GIMNAZIJA “TAKOVSKI USTANAK”
GORNJI MILANOVAC
NAPRED PUTEM VREMENA I POGLED PREKO RAMENA
8. Meñunarodni festival
Več znanja za več turizma
Mentori:
mr Snežana Mijailović
Aleksandar Marušić
Učenici:
Katarina Gavrilović
Jovana Rančev
Magdalena Marija Cvetković
Isidora Vasilijević
Anñela Laudanović
Nikola Nešković
Marina Strugarević
Gornji Milanovac,
28. februar 2011. godine
ZAHVALNICA
- Našoj gimnaziji, što nam je omogućila da se pronañemo u nečemu čega do sad nije bilo
u planu. Hvala joj na ovakvoj prilici, jer ne samo što preko ovog projekta budimo svest kod
mladih ljudi iz inostranstva o kvalitetima našeg kraja, nego što se i u nama ñacima budi želja za
novim saznanjima i širim vidicima;
- uvek nasmejanim, mentorima Snežani i Aleksandru bez čijeg angažovanja bi ovaj
projekat bio nepotpun;
- direktoru Muzeja rudničko-takovskog kraja, gospodinu Borisavu Čelikoviću, i svim
zaposlenim u ovoj ustanovi od kojih smo dobili dosta literature, informacija i fotografija koji bi
nam pomogli pri organizaciji izvoñenja projekta;
- pesniku Dobrici Eriću, piscu divnih pesama o Šumadiji i rudničko-takovskom kraju;
- profesorki srpskog jezika Nataši Nikolić rukovodiocu sekcije glume
Gimnazije
,,Takovski ustanak” na pomoći oko glumačkog dela naše turističke ponude;
- osobama koja će se starati da vaš boravak u našem kraju ostane trajno urezan u sećanju:
osoblju Kuće jugoslovensko-norveškog prijateljstva, Šumske kuće na Rudniku, i etno kafane
„Izlet“ na Savincu, vlasnici pansiona “Tri hrasta” Gordani Milošević u selu Klatičevu, svešteniku
Draganu ðoremu, starešini hrama svete Trojice, preduzeću „Autoprevoz“ Gornji Milanovac, i
policijskoj stanici iz Gornjeg Milanovca;
- specijalnu zahvalnost dugujemo našim drugaricama Katarini Jelesijević i Milici
Živković, koje su u velikoj meri doprinele svojim idejama i učešćem u svakom koraku izrade
našeg projekta;
- konačno, i svima onima koji su na bilo koji način omogućili da kreiramo ovaj projekat.
2
Gimnazija “Takovski ustanak”, Gornji Milanovac
tel: 032/711-180
www.gimnazijagm.edu.rs
e-mail: [email protected]
Miloša Velikog br. 11, 32300 Gornji Milanovac
“Napred putem vremena i pogled preko ramena”
Autori:
Katarina Gavrilović, [email protected]
Jovana Rančev, [email protected]
Magdalena Marija Cvetković, [email protected]
Anñela Laudanović; [email protected]
Isidora Vasilijević; [email protected]
Marina Strugarević; [email protected]
Nikola Nešković; [email protected]
Katarina Jelesijević, [email protected]
Milica Živković, [email protected]
Mentori:
mr Snežana Mijailović, [email protected]
Aleksandar Marušić; [email protected]
3
REZIME
Mladi ljudi često ne mare za prošlost. Mi želimo da svojim vršnjacima prenesemo da smo
shvatili jednu bitnu životnu poruku: svoju budućnost gradimo sami, trudom i radom, ali na
temeljima prošlosti. U tome je suština našeg projekta, pokazati gde smo bili, i gde smo sada.
Ponosni smo na ono što imamo, kao i na sve što je naš narod prošao, i želimo to da podelimo sa
drugima, kako bismo se bolje upoznali i približili. Želimo da nas razumeju, jer to je veliki korak
ka poštovanju.
Namera nam je da na jedan moderan i prihvatljiv način prikažemo inostranim vršnjacima
vrednosti rudničko-takovskog kraja. Upravo su nam mladi ljudi ciljna grupa i mi se zapravo
njima obraćamo! Želimo da im predstavimo program, koji je ujedno, zabavan i poučan. Zabavan,
jer ne želimo kroz našu ponudu previše da opterećujemo istorijskim činjenicama, već da
ponudimo zanimljiva predavanja, koja bi u njima ostavila čvrst trag. Usresredili smo se na
sadašnjost i budućnost, na sve lepote i znamenitosti našeg kraja koje su prisutne i koje bi
svakako tokom vremena trebalo unaprediti.
Naša ponuda omogućila bi zbližavanje ljudi, razmenu iskustava i razvoj turizma, makar
za početak u nekom užem krugu. Ali, znate kako kažu : “Polako ali sigurno” tj. “strpljen
spasen” ili “Upornost je odlična osobina za uspeh: Ako kucate na vrata dovoljno dugo i
dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga.”
Kroz ovaj projekat, nadamo se, da će se u vama prodrmati ona gusenica koja vapi za tim
da postane divan leptir, koji napušta standarde kopna i odlazi u nebo. Na vama je da odlučite da
li ste spremni na izazov koji ne donosi negativne posledice...
Ključne reči: običaji, zabava, tradicija, nova iskustva, upoznavanje
različitih kompleksa psihe i prakse, turistička ponuda, istorija takovskog kraja, znamenitosti, sport.
4
ABSTRACT
The purpose of this project is, above all, to present to the young people from other
countries our beautiful region in our traditional Serbian spirit, natural beauty, culture and
customs. If we make that young people interested in our offer, we would achieve to bring the
people together, to share experiences and to develop our tourism, we should, at least, start from a
small groups of people. But you know how they say: "Slowly but surely," or "Be patient, and
you will be saved" or "Perseverance is a great feature for success: If you knock on the door long
enough and hard enough, you are sure to wake up somebody."
Our target groups are young people who are lively, energetic and full of life! We want to
introduce the program, which is both entertaining and instructive. It is fun, because we do not
want to make young people bored with the historical facts in our project, but to offer them a
spontaneous lecture with a touch of our "roots", as simple as possible to leave them a solid trace.
We’ve been focused on the present and the future, on the beauties of the landscapes that may be
improved over the time.
Young people often do not care about the past. We want to convey a message to their
peers that we have understood one important environmental message: build your own future,
effort and work on the foundations of the past. That is the essence of our project, to show where
we were and where we are now. We are proud of what we have and what our people have
experienced so far, and we want to share it with the others in order to understand each other
better and to become closer. We want to understand it because it is a big step towards respect.
They will enjoy nature, and in addition to that, they will have an opportunity to take part in sport
activities.
Through this project, we hope that you will arose the caterpillar inside of you, which
yearns to become a beautiful butterfly, and to go to the heaven leaving the standards of the
ground. It is up to you to decide if you are willing to accept a challenge which will not bring any
negative consequences. ...
Keywords: customs, entertainment, tradition, new experiences, learning about various
complexes of psyche and practice, tourist offer, the history of the Takovo region, attractions,
sports.
