POP'S d.o.o.
Šifra delatnosti: 93010
Preduzeće za domaću i međunarodnu trgovinu
PIB BROJ: 100223519, Matiĉni broj : 07552386
11 040 BEOGRAD, Ul. Serdar Jola 1a
tel: (011) 2668-685, 367-16-42,fax: 367-24-38
e.mail: [email protected] Internet: www.pops.rs
Beograd, 01.10.2012.
CENOVNIK USLUGA
u RSD
HEMIJSKO ĈIŠĆENJE I PRANJE
VRSTA USLUGE
CENA
PDV 20% UKUPNO
Klub Prioritetnih Potr. 10% popust na sve vrste usluga.
KPP vaučer: Usluga u pola cene sa sve vrste usluga.
Pantalone
333,33
66,67
400,00
650,00
130,00
780,00
375,00
500,00
183,33
75,00
100,00
36,67
450,00
600,00
220,00
16,67
130,00
61,67
100,00
780,00
370,00
Kravata
83,33
16,67
Jakna perjana
750,00 150,00
Dţemper kraći
316,67
63,33
Jakna postavljena
541,67 108,33
HEMIJSKO ĈIŠĆENJE ODEĆE OD TEKSTILA
Baloner pelerina
500,00 100,00
Bolero
291,67
58,33
Bluza obiĉna kratak rukav
158,33
31,67
Bluza obiĉna
183,33
36,67
Bluza svilena kratak rukav
266,67
53,33
Bluza svilena
291,67
58,33
Ćebe vuneno obiĉno
583,33 116,67
100,00
900,00
380,00
650,00
KPP vaučer hemijsko čišćenje 4 para pantalona po ceni za 2.
Odelo
KPP vaučer hemijsko čišćenje 2 odela po ceni za 1.
Sako
Kaput 3/4
Košulja
KPP vaučer 40% popust na hemijsko čišćenje košulja. (Min 5kom)
Majica polo kratki rukav
Jakna punjena
Suknja ravna
83,33
650,00
308,33
KPP vaučer hemijsko čišćenje 4 suknje po ceni za 2.
Ćebe vuneno duplo
Duks
1.166,67
166,67
600,00
350,00
190,00
220,00
320,00
350,00
700,00
233,33 1.400,00
33,33
200,00
VRSTA USLUGE
Duks koţni delovi
Dţemper duţi
Dţemper koţni delovi
Farmerke
Haljina bez rukava
Haljina kratak rukav
Haljina dugi rukav
Haljina plise
Haljina svilena ravna
Haljina svilena faltana
Haljina sveĉana
Haljina sveĉana sa detaljima
Haljina sveĉana extra
Igraĉka plišana manja
Igraĉka plišana srednja
Igraĉka plišana extra
Jakna bez postave
Jakna gumirana
Jakna gumirana postavljena
Jakna koţni delovi
Jakna polukoţna
Jakna perjana gumirana
Jakna punjena duţa ispod kolena
Jakna skaj
Jakna veštaĉka koţa duţa
Jakna voskirana tip Barbourg , Barbery
Jorgan vuneni
Jorgan vuneni dupli
Kapa vunena
Kaĉket, beretka
Kapa punjena
Kaput
Kaput maxi
Kaput krzneni detalji
Kombinezon
Kostim
Kostim svileni
Košulja kratak rukav
CENA
333,33
391,67
500,00
291,67
458,33
541,67
625,00
791,67
825,00
883,33
750,00
1.208,33
1.666,67
208,33
333,33
833,33
375,00
650,00
791,67
875,00
1.250,00
1.000,00
750,00
791,67
1.041,67
2.500,00
666,67
1.333,33
166,67
166,67
250,00
583,33
666,67
833,33
458,33
650,00
825,00
166,67
PDV 20%
66,67
78,33
100,00
58,33
91,67
108,33
125,00
158,33
165,00
