JuniorTravel d.o.o. Jagodina
KneginjeMilice 49
LicencaOTP 136/2010
tel/fax. : + 381 (0)35 884 20 24
[email protected]
www.juniortravel.co.rs
MB 20483881 ;
T.R. 220-100887-71
PIB 105893750 ;
POLIHRONO
PEFKOHORI
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
POLIHRONO
Paket aranţman po osobi: autobuski prevoz + smeštaj na bazi noćenja
2015
Eva
Meskini
Olimpia
Avendino
Kristina
Dimitris
&
Eleni
Katarina
Sula
Janis
Sakis
TIP
OPIS
14. maj
apartmana i studija
10 noći
S2
S 1/2
7
S3
S G+1
5
A 4 A 2+K i A 2+G
3
A3
A G+K
7
Za korišćenje kao 1/2
9
A4
A G+1+K
6
A5
A G+1+K*
5
S2
S 1/2
9
S3
S 1/3 i S G+1
7
A5
A 1/5
3
Za korišćenje kao 1/4
5
S2
S 1/2
A2
A 1/2
A3
A 1/3 i A G+1
S3
S G+1
9
Za korišćenje kao 1/2
13
S4
S G+2 i S 2G
7
S3
S 1/3 i S G+1
9
Za korišćenje kao 1/2
15
A4
A 3+pl
13
A4
A 4 duplex
13
A3
A 1/3
7
Za korišćenje kao 1/2
13
A4
A 1/4
5
A5
A G+K+1
1
Za korišćenje kao 1/4
4
Za korišćenje kao 1/3
7
Za korišćenje kao 1/2
13
A 5 A 2+G+K duplex
1
Za korišćenje kao 1/4
4
Za korišćenje kao 1/3
7
A3
A G+1
A4
A G+1+pl
Za korišćenje kao 1/2
-
Cenovnik broj 2, vaţi od 23.03.2015.
P R E D S E Z O N A
24. maj
12 noći
32
28
22
32
43
22
17
41
32
24
30
47
55
49
43
64
22
49
70
39
39
32
51
22
17
22
32
51
17
21
30
51
41
60
5. jun
14 noći
123
89
79
98
143
89
72
143
98
88
109
141
146
116
109
163
77
112
156
106
106
98
137
78
62
77
97
153
63
79
99
123
108
168
9.jun
10 noći
107
77
69
85
123
77
63
/
/
75
93
/
/
/
93
/
66
/
/
91
91
84
119
67
53
67
84
133
53
67
84
105
93
/
19. jun
12 noći
159
120
104
129
179
114
91
179
129
114
143
173
179
135
131
196
107
132
187
127
127
135
207
116
91
114
152
227
91
114
152
159
125
241
V A N S E Z O N A
1. jul
10 noći 15 noći
150
227
109
162
94
133
121
190
168
268
107
151
87
121
168
268
121
190
107
151
134
189
163
270
168
281
127
204
121
198
181
297
97
155
127
193
178
307
119
205
119
205
126
199
195
305
108
167
85
129
99
161
139
215
199
323
85
129
99
161
139
215
150
227
117
183
227
347
4. septembar
9. septembar
14. septembar 19.sep
10 noći 15 noći 10 noći 15 noći 10 noći 15 noći 10 noći
91
134
75
110
62
89
47
65
96
53
79
44
63
33
55
83
45
66
37
53
27
75
109
59
86
48
70
37
105
155
82
127
72
103
55
61
89
50
73
41
59
30
50
75
41
61
34
50
25
105
155
82
127
72
103
55
75
109
59
86
48
70
37
61
89
50
73
41
59
30
77
112
63
92
52
75
39
105
155
88
127
73
103
55
108
159
90
131
75
106
57
79
116
65
94
54
77
41
77
113
63
91
52
75
40
115
169
94
136
78
112
60
57
84
47
68
39
56
30
77
113
63
93
52
76
40
114
165
94
137
79
112
61
78
113
64
93
53
76
40
78
113
64
93
53
76
40
76
119
62
91
51
74
39
116
180
96
139
79
113
61
64
95
53
78
44
63
33
50
75
41
61
34
50
25
64
95
53
78
44
63
33
87
128
72
106
60
86
45
133
194
111
161
92
131
70
50
75
41
61
34
50
25
64
95
53
78
44
63
33
87
128
72
106
60
86
45
87
128
72
106
60
86
45
70
103
57
84
47
68
35
133
194
111
161
92
131
70
Mina
A3
A G+1
Za korišćenje kao 1/2
A4
A 1/4 duplex
14
22
9
53
62
41
122
174
122
/
/
105
151
227
136
150
225
131
241
366
207
86
135
74
126
192
108
71
109
61
104
158
89
58
90
50
84
129
72
44
69
37
A3
A G+1 i A 1/3
9
49
112
95
132
127
193
77
113
63
93
52
76
40
Za korišćenje kao 1/2
15
70
156
133
187
178
307
114
165
94
137
79
112
61
A 6 A 2G+2 duplex
