JuniorTravel d.o.o. Jagodina
KneginjeMilice 49
LicencaOTP 136/2010
tel/fax. : + 381 (0)35 884 20 24
[email protected]
www.juniortravel.co.rs
MB 20483881 ;
PIB 105893750 ;
T.R. 220-100887-71
LISABON
NICA-MADRID-LISABON-BARSELONA-VERONA
NICA-MADRID-LISABON-BELEM-CASCAIS-ESTORIL-BARSELONA-SENT TROPE-VERONA
29.04.-10.05.2015.
12 dana, 6 noćenja
BUS 1 – POLAZAK IZ KRALJEVA
BUS 2 – POLAZAK IZ NIŠA
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (29.04.) MESTO POLASKA – Polazak u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i
Italiju prema Nici sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.
2. dan (30.04.) NICA – Dolazak u Nicu u poslepodnevnim časovima – turistički centar i jedno od najpoznatijih
mondenskih letovališta Azurne obale, prepoznatljivo po prelepim palatama, kazinima, čuvenim hotelima i dugačkim
plažama. Po dolasku panoramski obilazak Nice: Englesko šetalište,Ruska crkva,spomenik palim borcima,
Trg Masena… Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel (okolina Nice).Noćenje.
3. dan (01.05.) NICA – MADRID – Doruĉak. Napuštanje hotela. Nakon doručka, slobodno vreme za individualne
aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak za Španiju. Noćna vožnja preko Azurne obale i Kosta Brave do
Madrida.
4. dan (02.05.) MADRID – Dolazak u Madrid u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje Madrida u pratnji
vodiĉa: trgovi Espanja, Puerta del Sol, Orijente sa Kraljevskom palatom, ĉuvene avenije, park Retiro...
Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. U kasnim popodnevnim časovima smeštaj u hotel na periferiji
Madrida. Noćenje.
5. dan (03.05.) MADRID – LISABON - Doruĉak. Napuštanje hotela.Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili
mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - Obilazak muzeja Prado – u kome se nalazi jedna od najboljih
svetskih kolekcija umetničkih slika. U kasnim večernjim časovima polazak za Lisabon. Noćna vožnja prema
Lisabonu.
6. dan (04.05.) LISABON - Dolazak u Lisabon u podnevnim časovima. Panoramska voţnja preko trga Markiza
de Pombala avenijom Liberdade do Baiše i trga Komersio i stare Alfame. Smeštaj u hotel. Posle kraćeg
odmora mogućnost organizovanja fakultativnog izleta: odlazak metroom do centra grada. Šetnja centrom
grada sa vodiĉem: ĉetvrti Baiša i Rosio stari deo grada sagrađen u francuskom stilu posle velikog
zemljotresa, Teatar, ulica Augusta, glavna trgovačka ulica Lisabona sa trijumfalnom kapijom, trg Comercio do
obale reke Teţo.Vožnja tramvajem 28. i izlazak na vidikovac Miraduro Santa Luzia u Alfami. Slobodno vreme za
idividualne aktivnosti. Noćenje.
7. dan (05.05.) LISABON – EŠTORIL – CAŠKAIŠ – LISABON – Doruĉak. Slobodno za individualne aktivnosti ili
mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Eštoril sa čuvenom kockarnicom i Cašcaiš – portugalskih
odmarališta na obali Atlantskog okeana poput Nice i Kana. Povratak u Lisabon. U večernjim satima mogućnost
organizovanja fakultativnog izleta veĉera u nacionalnom restoranu uz FADO muziku. Noćenje.
