SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY-JORDÁNSKO
A NETYPICKÝ IZRAEL
Dubai-Abu Dhabi-Ammán-Hora Nebo-Madaba-Petra- Betlehem-Jeruzalem Hebron – Arad Negevská púšť – Lakhish - Deir Rafat – Lod – Joppe - Jaffa
Termín: 5.2. - 14.2.2013
Cena: 1 090,- EUR
V cene je zahrnuté:
• letenka Viedeň – Dubai, Dubai – Ammán, Tel Aviv - Viedeň
• 3 x ubytovanie s polpenziou v Dubai, 2 x ubytovanie v Ammáne s polpenziou, 4 x
ubytovanie s polpenziou v Betleheme v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava počas pobytu klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• anglicky hovoriaci sprievodca v SAE a Jordánsku
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 290,- EUR
• víza SAE 70,- EUR
• fakultatívne výlety
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- USD (platí sa priamo sprievodcovi)
• vstupy do Národných parkov v Izraeli
• komplexné cestovné poistenie 20,- EUR
Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník
Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom, jeho
koordinácia je plne v kompetencii sprievodcu.
PROGRAM:
1.deň: zraz v Bratislave v doobedňajších hodinách, transfer na letisko do Viedne. Prílet do
Dubaja, transfer do hotela, ubytovanie.
2.deň: tour moderný Dubaj - Burj Khalifa. V rámci výletu prejdete známu mestskú triedu s
mnohými mrakodrapmi Sheikh Zayed Road, Jumeirah Area, uvidíte najväčší umelo
vybudovaný ostrov Palm Island, Dubai múzeum, Dubajský záliv Creek lodným taxi „abra" a
známy Zlatý trh a trh s korením. Nasleduje návšteva vyhliadkovej terasy najvyššieho
mrakodrapu sveta Burj Khalifa, odkiaľ je nádherný panoramatický pohľad na celý Dubaj
(vstupné je 35,- USD). V poobedňajších hodinách fakultatívne púštne safari po pieskových
dunách s orientálnou večerou (50,- USD).
3.deň: cesta do Abu Dhabi, hlavného mesta Spojených arabských emirátov. Abu Dhabi je
ultramoderná metropola s množstvom mrakodrapov a architektonicky zaujímavých stavieb.
Uvidíte Sheik Zayed mešitu, prejdete centrom mesta, zastavíte sa na nábreží Corniche. Návrat
do hotela v Dubaji. Večer výletná vyhliadková plavba s večerou.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
4.deň: osobné voľno s možnosťou kúpania. Okolo obeda odchod na letisko, odlet do
Ammánu. Odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe –
mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho
významnými stavbami.
5.deň: odchod do mesta Petra, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do
skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program,
prehliadka.
6.deň: odchod cez Allenby do Izraela. Jeruzalem + Izraelské múzeum a Svätyňa knihy.
Prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.
7.deň: cesta cez Hebron do Aradu a na Masadu zo západnej strany. Hebron zahrňuje 4
historické lokality: jaskyňu Machpela s hrobmi a svätyňou patriarchov, Tel Rumeida, Mamre
a Kirjat Arba. Tieto miesta sú výrazne späté s osudmi Izraelitov a to od čias praotca
Abraháma až do dnešných čias. História Aradu sa odhaduje na 4.000 rokov a Kanaánci ho
obývali už v skorej dobe bronzovej. Tell Arad – národný park, ruiny kanaánskeho a
izraelitského mesta.
8.deň: výlet do Negevskej púšte po nabatejských stopách (Mamshit a Avdat s krátkym
trekom po canyon Avdat). Národný park Mamshit – ruiny nabatejského mesta. Národný park
Avdat – ruiny nabatejského a byzantského mesta.
9.deň: návšteva Shefely Tel Guvrin a Lakhish – nachádza sa uprostred broskyňových hájov
asi 30 km od Hebronu. Arabský názov Tell ed Duver sa prekladá ako kláštorný vrch. Deir
Rafat – Kláštor Milosti. Rehoľa sestier svätej Dorotey tu dala postaviť katolícky kláštor a
školu pre arabské a beduínske deti.
