Organizator
Udruženje sterilizacije i dezinfekcije Bosne i Hercegovine USID BiH
&
Edukativni centar Balkan
Mahir Trnka, predsjednik
Sanela Tinjak, zamjenik predsjednika
Prim.Dr. Mufid Lazovid,predsjednik Edukativnog odbora
Amir Svraka, zamjenik predsjednika Edukativnog odbora
EDUKATIVNI CENTAR BALKAN
-Bosna i Hercegovina-
Edukativni Centar Balkan
Amir Svraka, predsjednik Edukativnog centra Balkan
Milan Kajtez, asistent predsjednika
OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE
Stručni odbor
POSLOVA STERILIZACIJE I DEZINFEKCIJE
Dr Karin Bitterwolf, specijalista bolničke higijene, član Evropske komisije za
kontrolu bolničkih infekcija
Karin Hermes, specijalista za Evropske i Svjetske standarde
Inan Bulut, specijalista kontrole rada u Centralnoj sterilizaciji
U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Po standardu Njemačkog udruženja sterilizacije (DGSV)
(DIN 58946-6)
Organizacioni odbor
I.Stepen edukacije
Radišid Ana, predsjednik
PRVO OBAVJEŠTENJE
Sarajevo, 02.02.2014.-19.02.2014.
Sarajevo,Bosna i Hercegovina
Informacije: [email protected]
Sarajevo Hotel , Džemala Bijedida 169 A, 71000 Sarajevo
World Forum for Hospital Sterile Supply(WFHSS),Svjetsko udruženje
medicinske sterilizacije, u skladu sa Evropskim normama, pokrenulo je inicijativu i
izradilo programe edukacije za zaposlene koji obavljaju poslove sterilizacije i
dezinfekcije u Zdravstvenim ustanovama.
Edukacija se u zemljama članicama po ovom programu sprovodi već duži niz
godina. U zemljama Evropske Unije, edukacija je zakonom obavezna za sve
zaposlene koji obavljaju poslove sterilizacije i dezinfekcije.
Kako bi stekli uslov za pohađanje edukacije I.stepena, neophodno je da imate
150h rada u Centralnoj sterilizaciji, a što potvrđujete popunjenom ček listom.
Slanjem ove liste sa popunjenom prijavom, stičete uslov izlaska na predispit koji je
obavezan za upis na edukaciju I.stepena. Nakon realizacije teorijske i praktične
nastave, diploma se stiče polaganjem pismenog, usmenog i praktičnog ispita, pred
članovima ispitne komisije.
Udruženje sterilizacije i dezinfekcije Bosne i Hercegovine (USID BiH) u
saradnji sa Edukativnim centrom Balkan (ECB) organizuje edukativnu školu I.
stepena obrazovanja, a u skladu sa Njemačkim sistemom edukacije, koji ispunjava
najviši Svjetski standard. Škola je namjenjena zaposlenima u sterilizaciji,
medicinskim sestrama u operacionim salama, poliklinikama i privatnim praksama
gdje se obavlja priprema i sterilizacija medicinskih instrumenata i pribora. Škola
ima međunarodni status i sastoji se od tri nivoa od kojih je ovo prvi i obavezan za
upis na više nivoe, a mogu je pohađati svi kojima jezik ne predstavlja barijeru za
razumjevanje gradiva. Škola će se odrzati od 02.02.2014-19.02.2014. u Sarajevo
Hotel, pa koristimo ovu priliku kako bismo Vas pozvali da budete među prvima u
regiji sa međunarodnim certifikatom za obavljanje poslova sterilizacije i
dezinfekcije u Zdravstvenim ustanovama.
Sadržaj škole
Higijena i mikrobiologija, zaštita na radu, lična zaštita, rukovanje instrumentima,
upravljanje kvalitetom, uvod u zakonske propise, kružni tok pripreme i obrade medicinskih
instrumenata: čišćenje, pranje i dezinfekcija, njega instrumenata i provjera funkcionalnosti,
pakovanje, sterilizacija, kontrola, dokumentovanje, skladištenje, kvalitetni priručnik,
validacija.
Predstavljanje svakog koraka u toku pripreme u Centralnoj sterilizaciji, pranje i
dezinfekcija, njega i kontrola funkcionalnosti medicinskih instrumenata, pakovanje za
sterilizaciju, sterilizacija, kontrole, dokumentovanje, validacija, skladištenje, transport,
praktične vježbe, provjera znanja.
Cijena obuke:
1200 eura. Plaćanje se vrši u eurima na tekući račun ECB-a. PDV uključen. Iznos
uključuje:priručnik, ispitne materijale, materijale za vježbe, radno-zaštitnu uniformu i sav
ostali potreban materijal, uključujući i organizacione i tehničke troškove.
Račun za uplate: Raiffeissen Bank dd, Bosna i Hercegovina
SWIFT CODE:RZBABA2S
IBAN CODE:BA391612000027709319
Rok prijave:15.12.2013.
Rok plaćanja ukupne cjene:do 31.12.2013.
Troškove smještaja, ishrane i prevoza snose polaznici.
Predsjednik
Smještaj*
Udruženja sterilizacije i dezinfekcije Bosne i Hercegovine
Smještaj: Sarajevo Hotel www.sarajevohotel.ba
Džemala Bijedića 169 A, 71000 Sarajevo
Smještaj u jednokrevetnoj sobi: 51,13 eura
Mahir Trnka
Smještaj u dvokrevetnoj sobi :30,68 eura po osobi
*u cjenu smještaja je uračunato nodenje sa doručkom,boravišna taksa i osiguranje
Za otkazivanje u roku od 14 dana prije početka obuke napladuje se 25% od ukupne cijene,u roku od 7 dana 50%,a tri dana prije početka obuke
100%.Izmjene u smislu promjene imena polaznika se prihvataju do tri dana prije početka obuke.
S obzirom da je broj polaznika ograničen,drugo obavještenje sa rasporedom sati i imenima predavača bide upudeno samo prijavljenim
kandidatima nakon 01.12.2013.godine.
Poštovane koleginice i kolege,dragi prijatelji
Download

SRPSKO UDRUŽENJE STERILIZACIJE I DEZINFEKCIJE