8. dan (06.05.) LISABON – BELEM – BARSELONA – Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do večernjih
sati ili mogućnost oranizovanja fakultativnog izleta do Belema, dela Lisabona prema ušću reke Težo u Atlantik:
most 25. april, istorijski i spomenicima najbogatija četvrt Lisabona, Belemska kula iz XVI veka pod zaštitom
Uneska zaštitni znak grada, spomenik otkrićima sa skulpturama čuvenih moreplovaca iz zlatnog doba otkrića, crkva
i manastir Sv. Jeronima sa grobnicom Vaska De Game,stara poslastičarnica„Antiga Confeitaria de
Belem“ ukrašena čuvenim portugalskim pločicama Azuležosima.Poseta muzeju Koĉija, u kojem poput modernog
sajma automobila možemo videti kočije korišćene na evropskim dvorovima do početka 20 veka. Povratak u centar
Lisabona. Polazak za Barselonu. Noćna vožnja.
9. dan (07.05.) BARSELONA – Po dolasku u Barselonu panoramsko razgledanje Barselone-Sagrada
Familija(nije predviđen grupni ulazak), Španski trg, Katalonski trg, Kolumbov spomenik, brdo Monţuik,
Olimpijski stadion,… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel u regiji Costa Brava. Noćenje.
10. dan (08.05.) COSTA BRAVA – SEN TROPE – VERONA – Doruĉak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja
prema Veroni uz kraće zadržavanje u obilasku Sen Tropea - bajkovitog gradića gde se okuplja svetski džet set. Po
dolasku u Sen Trope obilazak grada: obilazak luke sa bezbroj kafića i restorana, gradskog zvonika…Dolazak
u Veronu (okolina Verone). Smeštaj u hotel. Noćenje.
11. dan (09.05.) VERONA – MESTO DOLASKA – Doruĉak. Napuštanje hotela.Panoramsko razgledanje
Verone:Trg Bra, Palata Barbieri, Arena, Trg Erbe, Julijina kuća (nije predviđen grupni ulazak), Trg Sinjorija,
Toranj Lambertijevih (nije predviđen grupni ulazak). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak
putovanja prema Srbiji. Kraće zaustravljanje u nekom od usputnih OUTLET centara. Nastavak putovanja prema
Srbiji.
12. dan (10.05.) MESTO DOLASKA – Nastavak putovanja preko Slovenije i Hrvatske. Dolazak u Srbiju u
prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)
Termin putovanja
29.04.10.05.2015.
Još 8 slobodnih
soba!
Cena za uplatu
u celosti do…
Cena po osobi za polazak iz …
Beograda,N.Sada Batoĉine,Jagodine *Kraljeva,Kruševca,Niša
20.02.2015.
475 €
475 €
475 €
polaska ili na
odloţeno
515 €
515 €
515 €
ARANŢMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU CRÉDIT AGRICOLE
BANKE NA DAN UPLATE.
Broj mesta za uplate u celosti – ograniĉen
DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 15 € PO OSOBI
(MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA)
DOPLATA ZA POLAZAK IZ KRAGUJEVCA 5 € PO OSOBI NA CENU IZ BATOĈINE
(MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA)
***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA, NIŠA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji
broj putnika, polazak se moţe realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog
najbliţeg mesta za ulazak u autobus
USLOVI I NAĈIN PLAĆANJA:


40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za
rane uplate ili najkasnije 10 danapre početka putovanja (za redovne uplate do polaska),
40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama
odloženo ĉekovima graĊana zakljuĉno sa 15.06.2015. po prodajnom kursu Crédit Agricole banke na dan
deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja) uz uvećanje od 1,5% na meseĉnom nivou na ostatak
duga
Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav
izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45% OD CENE ARANŢMANA
DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU IZNOSI 150 €.
NEMA UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ.
POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplateţne osobe. Sve osobe starije od 10 godina
smatraju se odraslim osobama.)

dete od 2-10 godina u 1/2 sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u
hotelima).*

dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u
hotelima).*

dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruju popust od po 10% (imaju sedišta u autobusu, dele
ležaj u hotelu).*

III odrasla osoba u 1/2+1 sobi ostvaruje 5% popusta.
LOKACIJA I OPIS HOTELA: Nica - smeštaj u hotelu sa 2* ili 3* u okolini Nice. Madrid – smeštaj u hotelu
sa 3* van centra. Lisabon – smeštaj u hotelu sa 3* van centra. Kosta Brava – smeštaj u hotelu sa 3* u regiji
Kosta Brave. Verona - smeštaj u hotelu sa 3* u okolini Verone. Tačna lokacija i ime hotela će biti saopšteni
najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.
CENA ARANŢMANA OBUHVATA:









vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti,
bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
smeštaj u hotelu sa 2* ili 3* u okolini Nice na bazi1 noćenja sa doruĉkom (kontinentalni švedski sto) u
1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
smeštaj u hotelu sa 3* van centra Madrida na bazi 1 noćenja sa doruĉkom (kontinentalni švedski sto) u
1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
smeštaj u hotelu sa 3* van centra Lisabona na bazi 2 noćenja sa doruĉkom (kontinentalni švedski sto) u
1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
smeštaj u hotelu sa 3* u regiji Kosta Brava na bazi 1 noćenja sa doruĉkom (kontinentalni švedski sto) u
1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
smeštaj u hotelu sa 3* u okolini Verone na bazi 1 noćenja sa doruĉkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2
i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
razgledanja po programu putovanja (panoramski obilazak Nice, Madrida, Lisabona, Barselone, Sen
Tropea i Verone),
usluge turistiĉkog vodiĉa – pratioca,
troškove organizacije i voĊenja aranţmana.
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:




troškove meĊunarodnog zdravstvenog osiguranja – 1.330,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 900,00
rsd (deca do 18 god.), 2.670,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
obaveznu turistiĉku taksu za Kataloniju – za hotele sa 3* – 0,50 € dnevno po osobi - plaća se na
recepciji hotela,
fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
putnikove individualne troškove.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja
prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja
prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator
izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi
da prihvate.

Obilazak muzeja Prado u Madridu – 35€,

Izlet Lisabon II – 15 €,

Izlet do Eštoril-a i Cašcaiš-a – 40 €,

Veĉera u nacionalnom restoranu uz Fado muziku – 35€,

Izlet do Belema i poseta muzeju Koĉija –25€.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od
broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica,
organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja
prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja
fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela,
trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
PredviĊen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na
svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na
putu.
NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je
dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi
raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko
putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:

za II ili III red 15 € po osobi ,

za IV ili V red 12 € po osobi.
NAPOMENE:

Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

Molimo da uzmete u obzir da usled drţavnih ili verskih praznika na odreĊenoj destinaciji neki od
lokaliteta, ili trţnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene
redosleda pojedinnih sadrţaja u programu.

Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta
informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.

Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela,
autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlaĉi i nadoknadu tih
trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
UPUTSTVA & NAPOMENE
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost
zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas
molimo da to imate u vidu.
* VAŢNO: U sluĉaju uvoĊenja viza za drţavljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru
dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
* Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa
prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u
skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŢNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da
se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o
smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbijiwww.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju
putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih
okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara,
prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.
* Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i
Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu
u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika
starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza
putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa
viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša
izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je
izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je
upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen
podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku
putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije
aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.
* Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice,
gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
* Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove
ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se
nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa
web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi
odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i
uglavnom je slatki doručak.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja
unapred.
* Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju
lokalnih propisa s tim u vezi!
* Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku.
Millenium će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između
organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne
mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do
opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne može imati uticaja.
* Millenium ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi
odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.
* Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.
* Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled
nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos
štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda
pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŢNOMaloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja
potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati
overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
* Millenium zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za
zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
* U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija
zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pred put.
Organizator putovanja: Turistiĉka agencija “MILLENIUM” iz Trstenika – Licenca Minisatrstva Turizma OTP
76/2010 od 02.02.2010. godine.
Organizator putovanja osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti broj 8003482, te Polisom osiguranja
potraživanja – jemstva broj 8003481 osiguravača Takova osiguranja.
Aranţman je raĊen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je
izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.
Cenovnik br. 3 od 03.02.2015.
Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja Agencije “MILLENIUM”
www.millenium-ts.com
Download

lisabon-madrid