IZRAEL
6 dana (5 noćenja) – avionom
POLAZAK: 19. mart 2015.
POVRATAK: 24. mart 2015.
Cena putovanja po osobi:
699 €
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (19. mart 2015.) BEOGRAD – TEL AVIV – JERUSALIM – VITLAJEM.
VITLAJEM . Sastanak grupe na aerodromu Beograd u 12:30 sati.
Poletanje aviona za Tel Aviv, u 13:55 sati, (let JU 812). Obrok u avionu. Sletanje aviona u Tel Aviv u 17:45 sati po lokalnom vremenu
(+1h). Transfer do Vitlajema. ( oko 50 km). Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
2. dan (20. mart 2015.) VITLAJEM – JERUSALIM – VITLAJEM.
VITLAJEM. Doručak. Polazak za Jerusalim, (14 Km od Vitlajema).Celodnevno
razgledanje Jerusalima od Maslinske Gore, mesta Vaznesenja Gospoda Isusa Hrista. Uz veličanstven pogled na duhovnu metropolu sveta,
upoznajemo strukturu kvartova Starog grada, prostorni položaj lokaliteta koji ćemo obići, Kedron dolinu i drevnu jevrejsku nekropolu.
Nastavljamo razgledanje ulicom Cveti, (poslednji Gospodnji ulazak u Jerusalim), Dominus Flevit (mesto oplakivanja Jerusalima), pored
ruskog manastira Marije Magdalene čije zlatne kupole krunišu Getsiman. Silazimo do Getsimanskog Vrta i obilazimo: crkvu Agonije,
mesto Hristove molitve, Judinog poljupca i hapšenja. Nastavljamo pored Crkve Sv. Stefana arhiđakona, prvomučenika. Jesejeve doline i
crkve Bogorodičinog Uspenja, grobnog mesto presvete Bogorodice. Nastavak obilaska Jerusalima: Brdo Cion: obilazak Sobe na spratu,
mestu Tajne Večere, Davidov grob, crkva Bogorodičinog Usnuća. Kretanje kroz jevrejsku četvrt. Kretanje ulicom Via Cardo, najstarijom
ulicom grada. Izlazak na prostor Zapadnog zida, Zida Plača, najveće jevrejske svetinje, podno Hramovnog Brega. Via Dolorosa, Stradalni
put Gospoda Isusa Hrista sa usputnim stanicama: Simeon iz Kirineje, Veronikin ubrus, drugi Hristov pad. Nastavak kretanja kroz
hrišćansku četvrt. Obilazak najveće Hrišćanske svetinje: kompleksa hramova i kapela koje okružuju Golgotu - mesto raspeća, Kamen
pomazanja – mesto skidanja sa Krsta, grobno mesto Gospoda Isusa Hrista – mesto Vaskrsenja, Saborni Hram. Povratak u hotel. Večera.
Noćenje.
3. dan (21. mart 2015.) VITLAJEM – MAR SABA – JERUSALIM – VITLAJEM.
VITLAJEM. Doručak. Poseta i obilazak grčkog pravoslavnog
hrama posvećen Rođenju Gospoda Isusa Hrista, najstarija očuvana hrišćanska crkva kao i Pećine Rođenja. Hram sv. Katarine, katolička
crkva koja obeležava mesto Rođenja. Polje pastira i hram koji obeležava prvu objavu Rođenja. Odlazak u Judejsku pustinju. Poseta i
obilazak velike hrišćanske svetinje, manastira Svetog Save Osvećenog, za koji se vezuje podvižništvo Jovana Damaskina, ikone
Bogorodice Trojeručice (danas u Hilandaru) i boravak Svetog Save, prvog srpskog arihepiskopa. (Po tipiku manastira, damama je
zabranjen ulazak u manastirski kompleks, odnosno, manastir svoja vrata, nepredviđeno, može da zatvori za sve posetioce. U tom slučaju,
vizuru ovog duhovnog spomenika ćemo sagledati sa obližnje kule Svetog Simeona). Odlazak u Jerusalem. Panoramski obilazak Zapadnog
Jerusalima: Parlament – Kneset, Istoriski muzej i Svetilište knjige, King George Street, Zion Square , Jaffa Road, Ben Yehuda St.
Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
4.dan (22. mart 2015.) VITLAJEM - JERUSALIM - JERIHON – GORA ISKUŠENjA – MRTVO MORE – BRDO
BRD O TAVOR –
TIBERIJADA.
TIBERIJADA Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak obilaska Jerusalima: Obilazak brda Morija: mesta gde se danas nalaze najveće
islamske svetinje: Kupola nad stenom i džamija Al Aksa.Odlazak u Judejsku pustinju Nagev. Spuštanje Jerihonskim putem do ušća reke
Jordan u Mrtvo more, mesta krštenja Gospoda Isusa Hrista. Poseta i obailazak Jerihona. Uspon žičarom do Gore iskušenja. Silazak do
obala Mrtvog Mora, najveće depresije koja se nalazi na 400 metara ispod nivoa mora Prolazak pored Kumrana, mesta gde nastaju čuveni
svici sa Mrtvog mora u okrilju harizmatske Esenske zajednice. Odmor i kupanje uz jedinstveni doživljaj plutanja u slanoj vodi Mrtvog
mora, uz posetu salonu čuvene kozmetike sa Mrtvog mora. Nastavak puta zapadnom obalom reke Jordan. Prolazak pored manastira
sv.Gerasima. Brdo Tavor. Uspon specijalnim vozilima do vrha brda. Poseta i obilazak monumentalnog hrama i manastirskog kompleksa
koji obeležava mesto Preobraženja Gospoda Isusa Hrista. Nastavak puta. Dolazak na Galilejsko jezero. Smeštaj u hotel. Večera.Noćenje.
