Tim Lollipop
Naš tim je svoje rešenje bazirao na potrebama studenata, kompanija i FONa. Cilj je bio da
privučemo korisnike, kompaije a pritome da FONu ponudimo dodatnu vrednost i poboljšanje
imidža. Aplikacija je idejno zamišljna kao komunikacioni kanal između alumni članova i
kompanija, gde bi svako ko je završio ili trenutno studira FON mogao da ima svoj profil sa
profesionlom biografijom i propratnim sadržajem, kao što su projekti, motivaciono pismo ili
preporuke.
Ovaj kanal bi bio kontrolisan od strane FONa, tako što bi sve pretrage koje rade kompanije
odobravao FON kada kompanija zatraži lične podatke potencijalnih kndidata čiji profili su im
bili zanimljivi, a sve to u cilju zaštite alumni članova i reputacije fakulteta.
Rešenje je bilo implementirano kao desktop aplikacija i kao aplikacija za Android telefone.
ANDROID APLIKACIJA
Android aplikacija je jednostavnog dizajna, za ciljne korisnike bi imala alumni članove i HR
menadžere. Zasnovana je na nekoliko jednostavnih prozora, kao što je prozor za prijavu
korisnika.
Slika 1 prijavni prozor
Obe ciljne grupe mogu da se registruju preko aplikacije, a svako od njih ima poseban prozor gde
se traže specifične informacije za svaku od grupa.
Slika 2 Registracioni prozori
Nakon registracije sledi prijava na profil, nakon čega se student preusmeravaju ka prozoru za
uređivanje svog profila, a kompanije na prozor za pretragu baze koja se nalazi na Microsoft
Azure-u.
Od tehnologija za izradu aplikacije smo koristili Javu i XML.
Slika 3 pretraga baze od strane kompanija
DESKTOP APLIKACIJA
Pored Android aplikacije koja je namenjena pre svega studentima, ali može da posluži i
kompanijama, ideja je bila da napravimo i desktop aplikaciju koja će biti striktno namenjena
kompanijama.
Pomoću naše desktop aplikacije firme bi imale pristup podacima o studentima, gde bi na osnovu
određenih kriterijuma mogli da traže nove zaposlene.
Ove dve aplikacije bi koristile istu bazu podataka, koja bi se nalazila na Azure-u (Microsoftova
cloud platforma).
Slika 4 Azure
Aplikacije bi se dakle izvršavale na različitim uređajima, ali bi koristile iste podatke i preko ove
baze bi bile povezane.
Opis aplikacije:
Nakon pokretanja aplikacije firmi se pojavljuje prozor za logovanje, gde kompanija unosi svoje
ime i lozinku.
Slika 5 LogIn
U slučaju da kompanija nema svoj nalog, morala bi najpre da se registruje, popunjavanjem
određene forme, pa tek nakon toga da se uloguje.
Kada je sve odrađeno kako treba i kada se kompanija uloguje otvara joj se spisak svih dostupnih
studenata.
Slika 6 Registracija
Ovaj spisak kompanija može filtrirati korišćenjem određenih kriterijuma (smer, mesto, iskustvo,
veštine).
Naša ideja je bila da kompaniji ne budu dostupni svi podaci o studentima (npr. sakrili bi ime i
prezime), kako određene organizacije ne bi zloupotrebile ovaj pristup, gde bi iz jednog logovanja
mogle da pokupe celu našu bazu i da ubuduće ne moraju više da koriste naš servis.
Ako kompanija hoće da kontaktira studenta radi buduće saradnje to je moguće preko njegovog
telefona ili e-maila.
Slika 7 Studenti
Kada kompanija odradi i pogleda sve što je htela, izloguje se jednostavno klikom na plavo
dugme u ćošku.
Aplikacija je pisana u Javi.
Download

Tim Lollipop