2. kolo Lige Beograda
Results
Pl
Stno Name
M12 (4)
1
2
3
1803 Filip Krtinić
M14 (5)
7
8
91
9
10
Dušan Marković
Aleksa Banković
Aleksa Mladenović
Mihailo Banković
Timotije Tufegdžić
12
76
13
11
Aleksa Delić
Darko Torodovski
Danilo Blagojević
Ilija Pejoski
99 Strahinja Strelić
20:25
27:10
49:18
0:00
6:45
28:53
Košutnjak KOŠ
mp
Pobeda POB
Pobeda POB
Kopaonik KOP
Pobeda POB
Pobeda POB
16:18
18:40
19:44
20:03
21:03
0:00
2:22
3:26
3:45
4:45
17
77
16
18
80
78
19
22
23
20
21
137
1808
187
66
145
115
24
61
65
89
95
Pobeda POB
PTT PTT
Pobeda POB
Pobeda POB
12:39
13:50
14:36
15:41
0:00
1:11
1:57
3:02
Kopaonik KOP
34:13
0:00
23:25
27:10
27:25
29:46
30:02
30:54
31:50
33:16
34:56
37:08
37:51
38:30
40:31
0:00
3:45
4:00
6:21
6:37
7:29
8:25
9:51
11:31
13:43
14:26
15:05
17:06
17:56
27:05
31:10
33:23
46:53
48:51
52:53
59:40
63:06
0:00
9:09
13:14
15:27
28:57
30:55
34:57
41:44
45:10
2.6 km 16 C
Zlatan Kadragić
Miloš Jakšić
Damjan Babić
Vladan Vujaklija
Nenad Vukadinović
Života Tasić
Stefan Ranitović
Nemanja Krstekanić
Miloje Cicvara
Bojan Pajčin
Marko Milentijević
Dušan Ilić
Petar Bojović
M21B (10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
2.6 km 16 C
M21A (13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Diff.
1.6 km 10 C
M18-20 (1)
1
Time
1.4 km 8 C
M16 (4)
1
2
3
4
Club
ned 6.4.2014 13:40
Page 1
1.1 km 7 C
4 Dimitrije Andžić
5 Vidan Kričak
6 Mitar Krstić
1
2
3
4
5
OE2003 © Stephan Krämer 2008
Pobeda POB
PTT PTT
Pobeda POB
Pobeda POB
DIF DIF
DIF DIF
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Policajac PJP
Rudar Geol RGE
1.8 km 12 C
Nikola Spasković
Danilo Bakić
Ognjan Mrščević
Stevo Ćosović
Filip Polak
Vladimir Nikolić
Bojan Ivetić
Luka Ivanišević
Miloš Manojlović
144 Bogdan Vuruna
Avala AVA
Pobeda POB
Individual IND
Avala AVA
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Kopaonik KOP
Kopaonik KOP
Individual IND
mp
2. kolo Lige Beograda
Results
Pl
Stno Name
M21E (10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
30
15
26
29
28
74
32
27
Slobodan Ivković
Nikola Bilić
Miloš Bilić
Kristijan Mitrović
Milan Kovačević
Marko Grujić
Nikola Maksimović
Dejan Nikolić
Vladimir Radinović
M35 (3)
132 Zoran Pešić
DMB DMB
Dejan Čvorović
Vladimir Prica
Srñan Marković
Milan Stanojević
23:23
23:57
24:05
30:36
30:42
30:53
31:25
31:47
41:54
0:00
0:34
0:42
7:13
7:19
7:30
8:02
8:24
18:31
mp
22:57
31:15
0:00
8:18
mp
Pobeda POB
DMB DMB
Pobeda POB
Pobeda POB
32:36
34:40
35:42
57:07
0:00
2:04
3:06
24:31
26:57
31:31
33:03
33:21
37:47
58:15
0:00
4:34
6:06
6:24
10:50
31:18
17:25
17:36
18:17
103:33
0:00
0:11
0:52
86:08
21:51
23:08
23:48
24:09
28:19
29:50
43:21
44:36
45:20
0:00
1:17
1:57
2:18
6:28
7:59
21:30
22:45
23:29
37:15
39:18
0:00
2:03
1.8 km 12 C
133
1807
81
100
37
98
Sulejman Šuškić
Ilija Dimitrijević
Branislav Radosavljević
Dragan Strelić
Dušan Janković
Branislav Stepanov
DMB DMB
DIF DIF
DIF DIF
Kopaonik KOP
Pobeda POB
Kopaonik KOP
1.6 km 10 C
120
146
131
96
Stanislav Žolnaj
Borislav Stevanović
Jovan Vujić
Ivan Žic
Ž12 (9)
Avala AVA
STR Stražilovo
DMB DMB
Kopaonik KOP
1.1 km 7 C
107
39
109
38
129
3
106
1802
108
Mia Krtinić
Ana Andžić
Ana Milenković
Ana Prusac
Isidora Prica
Ivana Marković
Eva Šolaja
Vanja Miljuš
Katarina Pajdaković
Ž14 (2)
1
2
Diff.