9
24
71
60
89
79
137
52
75
43
62
35
51
27
Za korišćenje kao 1/5
12
30
89
76
105
95
164
62
90
51
74
42
61
32
Anti 2
A4
A 1/4
13
39
106
90
127
119
205
78
113
64
93
53
76
40
A4
A G+K
41
108
92
125
117
183
70
103
57
84
47
68
35
51
123
105
159
150
227
95
139
78
114
65
93
49
Finlandia Za korišćenje kao 1/3
Za korišćenje kao 1/2
60
168
143
241
227
347
145
210
120
174
99
141
76
A4
A 2+2K
7
41
103
87
135
127
213
81
118
67
97
55
79
41
Galini
Za korišćenje kao 1/3
11
51
137
118
183
172
284
110
160
91
131
75
107
57
Lux
Za korišćenje kao 1/2
25
78
205
/
/
/
/
168
242
138
199
115
163
87
A3
A 1/3
11
51
116
/
154
149
250
94
137
77
112
64
92
48
Za korišćenje kao 1/2
21
60
166
/
245
239
382
144
208
118
171
98
140
75
Galini
A4
A 3+K i A 1/4
8
41
101
/
125
121
190
77
105
58
86
48
69
36
A 4 A 3+K prizemlje
13
56
113
/
135
131
213
86
115
65
94
53
77
40
Za
korišćenje
kao
1/3
19
75
149
/
179
174
284
116
156
88
128
73
104
55
Beach
A5
A 4+K duplex
13
53
114
98
129
125
208
83
111
62
91
51
74
38
Za korišćenje kao 1/4
21
66
143
123
161
156
260
105
140
79
115
65
94
49
S2
S2
19
60
173
147
227
214
341
147
198
113
163
94
133
71
Galini
A 4 A 1/4 prizemlje
9
47
114
97
135
127
200
77
112
63
92
52
74
39
*A 3 i korišćenje kao
304
Nova
19
75
169
145
199
188
118
171
97
141
80
114
61
&
1/3
15
56
129
111
150
141
228
87
127
71
104
59
84
44
Adonis A 4 A 1/4 duplex
13
53
114
98
132
123
199
85
115
64
94
53
76
40
Beach A 5 A 4*+pl duplex
Za korišćenje kao 1/4
21
67
143
123
165
154
248
107
145
82
119
67
96
51
Za korišćenje kao 1/2
27
95
193
164
284
268
443
188
271
155
224
129
183
98
1 S3
S 2+pl
20
64
148
/
187
176
304
124
179
102
148
84
120
64
A3
A 1/3
20
64
148
/
187
176
304
124
179
102
148
84
120
64
2 A 4 A 1/4 prizemlje
10
56
128
109
159
150
246
99
144
81
119
67
96
51
A4
A 1/4
12
60
138
118
168
158
257
103
150
85
124
70
101
53
S3
S 1/3
20
68
148
126
187
171
282
119
172
98
142
81
120
61
3
A4
A 1/4
12
60
138
118
183
172
264
106
155
87
127
72
103
54
S3
S 2+pl
20
64
143
/
183
172
291
119
172
98
142
81
115
61
4
S4
S 3+pl
12
56
133
/
150
141
236
95
139
78
114
64
92
49
Cena aranžmana po osobi: 7.700din. + cena iz tabele izraţena u evrima - plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke UniCredit na dan uplate
Legenda: u koloni TIP, broj koji se nalazi pored oznake A-apartman ili S-studio, oznaĉava maksimalan broj odraslih osoba, a u koloni OPIS, nalazi se specifikacija kreveta u smeštajnoj
jedinici; K - krevet na razvlaĉenje (kauĉ ili sofa); G - grĉki braĉni krevet (širina 110-150 cm); pl - pomoćni krevet; duplex - apartman sa 2 spavaće sobe; Galini Nova 1/4* + pl duplex -
Atanasios
Village
Anti 1
apartman sa pogledom na more na 2. spratu ili apartman u prizemlju; K* - rasklopivi kauĉ za 2 osobe; Adonis Beach A 4* + pl – apartman sa pogledom na more (u jednoj spavaćoj sobi 2
spojena kreveta ukupne širine 140 cm, u drugoj spavaćoj sobi 2 kreveta širine po 80 cm); *A 3 i korišćenje kao 1/3 – trokrevetni apartman Adonis Beach i koriscenje drugih struktura kao 1/3
Popusti predsezona: Autobuski prevoz - za spajanje 2 i više smena, popust po osobi - 3.700 dinara za svaku narednu smenu. Sopstveni prevoz - popust po osobi - 3.700 dinara.