176,67
150,00
241,67
333,33
41,67
66,67
166,67
75,00
130,00
158,33
175,00
250,00
200,00
150,00
158,33
208,33
500,00
133,33
266,67
33,33
33,33
50,00
116,67
133,33
166,67
91,67
130,00
165,00
33,33
UKUPNO
400,00
470,00
600,00
350,00
550,00
650,00
750,00
950,00
990,00
1.060,00
900,00
1.450,00
2.000,00
250,00
400,00
1.000,00
450,00
780,00
950,00
1.050,00
1.500,00
1.200,00
900,00
950,00
1.250,00
3.000,00
800,00
1.600,00
200,00
200,00
300,00
700,00
800,00
1.000,00
550,00
780,00
990,00
200,00
VRSTA USLUGE
Košulja svilena kratak rukav
Košulja svilena
Mantil
Mantil 3/4
Mantil krzneni detalji
Mantil perjani
Mantil perjani 3/4
Mantil perjani sa impregnacijom
Mantil sa impregnacijom
Mantil sa uloškom
Odelo svileno
Pantalone 3/4
Pantalone skaj
Pantalone svilene
Pantalone koţni delovi
Pidţama svilena
Ponĉo
Prsluk bez postave
Prsluk perjani
Prsluk postavljen
Prsluk Sirogojno
Pulover
Pulover Sirogojno
Rukavice
Sako bez postave
Sako kratak rukav
Sako koţni delovi
Sako svileni
Smoking
Ski kombinezon
Ski termo pantalone
Ski rukavice
Suknja ravna svilena
Suknja delimiĉno faltana
Suknja faltana
Suknja faltana svilena
Suknja plise
Šal veći
CENA
250,00
300,00
650,00
583,33
833,33
1.041,67
916,67
1.458,33
1.041,67
791,67
833,33
291,67
416,67
458,33
458,33
375,00
416,67
233,33
458,33
333,33
458,33
216,67
500,00
166,67
333,33
333,33
700,00
500,00
583,33
833,33
458,33
250,00
458,33
400,00
475,00
600,00
525,00
316,67
PDV 20% UKUPNO
50,00
60,00
130,00
116,67
166,67
208,33
183,33
291,67
208,33
158,33
166,67
58,33
83,33
91,67
91,67
75,00
83,33
46,67
91,67
66,67
91,67
43,33
100,00
33,33
66,67
66,67
140,00
100,00
116,67
166,67
91,67
50,00
91,67
80,00
95,00
120,00
105,00
63,33
300,00
360,00
780,00
700,00
1.000,00
1.250,00
1.100,00
1.750,00
1.250,00
950,00
1.000,00
350,00
500,00
550,00
550,00
450,00
500,00
280,00
550,00
400,00
550,00
260,00
600,00
200,00
400,00
400,00
840,00
600,00
700,00
1.000,00
550,00
300,00
550,00
480,00
570,00
720,00
630,00
380,00
CENA
PDV 20% UKUPNO
VRSTA USLUGE
Šešir filcani damski
250,00
50,00
300,00
Tunika
250,00
50,00
300,00
Tunika svilena
333,33
66,67
400,00
Zavese obiĉne hemijsko m2
83,33
16,67
100,00
Zavese hemijsko sa skidanjem i post. m2
125,00
25,00
150,00
Zavese sa postavom hemijsko m2
133,33
26,67
160,00
Zavese post. sa skidanjem i vraćanjem m2
200,00
40,00
240,00
Ţaket svileni
533,33 106,67
640,00
KPP ĉišćenje kućnih zavesa 2 komada
625,00 125,00
750,00
KPP besplatna impregnacija mantila/jakne
0,00
0,00
0,00
NAPOMENE
Hemijsko čišdenje dečje odede do broja 14 obračunava se 50% cene.
