Udruženje za medicinu sporta Srbije
Sports Medicine Association of Serbia
Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet
– Institut za bromatologiju
University of Belgrade Faculty of Pharmacy
– Institute of Bromatology
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Suplementacija zasnovana na dokazima
Evidence based supplementation
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA
PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
24-25. oktobar 2013. Beograd, Srbija
October 24-25, 2013. Belgrade, Serbia
4.
„DOPING FREE“:
PROJEKAT ANTIDOPING AGENCIJE
REPUBLIKE SRBIJE
Jedno od osnovnih prava sportista, očuvanje zdravlja i mentalnog integriteta, zaštićeno je
antidoping kodeksom. ADAS je u skladu sa zakonom o sprečavanju doping u sportu i okviru
saradnje sa Olimpijskim komiteteom Srbije započeo sa testiranjem dijetetskih suplemenata
prisutnih na domaćem tržištuu na prisustvo supstanci sa Liste zabranjenih doping sredstava.
Nalepnica „DOPING FREE“, koja se nalazi na testiranim preparatima označava da se u njima
ne nalaze doping supstance iz grupe anaboličkih steroida i stimulansa.
Broj reference na nalepnici vezan je za broj serije suplementa. Kada na web stranici ADASa http://www.adas.org.rs/doping-free.php unesete broj reference sa nekog preparata,
dobićete informacija o broju serije kojoj preparat pripada i da li se on nalazu u programu
“DOPING FREE”.
Kompletna logistika od strane ADAS-a koja je pružena distributerima i proizvođačima
suplemenata je još jedan vid saradnje u borbi protiv dopinga u sportu sa idejom
da naši sportisti steknu sigurnost vezanu sa sportske suplemente za čiji
sastav niko ne garantuje.
Ukoliko ste zainteresovani da Vaš preparat predstavite
sportskoj javnosti i ostalim korisnicima na jedinstven način uključite se u “DOPING FREE”
program. Pomozite sportistima da u
mnoštvu postojećih suplemenata
izaberu onaj koji smatraju
sigurnim jer na sebi
ima nalepnicu
“DOPING
FREE”.
j
o
r
B
NG
e
r
e
ref
:
e
nc
1
0 ici
l
0
o
b
0 i i ana na:
0 stimulansreferencu
e
t
i
:
r
e
E
v g.rs
E
o
r
R
p
F i, r
t
s
o
s.o
rn
1 ici
ol
:
a
n
cu
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Sports Medicine Association of Serbia
Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet - Institut za bromatologiju
University of Belgrade Faculty of Pharmacy - Institute of Bromatology
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Suplementacija zasnovana na dokazima
Evidence based supplementation
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA
PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
24-25. oktobar 2013. Beograd, Srbija
October 24-25, 2013. Belgrade, Serbia
Poštovane kolege,
Zadovoljstvo da vama poželimo dobrodošlicu na Četvrti kongres o dijetetskim suplementima vraća
nas u 2007. godinu kada smo na Prvom kongresu počeli neophodnu raspravu o značaju i mestu
dijetetskih suplementa u našoj zemlji. Slobodno se može reći da smo reći da smo u proteklih 6 godina kroz više od 150 radova i sa preko 50 izlagača obuhvatili sve značajne teme u ovoj oblasti od
bezbednosti, zdravstvene regulative do primene u najširem smislu i naučnih istraživanja uz objavljivanje publikacije sa spiskom suplemenata na našem tržištu. Zahvaljujući interesovanju i jedinstvenoj interakciji između farmaceuta, lekara, trenera, tehničara i sportista za dijetetske suplemente kao
najznačajnijem motivu ovaj kongres uspevamo da organizujemo po četvrti put kao domaći kongres
prve kategorije o čemu govori i broj poena dodeljenih od Zdravstvenog saveta Srbije.
Ove godine moto Kongresa je „Suplementacija zasnovana na dokazima” odnosno ponovno sagledavanje oblasti primene suplemenata koji su nedvosmisleno dokazali pozitivne efekte na ljudsko
zdravlje, prevenciju određenih stanja i bolesti, ali i uticaja na sportsku sposbnost i kvalitet života.
Pored domaćih stručnjaka i ove godine sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo predavanja kolega
iz regiona koji će nam preneti svoja iskustva i rezultate. Kongres je takođe mesto na kome će sponzorske kuće predstaviti svoje proizvodne i uvozne programe zasnovane na dokazima. Ove godine
umesto uobičajenih postera koristimo iskustva kolega iz inostranstva i uvodimo elektronski poster
odnosno mini usmene prezentacije, kada učesnici kogresa samo na jednom slajdu predstvljaju svoj
rad u trajanju od tri minuta. Nakon svakog predavanja i svake sesije očekujemo diskusiju koja će
neminovno dovesti do zaključaka značajnih za dalji rad.
Kraj oktobra u Beogradu može da bude izuzetno lep i sigurni smo da će biti vremena za nova poznanstva i druženja u srcu Beograda, nedaleko od Skadarlije, ulice Strahinića Bana i Kneza Mihajlove,
a posebno u klubu Avantura, Udruženja za medicinu sporta Srbije.
Prof. dr Slađana Šobajić & Dr sci Nenad Dikić
Dear Colleagues,
It is a pleasure to welcome you to the Fourth Congress of Dietary Supplements which take us back
to 2007. year when we organized the First Congress and started discussion of the importance and
position of dietary supplements in the country. We could say that in the past six years through
more than 150 papers and over 50 exhibitors we have covered all important topics in the field from
safety and health regulations to indications in its broadest sense. We did many scientific researches
and published the List supplements on the market. Due to the interest and the unique interaction
between pharmacists, physicians, trainers, technicians and sportsmen for dietary supplements, we
have managed to arrange for the fourth time domestic first-class congress with the highest number
of points awarded by the Health Council Serbia.
This year’s motto of the Congress is “Evidence-based supplementation” or re-consideration of the
indications of supplements that have clearly made positive effects on human health, the prevention
of certain conditions and diseases and influence on sport performance and the quality of life. In
addition to local experts, this year we are looking forward to hearing lectures from colleagues from
the region. Congress is also the place where the sponsoring companies present their production
based on evidence. This year, instead of the usual posters, we have introduced e- poster and mini
oral presentations, when the participants of the Congress present their work on a single slide in
three minutes. After each lecture, and each session, discussion is expected, which will inevitably
lead to important conclusions for the future.
The end of October in Belgrade can be very beautiful and we are sure there will be time for new
friends and socializing in the heart of Belgrade, near the Skadarlija, streets Strahinića Bana and Knez
Mihailova, especially in the Adventure Club of Sports Medicine Association of Serbia.
Prof. Sladjana Šobajić & Dr Nenad Dikic, MD, PhD
ORGANIZATOR / ORGANISER:
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Sports Medicine Association of Serbia
Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet - Institut za bromatologiju
University of Belgrade Faculty of Pharmacy - Institute of Bromatology
PODRŠKA / SUPPORTERS:
Antidoping agencija Republike Srbije
Anti-Doping Agency of Serbia
PREDSEDNICI KONGRESA / CONGRESS PRESIDENTS:
Slađana Šobajić
Nenad Dikić
NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE:
Blaženčić Mladenović Vera
Baralić Ivana
Basić Zorica
Dikić Nenad
Đorđević Brižita
Ibrić Svetlana
Jakovljević Branko
Jakovljević Vladislav
Konstadinović Vita
Kotur Jelena
Kovačević Nada
Kundaković Tatjana
Milinković Zdeslav
Mileusnić Milan
Popović Milka
Rasulić Lukas
Ristić Miljko
Samardžić Miroslav
Stanković Ivan
Šobajić Slađana
Umićević Svetozar
Vuković Gorica
Torović Ljiljana
Trajković Pavlović
Ljiljana
Živanić Slobodan
ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE:
Anđelković Marija
Cvjetićanin Miloš
Đuričić Ivana
Stefanović Mirko
x
Stojmenović Tamara
Vesić Vukašinović Milica
Vidović Bojana
Zrnić Milica
SPONZORI / SPONSORS:
Coca Cola
Ivančić i sinovi
Pharmanova
&
Dietpharm
Esensa
Lama Sport
Pansport
Pharamswiss
Prom Line d.o.o
SEKRETARIJAT KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT:
Dr Marija Anđelković
e-mail: [email protected]
www.suplementi.org.rs
xi
ŠEMA KONGRESA / CONGRESS SCHEME
24. OKTOBRA 2013, 11:00 – OTVARANJE KONGRESA / CONGRESS OPENNING
24/10/13
vreme / time
8:00
9:00 - 10:45
Registracija
USMENE PREZENTACIJE I
ORAL PRESENTATIONS I
moderatori: Vesna Kuntić, Aleksandra Konić Ristić
25/10/13
vreme / time
8:00
9:00 - 10:45
Registracija
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
moderatori: Brižita Đorđević, Sladjana Žilić
10:45 - 11:15 Kafe pauza / Coffee break
10:45 - 11:15 Kafe pauza / Coffee break
11:15 - 12:45 SVEČANO OTVARANJE
IVANČIĆ MINI SIMPOZIJUM – SAVREMENI
ASPEKTI PRIMENE PROBIOTIKA
IVANCIC MINI-SYMPOSIUM – CONTEMPORARY
ASPECTS OF PROBIOTICS
moderator: Nenad Dikić
11:15 - 12:45 PHARMANOVA MINI SIMPOZIJUM – UTICAJ OMEGA 3 MASNIH KISELINA NA NUTRITIVNI STATUS
PHARMANOVA MINI SYMPOSIUM – IMPACT OF
OMEGA-3 FATTY ACIDS ON NUTRITIONAL STATUS
moderator: Slađana Šobajić
12:45 - 13:30 Ručak / Lunch break
12:45 - 13:30 Ručak / Lunch break
13:30 - 15:00 MINI SIMPOZIJUM – STATISTIKA DIJETETSKIH
SUPLEMENATA
MINI SYMPOSIUM – STATISTICS DIETARY
SUPPLEMENTS
moderatori: Marija Anđelković, Ivana Baralić
13:30 - 14:15 MINI SIMPOZIJUM – BEZBEDNOST SUPLEMENATA,
DEKLARACIJE, NUTRITIVNE I ZDRAVSTVENE IZJAVE
MINI SYMPOSIUM – SUPPLEMENTS SAFETY,
LABELS, NUTRITIONAL AND HEALTH CLAIMS
moderatori: Ljilja Torović, Zorica Basić
14:15 - 15:00 COCA COLA MINI SIMPOZIJUM – ZNAČAJ
HIDRATACIJE U SPORTU I REKREACIJI
COCA COLA MINI SYMPOSIUM – THE IMPORTANCE
OF HYDRATION IN SPORT AND RECREATION
moderator: Milica Vukašinović Vesić
15:00 - 15:30 Kafe pauza / Coffee break
15:00 - 15:30 Kafe pauza / Coffee break
15:30 - 17:00 MINI SIMPOZIJUM – MARKETING, BIOETIKA I
ETIKA U SUPLEMENTACIJI
MINI SYMPOSIUM – MARKETING, BIOETHICS
AND ETHICS OF SUPPLEMENTATION
moderatori: Josipa Mazalin Protulipac, Davor Korčok
15:30 - 17:00 USMENE PREZENTACIJE III
ORAL PRESENTATIONS III
moderatori: Petrica Ružić, Ljiljana Stanojević,Tatjana
Kundaković
MINI ORAL
ZATVARANJE
xii
DETALJNI SADRŽAJ PO DANIMA / DETAILED CONTENT PER DAYS
PRVI DAN KONGRESA / FIRST CONGRESS DAY – 24.10.13
USMENE PREZENTACIJE I / ORAL PRESENTATIONS I
09:00 – 10:45
moderatori: Vesna Kuntić, Aleksandra Konić Ristić
1. UTICAJ NADOKNADE ASKORBINSKE KISELINE NA OKSIDACIONI STRES I NEUTROFILNI INFLAMATORNI
ODGOVOR U VEŽBANJU DO ISCRPLJENOSTI
INFLUENCE OF ASCORBIC ACID SUPPLEMENTATION ON OXIDATIVE STRESS AND NEUTROPHYL INFLAMMATORY RESPONSE IN EXERCISE TO EXHAUSTION
Ljiljana M. Popović, Nebojša R Mitić, Dijana Mirić, Ivan Radić and Tomislav Djokić . . . . . . . . . 5
2. UTICAJ SUPLEMENTACIJE SA GE132 NA OKSIDATIVNI STRES, OŠTEĆENJE MIŠIĆA I SPORTSKI UČINAK
KOŠARKAŠICA
EFFECT OF ANTIOXIDANT TREATMENT WITH GE132 ON OXIDATIVE STRESS, MUSCLE DAMAGE AND SPORT
PERFORMANCE IN FEMALE BASKETBALL PLAYERS
Baralić I, Antić T, Anđelković M, Dikić N, Vukašinovic Vesić M, Radivojević N, Đorđević B . . . . . 7
3. LEGUMINOZE – BILJNE KOMPONENTE SVAKODNEVNE ISHRANE
LEGUMES – THE ESSENTIAL COMPONENT OF DAILY DIET
Margarita Dodevska, Brižita Đorđević, Slađana Šobajić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. ZDRAVSTVENI I NUTRITIVNI ZNAČAJ PROBIOTIKA
HEALTH BENEFITS AND NUTRITIONAL IMPORTANCE OF PROBIOTICS
Nada Tršić-Milanović, Vesna Cvetković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5. EFEKTI ORALNE PRIMENE L. RHAMNOSUS LA68 NA IMUNI SISTEM C57 BL/6 MIŠEVA
EFFECTS OF L.RHAMNOSUS LA68 ON THE IMMUNE SYSTEM OF C57 BL/6 MICE UPON ORAL ADMINISTRATION
Rajna Dimitrijević, Nevena Ivanović, Geir Mathiesen, Vladimir Petrušić,
Irena Živković, Brizita Đorđević, Ljiljana Dimitrijević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6. POBOLJŠANJE FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA AIRANA PRIMENOM SINBIOTSKIH MIKROČESTICA
IMPROVEMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF AYRAN USING SYNBIOTIC MICROPARTICLES
Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petruševska-Tozi, Kristina Mladenovska . . . . . . . . . . . . . . .13
7. ULOGA ZAMENSKOG OBROKA U TERAPIJI GOJAZNOSTI
ROLE OF MEAL REPLACEMENT IN THE TREATMENT OF OBESITY
Marija Anđelković, Nenad Dikić, Nevenka Miković,
Milica Vesić Vukašinović, Sanja Kanepa, Alesandro Kanepa, Tamara Antić . . . . . . . . . . . . . .15
8. PRIMENA SUPLEMENATA U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI
USE OF SUPLEMENTS IN BARIATRIC SURGERY
Jelena Gligorijević, Dragan Micić, Snežana Polovina,
Veroslava Stanković, Tatjana Mraović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
xiii
9. UTICAJ KONZUMACIJE SOKA OD NARA NA FUNKCIJU TROMBOCITA I DRUGE FAKTORE RIZIKA ZA NASTANAK KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA
EFFECTS OF POMEGRANATE JUICE CONSUMPTION ON PLATELET FUNCTION AND TRADITIONAL RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Aleksandra Konić Ristić, Tatjana Srdić-Rajić, Nevena Kardum,
Ivan Stanković, Marija Glibetić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
10. POLIFENOLI KAO ANTITROMBOCITNI AGENSI U PREVENCJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – IN VITRO
I EX VIVO ISPITIVANJA
POLYPHENOLS AS ANTIPLATELET AGENTS IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES – IN VITRO
AND IN VIVO STUDIES
Aleksandra Konić Ristić, Tatjana Srdić-Rajić, Nevena Kardum,
Ivan Stanković, Marija Glibetić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
11. UTICAJ KONZUMIRANJA MALINE NA FAKTORE KOAGULACIJE KOD ZDRAVIH DOBROVOLJACA
EFFECTS OF RASPBERRY CONSUMPTION ON PLASMA COAGULATION IN HEALTHY VOLUNTEERS
Ivana Filipović Lješković, Vesna Kuntić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
IVANČIĆ MINI SIMPOZIJUM – SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE PROBIOTIKA
IVANCIC MINI-SYMPOSIUM – CONTEMPORARY ASPECTS OF PROBIOTICS
11:15 – 12:45
moderator: Nenad Dikić
12. SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE PROBIOTIKA
THE CONTEMPORARY ASPECTS OF PROBIOTIC APLICATION
Nenad Milivojević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
13. BEZBEDNOST, EFIKASNOST I KVALITET DODATAKA ISHRANI KOJI SADRŽE MLEČNO-KISELINSKE BAKTERIJE
SAFETY OF USE, EFFICACY AND QUALITY OF FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING LACTIC ACID BACTERIA
Bojan Pavlović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
14. EFIKASNOST SUPLEMENTACIJE SINBIOTICIMA U PREVENCIJI UOBIČAJENIH DEČIJIH INFEKCIJA TOKOM
ZIMSKOG PERIODA: RANDOMIZOVANA, DVOSTRUKO SLEPA, PLACEBO KONTROLISANA PILOT STUDIJA
EFFICACYOF A SYNBIOTICSUPPLEMENTATION IN THEPREVENTIONOFCOMMONWINTERDISEASES IN CHILDREN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT STUDY
Mario Cazzola, Nhan Pham-Thi, Jean-Charles Kerihuel,
Henri Durand and Serge Bohbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
-
xiv
MINI SIMPOZIJUM – STATISTIKA DIJETETSKIH SUPLEMENATA
MINI SYMPOSIUM – STATISTICS DIETARY SUPPLEMENTS
13:30 – 15:00
moderatori: Marija Anđelković, Ivana Baralić
15. TREND PRODAJE DIJETETSKIH SUPLEMENATA
THE SALES TRENDS IN DIETARY SUPPLEMENT INDUSTRY
Aleksandra Miletić, Geza Kurai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
16. DIJETETSKI PROIZVODI U PRIVATNIM APOTEKAMA
NUTRACEUTICALS IN PRIVATE PHARMACIES
Ivan Eftović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
17. ANALIZA SUPLEMENTACIJE SRPSKIH VRHUNSKIH SPORTISTA
THE USE OF DIETARY SUPPLEMENTS BY SERBIAN ELITE ATHLETES
Nenad Dikić, Marija Anđelković, Ivana Baralić,
Milica Vesić Vukašinović, Tamara Antić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
18. DODACI ISHRANI I LEKOVI KOJI SE KUPUJU BEZ RECEPTA (SLIČNOSTI I RAZLIKE), ZNAČAJ EDUKACIJE
NUTRITION SUPPLEMENTS AND REMEDIES THAT ARE SOLD WITHOUT PRESCRIPTION (SIMILARITIES AND
DIFFERENCES) IMPORTANCE OF EDUCATION
Vesna Andrejević, Bisenija Radivojević, Snežana Barjaktarović Labović . . . . . . . . . . . . . . . .48
19. UPOTREBA DIJETETSKIH SUPLEMENATA MEĐU MLADIM LJUDIMA
USE OF DIETARY SUPLLEMENTS AMONG YOUNG PEOPLE
Dušan Antić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
20. UPOTREBA DIJETETSKIH SUPLEMENATA U POPULACIJI STUDENATA FARMACIJE
THE USAGE OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG EUROPEAN PHARMACY STUDENT POPULATION
Čakar Uroš, Bojana Vidović, Brižita Đorđević, Slađana Šobajić, Ivan Stanković . . . . . . . . . . . .52
21. NAVIKE U ISHRANI I UPOTREBA DODATAKA ISHRANI U PREVENCIJI ANEMIJE
EATING HABITS AND SUPPLEMENT USE IN PREVENTION OF ANEMIA
Dragana Stojisavljević, Ljubica Bojanić, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak,
Dušanka Danojević, Jelena Niškanović, Mirjana Đermanović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
-
xv
MINI SIMPOZIJUM – MARKETING, BIOETIKA I ETIKA U SUPLEMENTACIJI
MINI SYMPOSIUM – MARKETING, BIOETHICS AND ETHICS OF
SUPPLEMENTATION
15:30 – 17:00
moderatori: Josipa Mazalin Protulipac, Davor Korčok
22. USPJEŠAN DIJETETSKI PROIZVOD – POSTOJI LI TAJNI RECEPT?
SUCCESSFUL FOOD SUPPLEMENT – IS THERE A SECRET RECIPE?
