
pauza
10:45 - 11:15
Rekanalizacije u bilijarnom traktu
Prof. dr Željko Marković, Dr Predrag Anojčić
11:15 - 11:45
Endoskopski i kombinovani tretman bilijarnih striktura
Prof. dr Srđan Đuranović
11:45 - 14:00
pauza
14:00 - 14:30
Perkutana holecistostomija – kontraverze u primeni
Prof. dr Dragan Mašulović, As. Dr Danijel Galun, Dr Ivana Blažić
14:30 - 15:30
RFA primarnih i sekundarnih tumora jetre
Doc. dr Ruža Stević
15:30 - 15:45
pauza
15:45 - 16:15
Perkutane drenaže u hepatobilijarnom traktu
Prof. dr Dragan Mašulović
16:15 - 16:45
Embolizacije i perkutane intervencije na slezini
Doc. dr Biljana Marković
3
Predavanja - subota, 5.10.
09:00 - 09:30
TIPS
As dr Peter Popovič
09:30 - 10:00
Endovaskularno lečenje bolesnika sa krvarenjem iz gornjeg
Digestivnog trakta
Prof. Dr Dragan Sagić
10:00 - 10:30
Endovaskularno lečenje bolesnika sa krvarenjima iz donjeg
digestivnog trakta
As. Dimitrij Kuhelj
10:30 - 10:45
pauza
10:45 - 11:15
Transkateterska hemoemboloterapija primarnih tumora jetre
Prof. dr Petar Bošnjaković
11:15 - 11:45
Debiri Tace u lečenju bolesnika sa sekundarnim tumorima jetre
As. Dr Aleksandar Bojanović
11:45 - 14:00
pauza
14:00 - 14:30Lokalno ablativne procedure u lečenju tumora jetre
As. Dr Dranijel Galun, Prof. dr Dragan Mašulović
14:30 - 15:00Uloga laser navođenja pri izvođenju perkutanih procedura u
peritoneumu
Prof. dr Đorđije Šaranović
15:00 - 15:30
Minimalno invazivna hirurgija gornjeg digestivnog trakta
Prof. dr Miloš Bjelović
15:30 - 15:45
pauza
15:45 - 16:15Laporaskopske intervencije u hepatobilijarnom sistemu
Prof. dr Miroslav Milićević
16:15 - 16:45
Interventna radiologija u tretmanu bolu
Doc. dr Biljana Marković, Dr. Mirjan Nadrljanski
16:45
Zatvaranje i dodela sertifikata
4
Download

Minimalno invazivne procedure u peritonealnoj duplji