KRF AVIO PREVOZ – LETO 2015
FIRST MINUTE
POPUSTI DO 20% UKLJUČENI U CENU
Od sedam ostrva u Jonskom moru, Krf leži najsevernije, blizu Otrantskih vrata, gotovo na samom ulazu u Jadransko
more. Ostrvo je, posle Kefalonije, drugo po veličini u jonskom arhipelagu, ali je istorijski, kulturno i turistički
najznačajnije. Krf je i najzapadnije grčko ostrvo, pa zbog svog položaja i istorije na posetioce često ostavlja utisak
jedinstvenog spoja grčke i italijanske tradicije. Sa bujnom vegetacijom i više od tri miliona maslinovih stabala, Krf i
tokom letnjih meseci ostaje jedno od najzelenijih ostrva Mediterana. Grad Krf pleni svojom venecijanskom
arhitekturom i netipičnim grčkim šarmom.
PROGRAM BORAVKA - 11 dana (10 noćenja)
1. dan - BEOGRAD - KRF. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera 702, dva sata pre poletanja
aviona dan pred put. Direktan čarter let za Krf (oko 60 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje
predstavnik agencije. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. dan KRF - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. dan KRF - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter
let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
- prevoz avionom na relaciji Beograd – Krf – Beograd (čarter let)
- 10 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga
- transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma
- usluge predstavnika agencije
- troškovi organizovanja putovanja u iznosu naznačenom u tabeli
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- aerodromske i sigurnosne taxe u iznosu od 38.30 evra za odrasle (taksa u Beogradu 15.30 eur, taksa na OSTRVU 22 eur, DCV takse 1 eur), a 16.3 evra za decu od 2
do 5 god, postoji mogućnost uvođenja takse avio prevoznika YQ za poskupljenja goriva, plaćaju odrasli i deca preko 2 god. u agenciji do polaska; -- fakultativni izleti
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje
- sve navedene takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnici u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.
USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:
Cena putovanja iskazana je u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i
zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog
iznosa cene putovanja.
Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate
– konkretan dogovor u agenciji.
VAŽNE NAPOMENE ZA PROGRAM “KRF ”
Postoji mogućnost korišćenja samo avio prevoza na relaciji Beograd – Krf – Beograd (bez smeštaja) po ceni od 165 evra za odrasle i 140 evra za decu od 2 do 12 godina.
U cenu nisu uključene aerodromske takse, transferi na Krfu i usluge predstavnika agencije. ● Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji
● Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece ● U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više
jela, osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. ● Minimalni broj putnika za realizaciju
programa je 100 putnika. ● Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i
otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg
cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici Travel Partner MMM
moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguranja Uniqa, Generali i Milenijum
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni
cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje;
zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi
alternativni hotel sa istim datumom; zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu
mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobračaju, štrajkovi i slično) ● Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije
potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs ● Organizator ne snosi
odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje
van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa ● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim
ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; organizator ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga,
tokom čitavog trajanja putovanja ● Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju
na pomoćnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od
dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije
navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok
tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku.
Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja ● Putnici imaju pravo na prevoz prtljaga do 20 kg težine. ● Po
pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima Organizator putovanja Filip Travel ima licencu
OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. ● Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska u
zemlji ili inostranstvu, usled insolventnosti organizatora putovanja – polisu osiguranja broj 7766226 koja važi od 01.06.2014. osiguravajuće kompanije GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd, Milentija Popovića 7b. ●Za naknadu štete putniku, prouzrokovanu neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, u skladu sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja – polisu osiguranja broj 7766227 koja važi od 01.06.2014.
osiguravajuće kompanije GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd, Milentija Popovića 7b. ● Opšti uslovi putovanja organizatora su usklađeni sa Zakonom o
turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre
polaska na putovanje. Organizator smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za
putovanje i uplatom akontacije.
Hotel Louis Kerkyra
Golf 4* - Alikes
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Primasol
Louis Ionian Sun 4* Benices
ALL
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
ALL
Hotel Louis Corcyra
Beach 4* - Gouvia
ALL
Hotel
Usluga
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Hotel Yannis 3* Ipsos
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Dassia
Chandris Hotel &
Spa 4* - Dasija
HB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
HB
Hotel Nissaki
Beach 4* - Nisaki
HB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09.
24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
10 noći
1/2 standard MV
899
919
929
1149 1179 1179 1179
999
919
899
3. odra s l a os oba
669
689
699
849
869
869
869
739
689
669
I dete 2-14 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 family GV
1019 1039 1059 1289 1319 1319 1309 1129 1039 1019
3. odra s l a os oba
759
769
789
939
969
969
959
829
769
759
I dete 2-14 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 2-7 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 7-14 g.
