________________________________________________________________________________________________________________________
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GEJZER" SIJARINSKA BANJA
TELEFON DIREKTORA 016/895-153
Kralja Milana 16, e-mail [email protected]; [email protected], www.gejzer.rs
PIB: 101465084 Matični broj 07207883 Šifra delatnosti 8610
RECEPCIJA HOTELA
016/895-128
TEKUĆI RAČUN
840-427667-49
_______________________________________________________________________________________________________________________
CENOVNIK PANSIONSKIH USLUGA ZA PERIOD 01. NOVEMBAR 2014. - 31. MART 2015. GODINE
VRSTA USLUGE
PANSION
STRUKTURA SOBE
CENA
1/1- jednokrevetna
3.070,00
1/1 uz odloženo plaćanje na 2 rate
3.120,00
1/2 i 1/3 - dvokrevetna i trokrevetna
2.450,00
1/2 i 1/3 uz odloženo plaćanje na 2 rate
2.500,00
BO DAN
1/1- jednokrevetna
3.190,00
1/1 uz odloženo plaćanje na 2 rate
3.240,00
1/1 uz odloženo plaćanje na 3 rate
3.300,00
1/2 i 1/3 - dvokrevetna i trokrevetna
2.520,00
1/2 i 1/3 uz odloženo plaćanje na 2 rate
2.570,00
1/2 i 1/3 uz odloženo plaćanje na 3 rate
2.620,00
POLUPANSION
1/1 - jednokrevetna
2.950,00
1/2 i 1/3 - dvokrevetna i trokrevetna
2.420,00
NOĆENJE SA
1/1 - jednokrevetna
2.410,00
DORUĈKOM
1/2 i 1/3 - dvokrevetna i trokrevetna
1.900,00
NOCENJE BEZ
1/1 - jednokrevetna
2.230,00
DORUCKA
1/2 i 1/3 - dvokrevetna i trokrevetna
1.730,00
A P A R T M A N
7.810,00
Dnevni boravak je 1.500,00 dinara.
Za penzionere postoji mogućnost plaćanja u 6 meseĉnih rata uz uvećanje za 10%.
Polupansion, pansion i BO dan ukoliko se koriste ispod tri dana cena se uvećava za 20%.
Vikend aranžman (petak-nedelja) je bez uvećanja cena od 20%.
Za decu od 3-10 godina: ako koriste poseban ležaj 70% od cene pansiona, za zajedniĉki smeštaj 50% od cene pansiona.
Boravišna taksa iznosi 70 dinara po danu. Agencijska provizija 5%.
BO dan podrazumeva: pansion, lekarski pregled, banjski list i terapiju po preporuci lekara, osim ruĉne masaže i biserne kade.
U cenu pansiona uraĉunato je: smeštaj, ishrana, boravišna taksa i osiguranje.
Cene za grupne aranžmane se posebno ugovaraju.
Za boravak duži od 15 dana, odobrava se još 2 dana gratis (15+2)
Agencije su u obavezi da prikažu primerak virmana o uplati na žiro raĉun 840-427667-49 Uprava za javna plaćanja MedveĊa.
Cena pansiona za goste sa uputom za ambulantno-polikliniĉke usluge iznosi 2.000,00 dinara.
NAPOMENA: U slučaju rasta cena na malo više od 10 % zadržavamo pravo korekcije cena.
Download

cenovnik pansionskih usluga za period 01. novembar 2014