5
SADRŽAJ:
1. UVOD ......................................................................................................................................... 8
1.1 Struktura projekta...................................................................................................................... 8
1.2. Motivi ....................................................................................................................................... 8
1.3. Izvori koje smo koristili u toku istraživanja ............................................................................ 9
1.4 Upotrebljene metode ................................................................................................................. 9
2. ISTRAŽIVANJE ...................................................................................................................... 10
2.1.Oblasti istraživanja.................................................................................................................. 10
2.1.1. O našem narodu ............................................................................................................... 10
2.1.2. Položaj Gornjeg Milanovca............................................................................................. 10
2.1.3. Kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva .................................................................. 11
2.1.4. Gimnazija ,,Takovski ustanak“ ....................................................................................... 11
2.1.5. Muzej rudničko-takovskog kraja ..................................................................................... 11
Porodica Nastasijević ............................................................................................................ 12
2.1.6. Zgrada okružnog načelstva.............................................................................................. 12
2.1.7. Hram svete Trojice u Gornjem Milanovcu ..................................................................... 13
2.1.8. Takovo ............................................................................................................................. 13
Znamenito mesto „Takovski grm” ........................................................................................ 13
Spomenik pod Takovskim grmom ........................................................................................ 13
Spomen skupina ,,Takovski ustanak“ .................................................................................... 14
Muzej Drugog srpskog ustanka u Takovu ............................................................................. 14
Slika 12 Muzej Drugog srpskog ustanka u Takovu ............................................................... 14
Crkva brvnara u Takovu ........................................................................................................ 15
2.1.9. Savinac ............................................................................................................................ 15
Kafana „Izlet“ ........................................................................................................................ 16
2.1.10. Klatičevo ....................................................................................................................... 16
Pansion „Tri Hrasta“ .............................................................................................................. 17
2.1.11. Rudnički kraj ................................................................................................................ 17
2.1.12. Mesta za izlazak ............................................................................................................ 18
2.1.13. Srpska nacionalna kuhinja............................................................................................. 18
2.2. Opravdanost istraživanja ....................................................................................................... 19
2.3. Ograničenja u toku istraživanja ............................................................................................. 19
2.4. Sprovoñenje istraživanja ........................................................................................................ 19
2.5. Rezultati istraživanja .............................................................................................................. 20
3. OBLIKOVANJE TURISTIČKOG PROIZVODA ................................................................... 22
3.1. Predstavljanje ideje ................................................................................................................ 22
3.2 Predstavljanje turističke ponude ............................................................................................. 23
3.3. Detaljan opis programa .......................................................................................................... 24
3.2 Aktuelnost predložene ideje u sadašnjem trenutku ................................................................. 26
6
3.3 Dizajn turističkog proizvoda ................................................................................................... 26
3.4 Način promocije turističke ponude ......................................................................................... 26
Plasman ideje ............................................................................................................................ 26
Promocija na festivalu u Sloveniji ............................................................................................ 27
4. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................... 28
5. LITERATURA ......................................................................................................................... 28
PRILOG 1 Anketa ........................................................................................................................ 30
PRILOG 2 Recepti i jelovnik........................................................................................................ 31
PRILOG 3 Pesme Dobrice Erića .................................................................................................. 32
PRILOG 4 Dizajn ponude............................................................................................................ 33
SLIKE:
Slika 1 Panorama Gornjeg Milanovca.......................................................................................... 10
Slika 2 Kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva ................................................................... 11
Slika 3 Gimnazija “Takovski ustanak”......................................................................................... 11
Slika 4 Muzej rudničko-takovskog kraja ...................................................................................... 11
Slika 5 Fotografija porodice Nastasijević..................................................................................... 12
Slika 6 Salon porodice Nastasijević ............................................................................................. 12
Slika 7 Zgrada okružnog načelstva............................................................................................... 12
Slika 8 Hram svete Trojice u Gornjem Milanovcu ...................................................................... 13
Slika 9 Znamenito mesto “Takovski grm” ................................................................................... 13
Slika 10 Spomenik pod Takovskim grmom ................................................................................. 13
Slika 11 Spomen skupina ,,Takovski ustanak“ ............................................................................ 14
Slika 12 Muzej Drugog srpskog ustanka u Takovu...................................................................... 14
Slika 13 Detalj iz stalne postavke ................................................................................................. 14
Slika 14 Crkva brvnara u Takovu ................................................................................................. 15
Slika 15 Manastir Savinac u letnjem periodu ............................................................................... 15
Slika 16 Slika Savinog izvora....................................................................................................... 15
Slika 17 Kafana “Izlet” na Savincu .............................................................................................. 16
Slika 18 Uobičajeno na meniju u kafani “Izlet” ........................................................................... 16
Slika 19 Pansion “Tri hrasta” u zimskom periodu ....................................................................... 17
Slika 20 Pansion “Tri hrasta” u letnjem periodu .......................................................................... 17
Slika 21 “Šumska kuća” u zimskom periodu ............................................................................... 17
Slika 22 “Šumska kuća” u letnjem periodu .................................................................................. 17
Slika 23 Kafić „Kalimanos“ ......................................................................................................... 18
Slika 24 Kafić „Modesty Blaise“ ................................................................................................. 18
Slika 25 Srpska trpeza .................................................................................................................. 18
Slika 26 Suvenir: Zidni ukras sa ilustracijom Takovskog grma................................................... 23
7
1. UVOD
U okviru saradnje naše škole sa Srečko Kosovel iz Sežane, dobili smo šansu da
napravimo projekat u kome ćemo predstaviti, tamošnjim vršnjacima rudničko-takovski kraj.
Poseta Gornjem Milanovcu i njegovoj okolini omogućuje turistima da uživaju u očuvanoj i
zdravoj prirodnoj sredini, tradicionalnom gostoprimstvu, ali i da saznaju nešto više o bogatom
kulurno-istorijskom nasleñu ovog područja. Na taj način spojićemo tradiciju, kulturu i prirodne
lepote, sa rekreacijom koja je našim vršnjacima neophodna.
1.1 Struktura projekta
Naš projekat nosi naziv ,,Napred, putem vremena, i pogled preko ramena” i nastao je kao
produkt rada članova grupe ORTAK (Omladina Rudničko-TAkovskog Kraja).
Ideja našeg projekta zapravo je da mladi ljuda uživaju u lokalnim znamenitostima,
neobičnim pejzažima, običajima i kulturi, našeg kraja. U letnjem periodu to bi se ostvarilo uz
elemente rekreacije, a u zimskom romantičnim dočekom Nove godine.
Prvi deo projekta predstavlja istraživanje. Anketirali smo populaciju izmeñu 14 i 18 godina.
Želeli smo da utvrdimo da li je turistička ponuda naše opštine zanimljiva deci i šta je to što bi trebalo
dopuniti odnosno izmeniti ne bi li ona bila privlačnija. Obavili smo intervju koji nam je pomogao da
utvrdimo da li je moguće našu ideju sprovesti u praksi.
Zatim smo obišli rudničko-takovski kraj, prikupili informacije i iz bogate turističke ponude
izdvojili ono što će ga najbolje predstaviti.
Drugi deo projekta čini oblikovanje turističke ponude koju smo obavili na osnovu
istraživanja. Osmislili smo turističku ponudu i organizaciju dana.
Konačno, u trećem delu, opisali smo način na koji ćemo našu ideju promovisati.
Potrudili smo se da sve bitne informacije u vezi sa prezentovanjem našeg kraja,
uobličimo u jedan, po našem mišljenju, savršen sklop. Kao rezultat naših aktivnosti dobili smo
trodnevnu ekskurziju koja bi imala letnju i zimsku varijantu.
Rezultati sprovedenih istraživanja pokazali su da je naš predlog opravdan. Pitali smo
vršnjake u vezi sa idejom koju smo u ovom projektu predstavili i povratna reakcija je bila zaista
ohrabrujuća. Da se cela priča ne bi završila na virtuelnom planu, ostvarili smo i neophodne
kontakte sa ljudima, koji su nam od ključnog značaja za realizaciju čitavog posla. U pitanju su
radnici Muzeja rudničko-takovskog kraja, osoblje Kuće jugoslovensko-norveškog prijateljstva,
Šumske kuće na Rudniku , vlasnikom etno kafane „Izlet“ na Savincu i pansiona “Tri hrasta”,
direktorkom Gimnazije ,,Takovski ustanak“, Javnim preduzećem „Autoprevoz“, Biciklističkim
klubom „Cini Borac“ iz Čačka i lokalnom policijskom stanicom.
Na kraju moramo istaći da ćemo organizovati veliki broj akcija kako bi promovisali naš
projekat, počev od izrade logotipa, letaka, sajta naše turističke ponude, raznih animacija,
kreiranja štanda i dr.
1.2. Motivi
Osnovni motiv članova projekta za odabir teme jeste, pre svega, ogromna želja da se naš
kraj predstavi na najlepši mogući način mladima iz inostranstva, da se upoznaju sa našom
kulturom, običajima i da se kroz turističku ponudu, koja je rezultat ovog projekta, upoznaju sa
8
svojim vršnjacima iz Srbije i razmene iskustva koja će im biti lepa uspomena. Priroda i
istorija bile su, sa turističkog stanovišta, izuzetno darežljive prema rudničko-takovskom
kraju.Sa obzirom na to da naše malo mesto nije toliko „popularno“ sa turističke tačke gledišta,
poželeli smo da jedan dan posvetimo mlañoj populaciji i da im pružimo mogućnost da se upoznaju sa
„vrlinama“ Gornjeg Milanovca i njegovom okolinom.
Izrada ovog projekta, pored toga što predstavlja jedan veliki izazov, pruža nam šansu da i
mi jednog dana odemo u Sloveniju ili u druge zemlje kroz neke slične projekte i upoznamo se sa
njihovom tradicijom, kulturom, običajima, kao i interesovanjima i navikama mladih. Prilikom
odabira oblasti istraživanja za naš projekat, vodili smo računa da predložene destinacije budu
atraktivne, a ujedno da pruže obilje informacija o našem kraju istraživanja
1.3. Izvori koje smo koristili u toku istraživanja
Primarni izvori: rezultati ankete i intervjua.
Sekundarni izvori: informacije dobijene prilikom obilaska mnogobrojnih lokacija i
ustanova , kao podaci iz literature, sa interneta i časopisa.
1.4 Upotrebljene metode
Prilikom izrade projekta, koristili smo raznovrsne metode. Da bismo na najbolji mogući
način opisali prirodne lepote i znamenitosti našeg kraja, tradiciju i kulturu, koje želimo
predstaviti našim dragim gostima iz Slovenije, koristili smo metodu opisivanja i demonstracije
koristeći se različitim informacijama kako o značajnim kulturnim znamenitostima grada Gornjeg
Milanovca, istorijskim činjenicama, običajima, tako i fotografijama prirodnih lepota grada i
okoline, zabavišta i tradicionalne kuhinje.
Posetili smo Muzej rudničko-takovskog kraja i Turističku organizaciju Gornjeg
Milanovca gde smo dobili informacije o turističkoj ponudi Gornjeg Milanovca i okoline.
Turistička ponuda je bogata i nije bilo lako odabrati ono što ćemo turistima prikazati u okviru
njihovog boravka, a što će najbolje oslikati naš kraj. Proučili smo literaturu, pretražili internet, i
zajedno sa našim mentorima odlučili šta ćemo predstaviti turistima.
Nakon toga, sastavili smo pitanja i anketirali decu starosti od 14-18 godina, učenike
gornjomilanovačke gimnazije, ekonomsko-trgovačke i tehničke škole, kao i slučajne prolaznike.
Na osnovu rezultata odlučili kako ćemo predstaviti znamenitosti Gornjeg Milanovca i okoline.
Razgovarali smo sa nadležnima iz javnog preduzeća „Autoprevoz, direktorom Muzeja
rudničko-takovskog kraja, gospodinom Borisavom Čelikovićem, osobljem Kuće jugoslovenskonorveškog prijateljstva i Šumske kuće na Rudniku, sveštenikom Draganom ðoremom,
starešinom hrama Svete Trojice, kao i sa vlasnicima kafane „Izlet“ na Savincu, odnosno,
pansiona „Tri hrasta“ u Klatičevu. Istovremeno, stupili smo u kontakt sa biciklističkim klubom
,,Cini Borac” da bi se informisali o ceni rentiranja bicikala.