Popusti vansezona: Autobuski prevoz - za spajanje 2 i više smena, popust po osobi - 6.700 dinara za svaku narednu smenu. Sopstveni prevoz - popust po osobi - 6.700 dinara.
Uslovi za decu u pratnji minimum dve odrasle osobe: dete do 10 godina u zajedniĉkom krevetu – plaća dinarski deo cene aranţmana; dva deteta ukupne starosti do 15 god. u
zajedniĉkom krevetu – plaćaju jedan devizni i jedan dinarski deo cene aranţmana; 3 deteta ukupne starosti do 25 godina u dva zajedniĉka kreveta – plaćaju dva devizna i dva dinarska dela
cene aranţmana. Dete koje koristi smeštaj na sopstvenom krevetu, ne ostvaruje pravo na popust. Deca koja koriste autobuski prevoz imaju obezbeĊeno sedište.
PEFKOHORI
Paket aranţman po osobi: autobuski prevoz + smeštaj na bazi noćenja
2015
Petridis
Talasa
Beach
Talasa
Garden
Tasa &
Despina
Elia
Elena
Partenis
Diana
TIP
OPIS
apartmana i studija
S3
S 1/3 ili S G+1
Za korišćenje kao 1/2
A4
A 2+G
A3
A 1/3
Za korišćenje kao 1/2
A4
A 2+G
S2
S 1/2
S3
S G+1 ili S 1/3
S2
S 1/2
A3
A G+1 ili A 1/3
S2
S 1/2
S3
S 2+K
S2
S 1/2
S3
S G+1
A5
A 1/3+K
Za korišćenje kao 1/4
Za korišćenje kao 1/3
Za korišćenje kao 1/2
S2
S 1/2
S3
S 1/3 ili S G+1
A4
A 1/4 duplex
Za korišćenje kao 1/3
Cenovnik broj 2, vaţi od 23.03.2015.
P R E D S E Z O N A
24. maj
12 noći
34
46
21
29
39
19
34
29
37
27
37
25
42
34
12
16
29
43
54
41
31
50
5. jun
14 noći
109
139
89
105
136
68
135
99
129
99
129
95
139
103
69
79
99
149
149
109
99
133
9.jun
10 noći
93
119
76
90
117
59
/
/
/
/
111
81
/
/
59
68
85
128
127
93
85
114
19. jun
12 noći
131
171
109
126
166
98
161
124
154
118
154
113
168
131
90
102
135
199
183
131
129
166
1. jul
10 noći 15 noći
131
212
171
273
114
187
122
199
179
289
95
158
161
257
126
202
155
248
117
193
154
251
117
193
169
271
131
209
91
152
107
177
139
229
211
333
183
291
133
207
133
216
178
289
V A N S E Z O N A
4. septembar
10 noći 15 noći
87
116
123
164
87
116
86
114
131
174
66
88
119
158
83
110
126
167
87
116
117
156
87
116
123
164
89
118
66
88
77
102
105
140
160
213
127
169
95
126
95
126
128
170
9. septembar
10 noći 15 noći
73
97
104
138
74
98
72
96
111
148
55
73
101
134
70
93
99
132
73
97
99
132
73
97
104
138
72
96
56
74
65
86
89
118
136
181
107
142
80
106
80
106
108
144
14. septembar
10 noći 15 noći
60
80
87
116
61
81
59
78
91
121
45
60
83
110
57
76
82
109
60
80
82
109
60
80
86
114
59
78
46
61
54
72
73
97
112
149
88
117
66
88
66
88
89
118
Cena aranžmana po osobi: 7.700din. + cena iz tabele izraţena u evrima - plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke UniCredit na dan uplate
19.sep
10 noći
48
68
48
47
73
35
66
45
64
48
64
48
68
47
36
42
58
89
70
52
52
71
Legenda: u koloni TIP,broj koji se nalazi pored oznake A-apartman ili S-studio, oznaĉava maksimalan broj osoba, a u koloni OPIS, nalazi se specifikacija kreveta u smeštajnoj jedinici; Kkrevet na razvlaĉenje (kauĉ ili sofa); G- grĉki braĉni krevet (širina 110-150 cm); duplex - apartman sa 2 spavaće sobe; Partenis A3+K - dva standardna kreveta +1 krevet za 10 cm manje
širine od standardnog + kauĉ na razvlaĉenje
Popusti predsezona: Autobuski prevoz - za spajanje 2 i više smena, popust po osobi - 3.700 dinara za svaku narednu smenu. Sopstveni prevoz - popust po osobi - 3.700 dinara.