319
319
329
329
339
339
329
329
319
319
dopl a ta za SV
79
79
79
79
89
89
89
79
79
79
1/2 standard IV
889
899
909
1129 1169 1169 1159
989
899
889
3. odra s l a os oba
659
669
679
829
859
859
849
729
669
659
I dete 2-14 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 family IV
999
1019 1039 1269 1299 1299 1289 1109 1019
999
3. odra s l a os oba
739
759
769
929
959
959
949
819
759
739
I dete 2-14 g. i II dete 2-7 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 7-14 g.
319
319
329
329
339
339
329
329
319
319
dopl a ta za SV
79
79
79
79
89
89
89
79
79
79
1/2 standard SV
699
779
799
909
979
979
969
849
789
719
3. odra s l a os oba
539
589
599
669
729
729
719
639
589
539
I dete 2-13 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 family IV
759
849
869
979
1049 1049 1039
919
859
779
I i II dete 2-13 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za SV
59
59
59
59
69
69
69
59
59
49
1/2 standard SSV
629
709
869
879
939
949
939
899
829
629
3. odra s l a os oba
479
539
649
659
699
709
709
669
629
479
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 2-12 g.
379
429
509
509
549
549
549
519
489
379
dopl a ta za ALL
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
dopl a ta za SV
59
59
59
59
59
69
69
59
59
59
Napomena: Maksimum osoba u SSV sobi je 2adl+2chd ili 3adl - uključujući infante (0-2 g.), a u SV sobi je 3
adl - uključujući infante (0-2 g.)
1/2 standard
289
319
359
359
459
459
459
359
279
269
3. odra s l a os oba
219
229
249
249
299
299
299
239
209
199
dete 2-13 god.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 standard MV
649
699
819
829
849
889
879
839
659
649
3. odra s l a os oba
489
529
619
619
639
659
649
639
499
489
I dete 2-12 g.
139
139
139
139
169
279
279
269
139
139
II dete 2-12 g.
359
369
369
379
379
379
379
369
369
359
dopl a ta za SV
89
79
69
69
69
89
89
89
89
89
1/2 family MV
799
869
999
1009 1029 1079 1079 1039
819
799
I i II dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za PV
89
89
79
79
79
69
69
69
89
89
dopl a ta za ALL l i ght 129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
chdALL l i ght dopl a ta za
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
ADL
Smeštaj
Hotel Corfu
Chandris 4* Dasija
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
HB
Napomena: Maksimum osoba u standard family sobi je 2adl+2chd ili 3adl
1/2 standard SV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
II dete 2-12 g.
1/2 bungalow GV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
II dete 2-12 g.
dopl a ta FB - chd
dopl a ta FB - ADL
719
549
139
359
759
569
139
359
79
159
769
579
139
359
809
609
139
369
79
159
879
649
139
369
929
689
139
369
79
159
879
659
139
369
939
699
139
379
79
159
899
679
169
379
959
719
169
379
79
159
949
709
279
379
999
739
279
379
79
159
939
699
279
369
989
729
279
379
79
159
919
679
269
369
959
719
269
369
79
159
Napomena: Maksimum osoba u standard sobi i bungalovu je 2adl+2chd ili 3adl
729
559
139
359
769
579
139
369
79
159
719
549
139
359
759
569
139
359
79
159
Hotel Omiros 3* Gouvia
Hotel Aquis Park 3*
- Gouvia
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Molfetta
Beach 3* - Gouvia
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Gouvia 2* Gouvia
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Kontokaly
Bay Resort & Spa
5* - Kontokali
HB
HB
BB
RR
Apartman Athineos
- Dasija
Apartman
Alexandra - Dasija
RR
Hotel Primavera 2*
- Dasija
Hotel Aquis Mon
Repo Palace Art 4* Krf
BB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
BB
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Corfu Palace
5* - Krf
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
BB
Hotel Divani Corfu
Palace 4* - Kanoni
BB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel City Marina
3* - Krf
Smeštaj
1/2 standard MV
3. odra s l a os oba
I dete 2-12 g.
II dete 2-12 g.
dopl a ta za SV
dopl a ta ALL chd
dopl a ta ALL a dl
14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09.