2.6 km 16 C
M60 (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rudar Geol RGE
Magic Map MGM
Maslačak MAS
33
130
35
34
1
2
3
4
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Rtanj RTA
Pobeda POB
Pobeda POB
138 Slobodan Veljović
126 Igor Sokolovski
M50 (6)
1
2
3
4
5
6
Time
2.6 km 16 C
M40 (4)
1
2
3
4
Club
ned 6.4.2014 13:40
Page 2
3.0 km 22 C
2 ðorñe Arizanović
1
2
OE2003 © Stephan Krämer 2008
Košutnjak KOŠ
Pobeda POB
Košutnjak KOŠ
Pobeda POB
DMB DMB
Pobeda POB
Košutnjak KOŠ
Košutnjak KOŠ
Košutnjak KOŠ
1.4 km 8 C
92 Ana Mladenović
97 Lara Goñevac
Kopaonik KOP
Kopaonik KOP
2. kolo Lige Beograda
Results
Pl
Stno Name
Ž16 (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
Anñela Tomić
Jelena Grozdanić
Anñela Mañarac
Sofija Lazarević
Jovana Kostić
Ivana Novaković
Ivana Zeković
Marija Vitaz
111 Justina Petrović
Ž18-20 (3)
Ž21A (4)
116
47
46
1
50
124
125
141
51
122
Marija Marković
Milena Petrović
Jovana Janković
Milena Bojović
Tamara Ilić
Jelena ðorñević
Maja Dimitrijević
Mila Marić
Bojana Nenezić
Merima Bakić
17:51
19:30
24:43
25:40
25:46
26:32
27:25
29:18
0:00
1:39
6:52
7:49
7:55
8:41
9:34
11:27
Košutnjak KOŠ
mp
54
140
52
45
134
53
102
Košutnjak KOŠ
Pobeda POB
Avala AVA
27:01
28:07
35:12
0:00
1:06
8:11
Avala AVA
Pobeda POB
Pobeda POB
Rudar Geol RGE
25:50
26:49
27:24
53:16
0:00
0:59
1:34
27:26
Pobeda POB
Maslačak MAS
Maslačak MAS
Individual IND
Pobeda POB
Avala AVA
24:41
27:07
31:49
42:40
70:12
73:12
0:00
2:26
7:08
17:59
45:31
48:31
29:18
30:14
31:21
38:47
41:04
42:12
45:59
0:00
0:56
2:03
9:29
11:46
12:54
16:41
2.6 km 16 C
Gorana Vučićević
Dragana Dokmanović
Naja Kovačević
Olga Stanojević
Marija Veljković
Ivana Babić
Sara Strelić
75 Marija Ćosić
123 Draga Maksimović
Ž35 (5)
1
2
3
4
Pobeda POB
Pobeda POB
Košutnjak KOŠ
Pobeda POB
Košutnjak KOŠ
Košutnjak KOŠ
Pobeda POB
Košutnjak KOŠ
1.6 km 10 C
Ž21E (9)
1
2
3
4
5
6
7
Diff.
1.8 km 12 C
Ž21B (6)
1
2
3
4
5
6
Time
1.8 km 12 C
112 Maja Gajić
44 Sofija Jokanović
118 Irena Gorjanc
1
2
3
4
Club
ned 6.4.2014 13:40
Page 3
1.6 km 10 C
41
40
113
43
110
114
42
1804
1
2
3
OE2003 © Stephan Krämer 2008
Pobeda POB
Magic Map MGM
Pobeda POB
Pobeda POB
Policajac PJP
Pobeda POB
Kopaonik KOP
Jasenica JAS
Rtanj RTA
mp
dns
1.8 km 12 C
79
127
93
101
Irina Juhas
Nataša Ajdanić
Aleksandra Mladenović
Nataša Strelić
1809 Sandra Prica
DIF DIF
DMB DMB
Kopaonik KOP
Kopaonik KOP
DMB DMB
25:17
48:13
49:07
51:15
mp
0:00
22:56
23:50
25:58
2. kolo Lige Beograda
Results
Pl
Stno Name
Ž45 (4)
1
2
3
4
55
56
119
94
Jelena Babić
Valentina Grozdanić
Svjetlana Ivanšić-Gorjanc
Jasna Višnjić
121
87
57
90
58
85
1805
84
68
88
136
63
62
71
135
60
59
64
67
69
70
Dragica Žolnaj
Ljubica Bačanac
Snežana Todosić
Milica Jovanović
Mirjana Milačić Bajić
Diff.
Pobeda POB
Pobeda POB
Avala AVA
Kopaonik KOP
21:00
21:35
25:33
35:08
0:00
0:35
4:33
14:08
83
82
86
185
Avala AVA
DIF DIF
Pobeda POB
Kopaonik KOP
Pobeda POB
20:10
21:18
28:07
28:17
31:22
0:00
1:08
7:57
8:07
11:12
18:54
19:11
23:13
24:18
24:47
33:11
33:32
34:07
35:13
37:10
38:45
39:45
0:00
0:17
4:19
5:24
5:53
14:17
14:38
15:13
16:19
18:16
19:51
20:51
1.4 km 8 C
Milan Cvetinovic
Milan Krtinić
Marko Mihailovic
Ivan Marinković
Aleksa Zmuric
Nikola Tepavcevic
Branislava Misailović
Kristina Bugarski
Zaviša Gordić
Nemanja Tepavcevic
Ivan Pantović
Ana Milentijević
DIF DIF
Košutnjak KOŠ
DIF DIF
Pobeda POB
DIF DIF
Policajac PJP
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Policajac PJP
Pobeda POB
Pobeda POB
Sanja Samardžić
Dragana Drenovac
Filip Šulović
Srñan Aleksić
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
Pobeda POB
SZS-C (4)
1
2
3
4
Time
1.4 km 8 C
SZS-B (16)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Club
ned 6.4.2014 13:40
Page 4
1.6 km 10 C
Ž55 (5)
1
2
3
4
5
OE2003 © Stephan Krämer 2008
mp
mp
mp
mp
1.1 km 7 C
Jelena Colic
Milica Jankucic
Aleksandra Nikolic
Nevenka Sredojević
DIF DIF
DIF DIF
DIF DIF
DIF DIF
16:12
24:55
35:46
44:24
0:00
8:43
19:34
28:12
Download

LBO 2.kolo - Orijentiring savez Beograda