Popusti vansezona: Autobuski prevoz - za spajanje 2 i više smena, popust po osobi - 6.700 dinara za svaku narednu smenu. Sopstveni prevoz - popust po osobi - 6.700 dinara.
Uslovi za decu u pratnji minimum dve odrasle osobe: dete do 10 godina u zajedniĉkom krevetu – plaća dinarski deo cene aranţmana; dva deteta ukupne starosti do 15 god. u
zajedniĉkom krevetu – plaćaju jedan devizni i jedan dinarski deo cene aranţmana; 3 deteta ukupne starosti do 25 godina u dva zajedniĉka kreveta – plaćaju dva devizna i dva dinarska dela
cene aranţmana. Dete koje koristi smeštaj na sopstvenom krevetu, ne ostvaruje pravo na popust. Deca koja koriste autobuski prevoz imaju obezbeĊeno sedište.
Specijalna ponuda
Paket aranžman 13 dana autobusom: autobuski prevoz + 10 noćenja
Polihrono 7.700 dinara
Smeštaj u vili iz kataloške ponude, po izboru organizatora
Polazak 13. maja, povratak 25. maja
Paket aranžman 25 dana autobusom: autobuski prevoz + 22 noćenja
Polihrono 16.600 dinara
Smeštaj u vili iz kataloške ponude, po izboru organizatora
Polazak 13. maja, povratak 6.juna
Plaćanje čekovima na rate ili popust za uplate u celosti 5%
Važna napomena: putnici koji se prijavljuju za ovaj aranţman su saglasni da sa nazivom vile u kojoj će biti smešteni budu upoznati 7 dana pre polaska na
putovanje ili prilikom preuzimanja vauĉera u agenciji.
Uslovi plaćanja za specijalnu ponudu: I – 40% po osobi prilikom prijavljivanja, ostatak 20 dana do polaska. Ukoliko ugovaraĉ ne izvrši uplatu preostalog iznosa
do pune cene u predviĊenom roku, smatra se da je odustao od korišćenja aranţmana, a rezervacija otkazana. II – 40% po osobi prilikom prijavljivanja, ostatak
ĉekovima graĊana na 3 jednake meseĉne rate. Ĉekovi se deponuju prilikom sklapanja ugovora o putovanju. III - za uplate u celosti, prilikom sklapanja ugovora,
odobrava se stimulativni popust od 5%.
Ova specijalna ponuda ne omogućava nikakve popuste po osnovu spajanja sa drugim smenama ili aranţmanima.
POLIHRONO i PEFKOHORI
SEZONA
Cena najma apartmana/studija na bazi 10 i 15 noćenja.
2015
P O
L I H R O N O
Eva
Meskini
Olimpia
Avendino
Kristina
Katarina
Sula
P O
L I H R O N O
Janis
Sakis
Mina
Anti 1
Anti 2
Finlandia
GaliniLux
Dimitris &
Eleni
Tip
Opis
apartmana i studija
broj noćenja
10
15
S2
S3
A4
A3
A4
A5
S2
S3
A5
S2
A2
A3
S3
S4
A3
A4
A5
A4
A6
A5
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A6
A5
A4
A3
A4
A4
A4
S2
S3
A4
A4
284
331
379
389
442
465
346
389
541
346
355
408
408
449
389
465
465
442
512
488
465
465
512
478
568
416
759
705
677
416
572
512
602
395
416
572
572
451
523
576
611
691
727
546
611
843
546
560
640
640
704
621
727
727
691
801
763
727
727
799
749
885
662
1.176
1.095
1.052
662
899
808
937
630
662
899
899
S 1/2
S G+1
A 2+K i A 2+G
A G+K
A G+1+K
A G+1+K*
S 1/2
S 1/3 i S G+1
A 1/5
S 1/2
A 1/2
A 1/3 i A G+1
S G+1
S 2G i S G+2
A 1/3
A 1/4
A G+K+1
A 5 kao A 4
A G+2+K duplex
A 6 kao A 5 duplex
A 6 kao A 4 duplex
A G+1
A G+1+pl
A G+1
A 1/4 duplex
A G+1
A 2+2G duplex
A 6 kao A 5 duplex
A 6 kao A 4 duplex
A 1/3
A 1/4
A G+K
A 2 + 2K
S 1/2
S 1/3 i S G+1
A 2+K*
A 1/4 duplex
11.07.