Na stenách kláštora je nápis Ave Maria v 350 jazykoch. Lod – mesto leží vo vnútrozemí, od
Tel Avivu je vzdialené približne 22 km. V Starom Zákone v Prvej knihe kroník (8, 12) sa
píše, že Lod postavil Samad z Benjamínovho rodu. Za pozornosť stojí Katedrála svätého
Juraja. Joppe – Jaffa, historická lokalita, štvrť Tel Avivu. Podľa Starého Zákona mesto patrilo
izraelskému kmeňu Dan (Joz 19, 46-47), ktorý oň zvádzal bojs Filištíncami. Kláštor a Kostol
svätého Petra, Šimonov dom...
10.deň: ráno odlet z Tel Avivu do Viedne a následne transfer do Bratislavy.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
SVÄTÁ ZEM
Termíny:
19.2.-26.2.2013
26.2. - 5.3.2013
5.3. - 12.3.2013
16.4. - 23.4.2013
30.4. - 7.5.2013
21.5. - 28.5.2013
17.9. - 24.9.2013
1.10. - 8.10.2013
8.10. - 15.10.2013
Cena: 675,- €
V cene je zahrnuté:
- letenka Bratislava – Tel Aviv - Bratislava
- 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej Zemi klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- komplexné cestovné poistenie
- letiskové poplatky a palivový príplatok
V cene nie je zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 40,- EUR (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
Púte pripravujeme v spolupráci s Mons. Jánom Majerníkom.
PROGRAM:
1.deň: v ranných hodinách stretnutie skupiny na letisku s následným odletom z Bratislavy do
Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema asv. omša.
2.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na
staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom;
Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu
Panny Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho
hrobu, Kalvária - Golgota.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
3.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny
Márie uAlžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo
akostol usnutia Panny Márie
4.deň: Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť
nákupu suvenírov.
5.deň: prehliadka Betánie - Lazarov hrob; prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané
mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre
záujemcov je fakultatívny výlet Massada aQumrán.
6.deň: prejazd do Galilee - návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov;
hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov arýb;
Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum - dom sv. Petra
amiestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Večera a
nocľah.
7.deň: výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia;
Nazaret - bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská - miesto prvého zázraku
Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Bratislavy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je
orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
IZRAEL A MŔTVE MORE
Termín: 28.6. - 8.7.2013
Cena: 675,- EUR + 200,- USD
V cene je zahrnuté:
• letenka do Tel Avivu a späť
• letiskové poplatky
• 10 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• komplexné cestovné poistenie
V cene nie je zahrnuté:
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- EUR (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)
• vstup na pláž pri Mŕtvom mori cca 6,- USD / deň
PROGRAM:
1.deň: odlet do Tel Avivu. Odchod autokarom do Betlehema so zastávkou v Ain Karem.
Ubytovanie, večera.
2.deň: raňajky, prehliadka Betlehema. V popoludňajších hodinách odchod autokarom k
Mŕtvemu moru - kúpanie. Vo večerných hodinách návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
3.deň: raňajky, prehliadka Poľa pastierov. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a
ubytovanie v Betleheme.
4.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová hora. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori,
večera a ubytovanie v Betleheme.
5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Krížová cesta. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori,
večera a ubytovanie v Betleheme.
6.deň: raňajky, prehliadka Haify, Cézarea prímorská. Popoludní kúpanie v Stredozemnom
mori, večera a ubytovanie v Galilei.
7.deň: po raňajkách celodenný výlet na sever do Galilei. Výstup na horu Tábor, prehliadka
Nazaretu a Kány Galilejskej. Večera a ubytovanie. Prehliadka Betánie, Jericha. Popoludní
kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie v Betleheme.
9.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - moderné mesto. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori.