9
2. ISTRAŽIVANJE
Prilikom izrade projekta, bilo je potrebno izabrati lokacije u našem kraju, koje će na
najbolji mogući način oslikati našu kulturu, običaje i tradicuju, a koji će biti zanimljivi mladim
ljudima, a da pri tom budu dovoljno, ali ne i previše natrpani istorijskim činjenicama. Izabrali
smo neke lokacije, za koje smatramo da bi mladi iz inostranstva trebalo neizostavno posetiti i u
daljem izlaganju vam predstavljamo ciljne lokacije. Rešili smo da u našu turističku ponudu
uključimo i rekreaciju. Kako u Gornjem Milanovcu ne postoji klub koji se bavi rentiranjem
bicikala to će povećati troškove turističke ponude.
2.1. Oblasti istraživanja
2.1.1. O našem narodu
Stanovnici našeg kraja su veseli , vole pesmu, priču, šalu, dobru hranu i piće, i nisu baš
neki ljubitelji samoće. Najprijatnije nam je u društvu porodice, prijatelja ili poznanika, nekoga s
kim bismo mogli da razgovaramo i šalimo se, makar samo o svakodnevnim sitnicama koje
ispunjavaju život većini ljudi. To pokazuje i činjenica da se u jednom susedstvu retko ko ne
poznaje. Lako sklapamo poznanstva, i veoma smo gostoljubivi. Običaj je da gosta prvo
poslužimo slatko, kafu i rakiju, a zatim iznosimo obilje hrane i pića. Činimo sve kako bi našim
gostima bilo prijatno.
Svakako, kada ljudi žive u manjim zajednicama, mnogo su bliskiji, a za Srbiju su do
relativno skoro bile veoma karakteristične seoske zajednice. Sada, meñutim, gradovi postaju sve
veći dolaskom stanovništva sa sela, i to većinom mladih ljudi. To se ljudima neretko dešava, da
im se učini da je trava zelenija u tuñem dvorištu. Zato ćemo mi pokazati koliko su ljudi na selu
srećni, kako oni zapravo žive u mnogo humanijem društvu nego što mogu da pruže veliki
gradovi, i da nisu nazadni kao što se misli, već naprotiv, to su pametni, pošteni ljudi koji još uvek
veruju u dobro i pravedno, i žive zdrav život.
2.1.2. Položaj Gornjeg Milanovca
Rudničko-takovski kraj se nalazi u
jugozapadnom delu Šumadije. Obuhvata područje u
okolini Takova, uglavnom predele izmeñu Suvobora,
Rudnika i Vujna, prvenstveno sliv reke Dičine. Za
ovu teritoriju su vezani mnogi istorijski dogañaji.
Sedište rudničko-takovskog kraja je Gornji
Milanovac, grad sa oko 25000 stanovnika, smešten u
dolini reke Despotovice, u podnožju planine Rudnik.
Slika 1 Panorama Gornjeg Milanovca
10
2.1.3. Kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva
Kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva
simbol je neraskidivih veza srpskog i norveškog naroda
nastalih tokom Drugog svetskog rata. Sagrañena je
1987. godine i predstavlja spoj tradicionalne srpske
kuće i vikinškog broda i kao takva uvršćena je u
referentno dostignuća srpske arhitekture. U njoj je
smeštena muzejska postavka čiji eksponati svedoče o
logorskim danima srpskih interniraca u Norveškoj.
Slika 2 Kuća jugoslovensko-norveškog
prijateljstva
2.1.4. Gimnazija ,,Takovski ustanak“
Osnovana je 1879. godine, a sadašnje
ime nosi od 9. maja 1974. godine. Nalazi se u
ulici Miloša Velokog broj 11. Tokom svog
perioda postojanja više puta je otvarana i
zatvarana zbog mnogobrojnih ratova, a takoñe
je i više puta menjala mesto boravka. Dva puta
je rušena, 1915. i 1941. Tom prilikom uništen
je inventar i spaljena je arhiva Zgrada
gimnazije je podignuta 1902. kao „Dom
Miloša Velikog“. Nastava u njoj počela je da
se izvodi 1912. godine. Godine 1939. zbog sve
većeg broja ñaka objekat je proširen. Tokom
školske 2009/2010. godine najuglednija školska
Slika 3 Gimnazija “Takovski ustanak”
ustanova u Gornjem Milanovcu potpuno je
renovirana i adaptirana. Sa najsavremenijom učilima i osposobljenim nastavnim kadrom
Gimnazija je spemnar da odgovori na sve izazove savremenog doba.
2.1.5. Muzej rudničko-takovskog kraja
Muzej
rudničko-takovskog
kraja
osnovan je 15. aprila 1994. godine kao ustanova
koja obavlja delatnost zaštite kulturnih dobara
na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Sedište
muzeja je tzv. Brkovića kuća u Sinñelićevoj
ulici broj 7. Zgrada sa elementima moderne
predratne arhitekture sagrañena je 1938. godine
kao porodična kuća poznatog trgovca Ivana
Brkovića. U matičnoj zgradi smešteni su legati
(poklon-zbirke) braće Nastasijevića, porodice
Lazić i Bože Prodanovića, kao i stalna postavka
‘’Pokloni i otkupi - vreme dinastije
Slika 4 Muzej rudničko-takovskog kraja
11
Obrenovića’’. U sastavu Muzeja su i stalne postavke: ‘’Drugi srpski ustanak i srpska
revolucija 1804-1839’’ u muzeju Drugog srpskog ustanka u Takovu i „Srpska kuća u
prvoj polovini XIX veka“ u Gornjoj Crnući.
Porodica Nastasijević
Nastasijevići su porodica, poreklom iz
Ohrida. U Gornji Milanovac su se doselili
sredinom
XIX
veka.
Nastas
ðorñević,
rodonačelnik ove najznamenitije milanovačke
porodice, ostao je upamćen kao glavni majstor
prilikom izgradnje crkve sv. Trojice. Najpoznatiji
meñu njima, Momčilo Nastasijević, bavio se
pesništvom. Njegov brat Slavomir pisao istorijske
romane i komedije. Brat Svetomir je završio
Slika 6 Fotografija porodice Nastasijević
arhitekturu, ali se prvenstveno bavio komponovanjem,
dok je Živorad postao jedan od najznačajnijih srpskih
slikara prve polovine XX veka. Sestra Slavka predavala
je fiziku i matematiku, a Darinka istoriju. Najstarija
Natalija, po vokaciji filozof, umrla je od tuberkuloze.
Kako bi se na neki način odužio ovoj porodici, Gornji
Milanovac je po njima nazvao gradsku biblioteku,
jednu osnovnu školu a njihova dela i lične stvari izložene
su u istoimenom legatu našeg muzeja.
Slika 5 Salon porodice Nastasijević
2.1.6. Zgrada okružnog načelstva
Zgrada okružnog načelstva najstarija
je javna grañevina u Gornjem Milanovcu čija
izgradnja je započeta 1853. godine. Svojim
oblikom i enterijerom predstavlja primer
srednjoevropske arhitekture tipične za doba
nastanka.
Ispred zgrade postavljene su skulpture
vojvode Milana Obrenovića, po kome grad
nosi današnje ime i kneza Aleksandra
Karañorñevića osnivača varoši Despotovica,
današnjeg Gornjeg Milanovca. Na platou
ispred ulaza u pomenutu zgradu nalazi se i
spomenik vojvode Živojina Mišića, jedinog
počasnog grañanina Gornjeg Milanovca.
Slika 7 Zgrada okružnog načelstva
12
2.1.7. Hram svete Trojice u Gornjem Milanovcu
Hram sv. Trojice u Gornjem Milanovcu
započeta je poslednje godine života kneza Miloša
(1860), a dovršena za vlade kneza Mihaila (1862).
Njen graditelj je poznati neimar Nastas ðorñević,
predak
znamenite
porodice
Nastasijević.
Jednobrodna grañevina u klasicističkom stilu sa
nizom raznovrsnih arhitektonskih elemenata, zidana
je tesanim kamenom peščarom. Na zapadnom delu
ističe se visok i elegantan zvonik sa tipičnom
baroknom kupolom. Na istočnoj strani je velika
polukružna oltarska apsida, a na fasadi obilje
dekorativnih elemenata.
Slika 8 Hram svete Trojice u Gornjem
Milanovcu
2.1.8. Takovo
Znamenito mesto „Takovski grm”
Znamenito mesto „Takovski grm” kulturno
je dobro od izuzetnog značaja. Nalazi se u dolini
reke Dičine, 10 km od Gornjeg Milanovca. Na
Cveti 1815. godine pod najvećim hrastom doneta je
odluka o podizanju Drugog ustanka. Hrast lužnjak
se u narodu naziva i grm, pa odatle potiče naziv
„Takovski grm”, koji je postao jedan od simbola
sećanja na dogañaje vezane za konačno oslobañanje
od Turaka i stvaranje srpske države.