Peglanje 70% cene hemijskog čišdenja/pranja. Izvinjavamo se, ali na peglanje ne
primamo ni malo zaprljane komade! Komadi za peglanje moraju apsolutno biti čisti
i bez oštedenja.
Usluge hemijskog čišdenja za robu vredniju od 300 € i izuzetno skupu robu u svojoj
vrsti napladujemo 5% od nabavne cene!
Za hitnu uslugu za 2 sata u PJ 101 Mileševska 42 se napladuje dvostruka redovna
cena!
Specijalni tretman hemijskog čidenja u mašini potpuno odvojeno od druge robe,
primenjuje se peterostruka redovna cena.
Izuzetno prljava roba obračunava se dvostruka cena.
U slučaju posebno teških fleka od razlivenog mastila i slično ako je dogovoreno sa
mušterijom primenjuje se posebno cena detaširanja fleka po ceni od 1200,00
dinara na sat.
Za oštedenu robu, robu bez deklaracije kao i za garderobu sa netačnom
deklaracijom ne dajemo nikakvu garanciju!
HEMIJSKO ĈIŠĆENJE ODEĆE OD GLATKE I VELUR KOŢE
KPP vauĉer hemijsko ĉišćenje 2 koţna predmeta po ceni za 1.
Koţna jakna kratka
1.666,67 333,33 2.000,00
Koţna jakna duţa
2.083,33 416,67 2.500,00
Koţna jakna kratka (unutrašnje krzno)
2.083,33 416,67 2.500,00
Koţna jakna duţa (unutrašnje krzno)
2.500,00 500,00 3.000,00
Koţna Meklaud jakna kratka
1.666,67 333,33 2.000,00
Koţna Meklaud jakna duţa
2.083,33 416,67 2.500,00
Koţni mantil
2.000,00 400,00 2.400,00
Koţni sako
1.666,67 333,33 2.000,00
Koţni prsluk
666,67 133,33
800,00
Koţna košulja
750,00 150,00
900,00
CENA
PDV 20%
VRSTA USLUGE
Koţne rukavice
416,67
83,33
Koţna suknja
666,67 133,33
Koţna haljina
1.333,33 266,67
Koţna tašna bez ojaĉanja
666,67 133,33
Koţna tašna sa ojaĉanjem
1.000,00 200,00
Koţni šešir
416,67
83,33
Bojenje koţne tašne
583,33 116,67
Bojenje manjeg komada od glatke koţe
833,33 166,67
Bojenje srednjeg komada od glatke koţe,
1.583,33 316,67
Bojenje velikog komada od glatke koţe
2.250,00 450,00
Obnova impregnacije
583,33 116,67
Obnavljanje boje manjeg komada od velur
833,33 166,67
Obnavljanje boje srednjeg komada od velur
1.333,33 266,67
Obnavljanje boje većeg komada od velur koţe 2.083,33 416,67
U hem. čišdenju komada od velur kože uključena je usluga impregnacije!
