BETH SHALOM
HAIFA IZRAEL
v termíne od 3.3. do 10.3. 2013
organizuje zájazd
 IZRAEL 
 S IZRAELSKÝM SPRIEVODCOM
 S UBYTOVANÍM V HAIFE A V JERUZALEME
 CENA 980 EUR + 108 USD
PROGRAM
1.deň: nedeľa 3.marca: Prílet do Tel Avivu, transfer do Haify, večera
a prenocovanie v Haife
2.deň:pondelok 4.marca:Po raňajkách pohorie Karmel, Muchraka / obeť
proroka Eliáša/, Nazareth, Megiddo..Večer beseda s Fredi Winklerom
na tému: Izrael, Biblia a súčasnosť
.
3..deň:utorok 5.marca: Výlet ku Galilejskemu moru s návštevou Hory
Blahoslavenstiev, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a
rýb, Kafarnaum, Synagóga, Petrov dom, Yardenit - miesto vodného
krstu . Plavba loďou po Galilejskom mori s chválami mesiánskeho žida
Daniela Karmela. Večera a nocľah v Haife
4.deň:streda 6.marca: Cesta do Jeruzalema, výhľad z Olivovej hory na
Jeruzalem, Dominus Flevit /Pán zaplakal/ , Getsemanská záhrada.
Dávidovo mesto, Ezechiášov tunel. Večera a nocľah v Jeruzaleme
5.deň:štvrtok 7.marca: Chrámová hora, rybník Bethesda, Via Dolorosa
/Krížová cesta/,Bazilika Božieho hrobu, Múr nárekov, Staré mesto
Jeruzalem,Židovská štvrť, Sion, miesto Poslednej večere a zoslania
Ducha Sväteho. Večera a nocľah v Jeruzaleme. Po večeri Hasmonejský
tunel.
6.deň:piatok 8.marca: Davidsonovo centrum a Ophel park. Múzeum
holokaustu Yad Vashem. Garden tomb s Pánovou večerou.Účasť na
modlitbách a Shabbat oslave v Dome modlitby pre všetky národy na
Olivovej hore. Večera a nocľah v Jeruzaleme
7.deň sobota 9.marca: Výlet k Mrtvemu moru, Kumrán-miesto objavu
biblických zvitkov, Massada – výstup lanovkou, kúpanie v Mŕtvom
mori /hotel Lot s ľahkým obedom/ Večera a nocľah v Jeruzaleme.
8.deň:nedeľa 10.marca: Transfer na letisko. Odlet do Budapešti, návrat
na Slovensko.
V cene je zahrnuté:
-
-
-
-
letenka, letiskové a palivové
poplatky
izraelský sprievodca so
slovenským prekladom
doprava klimatizovaným
autobusom počas celého
pobytu
3 noci v 3* hoteli v Haife
v dvojlôžkových izbách s
polpenziou
4 noci v 3* hoteli v Jeruzaleme
v dvojlôžkových izbách s
polpenziou
obslužné
komplexné cestovné poistenie
vstupné podľa programu
výlet loďou po Galilejskom
mori
lanovka na Massadu
obed v hoteli Lot pri Mrtvom
mori
Cena nezahrňa:
- dopravu do Budapešti
- osobné výdaje
Termín pre zaslanie prihlášky:do
30.12.2012 so zálohou 50% ceny
zájazdu, do 30.1.2013 doplatok
Sprievodcovia zájazdu: Fredi Winkler / Ariel Winkler , Vladimír Žák, pastor ml.AC Bratislava
Bližšie informácie a prihlášky:
PhDr.Emília Plavčanová
0917 502799 0911 510 710
[email protected]
[email protected]
Download

ESTER TRAVEL AGENCY v spolupráci s BETH SHALOM