Cenovnik broj 2 od 23.03.2015.
16.07.; 21.07.; 26.07.; 31.07.;
05.08.; 10.08.
10
15
299
349
399
409
465
489
364
409
569
364
374
429
429
472
429
489
489
465
539
513
489
489
539
503
597
437
799
741
712
437
603
539
634
415
437
603
603
466
543
616
627
713
751
564
627
871
564
579
661
661
727
661
751
751
713
827
788
751
751
826
773
915
681
1.216
1.130
1.087
681
929
835
969
648
681
929
929
15.08.
20.08.
25.08.
30.08.
10
15
10
15
10
15
10
15
284
331
379
389
442
465
346
389
541
346
355
408
408
449
389
465
465
442
512
488
465
465
512
478
568
416
759
705
677
416
572
512
602
395
416
572
572
434
503
573
588
664
699
525
588
823
525
538
615
615
676
588
699
699
664
771
734
699
699
768
718
840
635
1.130
1.050
1.010
635
864
777
900
604
635
864
864
264
308
353
362
411
433
322
362
529
322
330
379
379
417
362
433
433
411
478
455
433
433
476
444
528
386
706
655
630
386
532
476
560
367
386
532
532
388
449
512
525
593
624
469
525
759
469
480
549
549
604
525
624
624
593
688
655
624
624
684
640
759
569
1.007
936
900
569
771
693
802
540
569
771
771
212
247
283
290
330
347
258
290
424
258
265
304
304
334
290
347
347
330
382
364
347
347
381
356
424
310
566
525
505
310
427
381
449
294
310
427
427
323
361
411
421
475
500
377
421
607
377
387
441
441
485
421
500
500
475
551
525
500
500
548
513
609
459
805
748
720
459
619
547
642
436
459
619
619
155
180
206
211
239
252
188
211
308
188
194
222
222
244
211
252
252
239
278
265
252
252
277
259
309
226
411
382
367
226
310
277
326
214
226
310
310
224
259
295
302
340
358
270
302
435
270
278
316
316
348
302
358
358
340
395
376
358
358
393
367
436
331
576
535
515
331
446
402
460
314
331
446
446
Beach
Galini
Nova
Adonis B.
Athanasios Village
P O
L I H R O N O
Galini
1
2
3
4
A3
A4
A4
A5
S2
A4
A4
A5
A3
A5
S3
A3
A4
A4
S3
A4
S3
S4
503
517
584
731
450
564
650
759
564
759
640
640
702
735
612
759
612
674
785
807
909
1.133
705
879
1.010
1.176
879
1.176
995
995
1.089
1.140
952
1.176
952
1.046
529
544
614
769
474
594
684
799
594
799
674
674
739
774
644
799
644
709
811
834
939
1.171
729
909
1.044
1.216
909
1.216
995
995
1.089
1.140
952
1.176
952
1.046
503
517
584
731
450
564
650
759
564
759
640
640
702
735
612
759
612
674
755
775
874
1.089
688
844
970
1.130
844
1.130
956
956
1.046
1.095
914
1.130
914
1.005
468
481
544
680
441
525
605
706
525
706
596
596
653
684
569
706
569
627
673
692
780
970
636
753
865
1.007
753
1.007
853
853
932
976
815
1.007
815
896
375
386
436
545
354
421
485
566
421
566
478
478
523
548
456
566
456
502
539
555
624
776
510
603
692
805
603
805
683
683
745
780
652
805
652
716
273
283
317
396
258
306
353
411
306
411
374
374
409
428
356
442
356
392
386
398
447
555
365
432
495
576
432
576
489
489
533
558
467
576
467
513
S 1/2
327
517
344
534
327
485
304
414
244
336
196
249
A 1/3 i A G+1
384
604
404
624
384
567
357
482
286
392
231
291
S 1/2
327
517
344
534
327
485
304
414
244
336
196
249
Elia
S 2+K
384
604
404
624
384
567
357
482
286
392
231
291
S 3 kao S 2
349
550
367
569
349
517
325
441
261
358
210
266
Petridis
S 1/3 i S G+1
384
604
404
624
384
567
357
482
286
392
231
291
A 2+G
556
863
584
892
556
810
517
689
414
556
332
413
A 2+K
487
761
512
786
487
714
453
607
363
490
291
364
Partenis
A 3+K
536
836
564
864
536
785
499
667
400
539
321
400
S 3 kao S 2
335
529
353
547
335
497
312
424
250
344
201
256
Talasa
Garden
S 1/3 i S G+1
362
570
381
589
362
536
337
456
270
370
217
275
S 1/2
349
550
367
568
349
517
325
441
261
358
210
266
Elena
S G+1
379
596
399
616
379
560
353
477
283
386
227
287
A 1/3
379
596
399
616
379
560
353
477
283
386
227
287
Talasa
Beach
A 2+G
397
623
417
643
397
585
369
498
296
404
238
401
S 1/2
363
572
382
591
363
537
338
458
271
371
218
276
Diana
S 1/3 i S G+1
432
675
450
693
432
636
402
541
322
437
258
325
A 1/4 duplex
617
959
649
991
617
900
574
765
460
617
369
458
Cene u tabeli su u evrima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke UniCredit bank na dan uplate.
