v spolupráci s mesiánskou agentúrou v Jeruzaleme
v termíne od 03.06.2014 do 10.06.2014 organizujú 8-dňový zájazd
 L e t n i c e v I z r a e l i 


V MESIÁNSKOM MOSHAV YAD HASHMONA
v prekrásnom prostredí Judských hôr neďaleko Jeruzalema, so židovským mesiánskym
sprievodcom ELIYAHU BAR DAVIDOM
PROGRAM
Ut 3/6 1.deň: Prílet do Tel Avivu, transfer z letiska do Yad Hashmona,
ubytovanie. Návšteva BIBLICKEJ ZÁHRADY s výkladom na tému LETNÍC,
večera a nocľah v Yad Hashmona.
St 4/6 2.deň: YAD HASHMONA – MESIÁNSKA SLÁVNOSŤ LETNÍC za
účasti židovských mesiánskych veriacich z Izraela. Večera a nocľah v Yad
Hashmona.
Št 5/6 3.deň: VIA MARIS - Ceasarea Prímorská /Sk 10, Peter a Kornelius/ Hora
Karmel, kde prorok Eliáš zápasil s Baálovymi prorokmi /1Kr18:1-4/ Gideonove
pramene /Sud7:3-5,7:14/ Večera a nocľah v hoteli v Tiberias na brehu
Galilejského jazera.
Pia 6/6 4.deň: GALILEA – Ceasarea Filipova /Banias/ , kde Peter vyznal”Ty si
Kristus, Syn živého Boha” /Mt 16:13-20/ Hora Blahoslavenstiev /Mt 5:1-16/,
Kafarnaum, Ježiš tu žil v Petrovom dome a činil zázraky /Mt4:13,8:14-15/,
Synagoga. Plavba loďou po Galilejskom jazere, kde Ježiš kráčal po vode
/Mt14:25-26/ Večera a nocľah v Tiberias pri Galilejskom jazere.
So 7/6 5.deň: JERUZALEM - Olivová Hora, Getsemanská záhrada, Garden
Tomb s Pánovou večerou, Jafská brána, návšteva sídla ICEJ. Večera a nocľah v
Yad Hashmona.
Ne 8/6 6.deň: JERUZALEM - Chrámová hora, Štefanská brána, rybník
Bethesda, kde Ježiš uzdravil chromého /Jn5:1-9/ Múr nárekov, Davidsonovo
centrum – Jeruz. archeologický park pod Chrámovou horou. Dávidovo mesto
/2Sam5:7/, Rybník Siloe, kde Ježiš uzdravil slepého /Jn 9:7/, Hora Sion - hrob
Kráľa Dávida, Horná miestnosť – miesto poslednej Pánovej večere /Ma 14:2224/, zoslania Ducha Sväteho /Sk 2:1-4/ Večera a nocľah v Yad Hashmona.
Po 9/6 7.deň: RIEKA JORDÁN, MŔTVE MORE – Qasr al-Yahud, miesto krstu
Ježiša Krista Jánom Krstiteľom na rieke Jordán / Mt3:13-17/,miesto
sprístupnené v roku 2011. Izraeliti tu prekročili rieku Jordán, prorok Eliáš tu bol
vzatý na nebesia. EIN GEDI / Dávid sa tu skrýval pred kráľom Saulom
/1Sam24:1-2/ Kúpanie v Mŕtvom mori, návšteva výrobne kozmetiky AHAVA.
JERICHO. Večera a nocľah v Yad Hashmona.
Ut 10/6 8.deň: Transfer na medzinárodné letisko Ben Gurion v Tel Avive,
návrat na Slovensko.
V cene 1280 € je zahrnuté:
-
Spiatočná letenka BUD – TLV
Letiskové a palivové taxy
Transfer z letiska Ben Gurion a
späť
Izraelský sprievodca so
slovenským prekladom
Doprava klimatizovaným
autobusom počas celého pobytu
2 x ubytovanie s polpenziou v
dvojlôžkových izbách v hoteli pri
Galilejskom jazere v Tiberias
5 x ubytovanie s polpenziou v
dvojlôžkových izbách v Yad
Hashmona
Obslužné
Komplexné cestovné poistenie
V cene nie je zahrnuté:
- Vstupy 110 USD
- Cesta na letisko (Budapešť)
Naše cesty sú špecifické, v menších
skupinách, v prípade záujmu nás
kontaktujte obratom.
Svojou účasťou na zájazde požehnáte
židovské mesiánske spoločenstvo Yad
Hashmona.
Pri prihlásení sa do 15.3.2014
ponúkame výhodnejšiu cenu zájazdu
vzhľadom na cenu leteniek - 1200 €.
Tešíme sa na Vás.
Termín pre zaslanie prihlášky a zálohy 50% - do 15.4.2014, do 15.3.2014 zvýhodnená cena
Kontakt: CK ESTER, Emília Plavčanová, 0917 502 799, [email protected],
[email protected], ICEJ Slovensko, Kamil Maljarčik, [email protected], 0904 243 383
Download

ESTER TRAVEL AGENCY v spolupráci s BETH