ALBANIJA I KRF
7 dana ( 6 noćenja) – autobusom
POLAZAK: 18. oktobar 2014
POVRATAK: 24. oktobar 2014
Cena putovanja po osobi:
299 €
1.dan (18.oktobar
(18 .oktobar 2014.) BEOGRAD – TIRANA.
TIRANA . Sastanak putnika u 5.00 sati kod hotela „Slavija“. Polazak u 5.30. Putovanje
autobusom za Albaniju preko Makedonije sa usputnim zadržavanjem radi odmora (ukupno 740 Km). Prelazak makedonsko-albanske
granice kod Struge (Ohrid) Qafe Thane. Nastavak puta. Prolazaka kroz Elbasan. Nastavak puta. Dolazak u Tiranu u večernjim časovima.
Smeštaj u hotel. Kratka šetnja Tiranom. Noćenje.
2.dan (19.oktobar 2014.) TIRANA – SKADAR – KRUJE – DRAČ.
DRAČ. Doručak. Polazak na turu obilaska Tirane: najveći i glavni grad
Albanije. Tiranu je 1614. godine osnovao otomanski general Sulejman Paša na temeljima drevnog neolitskog naselja. Glavni grad postaje
1920. Obilazak džamje Etem Bej, Skenderbeg trg, Palata Kulture, Ministarstva...Nastavak puta ka Skadru (94 Km). Stara Ilirska
prestolnica iz 3.v.p.n.e., danas je Skadar najzanačajniji grad severa Albanije. Poseta Rozefa zamka odakle se pruža veličanstveni pogled
na okolinu. Fantastično svedočanstvo dominacije Ilirske kraljevine koja je vladala iz svoje prestolnice i neosvojivog utvrdjenja. Poseta i
muzeju footografije. Marubi sa jedinstvenom zbirkom svedočanstava iz druge polovine XIX veka o životu i etnografiji tog prostora. Šetnja
pešačkom zonom starog grada u urbanom ambijentu arhitektonskog nasledja Austrije i Italije koje su ostavile svoj istorijski trag na ovim
prostorima. Nastavak puta do Kruja (85 km). Prolazak kroz fantastične predele Albanije. Kruje: centar albanskog otpora protiv Turaka u
srednjem veku, kada je nacionalni heroj Skender beg uspeo da Turke zadrži 25 godina u njihovom prodoru ka zapadu. Poseta muzeju
Skender bega kao i starom bazaru – suku, koji obiluje suvenirima ručne izrade nacionalno etnografskog karaktera. Nastavak puta do
Drača (43 Km) i izlazak na obalu Jadranskog mora. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3.dan (20.oktobar 2014.) DRAČ – BERAT – VALONA.
VALONA . Doručak. Obilazak Drača. Jedan od najstarijih i najvažnijih gradova
Albanije. Osnovan 627 p.n.e. Obilazak antičkog amfiteatra smeštenog u centru modernog grada. Nastavak puta za Berat (91 km). Grad
prostor zaštićen od UNESCO-a kao svetski jedinstvena urbana celina. Poseta utvrdjenju i Onufri muzejskoj zbirci. Posebno je interesantvo
Berat utvrdjenje u kome i danas ljudi žive u svojim kućama tradicionalne arhitekture, kao što su i njihovi preci živeli pre mnogo vekova.
Nekadašnje utvrdjenje imalo je brojne crkve od kojih je sedam očuvano do danas. U jednoj od nje smešten je Onufri muzej. Onufri je bio
ikonopisac iz XVI veka koji je oslikao brojne pravoslavne hramove u Albaniji i Grčkoj. Muzejska kolekcija se sastoji od brojnih ikona
neprocenjive vrednosti. Nastavak puta do Valone (98 Km). Dolazak u poslepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4.dan (21.oktobar 2014.) VALONA – BUTRINT – SARANDE.
SARANDE. Doručak. Nastavak puta do Sarande (125 km). Kretanje
spektakularnim obalnim delom Jonskog mora. Jedinstveni Llogara prevoj na 1000 m nadmorske visine. Nastavak puta do Butrinta.
Lokalitet zašticen od UNESCO-a, jedinstveni arheološki lokalitet prostora koji prati istoriju od bronazanog doba do XIX veka: gradske
zidine, kasno antička krstionica, velika bazilika i venecijansko utvrdjenje. Posle obilaska povratak u Sarande. Smeštaj u hotel. Poslepode
obilazak Lekursi dvorca odakle se pruža veličanstveni pogled na zaliv Sarande i ostrvo Krf. Slobodno vreme. Noćenje.
5.dan (22.oktobar 2014.) SARANDE – DJIROKASTRA – KRF.
KRF . Doručak. Nastavak puta do Djirokastra (72 km). Jedinstveni grad
muzej na otvorenom zaštićen od UNESCO-a, jedinstvene i autentične kamene arhitekture. Poseta utvrdjenju, mestu gde se održava
Nacionalni festival narodne muzike i folklora. Poseta Etnografskom muzeju, nastalog od kuće gde se rodio Enver Hodža. Nastavak puta ka
graničnom prelazu Qafe bote prema Grčkoj. Nastavak puta do Igumenice. Ukrcavanje na trajekt. Plovidba do ostrava i grada Krf. Plovidba
u trajanju od oko 1:30h. Dolazak u Krf u poslepodnevnim časovima. Transfer i smeštaj u hotel. Noćenje.