Josipa Mazalin Protulipac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
23. SUPLEMENTI – ŠTA SVE I KAKO REKLAMA MOŽE
DIETARY SUPPLEMENTS – HOW ADVERTISING WORKS IN SUPPLEMENT CATEGORY
Vesna Ranković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
24. UPRAVLJANJE I OBEZBEĐENJE KVALITETA U PROIZVODNJI DIJETETSKIH SUPLEMENATA
MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE IN THE PRODUCTION O DIETARY PRODUCTS
Davor J.Korčok, Ivana Baralić, Marina Korčok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
25. ULOGA I ZNAČAJ BIOETIČKIH RAZMATRANJA NA POLJU KOMUNIKACIJE I MEDIJA
THE ROLE AND IMPORTANCE OF BIOETHICAL CONIDERATIONS IN THE FIELD OF COMMUNICATION AND MEDIA
Svetozar Umićević, Danijel Apostolović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
DRUGI DAN KONGRESA / SECOND CONGRESS DAY – 25.10.13
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
09:00 – 10:45
moderatori: Brižita Đorđević, Sladjana Žilić
26. SUPLEMENTACIJA U PROMOCIJI ZDRAVLJA, INFORMISANOST PACIJENATA O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA
SUPPLEMENTS IN HEALTH PROMOTION: PATIENTS’ AWARENESS ABOUT DIETARY SUPPLEMENTS WITH
OMEGA-3 FATTY ACIDS
Mirjana Đermanović, Slobodan Stanić, Ljubica Bojanić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
27. SADRŽAJ TEŠKIH METALA OLOVA, KADMIJUMA I ŽIVE U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA ZA REGULACIJU
TJELESNE TEŽINE PRISUTNIM NA TRŽIŠTU REPUBLIK SRPSKE
CONTENT OF HEAVY METALS SUCH AS LEAD, CADMIUM AND MERCURY IN THE DIETARY SUPPLEMENTS FOR
BODY WEIGHT MANAGEMENT, PRESENT ON THE MARKET OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
Mirjana Đermanović, Biljana Lazić, Slobodan Stanić, Ljubica Bojanić . . . . . . . . . . . . . . . . .72
xvi
28. DIJETETSKI SUPLEMENTI I UPOTREBA ADITIVA – PRIMENA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE
DIETARY SUPPLEMENTS AND THE USE OF ADDITIVES – APPLICATION OF NEW LEGISLATION
Milica Zrnić, Ivan Stanković, Brižita Đorđević, Jovana Vignjević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
29. GC-MS ANALIZA ISPARLJIVIH SASTOJAKA GLJIVE LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.) MURRILL (POLYPORACEAE)
GC-MS ANALYSIS OF VOLATILE COMPOUNDS OF MUSHROOM LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.) MURRILL
(POLYPORACEAE)
Marina Kolundžić, Tatjana Kundaković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
30. ZAMENA ZA OBROK I NJENA PRIMENA U OKVIRU HIPOKALORIJSKE DIJETE
MEAL REPLECEMENT AND ITS APPLICATION IN THE HYPOCALORICAL DIET
Lorena Ilić, Svetlana Pejić Gerić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
31. SADRŽAJ UKUPNIH POLIFENOLA, FLAVONOIDA I ANTIOKSIDATIVNI POTENCIJAL CRNOG I BELOG
GROŽĐA, JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE
TOTAL POLYPHENOLS, FLAVONOIDS AND ANTIOXIDAT CAPACITY IN RED AND WITE GRAPES, APPLES,
PEARS AND PLUMS
Vanja Todorović, Slađana Šobajic, Zoran Todorović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
32. SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA I ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST DIJETETSKIH SUPLEMENATA SA FITOESTROGENIMA
TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIETARY SUPPLEMENTS WITH PHYTOESTROGENS
Mira Bursać, Jelena Cvejić, Milica Atanacković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
33. SOJA KAO BILJNI DIJETETSKI SUPLEMENT I IZVOR FITO-ESTROGENA
SOYBEAN AS A BOTANICAL DIETARY SUPPLEMENT AND SOURCE OF PLANT ESTROGENS
Slađana Žilić, Vural Gökmen, Arda Serpen, Gül Akıllıoğlu, Vesna Perić . . . . . . . . . . . . . . . . .85
34. ISPITIVANJE SADRŽAJA KOFEINA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA
CAFFEINE IN DIETARY SUPPLEMENTS
Tatjana Nedeljković, Brižita Đorđević, Dragana Jović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
35. OPTIMIZACIJA USLOVA ZA TESTIRANJE INHIBITORNOG DEJSTVA EKSTRAKATA NA ANGIOTENZIN
KONVERTUJUĆI ENZIM
OPTIMIZATION OF TEST CONDITIONS FOR ANGIOTENSIN–CONVERTING ENZYME INHIBITORY ACTIVITY OF EXTRACTS
Miona M. Belović, Nebojša M. Ilić, Aleksandra N. Tepić, Zdravko M. Šumić . . . . . . . . . . . . . .89
36. HIPERKALCEMIJA KOD ODOJČETA PROUZROKOVANA SUPLEMENTACIJOM VITAMINOM D
HYPERCALCEMIA IN INFANT RECEIVING VITAMIN D SUPLEMENTATION
Karolina Berenji, Momčilo Pavlović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
-
xvii
PHARMANOVA MINI SIMPOZIJUM – UTICAJ OMEGA 3 MASNIH
KISELINA NA NUTRITIVNI STATUS
PHARMANOVA MINI SYMPOSIUM – IMPACT OF OMEGA-3 FATTY
ACIDS ON NUTRITIONAL STATUS
11:15 – 12:45
moderator: Sladjana Šobajić
37. ŠTA IMA NOVO U OMEGA-3 SVETU?
WHAT IS NEW IN THE OMEGA-3 WORLD
Slađana Šobajić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
38. OMEGA-3 INDEKS KAO FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA
OMEGA-3 INDEX AS A RISK FACTOR FOR CARDIVASCULAR DISEASES
Ivana Đuričić, Slađana Šobajić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
39. OMEGA 3 MASNE KISELINE EPA I DHA : BENEFIT ZA ZDRAVLJE KROZ CEO LJUDSKI ŽIVOT
OMEGA 3 FATTY ACIDS EPA AND DHA: HEALTH BENEFITS THROUGHOUT LIFE
Mirjana Ilić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MINI SIMPOZIJUM – BEZBEDNOST SUPLEMENATA, DEKLARACIJE,
NUTRITIVNE I ZDRAVSTVENE IZJAVE
MINI SYMPOSIUM – SUPPLEMENTS SAFETY, LABELS, NUTRITIONAL
AND HEALTH CLAIMS
13:30 – 14:15
moderator: Ljilja Torović, Zorica Basić
40. DIJETETSKI SUPLEMENTI – ONO ŠTO JE DEKLARISANO ILI NEŠTO DRUGO
DIETARY SUPPLEMENTS – WHAT IS DECLARED OR SOMETHING ELSE
Zorica Basić, Slavica Rađen, Siniša Mašić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
41. REZULTATI KONTROLE USAGLAŠENOSTI ZDRAVSTVENIH IZJAVA NA DEKLARACIJAMA DIJETETSKIH
SUPLEMENATA S PROPOZCIJAMA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE?
COMPLIANCE CONTROL OF HEALTH CLAIMS ON DIETARY SUPPPLEMENTS WITH SCIENTIFIC OPINIONS PREPARED BY THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY
Trajković-Pavlović Lj, Popović M, Velicki R, Torović Lj, Balać D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
42. PRIMENA TEČNE HROMATOGRAFIJE – ELEKTROSPREJ TANDEM MASENE SPETROMETRIJE ZA DETEKCIJU SILDENAFILA, VARDENAFILA I TADALAFILA U DIJETETSKIM PROIZVODIMA
APPLICATION OF LIQUID CHROMATOGRAPHY – ELECTROSPRAY TANDEM MASS SPECTROMETRY IN DETERMINATION OF SILDENAFIL, VARDENAFIL AND TADALAFIL IN DIETARY SUPPLEMENTS
Gorica Vuković, Vesna Pantić Palibrk, Marinela Tadić, Jelena Vlajković . . . . . . . . . . . . . . . . 111
xviii
COCA COLA MINI SIMPOZIJUM – ZNAČAJ HIDRATACIJE U SPORTU I
REKREACIJI
COCA COLA MINI SYMPOSIUM – THE IMPORTANCE OF HYDRATION
IN SPORT AND RECREATION
14:15 – 15:00
moderator: Milica Vukašinović Vesić
43. HIDRATACIJA I IZVORI VODE U ISHRANI
HYDRATION AND WATER SOURCES IN THE DIET
Danijela Ristić-Medić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
44. ŠTA POLUMARATONCI ZNAJU O ADEKVATNOJ REHIDRACIJI?
THE KNOWLEDGE OF HALF MARATHONERS ABOUT ADEQUATE REHYDRATION
Vukašinović-Vesić M, Dikić N, Andjelković M, Stojmenović T, Baralić I . . . . . . . . . . . . . . . . 116
45. EFEKTI DOBROVOLJNOG PREKIDA UNOSA TEČNOSTI NA KOŠARKAŠKE ŠUTERSKE PERFORMANSE I
SPRETNOST PRSTIJU
EFFECTS OF VOLUNTARY FLUID INTAKE DEPRIVATION ON BASKETBALL SHOOTING PERFORMANCE AND
FINGER DEXTERITY
Vladimir Puzović, Katarina Krasić, Slađan Karaleić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
USMENE PREZENTACIJE III
ORAL PRESENTATIONS III
15:30 – 17:00
moderatori: Petrica Ružić, Ljiljana Stanojević,Tatjana Kundaković
46. KONTAMINACIJA DIJETETSKIH SUPLEMENATA
CONTAMINATION OF FOOD SUPPLEMENTS
Ljilja Torović, Danijela Lukić, Biserka Mihajlović,
Ljiljana Trajković-Pavlović, Radmila Velicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
47. ADITIVI U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA
ADDITIVES IN FOOD SUPPLEMENTS
Ljilja Torović, Gordana Milojević-Miodragović, Biserka Mihajlović,
Ljiljana Trajković-Pavlović, Milka Popović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
48. POTENTILLA SPECIOSA: SASTAV I ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST
POTENTILLA SPECIOSA: CHEMICAL CONSTITUENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY
Kovačević N, Đekić G, Dobrić S, Kundaković T, Lakušić B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
xix
49. ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST VODENOG EKSTRAKTA SEMENA MIROĐIJE (ANETHUM GRAVEOLENS L.)
DOBIJENOG ULTRAZVUČNOM EKSTRAKCIJOM
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT FROM DILL SEEDS (ANETHUM GRAVEOLENS L.) OBTAINED
BY ULTRASONIC EXTRACTION
Ljiljana Stanojević, Biljana Stanković, Vesna Nikolić,
Milorad Cakić, Dragan Cvetković, Dušica Ilić, Ana Tačić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
50. PLAVI I TAMNO CRVENI KUKURUZ KAO IZVOR CIANIDIN 3-GLUKOZIDA SA VISOKIM ANTIOKSIDACIONIM KAPACITETOM
BLUE AND DARK MAIZE AS SOURCE OF CYANIDIN 3-GLUCOSIDE WITH ANTIOXIDANT CAPACITY
Slađana Žilić, Vural Gökmen, Arda Serpen, Gül Akıllıoğlu,
Jelena Vančetivić, Marijana Janković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Mini oral
51. BILJNI EKSTRAKTI KAKTUSA I ALGI KORIŠCENI U SUPLEMENTIMA ZA REGULACIJU TELESNE TEŽINE
PLANT EXTRACTS FORM CATUS AND ALGAE USED IN WEIGHT MANAGEMENT CONTROL
Zagorka Blaževska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
52. PREVENCIJA I REGENERACIJA KOŠTANO ZGLOBNOG SISTEMA TOKOM FIZIČKE AKTIVNOSTI U SPORTU
PREVENTION AND REGENERATION OF BONE JOINT SYSTEM DURING EXERCISE IN SPORT
Petar Kojić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
53. ULOGA HETEROPOLISAHARIDA U HEMOPREVENCIJI I KARCINOGENEZI
ROLE OF HETEROPOLYSACCHARIDES IN CHEMOPREVENTION AND CARCINOGENESIS
Vladimir Laudanović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
54. SUPLEMENTACIJA FOLNOM KISELINOM U PREVENCIJI DEFEKATA NEURALNE CEVI
FOLIC ACID SUPPLEMENTATION IN PREVENTION OF NEURAL TUBE DEFECTS
Đurđica Bojić, Irena Homšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
55. IDENTIFIKACIJA I ODREĐIVANJE SADRŽAJA SUVOG EKSTRAKTA EHINACEE (EHINACEAE PURPUREAE
HERBA EXTRACTUM SICCUM) I VITAMINA C U SIRUPU, UPLC METODOM
SIMULTANOES ANALYSIS OF DRY ECHINACEA EXTRACT (EHINACEAE PURPUREAE HERBA EXTRACTUM SICCUM) AND VITAMIN C IN SYRUP BY UPLC METHOD
Nada Pavičić, Ljiljana Milovanović, Ivan Velikinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
56. ANALIZA SADRŽAJA MASNIH KISELINA U SNEK PROIZVODIMA
CONTENT ANALYSIS OF FATTY ACIDS IN SNACK PRODUCTS
Šobajić Slađana, Timić Jasmina, Đukić Sanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
57. OMEGA-3 MASNE KISELINE – RIBE ILI SUPLEMENTI?
OMEGA 3 FATTY ACIDS – FISH OR SUPPLEMENTS?
Ivana Jovanović, Dušan Obradović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Zatvaranje
xx
PRVI DAN KONGRESA
FIRST CONGRESS DAY
USMENE PREZENTACIJE I
ORAL PRESENTATIONS I
1. UTICAJ NADOKNADE ASKORBINSKE KISELINE NA OKSIDACIONI STRES I
NEUTROFILNI INFLAMATORNI ODGOVOR U VEŽBANJU DO ISCRPLJENOSTI
Ljiljana M. Popović1, Nebojša R Mitić1, Dijana Mirić2, Ivan Radić1 and Tomislav Djokić1
1
Institut za Patofiziologiju,Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet ( K.Mitrovica), Srbija
2
Institut za Biohemiju, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet (K.Mitrovica), Srbija
Uvod: Dobro je poznata činjenica da intenzivna fizička aktivnost, posebno ako se sprovodi neredovno, može dovesti do zapaljenskih promena ili strukturalnih oštećenja u samim mišićima. Ovaj proces se karakteriše infiltracijom angažovane muskulature neutrofilima, pratećim ‘respiratornim praskom’ i produkcijom slobodnih radikala (ROS) što sve
zajedno vodi nastanku stanja poznatog kao oksidacioni stres. Kao rezultat degranulacije
neutrofila dolazi do porasta aktivnosti enzima mijeloperoksidaza (MPO) u plazmi, čije se
prisustvo smatra indikatorom neutrofilnog inflamatornog odgovora. Askorbinska kiselina predstavlja snažan hidrosolubilni antioksidant, sposoban da zaštiti mišićne ćelije od
oštećenja izazvanih delovanjem slobodnih radikala ili aktiviranih fagocita. Tokom evolucije kod ljudi se desio genski defekt praćen inaktivacijom enzima gulonolaktonoksidaze,
neophodnog za sintezu askorbinske kiseline pa se dijetalna nadoknada ovog vitamina
smatra neophodnom.
Postavljeni cilj ovog istraživanja bio je da se ispita efekt suplementacije askorbinske kiseline na oksidacioni stres i neutrofilni inflamatorni odgovor u vežbanju do iscrpljenosti.
Metodologija. Kod 30 studenata koji nisu upražnjavali redovnu fizičku aktivnost vežbanje do iscrpljenosti je sprovođeno korišćenjem Bruce treadmill protokola. Marker
lipidne peroksidacije (malondialdehid–MDA), status askorbinske kiseline (ukupna
askorbinska kiselina, askorbat–A, dehidroaskorbat–DHA i DHA/A) i aktivnost mijeloperoksidaze određivani su pre i nakon nadoknade askorbinske kiseline (2 g tokom 2
nedelje per os) u stanju mirovanja i neposredno nakon testa opterećenja.
Rezultati:
Bazalna vrednost
Nakon testa opterećenja
p
Nakon suplementacije vitaminom C
Bazalna vrednost
Nakon testa opterećenja
p
MDA
μM/L
3,04
4,40
p<0,0001
Askorbinska
DHA
kiselina μM/L μM/L
55,70
31,60
67,37
42,20
p<0,0001
*
A
DHA/A
μM/L
24,13 1,62
25,17 2,05
*
p=0,0014
MPO
U/L
45,8
62,5
p<0,0001
2,12
2,78
p<0,0001
98,57
114,97
p<0,0001
40,77
42,33
*
42,07
54,47
p<0,0001
57,80
72,63
*
1,68
2,07
p=0,004
Zaključak: Rezultati ukazuju da nadoknada askorbinske kiseline značajno smanjuje
proces lipidne peroksidacije i koncentraciju MDA u plazmi ali nema uticaja na netrofilni
inflamatorni odgovor.
Ključne reči: oksidacioni stres, inflamacija, askorbinska kiselina, neutrofili, MPO
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
5
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
INFLUENCE OF ASCORBIC ACID SUPPLEMENTATION ON OXIDATIVE STRESS
AND NEUTROPHYL INFLAMMATORY RESPONSE IN EXERCISE TO EXHAUSTION
Ljiljana M. Popović1, Nebojša R Mitić1, Dijana Mirić2, Ivan Radić1, Tomislav Djokić1
1
Department of Pathophysiology, University of Priština, Medical school (in K.Mitrovica), Serbia
2
Department of Biochemistry, University of Priština, Medical school (in K.Mitrovica), Serbia
Introduction: It is well known that exhaustive exercise, especially when sporadic, causes structural damage or inflammatory reaction within the muscle. This process is characterized by infiltration of affected muscles by neutrophils (and other phagocytes), followed by ‘respiratory burst’ involving in additionally production of free radicals (ROS)
and oxidative stress generation. That process has been specified by increased concentration of myeloperoxidase (MPO) in circulation as a result of neutrophils degranulation.
Ascorbic acid is a major aqueous-phase antioxidant and in response to exercise induced
oxidative stress this vitamin is able to provide protection against phagocyte-mediated
cell injury. Evolutionary inactivation of gulonolactoneoxidase enzyme made humans
incapable of ascorbic acid synthesis, making dietary supplementation necessary.
The aim of this study was to examine the effect of ascorbic acid supplementation on oxidative stress generation and neutrophil inflammatory response in exercise to exhaustion.