Dinarski deo cene po apartmanu/studiju iznosi za 10 noćenja 8.990 dinara, za 15 noćenja 9.990 dinara.
Legenda: u koloni TIP, broj koji se nalazi pored oznake A-apartman ili S - studio, oznaĉava maksimalan broj odraslih osoba, a u koloni OPIS, nalazi se specifikacija kreveta u smeštajnoj jedinici; K - krevet
na razvlaĉenje (kauĉ ili sofa); G - grĉki braĉni krevet (širina 110-150 cm); pl - pomoćni krevet; duplex - apartman sa 2 spavaće sobe; Galini Nova A 4* + pl duplex - apartman sa pogledom na more na 2.
spratu ili apartman u prizemlju; K*- rasklopivi kauĉ za 2 osobe; Partenis A3+K - dva standardna kreveta + 1 krevet za 10 cm manje širine od standardnog + kauĉ na razvlaĉenje: Adonis Beach A 4* + pl –
apartman sa pogledom na more (u jednoj spavacoj sobi 2 spojena kreveta ukupne sirine 140cm, u drugoj spavacoj sobi 2 kreveta sirine po 80cm).
Uslovi za decu: dete do 10 god. u krevetu roditelja – besplatno; dva deteta ukupne starosti do 15 god. tretiraju se kao jedna, a 3 deteta ukupne starosti do 25 god. tretiraju se kao dve odrasle osobe.
P E F K O H O R I
Tasa &
Despina
S2
A3
S2
S3
S2
S3
A4
A4
A5
S2
S3
S2
S3
A3
A4
S2
S3
A4
A 1/3
A 3+K i A 1/4
A 3+K prizemlje
A 4+K duplex prizemlje
S2
A 1/4 prizemlje
A 1/4 duplex
A 4*+pl duplex
A 2 + pl
A 4* + pl
S 2+pl
A 1/3
A 1/4 prizemlje
A 1/4
S 1/3
A 1/4
S 2+pl
S 3+pl
Uslovi i program putovanja
Program putovanja: 1.dan Polazak iz Beograda u 20:00 ĉasova (parking kod Buvlje pijace).
Tokom putovanja, na relaciji Beograd - Niš - Vranje, moguće je usputno prikljuĉenje putnika
na za to predviĊenim i dozvoljenim mestima. Pauza motel Predejane cca 45 min. Noćna
voţnja preko BJR Makedonije sa kraćim usputnim pauzama. 2.dan Dolazak u podnevnim
ĉasovima, smeštaj i boravak u izabranom objektu na bazi uplaćenog broja noćenja u
apartmanu/studiju. 12., 14., 16., 17. ili 24. dan Polazak iz Pefkohorija za Srbiju poslednjeg
dana boravka u 17h, iz Polihrona u 17.30h. 13., 15., 17., 18. ili 25. dan Dolazak u Beograd
u jutarnjim ili prepodnevnim ĉasovima, u zavisnosti od zadrţavanja na graniĉnim prelazima.
Kraj svih usluga.
U cenu paket aranžmana u predsezoni i vansezoni je uračunato: autobuski prevoz na
relaciji Beograd – Polihrono/Pefkohori – Beograd, usluge pratioca grupe i smeštaj
(apartman/studio II kategorije lokalne kategorizacije - prema domaćoj kategorizaciji, navedeni
apartmani/studiji pripadaju I kat. smeštajnih jedinica) na bazi najma za 10,12,14,15 ili 22
noćenja.