24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
10 noći
619
729
729
739
839
869
859
819
589
559
469
539
559
559
639
649
639
629
449
439
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
379
429
439
449
489
509
499
479
359
359
59
69
69
69
59
59
59
59
59
49
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
Napomena: Maksimum u sobi je 2adl+2chd ili 3adl
1/2 standard
469
569
579
589
689
719
719
679
449
439
3. odra s l a os oba
369
449
449
459
dete 2-12 g.
HB
POPUST 10% DO 28.02.
uključen u cenu
ALL
Hotel Livadi Nafsika
3* - Dasija
BB
POPUST 10% DO 28.02.
uključen u cenu
BB
Hotel Elea Beach
4* - Dasija
BB
Hotel
Usluga
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
1/2 studio
I dete 2-12 g.
1/2 studio
I dete 2-12 g.
1/2 standard
3. odra s l a os oba
I dete 2-7 g.
I dete 7-12 g.
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dete 2-13 g.
dopl a ta za SV
269
309
IZD VAJAMO IZ
299
319
269
279
219
229
289
299
129
129
289
299
129
129
439
459
359
359
129
129
289
299
659
669
509
519
129
129
59
59
529
549
549
519
359
349
319
319
PONUD E
329
339
279
279
239
239
309
319
129
129
319
329
129
129
469
469
369
369
129
129
299
319
759
949
579
709
129
129
59
69
369
369
369
359
269
259
369
289
249
349
129
359
129
489
379
129
329
959
719
129
69
369
289
249
349
129
359
129
489
379
129
329
959
719
129
69
349
279
239
349
129
359
129
469
369
129
329
949
709
129
69
319
279
239
309
129
319
129
469
369
129
299
759
579
129
59
319
279
229
299
129
299
129
459
359
129
299
669
519
129
59
289
269
219
289
129
289
129
439
359
129
289
629
479
129
59
1/2 standard
479
499
549
549
629
639
639
619
489
479
3. odra s l a os oba
369
389
429
429
479
489
489
469
379
369
dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 standard
319
359
429
429
429
429
429
409
309
309
3. odra s l a os oba
269
289
339
339
349
349
339
329
269
259
dete 2-12 g.
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
I dete 0-12 g.
dopl a ta za BV
1/2 family GV
3. odra s l a os oba
I dete 0-12 g.
II dete 2-12 g.
dopl a ta za HB
1/2 standard
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dopl a ta za HB
1/2 standard GV
3. odra s l a os oba
dopl a ta za SV
dopl a ta SSV
dopl a ta za HB
129
799
459
339
79
969
549
379
379
199
919
689
529
229
579
449
89
59
79
129
809
469
339
79
979
559
389
389
199
929
699
539
229
589
449
89
59
79
129
949
649
489
69
1179
799
589
589
199
989
729
559
229
639
489
89
59
79
129
1089
809
619
69
1349
989
739
739
199
1069
789
609
229
729
549
89
59
79
129
1099
819
629
69
1359
999
749
749
199
1079
799
609
229
729
549
89
59
79
129
1099
819
629
69
1359
999
749
749
199
1079
799
609
229
729
549
89
59
79
129
1089
809
619
69
1349
989
739
739
199
1069
789
609
229
729
549
89
59
79
129
1009
719
549
69
1239
869
649
649
199
989
729
559
229
639
489
89
59
79
129
889
589
439
69
1089
709
519
519
199
929
699
539
229
589
449
89
59
79
129
839
539
399
69
1029
649
469
469
199
899
669
519
229
559
439
89
49
79
1/2 standard
569
579
589
649
669
669
649
589
579
569
1/2 standard
499
549
659
669
709
839
829
799
509
3.odra s l a os oba
339
369
399
409
409
409
409
399
349
dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za HB
159
159
159
159
159
159
159
159
159
dopl a ta za HB - chd
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Napomena: Maksimum osoba u sobi je 2adl+1chd ili 3adl - uključujući infante (0-2 g.)
499
339
129
159
79
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
Hotel Royal
Boutique 3* Kanoni
HB
Hotel Ariti Grand 4* Kanoni
BB
Hotel
Usluga
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Hotel Aeolos Beach
Resort 4* - Perama
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Potamaki
Beach 3* - Benices
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Lido Corfu
Sun 3* - Benices
Hotel Marbella
Beach 5* - Agios
Joanis Peristeron
ALL
ALL
POPUST 20% DO 30.04.
uključen u cenu
BB
Hotel Alexandros
4* - Perama
ALL
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
HB
Hotel Hellinis 3* Kanoni
BB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
Smeštaj
14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09.