Methodology: Exercise to exhaustion was performed on 30 sedentary students using
Bruce treadmill protocol. Marker of lipid peroxidation (MDA), ascorbic acid status (ascorbic acid - Asc, ascorbat - A, dehidroascorbat - DHA and ratio DHA/A) and MPO activity
were determinated before and after ascorbic acid supplementation (2 g for 2 weeks per
os), at rest and after exercise test.
Results:
Basal value
After exercise test
p
After vitamin C supplementation
Basal value
After exercise test
p
MDA
μM/L
3,04
4,40
p<0,0001
Ascorbic acid DHA
μM/L
μM/L
55,70
31,60
67,37
42,20
p<0,0001
*
A
DHA/A
μM/L
24,13 1,62
25,17 2,05
*
p=0,0014
MPO
U/L
45,8
62,5
p<0,0001
2,12
2,78
p<0,0001
98,57
114,97
p<0,0001
40,77
42,33
*
42,07
54,47
p<0,0001
57,80
72,63
*
1,68
2,07
p=0,004
Conclusions: Results suggest that ascorbic acid supplementation significantly decrease
the lipid peroxidation process and MDA concentration in plasma, but didn’t affect neutrophil inflammatory response.
Keywords: oxidative stress, inflammation, ascorbic acid, neutrophil, MPO
6
2. UTICAJ SUPLEMENTACIJE SA GE132 NA OKSIDATIVNI STRES, OŠTEĆENJE
MIŠIĆA I SPORTSKI UČINAK KOŠARKAŠICA
Baralić I1, Antić T1, Anđelković M1, Dikić N1, Vukašinovic Vesić M1, Radivojević N1, Đorđević B2
1
Udruženje za Medicinu Sporta Srbije, Beograd, Srbija
2
Institut za Bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Uvod: Cilj studije bio je da se odredi uticaj suplementacije antioksidansima (GE132) na
markere oksidativnog stresa, aktivnost mišićnih enzima i sportskog učinka kod košarkašica.GE132 je antioksidans koji sadrži: ekstrat Gonoderme Lucidum, matični mleč, resveratrol, proteinski kompleks ajkule, ekstrat zelenog čaja i ekstrat šipka.
Metodologija: Četrnaest košarkašica bilo je uključeno u studiju. Sportiskinje su koristile
GE132 dva puta dnevno u periodu od 90 dana. Uzorci krvi uzeti su pre i posle 90 dana uzimanja suplementa GE132, i to pre i posle odrađenog košarkaškog treninga, u cilju FORT
(test za slobodne kiseonične radikale) i FORD (odbrana od slobodnih kiseoničnih radikala)
analize. Aspartat aminotransferaza (AST), kreatin kinaza (CK) i laktat dehidrogenaza (LDH)
korišćeni su kao parametri za procenu stepena oštećenja mišića. Takođe, testovi za procenu repetativne snage (trbušnjaci i sklekovi), eksplozivne snage, anaerobne izdržljivsti (test
300 jardi) i agilnosti (T test) sprovedeni su pre i posle perioda suplementacije.
Rezultati: FORT je značajno smanjen u odgovoru na suplementaciju antioksidansima
(glavni efekat suplementacije, p<0.001). ANOVA ponavljajuća merenja pokazala su
značajno smanjenje za FORD tokom perioda opservacije (glavni efekat suplementacije, p<0.01). Vrednosti CK i LDH značajno su bile niže na kraju, nego na početku studije
(p<0.05). Zabeleženo je i povećanje repetativne snage (sklekovi) i anaerobne izdržljivosti (p<0.05).
ZAKLJUČAK: Egzogena suplementacija protektivnim nutritijentima, koji se nalaze i u
GE132, može smanjiti akutni i hronični oksidativni stres i oštećenje mišića i sledstveno
tome, pozitivno uticati na anaerobne performanse košarkašica.
Ključne reči: oksidativni stres, FORT, FORD, košarka, oštećenje mišića, sportski učinak
EFFECT OF ANTIOXIDANT TREATMENT WITH GE132 ON OXIDATIVE STRESS,
MUSCLE DAMAGE AND SPORT PERFORMANCE IN FEMALE BASKETBALL PLAYERS
Baralić I1, Antić T1, Anđelković M1, Dikić N1, Vukašinovic Vesić M1, Radivojević N1 , Đorđević B2
1
Sport Medicine Association of Serbia, Belgrade, Serbia
2
Institute for Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Begrade, Begrade, Serbia
Introduction: The aim of the study was to determine the impact of antioxidant supplementation (GE132) on oxidative stress markers, muscle enzymes activities and sports
performance in female basketball players. GE132 is antioxidant supplement which contains: extract of Ganoderma Lucidum, royal jelly, resveratrol, shark protein complex,
green tea extract and rose hip extract. Fourteen female basketball players participated
in this study.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
7
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Methodology: Athletes were supplemented with GE132 twice a day during 90 days.
Blood samples were obtained before and after 90 days of antioxidant treatment, in
pre-exercise and post exercise condition, for analysis of FORT (Free Oxygen Radicals
Test) and FORD (Free Oxygen Radical Defense). Aspartate aminotransferase (AST), creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH), have been used as a way to evaluate
the grade of muscle damage. Also, repetitive strength (abs and push-ups), explosive
power, anaerobic endurance (300 yard shuttle test) and agility performance (T test)
were measured before and after the supplementation period.
Results: The FORT significantly decreased in response to antioxidant supplementation
(main supplementation effect, p<0.001). ANOVA repeated measures revealed significant
decrease in FORD over the observational period (main supplementation effect, p<0.01).
CK and LDH were remarkably lower at the end of observational period (p<0.05) in comparison to the baseline. We have noticed the increase in repetitive strength (push-ups)
and anaerobic endurance (p<0.05).
Conclusion: Exogenous supplementationwith protective nutraceuticals such as those
found in GE132, could reduce acute and chronic oxidative stress and muscle damage, and
subsequently provide beneficial effect on anaerobic performance in basketball players.
Keywords: oxidative stress, FORT, FORD, basketball, muscle damage, sport performance
3. LEGUMINOZE – BILJNE KOMPONENTE SVAKODNEVNE ISHRANE
Margarita Dodevska1, Brižita Đorđević2, Slađana Šobajić2
1
Centar za ispitivanje namirnica doo, Beograd, Srbija;
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski Fakultet, Beograd, Srbija;
Uvod: Pravilan način ishrane je važan preduslov za zdrav I kvalitetan način života. Da
hrana bude zdrava treba da ispunjava određene nutritivne i zdravstvene uslove t.j. da
zadovolji Principe racionalne ishrane. Sve komponente i količine su od posebnog značaja kako u promociji zdravlja i smanjenju rizika od hroničnih nezaraznih bolesti, tako i
u prevenciji deficita i suficita određenih nutritijenata.
Izvori proteina, skroba, enzima, minerala, vitamina B grupe i vlakana su leguminoze.
Značajne su zbog niskog glikemijskog indeksa, izazivanja osećaja sitosti, ometanja apsorpcije glukoze i smanjenja postprandijalne glikemije, smanjenja nivoa LDL-holesterola i povećanja HDL-holesterola.
Cilj ovog rada je bio kvantitativna analiza makronutrijenata pojedinih vrsta leguminoza
koje često predstavljaju deo naše svakodnevne ishrane usled procesa termićkog tretmana (kuvanja).
Metodologija: Određivani su energetska i nutritivna vrednost, sadržaj skroba, šećera, ukupnih vlakana kao i pojedine frakcije vlakana. Od frakcija vlakana određivani su: beta glukan, arabinoksilan, celuloza, fruktan i rezistentni skrob.
Primenjivane su standardne AOAC metode. Poređenje sadržaja pojedinih komponenti u različitim grupama namirnica, izvšeno je ANOV-om i post hoc Tuckey testom.
8
Rezultati: Zajednička karakteristika svih ispitivanih leguminoza je jako nizak sadržaj
masti i šećera. Sve ove namirnice imaju nisku energetsku vrednost, u proseku oko 100
kcal, dok boranija sa 40 kcal se značajno razlikuje od ostalih. Veliki su izvori ukupnih vlakana. U svim ispitivanim uzorcima osim kod boranije odnos ukupnih vlakana i skroba je
1 : 3, dok kod boranije taj odnos je 1 : 2. Kako što se i moglo očekivati boranija je najbogatija celulozom (9.35±0.78 g/100 g), a grašak rezistentnim skrobom (4.35±0.06 g/100
g). Arabinoksilan i fruktan su najzastupljeniji kod pasulja (1.55±0.22 g/100 g), odnosno
kod sočiva (1.10±0.21 g/100 g). Za sve leguminoze je jedna zajednička karakteristika da
ne sadrže beta glukan.
Zaključak: Hrana koja se svakodnevno konzumira treba da sadrži preporučene količine
određenih mikro i makronutrijenata. Određene količine pojedinih sastojaka hrane, a pre
svega pojedine frakcije vlakana, koje su se pokazale korisnim po ljudsko zdravlje treba unositi kombinovanim iz prirodnih izvora. Zato su dobijeni rezultati od velikog značaja prilikom formulisanja pravilne ishrane osoba na redukcionim dijetama, kao i zdrave populacije.
Ključne reči: leguminoze, skrob, vlakna, frakcije vlakana
LEGUMES – THE ESSENTIAL COMPONENT OF DAILY DIET
Margarita Dodevska1, Brižita Đorđević2, Slađana Šobajić2
1
Center for food Analysis, Belgrade, Serbia
2
Dept of Bromatology, University of Belgade, Faculty of Pharmacy, Serbia
Introduction: Balanced diet is an important precondition to healthy and quality lifestyle.
In order to be considered healthy, food has to comply to the particular nutritive and health
qualifications known as Principles of rational eating. All ingredients and quantities are relevant for health promotion and lowering the risk from developing chronic non-infective
diseases, but equally important in prevention either excessive or deficient intake od specific nutrients.
Legumes are among main sources of proteins, starch, enzymes, minerals, B vitamins and
fibre. They are valued for their low glycemic index, inducing satiety, suppressing glucose
apsorption thus lowering postprandial glicemia, lowering the LDL-cholesterol and elevating the HDL-cholesterol. The aim of the study was to quantify the macronutrients in
legume species most often present in our daily diet and to evaluate content of nutritive
value due to thermal treatment (cooking).
Methodology: Legumes were analysed for nutritive and energetic value and their
starch and sugar content. Total fibre and fibre fractions were determined also, precisely
beta-glucan, arabinoxilan, cellulose, fructan and resistant starch. Measurings were performed by standard AOAC methods. The values obtained for each analyzed ingredient
in different food groups were compared by ANOVA and post hoc Tuckey test.
Results: The common feature found in every analyzed leguminose is extremely low fat
and sugar content. In addition, they proved themselves to be of low energetic value, average 100 kcal, except for string beans which measured only 40 kcal, the result significantly
different from the rest of the group. The investigated members of the leguminose family
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
9
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
are great source of total dietary fibre. In each sample analyzed the total fibre to starch
ratio was 1:3, while in string beans the same ratio was 1:2. Like expected, string beans was
highest in cellulose content (9.35±0.78 g/100 g) while green peas was highest in resistant
starch (4.35±0.06 g/100 g). Arabinoxilan and fructan were found in the highest levels in
beans and lentils, 1.55±0.22 g/100 g and 1.10±0.21 g/100 g, respectively. The results also
confirmed the absence of beta glucan, the another common feature of leguminose family.
Conclusion: The food consumed on daily basis is expected to contain the recommended
ammount of essential micro and macro nutrients. Fractions of dietary fibre have proven
health benefits and they are best supplied when combined from natural sources. Therefore we found the obtained results very important, thus should be considered in preparing the proper formulation for both reduction diets and diets for healthy population.
Key words: legumes, starch, fibre, fibre fractions
4. ZDRAVSTVENI I NUTRITIVNI ZNAČAJ PROBIOTIKA
Nada Tršić-Milanović, Vesna Cvetković
Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd, Srbija
Uvod: Probiotici su vijabilni mikroorganizmi koji doprinose zdravlju ako se konzumiraju
u adekvatnim količinama u redovnoj ishrani ili kao dijetetski suplement. Popularnost
probiotika je sve veća a pozicija između hrane i terapeutskog suplementa se konstantno
razmatra sa zdravstvenog i nutritivnog aspekta.
U ishrani probiotici su prisutni u fermentisanim mlečnim proizvodima ili kao terapeutski
suplementi u formi kapsula, tableta, praha i ampula.
Zdravstveni efekti probiotika su potvrđeni studijama o njihovom delovanju na gastrointestinalni trakt, gde doprinose resorpciji hranljivih materija i sintezi vitamina K i B,
profilaksi i terapiji dijareja, terapiji Kronove bolesti i iritabilnog kolona, kao i u tretmanu
vaginalnih i urinarnih infekcija i opštem poboljšanju statusa imunog sistema. Korisni
efekti probiotika na ljudski organizam specifični su za probiotski soj, a njihov nutritivni i
zdravstveni značaj je određen vrstom i količinom-ukupnim brojem živih mikroorganizama u probiotskom proizvodu.
Metodologija: Izbor probiotika zahteva pažljivo razmatranje i primenu odgovarajućih
metoda za potvrđivanje deklarisanih podataka o probiotskom soju/sojevima i njihovim
dokazanim nutritivnim i zdravstvenim efektima:
-preporuka je probiotik sa jasnom deklaracijom o vrsti/vrstama i broju živih mikroorganizama koji imaju zdravstvene efekte potvrđene kliničkim ispitivanjima, i dokumentaciju o bezbednoj primeni.
U praćenju nutritivnog i zdravstvenog značaja probiotika koristili smo klinička ispitivanja, kao i dokumentaciju za registraciju preparata Liobif, koji se od svih probiotskih
preparata nalazi najduže na našem tržištu.
Rezultati: Metodom sekvenci 16S DNK u Liobif-u je potvrđen soj verifikovan kao Lactobacillus rhamnosus. Ovaj probiotski soj je kliničkim studijama, i upotrebom preko 40
10
godina potvrdio svoju ulogu u profilaksi i tretmanu dijareja dece i odraslih, tretmanu
stomatitisa i afti, u smanjenju holesterola i triglicerida. U finalnom preparatu ima 108 do
1010 CFU po dozi a vijabilnost se zadržava do tri godine na temperaturi frižidera. Klinička
studija potvrdila je neškodljivost primene na prevremeno rođenim bebama, kao i bolje
napredovanju beba koje su dobijale preparat.
Zaključak: Liobif je probiotski preparat koji ima dokazan nutritivni i zdravstveni značaj
i zadovoljava preporučene kriterijume za izbor probiotika. Korisni efekti su i dalje predmet naših sadašnjih i budućih ispitivanja.
Ključne reči: probiotik, zdravstveni značaj, nutritivni značaj
HEALTH BENEFITS AND NUTRITIONAL IMPORTANCE OF PROBIOTICS
Nada Tršić-Milanović, Vesna Cvetković
Institute of Virology, Vaccines and Sera “Torlak”, Belgrade, Serbia
Introduction: Probiotics are viable microorganisms that confer health benefits if consumed in adequate amounts as part of a regular diet or as dietary supplement. The
popularity of probiotics is increasing, and the position between food and a therapeutic
supplement has been constantly reviewed from the health and nutritional point of view.
As part of a diet, probiotics are present as fermented dairy products or as therapeutic
supplements in the capsule, tablet, powder and ampoule form.
Health-beneficial effects of probiotics have been acknowledged in studies on their effect on gastrointestinal tract, where they contribute to the resorption of nutritive substances, vitamin K and B synthesis, prophylaxis and treatment of diarrhea, therapy of
Crohn`s disease and irritable colon, treatment of vaginal and urinary infections and to
the general improvement of the immune system status. Beneficial effects of probiotics
on human organism are specific to the probiotic strain, and their nutritional importance
and health benefits are determined by the type and amount – total count of live microorganisms in the probiotic product.
Methodology: Choosing a probiotic requires careful consideration and application of
suitable methods to confirm the declared data on probiotic strain(s) and their demonstrated nutritional and health-beneficial effects:
- recommendation: probiotic supplement with a clear declaration on type(s) and count
of live microorganisms having health-beneficial effects confirmed by clinical trials, and
documentation on safe application.
During monitoring of the nutritional importance and health benefits of probiotics, we
used the clinical trials and registration documentation for Liobif preparation, which has
been found on our market the longest of all probiotic preparations.
Results: By the 16S DNA sequencing method, the strain verified as Lactobacillus rhamnosus was confirmed to exist in Liobif. This probiotic strain has confirmed, in clinical
studies and for more than 40 years of use, its role in prophylaxis and treatment of diarrheas in children and adults, treatment of stomatitis and aphthae, reduction of choPROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
11
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
lesterol and triglyceride level. The final preparation contains 108 to 1010 CFU / dose, and
viability is retained up to three years at the refrigeration temperature. The clinical study
confirmed safety of the product application in prematurely born babies, as well as better development of babies that received the preparation.
Conclusion: Liobif is a probiotic product with demonstrated nutritional importance
and health benefits and it meets the recommended criteria for the probiotic choice.
Beneficial effects are still the subject matter of our present and future tests.
Keywords: probiotic, health benefit, nutritional importance
5. EFEKTI ORALNE PRIMENE L. RHAMNOSUS LA68 NA IMUNI SISTEM C57
BL/6 MIŠEVA
Rajna Dimitrijević1, Nevena Ivanović2, Geir Mathiesen3, Vladimir Petrušić1, Irena Živković1, Brizita Đorđević2,
Ljiljana Dimitrijević1
1
Odsek za istraživanje i razvoj, Institut za virusologiju, vakcine i serume, Torlak, Beograd, Srbija
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
3
Odsek za hemiju, biotehnologiju i nauku o hrani, Norveški univerzitet prirodnih nauka, Aas, Norveška
Uvod: Probiotici se koriste vekovima kao deo humane ishrane i u poslednje vreme pridaje im se sve više značaja. Cilj ovog rada bio je ispitivanje imunoloških aspekata konzumiranja soja Lactobacillus rhamnosus LA68.
Metodologija: Soj LA68 davan je miševima oralno, gavažom četiri puta nedeljno tokom
mesec dana. Korišćena je sveža prekonoćna kultura i jedna doza sastojala se od 2x109
CFU. Nakon isteka eksperimentalnog perioda izolovani su mišji splenociti i analizirani
pomoću protočne citometrije. Meren je i odgovor splenocita u vidu sekrecije citokina
(IFN-γ, IL-6, IL-10 and IL-17) kao i proliferacija nakon stimulacije lipopolisaharidom i peptidoglikanom. Analizirani su i citokini u serumu eksperimentalnih miševa. Zdravstveno
stanje životinja praćeno je merenjem težine i osnovnih biohemijskih parametara.
Rezultati: Oralna aplikacija soja LA68 dovodi do značajnog smanjenja zastupljenosti
CD3+, CD25+ i CD19+ ćelija i do povećanja CD11b+ and CD16/CD32+ ćelija u slezini
eksperimentalnih miševa. Detektovana je i povećana osetljivost na stimulaciju merenjem ćelijske proliferacije i sekrecije IL-6. U serumu eksperimentalnih miševa detektovan
je povišeni nivo IFN-γ i smanjenje IL-10. Težina životinja i biohemijski parametri nisu se
razlikovali medju grupama i ulazili su u opseg normalnih vrednosti za ovu vrstu miša.
Zaključak: Dobijeni rezultati ukazuju na povećanu osetljivost splenocita na stimulaciju,
aktivaciju Th1 tipa imunskog odgovora i pomeranje leukocitne populacije ka monocitno/granulocitnoj populaciji. Detektovane promene mogu pomoći organizmu u odbrani
protiv određenih vrsta infekcija i umanjiti simtome alergije.