U cenu aranžmana u sezoni je uračunato: usluge najma (apartman/studio II kategorije
lokalne kategorizacije - prema domaćoj kategorizaciji, navedeni apartmani/studiji pripadaju I
kat. smeštajnih jedinica) na bazi 10 ili 15 noćenja, usluge predstavnika.
Napomene: za smeštaj u prizemlju, niskom i visokom prizemlju u vilama Kristina, Dimitris &
Eleni, Talasa Garden, Elia i Tasa & Despina, odobrava se popust od 10% na devizni deo
cene iz tabele. Molimo Vas da se, pre nego što izvršite uplatu, upoznate sa programom
putovanja, opštim uslovima putovanja agencije TIM Travel, kao i sa opisom i izgledom
apartmana na zvaniĉnom sajtu www.timtravel.rs ili iz kataloga TIM Travel-a za sezonu Leto
2015. Opis „nadomak mora“ u katalogu podrazumeva udaljenost od plaţe do 30 m.
U cenu aranžmana nije uračunato: meĊunarodno zdravstveno i druga osiguranja putnika –
uplata se vrši kod organizatora putovanja po cenovniku osiguravajućeg društva, programom
nenavedene usluge, individualni i drugi troškovi putnika. U predsezoni i vansezoni - upotreba
AC ureĊaja u svim vilama u Pefkohoriju i u vilama Atanasios Village, Janis i Meskini u
Polihronu. U sezoni - upotreba AC ureĊaja u vili Meskini u Polihronu, kao i u svim vilama u
Pefkohoriju (osim u vili Petridis).
Doplate: doplata za 1/1 studio u predsezoni i vansezoni +50% na dinarski i devizni deo cene
smeštaja u 1/2 apartmanu/studiju. Ukoliko se u apartman smešta manji broj osoba od
strukturom predviĊenog broja, obraĉunava se broj kreveta za devizni deo i broj putnika za
dinarski deo cene. Doplata za dodatni, pomoćni krevet u vilama Katarina, Elia, Atanasios
Village 2 i 3 je 5 € dnevno. Upotreba AC ureĊaja se doplaćuje 5 € dnevno (osim u vili Petridis
u kojoj se doplaćuje 3 € dnevno).
Uslovi plaćanja: putnici imaju mogućnost da se pre uplate aranţmana odluĉe za jedan od
naĉina plaćanja koji im odgovara, a koji se ne moţe naknadno menjati:
A - 40% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre polaska na put. Ukoliko
ugovaraĉ ne izvrši uplatu ostatka duga u predviĊenom roku, smatra se da je odustao od
korišćenja aranţmana uz primenu uslova otkaza aranţmana.
B - Na 4 rate: 40% prilikom prijavljivanja, ostatak ĉekovima u 3 jednake meseĉne rate (ĉekovi
se ispisuju i deponuju pri sklapanju ugovora o putovanju i ne mogu se deponovati naknadno).
C - Administrativnom zabranom ili ĉekovima: 40% prilikom prijavljivanja, ostatak u jednakim
meseĉnim ratama do 15.12.2015. uz meseĉno uvećanje ostatka za po 1% meseĉno.
Za uplate izvršene u celosti prilikom sklapanja ugovora, odobrava se popust:
Predsezona: -7% na devizni deo cene. Vansezona: -5% na devizni deo cene
Sezona: -7% na devizni deo cene za apartmane, -10% na devizni deo cene za studije.
Uslovi za decu u predsezoni i vansezoni u pratnji minimum dve odrasle osobe: dete do
10 godina u zajedniĉkom krevetu – plaća dinarski deo cene aranţmana; dva deteta ukupne
starosti do 15 god. u zajedniĉkom krevetu – plaćaju jedan devizni deo i jedan dinarski deo
cene aranţmana; 3 deteta ukupne starosti do 25 godina u dva zajedniĉka kreveta – plaćaju
dva devizna dela i dva dinarska dela cene aranţmana. Dete koje koristi smeštaj na
sopstvenom krevetu ne ostvaruje pravo na popust. Deca koja koriste autobuski prevoz imaju
obezbeĊeno sedište.
Uslovi za decu u sezoni: dete do 10 god. u krevetu roditelja–besplatno; dva deteta ukupne
starosti do 15 god. se tretiraju kao jedna odrasla osoba. 3 deteta ukupne starosti do 25 god.
se tretiraju kao dve odrasle osobe.