24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
10 noći
1/2 standard SSV
409
429
469
519
529
589
579
459
429
419
dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
409
329
129
99
59
109
369
299
229
399
319
239
79
29
449
129
299
449
359
129
29
809
619
129
479
69
399
319
129
99
59
109
359
289
219
389
309
229
69
29
419
129
279
419
329
129
29
779
589
129
449
69
339
269
139
239
59
109
569
439
139
939
1029
579
129
329
269
139
229
59
109
509
399
139
789
839
479
129
1319
729
129
129
1089
609
129
109
1/2 standard GV
399
439
529
529
549
649
639
619
3. odra s l a os oba
319
349
409
409
429
499
489
469
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za SV
99
99
109
109
99
79
79
79
dopl a ta za SSV
59
59
59
59
59
39
39
39
dopl a ta za HB
109
109
109
109
109
109
109
109
1/2 promo bez balkona
359
369
389
419
429
459
459
449
3.odra s l a os oba
289
299
319
339
339
369
369
359
dete 2-12 g.
219
229
239
249
259
279
269
269
1/2 standard IV
379
399
409
449
459
479
479
459
3.odra s l a os oba
309
319
329
349
359
379
379
369
dete 2-12 g.
229
239
249
269
269
279
279
269
dopl a ta za HB
69
79
79
89
89
109
109
99
dopl a ta za PV
29
29
29
29
29
29
29
29
1/2 family IV
389
439
459
539
559
589
579
509
I dete 2-12 god.
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 2-12 god.
259
289
299
339
359
359
359
319
1/2 standard IV
389
439
459
539
559
589
579
509
3. odra s l a os oba
319
359
359
419
439
449
449
399
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za SV
29
29
29
29
29
29
29
29
1/2 bungalow GV
719
799
829
949
1039 1039 1029
939
3. odra s l a os oba
539
599
629
709
769
769
759
709
I dete 2-6 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
I dete 6-12 g.
429
459
489
549
589
589
589
549
dopl a ta za SV
69
69
69
59
59
59
59
59
Napomena: Maksimum u sobi je 2 adl+1chd ili 3 adl uključujući infante (0-2g.)
1/2 standard
329
349
369
449
459
459
459
379
3. odra s l a os oba
269
279
299
359
369
369
369
309
I dete 2-6 g.
139
139
139
269
299
299
299
179
I dete 6-12 g.
229
239
259
289
299
299
299
269
dopl a ta za HB chd
59
59
59
59
69
69
69
59
dopl a ta za HB a dl
109
109
109
119
129
129
129
109
1/2 standard
539
569
579
579
669
679
669
599
Treća odra s l a os oba
419
439
449
449
509
519
509
469
dete 2-12 g.
139
139
139
139
189
199
199
159
1/2 standard GV
769
789
939
959
1039 1049 1039
959
1/2 superior GV
819
839
1019 1049 1129 1129 1119 1039
3. odra s l a os oba
479
479
579
599
639
639
639
599
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
Napomena: Maksimum u sobi je 2 adl+1chd ili 3 adl uključujući infante (0-2g.)
1/2 family GV
1069 1089 1319 1359 1449 1479 1459 1349
3. odra s l a os oba
599
609
729
749
799
809
799
749
I i II dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za SV
109
109
119
129
129
139
139
129
POPUST 10% DO 30.04.
uključen u cenu
Hotel Aquis Sandy
Beach Resort 4* Agios Georgios
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
ALL
Hotel Delfinia 4* Moraitika
HB
Napomena: Maksimum u family sobi je 2adl+2chd ili 3adl+1chd uključujući infante (0-2 g.)
1/2 standard GV
609
679
729
739
849
869
859
809
3. odra s l a os oba
469
519
559
559
639
649
639
609
dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
dopl a ta za SV
59
59
69
69
59
59
59
59
1/2 standard GV
819
839
929
1139 1149 1149 1139
929
3. odra s l a os oba
619
629
699
839
849
849
839
699
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 2-12 g.
479
489
539
639
639
639
639
539
dopl a ta za SSV
59
59
59
59
59
59
59
59
Napomena: Maksimum osoba u standard GV sobi je 2adl+2chd ili 3adl
729
539
129
69
839
629
129
489
59
639
489
129
59
779
589
129
459
59
Hotel Aquis Agios
Gordios Beach 4* Agios Gordios
ALL
Hotel
Usluga
IZNOS IZ TABELE U EUR PO OSOBI+TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUTOVANJA (15 EUR) PO OSOBI
Hotel Blue Princess
Beach 4* Liapades
989
1029
1089
1099
1099
1089
1029
989
939
3. odra s l a os oba
719
729
759
809
819
819
809
759
729
699
919
689
129
1069
789
129
599
869
649
129
999
739
129
569
1/2 standard
409
449
519
589
619
619
609
559
509
459
3. odra s l a os oba
329
359
409
459
469
469
469
439
399
359
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 standard GV
3.odra s l a os oba
I dete 2-7 g.
