Vodič za prodaju i
naplatu preko Interneta
- Otvaranje online prodavnice otvara jedno veliko tržište u kome svako
može da kupuje vaše proizvode iz svoje fotelje. Sve jedno je da li je kupac
iz Srbije ili neke druge zemelje, modide da naruči vaše proizvode. Online
prodavnica je mnogo jeftinije rešenje za širenje na druga tržišta nego
tradicionalne metode koje zahtevaju fizičku prisutnost vaše kompanije u
toj zemlji.
- Preduslovi za otvaranje online prodavnice:
- Postojanje Web sajta (domen, hosting ili wordpress blog)
- Priprema materijala za online prodavnicu (spisak proizvoda, opisi, slike ,
cene, prevod na strane jezike)
- Pregled daljih koraka ( Shopping cart u wordpressu, integracija sistema
za naplatu)
Sistem direktnog transfera
1 Uvod …………………………………………………………………………………………………………………. 4
2 Sistem za naplatu ……………………………………………………………………………………………… 5-10
2.1. Otvaranje naloga .................................................................................................... 5
2.2. Implementacija …………………………………………………………………………………………………. 6
2.3. Navođenje kupca za izvršenje naplate ……………………………………………………………… 6-9
3 Quick Checkout ……………….………………………………………………………………………………… 10
4 Primer HTML koda ………………………………………………………………………………………… 11-14
4.1. Osnovan HTML kod ……………………………………………………………………………………………. 12
4.2. Napredni HTML kod ……………………………………………………………………………………… 13-14
5 Dodatne opcije pladanja ……………………………………………………………………………………. 14
6 Povlačenje novca sa Skrill (Moneybookers) …........................................................ 15
1 Uvod
Skrill (Moneybookers) je sistem za naplatu koji omogudava prodavcima da
primaju novac od njihovih kupaca. Sistem koristi standardne HTML
formulare da bi dozvolio jednostavnu integraciju u web sajt poslodavca i
ovaj sistem se koristi ukoliko poslodavac želi da ima, jednostavnu
prodavnicu sa “Kupi” dugmetom kod svakog proizvoda.
Primer: Picerija odluči da u listu pladanja uključi i Skrill (Moneybookers)
sistem , kupac naruči picu i želi da plati preko Moneybookersa, zatim radnik
ukoliko kupcu nije poznat sistem naručivanja, objasni na koji način može da
naruči picu, koristedi “Buy Now” opciju na web sajtu i nakon transakcije,
radnik šalje picu kupcu.
2 Sistem za naplatu
2.1. Otvaranje naloga
Prodavac započinje proces otvaranja svog poslovnog naloga registracijom
na adresi www.moneybookers.com, zatim na glavnoj strani klikom na
dugme “Sign up”.
Zatim prodavac bira Zemlju (u ovom slučaju Srbiju) i jezik na kom bi želeo
da mu se prikazuju opcije (za sada nema Srpskog). Slededi korak je
popunjavanje podataka kao što su Ime i Prezime, Ime firme, email, adresa
itd. Nakon toga Moneybookers de pitati koja je delatnost prodavca. I nakon
toga prodavac je uspešno kreirao svoj nalog.
2.2. Implementacija
Skrill (Moneybookers) sistem naplate zahteva od poslodavca da izemni svoj
web sajt kako bi dodali moneybookers opciju. Tako da kada kupac izabere
Moneybookers kao opciju pladanja on ustvari popunjava HTML formu koja
se šalje na Skrill (Moneybookers) bezbedne web servere. Forma koja se
pošalje na servere sadrži informacije o naplati, kao što je email adresa,
nalog poslodavca (tj. Adresa na koju se šalju pare) i iznos koji se upladuje.
2.3. Navođenje kupca za izvršenje naplate
Kada kupac odluči da kupi neki proizvod HTML forma ga vodi na slededu
stranicu:
Kupac mora da se uloguje na svoj Moneybookers nalog pre nego što naruči
proizvod. Nakon logovanja na svoj nalog, kupac može da izabere opciju
kojom de da plati naručeni proizvod:
- Prva opcija je pladanje sa svog Skrill (Moneybookers) računa, odnosno
sredstvima koja se ved nalaze na njegovom nalogu.
- Giopay je dodatna usluga koji imaju stanovnici nemačke, tako da se ta
opcija nede koristiti kod naših poslodavaca.
- Preko kartice (Samo Visa kartice) koji je kupac ranije povezao sa svojim
nalogom.
- Ili da doda neku drugu kreditnu ili debitnu karticu i da njom plati.