6.dan (23.oktobar 2014.) KRF.
KRF . Doručak. Odlazak do Stare luke, ukrcavanje na brod, polaganje venaca u Plavu grobnicu, vode
Jonskog mora ispred ostrva Vido gde su sahranjivani umrli srpski vojnici i obilazak spomen kosturnice na ostrvu Vido. Povratak u luku.
Odlazak u Guviju gde se dolazeći iz Albanije iskrcala srpska vojska 1916. godine. Panoramsko razgledanje grada Krfa autobusom i
peške: razgledanje zaliva Garica, Kanona, crkve Vlaherne i manastira Pontikonisi (zaštitni znak ostrva) gradska kuća, parlament, park
Spianada, šetnja pešačkom zonom, zgrada Liston, crkva Sv. Spiridona... Šetnja do Srpske kuće, razgledanje postavke eksponata iz
vremena boravka srpske vojske i vlade na ostrvu (1916-1918.god.). Slobodno vreme za individualno razgledanje i odmor u nekoj od
mnogobrojnih bašti, kafeterija i restorana. Povratak u hotel. Noćenje.
Trg Nikole Pašića 1, 11 000 Beograd, Srbija
·
+381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619
·
[email protected]
·
www.putniktravel.rs
7.dan (24.oktobar 2014.) KRF – SOLUN – BEOGRAD
BEOGRAD. Doručak. Polazak u ranim jutarnjim časovima. Ukrcavanje na brod- trajekt.
Plovidba do Igumenice. Nastavak modernim auto-putem Egnatia Odos. Put do Soluna ( 323 km oko 3,5 h vožnje). Dolazak u Solun. Kraće
zadržavanje i odmor. Poseta srpskom vojničkom groblju iz I svetskog rata – Zejtinliku. Nastavak puta preko Makedonije do Beograda sa
usputnim zadržavanjima radi odmora (put 639 km oko 7.30h vožnje). Dolazak u kasnim večernjim satima (oko ponoći).
INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ALBANIJA I KRF”:
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: Prevoz modernim turističkim autobusom na naznačenoj relaciji, obilasci i razgledanja po
programu (bez ulaznica), smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelima sa 4* i 3* na bazi Noćenja sa doručkom (samousluzivanje – izbor
više jela), trajekt na relaciji Igumenica-Krf-Igumenica, brodic za Vido, stručno vođenje i organizacija putovanja.
Doro City Hotel 4*- Tirane www.hoteldorocity.com , Hotel Nais Beach 3+*- Durres www.hotelnaisbeach.com, Hotel Pavaresia 3+* Vlore, Hotel Saranda International 4* - Sarande www.agoda.com/saranda-international-hotel/hotel/saranda-al.html, KRF : hotel Hellinis
Hotel 3*, www.booking.com/hotel/gr/hellinis-kanoni.sr.html
Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenog hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: doplata za jednokrevetnu sobu : 65 €, komplet ulaznica za lokalitete u Albaniji 35 € po
osobi, doplata za grupni polupansion u Albaniji 40€ po osobi, međunarodno zdravstveno osiguranje (do 70 godina -1020 din., od 70
godina-2041 din.) ( sve pomenite usluge se naplaćuju pre puta), individualni troškovi putnika, kao i troškovi koji nisu naznačeni u
programu.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za
efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30%
cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti
gotovinsko, platnim karticama ili čekovima građana. Vlasnici platnih kartica BANCA INTESA (Visa, Master, American Express) mogu platiti
aranžman na rate (do 6 rata) bez kamate. Ceo iznos se može izmiriti i kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju
Putnik Travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci) nije potrebna viza .
Prograd je radjen na bazi min 45 putnika. Smeštaja je moguć u trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici Putnik Travela.
Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog
osiguranja.
OPŠTE NAPOMENE
Putnik Travel zadržava pravo da, u sličaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,
izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma
izdavanja
programa.
Putnik Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putniku na teritoriju Izraela zbog činjenog prekršaja
ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa. Svi putnici su obavezni da poštuju ograničenja u vezi sa iznošenjem deviza iz zemlje, i da se
pridržavalju zakonskih i carinskih propisa.
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Putnik Travela nisu predviđene posete ni obilasci
enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Mole se putnici da se brižljivo staraju o
svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Putnik Travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili kradju tokom
trajanja putovanja
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a
usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel
smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
16. juni 2014.
Trg Nikole Pašića 1, 11 000 Beograd, Srbija
PUTNIK TRAVEL
·
+381(0)11 3245 642, +381(0)11 3345 619
·
[email protected]
·
www.putniktravel.rs
Download

ALBANIJA I KRF - Putnik travel