12
EFFECTS OF L.RHAMNOSUS LA68 ON THE IMMUNE SYSTEM OF C57 BL/6
MICE UPON ORAL ADMINISTRATION
Rajna Dimitrijevic1, Nevena Ivanovic2, Geir Mathiesen3, Vladimir Petrusic1, Irena
Zivkovic1, Brizita Djordjevic2, Ljiljana Dimitrijevic1
1
Department of Research and Development, Institute of Virology, Vaccines and Sera, Torlak, Belgrade, Serbia
2
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
3
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway
Introduction: Probiotic bacteria have been used in human nutrition for centuries and
are attracting more attention in recent years. The aim of this study was to evaluate the
effects of Lactobacillus rhamnosus LA68 on the immune system of mice.
Methodology: In order to examine the immunological aspects of probiotic consumption LA68 was orally administrated via gavage to C57 BL/6 mice. Gavage was performed
four times per week for the duration of one month. Fresh overnight culture was used
and one dose consisted of 2x109 CFU. Upon completion mouse splenocytes were isolated and analyzed by flow cytometry. The magnitude of splenocyte proliferation upon
stimulation with LPS and peptidoglycan and cytokine levels (IFN-γ, IL-6, IL-10 and IL-17)
were assessed. Cytokine levels in the serum were also analyzed. Mouse well being was
monitored with weight measurement and basic blood biochemisty.
Results: Oral application of strain LA68 leads to a significant decrease of CD3+, CD25+
and CD19+ cells, and an increase of CD11b+ and CD16/CD32+ positive cell populations
in the mouse spleen. Increased sensitivity to stimulation through proliferation and IL-6
secretion was detected. Increased serum IFN-γ and decreased IL-10 levels were found.
Animal weight and biochemical parameters did not differ between the groups and were
within the normal values for this mouse strain.
Conclusion: Our results show increased responsiveness of splenocytes, activation of
the Th1 type of immune response, and a shift of leukocyte populations toward monocyte/granulocyte populations. Changes detected consist of a boost in defense mechanisms against certain types of bacteria and ameliorate allergy symptoms.
6. POBOLJŠANJE FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA AIRANA PRIMENOM SINBIOTSKIH MIKROČESTICA
Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petruševska-Tozi, Kristina Mladenovska
Univerzitet “Sv. Ćirila i Metodija” Framaceutski Fakultet, Skoplje, Makedonija
Interesovanje za otkrivanje novih funkcionalnih namirnica sa potencijalnim pozitivnim
efektima na zdravlje ljudi je u stalnom porastu. Shodno tome, cilj istraživanja bio je da se
poboljšaju funkcionalna svojstva komercijalno dostupnih Airana (Zdravje Radovo, Makedonija ), uz zadržavanje visokog kvaliteta proizvoda.
U cilju ispitivanja kvaliteta Airana sa poboljšanim funkcionalnim svojstvima, tri uzorka Airana su obogaćena: Lactobacillus casei kao probiotikom, L. casei i prebiotikom oligofrukPROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
13
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
tozom obogaćenom inulinom kao sinbiotikom, kao i mikročesticama sinbiotika hitozan-Ca-alginata. Sprovedena ispitivanja podrazumevaju utvrđivanje titracione kiselosti
(mlečna kiselina , %), pH merenja, sadržaja proteina i masti Airana pomoću Pine i Gerber
metode, dok je suva materija određena gravimetrijskom metodom. Pored toga, funkcionalna svojstva probiotskih/sinbiotskih Airan uzoraka su ocenjeni korišćenjem mikrobioloških analiza i kvantitativnim određivanje organskih kiselina pomoću HPLC metode.
Prema rezultatima hemijskih ispitivanja, sadržaj proteina i masti je na zadovoljavajućim
vrednostima ukazujući da Airan uzorci obogaćeni sa probioticima/sinbioticima održavaju kvalitet proizvoda tokom 2 nedelje čuvanja u hladnjači. Suva materija u uzorcima
Airan obogaćeno sa probiotskim, sinbiotiskim i mikročesticama sinbiotika je umereno
povećana zbog dodatih sastojaka. Značajne razlike u kiselosti i pH vrednosti nisu otkriveni između uzoraka, čime su se pH vrednosti Airana, L. casei obogaćenog Airana,
sinbiotikom obogaćenog Airana i Airan koji sadrže mikročestice kretale od 4.55 do 4.47,
4.54 do 4.41, 4.54 do 4.4 i 4.58 u 4.45, a kiselost vrednosti u rasponu od 0,64 do 0,69, 0,65
do 0,75, 0,65 i 0,67 do 0,71 do 0,77% mlečne kiseline, respektivno. Probiotska analiza
Airan uzoraka pomoću MRS medija je pokazala da je održivost L. casei znatno veća
kod Airana sa sinbiotskim mikročesticama. Na kraju hladnog skladištenja, probiotska
vijabilnost Airana obogaćenog L. casei, sinbiotikom i mikročesticama je bila 6,89 , 6,32
i 8,22 log CFU / ml od početnih vrednosti 9,43 , 9,7 i 9,58 log CFU / ml, redom. Sadržaj
proizvedene mlečne i sirćetne kiseline u kapsuliranim ćelijama do 7.43 mg/ml i 4,80 mg/
ml naspram odgovarajućih vrednosti 6,27 mg/ml i 4,01 mg/ml i 6,35 mg/ml i 4,04 mg/ml
u nekapsuliranim ćelijama i sinbioticima, potvrdio je povećanu metaboličku aktivnost
kapsuliranih L. casei.
U zaključku, razvijeni su novi mlečni funkcionalni proizvodi koji održavaju potreban
kvalitet Airana u roku trajanja od 2 nedelje. Airan koji sadrži sinbioske mikročestice sa
povećanim brojem vitalnih L. casei ima poboljšane funkcionalne osobine i pokazao je
koliko mlečna kiselina utiče na terapijski GIT, a sirćetna kiselina poboljšava antimikrobna svojstva proizvoda uz prihvatljivu strukturu.
Ključne reči: Lactobacillus casei , sinbiotske mikročestice , funkcionalna hrana
IMPROVEMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF AYRAN USING SYNBIOTIC
MICROPARTICLES
Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petrushevska-Tozi, Kristina Mladenovska
University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of Pharmacy, Skopje, Republic of Macedonia
The interest of discovering new functional foods associated with potential beneficial effects on human health is constantly growing. Pursuant to this, the aim of the study was
to improve functional properties of the commercially available AYRAN (Zdravje Radovo,
Macedonia), while maintaining the high quality criteria of the product.
In order to investigate the quality of the ayran samples with improved functional properties, three samples of ayran fortified with Lactobacillus casei as probiotic, L. casei and
prebiotic oligofructose enriched inulin as synbiotic, and synbiotic chitosan-Ca-alginate
14
microparticles were prepared. The studies carried out involve determination of titration
acidity (lactic acid, %), pH measurements, protein and fat content of the ayran by Pyne
method and Gerber method, respectively, while the total solids were determined using
gravimetric method. In addition, functional properties of the probiotic/synbiotic ayran
samples were evaluated using microbiological analysis and quantitative determination
of organic acids produced by HPLC method.
According to the results of the chemical examination, content of proteins and fats was
within the required levels of the plain ayran indicating that ayran samples fortified with
probiotic/synbiotic maintained the quality of the product during 2 weeks of cold storage. Total solids in the ayran samples fortified with probiotic, synbiotic and synbiotic
microparticles were moderately increased due to added dry matters. Significant differences of acidity and pH values were not detected between the samples, thus the pH values of the ayran, L. casei enriched ayran, synbiotic enriched ayran and ayran containing
microparticles ranged from 4.55 to 4.47, 4.54 to 4.41, 454 to 4.4 and 4.58 to 4.45, while
the acidity values ranged from 0.64 to 0.69, 0.65 to 0.75, 0.65 to 0.71 and 0.67 to 0.77%
of lactic acid, respectively. Probiotic counts of ayran samples using MRS media showed
that the viability of L. casei remained significantly higher in ayran fortified with synbiotic
microparticles. At the end of the cold storage, the probiotic viability in ayran enriched
with L. casei, synbiotic and synbiotic microparticles were 6.89, 6.32 and 8.22 log cfu/
ml from the initial count of 9.43, 9.7 and 9.58 log cfu/ml, respectively. The content of
produced lactic and acetic acid of encapsulated cells up to 7.43 mg/ml and 4.80 mg/
ml vs. respective values of 6.27 mg/ml and 4.01 mg/ml and 6.35 mg/ml and 4.04 mg/
ml of non-encapsulated cells and synbiotic, confirmed increased metabolic activity of
encapsulated L. casei.
In conclusion, new dairy functional products that maintain the required quality of the
ayran within the expiry date of 2 weeks were developed, while the ayran containing synbiotic microparticles with increased viable counts of L. casei showed improved functional properties as far as lactic acid therapeutically affects the GIT and acetic acid improves
the antimicrobial properties of the product along with acceptable structure.
Keywords: Lactobacillus casei, synbiotic microparticles, functional food
7. ULOGA ZAMENSKOG OBROKA U TERAPIJI GOJAZNOSTI
Marija Anđelković¹, Nenad Dikić¹, Nevenka Miković¹, Milica Vesić Vukašinović¹, Sanja Kanepa², Alesandro Kanepa², Tamara Antić1
¹Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd, Srbija
²Udruženje za pravilan način života i prevenciju, Beograd, Srbija
Uvod: Zamene za obrok su napici, šejkovi, čokoladice ili slični dijetetski suplementi koji
imaju za cilj da obezbede potrebne hranljive materije u situacijama kada ih je nemoguće
uneti putem regularne ishrane i/ili obroka. Zamenski obrok je našao svoju primenu kao
sastavni deo restrikcionih dijeta kod terapije gojaznosti. Najveći procenat gojaznih ljudi
upravo se leči klasičnim terapijskim metodama: restrikcijom telesne težine i povećanjem
fizičke aktivnosti. Očekivani efekti ove terapije su: redukcija telesne težine, poboljšanje tePROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
15
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
lesne kompozicije i normalizacija profila telesnih masti, poboljšanje aerobne sposobnosti,
sniženje frakcija lipida u krvi, kao i sniženje vrednosti arterijskog krvnog pritiska.
Postoje različite forme šejkova koji služe kao zamena za obrok u cilju postizanja optimalne telesne težine ljudi širom sveta, ali su na tržištu najčešće formule gde su proteini
najzastupljeniji, zajedno sa ostalim esencijalnim mikro i makronutrijentima. Svakodnevno konzumiranje zamenskih obroka značajno smanjuje unos kalorija koje bi se unele
putem uobičajenih obroka i time se postiže efekat restrikcije energetskog unosa kao
preduslova za smanjenje telesne težine.
Cilj ove prospektivne pilot studije je bio da se ispita uticaj higijensko-dijetetskog režima
sa zamenskim obrokom uz programirano vežbanje umerenog intenziteta na redukciju
telesne težine i telesnih masti kod gojaznih ispitanika. Sekundarni ciljevi su bili vezani
za određivanje učestalosti metaboličkog sindroma, psiholoških poremećaja i nezdravih
životnih higijensko-dijetetskih navika u populaciji gojaznih.
Metodologija: Ova interventna pilot studija je trajala tri meseca tokom 2012.godine i
nastavljena je nakon toga. Inicijalno uključivanje učesnika oba pola je urađeno na osnovu jednostavnog određivanja BMI koji je morao da bude ≥30. Tokom studije sprovedena
su sledeća merenja i testovi u cilju određivanja parametara koji su se evaluirali na početku i kraju programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antropometrijska merenja (telesna težina i telesna visina)
Određivanje distribucije telesnih masti (merenje obima struka)
Telesna kompozicija pomoću TANITA vaga (BMI, BMR, FAT%, FAT MASS, FFM, TBW)
Merenje krvnog pritiska
Funkcionalna ispitivanja (test optrećenja na pokretnoj traci: merenje VO2 max, HR max)
Motorička ispitivanja: merenje fleksibilnosti i mišićne snage
Biohemijske analize krvi sa kompletnom krvnom slikom (KKS; Gly; kompletan lipidogram -Hol, Tg, HDL, LDL; parametri bubrežne funkcije-urea, kreatinin, mokraćna
kiselina; funkcija jetre – AST,ALT; medijator zapaljenja –CRP, fibrinogen)
Ispitivanje navika u ishrani pomoću trodnevnog dnevnika ishrane
Procena nivoa fizičke aktivnosti pomoću IPAQ ( International Physical Activity
Questionnaire)
Procena nivoa raspoloženja i depresije pomoću BDI –II ( Beck Depression Inventory)
Procena kvaliteta sna pomoću PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)
Tokom trajanja programa ispoštovane su tri osnovne komponente u cilju tretmana gojaznosti, gde je pored dozirane programirane fizičke aktivnost (tri puta nedeljno po 45
minuta) i edukacije o zdravoj ishrani, akcenat bio na poštovanju posebnog higijenskodijeteskog režima uz korišćenje tečne zamene za obrok (u vidu šejk napitka za gubljenje težine). Ukupan dnevni kalorijski unos je pomoću zamenskog obroka redukovan za
500-1000 kcal u odnosu na potrebe. Program mršavljenja se sprovodio uzimanjem dva
zamenska obroka (pod nazivom Herbalife Formula 1), dok su učesnici za jedan obrok i
dve užine mogli da biraju hranu. Ova dva obroka koja su imala cilj da dovedu do sitosti
16
učesnika, zajedno imaju 440 kalorija, pa su shodno tome učesnici težili da svoje ostale
obroke dovedu u okvire poželjnih 1500-2000kcal dnevnog energetskog unosa.
Rezultati: Pilot program je obuhvatio 13 osoba, oba pola (6 muškaraca i 7 žena), uzrasta
od 26-65.godina (46.2±12.0 god.). Prosečne vrednosti body mass indeksa (BMI) 36.6±5.8
kg/m2, prosečna telesna masa 109.0±24.9 kg i procenta masnog tkiva F% 38.2±6.6 svrstavaju ispitanike u grupu gojaznih pacijenata. Najčešći pridruženi komorbiditet je bio
metabolički sindrom i hipertenzija i oni su bili terapijski regulisani tokom programa. Nakon sprovedenog tretmana statistički značajna razlika je postojala (Sig <0.05) za sledeće
parametre: telesna težina 106.5±24.3kg, BMI 35.6±5.5, fat mass tela (sa početnih 41.7±
11.1 do krajnjeg 39.8±10.8kg). Statistički se smanjio fat mass i procenat masti F% u obe
ruke. Sistolni i dijastolni pritisak su se statistički značajno snizili: sistolni (sa početnog
140.4± 20.2 do krajnjeg 127.2±11.1mmHg) i dijastolni (sa početnog 92.2± 17.6 do krajnjeg 79.5±8.5mmHg). Nije došlo do statistički značajne razlike u gubitku fat free mass
(FFM) što je jedna od osnovnih težnji prilikom redukcije telesne težine.
Zaključak: Sprovedeno istraživanje pokazuje da je režim ishrane sa zamenskim obrokom u kombinaciji sa vežbanjem, doveo do redukcije telesne mase i segmentnog remodeliranja tela, što je i bio osnovni cilj. Ovakav tretman je izazvao značajne promene u
morfološkom statusu, telesnoj kompoziciji, kao i stanju uhranjenosti ispitivanih osoba.
Zamena za obrok je doprinela da ispitanici uz osećaj sitosti i unos esencijalnih makro i
mikronutrijenata, redukuju kalorijsku vrednost energetskog unosa i time smanje stepen
gojaznosti i zdravstvene rizike koje ona nosi sa sobom.
Ključne reči: zamena za obrok, gojaznost, telesna masa, fizička aktivnost
ROLE OF MEAL REPLACEMENT IN THE TREATMENT OF OBESITY
Marija Anđelković¹, Nenad Dikić¹, Nevenka Miković¹, Milica Vesić Vukašinović¹, Sanja Kanepa², Alesandro
Kanepa², Tamara Antić¹
¹Sports Medicine Association of Serbia (Outpatient Clinic Vita Maxima), Belgrade, Serbia
²Association for healthy lifestyle and prevention, Belgrade, Serbia
Introduction: Meal replacements refers to drinks, shakes, candy bars or similar dietary
supplements that are designed to provide the necessary nutrients in situations where it is
impossible to enter it through regular diet or meals. Meal replacement found its application as part of the restriction diet in treatment of obesity. The highest percentage of obese
people are treated with classical methods of therapy: the weight restriction and increasing physical activity. The expected effects of this therapy are: reduction in body weight,
body composition improvement, normalization of body fat profiles, improving aerobic capacity, lowering blood lipid fractions, as well as reduction of arterial blood pressure. There
are different forms of shakes that serve as a meal replacement to ensure optimal weight
of people around the world, but most present formulas on the market are dominant with
proteins, along with other essential micro and macronutrients. Daily consumption of a
meal replacement significantly reduces the intake of calories through regular meals and
thus achieving the effect of restriction of energy intake as a prerequisite for weight loss.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
17
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
The primary objective of this prospective pilot study was to investigate the effects of
hygienic and dietary regime with meal replacement and programmed moderate intensity exercise on the reduction of body weight and body fat. Secondary objectives were
to determine the incidence of associated metabolic syndrome, psychological disorders
and unhealthy hygiene and dietary habits in a population of obese.
Methodology: This pilot intervention study lasted for three months in 2012. and continued thereafter. Initial inclusion criteria has been done on the basis of BMI that had to
be ≥ 30th and participants included both sexes. The following measurements and tests
was conducted during the study to determine the parameters that were evaluated at
the beginning and at the end of the program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anthropometric measurements (weight and height)
Determination of body fat distribution (waist circumference)
Body composition determined using TANITA scale (BMI, BMR, Fat% FAT MASS, FFM, TBW)
Measurement of blood pressure
Functional tests (ergospyrometry: measurement of VO2 max, HR max)
Motor test: measurement of muscle strength and flexibility
Blood tests with biochemical analyses (complete blood count, glucose, complete
lipid profile -cholesterol, triglycerides, HDL, LDL; renal parameters- urea, creatinine,
uric acid; liver function - AST, ALT; mediator of inflammation-CRP, fibrinogen)
Eating patterns and dietary habits determined by three-day diet record
Assessment the level of mood and depression using the BDI-II (Beck Depression Inventory)
Assessment the quality of sleep by PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)
Assessment of the level of physical activity using IPAQ (International Physical Activity Questionnaire)
During the program, three basic components were complied to treat obesity: respect of
special diet regime using liquid meal replacement (in the form of shakes for weight loss),
nutrition education and programmed moderate physical activity three times a week for
45 minutes. Total daily caloric intake was reduced for 500-1000 kcal by meal replacement and diets ranged from 1500-2000 kcal/day. Weight loss program is implemented
by taking two meal replacements (called Herbalife Formula 1), while participants could
choose food for one meal and two snacks. The two meal replacements that had intended to bring participants to the satiety had in total 440 calories. Therefore participants
tended to put remaining daily energy intake in range of desirable 1500-2000kcal.
Results: The pilot program included 13 individuals of both sexes (6 male and 7 female),
aged 26-65.years (46.2 ± 12.0 yr.). Average values of body mass index (BMI) 36.6 ± 5.8 kg/
m2, mean body weight of 109.0 ± 24.9 kg and body fat percentage F% 38.2 ± 6.6 show
that respondents fall into the category of obese people. The most common comorbidity
was metabolic syndrome and hypertension and they were regulated during the program. At the end of treatment with meal replacement and physical exercise statistically significant difference was observed (Sig <0.05) for the following parameters: body
weight 106.5 ± 24.3kg, BMI 35.6 ± 5.5, body fat mass (from an initial 41.7 ± 11.1 to the
18
final 39.8 ± 10.8kg). The percentage of fat mass and F% was significantly reduced in both
arms. Systolic and diastolic blood pressure were significantly lowered: systolic (from the
initial 140.4 ± to the final 20.2 127.2 ± 11.1mmHg) and diastolic (the initial 92.2 ± 17.6
to 79.5 ± 8.5mmHg final). There was no statistically significant difference in the loss of
segmental and total fat free mass (FFM) which is desirable.