Slika 9 Znamenito mesto “Takovski grm”
Spomenik pod Takovskim grmom
Spomenik pod Takovskim grmom
podignut je 1887. u znak sećanja na kneza
Miloša Obrenovića. Po skici inženjera Jozefa
Manoka, vajar Mihailo Čebinac iz Kraljeva
izradio je četvorostrani obelisk od crvenog
poliranog mermera, postavljen na šestougaono
podnožje i ograñen sa šest stubova povezanih
lancima. Na spomeniku se nalaze čuveni stihovi
Ljubomira Nenadovića: „Ovaj grm će vreme da
osuši i kameni stub će da poruši, a Srbija večito
stajaće i Miloša ime spominjaće”. Nedaleko od
Slika 10 Spomenik pod Takovskim grmom
13
ovog spomenika nalazi se i hrast koji je knez Mihailo, prilikom posete Takovu 1867.
godine, osveštao za „naslednika”. Istovremeno, otkupio je okolni prostor, koji se od
tada naziva „kneževe livade”. Hrast naslednik listao je do 1992. godine; sada kao prirodna
skulputra krasi znamenito mesto.
Spomen skupina ,,Takovski ustanak“
Zapadno
od
spomenika
Milošu
Obrenoviću, na blagoj padini, nalazi se novije
spomen-obeležje, delo Petra Ubavkića,
„Takovski ustanak”. Spomen-skupina je rad
jednog od prvih vajara obnovljene Srbije.
Monumentalna figuralna kompozicija, kojom
su predstavljeni Miloš Obrenović i Melentije
Pavlović, urañena je povodom Svetske izložbe
u Parizu 1900. godine, ali će u Takovo stići tek
1990. prilikom proslave 175. godina od
podizanja Drugog srpskog ustanka.
Slika 11 Spomen skupina ,,Takovski ustanak“
Muzej Drugog srpskog ustanka u Takovu
Zgrada Muzeja u Takovu u kojoj je smeštena
stalna postavka „Drugi srpski ustanak i srpska revolucija
1804-1839”, je nekadašnja škola. Sagrañena je 1891. kao
zadužbina kralja Aleksandra Obrenovića. Početkom 80ih godina XX veka škola strada u požaru, a od 1994.
godine u renoviranoj zgradi smeštena je muzejska
postavka. Sama zgrada ima poseban istorijski značaj i
polazna je tačka priče o Drugom srpskom ustanku.
Postavka „Drugi srpski ustanak i srpska
Slika 12 Muzej Drugog srpskog ustanka
revolucija
1804-1839”,
posetiocima
hronološki
u Takovu
predstavlja tematske ce- line novovekovne Srbije od
izbijanja Prvog srpskog ustanka (1804) do kraja prve Miloševe vladavine (1839), odnosno,
perioda koji se u istoriografiji naziva Srpska revolucija.
Postavka obiluje eksponatima od velikog značaja za
srpsku istoriju. Izdvajaju se: umetničke slike,
reprodukcije, dokumenta, kopije dokumenata, kao i
veliki broj originalnih predmeta (naoružanje i vojna
oprema ustanika, predmeti za svakodnevnu upotrebu,
znamenje...). Od posebnog značaja je deo postavke
gde se čuvaju ostaci najznamenitijeg hrasta u Srbiji..
Najveći značaj od izloženih eksponata ima remek-delo
srpskog akademskog realizma, slika Paje Jovanovića
Slika 13 Detalj iz stalne postavke
Takovski ustanak, iz 1898. godine.
14
Crkva brvnara u Takovu
Crkva brvnara u Takovu, posvećena sv.
ðorñu, sagrañena je 1795, na mestu starije
grañevine iz 1724. Jedna je od najstarijih
grañevina crkvene arhitekture ovog tipa u Srbiji.
Crkva je grañevinski podvig; izgrañena je od
drveta.
Ima
pravougaonu
osnovu
sa
polukružnom apsidom. Temelji su joj od tesanog
kamena, krov je strm, dvovodan, pokriven
hrastovim
daščicama-klisom.
Očuvan
je
ikonostas, čije je delove darivao gospodar Jovan
Obrenović, brat kneza Miloša. Brvnara ima
poseban istorijski značaj. Vezana je za
Slika 14 Crkva brvnara u Takovu
porodicu Obrenović i vekovnu borbu protiv
Turaka. Na Cveti, 1815, posle bogosluženja u crkvi, Miloš je objavio narodu da se kreće u novi
boj protiv Turaka.
2.1.9. Savinac
Ovo maleno selo nalazi se u Srbiji,
centralnoj Srbiji, nedaleko od Takova. Ime je
dobilo po legendi koja kaže da je nekada davno,
tuda prošao Sveti Sava, i da se i dan danas, u
kamenu može videti otisak kopita njegovog konja.
Savinac je jedno od najposećenijih izletišta
zbog svoje lekovite vode i šumovitih padina. Bilo
da se radi o kupanju, šetnji po okolnim
uzvišenjima, lovu i ribolovu ili lenčarenju u hladu,
Savinac je pravo mesto za uživanje u čarima
seoskog života.
Tokom boravka u seoskim domaćinstvima, gosti
Slika 15 Manastir Savinac u letnjem periodu
mogu uživati u domaćem siru, kajmaku, medu,
rakiji i tradicionalnim kulinarskim specijalitetima tog
kraja. Na pedesetak metara ispod crkve nalazi se
reka Dičina. Čista rečica, bogata ribom, koja je
presečena na nekoliko mesta kako bi se moglo kupati
u virovima. Na vodopadu ispod crkve nalaze se dva
izvora. Mnogi institute iz Beograda dokazali su
lekovitost vode sa ovih izvora.
Crkva Svetog Save na Savincu je prva
Miloševa zadužbina u osloboñenoj Srbiji. Sagrañena
je 1819. godine. Ozidana je tesanim kamenom bez
obilja
dekorativnih
elemenata.
Zanimljivom
obradom ističu se jedino kameni okviri prozora i
Slika 16 Slika Savinog izvora
15
dovratnika. Radi postizanja akustičnosti poznati neimar toga doba Milutin Goñevac
ugradio je u zidove velike zemljane lonce. Prestone ikone crkvi je poklonio knez Miloš
1822. godine. Posle obnove (1860.) i dogradnje (1905.) postaje grobna crkva porodice
Vukomanović, iz koje je poticala kneginja Ljubica. U crkvi je sahranjen veliki broj članova
porodice Obrenović. Juna 1905. godine iz Beograda su prenete kosti Mine Vukomanović
Karadžić, njenog muža Alekse i sina Janka. Od 2009. godine crkva Svetog Save ima status
manastira.
Svake godine u julu mesecu, na Savincu se održava likovna kolonija "Mina
Vukomanović Karadžić", koja privlači mnogobrojne ljubitelje umetnosti. Stoga, smatramo da bi
mladima iz Slovenije bilo veoma prijatno videti sve lepote i čini o istoriji najznačajnijih
istorijskih, srpskih ličnosti.
Kafana „Izlet“
Čak i najstrastvenije gurmane ukoliko bi
upitali za restoran „Izlet“, teško da bi znali da tako
nešto postoji. Ali ako se kaže „Mićo Savinac“, tu se
situacija iz korena menja, a oči im počinju da cakle.
Za sve ljubitelje dobrog zalogaja, i one prave
izvorne ruralne Srbije, ovo je prava adresa. Tu nema
uniformisanih, uštogljenih konobara, a i teško da ćete
čuti ljubazni ugostiteljski glas koji je tu da vam
ispuni svaku želju, ali ono sto vas sigurno čeka je
meso pripremljeno kao da je izašlo iz neke božanske
kuhinje, kajmak koji se topi u ustima, i sve ostalo sto
se može naći u jednoj domaćinskoj seoskoj kući.
Slika 17 Kafana “Izlet” na Savincu
Ovaj restoran je omiljeno svratište, ne samo
Milanovčana, već i dobrog dela Šumadije, pa vas ne treba
da čudi, kad budete ispred restorana videli različite
registarske oznake, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva.
„Menu“ u ovoj kafani nećete naći, jer kako kaze
gazda Mićo, šta će mu, kad on vrlo dobro zna šta ima u
njegovoj kuhinji. Doduše, neće vam ni biti potreban, jer
šta god da poručite – nećete promašiti!
Za ovu kafanu je vezano puno anegdota, a ukoliko
Slika 18 Uobičajeno na meniju u kafani
“Izlet”
svratite, nije isključeno da i vi postanete deo jedne nove.
2.1.10. Klatičevo
Klatičevo je selo u opštini Gornji Milanovac, nalazi se kod reke Dičine, izmeñu sela
Takova i Brusnice.
16
Pansion „Tri Hrasta“
Pansion ,,Tri Hrasta“ vlasnice Gordane
Milošević je na 6 kilometara od Gornjeg Milanovca, u
selu Klatičevo.
Pansion je spoj tradicionalnog i modernog.
Boravak u ovoj kući omogući će vam da osetite duh
starih vremena i da se maksimalno opustite. U sklopu
pansiona su dve
posebne kuće koje
imaju 22 ležaja. Slika 19 Pansion “Tri hrasta” u zimskom
Dvorište
je
periodu
veliko,
lepo
sreñeno. Tu se nalazi i bazen za kupanje. Domaćica govori
italijanski i engleski jezik, a pansion se preporučuje kako
domaćim, tako i stranim turistima.
Slika 20 Pansion “Tri hrasta” u letnjem
periodu
2.1.11. Rudnički kraj
Pored svih lepota koje nudi naš kraj, ne smemo izostaviti Šumsku kuću koja se nalazi na
drugom kilometru od Varošice prema Velikom i Malom Šturcu, najvišim vrhovima planine
Rudnik. Kuća je idealno mesto za porodičan odmor, ali isto tako i za društvenu zajednicu do 20
osoba. Ima dvokrevetne sobe i apartmane koji su prilično luksuzno opremljene. U neposrednoj
blizini se nalazi otvoreni bazen i sportski tereni gde možete imati razne aktivnosti. Do ovih
terena se može lako doći, jer su povezani sa kućom pešačkom stazom. Takoñe, postoji
mogućnost organizacije lova na velike i sitne životinje. U šumskoj kući ste uvek dobrodošli,
osetićete mir, lepotu i sjedinjenost sa prirodom.