UKUPNO
500,00
800,00
1.600,00
800,00
1.200,00
500,00
700,00
1.000,00
1.900,00
2.700,00
700,00
1.000,00
1.600,00
2.500,00
HEMIJSKO ČIŠĆENJE ODEĆE OD PRIRODNOG I VEŠTAČKOG KRZNA
Bunda veštaĉko krzno kratka
833,33 166,67
Bunda veštaĉko krzno 3/4
1.041,67 208,33
Bunda veštaĉko krzno duga
1.250,00 250,00
CENA
PDV 20%
VRSTA USLUGE
Krzneni mantil, Hunter bunda
2.500,00 500,00
Krzno bunda kratka
1.666,67 333,33
Krzno bunda 3/4
2.166,67 433,33
Krzno bunda duga
3.250,00 650,00
Krzno bunda extra
4.583,33 916,67
Krzno kragna
583,33 116,67
Krzno komad manji
583,33 116,67
Prsluk krzno
750,00 150,00
Šubara krzno
500,00 100,00
HEMIJSKO ĈIŠĆENJE ĆILIMA I TEPIHA
Pirotski ćilim 1 x 0,70 m
500,00 100,00
Pirotski ćilim 1 x 1,50 m
750,00 150,00
Pirotski ćilim 2 x 2,00 m
1.000,00 200,00
Pirotski ćilim 2 x 2,50 m
1.666,67 333,33
Pirotski ćilim veći od 2 x 2,50 m cena m2
416,67
83,33
Svileni tepih 1 x 0,70 m
750,00 150,00
Svileni tepih 1 x 1,50 m
1.208,33 241,67
Svileni tepih 2 x 2,00 m
1.500,00 300,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
UKUPNO
3.000,00
2.000,00
2.600,00
3.900,00
5.500,00
700,00
700,00
900,00
600,00
600,00
900,00
1.200,00
2.000,00
500,00
900,00
1.450,00
1.800,00
VRSTA USLUGE
Svileni tepih 2 x 2,50 m
Svileni tepih veći od 2 x 2,50 m cena m2
Koţni tepih 1 x 0,70 m
Koţni tepih 1 x 1,50 m
Koţni tepih 2 x 2,00 m
Koţni tepih 2 x 2,50 m
Koţni tepih veći od 2 x 2,50 m cena m2
Krzno prostirka manja do 1 m2
Krzno prostirka veće
Prostirka manja do 1 m2
Prostirka veće > 1 m2
CENA
PDV 20%
UKUPNO
2.500,00
625,00
750,00
1.208,33
1.500,00
2.500,00
625,00
833,33
1.666,67
375,00
625,00
500,00
125,00
150,00
241,67
300,00
500,00
125,00
166,67
333,33
75,00
125,00
3.000,00
750,00
900,00
1.450,00
1.800,00
3.000,00
750,00
1.000,00
2.000,00
450,00
750,00
500,00
166,67
125,00
41,67
416,67
666,67
41,67
75,00
125,00
125,00
200,00
208,33
50,00
83,33
416,67
500,00
500,00
666,67
416,67
500,00
166,67
250,00
500,00
800,00
100,00
33,33
25,00
8,33
83,33
133,33
8,33
15,00
25,00
25,00
40,00
41,67
10,00
16,67
83,33
100,00
100,00
133,33
83,33
100,00
33,33
50,00
100,00
160,00
600,00
200,00
150,00
50,00
500,00
800,00
50,00
90,00
150,00
150,00
240,00
250,00
60,00
100,00
500,00
600,00
600,00
800,00
500,00
600,00
200,00
300,00
600,00
960,00
P R A NJ E
Pranje i sušenje veša do 5,5 kg
Bade mantil
Bermude
Bokserice
Ćebe obiĉno sintetika
Ćebe sintetika duplo
Ĉarape
Ĉaršav dušeĉni
Ĉaršav dušeĉni dupli
Ĉaršav jorganski