Conclusion: Our research shows that meal replacement diet regime with programmed
physical exercise led to reduction in body weight, which was the main goal.Treatment with
meal replacement and physical activity caused a significant change in the morphological
status, body composition, and nutritional status in obesy people. Meal replacement contributed to satiety with intake of essential macro and micronutrient, reduced caloric value
of energy intake and thus reduce the level of obesity and the health risks it brings.
Key words: obesity, body weight, physical activity
8. PRIMENA SUPLEMENATA U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI
Jelena Gligorijević1, Dragan Micić2, Snežana Polovina2, Veroslava Stanković3, Tatjana Mraović4
1
Ambulanta za dijetetiku, Klinički centar Srbije
2
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije
3
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
4
Vojnomedicinska akademija, Beograd
Hirurško lečenje gojaznosti metodama barijatrijske hirurgije podrazumeva različite intervencije na organima za varenje, sa ciljem da se umanji količina hrane koju bolesnik može
da unosi i/ili da se smanji resorpcija hranljivih materija.
Među različitim tehnikama barijatrijske hirurgije, u svetu a i u Kliničkom centru Srbije,
sada se najviše primenjuje procedura R en Y gastric bypass. Ovom procedurom vrši se
resekcija većeg dela želudca i formira se mali pouch koji može da primi samo male količine hrane. Istovremeno pouch se povezuje sa jejunumom, pa se iz varenja i resorpcije
isključuju veći deo želudca, duodenum i deo jejunuma. Smanjeni unos i smanjna resorpcija hranljivih materija dovode do značajnog gubitka telesne mase, posebno tokom
prve godine posle operacije. Međutim, istovremeno je značajno povećan rizik za pojavu
deficita vitamina, minerala pa i proteina.
U KCS je u periodu jun 2011 - decembar 2012, operisano 123 bolesnika. Kod 22 bolesnika
koji su operisani pre 12-18 meseci, gubitak telesne mase je iznosio 37.4±10.8 kg (14.1-60
kg). Коd 11 bolesnika koji su operisani pre više od 18 meseci gubitak telesne mase je iznosio 38.3±15.3 kg (20.8-62.7 kg).
Zbog velikog rizika za pojavu deficita, posle većine barijatrijskih procedura primenjuju se
različiti suplementi, pri čemu izbor suplemenata i doze koje se primenjuju zavise od vrste
operacije i individualnih potreba.
U Kliničkom centru Srbije posle operacije gastrični bajpas, već drugog operativnog dana
otpočinje se sa primenom tečnih preparata za enteralnu ishranu (10 gr proteina u 100 ml)
uz postupno povećanje količine do 200 ml/dnevno. Tokom prve 4 nedelje primenjujemo i
suplemente na bazi proteina surutke u količini do 20 gr dnevno.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
19
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Prvih 2 meseca posle operacije primenjujemo vitaminske i mineralne suplemente isključivo u obliku tableta za žvakanje ili u tečnom obliku, a posle 2 meseca i u obliku
tableta manjih od 11mm. Doziranje je isključivo individualno i vrši se prilikom redovnih
kontrolnih pregleda kada se rade i detaljna biohemijska i druga potrebna ispitivanja.
Najčešće primenjujemo preparate multivitamina sa mineralima koje sadrže 100% RDA
za barem 2/3 vitamina i minerala, pri čemu preporučujemo doživotnu primenu 1-2 tablete dnevno. Takođe, propisujemo vitamin B12, kad god je to moguće preparate za
oralnu upotrebu, ali zbog visoke cene česta je i intramuskularna primena OHB12 u dozi
od 2.5 mg na svakih 3-6 meseci.
Tokom prve godine često primenjujemo i preparat kalcijuma sa vitaminom D (500-1000
mg kalcijumcitrata sa vitaminom D3 400-800 IU), kao i preparate gvožđa i to u obliku fero
sulfata, fumarata ili glukonata.
Ključne reči: gojaznost, barijatrijska hirurgija, suplementi
USE OF SUPLEMENTS IN BARIATRIC SURGERY
Jelena Gligorijević1, Dragan Micić2, Snežana Polovina2, Veroslava Stanković3, Tatjana Mraović4
1
Ambulance for dietetics, Clinical Center of Serbia
2
Clinic for Endocrinology, Diabetes and Diseases of Metabolism
3
Higher Education School of Professional Health Studies in Belgrade
4
Military Medical Academy, Belgrade
Bariatric surgery is surgical treatment of obesity which includes a variety of procedures
performed on digestive organs. The aim of bariatric surgery is to reduce food intake
and/or to limit absorption of macronutrients.
Currently various bariatric procedures are available, but Roux-en-Y gastric bypass is the
most commonly performed procedure, both worldwide and in Clinical Center of Serbia.
In this procedure the stomach is transected and a very small proximal pouch is created. The pouch is anastomosed to a proximal jejunal segment, bypassing the remaining
stomach, duodenum, and a small portion of jejunum. As a result, the RYGB limits food
intake, reduces absorption of nutrients and induces important weight loss especially
during the first year after procedure. But at the same time deficits of vitamins, minerals
and proteins may develop.
In Clinical Center of Serbia, 123 patients underwent surgery, from June 2011 to December 2012. For 22 patients operated before 12-18 months, loss of body weight was
37.4±10.8 kg (14.1-60 kg). For 11 patients operated before more than 18 months, loss of
body weight was 38.3±15.3 kg (20.8-62.7 kg).
Since deficits of vitamins, minerals and proteins may develop after most of bariatric surgery procedures, the use of supplements is commonly recommended. The type and dose
of prescribed supplements depends of type of procedure and individual needs of patient.
In Clinical Center of Serbia after gastric bypass, on second day we start to give liquid
oral nutrition supplements for enteral nutrition (10 g of proteins in 100 ml) up to 200 ml
20
a day. During firs 4 weeks postoperative, we also prescribe whey protein supplements,
20 g daily.
First 2 months postoperatively, it is recommended to use chewable or liquid supplements and after tow months, pills up to 11 mm can be used.
Most often we prescribe supplement of multivitamin with minerals containing 100 RDA
for at least 2/3 of nutrients. Dally use of 1-2 pills lifelong is recommended. We also prescribe vitamin B12 in oral tablets if it’s possible, but because of high cost of oral therapy
we often give intramuscular OHB12 in dose of 2.5 mg at every 3-6 months.
First year after surgery, we often prescribe supplements of calcium with vitamin D (5001000 mg calcium citrate with vitamin D3 400-800 IU) and supplements of iron in the
form of ferrous sulfate, fumarate or gluconate.
Keywords: supplements, bariatric surgery, obesity
9. UTICAJ KONZUMACIJE SOKA OD NARA NA FUNKCIJU TROMBOCITA I DRUGE
FAKTORE RIZIKA ZA NASTANAK KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA
Aleksandra Konić Ristić1, Tatjana Srdić-Rajić2, Nevena Kardum1, Ivan Stanković3, Marija Glibetić1
Centar izuzetnih vrednosti istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u
Beogradu, Srbija
2
Odeljenje ekspermentalne onkologije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
3
Institut za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
1
Uvod: Sok od nara (Punica granatum) predstavlja odličan izvor više različitih biološki
aktivnih ne-nutritivnih sastojaka, pre svega polifenola iz grupe elagitanina i antocijana,
i ima izuzeno visoku antioksidativnu aktivnost. Brojne in vitro i studije na animalnim
modelima pokazale su da sok od nara i prisutne bioaktivne komponente imaju izraženo
antiaterogeno, antioksidativno, antihipertenzivno i antiinflamatorno delovanje. U malom broju humanih studija sok od nara doveo je do smanjenja lipidne peroksidacije kod
ispitanika sa dijabetesom, smanjenja debljine intime i medije krvnih sudova, smanjenja
sistolnog krvnog pritiska i aktivnosti angiotenzin-konvertujućeg enzima kod pacijenata
sa kardiovaskularnim bolestima. Uticaj konzumacije soka od aronije na funkciju trombocita kod ispitanika sa rizikom za nastanak kardiovaskularnih bolesti nije ranije ispitivan.
Osnovni cilj studije je ispitivanje uticaja konzumacije soka od nara na funkciju trombocita i tradicionalne faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod ispitanika sa
metaboličkim sindromom.
Metodologija: Studija je dizajnirana kao duplo-slepa, randomizirana, kontrolisana dijetarna
interventna studija paralelnog dizajna, kod 40 ispitanika sa metaboličkim sindromom. Ispitanici u interventnoj grupi (n=20) u periodu od šest nedelja konzumirali su 300 ml komercijalnog soka od nara dnevno. Parametri aktivacije trombocita, ekspresija aktivacionih markera (P-selektina i GPIIb-IIIa) i agregacija trombocita sa leukocitima, određivani su metodom
protočne citometrije, u bazalnom statusu i nakon ex vivo delovanja agonista, pre početka
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
21
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
intervencije i nakon šest nedelja. Istovremeno, praćen je i uticaj konzumacije na osnovne
antropometrijske parametre, vrednosti krvnog pritiska, nivo glukoze i lipida u serumu.
Rezultati: Dugotrajna konzumacija soka od nara dovela je do statistički značajnog smanjenja ekspresije oba aktivaciona markera trombocita u svim eksperimentalnim uslovima, kao i do smanjenja agregacije trombocita i monocita pri ex vivo delovanju ADP.
Kod ispitanika sa metaboličkim sindromom konzumacija soka od nara nije dovela do
značajne promene agregacije trombocita sa neutrofilima, nivoa glukoze, serumskih lipida, telesne mase i vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska. Do značajnog smanjenja sistolnog pritiska došlo je u podgrupi ispitanika sa povišenim krvnim pritiskom.
Zaključak: Dobijeni rezultati pokazuju da povoljno delovanje soka od nara na kardiovaskularno zdravlje uključuje i direktno delovanje na funkciju trombocita, pružajući naučnu zasnovanost promocije ove namirnice kao sastavnog dela optimalne dijete.
Ključne reči: nar, Punica granatum, trombociti, aktivacija, aregacija, metabolički sindrom, kardiovaskularne bolesti
EFFECTS OF POMEGRANATE JUICE CONSUMPTION ON PLATELET FUNCTION
AND TRADITIONAL RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Aleksandra Konić Ristić1, Tatjana Srdić-Rajić2, Nevena Kardum1, Ivan Stanković3, Marija Glibetić1
1
Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade, Serbia
2
Department of Experimental Oncology, Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade, Serbia 3Institut of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
Introduction: The pomegranate (Punica granatum) juice is an excellent source of biologically active non-nutrients, especially ellagitannins and anthocyanins. In in vitro
and animal studies pomegranate juice has been shown to exert antiatherogenic, antioxidant, antihypertensive, and anti-inflammatory effects. In limited number of human
studies pomegranate juice consumption induced decrease of lipid peroxidation in patients with type 2 diabetes and the reduction of intima-media thickness, systolic blood
pressure and serum angiotensin converting enzyme activity in patients with cardiovascular diseases (CVD). The potential effect of pomegranate juice to modulate disturbed
platelet function in subjects at high CVD risk was not studied previously.
The main objective of the study is to investigate the effects of long-term pomegranate
juice consumption on platelet function and traditional risk factors for CVD in patients
with metabolic syndrome.
Methodology: The study was designed as a double-blind, randomized, controlled, parallel design dietary intervention study, in 40 subjects with metabolic syndrome (ATPIII
criteria). Subjects in the intervention group (n = 20) consumed 300 ml of commercial
pomegranate juice daily, during the period of six weeks. The parameters of platelet
activation, the expression of activation markers (P-selectin and GPIIb-IIIa) and platelet
aggregation with leukocytes, were determined at the baseline and at the end of the
intervention period by flow cytometry, in the basal state and after ex vivo action of ago-
22
nist. At the same time, the effect of consumption on anthropometric parameters, blood
pressure, levels of blood glucose and plasma lipids was investigated.
Results: Long-term consumption of pomegranate juice resulted in a significant decrease in the expression of both markers of platelet activation in all experimental conditions, as well as a decrease in platelet-monocyte aggregation after ex vivo action of adenosine-diphosphate as an agonist of platelet function. Platelet-neutrophil aggregation
was not influenced. Pomegranate juice consumption did not induce significant changes
in blood glucose, serum lipids and body weight in subjects with metabolic syndrome.
Systolic and diastolic blood pressures were significantly reduced in a subgroup of subjects with high-normal blood pressure or hypertension.
Conclusion: Obtained results indicate that the beneficial effects of pomegranate juice
on cardiovascular health include also the direct effects of bioactive compounds on disturbed platelet function. These findings provide additional scientific evidence that rationalize pomegranate juice consumption as part of an optimal, heart-healthy diet.
Keywords: pomegranate juice, Punica granatum, platelets, activation, aggregation,
metabolic syndrome, cardiovascular diseases
10. POLIFENOLI KAO ANTITROMBOCITNI AGENSI U PREVENCJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – IN VITRO I EX VIVO ISPITIVANJA
Aleksandra Konić Ristić1, Tatjana Srdić-Rajić2, Nevena Kardum1, Ivan Stanković3, Marija Glibetić1
1
Centar izuzetnih vrednosti istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u
Beogradu, Srbija;
2
Odeljenje ekspermentalne onkologije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija;
3
Institut za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Uvod: Kardiovaskularne bolesti (KVB) predstavljaju najznačajniji uzrok umiranja i obolevanja u svetu. Rezultati brojnih epidemioloških studija ukazuju na povezanost dijetarnog unosa namirnica bogatih polifenolima i smanjenja rizika za nastanak KVB. Dijetarne
interventne studije pokazale su da povoljno delovanje polifenola na kardiovaskularno
zdravlje delom zasniva i na povoljnim efektima na funkciju trombocita, kao biomarkera
KVB. Skining antitrombocitnog delovanja ekstrakata biljaka bogatih polifenolima, uzimajući u obzir intenzivni metabolizam ovih bioaktivnih jedinjenja, predstavlja osnovu
za dalje ispitivanje značaja dijete bogate polifenolima za kardiovaskularno zdravlje,
usmereno na uticaj na funkciju trombocita. Osnovni cilj studije je ispitivanje antitrombocitnog delovanja ekstrakata biljaka koje predstavljaju dobar dijetarni izvor polifenola:
koprive, mirođije, šarplaninskog čaja, kelja, nara, japanske jabuke i aronije, u in vitro i ex
vivo eksperimentalnim uslovima.
Metodologija: Antitrombocitno delovanje metanolnih ekstrakata ispitivanih biljaka
određivano je metodom protočne citometrije, kod zdravih i ispitanika sa metaboličkim
sindromom. Parametri aktivacije trombocita, ekspresija aktivacionih markera (P-selektina
i GPIIb-IIIa) i agregacija trombocita sa leukocitima, određivani su nakon ex vivo delovanja
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
23
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
arahidonske kiseline. Delovanje ekstrakata poređeno je sa antitrombocitnim delovanjem
metabolita prisutih polifenola. Antitrombocitno delovanje biljaka koje su pokazale najizraženiji efekat u in vitro uslovima ispitivano je i nakon jednokratne konzumacije odgovarajućih namirnica biljnog porekla, u bazalnim uslovima i nakon ex vivo delovanja arahidonske kiseline i adenozin-difosfata kao agonista funkcije trombocita.
Rezultati: U okviru in vitro ispitivanja najizraženije delovanje na funkciju trombocita
pokazali su ekstrakti koprive, mirođije i šarplaninskog čaja. Izotiocijanati prisutni u kelju
doprinose antitrombocitnom delovanju ove namirnice. Nakon jednokratne konzumacije čajeva od ispitivanih biljaka, kao dijetarnih izvora flavonoida, najizraženije delovanje pokazao je čaj od mirođije. Povoljno delovanje na funkciju trombocita u okviru
jednokratne dijetarne intervencije pokazali su i sokovi od aronije i nara, kao dijetarni
izvori antocijana i elagitanina.
Zaključak: Antitrombocitno delovanja pojedinih namirnica ukazuje na njihovu značajnu ulogu kao sastavnog dela optimalne dijete u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja i
prevenciji nepovoljnog uticaja faktora sredine na trombocite, uključujući i uticaj neodgovarajuće dijete i nepravilnog režima ishrane.
Ključne reči: trombociti, kardiovaskularne bolesti, kopriva, mirođija, kelj, japanska jabuka, nar, šarplaninski čaj, aronija
POLYPHENOLS AS ANTIPLATELET AGENTS IN THE PREVENTION OF
CARDIOVASCULAR DISEASES – IN VITRO AND IN VIVO STUDIES
Aleksandra Konić Ristić1, Tatjana Srdić-Rajić2, Nevena Kardum1, Ivan Stanković3, Marija Glibetić1
Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade, Serbia
2
Department of Experimental Oncology, Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade, Serbia
3
Institute of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
1
Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are the major cause of mortality and morbidity in the world. The results of numerous epidemiological studies have shown an
association between dietary intake of polyphenol-rich foods and reduced CVD risk. Dietary intervention studies have shown that the beneficial effects of polyphenols on cardiovascular health are partially mediated by their effects on platelet function. Screening
of antiplatelet effects of polyphenol-rich plant extracts, taking into account the extensive metabolism of polyphenols, is fundamental for further comprehensive research of
the beneficial effects of polyphenol-rich diet on cardiovascular health. The objective of
the study is to investigate the antiplatelet effects of polypenol-rich plants, nettle, dill,
mursal tea, kale, pomegranate, persimmon and chokeberry, in in vitro and ex vivo experimental settings.
Methodology: Antiplatelet effects of methanol extracts of investigated plants were
analysed by the whole blood flow cytometry, in healthy subjects and in subjects with
metabolic syndrome. The parameters of platelet activation, the expression of activation
markers (P-selectin and GPIIb-IIIa) and platelet aggregation with leukocytes, were de-
24
termined in vitro in response to arachidonic acid. The effects of extracts were compared
to the antiplatelet activity of polyphenol metabolites. Antiplatelet action of plants that
showed the most pronounced effect in vitro was further investigated ex vivo, after single
consumption of corresponding plant food (herbal infusion or juice) in basal conditions
and after ex vivo actions of arachidonic acid and adenosin-diphosphate as agonists of
platelet function.
Results: Extracts of nettle, dill and mursal tea have shown the most pronounced effects
on platelet function in in vitro studies. Isothiocyanates present in kale are found to contribute to the antiplatelet action of kale extract. After a single consumption of nettle,
dill and mursal tea water infusions, as dietary sources of flavonoids, dill have shown the
most pronounced effect on various markers of platelet function. Beneficial effects on
platelet function in acute dietary interventions have also been shown for chokeberry
and pomegranate juice, as one of the most important dietary sources of anthocyanins
and ellagitannins.
Conclusion: Antiplatelet activity of polyphenol-rich dietary plants indicates their important role as an integral part of optimal diet. Polyphenol-rich diet is a promising strategy for cardiovascular health promotion and the prevention of adverse effects of environmental factors on platelets, including the effects of unhealthy diet.