Slika 22 “Šumska kuća” u zimskom
periodu
Slika 21 “Šumska kuća” u letnjem
periodu
17
2.1.12. Mesta za izlazak
Pored svih kulturno-obrazovanih destinacija koje
se mogu posetiti u našem kraju, takoñe moramo istaći i
noćni život. Ukoliko želite, možete obići veliki broj
kafića i diskoteka sa muzikom po želji. Pre svega, trebalo
bi pomenuti nekoliko kafića u kojima možete probati
najbolju domaću i esspreso kafu, ili čaj svakakvih ukusa.
To su „Modesty Blaise“, „Kalimanos“, „Vir“,
„Antropolgy“, „Mozzart“ i mnogi drugi. Ako ste ljubitelj
narodne, folk i tehno muzike, pravo mesto za bi bio klub
„Stage“, „Bonsai“ ili „Babylon“. A ako više volite neki
jači zvuk rok muzike, preporučujemo kafe „Pod
Tremom“, „Magaza“, već pomenuti „Vir“ i „Modesty
Blaise“.
Slika 23 Kafić „Kalimanos“
Slika 24 Kafić „Modesty Blaise“
2.1.13. Srpska nacionalna kuhinja
Srpska nacionalna kuhinja je karakteristična i
veoma raznovrsna.
Nije toliko
začinjena.
Raznolikost ukusa je postignuta kombinovanjem
prirodnih aroma namirnica koje se koriste za njenu
pripremu. Upotrebljava se raznoliko povrće i meso,
koje se priprema na najrazličitije načine. Posebno
mesto u našoj tradiciji zauzima slatko. Običaj je da
se gosti u kući prvo posluže ovom poslasticom, koje
se pravi od različitog voća, šipurka, pa čak i ruže.
Zbog velike raznolikosti većine sastojaka, naša
nacionalna kuhinja je veoma privlačna gurmanima.
Najpoznatija
jela: pršuta, sir i kajmak, pogača,
Slika 25 Srpska trpeza
gibanica, proja, kiseli kupus, sarma, roštilj, salate:
srpska salata, paprika u pavlaci, paprika sa belim lukom; kolači: vanilice, pita sa jabukama, rozen
torta. Standardni jednodnevni meni dat je u Prilogu br. 2.
18
2.2. Opravdanost istraživanja
Osnovni cilj istraživanja bila je želja da pronañemo način kako da privučemo mlade ljude
u naš kraj i uvidimo šta oni, ali i odrasli misle o našoj ideji.
Naglim razvojem informacionih tehnologija, otvorio se jedan novi domen, jedan novi
virtuelni svet u kome se mladi ljudi danas kreću i sve više taj svet zamenjuju stvarnim. Upućeniji
su na virtuelne doživljaje i prirode i komunikacije sa ljudima, kulturama drugih ljudi, pri čemu
često bivaju obmanuti nepouzdanim i netačnim informacijama, kao i neiskrenim prijateljstvima.
Nasuprot tome, ponudili smo im nešto što će ih trgnuti iz tog obmanjujućeg sveta, vratiti
korenima, pravim doživljajima koje nudi priroda i direktna i „živa“ komunikacija sa ljudima.
2.3. Ograničenja u toku istraživanja
Prilikom razmatranja predložene ideje, bilo je potrebno ispitati mogućnosti njene
realizacije. Poseta svim, gore navedenim lokacijama je podrazumevala jedno temeljno i brižno
planiranje svakog koraka, kako bi usluga bila na nivou očekivanog od strane turista iz
inostranstva.Tokom kreiranja projekta suočili smo se sa problemom kako motivisati naše
vršnjake da posete rudničko-takovski kraj. Iz tog razloga smo odabrali pored znamenitosri našeg
kraja i neke interesantne lokacije za mlañu populaciju.
Razgovarali smo sa zaposlenima iz Muzeja rudničko-takovskog kraja kako bi utvrdili da
li oni prihvataju našu ideju i da li su spremni da nam pomognu.
Za predstvljanje sadržaja muzeja odlučili smo da iskoristimo glumačku veštinu, pa smo
morali da pronaći glumce. Profesorka srpskog jezika, gospoña Nataša Nikolić, izašla nam je u
susret i pomogla nam da rešimo ovaj problem.
Obišli smo ciljne lokacije i prikupili informacije o cenama, kako bi formirali krajnju cenu
ponude. Pri tom, došli smo do minimalnih cena usluga po osobi:
-
Ručak u Kući jugoslovensko-norveškog prijateljstva: 800 din.
Večera u Gradskoj kafani: 500 din.
Poseta Muzeju drugog srpskog ustanka: 150 din.
Autobuski prevoz do lokaliteta: 600 din (letnja varijanta: 500).
Dva prenićišta sa doručkom u pansionu „Tri hrasta“: 2400 din.
Ručak u restoranu „Izlet“: 800 din.
Novogodišnja večera sa trubačima (letnja varijanta: Poetsko veče sa specijalnim
gostom): 2000 din.
Rentiranje bicikala: 300 din.
Usluga fotografa: 250 din.
Cena celokupnog aranžmana bi iznosila 7700 dinara, odnosno, 77 evra.
2.4. Sprovoñenje istraživanja
Na osnovu prikupljenih informacija iz prethodno navedenih izvora koje smo koristili u
istraživanju, sastavili smo pitanja koja smo postavili ciljnog grupi mladih u vidu ankete (Prilog
br. 1).
19
Anketa je sprovedena 23. decembra 2010. godine, na uzorku od 98 učenika iz srednjih
škola: Tehničke “Jovan Žujović” (III4-23 učenika; smer: automehaničar) , Ekonomsko-trgovačke
„Knjaz Miloš“(I4- 22 učenika, smer: komercijalista) i Gimnazije „Takovski ustanak“ (III3 i I2 –
53 učenika, smer: opšti). Pitanja koja su njima postavljena, tekstualnim putem, su pitanja pod
rednim brojem 1, 4, 5 i 6. Takoñe smo ispitali oko 100 slučajnih prolaznika na gradskom trgu
(pitanja pod rednim brojem 2, 3 i 7).
2.5. Rezultati istraživanja
U narednom izlaganju predstavićemo rezultate istraživanja. Na pitanja koja smo
postavljali, anketirani su odgovarali na sledeći način:
Većina je izjavila da su mesta koja smo ponudili dovoljno atraktivna za posetu, dok se
manji broj složio da smo mogli izabrati i bolje destinacije.
Ovih 11 ispitanika većinom su bili malo stariji, kojima je monolog bio uobičajen, dok je
ostalima taj načim objašnjavanja bio odveć dosadan.
Pored velike neodlučnosti pri odgovaranju na pitanje broj 3, samo 2 ispitanika je reklo
„ne verujem“, dok se ostatak ipak izjasnio kao veoma zainteresovan za ovakav način
predstavljanja naše istorije, kulture i tradicije.
20
86 ispitanika se slaže da su mesta koja smo naveli zanimljiva za noćni provod,
dok se ostatak izjasnio kao nezainteresovanim za našu ponudu.
94 ispitanih je zadovoljno predlogom ručka u kafani „Izlet“ na Savincu, kao tipičnog
predstavnika tradicionalne srpske kuhinje.
93 ispitanika se slaže sa idejom da se novogodišnja noć provede u prijatnoj atmosferi u
nekoj vikendici u etno stilu.
Na pitanje broj 7: Da li bi upoznavanje prirode rudničko-takovskog kraja bilo
zanimljivije ukoliko bi se koristio autobus ili bicikl kao prevozno sredstvo?, 70% ispitanih je
izjavilo da bi kao prevozno sredstvo koristila autobus ili kola, tako da na predlog da biciklima
preñu put od Gornjeg Milanovca do Takova, nekoliko njih nas je pogledalo zapanjeno! Kasnije
su rekli da je taj predlog veoma zanimljiv, ali naporan.
Intervju smo obavili sa direktorom Muzeja rudničko-takovskog kraja, gospodinom
Borisavom Čelikovićem. Prvo smo predstavili ideju, a zatim obavili razgovor. Rezultati intervjua
su sledeći:
1. Da li mislite da bi naša naša turistička ponuda bila privlačna za mlade ljude iz drugih
zemalja?
Ponuda je zanimljiva i mislim da bi je veliki broj mladih ljudi prihvatio.
2. Da li je naša ideja izvodljiva u praksi?
Naravno da jeste.
3. Da li postoji nešto što biste izmenili ili dopunili u našoj turističkoj ponudi?
Mislim da je vaša ideja privlačna i za starije ljude koji takoñe treba da upoznaju naš kraj.
Obzirom na to da je većina anketiranih zadovoljno našim izborom lokacija, u fazi
oblikovanja ideje nije došlo do promena u tom segmentu. Za završno oblikovanje ponude su
naročito bili od značaja i razgovori sa predstavnicima institucija koje smo predstavili u ponudi i
sa vlasnicima pansiona, kafana i prevoznikom, od kojih smo dobili potrebne informacije o
cenama i drugim uslugama koje su nam od njih bile potrebne.
Anketa, intervju i razgovori, koje smo obavili, pomogli su nam da potvrdimo opravdanost
prihvatanja ideje o našoj turističkoj ponudi i da razvijemo ideju do kraja i tako oblikujemo naš
turistički proizvod, koji se sastoji od ponude u trajanju od nešto više od 2 dana, uvažavajući
sugestije učesnika ankete i intervjua.
