LISABON
4 dana (3 noćenja) – avionom
POLAZAK: 30. decembar 2014.
POVRATAK: 02. januar 2015.
Cena putovanja po osobi:
319 €
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD – LISABON. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera broj 705 agencije Putnik Travel u 13:45
sati. Let za Lisabon (TP 1323) u 15:45 sati. Sletanje na aerodrom u Lisabonu u 18:40 sati. Panoramsko razgledanje autobusom, jednog
od najstarijih gradova na svetu, koji obiluje lepim građevinama svih stilova, uglavnom nastalih nakon zemljotresa iz 1755. godine. staro
jezgro grada je pod zaštitom UNESKA: Trg Marques de Pombal, Bulevar Slobode, Trg Obnovitelja (de Restauradores), Rossio, Baixa, Bairo
Alto, kula Belem, manastir Sv. Žeronima, spomenik Otkrićima, most 25. april, kvart Alfama... Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan LISABON Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada. Individualni doček Nove godine. Noćenje.
3. dan LISABON /EVORA/. Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet – EVORA – Jedan je od najbolje očuvanih srednjovekovnih
gradova Evrope pod zaštitom UNESCO-a. Šetnja ulicama sa građevinama mavarskog stila iz perioda ranog srednjeg veka i renesansnim
plemićkim palatama. Panorama Katedrale koja dominira gradom, crkve Svetog Franciska, rimskog hrama posvećenog boginji Dijani,
Univerziteta koji su u XVI veku osnovali jezuiti, trg Giraldo... Povratak u Lisabon. Slobodno vreme ili odlazak metroom do Parka nacija,
futurističkog arhitektonskog kompleksa rađenog za potrebe održavanja EXPO-a 1998. U ovom modernom delu grada može se videti
Okeanarijum – najveći akvarijum Evrope, a postoji i mogućnost vožnje žičarom sa koje se pruža pogled na spektakularni most dug 17 km
-Vasko da Gama. Ovaj deo grada krase i brojni barovi i restorani, a tu su i drugi zabavni sadržaji poput pozorišta, kazina i tržnog centra.
Noćenje.
4. dan LISABON /SINTRA – KABO DA ROKA – KAŠKAIŠ – EŠTORIL/. Doručak. Slobodan dan do transfera na aerodorom ili
fakultativni izlet – SINTRA - letnja rezidencija portugalskih kraljeva, Nacionalna palata, CABO da ROCA - najzapadnija tačka Evrope na
steni od 140 m/nv, KAŠKAIŠ - staro ribarsko naselje, EŠTORIL - mondensko portugalsko letovalište nalik San Remu, Monaku, Nici.
Transfer na aerodrom. Let za Beograd (TP 1332) u 22:45 sati. Sletanje u Beograd u 03:25 sati 03. januara 2015.
INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “LISABON”:
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:: avionski prevoz na relaciji Beograd – Lisabon – Beograd, smeštaj u hotelu kategorije tri
zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim lezajem (tri noćenja sa doručkom – samousluživanje izbor više jela),
transferi i razgledanja prema programu putovanja, usluge vodica i troškovi organizovanja putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: aerodromske takse (189 E) u Beogradu i Lisabonu su podložne promenam i plaćaju se u
dinarskoj protivvrednosti u poslovnici Putnik Travela, medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za kulturno istorijske objekte i
fakultativni izleti.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan
uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 15 dana
pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko, platnim karticama
ili čekovima građana. Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Putnik Travel će,
prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
Dragoslava Jovanovića 13, 11 000 Beograd, Srbija
·
+381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619
· [email protected] · www.putniktravel.rs
SMEŠTAJ
- Hotel Almirante, kategorije tri zvezdice, Av. Almirante Reis, 68 , Lisabon. Nalazi se u centru grada. Ima recepciju, restoran, bar… Sobe
su dvokrevetne sa kupatilom, moderno opremljene. Doručak je kontinentalni sa samousluživanjem. http://www.hotelalmirante.pt/
Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
FAKULTATIVNI IZLET
- Celodnevni izlet – Sintra, Kabo de Roka, Kaskais, Estoril. Cena – 59 Evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na navedenim
relacijama, kao i angažovanje lokalnog vodiča, nije ukljucena cena ulaznice za kraljevsku palatu u Sintri)
- Poludnevni izlet – Evora. Cena - 40 Evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na navedenim relacijama, kao i angažovanje vodiča)
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izleti bi mogli da budu
izvedeni uz korigovanje cene). Plaćanje izleta je u Portugalu, isključivo u evrima i u efektivi.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
- Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebna Šengen viza.
- Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju ovog putovanja.
- Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici Putnik Travela. Doplata za 1/1 sobu iznosi
100 evra.
- Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Putnik Travel preporučuje
putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
OPSTE NAPOMENE
- Putnik Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,
izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma
izdavanja programa.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno
osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u
koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja
ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima
otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja
ugovorenog putovanja.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih
gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od
sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od
lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino
partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled
svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može
imati uticaja.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov
eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
- Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a
usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel
smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
22. septembar 2014.
Dragoslava Jovanovića 13, 11 000 Beograd, Srbija
PUTNIK TRAVEL
·
+381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619
· [email protected] · www.putniktravel.rs
Download

L I S A B O N - Putnik travel