Keywords: platelets, cardiovascular disease, nettle, dill, kale, persimmon, pomegranate,
mursal tea, chokeberry
11. UTICAJ KONZUMIRANJA MALINE NA FAKTORE KOAGULACIJE KOD ZDRAVIH DOBROVOLJACA
Ivana Filipović Lješković1, Vesna Kuntić2
1
Hematološka laboratorija, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
Uvod: Zbog svog sastava (flavonoidi, tanini, elaginska kiselina, salicilati, vitamn C), malina (Rubus idaeus) prvenstveno pokazuje antioksidativna svojstva, a naročito se preporučuje kod kardiovaskularnih bolesti jer, slično aspirinu, smanjuje agregaciju trombocita.
Ne postoje podaci o delovanju maline na koagulaciju krvi kod ljudi, što je bio cilj našeg
ispitivanja.
Metodologija: U našem istraživanju ispitano je 13 zdravih dobrovoljaca oba pola, od 2550 godina. Dobrovoljcima je uzeta krv ujutru i izmereni su parametri dati u Tabeli. Svako je
konzumirao porciju svežih malina (oko 200 g) i svi testovi su ponovo urađeni posle 5 sati.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
25
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
REZULTATI - Rezultati pre i posle konzumacije maline dati su u Tabeli:
Parametar
Pre konzumacije
Posle konzumacije
Screening testovi
Standardna
plazma
aPTT (s)
27.6
27.48±3.82
27.56±4.45
PT (s)
10.9
10.78±0.78
11.15±0.84
TT (s)
15.8
17.44±1.27
17.6±1.36
Fibrinogen (g/L)
2.98
2.89±0.48
2.93±0.49
117.3
119.2±28.47
97.04±23.75
IIa 113.5
99.88±10.18
112.3±24.72
Va 147.2
111.5±14.01
111.4±12.34
Specifični testovi
Von Willebrand faktor
Antigen (%)
Faktori koagulacije (%):
VIIa 109.1
102.9±22.67
114.0±33.08
Xa 117.7
111.0±12.42
115.5±12.82
Kontrola
D-dimer (ng/mL)
134.6
134.8±55.13
143.9±51.01
Vreme krvarenja (s)
-
127.4.±48.6
128.5±43.2
Fibrinogen (h)
>2
>2
>2
Statistička obrada je pokazala da se značajno menjaju tri parametra: PT, nivo faktora X
i nivo von Willebrand-ovog faktora. Imajući u vidu cirkadijalni ritam, uočene promene
PT i faktora X ne mogu se jednoznačno pripisati uticaju maline. Efekat koji se može povezati sa konzumiranjem maline je pad nivoa von Willebrand-ovog faktora (ovaj faktor
nije podložan cirkadijalnom dnevnom ritmu), koji prvenstveno učestvuje u agregaciji i
adheziji trombocita, ali, pošto je vezan sa faktorom VIII, ima udela i u koagulaciji krvne
plazme. Smanjenje je evidentno, ali ne utiče na vreme krvarenja, koje je kod svih ispitanika nepromenjeno.
Zaključak: Nedvosmisleno je pokazano da se antikoagulantno delovanje svežeg ploda
maline može pripisati njenom delovanju na von Willebrand-ov faktor.
Ključne reči: plod maline, antikoagulantno delovanje, von Willebrandov faktor
26
EFFECTS OF RASPBERRY CONSUMPTION ON PLASMA COAGULATION IN
HEALTHY VOLUNTEERS
Ivana Filipović Lješković1, Vesna Kuntić2
1
Institute of Oncology and Radiology of Serbia, Haematological laboratory, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade - Faculty of Pharmacy, Belgrade, Serbia
Introduction: Raspberry (Rubus idaeus) is the source of phytochemicals (flavonoids,
taninns, ellagic acid, salycil), vitamin C, which play an important role in preventing and
managing cardiovascular disease. The effects of raspberry fruit intake on coagulation
pathway in humans are not described yet, what was the aim of this article.
Methodology: The present study included 13 volunteers of both genders (25 - 50 years
old). Blood samples of donors were subjected to basic haematology screening tests before and five hours after consummation of raspberry portion (200 g).
Results: The results before and after raspberry consumption is given in the Table:
Variable
Before
After consumption
Screening tests
Standard
plasma
aPTT (s)
27.6
27.48±3.82
27.56±4.45
PT (s)
10.9
10.78±0.78
11.15±0.84
TT (s)
15.8
17.44±1.27
17.6±1.36
Fibrinogen (g/L)
2.98
2.89±0.48
2.93±0.49
119.2±28.47
97.04±23.75
Specific tests
Von Willebrand factor An- 117.3
tigen (%)
Coagulation factors (%):
IIa
113.5
99.88±10.18
112.3±24.72
Va
147.2
111.5±14.01
111.4±12.34
VIIa
109.1
102.9±22.67
114.0±33.08
Xa
117.7
111.0±12.42
115.5±12.82
Control
D-dimer (ng/mL)
134.6
134.8±55.13
143.9±51.01
Bleeding time (s)
-
127.4.±48.6
128.5±43.2
Fibrinolysis (h)
>2
>2
>2
Our results show that consumption of a single dose of raspberry fruit affects only PT,
Factor X and von Willebrand Factor. Since the frequencies of vascular events in humans
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
27
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
exhibit marked diurnal variations, we cannot distinguish effects of raspberry on PT and
Factor X from normal circadian rhythm. But level of von Willebrand Factor is not caused
by circadian variation, thus, the decrease of this factor is evident. Moreover, the decrease
of von Willebrand Factor does not prolong bleeding time over physiological level.
Conclusion: The anticoagulant properties of raspberry on human is unambiguously
proved and attributed to a decreased level of von Willebrand Factor.
Keywords: raspberry fruit, anticoagulant effect, von Willebrand Factor
28
IVANČIĆ MINI SIMPOZIJUM –
SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE
PROBIOTIKA
IVANCIC MINI-SYMPOSIUM –
CONTEMPORARY ASPECTS OF
PROBIOTICS
12. SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE PROBIOTIKA
Nenad Milivojević
Ivančić i sinovi, Beograd
Probiotici, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije (2001.) su živi mikroorganizmi koji,
kada se daju u dovoljnim količinama mogu da imaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina.
Ilja Mečnikov (1845-1916) nagradjen je 1908. Nobelovom nagradom za medicinu, za otkriće fagocitoze, a prvi je tih godina pomenuo mogucnost lečenja nadoknadom crevne
flore. Henri Tissier 1906. pominje “kod dece sa prolivom je smanjen broj bifidnih bakterija“. Lilly DM, Stillwell RH 1965. prvi koriste termin probiotik, Parker RB 1979.piše o
balansu mikroorganizama u crevu, Fuller R 1994 o poboljšanju mikroflore, a Salminen S
1998 opisuje “hranu sa korisnim mikoorganizmima”.
Metaboličke funkcije crevne flore su fermentacija nesvarljivih supstanci (jednostavni
ugljeni hidrati, apsorptivninutriensi, masne kiseline kratkih lanaca), i podsticanje apsorpcije (minerala, Vitamina K, B12, folne kiseline), regulacija metabolzma žučnih soli,
kao i učešće u regulaciji deponovanja masti.
U fiziološkom stanju postoji homeostaza: crevna barijera je očuvana, odgovarajuća je
imuna stimulacija, metabolička funkcija je takodje odgovarajuća, kao i obnavljanje i sazrevanje epitela.
U disbiozi je povećana intestinalna permeabilnost, oštećena je imuna tolerancija, postoji metaboličkadisfunkcija, a podstiče se i karcinogeneza.
Glavni mikroorganizmi korisni u lečenju GIT bolesti su: Lactobacillus (Acidophilus, Delbrueckiissbulgaricus, Casei, Farciminis, Rhamnosus GG, Johnsonii, paracasei, Plantarum,
Reuteri, Salivarius), Bifidobacterium(Animalis ss.animalis,lactis, Bifidum, Breve, Bulgaris,
Infantis, Longum), Bacillus coagulans, Sacharomycesboulardii, E.coliNissle 1917, Strept.
saliv.ssthermopilus, Enterococcus, Faecium et faecali.
Moguća terapijska upotreba probiotika: sigurni efekti (akutni virusni gastroenteritis, antibiotski proliv, iritabilni kolon, paučitis, putnička dijareja), mogući efekti (hronična opstipacija, cističnafibroza, Helicobacterpylori, ulcerozni kolitis), a u pojedinačnim izveštajima - akutni pankreatitis, kolageni kolitis, kolorektalnikarcinom, Kronova bolest, dijareja
u totalnoj parenteralnojnutriciji, intolerancija na laktozu, NESH.
Literatura:
1. Probiotics: 100 years (1907-2007) afterElieMetchnikoff’sObservation Kingsley C.
Anukam, CommunicatingCurrentResearchandEducationalTopicsandTrends in
AppliedMicrobiology, A. Méndez-Vilas (Ed.)
2. Developmentofthe Human GastrointestinalMicrobiotaandInsightsfrom High-ThroughputSequencing, Dominguez-Bello M., Martin J.Blaser at alGastroenterol 2011;
140:1713-19
3. Variabilnost sastava crevne flore, Festi D Dig Dis 2011; 29:518-24
4. Uloga probiotske terapije u IBD-u, Kim Isaacs et al. InflammBowel Dis 2008; 14:1597-1605
5. Meta-analysis of probiotics for the prevention of Antibiotic Associated Diarrhea
and the treatment of C. difficile Disease, Lynne V McFarland, 2006
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
31
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
THE CONTEMPORARY ASPECTS OF PROBIOTIC APLICATION
Nenad Milivojević
Ivančić i sinovi, Belgrade
Probiotics, as defined by the World health organisation (2001.) are living microorganizms that, when consumed in sufficient amounts, can have a positive effect on the
wellbeing of the host.
Iliya Mechnikov (1845-1916), winner of the 1908. Nobel prize for his achievement in discovering fagocitosis, then first mentioned the possibility of treatment by supplementing the intestinal flora. In 1906 Henry Tissier first mentions that ‘’children with diarrhea
have a reduced bifidusbacteria count’’ Lilly DM, Stillwell RH 1965. are the first ones to use
the term probiotic, and in 1979. Parker RB spoke of gut microorganism balance, Fuller R
wrote of microflora improvements in 1994 and Salminen S describes ‘’food with useful
microorganisms’’ in 1998.
Metabolic functions of gut microflora include the fermentation of un-digestible substances (simple carbohydrates , absorbable nutrients, short chain fatty acids) and the
instigation of absorption (of minerals, vitamin K, B12, folic acid), regulation if the bile salt
metabolisms, as well as partaking in the regulation of fat disposal.
Within the physiological condition there is homeostasis: the intestinal barrier is sustained, stimulation is sufficiently immune, the metabolic functions is also appropriate,
as is the renewal and maturing of the epithelium.
During dysbiosis there is an increase in intestinal permeability, immune tolerance is
compromised, metabolic dysfunction occurs and there is an increase in carcinogenesis.
The microorganisms principally used in treating GI tract diseases are: Lactobacilus(Acidophilus, Delbrueckiissbulgaricus, Casei, Farciminis, Rhamnosus GG, Johnsonii, paracasei,
Plantarum, Reuteri,Salivarius), Bifidobacterium (Animalis ss.animalis,lactis, Bifidum, Breve,
Bulgaris, Infantis, Longum), Bacillus coagulans, Sacharomycesboulardii, E.coliNissle 1917,
Strept.saliv.ssthermopilus, Enterococcus, Faecium et faecali.
The possible therapeutic uses of probiotics are for: effects that are a certainty (acute
viral gastroenteritis, antibiotic diaherrhea, irritable colon, j pouch inflammation, travelers diarrhea) possible effects (chronic obstipation, cistic fibrosis, Helicobacter pylori,
ulcerous colitis) and in certain reports – acute pancreatitis, collagenous colitis, colorectal cancer, Crohn’s disease, total parenteral nutrition diarrhea, lactose intolerance, NESH.
Literature:
1. Probiotics: 100 years (1907-2007) after Elie Metchnikoff’s Observation Kingsley C.
Anukam, Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in
Applied Microbiology, A. Méndez-Vilas (Ed.)
2. Development of the Human Gastrointestinal Microbiota and Insights from
High-Throughput Sequencing, Dominguez-Bello M., Martin J.Blaser at al Gastroenterol 2011; 140:1713-19
3. Variabilnost sastava crevne flore, Festi D Dig Dis 2011; 29:518-24
32
4. Uloga probiotske terapije u IBD-u, Kim Isaacs et al. Inflamm Bowel Dis 2008;
14:1597-1605
5. Meta-analysis of probiotics for the prevention of Antibiotic Associated Diarrhea
and the treatment of C.difficile Disease, Lynne V Mc Farland, 2006
13. BEZBEDNOST, EFIKASNOST I KVALITET DODATAKA ISHRANI KOJI SADRŽE
MLEČNO-KISELINSKE BAKTERIJE
Bojan Pavlović
Ivančić i sinovi, Beograd
Smatra se da su mlečno-kiselinske bakterije i bifidobakterije koje se koriste u industriji
hrane i dodataka ishrani, bezbedne za ljudsku upotrebu (Adams et al. 1995.).Međunarodna federacija za mlečne proizvode (IDF), i Evropska asocijacija za kulture koje se dodaju hrani za životinje i ljudsku ishranu (EFFCA), sastavile su listu mikroorganizama koji
se dokumentovano bezbedno koriste u proizvodnji hrane. Svi komercijalno dostupni
bakterijski sojevi se moraju nalaziti na toj listi.
Nažalost, ovo nije dovoljno. Osim ovoga, potrebno je uložiti dodatni napor kako bi se procenio bezbednosni profil ovih sojeva i bazični mehanizmi dejstva probiotika na digestivni
sistem i crevnu mukozu. Ova složena ispitivanja obuhvataju nekoliko koraka, koji uključuju identifikaciju sojeva, ispitivanje da li sojevi nose gene za antibiotsku rezistenciju
(EFSA Journal 2005), testiranje postojanja mobilnih genetskih elemenata, in vivo toksikološka ispitivanja i klinička ispitivanja bezbednosti upotrebe sprovedena na ljudima.
Pored ovoga, za dobijanje stabilnog i bezbednog proizvoda potrebno je usavršiti pouzdane i reproduktivne tehnike liofilizacije i krioprezervacije.
1. Adams, M.R., Marteau, P., 1995. On thesafetyoflacticacidbacteria from food.Int. J.
Food. Microbiol. Oct. 27 (2-3): 263-4.
2. http://www.effca.com/anglais/pages/statique/11_list_of_microorg.htm
3. The EFSA Journal (2005) 223, 1-12. Opinionofthescientific panel on additivesandproductsorsubstancesused in animalfeed on theupdatingofthecriteriaused in theassessmentofbacteriaforresistance to antibioticsof human orveterinaryimportance. AdoptedMay 25, 2005.
4. Call, D.R., Bakko, M.K., Krug, M.J., andRoberts, M.C., 2003. Identifyingantimicrobialresistancegeneswith DNA microarrays. Ant. Ag. Chemother. 47: 3290-3295.
SAFETY OF USE, EFFICACY AND QUALITY OF FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING
LACTIC ACID BACTERIA
Bojan Pavlović
Ivančić i sinovi, Belgrade
Lactic acid bacteria and bifidobacteria that are used in human food industry have been
considered to be safe (Adams et al. 1995.). The International Dairy Federation (IDF), and
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
33
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
European Food and Feed Cultures Association (EFFCA), created a list of microorganisms
that are documented safe for use in food. All commercially available strains must be
listed on this inventory.
Unfortunately, this is not enough. Besides that, as a further step, it is necessary to evaluate
the safety and fundamental mechanism of action of probiotic strains and their effect on
gut mucosa. This evaluation includes various steps, including identification of the strain,
antibiotic resistance gene(EFSA Journal 2005) caring screening, testing for the presence of
mobile elements, in vivo toxicological studies and human safety clinical trials.
Besides that, lyophilisationand cryopreservation techniques plays a major role in obtaining of stabile and safe product, and a lot of effort must be implemented into developing of reliable and reproductive processes.
1. Adams, M.R., Marteau, P., 1995. On the safety of lactic acid bacteria from food. Int. J.
Food. Microbiol. Oct. 27 (2-3): 263-4.
2. http://www.effca.com/anglais/pages/statique/11_list_of_microorg.htm
3. The EFSA Journal (2005) 223, 1-12. Opinion of the scientific panel on additives and
products or substances used in animal feed on the updating of the criteria used
in the assessment of bacteria for resistance to antibiotics of human or veterinary
importance. Adopted May 25, 2005.
4. Call, D.R., Bakko, M.K., Krug, M.J., and Roberts, M.C., 2003. Identifying antimicrobial
resistance genes with DNA microarrays. Ant. Ag. Chemother. 47: 3290- 3295.
14. EFIKASNOST SUPLEMENTACIJE SINBIOTICIMA U PREVENCIJI UOBIČAJENIH DEČIJIH INFEKCIJA TOKOM ZIMSKOG PERIODA: RANDOMIZOVANA,
DVOSTRUKO SLEPA, PLACEBO KONTROLISANA PILOT STUDIJA
Mario Cazzola, Nhan Pham-Thi, Jean-Charles Kerihuel, Henri Durand and Serge Bohbot
Ivančić i sinovi, Beograd
Cilj: Svrha ovog rada bila je da se ispita efikasnost suplementacije sinbiotikom (Probiokid Immuno®, Ivančić i sinovi, Srbija) u smanjenju uobičajenih respiratornih i digestivnih
oboljenja dece tokom zimskog perioda.
Metode: Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana, multicentrična studija
je sprovedena na deci predškolskog i školskog uzrasta (3–7 godina starosti) tokom zimskih meseci. Učesnici u studiji bila su zdrava deca koja su u toku prethodne zime imala
barem tri epizode oboljevanja od neke infekcije uha, grla, nosa (ORL) ili neke respiratorne
ili gastrointestinalne infekcije. Deca su dnevno dobijala po dozu sinbiotskog preparata*
(Lactobacilus helveticus Rosell-52, Bifidobacterium infantis Rosell-33, Bifidobacterium bifidus
Rosell-71 i fruktooligosaharida) ili placebo u periodu od 3 meseca. Tokom ovog perioda
sve vidljive zdravstvene epizode praćene su od strane roditelja i evidentirane. Provera podataka je vršena mesečno od strane istraživača u studiji. Najvažniji ishod studije bilo je
procentualno praćenje broja dece lišene bilo koje epizode u toku studijskog praćenja.
34
Rezultati: U praćenju je učestvovalo 135 dece prosečne starosti: 4.1±1 godina. Podeljeni su u dve grupe: sinbiotik grupu (n=62) i placebo grupu (n=73). Najmanje jedna
epizoda bolesti bila je prijavljena kod 32 dece u sinbiotik grupi i kod 50 dece u placebo grupi (51.6% : 68.5%). To odgovara značajnom (25%) relativnom smanjenju rizika
za oboljevanje u sinbiotik grupi (95% CI 0.6-44.3%; p=0.045). Ova razlika se javlja zbog
smanjenja broja dece koja su bolovala od najmanjejednog ORL, respiratornog ili gastroenterološkog poremećaja (50% sa sinbiotikom: 67.1% sa placebom; p=0.044). Najmanje
jedan propušten dan u školi zabeležen je kod 25.8% dece koja su uzimala sinbiotik u
poređenju sa 42.5% dece koja su uzimala placebo (p=0.043). Neželjena dejstva vezana
za uzimanje preparata nisu detektovana ni u jednoj grupi.
Zaključak: Studija je dokazala da tromesečna suplementacija sa sinbiotskim preparatom* može smanjiti rizik pojave uobičajenih infektivnih bolesti dece i smanjiti broj izgubljenih dana u školi.