21
3. OBLIKOVANJE TURISTIČKOG PROIZVODA
3.1. Predstavljanje ideje
Na osnovu početne ideje i obavljenog istraživanja, pristupili smo oblikovanju naše
turističke ponude. Trodnevni aranžman koji bi se realizovao u zimskom i letnjem periodu bio bi
prilagoñen različitim ukusima mladih tako da bi ponuda u letnjem periodu podrazumevala više
rekreacije, a zimska više zabave, a sve to je zasnovano na zajedničkoj platformi, sa posetom
istim lokacijama. Suštinski, razlikuje se drugi dan naše ponude za ta dva perioda.
Istraživanje nam je, takoñe, pokazalo da je deci često nezanimljiva statična priča kustosa,
pa smo hteli da osmislimo način da udahnemo život u sve ono što nam muzeji ,,govore”.
Muzej rudničko-takovskog kraja čuva legat braće Nastasijevića. Prilikom posete muzeju
iskoristićemo glumačko umeće učenika, članova dramske sekcije Gimnazije. Likovi
Nastasijevića će nam se predstaviti u legatu ove porodice. Na ovaj način ćemo posetioce,
možemo slobodno reći i učesnike programa, uvesti u čitavu atmosferu odreñenog perioda, da
osete ko su Nastasijevići bili, čime su se bavili, kako se u njihovo vreme živelo i zašto su toliko
značajni. Da osete, to se uvek mnogo dublje ureže nego suva reč.
Kao svojevrsne tragove naše prošlosti odabrali smo da im pokažemo dve crkve, u
Gornjem Milanovcu i Takovu, kao i manastir Savinac, nedaleko od čuvenih Savinih izvora. Ti
duhovni hramovi veoma su značajni jer je vera održala u nama svest o nacionalnoj pripadnosti u
doba turske vladavine. Iz poštovanja prema njima nećemo se truditi da ih prikažemo na moderan
način. To bi takoñe narušilo onu specifičnu atmosferu, osećaj mira i sigurnosti koji želimo da
naši posetioci osete, kako bi najlakše shvatili suštinu našeg dubokog poštovanja i ljubavi prema
Crkvi. Takoñe, pored lekovitog izvora, imaće priliku da čuju nešto više o boravku Svetog Save
na ovom mestu.
Uz istoriju, prikazaćemo i tradiciju našeg naroda, muziku, gostoljubivost, i naravno
hranu. Zato će naši gosti na Savincu biti dočekani u restoranu „Izlet“. Tu će biti organizovan
ručak i turisti će probati srpska jela pripremnjena na tradicionalan način.
Želeli smo da svojim gostima pokažemo Kuću jugoslovensko-norveškog prijateljstva,
gde ćemo, neposredno posle dolaska, organizovati ručak.
Takoñe ćemo svojim posetiocima pokazati ono što bi i nas, kao srednjoškolce, veoma
zanimalo kada bismo bili u poseti njima: svoju školu. Mi imamo sreću da je zgrada Gimnazije
kako meñu najstarijim, tako i meñu najmodernijim u našem gradu, a ipak je zadržala svoju
prvobitnu draž i onaj poseban utisak koji kod posetilaca ostavljaju stare grañevina, vredne
poštovanja.
Kako naša ponuda podrazumeva i slobodno vreme, posetioci će imati priliku da se opuste
i uživaju po sopstvenoj volji.
Istraživanje koje smo sproveli, pokazalo je da je nezanimljivo i statično upoznavanje
darova prirode ukoliko se putuje autobusom u letnjem periodu, pa smo došli na ideju da se kroz
prirodu rudničko-takovskog kraja turisti provozaju biciklima. Gornji Milanovac, Takovo,
Savinac je istorija povezala, a posetioci će se jednom biciklističkom turom uz zanimljive pauze
na značajnim lokalitetima upoznati sa našim krajem. Medjutim, iz razloga sto je staza dugačka,
uvažavajuci mišljenje učenika da je to naporna tura, skratili smo je na relaciju Klatičevo –
Takovo – Savinac – Klatičevo). To nam je umanjilo i troškove rentiranja bicikala, sa 300 na 100
dinara po osobi.
22
U pomenutim mestima posetićemo Muzej Drugog srpskog ustanka, gde će
turisti biti u prilici da se kroz kratko izvoñenje glumaca na originalan način uz stalnu
postavku muzeja upoznaju sa dogañajima vezanim za podizanje takovskog ustanka. Da bi se naši
posetioci bolje upoznali sa istorijom i znamenitim ličnostima na koje smo ponosni, ponovo će
nam pomoći glumci. Tako će muzika iz vremena kada je naša zemlja bila pod turskom vlašću i
kraći scenski prikaz takovskog ustanka, vratiti decu na jedan pomalo originalan način u prošlost.
Upoznaće, razumeće, zapamtiće sve ono što verovatno ne bi da im se to prezentovalo na
uobičajen način. Naravno, kustosi iz muzeja će biti tu da pomognu i daju odgovore na pitanja
znatiželjnika.
Nakon Muzeja posetićemo crkvu brvnaru podignutu krajem 18. veka a zatim ćemo
biciklima, naravno u letnjem periodu, otići na Znamenito mesto “Takovski grm” gde ćemo čuti
kratku i zanimljivu priču o spomenicima i stoletnim hrastovima kao nemim svedocima
Miloševog doba. Odatle, uživajući u čarima netaknute prirode, nastavljamo put Savinca.
Za mesto gde će posetioci prenoćiti izabrali smo pansion „Tri Hrasta“ u Klatičevu, jer
predstavlja lep spoj tradicije i modernog. Boraveći u tradicionalnoj kući sa starinskim,
prostranim doksatom, posetioci će uživati u kulinarskim specijalitetima domaćice Gordane,
osetiće duh starih vremena ili se opustiti u bazenu nadomak kuće, uz recitovanje divnih stihova
Dobrice Erića, pesnika koji je roñen na ovim prostorima (neke od pesama su date u Prilogu 3).
Njegove pesme su poput jutarnje rose na cvetu, poput zraka sunca koji blista
u raspršenim kapljicama kiše: pravo osveženje. Zvuci gitare, stihovi i pesma
su pravi izbor za kraj dana u letnjem periodu. Zamislili smo da stihove
recituju glumci iz naše škole, a pozvali bismo i samog pesnika. Sigurni smo
da bi se on rado odazvao pozivu.
Zimska ponuda podrazumeva proslavu novogodišnje noći uz
tradicionalnu večeru, trubače i srpski folklor. Grupa koja najbolje nauči da
igra kolo dobija nagradu, koja će biti iznenañenje (paketić u kome će biti
proizvodi naše čuvene fabrike „Swisslion - Takovo“ i suvenir našeg kraja –
zidni ukras sa ilustracijom Takovskog grma).
Slika 26 Suvenir:
Poslednja destinacija u okviru našeg projekta je Šumska kuća na
Zidni ukras sa
Rudniku. Tom prilikom ne samo da ćemo svi uživati u prijatnoj šetnji i
ilustracijom
blagodetima prirode, nego ćemo se i osvrnuti na preñašnja iskustva Takovskog grma
gledanjem prezentacije i snimljenih fotografija.
3.2 Predstavljanje turističke ponude
Turistička organizacija „ORTAK“ (Omladina Rudničko-TAkovskog Kraja) iz Gornjeg
Milanovca vam predstavlja ekstra povoljnu ponudu sa dve varijante koje se realizuju u
zimskom i letnjem periodu.
-Proslavite Novogodišnju noć u našem kraju u stilu srpske omladine-Uživajte u letnjim pejzažima našeg kraja i aktivnom turizmu-
23
Gornji Milanovac, šumadijski gradić, koga ne tako davno nazvaše “Belim labudom na
zelenom jezeru”, centar je rudničko-takovskog kraja. Poseta Gornjem Milanovcu i njegovoj
okolini omogućuje turistima da uživaju u očuvanoj i zdravoj prirodnoj sredini, tradicionalnom
gostoprimstvu naroda ovog kraja, ali i da se upoznaju sa bogatim, kulurno-istorijskim nasleñem
ovog područja.
Gornji Milanovac,
Centralna Srbija
(3 dana)
1. DAN: GORNJI MILANOVAC – KLATIČEVO: Dolazak u Gornji Milanovac, odlazak na
ručak, obilazak znamenitosti grada (Kuća jugoslovenskog-norveškog prijateljstva, Muzej
rudničko-takovskog kraja, Zgrada okružnog načelstva, Hram svete Trojice, Trg kneza Mihaila i
Gimnazija „Takovski ustanak“), slobodno vreme, večera i smeštaj u pansion.
2. DAN: KLATIČEVO – TAKOVO – SAVINAC – KLATIČEVO: Doručak. Poseta Takovu i
Savincu, obilazak lokaliteta (Muzej Drugog srpskog ustanka, Znamenito mesto „Takovski grm“,
spomenik pod Takovskim grmom, Spomen skupina, Crkva brvnara), ručak na Savincu, obilazak
manastira na Savincu i Savinog izvora, slobodno vreme. Povratak u Klatičevo i pripreme za
novogodišnju noć, večera (zimska varijanta) ili veče poezije na otvorenom na istoj lokaciji i
večera (letnja varijanta). Noćenje.
3. DAN: KLATIČEVO – RUDNIK – GORNJI MILANOVAC: Doručak. Pakovanje stvari i
odlazak autobusom na obližnju planinu Rudnik, koji obuhvata kraći pregled ovog mesta:
panorama grada i okoline, Šumska kuća. Povratak u Gornji Milanovac.