Ĉaršav jorganski dupli
Duks
Jastuĉnica
Jastuĉnica ukrasna
Jastuk punjeni sintetiĉki 50x40cm i manji
Jastuk punjeni sintetiĉki veći
Jastuk perjani 50x40cm i manji
Jastuk perjani veći
Jastuk leţaljka manji
Jastuk leţaljka veći
Jastuk stolica manji
Jastuk stolica veći
Jorgan sintetiĉki
Jorgan sintetiĉki dupli
VRSTA USLUGE
CENA
PDV 20%
UKUPNO
Jorgan perjani
Jorgan perjani dupli
Kecelja
Kecelja velika
Kućna haljina
Kuhinjska krpa
Majica bez rukava
Majica dugi rukav
Marama/ešarpa
Nadstolnjak
Navlaka za fotelju tanja
Navlaka za fotelju srednja
Navlaka za fotelju deblja
Navlaka za dvosed tanja
Navlaka za dvosed srednja
Navlaka za dvosed deblja
Navlaka za trosed tanja
Navlaka za trosed srednja
Navlaka za trosed deblja
Navlaka za stolicu
Peškir mali
Peškir srednji
Peškir veliki
Peškir extra
Pidţama
Prekrivaĉ frotir
Prekrivaĉ obiĉan
Prekrivaĉ dupli
Radna bluza
Radni kombinezon
Radni mantil
Radne pantalone
Radna kapa
Radna suknja
Radna uniforma
Salveta
Spavaćica
Stolnjak
833,33
1.333,33
50,00
75,00
166,67
50,00
41,67
125,00
166,67
50,00
333,33
416,67
500,00
500,00
625,00
750,00
666,67
833,33
1.000,00
150,00
33,33
50,00
66,67
100,00
250,00
333,33
416,67
666,67
83,33
275,00
125,00
83,33
41,67
83,33
166,67
41,67
208,33
83,33
166,67
266,67
10,00
15,00
33,33
10,00
8,33
25,00
33,33
10,00
66,67
83,33
100,00
100,00
125,00
150,00
133,33
166,67
200,00
30,00
6,67
10,00
13,33
20,00
50,00
66,67
83,33
133,33
16,67
55,00
25,00
16,67
8,33
16,67
33,33
8,33
41,67
16,67
1.000,00
1.600,00
60,00
90,00
200,00
60,00
50,00
150,00
200,00
60,00
400,00
500,00
600,00
600,00
750,00
900,00
800,00
1.000,00
1.200,00
180,00
40,00
60,00
80,00
120,00
300,00
400,00
500,00
800,00
100,00
330,00
150,00
100,00
50,00
100,00
200,00
50,00
250,00
100,00
VRSTA USLUGE
CENA
PDV 20%
UKUPNO
Stolnjak dupli
166,67
33,33
200,00
Stolnjak banket m2
83,33
16,67
100,00
Stolnjak banket svila m2
166,67
33,33
200,00
Šorts
100,00
20,00
120,00
Trenerka
333,33
66,67
400,00
Trenerka deo
208,33
41,67
250,00
Venĉanica
1.666,67 333,33 2.000,00
Venĉanica detalji
2.500,00 500,00 3.000,00
Venĉanica extra
4.166,67 833,33 5.000,00
Zastava manja < 1,5m2
166,67
33,33
200,00
Zastava veća
250,00
50,00
300,00
KPP vauĉer 25% popust za pranje ĉaršava, jorgana i ostalog kućnog
rublja. (Minimum 4 komada)
KPP cene su cene za ĉlanove Kluba uz upotrebu vauĉera i uslova u vezi
koliĉine ili veliĉine (zavesa). Naţalost manje koliĉine od navedenih u
vauĉeru ne ostvaruju pravo na popust!