EFFICACYOF A SYNBIOTICSUPPLEMENTATION IN
THEPREVENTIONOFCOMMONWINTERDISEASES IN CHILDREN: A
RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT STUDY
Cazzola M, Pham-Thi N, Kerihuel JC, Durand H, Bohbot S.
BACKGROUND AND AIMS: Thepurposeofthisstudywas to investigatetheefficacyof a
synbiotic (Probiokid Immuno®, Ivančić i sinovi, Srbija) supplementation in reducingcommonwinterdiseases in children.
METHODS: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentrestudywasconducted in youngschool-age children (3-7 yearsold) during a winter period. Participantswereotherwisehealthychildrenwhosuffered from at leastthreeepisodesofear, nose andthroat (ENT),
respiratorytractorgastrointestinalillnessduringthepreviouswinter. Theyweresupplementeddailywitheither a synbioticpreparation (Lactobacillushelveticus R0052, Bifidobacteriuminfantis R0033, Bifidobacteriumbifidum R0071, andfructooligosaccharide) or a matchedplacebofor
3 months. Overthis period, allemergenthealthepisodesofanytypewererecordedbyparents in a
diary. Theywerecheckedbyinvestigators at regularmonthlyvisits. Themainstudyoutcomewasthepercentageofchildrenfreeofanyepisodeduringthestudycourse.
RESULTS: Werandomized 135 children (mean age: 4.1±1.0 years) to thesynbioticgroup (n =
62) orplacebo (n = 73) group. At least one illnessepisodewasreported in 32 children in thesynbioticgroupand 50 in theplacebogroup (51.6% versus 68.5%). Thiscorresponded to a
significant 25% relativeriskreduction (95% CI 0.6-44.3%; p = 0.045). Thisdifferencewas due
to a decrease in thenumberofchildrenwhosuffered from at least one ENT, respiratorytractorgastrointestinaldisorder (50.0% withsynbioticversus 67.1% withplacebo; p = 0.044). At least
one sicknessschooldaylosswasnoted in 25.8% ofchildrenwiththesynbiotic as comparedwith
42.5% withplacebo (p = 0.043). No treatmentrelated side effectsweredetected in eithergroup.
CONCLUSIONS: Thisstudysuggeststhat a 3-month supplementation with this synbiotic
preparation can decrease the risk of occurrence of common infectious diseases in children and limits the risk of school day loss.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
35
MINI SIMPOZIJUM – STATISTIKA
DIJETETSKIH SUPLEMENATA
MINI SYMPOSIUM – STATISTICS
DIETARY SUPPLEMENTS
15. TREND PRODAJE DIJETETSKIH SUPLEMENATA
Aleksandra Miletić, Geza Kurai
PANSPRT, Veternik, Srbija
UVOD: Ekspanzija ˝zdravog˝ načina života i svest ljudi da je rekreativno bavljenje sportom i uopšte fizičkom aktivnošću neophodno za očuvanje zdravlja i lepog izgleda, u
svetu je dovela do naglog razvoja posebne grupe proizvoda koji se nazivaju dijetetski
dodaci ishrani ili suplementi. Srbija prati te trendove, pa se poslednjih godina oseća
povećana potražnja za proizvodima iz ove kategorije. Mora se naglasiti da suplemente
koriste svi, od profesionalnih sportista, preko rekreativnih sportista, do dece, penzionera i običnih građana. Zanimljiva činjenica je da suplementi pronalaze put i do pripadnica
lepšeg pola, koje danas veoma vode računa o svom izgledu, čak neki proizvođači kreiraju posebne linije proizvoda namenjene lepšem polu.
Na tržištu Srbije se pozicionirala i firma Pansport, koja sa velikim uspehom postoji na
tržištu već 12 godina. Firma ima 23 radnje u Srbiji, a sad se probija i na tržište Bosne i
Hercegovine i Crne Gore, broji više od 70 stalno zaposlenih i oko 20 spoljnih saradnika.
Pansport se bavi uvozom i prodajom suplemenata, a uz to i jednim vidom društveno
odgovorne delatnosti, jer veliku pažnju posvećuje edukaciji klijenata, kroz svoja izdanja
(biltene, flajere,..), organizuje seminare i predavanja na kojima se daju odgovori na pitanja korisnika, a takođe i stipendira sportiste. Širok asortiman Pansporta obuhvata 10
brendova koje direktno uvozi i 10 brendova koji upotpunjuju ponudu, da bi se zadovoljile potrebe i prohtevi svakog kupca.
Godišnji promet Pansporta je 330 miliona dinara, sa ukupnim kapitalom od oko 100
miliona dinara. Preko 90% asortimana čine proizvodi iz uvoza, što samo pokazuje da u
Srbiji postoje zainteresovani kupci, ali nažalost naše tržište nema šta mnogo da im ponudi, jer nemamo konkurentnu proizvodnju.
Pansport radi i registraciju dijetetskih dodataka ishrani, tako da su kupci sugurni u kvalitet i pouzdanost kupljene robe. Takođe posluje po standardima “dobre higenske prakse”
tako da se redovno vrše neophodne analize zdravstvene ispravnosti splemenata, a sve u
cilju da bi se stečeno poverenje kupaca opravdalo.
MATERIJAL: Da bi se dobio uvid u kretanje prodaje suplemenata, korišćena je interna
baza podataka, koju vodi Pansport. Tokom godine se mogu videti mali skokovi, odnosno padovi prodaje i potražnje suplemenata, što prvenstveno zavisi od godišnjeg doba
(npr. leti se kupuje manje suplemenata) i od rasporeda takmičenja i ostalih rekreativnih
i sportskih aktivnosti. Ono što je zanimljiv podatak jeste da se svake godine povećava
broj korisnika suplemenata, jer mlađe generacije započinju bavljenje sportom, a starije
nastavljaju, tako da prodaja suplemenata predstavlja jedno stabilno tržište sa potencijalnim rastom iz godine u godinu, ne samo u Evropi nego i u Srbiji. Široku paletu proizvoda koje Pansport ima u ponudi možemo da svrstamo u sledeće grupe i prestavljamo
Vam ih u padajućem nizu, u zavisnosti od popularnosti:
1.Proteini
2.NO Reaktori
3.Sagorevači masti
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
39
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
4.Ugljeni hidrati
5.Aminokiseline
6.Kreatin/Energija
7.Vitaminski/Mineralni suplementi
8.Izotonični napici
9.Gejneri (preparati sa nižim sadržajem proteina od 50%)
10.Ostali dodaci ishrani
Nažalost, ova lista nije realni pokazatelj popularnosti pojedinih kategorija suplemenata,
jer ne sadrži proizvode koji se u Srbiji ne mogu registrovati kao dodaci ishrani. To su
uglavnom vitaminsko-mineralni proizvodi za bodibildere, disciplinaše i za ostale sprtove koji se baziraju na dizanju tegova. Sportisti ove proizvode ne mogu nabaviti u legalnoj prodaji, pa se snalaze na razne načine, najčešće kupovinom putem interneta, poznanstvima i drugim kanalima. Povoljnu situaciju za nelegalnu trgovinu suplementima
olakšava i povrat PDV-a na granici sa zemljama EU i povećani troskovi uvoznika/proizvođača sportskih dijetetskih suplemenata oko uvoza i puštanja robe u promet. Moramo da
istaknemo da prodaja robe putem interneta preko 3 najveća “švercera” sa severnog dela
Vojovodine blago premašuje promet samog Pansporta preko interenet prodaje.
DISKUSIJA: Od svih kategorija proizvoda, najpopularnija je sigurno kategorija proteinskih proizvoda. Najveći broj kupaca bira protein surutke (WHEY PROTEIN) kao svoj
suplement. Nakon toga ide kreatin, koji je kao pojadinačan proizvod najpopularniji.
Kreatin je najstariji i jedan od prvih korišćenih suplemenata. Ono što je zanimljivo jeste
da se u poslednje vreme dosta truda uložilo za razvoj kreatina koji je manje štetan za
bubrege, tako da danas na tržištu imamo brojne hemijski čistije, puferovane kreatine
ili kreatine u nekom kompleksu. Sagorevači masti su kategorija koja privlači sve veću
pažnju u doba kada je brza hrana preuzela vođstvo nad domaćom hranom i kada je
kalorijski unos mnogo veći od stvarnih potreba čoveka. Na grafiku se može videti udeo
ostalih kategorija u prodaji.
40
Prodaja Pansporta je u toku godine raspoređena na sledeći način:
PROLEĆE:
JESEN:
ZIMA:
LETO:
35%
30%
20%
15%
Godišnja prodaja po poreklu robe (SAD ili EU):
GODINA
Uvoz iz SAD
Uvoz iz EU
2010
45%
55%
2011
40%
60%
2012
30%
70%
Ono što poslednje dve godine remeti poslovanje ne samo Pansporta, već i drugih uvoznika suplemenata je crno tržište koje odvlači dobar deo kupaca i beleži procvat.
ZAKLJUČAK:
- Tržište suplemenata je veoma perspektivno, uz dobar poslovni plan i podršku može
biti vrlo unosan posao.
- Treba istaći da u Srbiji ne postoji nijedan konkurentan domaći brend suplementacije za sportiste, a delatnost je u ekspanziji
- Crno tržište je veliki problem koji raste iz dana u dan
- Edukacija kupaca je najbolji način da se roba predstavi većem broju potrošača i
privuku novi klijenti
THE SALES TRENDS IN DIETARY SUPPLEMENT INDUSTRY
Aleksandra Miletić, Geza Kurai
Pansport, Veternik, Serbia
Introduction: Expansion of the healthy lifestyle and people’s awareness of the recreational sports and physical activity necessary for preservation of health and good looks
in general, the world has led to the rapid development of a specific group of products
called dietary supplements or nutritional supplements.
People in Serbia also follow these trends, so in recent years it can be felt the increased
demand for products of this category. It must be emphasized that the supplements are
used by everyone, from professional athletes to recreational athletes, children, pensioners and ordinary citizens. An interesting fact is that the supplements found there way to
the fairer sex, who take much care about their appearance today, so some manufacturers even created a special line of products designed just for women.
On the territory of Serbia the company Pansport has positioned it self with great success
in the market, for 12 years now. This company has 23 stores in Serbia and now making
its way to the market of Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, with more than 70
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
41
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
full-time employees and around 20 associates. Pansport deals with the import and sale
of supplements, but also deals with the form of socially responsible activity, because
the great attention is dedicated to education of their clients through its publications
(newsletters, flyers, etc), organizing seminars and lectures that provide answers to users’
questions, and also provides the scholarships for athletes.
Pansport has a wide range of products which includes 10 brands that the company directly imports and 10 brands that complement the offer to meet the needs and demands of each customer.
Annual turnover of Pansport is 330 million dinars, with a total capital around 100 million
dinars.
Over 90% of the line consists of imported products, which just goes to show that in
Serbia there are interested buyers, but unfortunately our market does not have much to
offer, because we do not have competitive production.
Pansport also registers its dietary supplements, so that customers can be sure in the
quality and reliability of purchased product. It also operates according to the standards
of “good hygienic practice” to regularly perform the necessary health and safety analysis
of the supplements, in order to justify the trust of its customers.
Materials: To gain insight into the sales trends of the supplements the company used
an internal database, run by Pansport. Throughout the year, one can see small jumps
and drops in demand and sales of supplements, which primarily depends on the season
(for example during the summer buying less supplements) and also on the schedule of
competitions and other recreational and sports activities.
An interesting fact is that in each year increases the number of users of supplements, as
the younger generations start being active in sports, and older generation continues,
so its shows that the sale of supplements is a stable market with potential growth from
year to year, not only in Europe but also in Serbia.
The wide range of products Pansport has to offer can be categorized into the following
groups and we are representing them in descending order, depending on popularity:
1. Proteins
2. NO Reactors
3. Fat Burners
4. Carbohydrates
5. Amino Acids
6. Creatine / Energy
7. Vitamin / Mineral supplements
8. Isotonic drinks
9. Gainers (products with a lower protein content than 50%)
10. Other supplements
Unfortunately, this list is not a real indication of the popularity of certain categories of
supplements, because it doesn’t contains products witch could not be registered as dietary supplements in Serbia .
42
These are mostly vitamin-mineral products used by bodybuilders, powerlifters, and are
used in all other sports that are based on the weight lifting. Athletes can not purchase
these products in a legal way, so they are finding various other ways, usually by buying
online, through the acquaintances and other channels. Favorable situation for trafficking supplements facilitates a VAT refund at the borders with EU countries and also the
increased costs of the importer / manufacturer of sports nutritional supplements with
the import and release of the products in the free sale. We must point out that the sale
of goods via the Internet by 3 largest traffickers, from the northern part of Vojvodina,
slightly exceeds the internet sales by Pansport.
Discussion: Of all the categories of products, the most popular category is protein
products, for sure. Most of our customers choose whey (WHEY PROTEIN) as its supplement. Next in line is creatine, as the most popular single product. Creatine is the eldest
and one of the first supplements used.
Interesting fact is that in recent years a lot of effort is invested in the development of creatine, which is now less harmful to the kidneys, so today we have a numerous of chemical cleaner, buffered creatines or creatines in a compound, on the market. Fat burners
are a category that is attracting more attention now at a time when the fast food took
over leadership of the local food and when caloric intake is much higher than the actual
needs of a man.
The chart shows the sale of other categories of supplements:
Pansport sales throughout the year, distributed as follows:
SPRING:
AUTUMN:
WINTER:
SUMMER:
35%
30%
20%
15%
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
43
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Annual sales by origin of the products (U.S. or EU):
YEAR
Imported from USA
Imported from EU
2010
45%
55%
2011
40%
60%
2012
30%
70%
The thing that in a last two years not only disrupts business of Pansport, but also other
importers of the supplements is the black market, which draws away much of the customers and records the boom.
CONCLUSION:
- Supplements market is very promising, so with a good business plan and support
can be a very lucrative business.
- It should be noted that in Serbia there is no competitive domestic brand of supplementation for athletes, and the business is in the expansion.
- The black market is a major problem that is growing by the day
- Education of the buyers is the best way to present goods to more consumers and
to attract new clients.
16. DIJETETSKI PROIZVODI U PRIVATNIM APOTEKAMA
Ivan Eftović
ZUA Filly farm, Beograd, Srbija
Dijetetski proizvodi u apotekama čine oko 28% od ukupne prodaje. Iako prodaja dijetetike u apoteci čini skoro trećinu prodaje, tržište postaje sve zasićenije i operećenije prisustvom sve više preparata koji su samo paralela nekog prethodnog ili pak „tehnološki
bolje obradjen“ preparat u odnosu na prethodni. Srpsko tržište je sve bogatije dijetetikom, ali sa druge strane postoji pad u kupovnoj moći pacijenata.
Alkilgliceroli i omega-3 kiseline koji su pored vitamina i minerala, bile najprodavaniji
proizvodi, imaju odredjeni pad, koji se ne povezuje sa njihovim dejstvom, već sa njihovim cenama. Sa druge strane vitamini i dalje drže svoj nivo prodaje, koja je maksimalna
u periodu oktobar-januar.
Primećeno je da kupovna moć menja i deklarisani način upotrebe odredjenog preparata. Pacijenti, kako bi uštedeli na kupovini preparata, propisane doze samostalno umanjuju, čime i nesvesno umanjuju efekat preparata.
Kupovna moć pacijenata je različita u zavisnosti od dela Srbije. Najveću kupovnu moć
imaju pacijenti na teritoriji Beograda, Pomoravlja i centralne Srbije, dok Vojvodina i ostatak Srbije, imaju slabiju kupovnu moć1. Primećeno je da najveću prodaju imaju preparati
koji imaju agresivnu TV i radio kampanju,a pogotovu ukoliko kampanja ide od odredjenih emitera.
44
U zavisnosti od godina starosti,dijetetski proizvodi imaju sledeću prodaju2 :
• Pacijenti starosne dobi izmedju 25 i 40 najčešće uzimaju vitamine kao dodatak
ishrani i druge suplemente koji su povezani sa učenjem, povećanjim fizičkih aktivnosti i stresnim načinom života
• Pacijenti iznad 40, pored gore navedenog, počinju da uzimaju i druge proizvode
koji su najčešće povezani sa njihovim zdravstvenim stanjem
1
2
Analiza je radjena na osnovu prometa u ZUA Filly farm
Analiza je radjena na anketa u ZUA Filly farm
NUTRACEUTICALS IN PRIVATE PHARMACIES
Ivan Eftovic
Filly farm, Belgrade Serbia
Dietary supplements in pharmacies make about 28% of the total sales. Dietetics at the
pharmacy makes contributes almost one third of total sales, but the market is becoming
saturated and presence of products that are only parallel for previous existing ones or
“technologically better processed” products is increasing. Serbian market is a burgeoning
dietetics, but on the other hand there is a decline in the purchasing power of patients.
Alkyl glycerol and omega-3 fatty acids based products, which were in addition to vitamins and minerals, the best-selling, show a certain decline, which is not related to their
effect, but their prices. Vitamins and minerals still keep their sales level, which shows the
maximum from October to January.
It has been noted that the purchasing power can change declared usage of certain
products. The patients in order to decrease the costs of buying supplements and medicinal products tend to lower the prescribed dose independently, thereby reducing the
effect of the preparation.
The purchasing power of patients is different depending on the part Serbia. Highest
percentage of dietary supplements purchased is in Belgrade, than central Serbia, Pomoravlje, while the rest of Vojvodina and Serbia have a lower level of sales of dietary
products. The best selling products have aggressive TV and radio campaign, which is
especially efficient if the campaign goes from certain broadcasters.
Depending on the age of the patients/customers, health products have the following
sales characteristics:
• Patients aged between 25 and 40 most often take vitamins and other supplements
that are associated with learning, increasing physical activity and stressful lifestyle;
• Patients over 40 in addition to the above, beggin to use other products that are
often related to their health condition.
(The analysis was based on surveys of patients and turnover in Filly Farm)
1
2
Analiza je radjena na osnovu prometa u ZUA Filly farm
Analiza je radjena na anketa u ZUA Filly farm
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
45
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
17. ANALIZA SUPLEMENTACIJE SRPSKIH VRHUNSKIH SPORTISTA
,,
Nenad Dikić ¹ ² ³, Marija Anđelković1,2,3, Ivana Baralić1,2, Milica Vesić Vukašinović1,2,3, Tamara Antić1,3
¹Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd, Srbija
²Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, Beograd, Srbija
³Antidoping agencija Republike Srbije, Beograd, Srbija
Uvod: Dijetetski suplementi (DS) se često upotrebljavaju bez dovoljno znanja o njihovim potencijalnim korisnim i/ili štetnim efektima i bez konsultacije sa stručnjacima iz
oblasti nutricije i suplementacije. Cilj ove analize je bio da se ispita upotreba DS među
srpskim vrhunskim sportistima u periodu njihove pripreme za Olimpijske igre u Londonu 2012. Svaka nabavka suplemenata ovih sportista je morala prvo da bude prosleđena
ADAS od koga se tražilo mišljenje o prisustvu zabranjenih doping supstanci u deklarisanom sastavu suplemenata. Na taj način su prikupljene informacije i napravljena je baza
podataka na osnovu koje je moguća sledeća analiza.
Metodologija: U ovoj studiji preseka koja je obuhvatila period od 2011. do kraja 2012.
godine podaci su prikupljeni na osnovu zahteva za nabavku suplementa koji su sadržali
samo naziv i proizvođača DS. U ADAS su od strane saveza slati spiskovi suplemenata za
koje se tražilo odobrenje za nabavku: a) za sportistu individualno ili b) grupno za sportski
savez (SS). Sastav DS se proveravao na zvaničnim internet prezentacijama proizvođača DS.