Dragoslava Jovanovića 13, 11 000 Beograd, Srbija · +381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619 ·[email protected] ·www.putniktravel.rs
5. dan (23. mart 2015.) GALILEJA – TIBERIJADA – KAPERNAUM – NAZARET – GALILEJA.
GALILEJA. Doručak.Jerdenit: izvorište reke
Jordan iz jezera, mesto koje danas prepoznajemo kao mesto Kršetenja. Tiberijus. Odlazak do Brda Blažensta, mesta Velike propovedi
Hristove, u kojoj su po prvi put data osnovna načela hrišćanske vere. Tabha mesto umnožavanja hleba i ribe. Kapernaum.Obilazak
arheološkog lokaliteta grada u kome je Hristos živeo, propovedao, isceljivao: Petrova kuća, Bela sinagoga. Odlazak do grčkog
pravoslavnog manastira Sabora Svetih Apostola. Spuštanje do same obale jezera i crkva Petrovog Prvenstva. Nastavak puta preko
gornjeg Tiberijusa. Kana Galileska, mesto prvog Hristovog čuda, pretvaranja vode u vino. Nazaret, mesto Blagovesti. Pravoslavni hram
Arhanđela Gavrila, podignut na mestu Marijinog Izvora. Katedralni hram Blagovesti, veličanstvene i grandiozne arhitekture. Crkva
pravednog Josifa. Povratak u hotel. Vecera.Noćenje.
6.dan (24. mart 2015.) GALILEJA – CEZAREJACEZAREJA- JAFFA – TEL AVIV – BEOGRAD.
BEOGRAD . Doručak. Nastavak puta obalom Mediterana.
Cezareje, panoramski obilazak. Primorska Cezareja , takođe poznata i kao Palestinska Cezareja, antički grad i luka koju je krajem 1. veka
p.n.e. sagradio Herod Veliki, tadašnji vladar Judeje, a čiji se ostaci nalaze na mediteranskoj obali današnjeg Izraela, na pola puta između
Tel Aviva i Haife. Nastavk puta. Tela Aviv i Jafa. Obilazak Tel Aviva, panoramsko razgledanje veličanstvenog, hiper modernog grada,
nastalog početkom 20. veka, kao prvi jevrejski grad posle skoro 19 vekova života u rasejanju. Odlazak u Jafu, drevnu biblijsku luku.
Panorama. Kapija Izraela, crkva sv.Petra. Obilazak starog dela grada.Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 13:50 sati,
(let JU 811).Obrok u avionu. Sletanje u Beograd u 15:55 sati, po lokalnom vremenu. Kraj programa.
INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “IZRAEL”:
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
Avionski prevoz na relaciji Beograd –Tel Aviv – Beograd, svi autobuski transferi prema programu, smeštaj u dvokrevetnim sobama u
hotelima sa 3* na bazi polupansiona doručak i večera („švedski sto“ -buffet), obilasci po programu putovanja, angazovanje lokalnog
vodiča tokom celog putovanja kroz Izrael kao i organizacija putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Avio takse po osobi 85 € (plaćaju se sedam dana pre polaska na put jer su podložne promeni), napojnice za lokalne vodiče vozače i
hotelsko osoblje koji su u ovom delu sveta obavezni ( 35 € po osobi za ceo boravak), međunarodno zdravstveno osiguranje, doplata za
jednokrevetnu sobu 140 €, individualni troškovi putnika, kao i troškovi koji nisu naznačeni u programu.
SMEŠTAJ
Vitlajem:
Vitlajem Angel hotel 3* www.angelhotel.ps
Tiberias:
Tiberias: Arcadia hotel 3* www.arcadiahotels.co.il
Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenog hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan
uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 20 dana pre
polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko, platnim karticama ili
čekovima građana. Vlasnici platnih kartica BANCA INTESA (Visa, Master, American Express) mogu platiti aranžman na rate (do 6 rata)
bez kamate. Ceo iznos se može izmiriti i kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Putnik Travel će, prilikom
prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci) nije potrebna viza za Izrael.
Program je radjen na bazi min 25 putnika
Smeštaja je moguć u trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici Putnik Travela.
Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog
osiguranja
OPŠTE NAPOMENE
Putnik Travel zadržava pravo da, u sličaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,
izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma
izdavanja programa.
Putnik Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putniku na teritoriju Izraela zbog činjenog
prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa. Svi putnici su obavezni da poštuju ograničenja u vezi sa iznošenjem deviza iz zemlje,
i da se pridržavalju zakonskih i carinskih propisa.
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Putnik Travela nisu predviđene posete ni obilasci
enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Putnik Travel zadrzava pravo da
promeni program obilaska I poseta lokaliteta u odnosu na realne mogucnosti na terenu. Objekti i lokaliteti u Izraelu mogu ne planirano da
onemoguce posteu enterijera I onemoguce posetu turista. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i
prtljagu; Putnik Travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili kradju tokom trajanja putovanja
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a
usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel
smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
6. februar 2015.
PUTNIK TRAVEL
Dragoslava Jovanovića 13, 11 000 Beograd, Srbija · +381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619 ·[email protected] ·www.putniktravel.rs
Download

I Z R A E L - Putnik travel