PRANJE ZAVESA, DRAPERIJA, TEPIHA I TEPIH STAZA
Trakaste zavese pranje duţine < 1 m kom
25,00
5,00
30,00
Trakaste zavese pranje duţine< 1,5m kom
37,50
7,50
45,00
Trakaste zavese pranje duţine < 2 m kom
45,83
9,17
55,00
Trakaste zavese pranje duţine > 2m kom
58,33
11,67
70,00
Zavese obiĉne pranje m2
66,67
13,33
80,00
Zavese obiĉne sa skid. i postavljanjem m2
100,00
20,00
120,00
Zavese Markizet m2
75,00
15,00
90,00
Zavese Markizet sa skidanjem i postavlj. m2
112,50
22,50
135,00
Draperije obiĉne pranje m2
83,33
16,67
100,00
Draperije obiĉne pranje sa skidanjem i p.m2
Draperije duple pranje m2
Draperije duple pranje sa skid. i post. m2
Otiraĉ obiĉan
Tepih staza do 1 m2
125,00
125,00
187,50
333,33
333,33
25,00
25,00
37,50
66,67
66,67
150,00
150,00
225,00
400,00
400,00
Tepih staza > 1 m2
500,00
100,00
600,00
Tepih srednji sintetika do 3 m2
666,67
133,33
800,00
Tepih veći sintetika
1.250,00
250,00 1.500,00
BOJENJE
UKUPNO
CENA
PDV 20%
VRSTA USLUGE
Bojenje pantalona
500,00 100,00
600,00
Bojenje pantalona 3/4
458,33
91,67
550,00
Bojenje bermuda/kr. pantalona
450,00
90,00
540,00
Bojenje šortsa
400,00
80,00
480,00
Bojenje košulje
500,00 100,00
600,00
Bojenje košulje kratak rukav
416,67
83,33
500,00
Bojenje bluze
458,33
91,67
550,00
Bojenje majice
333,33
66,67
400,00
Bojenje suknje
483,33
96,67
580,00
Bojenje mini suknje
416,67
83,33
500,00
Bojenje duksa
491,67
98,33
590,00
Bojenje blejzera/sakoa
583,33 116,67
700,00
Bojenje jakne postavljene
666,67 133,33
800,00
Bojenje jakne Vijetnamke
625,00 125,00
750,00
Bojenje jakne punjene
825,00 165,00
990,00
Bojenje donjeg dela trenerke
458,33
91,67
550,00
Bojenje prsluka
416,67
83,33
500,00
Bojenje haljine
741,67 148,33
890,00
Bojenje mini haljine
641,67 128,33
770,00
Bojenje mantila
916,67 183,33 1.100,00
Bojenje mantila, jakne 3/4
791,67 158,33
950,00
Bojenje dţempera
516,67 103,33
620,00
Bojenje kombinezona
833,33 166,67 1.000,00
Bojenje po kg
1.083,33 216,67 1.300,00
Napomena: Ukoliko ta vrsta odede nema svoju cenu primenjuje se cena na osnovu
težine/kg !
S ozbirom na specifičnosti materijala ne možemo
garantovati nijansu boje. Ukoliko želite možemo besplatno napraviti probu na
komadidu materijala, pa da naknadno potvrdite da li Vam nijansa odgovara!
KROJAĈKE POPRAVKE I PREPRAVKE
Skraćivanje pantalona- mašinski
291,67
58,33
350,00
Skraćivanje pantalona- otvoren porub, ruĉni
333,33
66,67
400,00
Skraćivanje pantalona- sa krzavicom /mnţt.
416,67
83,33
500,00
Skraćivanje farmerki- original porub
Skraćivanje suknje- mašinski
Skraćivanje suknje otvoren porub sa skr.pst.
416,67
333,33
458,33
83,33
66,67
91,67
500,00
400,00
550,00
VRSTA USLUGE
Suţavanje- proširenje suknje
Skraćivanje rukava, mašinski bez postave
Skraćivanje rukava, sa postavom bez šlica
Skraćivanje rukava, sa postavom i šlicem
Skraćivanje duţine sakoa, blejzera mašinski bez
postave
Skraćivanje duţine sakoa, blejzera, bez
postave, otvoren porub, ruĉno
Skraćivanje duţine sakoa, blejzera, kaputa sa
postavom
Skraćivanje duţine sakoa, blejzera, kaputa sa
postavom i šlicem
Suţavanje - proširenje pantalona u sedalu
Suţavanje - proširenje farmerki u sedalu
