PLANIRANA MESTA ODRŽAVANJA SAVETOVANJA:
NIŠ - 12. septembar
●
Novi Sad - 16. septembar ●
Beograd - 19. septembar
Poštovane kolege,
Obaveštavamo ĉlanstvo Udruženja pravnika Srbije, kao i celokupnu struĉnu javnost da
je Naše Udruţenje u saradnji sa Profesionalnim kongresnim organizatorom PM plus d.o.o.
započelo pripreme za organizovanje prvog u nizu stručnih savetovanja posvećenog
aktuelnim temama iz pravnog ţivota.
Dinamika promena pravnog sistema Srbije je sve intenzivnija i pravnicima nije lako da prate
velike i konstantne promene u našem pravnom sistemu u raznovrsnim pravnim oblastima i
granama prava. Još je davno čuveni sudski psiholog Enriko Feri zaključio da svi zakoni
vrede koliko vrede ljudi koji te zakone primenjuju.
Udruţenje pravnika Srbije će nastojati sa svojim seminarima i struĉnim skupovima koje
će se redovno odrţavati i čija će tema biti najaktuelnija pitanja našeg pravnog sistema,
doprinese da ljudi koji zakone primenjuju, budu što moguće kvalitetniji. To je svrha i budućeg
savetovanja koje će se odrţati tokom septembra, čija će tema biti veoma aktuelne
promene u našem radnom i socijalnom zakonodavstvu, a to će biti i osnovna svrha svih
savetovanja koje će redovno odrţavati Udruţenje pravnika Srbije.
U Beogradu, 1. septembra 2014.godine
Predsednik Udruţenja pravnika Srbije
Prof. dr Milan Škulić
ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA:
Prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Ţivko Kulić, Megatrend Univerzitet, Beograd
Prof. dr Sreto Nogo, Megatrend Univerzitet, Beograd
dr Rajko Kosanović, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd
Marija Zekić, SO Zemun
Petar Mrkić, Pm plus d.o.o.
IZVRŠNI ORGANIZATOR:
PREDAVAČI:
O novinama u Zakonu o radu govoriće univerzitetski profesori i drugi kompetentni
predavači. Između ostalog, to su:
- Prof. dr Ţivko Kulić, Megatrend univerzitet, Beograd;
- Dr Rajko Kosanović, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd;
- Prof. dr Zoran Radulović,Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd;
- Doc. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet, Kragujevac;
- Dr Sanja Paunović, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd.
O novim rešenjima u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju govoriće stručnjaci
iz prakse, i to:
- Svetlana Cebula, pomoćnik direktora Sektora u Republičkom fondu PIO, Beograd;
- Momira Lalić, načelnik Odeljenja za PIO u Direkciji Republičkog fonda PIO, Beograd.
Osim navedenih lica, očekuje se i prisustvo predstavnika: Ministarstva za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja, Inspekcije rada i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih
sporova.
TEME ZA RAZGOVOR:
1. Najznaĉajnije novine u Zakonu o radu:
1) pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (obaveza donošenja, značaj, predmet
uređivanja);
2) ugovor o radu (zaključivanje, sadrţaj, čuvanje, otkazivanje);
3) radni odnos (na određeno vreme, s nepunim radnim vremenom, van prostorija
poslodavca, itd.);
4) radno vreme, preraspodela radnog vremena, smenski rad;
5) godišnji odmor;
6) minimalna zarada;
7) otkaz ugovora o radu, otpremnina;
8) privremeno udaljenje zaposlenog sa rada;
9) aneks ugovora o radu;
10) disciplinske mere;
11) posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa;
12) obaveze poslodavca prema sindikatu;
13)–utvrđivanje i preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udruţenja poslodavaca
(postupak, rokovi, organi za odlučivanje);
14) pristupanje kolektivnom ugovoru i proširenje dejstva kolektivnog ugovora;
15) Inspekcija rada.
2. Nova rešenja u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju:
1) obavezno osiguranje nosioca poljoprivrednog domaćinstva i nosioca porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) starosna penzija (uslovi za sticanje, visina, ograničenja);
3) poseban staţ po osnovu rođenja dece;
4) beneficirani radni staţ;
5) prevremena starosna penzija (uslovi za sticanje, visina, ograničenja).
CENOVNIK:
Pravo na učešće imaju svi učesnici koji su registrovani preko Izvršnog organizatora:
Cena kotizacije po osobi: 4.000 RSD
Cena za 2 kotizacije + 1 GRATIS: 7.000 RSD
NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja moguće je da jedna organizacija prijavi više svojih
učesnika za različita mesta odrţavanja Savetovanja što joj dodatno olakšava da ostvari
pravo gratisa za trećeg učesnika.
VIŠE INFORMACIJA:
o radu skupa moţete pogledati na sajtu Izvršnog organizatora na stranici
www.pmplus.rs
PRIJAVE ZA UĈEŠĆE:
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem online formulara koji se nalazi na sajtu
Savetovanja na adresi www.pmplus.rs u sekciji kongresi.
IZVRŠNI ORGANIZATOR:
PM plus d.o.o. • Licenca OTP 157/2010
Karamatina 16 • 11080 Beograd-Zemun
Email: [email protected] • Sajt: www.pmplus.rs
Tel/Fax: 011 3079 582, 3079 584
Download

Preuzmite flajer