Večera a ubytovanie v Betleheme.
10.deň: raňajky, fakultatívna prehliadka Qumranu a Masady, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera
a ubytovanie v Betleheme.
11.deň: po raňajkách rozlúčka s Betlehemom a Jeruzalemom, odchod na letisko v Tel Avive a
následný odlet.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
SVÄTÁ ZEM
Termín: 8.7. - 19.7.2013
Cena: 675,- EUR + 200,- USD
Púť pre kňazov, katechétov i laikov s návštevou
Národných parkov a kúpaním v Červenom, Mŕtvom i
Stredozemnom mori
V cene je zahrnuté:
• letenka do Tel Avivu a späť
• 11 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
• odborný sprievodca – kňaz
• komplexné cestovné poistenie
• letiskové poplatky a palivový príplatok
V cene nie je zahrnuté:
• permanentka do NP 60,- USD
• fakultatívny výlet do Eilatu k Červenému moru 30,- USD
• obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- EUR (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi)
PROGRAM:
1.deň: odlet do Tel Avivu.
2.deň: vo veľmi skorých ranných hodinách prílet do Tel Avivu. Presun do Cesarei
prímorskej, Haifa, hora Karmel, Tel Achziv (národný park), priesmyk Rosh Ha Nikra, večera
a ubytovanie v Galilei.
3.deň: po raňajkách Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol Sv. Jozefa, Korazin Hazor
(staroveké sídlisko), Banyas (Cesarea Filipova), Golanské výšiny, večera a ubytovanie v
Galilei.
4.deň: po raňajkách návšteva okolia Galilejského jazera (Yardenit, Tabgha, Kafarnaum, Hora
Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra), Betsaida (prírodná rezervácia), Kursi (národný park),
večera a ubytovanie v Galilei.
5.deň: po raňajkách odchod do Kány Galilejskej, návšteva Hory Tábor – kostol Premenenia
Pána, dedinka Naim, Megido, pramene Ein Harod, Gan Ha Shloshah, Bet Shean (národný
park), večera a ubytovanie v Betleheme.
6.deň: po raňajkách Ein Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta
navštívenia Panny Márie u Alžbety, poobede prehliadka Betlehema: bazilika Narodenia,
jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a ubytovanie v Betleheme.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
7.deň: po raňajkách prehliadka Jeruzalema: Olivová hora - panoráma (najkrajší pohľad na
staré mesto), kostolík Dominus Flevit – miesto kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom,
Getsemanská záhrada a bazilika Agónie (miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou), kostol hrobu
Panny Márie. Poobede pamätník holokaustu Yad Vashem, večera a ubytovanie v Betleheme.
8.deň: po raňajkách Hebron, jedno z najstarších miest Izraela, Deir Rafat – Kláštor milosti,
zasvätený Panne Márii Kráľovnej Palestíny. Joppe – jeden z najstarších prístavov na svete, už
od praveku predstavoval vstupnú bránu do krajiny. Dnes predmestie Tel Aviv. Možnosť
kúpania v Stredozemnom mori. Večera a ubytovanie v Betheheme.
9.deň: po raňajkách odchod do Eilatu, významného rekreačného strediska pri Červenom
mori. Lokalita sa spomína v Starom Zákone. Odpočinok na pláži, prípadne návšteva akvária
podmorský svet. Večera a ubytovanie v Eilate.
10.deň: po raňajkách odchod k Mŕtvemu moru. Návšteva Masady, Qumrán, možnosť kúpania
sa v Mŕtvom mori. Pokračovanie do Jericha, možnosť výstupu na Horu Pokušenia, večera a
ubytovanie v Betleheme.
11.deň: po raňajkách Betania – Lazarov hrob. Staré mesto Jeruzalem - Hora Sion, Krížová
cesta, Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota, Múr nárekov. Večera a ubytovanie v
Betleheme.
12.deň: v skorých ranných hodinách transfer na letisko a následný odlet.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Download

Izrael letecky z BA