Uslovi korišćenja apartmana i studija (izvod): Apartmani se koriste posle 15.00 ĉasova
prvog dana po programu, poslednjeg dana se napuštaju do 09.00 ĉasova. Tokom boravka
gosti sami ĉiste i odrţavaju apartman, obavezni su da ga prilikom napuštanja ostave u ĉistom
stanju i sa kompletnim inventarom. Nastalu štetu tokom boravka u apartmanu, korisnik plaća
na licu mesta, vlasniku apartmana. U apartmanima/studijima postoji osnovni kuhinjski pribor i
oprema, ali ne i peškiri i sredstva za higijenu. Detaljni uslovi korišćenja apartmana/studija se
nalaze u Opštim uslovima putovanja organizatora TIM Travel.
Autobuski prevoz se vrši turistiĉkim autobusima (AC, TV) polaskom sa parkinga kod Buvlje
pijace na Novom Beogradu DAN RANIJE u odnosu na datum smene iz cenovnika. Vreme i
mesto polaska i povratka autobusa proveriti u agenciji dan pre polaska. Povratak za Srbiju je
poslednjeg dana iz Pefkohorija 17:00; iz Haniotija 17:15; iz Polihrona u 17:30. Cena povratne
karte za prevoz na relaciji Beograd-Halkidiki-Beograd: odrasli 60€, deca do 10 godina 45€.
Cena prevoza u jednom pravcu: odrasli 40€, deca do 10 godina 30€. Zadrţavanje u Fri-šopu
u povratku je do 30 min. Taĉno vreme dolaska na odredište i povratka nije moguće precizno
predvideti, jer zavisi od zadrţavanja na graniĉnim prelazima i carinskih formalnosti (putovanje
moţe trajati 12-17 ĉasova). Mesta predviĊena za izlaz putnika u povratku su na svim
programom navedenim i dozvoljenim polazištima/izlazištima duţ magistralnog i auto-puta u
Srbiji. Doplata za izbor sedišta iznosi 1.000 din po osobi (mesta za stolom se doplaćuju
zbirno – minimum 4 osobe). Doplata po osobi za povratni transfer (min. 2 osobe), iz N.Sada
2.000 din; iz Kraljeva 1.200 din, Kragujevca 600 din i Ĉaĉka 1.200 din po osobi (transfer se
vrši u zavisnosti od broja gostiju: automobilom, kombi vozilom ili autobusom). Za min. 20
putnika, uz doplatu, moguće je organizovati prevoz iz svih gradova. Popust za odrasle osobe
koje prevoz za Halkidiki koriste od Niša ili gradova juţno od Niša, je u predsezoni 1.000
dinara po osobi, u sezoni je 10€ po osobi. Prevoz putnika i prtljaga u odredištu se vrši 300 –
500 m od vila. Prevoz prtljaga u mestu boravka, kao i prostor za njegovo ĉuvanje i odmor
putnika u danima smene - nisu obezbeđeni. Organizator ima pravo da skrene autobus do
20ak kilometara sa glavne rute radi prikupljanja putnika i nema obavezu obaveštavanja
putnika o tome. Organizator odreĊuje mesta polaska i dolaska, mesta za pauze i njihovu
duţinu. Mesto i vreme polaska autobusa, orijentaciona vremena eventualnih usputnih
prikljuĉivanja grupi: BEOGRAD 20.00h (parking kod Buvlje pijace); KOLARI 20.30h (motel
Kolari/pumpa NIS Petrol); POŢAREVAC 20.40h (pumpa Lukoil); VELIKA PLANA 21.00h
(motel Velika Plana/pumpa NIS Petrol); SVILAJNAC, TOPOLA 21.15h (motel Stari Hrast);
BATOĈINA 21.30h (motel Košuta); JAGODINA 22.00h (pumpa Lukoil); ĆUPRIJA 22.15h
(motel Ravanica); PARAĆIN 22.20h (restoran Tito); POJATE 22.30h (restoran Evropa);
ALEKSINAC 22.45h (pumpa NIS Petrol); NIŠ 23.00h (motel Nais/pumpa NIS Petrol);
LESKOVAC 00.00h (motel Atina); VRANJE 01.30h (pumpa NIS Petrol). Putnici su obavezni
da se na mestu polaska pojave 30 minuta ranije u odnosu na planirana vremena. Mesto i
vreme transfera: N.SAD 18.30h (hotel N.Sad); KRALJEVO 19.30h (centar); KRAGUJEVAC
20.30h (centar); ĈAĈAK 20.00h (centar). U sluĉaju dodatnih transfera, moguće je ĉekanje
prevoza do 60ak minuta.
Aranţmani se realizuju sa minimum 35 putnika. Otkazni rok je 5 dana pre polaska.
Uz program vaţe opšti uslovi organizatora putovanja
TIM Travel-a licenca OTP 181/2010
Download

cenovnik 2015