U slučaju da kupac ved ne poseduje Skrill (Moneybookers) nalog , forma za
naručivanje de ga odvesti na stranicu za registrovanje:
Gde de kupac dalje popuniti svoje podatke i otvoriti svoj nalog kako bi
naručio proizvod.
Nakon uspešne registracije, logovanja na svoj nalog, kupcu se otvara slededi
prozor gde pristaje da naruči proizvod i da time prebaci sredstva sa svog
naloga na nalog poslodavca :
Nakon uspešne transakcije kupac dobija slededu poruku:
nakon koje ga sistem vrada na sajt. Račun za obavljenu kupovinu
korisnik može dobiti na svom nalogu klikom na history pa zatim na ikonicu
Excel fajla , nakon čega de dobiti listu svih svojih transakcija tj. Kupovina u
Excelu.
3 Quick Checkout
Poslodavac kada postavlja svoj Skrill (Moneybookers) sistem može da
izabere da kada kupac naruči proizvod da odma bude odveden na stranicu,
gde mu je ponuđeno pladanje karticom u slučaju da nema Moneybookers
nalog i ne želi da se registruje ved samo da plati za izabrani proizvod i ova
opcija se zove “Quick Checkout”.
4 Primer HTML koda
Ovo je primer neke opcije za kupovinu i kada se klikne na “Buy” dugme.
Sistem vas vodi na stranicu naplate. (Slika 2)
4.1. Osnovni HTML kod
Ovako izgleda kod koji se integrise na veb stranicu prodavca tj. na stranicu
gde želi da budu njegovi proizvodi. Polja označena žutim markerom su polja
u koja unosite svoje podatke npr. Prva dva žuta polja predstavljaju email
naloga koji ste registrovali na Skrill (Moneybookers). Trede polje je jezik koji
želite da koristite (za sada ne postoji Srpski jezik, pa se koristi Engleski tj.
Oznaka je “EN”). Četvrto polje je cena vašeg proizvoda (ukupan iznos koji de
kupac platiti, Moneybookers ne uzima proviziju na kupljeni proizvod ved
kad se povlači novac, za svaku transakciju napladuje 196 RSD, bez obzira na
iznos novca koji se povlači), Peto valuta u kojoj se plada proizvod (EUR je za
euro i RSD za dinar). Šesto i sedmo polje su detalji vašeg proizvoda i osmo
polje je poruka koju želite da pošaljete kupcu nakon uspešne kupovine
proizvoda.
4.2. Napredni HTML kod
Ovako izgleda napredni HTML kod za naručivanje kao i u prethodnoj formi
prva opcija je email prodavca tj. na čiji nalog se upladuje novac. Druga
opcija je ID transakcije, zatim treda i četvrta opcija koja vas vrada na sajt i
poništava kupovinu, peta opcija je status tj. dalje kretanje ka isplati. Šesta
opcija je jezik intefejsa. Sedma opcije za kupce, Osma beleži broj kupca, ID
sesije. Email sa kojeg se plada, deseta je tekst neki pre cene, zatim cena
proizvoda i dodatni troškovi pošiljke ispod, posle toga je tekst za porez na
engleskom “VAT” tj. “PDV”. Zatim iznos. Valuta , Ime prezime , adresa ,
poštanski broj, grad, zemlja, ID proizvoda, opis proizvoda, dodatni tekst o
pošiljci i na kraju pozdravni tekst. Uglavnom ovaj kod beleži neke stavke
koje klasična HTML forma ne beleži.
5 Dodatni načini pladanja
Ako želite da u svoj sistem ubacite dodatne opcije pladanja koji ova tabela
predstavlja podeljen sistem pladanja i koje opcije se mogu koristiti u kojoj
zemlji.
6 Povlačenje novca sa Skrill (Moneybookers)
-
-
Postoje dve opcije za povlačenje novca sa vašeg Moneybookers naloga.
1. Je pe povlačenje na svoj devizni račun (što preporučujemo, jer se manje čeka na
prenos novca 2-3 dana).
2. Način je povlačenje sredstva na kreditnu karticu što traje od 5-7 radnih dana.
Limit za povlačenje nema tj. Prodavac mora da ima barem 300 RSD na računu 196 da
plati taksu Moneybookersu i 150 može da povuče i zavisi od banke kolku de proviziju
uzeti al nikad ne uzimaju više od 0.5%
Gornji limit odredjuje Moneybookers u zavisnosti, koliko je prodavac podataka verifikao,
npr. Sa samo verifikovanom adresom prodavac može da povuče do 7000 evra u tri
meseca. Sa verifikacijom bankovnog računa i kreditne kartice ti iznosi se značajno
uvedavaju.
Download

Vodič za prodaju i naplatu preko Interneta