3.3. Detaljan opis programa
U 15h sačekaćemo naše goste ispred Kuće jugoslovenskog-norveškog prijateljstva gde će
se nakon ručka upoznati sa odlikama ove autentične grañevine i tamošnjom muzejskom
postavkom. Po odlasku iz tzv. Norveške kuće ide se u obilazak Muzeja rudničko-takovskog kraja
u kojem će posetioce sačekati glumac koji će biti u ulozi Momčila Nastasijevića. Zatim, sledi
Hram svete Trojice, Trg kneza Mihaila i Gimnazija „Takovski ustanak“. Na trgu će turisti čuti
kratku priču o nastanku grada Gornjeg Milanovca. Slobodno vreme će započeti organizovanom
večerom u 20 h u Gradskoj kafani. Ostatak vremena turisti će provesti na način na kakav oni
žele. Preporučili smo da vreme iskoristite u našem najlepšem kafiću “Kalimanos” u kojem bi
probali najbolju espresso kafu ili čaj. Za najbolji provod predlažemo caffe club „Modesty Blaise“
u kojem se održava veče rok muzike. Nakon toga sledi odlazak autobusom u Klatičevo i
prenoćište u pansionu „Tri Hrasta“.
Za drugi dan predviñen je doručak u 9 časova u restoranu „Tri Hrasta“. Nakon doručka,
detaljnije ćemo obići Takovo i Savinac, uz pratnju vodiča koji će pružiti važne informacije o
bitnim ličnostima kao i dogañajima koji su se odigrali u Takovu i na Savincu, a u Muzeju u
Takovu će biti organizovana predstava u vezi sa podizanjem Drugog srpskog ustanka. Po
završetku kulturno-obrazovanog programa, zakazan je ručak u 15 časova u restoranu “Izlet” na
Savincu, gde će turisti probati najbolje specijalitete sa roštilja. Posle obroka, planiran je obilazak
manastira na Savincu i Savinog izvora, zatim slobodno vreme, povratak u pansion i pripreme za
Novogodišnju noć, koja će biti proslavljena uz tradicionalanu srpsku kuhinju, trubače i srpski
24
folklor (letnja varijanta: Poetsko veče na otvorenom sa specijalnim gostima). U letnjem
periodu, ovog dana turisti će koristiti za prevoz bicikle.
Treći dan podrazumeva doručak u 11 časova. Nakon toga, pakovanje stvari i prevoz
autobusom do planine Rudnik, gde će turisti obići znamenitosti, videti prelepu panoramu grada i
na daleko poznatu „Šumsku kuću“, gde će biti organizovano gledanje prezentacije sa celokupnog
druženja, koju će poneti kao najlepšu uspomenu. Povratak u Gornji Milanovac oko 15 časova.
Cena iznosi: 7500 din ili 75 evra u zimskom periodu. Plaćanje je moguće u 6 mesečnih rata, do
datuma realizacije programa.
Vreme realizacije: zimska varijanta (petak, subota i nedelja: 30.12.2011. – 1.1.2012.), letnja
varijanta (petak, subota i nedelja: 29.07.2011. - 1.07.2011.)
Cena obuhvata:
Prevoz turističkim autobusom u lokalu
2 noćenja (dvokrevetne i trokrevetne sobe sobe u pansionu „Tri Hrasta“) – polupansion
(doručak, večera)
Kompletnu organizaciju putovanja uz stručne vodiče tokom putovanja, za vreme boravka
u Gornjem Milanovcu, kao i u toku realizacije svih planiranih poseta (ručak u Norveškoj
kući i kafani „Izlet na Savincu“, večera u Gradskoj kafani, poseta Muzeju u Takovu, i
troškove drugih poseta predviñenih programom).
Rentiranje bicikala.
Cena ne obuhvata:
Putne troškove dolaska u Gornji Milanovac i povratka
Fakultativne posete
Troškove osiguranja.
Kalkulacija aranžmana rañena je na bazi od 20 osoba.
Opis pansiona:
Lep spoj tradicije i modernog. Otkriće draž malih seoskih zgrada, ambara, mlekara,
magaza. Boraveći u tradicionalnoj kući sa starinskim, prostranim doksatom osetićete duh
starih vremena ili se opustiti u bazenu nadomak kuće u letnjim mesecima.
Pansion „Tri hrasta“ se u selu Klatičevo na 6 km od Gornjeg Milanovca. Poseduje dve
zasebne kuće i dva vajata, koji raspolažu sa 22 ležaja. Prva kuća II kategorije ima 3
komforne dvokrevetne sobe za goste, kupatilo, trpezariju, kuhinju i veliku terasu. Druga
kuća I kategorije raspolaže sa četiri trokrevetne sobe sa francuskim i jednim odvojenim
ležajem i kupatilom sa tuš kabinom. Dvorište je prostrano lepo sreñeno, sa puno cveća i
drveća, gde se nalazi i bazen za kupanje. Postoji i mogućnost prenoćišta u vajatima sa
francuskim ležajevima.
25
3.2 Aktuelnost predložene ideje u sadašnjem trenutku
S obzirom na to da živimo u društvu koje je preplavljeno obiljem savremenih izuma
tehnologije i vidova komunikacije, vraćanje izvornom načinu života i komunikacije, uz elemente
modernog je zaista veoma atraktivno.
Ova naša ponuda predstavlja jedan spoj tradicionalnog i modernog u svakom smislu te
reči. Mladi ljudi su željni istinskog kontakta sa drugima, previše su otuñeni jedni od drugih i
vape za suštinskim kontaktom i druženjem, razmenom iskustava sa svojim vršnjacima iz drugih
krajeva sveta, tako da bi na ovaj način taj kontakt bio ostvaren. Takoñe, ne mogu se otrgnuti i od
vremena u kome žive, pa su zastupljeni i savremeni vidovi zabave. Sam način promocije
predstavljene ideje podrazumeva upotrebu svih mogućnosti najsavremenije tehnologije: slanje
elektronske pošte kao vid reklame, izrade flajera, sajta i podrazumevaju osnovna znanja iz
oblasti informacionih tehnoogija, tako da su sve aktivnosti prilagoñene ciljnoj grupi koja
upražnjava ovakav vid komunikacije i predstavlja deo modernog sveta.
3.3 Dizajn turističkog proizvoda
Turistička ponuda, koja je nastala kao rezultat našeg istraživanja, bila bi predstavljena u
vidu klasične ponude koja se može naći u svakoj turističkoj agenciji i na internetu, u obliku
tekstualnog fajla, sa svim pratećim elementima: logoom firme i opisom programa.
Logo naše turističke organizacije nosi naziv „ORTAK“ (Omladina RudničkoTAkovskog Kraja) i ima dvosmisleno značenje. Ujedno predstavlja deo našeg projekta
„Omladina Rudničko-TAkovskog Kraja“ i kad se prevede na engleski - „Buddy“, zvuči
zanimljivije. Kroz logo se može prepoznati kreativni mladalački duh. Krajnji dizajn naše ponude
je dat u Prilogu 4.
3.4 Način promocije turističke ponude
Kada smo promovisali naš proizvod želeli smo da izgleda kreativno, sadržajno i
kompletno. Naše malo mesto sadrži mnoge kvalitete. Šteta je ne iskoristiti ih i ne pokazati ih.
Ono što smo vam predstavili od velikog je značaja. Kulturno-obrazovne, društvene, istorijske,
tradicionalne stavke jednog kraja, nije na odmet znati.
Cilj, u bilo kakvoj ponudi je da ostavi utisak na ponuñenog ,što se nadamo da smo
postigli. Kroz zanimljive, upečatljive flajere, preko našeg brzog jezika, sigurni smo da smo
postigli sam vrh predstavljanja prozvoda, u meri u kojoj su nam mogućnosti dozvolile, a i vreme.
Takoñe, kroz stranu koju ćemo postaviti na zvaničnom sajtu naše škole, koju ćemo izraditi u
narednom periodu, pružićemo svakome koga put navede na naš sajt, pravovremenu i tačnu
informaciju.
Plasman ideje
Promociju naše turističke ponude možemo izvršiti na više načina:
- Na zvaničnom sajtu naše gimnazije postavićemo link našeg projekta,
- Sa lokalnom turističkom organizacijom ćemo što sveobuhvatnije prezentovati naš proizvod,
26
- Kontaktiraćemo agencije u gradovima širom Srbije i ponudićemo im naš turistički
proizvod. Ove agencije bi, u tom slučaju, predstavljale naše subagente,
- Na stranicama popularnog Facebook-a ćemo napraviti grupu,
- Na E-twinning platformi ćemo postavili našu ponudu u vidu projekta, kako bi bila dostupna
mladim ljudima širom Evrope,
- U saradnji sa našom školom ćemo organizovati tribinu na koju će biti pozvani predstavnici
lokalne vlasti, ugledni privrednici i istaknuti predstavnici javnog i kulturnog života našeg kraja,
- Što većem broju škola ćemo poslati našu ponudu i pozvaćemo ih da nas podrže,
- Predstavićemo našu ponudu bogatim i sadržajnim propagadnim materijalom (šolje sa logom,
majice, olovke, markere za knjige, flajere, prezentacije, filmom, tradicionalnu hranu, ...)
Promocija na festivalu u Sloveniji
Na festivalu u Sloveniji našu ponudu predstavićemo na interaktivnom štandu i na njemu
će se najbolje videti šta smo mi zapravo hteli da kažemo ovim projektom. Celokupni posao
promovisanja obaviće kao volonteri članovi grupe „ORTAK“ .