I dete 7-15 g.
1/2 superior GV
3.odra s l a os oba
I dete 2-7 g.
649
339
129
399
679
359
129
409
49
519
689
529
409
59
99
29
659
349
129
399
699
359
129
419
49
539
719
539
429
59
109
29
669
359
129
399
709
369
129
429
49
549
759
579
459
69
119
29
779
399
129
459
809
409
129
479
49
569
849
639
499
89
159
39
839
419
129
489
859
429
129
499
49
609
889
659
519
79
159
29
839
419
129
489
859
429
129
499
49
709
999
739
569
59
159
9
829
419
129
479
849
429
129
499
49
699
999
739
569
59
159
9
769
399
129
459
799
399
129
479
49
679
959
719
549
59
149
9
659
349
129
399
699
359
129
419
49
539
719
539
429
59
109
29
599
319
129
369
639
339
129
389
39
529
699
529
419
59
99
29
ALL
POPUST 15% DO 28.02.
uključen u cenu
969
1/2 standard IV
899
919
1019 1219 1229 1229 1219 1019
3. odra s l a os oba
679
689
759
899
909
909
899
759
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
1/2 standard SV
1049 1069 1159 1349 1359 1359 1349 1159
3. odra s l a os oba
769
789
849
989
999
999
989
849
I dete 2-12 g.
129
129
129
129
129
129
129
129
II dete 2-12 g.
589
599
649
739
749
749
739
649
Napomena: Maksimum osoba u standard SV sobi je 2adl+2chd ili 3adl
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Hotel Philoxenia 3+* Ermones
1/2 standard SV
ALL
Hotel Aquis
Pelekas Beach 5* Pelekas
POPUST 20% DO 28.02.
uključen u cenu
POPUST 10% DO 28.02.
uključen u cenu
BB
I dete 7-15g i II dete 2-15g
Hotel Paleo Art
Nouveau 3* Paleokastrica
14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09.
24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
10 noći
HB
POPUST 10% DO 31.03.
uključen u cenu
Smeštaj
dopl a ta SV
1/2 promo bez balkona
1/2 standard IV
3. odra s l a os oba
dete 2-12 g.
dopl a ta SV
dopl a ta HB
dopl a ta SSV
OBJAŠNJENJE SKRAĆENICA I NAZNAKA U TABELI BB - noćenje sa doručkom; HB - polupansion - doručak i večera (samoposluživanje - izbor više
jela); RR - najam apartmana; ALL - sve uključeno - doručak–ručak–večera, bezalkoholna pića i alkoholna nacionalna pića (po detaljnijem opisu
sa sajta hotela);ALL light - sve uključeno - doručak–ručak–večera (po detaljnijem opisu sa sajta hotela); ADL – odrasla osoba, CHD – dete;
studio-soba sa mini kuhinjom; half basement studio - soba sa mini kuhinjom u prizemlju; 1/2 apartman- jedna odvojena soba od kuhinje; GV pogled vrt; MV - pogled brdo; SV - pogled more; LV/IV – pogled kopno; SSV - bočni pogled more; PV - pogled na bazen; standardna soba standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2; superior soba – soba veće površine i bolje opremljenosti od standardne; BNG
- bungalow soba- poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili prvom spratu u kome je standardna soba; family room/suite/junior suite porodična veća soba sa dva kreveta i dva pomoćna kreveta; infant -beba od 0-2 godine.
Cenovnik 1, Beograd 14.02.2015.
UZ CENOVNIK VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator putovanja je agencija Filip Tavel – Licenca OTP 196/2010
Turistička agencija Travel Partner nastupa u svojstvu posrednika u prodaji – subagenta
TRAVEL PARTNER MMM D.O.O. Licenca OTP 69/2014. PIB: 108739317, Matični broj: 21056197,
Tekući račun kod UniCredit banke: 170-30022675000-91
Telefon: 011 404 73 60, e-mail: [email protected], web: www.travelpartner.rs
Polisa osiguranja od insolventnosti broj 224656 koja važi od 27.10.2014. osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje ADO, Novi Beograd.
Polisa osiguranja radi naknade štete broj 224657 koja važi od 27.10.2014. osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje ADO, Novi Beograd
Download

krf avio prevoz – leto 2015 first minute popusti do 20