Suţavanje - proširenje pantalona/suknje sa
strane
Suţavanje - proširenje pantalona sa strane i
nogavice – proširenje blejzera/jakne bez
Suţavanje
postave
1 šav
Suţavanje
– proširenje blejzera/jakne sa
postavom 1 šav
Suţavanje – proširenje blejzera/jakne bez
postave 2 šava
Suţavanje – proširenje blejzera/jakne sa
postavom 2 šava
Zamena rajfešlusa na pantalonama/suknji
Zamena rajfešlusa na jakni bez postave
duks/dţemper
Zamena rajfešlusa na haljini
Zamena rajfešlusa na jakni sa postavom
Zamena rajfešlusa na dugoj jakni, kaputu sa
postavom
Zamena postave na ţenskom sakou
Zamena postave na muškom sakou
Zamena postave na suknji
Zamena postave na kaputu
Zamena postave na koţnoj jakni kraćoj
Zamena postave na koţnoj jakni duţoj
Šivenje zavese, posteljine m
Samo porubljivanje mašinski m
Samo porubljivanje ruĉno m
CENA
PDV 20%
UKUPNO
333,33
333,33
458,33
500,00
458,33
500,00
66,67
66,67
91,67
100,00
91,67
100,00
400,00
400,00
550,00
600,00
550,00
600,00
583,33
116,67
700,00
666,67
133,33
800,00
333,33
458,33
458,33
541,67
375,00
458,33
66,67
91,67
91,67
108,33
75,00
91,67
400,00
550,00
550,00
650,00
450,00
550,00
500,00
100,00
600,00
583,33
116,67
700,00
333,33
458,33
66,67
91,67
400,00
550,00
458,33
583,33
666,67
91,67
116,67
133,33
550,00
700,00
800,00
833,33
1.000,00
416,67
1.166,67
1.416,67
1.833,33
166,67
125,00
250,00
166,67
200,00
83,33
233,33
283,33
366,67
33,33
25,00
50,00
1000,00
1200,00
500,00
1400,00
1700,00
2200,00
200,00
150,00
300,00
UKUPNO
CENA
PDV 20%
VRSTA USLUGE
Zamena kragne na košulji
375,00
75,00
450,00
Zamena kragne na jakni
500,00 100,00
600,00
Zamena koţne kragne
750,00 150,00
900,00
Skraćivanje majica
291,67
58,33
350,00
Popravak koţnih torbica manji
416,67
83,33
500,00
Popravak koţnih torbica srednji
666,67 133,33
800,00
Popravak koţnih torbica veći
1.250,00 250,00 1.500,00
Ušivanje 1
125,00
25,00
150,00
Ušivanje 2
250,00
50,00
300,00
Ušivanje 3
416,67
83,33
500,00
Ušivanje dugmeta na tekstilu
33,33
6,67
40,00
Ušivanje dugmeta na koţi
66,67
13,33
80,00
Prošivanje do 10 cm
83,33
16,67
100,00
Prošivanje do 20 cm
166,67
33,33
200,00
Krpljenje mašinski manje
166,67
33,33
200,00
Krpljenje mašinski srednje
333,33
66,67
400,00
Krpljenje mašinski veće
500,00 100,00
600,00
Ĉuvanje robe nakon roka preuzimanja. Cena
83,33
16,67
100,00
po komadu po danu
Napomena: hitna usluga se napladuje + 50% redovne cene krojačke popravke ili
prepravke!
OSTALO
Ĉlanarina u Klubu prioritetnih potrošaĉa
983,33 196,67 1.180,00
Molimo paţljivo pregledate robu kod prijema, jer naknadne reklamacije
ne uvaţavamo!
Ne odgovaramo za dugmad, plastiĉne šnale i patente!
PLAĆANJE USLUGE KOD PREDAJE ROBE!
Krajnji rok za podizanje završene robe je 8 dana od dana izvršenja
usluge. Nepreuzetu odeću nakon 30 dana poklanjamo Crvenom Krstu!
Ĉlanovima Kluba prioritetnih potrošaĉa u Beogradu 5 i više komada
odeće BESPLATNO dostavljamo na kućnu adresu.
U sluĉaju da je roba izuzetno preuzeta bez plaćanja unapred, a da doĊe
do promene cena usluga, naplaćuje se cena u momentu preuzimanja
robe.
direktor
Dragana Popović
Download

CENOVNIK USLUGA