Štand će biti prekriven tkanim stoljnacima, a na njima će se nalaziti sav propagandi
materijal. Od kartona ćemo napraviti Takovski grm ispod koga će stajati glumac u ulozi Miloša
Obrenovića i pričati sa posetiocima. Promoteri će nositi gradsku nošnju iz XIX veka, narodnu
nošnju iz Šumadije. Jedna osoba nosiće kostim bicikliste, dok će ostatak volontera nositi majice
sa logoom čitavog projekta. Gosti će biti posluženi slatkim i vanilicama uz domaće sokove po
kome je rudničko-takovski kraj prepoznatljiv. Predstavljanje naše ideje će pratiti video
prezentacija.
27
4. ZAKLJUČAK
Kada smo počeli da radimo, imali smo dosta nedoumica, ali ipak nismo odustali, jer smo
znali da radimo dobru stvar, a i naši mentori nam nikada to ne bi dozvolili. Realizujući plan,
imali smo mnoštvo nabacanih ideja, ali kako je vreme prolazilo, naša ideja je dobila oblik
savršene turističke ponude. Pitanja za anketu smo veoma lako smislili i odlučili smo da ne
anketiramo samo učenike gimnazije, već i učenike tehničke i ekonomske škole, kao i slučajne
prolaznike. Kada smo otišli da obavimo anketu, svim učenicima je bilo veoma zanimljivo to što
radimo, možda su bili čak malo i ljubomorni što oni nemaju takvu priliku, svi profesori su imali
veoma pozitivne komentare na naš program, dok se učenicima jednog odeljenja iz gimnazije
naša ponuda veoma svidela i dobili smo mnoštvo pohvala. Rezultati ankete su bili odlični,
iskreno smo se i nadali takvima, a to je bio jedan od najvećih dokaza da je naš program pun
pogodak. Postoji veći broj njih koji nisu znali neke važne činjenice u vezi sa našim krajem, ali su
kroz ovu anketu saznali. S tim u vezi, ova ponuda bi mogla biti interesentna kako inostranim,
tako i našim učenicima.
U toku našeg projekta pokušali smo da se koncentrišemo na budućnost, ali i na prošlost,
jer je ona temelj svake budućnosti. Sam moto i naziv projekta „Napred putem vremena i pogled
preko ramena“ je značajna poruka koja je u sklopu nove, bolje budućnosti i neophodne prošlosti.
Iskreno se nadamo da ćemo ovom turističkom ponudom i načinom promocije iste, ne
samo zainteresovati i ostaviti utisak na mlade iz Slovenije, već i na mlade ljude iz drugih
zemalja, kao i iz naše zemlje. Takoñe, nadamo se da ćemo ovim projektom postići da naš kraj
bude reprezentativno predstavljen i doprineti razvoju turizma i razmeni iskustava sa mladima
širom Evope, kao i mladima iz čitavog sveta.
28
5. LITERATURA
[1] Dobrica Erić, Čardak izmeñu četiri jabuke, Gornji Milanovac, 1994. god.
[2] Dobrica Erić, Fenjer Stojadina Anñelkovića, Gornji Milanovac, 1994. god.
[3] Dobrica Erić, Trava je uvek mlada, Gornji Milanovac, 1994. god.
[4] Grupa autora, Gornji Milanovac i takovski kraj, Gornji Milanovac, 1987. god.
[5] Grupa autora, Stari Milanovac, Gornji Milanovac, 2003. god.
[6] Multimedijalna monografija opštine Gornji Milanovac, Gornji Milanovac,
[7] Vodič kroz Takovo, Gornji Milanovac, 2008. god.
[8] V. Ponjavić, Moj zavičaj, Gornji Milanovac, 2003. god.
[9]2000dr Velimir Sotirović, dr Živoslav Adamović, Metodologija naučno-istraživačkog rada,
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 2002. god.
[10] www.381info.com/gornji-milanovac/restorani/norveska-kuca
[11] www.selo.co.rs/
[12] www.muzejgm.org
[13] www.togm.org.rs
[14] www.gornjimilanovac.rs
[15] www.gimnazija.edu.rs
[16] www.wikipedia.rs
29
PRILOG 1 Anketa
Ova anketa se sprovodi sa ciljem istraživanja ciljne grupe mladih od 15-20 godina o projektu
učenika Gimnazije ,,Takovski ustanak“ u okviru saradnje sa Slovenijom, koji ima za cilj
predstavljanje našeg kraja mladima iz inostranstva i molimo vas da iskreno odgovorite i date
neke sugestije kako bi upotpunili i korigovali naš projekat.
1. Da li su mesta koja smo ponudili dovoljno dobra da predstave naš kraj u najboljem
svetlu? ( Klatičevo, Takovo, Savinac, Rudnik)
DA
NE
2. Koliko vam je zanimljivo kada vam istoriju i zanimljivosti nekog mesta predstave
monologom? (slobodni odgovori anketiranih)
3. Da li bi vašim vršnjacima bilo zanimljivije da se istorija, kultura, tradicija predstave uz
glumu, posetu seoskom domaćinstvu, ili na neki drugačiji način? (slobodni odgovori
anketiranih)
4. Po vašem mišljenju da li su mesta koja su u ponudi (Stage, Modesty Blaise, Pod tremom,
Magaza, Vir, Antropology, Md…) dobri za noćni provod?
DA
NE
5. Da li mislite da bi odlazak na ručak u kafanu „Izlet“ na Savincu, bio dobar izbor za
predstavljanje naše tradicionalne kuhinje mladima iz Slovenije (roštilj, kajmak, vruće
lepinje, kiseli kupus, ljuta paprika, palačinke, domaća rakija...)?
DA
NE
6. Da li biste voleli da novogodišnju noć provedete u nekoj vikendici, u romantičnoj
atmosferi, sa najboljim društvom, bez vremenskog ograničenja?
DA
NE
7. Da li bi upoznavanje prirode rudničko-takovskog kraja bilo zanimljivije ukoliko bi se
koristio autobus ili bicikl kao prevozno sredstvo? (slobodni odgovori anketiranih)
30
PRILOG 2 Recepti i jelovnik
Recept za vanilice
Potrebno je: 200g masti, 500g brašna, 4 kašike
šećera, 1 jaje, 1 žumance,1 limun, prah šećer, džem
Priprema: penasto umutiti 200g masti sa 4 kašike
šećera.Zatim dodati jedno celo jaje, jedno žumance
i sok od 1 limuna. Zamesiti sa 500g brašna.
Oklagijom razvući koru debljine oko pola
centimetra. Izvaditi vanilice, staviti u podmazan
pleh i peći. Pečene vanilice premazati džemom,
sastaviti po 2 i uvaljati u prah šećer.
Recept za slatko
Potrebno je: 1 kg voća, 1,5 kg šećera, sok od jednog limuna, voda
Priprema: voće isecite na polutke, nalijte
vodom i ostavite da odstoje jedan sat.
Ocedite, a zatim u šerpu za kuvanje
poreñajte naizmenično voće, šećer i sok
od limuna. Slatko kuvajte dok ne postane
gusto da po dve kapi u isti mah padaju sa
kašike.
UOBIČAJENO NA JELOVNIKU U PANSIONU „TRI HRASTA“
doručak:
lepinja sa pršutom i kajmakom, omlet sa šunkom, čaj ili kiselo mleko
ručak:
predjelo (sir, kajmak, pršuta, kuvana jaja, paprika sa belim lukom); goveña čorba, sarma ili kiseli
kupus, proja
kolač: pita sa jabukama
piće: domaći sok (višnja, jabuka)
večera:
domaća pogača, sir, kajmak, svinjsko pečenje, srpska salata
31
PRILOG 3 Pesme Dobrice Erića
Zavičajna istorijska pesma
Takovski svadbarski kupus
Istorijo, pesmo naša crna
zapisana kod Takovskog grma
Sad je vreme da se Srbin seti
Šta je bilo u Takovu na Cveti.
Kad je knjaže razavio barjak
i pozvao Srbe na ustanak
tad je cela Srbija planula
i tako je sloboda planula!
Takovo je ustaničko mesto
tu je knjaže digo mač i barjak
Pa ko jede ovaj kupus često
stalno mu se diže na ustanak.
Zaboravi sve trenutke grube
dočepaj se proje i viljuške
Pa naoštri i zaposli zube
Čućeš konje, praporce i puške.
Svaki Srbin treba da poseti
Takovski grm koji se posveti
i da vidi ako vido nije
onu staru crkvicu brvnaru
pred kojom je pre velike bitke
časni arhimandrit Melentije
pričestio srpske ustanike.
Čućeš pesmu, harmonike, trube
i videćeš mladu ispod kruške
kako belim ručicama brčka
oko lonca gde se kupus krčka.
Šljiva čuvarkuća
Šljiva na pragu moje rodne kuće
na njoj dve tice: suton i svanuće
To grubo stablo snežnim nebom krune
pod kojim bukova kronoščica trune
Nekad crno, golo, nekad svo u cvetu
prati me tiho po belome svetu
Videćete tako putujući
Knjažev konak u Gornjoj Crnući
nekadašnju našu prestonicu
gde u doba velike morije
beše gnezdo srpske istorije.
Videćete Gornji Milanovac
Ostrvicu, Vujan i Orlovac
reke Dičinu i Gružu
i čuvenu kupačicu Ružu
što vilena mlada kroz stoleća
u košulji od livadskog cveća
i seća se čestitoga knjaza
što je jednom zateče kraj jaza.
Šljiva ko devojka raspletenih kika
stoji s krčagom na vrhu ćuvika
Šljiva pred kućom, zimzelena slika
šljiva na grobu mesto spomenika
Šljiva na bregu, šljiva u dolini
Behar po celoj mojoj otadžbini.
32
PRILOG 4 Dizajn ponude
33
Download

Projekat