Sledeći parametri su bili analizirani: identitet sportiste/saveza, broj ADAS mišljenja kroz
vreme, naziv suplemenata, proizvođač suplemenata, podela suplemenata prema vrsti i sastavu, podela prema klasifikaciji Australijskog instituta za sport (AIS) i analiza vrednosti DS.
Rezultati: Ukupno 89 ADAS mišljenja o prisustvu zabranjenih doping supstanci u deklarisanom sastavu suplemenata je izdato za 35 sportista i 9 SS. 204 različita brenda (naziva) DS je bilo prisutno u 766 poručenih kutija DS koliko je ukupno analizirano u svim
pristiglim porudžbinama. Atletičari su činili 85% svih sportista koji su imali individualne
porudžbine. Prosečan broj DS po sportisti je bio 6.6±3.4. Najpopularniji proizvođači DS
su bili sa američkog kontinenta. Najpopularniji DS su bili: aminokiseline (13%), glutamin
(10%), sportska pića (7.6%), kreatin (7.5%), whey protein (6.4%) i multivitamini/minerali
(6.3%). Prema AIS klasifikaciji, većina suplemenata je bila iz grupe C (46%) sa malo dokaza o korisnim sportskim efektima, dok su ostali bili iz grupe A (39.6%) i grupe B (13.6%).
0.7% suplemenata je bilo iz grupe D (DS sa doping supstancama ili DS sa visokim rizikom za kontaminaciju i doping pozitivan test, kao što su Tribulus terrestris ili stimulansi).
Prosečna cena suplementacije po danu je bila 1.6 € ili približno 50 € mesečno/sportisti.
Najjeftini DS su bili vitamini i minerali a najskuplji su bili proteinski barovi.
Diskusija: Ovaj studija pokazuje da je suplementacija srpskih olimpijskih sportista zasnovana na DS koji imaju malo dokaza o pozitivnom uticaju na sportsku sposobnost. Potencijalni
negativni efekti DS mogu da dovedu do smanjena sportskih performansi, kratkotrajnih ili
dugoročnih posledica po opšte zdravlje i pozitivnog doping rezultata. Sportisti očigledno
koriste suplemente bez uzimanja u obzir njihovih navika u ishrani. Kod srpskih vrhunskih
sportista postoji potreba za stručnim savetovanjem na polju ishrane i suplementacije.
Reference:
Maughan J.R., Depiesse F., Geyer H. (2007). Journal of Sports Science: 25(S1): S103 – S113
46
THE USE OF DIETARY SUPPLEMENTS BY SERBIAN ELITE ATHLETES
Nenad Dikić1,2,3, Marija Anđelković1,2,3, Ivana Baralić1,2, Milica Vesić Vukašinović1,2,3, Tamara Antić1,3
¹Sports Medicine Association of Serbia, Belgrade, Serbia
²Center for sports nutrition and supplementation, Belgrade, Serbia
³Anti-doping agency of Serbia, Belgrade, Serbia
Introduction: Dietary supplements (DS) are often used without a full understanding
or evaluation of potential benefits and risks, and without consultation with a sports
nutritional professionals. The aim of this study was to examine the use of DS among Serbian athletes who were prepareing for London Olympic games 2012. Their DS purchase
were mandatory checked by Anti-doping agency of Serbia (ADAS). This project led to
creation of database for present study.
Methodology: In this cross-sectional study, that covered the period from 2011. to the
end of 2012. data were collected from supplements purchase request, containing only
DS brand name. Requests were received for ADAS opinion: a) from an athlete individually or from b) National Federation (NF). Ingredients were checked on official website of
DS manufacturer. Following parameters were analyzed: athlete/NF identity, number of
ADAS opinions, DS brand, DS manufacturer, frequency of DS type, Australian Institute of
Sport (AIS) classification and cost–benefit analysis.
Results: Total of 89 ADAS opinions were issued for 35 athletes and 9 NF. 204 diferent DS
brands distributed to 766 ordered boxes were analysed for athletes and NF. 85% of individual athletes were from athletics. Average number of DS used by athletes was 6.6±3.4.
Most popular DS manufacturers were based in United States. The most commonly DS
were: amino acids (13%), glutamine (10%), sports drink (7.6%), creatine (7.5%), whey
protein (6.4%) and multivitamine/minerale (6.3%). According to AIS classification, majority of DS were from group C (46%) with little proof of beneficial effects and others
were from group A (39.6%), group B (13.6%) and even 0.7% from group D (banned DS
or DS with high risk for doping positive test, likeTribulus terrestris or stimulants). Average price of supplements per day was 1.6 € or approximatelly 50 € per month/athlete.
Cheapest DS were vitamins and minerals and the most expensive DS were sports bars.
Discussion: This study shows that Serbian olympic athletes supplementation is based
on DS that have little proof of beneficial effects on performance enhacment. Potential
negative outcomes could include a decrement in performance, acute or long-term harm
to health, and a positive doping result. Athletes apparently used supplements without
considering the effects of their normal diets. There is a need for professional nutritional
counseling among Serbian elite athletes.
References:
Maughan J.R., Depiesse F., Geyer H. (2007). Journal of Sports Science: 25(S1): S103 – S113
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
47
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
18. DODACI ISHRANI I LEKOVI KOJI SE KUPUJU BEZ RECEPTA (SLIČNOSTI I
RAZLIKE), ZNAČAJ EDUKACIJE
Vesna Andrejević1, Bisenija Radivojević2, Snežana Barjaktarović Labović3
1
Institut za javno zdravlje Kragujevac
2
Dom zdravlja Kragujevac
3
Dom zdravlja Bar
Uvod: Pristup lekovima i pomoćnim lekovitim preparatima značajno se promenio poslednjih trideset godina. Samolečenje je važan aspekt zdravstvene zaštite, ali ono podrazumeva viši nivo znanja o zdravlju i bolesti, kvalitetne izvore informacija, kao i zainteresovanost i odgovornost pojedinca. Cilj ovog rada je da ukažemo na značaj poznavanja
razlike između dijetetskih suplemenata i lekova koji se kupuju bez recepta, kao i značaj
edukacije lekara, farmaceuta i pojedinaca.
Metodologija: Pretraživanje dostupne literature.
Rezultati i diskusija: Dijetetski suplementi su preparati koji dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina i minerala i drugih supstanci sa hranjljivim i fiziološkim efektima. Regulisani su Zakonom o hrani, kao i Pravilnikom o dodacima ishrani. Lekovi koji se izdaju bez recepta spadaju pod nadležnost Agencije za lekove
i medicinske proizvode. Srbija je sa svojih oko 11% lekova koji se izdaju bez recepta na
ukupnom farmaceutskom tržištu ispod evropskog proseka koji iznosi 12,5%. U državama koje su prošle tranziciju, kao što su Slovačka, Bugarska ili Češka, bezreceptni (over
the counter – OTC) lekovi na ukupnom farmceutskom tržištu imaju udeo od 16-30%,
dok u Hrvatskoj taj udeo iznosi 12,5%.
Tržišna orjentacija farmaceutskih kompanija je jako agresivna, često etički problematična, ali je naša realnost. Segment OTC podleže stalnoj evaluaciji, neophodna je registracija proizvoda, dozvola za stavljanje u promet. Dodaci ishrani ne zahtevaju stroga i opsežna klinička ispitivanja, važno je da je dokazano da nisu štetni i da su efikasni nameni.
Postoji dosta preklapanja dodataka ishrani i lekova koji se mogu kupiti bez recepta, što
veoma često dovodi u zabunu osobu kojoj je potrebna.
Zaključak: Edukacija lekara i farmaceuta iz oblasti dijetskih preparata i lekova koji se
prodaju bez recepta je neophodan i sastavni deo edukacije zdravstvene struke. Prelazak
leka iz statusa “Recept” u status “Bez recepta zavisi” od edukacije stanovništva, tradicije
i kulture, podrške državnih struktura i drugih činioca. Pravo pojedinca na lečenje i informacije o lekovima uključuje i obavezu učenja i samokontrole. Kako na kraju odgovornost snosi pacijent, on mora biti edukovan i odgovoran od strane prethodno edukovanih stručnih lica.
48
NUTRITION SUPPLEMENTS AND REMEDIES THAT ARE SOLD WITHOUT
PRESCRIPTION (SIMILARITIES AND DIFFERENCES) IMPORTANCE OF
EDUCATION
Vesna Andrejević1, Bisenija Radivojević2, Snežana Barjaktarović Labović3
1
Public Health Institute, Kragujevac
2
Health Centre Kragujevac
3
Medical Centre Bar
Introduction: Access to medicines and complementary medicinal preparations significantly changed in the past thirty years. Self-care is an important aspect of health care,
but it involves a higher level of knowledge about health and disease, quality sources of
information, and the interest and responsibility of the individual. The goal of this work is
to highlight the importance of knowing the differences between dietary supplements
and medicines sold without prescription and the importance of educating physicians,
pharmacists and patients.
Methodology: Search through available literature.
Results and discussion: Dietary supplements are products that supplement normal
diet and are additional sources of vitamins and minerals and other substances with nutritive and physiological effects. They are regulated by the Law on food, as well as a
Regulation of dietary supplements. Remedies available to be issued without prescription fall under the jurisdiction of Agency for medicines and medical products. Serbia is
with 11% of medicaments which are issued without prescription below the European
average which stands at 12.5 %. In transition countries, Slovakia, Bulgaria, and Czech
Republic, over the couner drugs ( OTC) have a share of 16-30% of total pharmaceutical
market, while in Croatia the share is 12.5%.
Market orientation of pharmaceutical companies is very aggressive, often ethically problematic, but also is our reality. OTC segment is subject to constant evaluation because of
the necessary registration. Dietary supplements do not require rigorous and extensive
clinical trials, it is important that they are not harmful and that are effective purpose.
There is certain overlap between dietary supplements and drugs that can be purchased
without a prescription, and can be confusing for a patient.
Conclusion: Training of doctors and pharmacists in the field of dietetic products and
medicines sold without a prescription is a necessary and an integral part of the education of health professionals. The transition from drug status “recipe” to the status of
“Without a prescription” depends on the education of the population, traditions and
culture, government support structure, and other factors. The individual’s right to treatment and medication information includes the obligation of learning and self-control.
As at the end of the responsibility of the patient, he must be educated and responsible
by the pre-trained professionals.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
49
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
19. UPOTREBA DIJETETSKIH SUPLEMENATA MEĐU MLADIM LJUDIMA
Dušan Antić
Glaxosmithkline, Beograd, Srbija
Uvod: Dijetetski suplementi se u današnje vreme nalaze u širokoj upotrebi, bilo opravdano ili neopravdano. Njih upotrebljavaju ljudi svih starosnih dobi, a sa aspekta fizičke
aktivnosti i sportisti i rekreativci i ljudi koji se nikad nisu bavili sportom. Dijetetski suplementi imaju svoje mesto u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i poboljšanju sportskih
performansi, ali samo ako se uzimaju na način na koji je to propisano.
Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita upotreba dijetetskih suplemenata kod mladih
ljudi, a da se rezultati uporede u odnosu na fizičku aktivnost ispitanika i na pol ispitanika.
Metodologija: Istraživanje je obuhvatilo 134 ispitanika (73 muškaraca i 61 žena; srednje
godine starosti 22,3±2,7) koji su činili 4 subuzorka: A- studenti Fakulteta fizičke kulture
u Novom Sadu koji se rekreativno bave sportom (39), B- studenti novosadskog Univerziteta koji se ne bave sportom (35), C- aktivni članovi 5 teretana u Novom Sadu (30) i
D- aktivni atletičari (30).
Za prikupljanje podataka je korišćena nestandardizovana istraživačka tehnika anketiranja.
Rezultati: Dijetetske suplemente u ovom trenutku koristi ukupno 66% ispitanika, njih
19,3% koristi povremeno, dok nikad nije koristilo 1,9% ispitanika.Od ukupnog broja ispitanika koji trenutno uzima suplemente, njih 37,9% uzima >5 puta nedeljno, 29,8%
uzima 2-4 puta nedeljno i 29,6% <2 puta nedeljno. Grupa D najviše koristi dijetetske
suplemente u ovom trenutku (80,1%), a najmanje grupa B (42%) gde je zabeleženo i da
čak 15,9% njih nije nikada koristilo suplemente do sada.
Kao najčešći izvor informacija o dijetetskim suplementima ispitanici grupe A i B navode
internet (40,9%, odnosno 42,8%), dok su za grupu C i D to apoteke i druge specijalizovane prodavnice (48,1%), odnosno sportski treneri (51,8%).
Ispitanici uzimaju različite dijetetske suplemente. Najviše su to vitamini (46,1%) i minerali (34,2%), zatim slede biljni preparati (29,9%), sagorevači masti (23,5%), aminokiseline
(17,3%) itd. Ispitanici iz grupe D statistički značajno (p<0,05) više od ostalih uzimaju vitamine i kreatin; ispitanici iz grupe C statistički značajno više od drugih uzimaju proteine
i preparate za povećanje mišićne mase/težine; ispitanici iz grupe A statistički značajno
više od drugih uzimaju sagorevače masti, a iz grupe B biljne preparate.
Kao glavni razlog za uzimanje dijetetskih suplemenata ispitanici iz grupa A i B su naveli
gubitak kilaže i/ili smanjenje masnog tkiva (37,1%, odnosno 31,9%), zatim slede očuvanje zdravlja i povećanje energije i/ili poboljšanje kondicije. Ispitanici iz grupe C kao
glavni razlog ističu povećanje mišićne mase i/ili kilaže (46,1%), ali i gubitak kilaže i/ili
smanjenje masnog tkiva(45,8%), što ispitanici D grupe navode kao prvi razlog (43,6%).
Ispitanici žene sa statističkom značajnošću najčešće uzimaju suplemente zbog očuvanja
zdravlja i kao dopuna dijetetskom režimu ishrane, dok ispitanici muškarci sa statističkom značajnošću uzimaju suplemente zbog gubitka kilaže i/ili smanjenja masnog tkiva
i povećanja mišićne mase i/ili kilaže.
50
Zaključak: Rezultati istraživanja ukazuju da postoje razlike među grupama kada su u
pitanju uzimanje različitih dijetetskih suplemenata, način informisanja o njima, kao i
razlozi za njihovo uzimanje. Ono što bi trebalo da svi imaju na umu je da se dijetetski
suplementi uvek koriste kada i koliko treba, uz strogu kontrolu.
Ključne reči: dijetetski suplementi, anketiranje, fizička aktivnost
USE OF DIETARY SUPLLEMENTS AMONG YOUNG PEOPLE
Dušan Antić
GlaxoSmithKline, Belgrade, Serbia
Introduction: Nowadays dietary supplements are widely used. They are used by people
of all ages and different level of physical activity. Dietary supplements play a great role
in maintaining and promoting health and improving athletic performance, but only taken in the way it is defined.
The aim of this study was to establish the use of dietary supplements among young
people, and to compare the results with respect to physical activity of respondents and
the respondents’ gender.
Metodology: The study included 134 participants (73 men and 61 women; mean age
was 22.3 ± 2.7), which consisted of four sub-samples: A - students from Faculty of Physical Education in Novi Sad who are recreational athletes (39), B - students from the University of Novi Sad, who are not involved in sports (35), C - active members of five gyms
in Novi Sad (30) and D - active athletes (30).
With the purpose of collecting data, a questionnaire was used as a non-standard research technique.
Results: Dietary supplements currently use 66% of respondents; 19.3% of them use
from time to time, and 1.9% have never used dietary supplements. From the total number of respondents who currently take supplements, 37.9% take them regularly (> 5
times per week), 29.8% take them occasionally (2-4 times per week) and 29.6% take
seldom (< 2 times per week). Members from group D use dietary supplements presently
the most (80.1%) and the members from group B the least (42%) where is also noticed
that even 15.9% of them have never used supplements before.
The most frequent source of information on dietary supplements for the groups A and
B is Internet (40.9% and 42.8%), whereas for group C and D it is drug stores and other
speciality stores (48.1%), and sports trainers (51.8%).
Participants were taking different dietary supplements. Most of them are vitamins
(46.1%) and minerals (34.2%), followed by herbal medicines (29.9%), fat burners (23.5%),
amino acids (17.3%) and some others. Respondents from group D reported significantly
(p <0.05) more taking vitamins and creatine than other groups; respondents in group
C significantly more than others take proteins and preparations for increasing muscle
mass / weight. When it comes to groups A and B, group A significantly more than take
fat burners, whereas group B herbal medicines.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
51
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
The main reason for taking dietary supplements respondents from groups A and B indicated weight/fat loss (37.1% and 31.9%), following by preserving health and increase
energy and / or keeping fit. Respondents from group C as the main reason found weight/
muscle gain (46.1%), then weight/fat loss (45.8%), which is the first reason listed for the
group D (43.6%). Females were significantly more likely to take supplements because of
preserving their health and an inadequate diet, whereas males were significantly more
likely to take supplements for weight/muscle gain and weight/fat loss.
Conclusion: The results of this study indicate differences among the groups when it
comes to taking various dietary supplements, the way of information about them, and
the reasons for their usage. What all people should have in their minds is that dietary
supplements are supposed to use only when it is necessary, with strict control.
Keywords: dietary supplements, questionnaire, physical activity
20. UPOTREBA DIJETETSKIH SUPLEMENATA U POPULACIJI STUDENATA
FARMACIJE
Čakar Uroš, Bojana Vidović, Brižita Đorđević, Slađana Šobajić, Ivan Stanković
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Uvod: Dijetetski suplementi zauzimaju značajno mesto u savremenom načinu života.
Od početka 90-ih godina 20 veka kada su zvanično ozakonjeni prvi preparati takvog
tipa pa sve do danas njihov broj u svetu i kod nas se povećava. Zbog svog pozitivnog
dejstva upotrba suplemenata u populaciji je u stalnom porastu, a pogotovo među mlađom populacijom odnosno studentima.
Metodologija: Istraživanje je sprovedeno tokom perioda od oktobra 2012 do maja
2013. godine među studentima farmacije iz različitih evropskih zemalja, popunjavanjem
za potrebe istraživanja dizajniranog elektronskog upitnika. Statistička obrada podataka
je izvršena upotrebom SPSS programa (SPSS 11.5, Inc., Chicago IL, USA).
Rezultati: Sakupljeni su i analizirani podaci za ukupno 703 studenta farmacije, od čega
58% devojaka i 42% mladića, iz 28 evropskih zemalja. Prema rezultatima istraživanja, dijetetske suplemente koristi 19,9% studentske populacije. Najčešće korišćeni su suplementi
sa vitaminima i mineralima, pojedinačno ili u kombinaciji. Takođe, zabeležena je i upotreba suplemenata na bazi propolisa, ribljeg ulja, probiotika, kao i proteinskih suplemenata. Najčešći korisnici dijetetskih suplemenata su normalno uhranjeni studenti i nepušači.
Upotreba suplemenata je najviše zastupljena među studentima iz zemalja zapadne i severne Evrope, a najmanje među studentima iz zemalja južnoevropskog regiona.
Zaključak: Dobijeni rezultati istraživanja upotrebe dijetetskih suplemenata u populaciji
evropskih studenata farmacije, u skladu su sa rezultatima epidemioloških studija koje ukazuju da je raširenost upotrebe dijetetskih suplemenata različita među stanovnicima evropskih zemalja, kao i da je povezana sa određenim socio-ekonomskim karakteristikama.
Ključne reči: dijetetski suplementi, studenti farmacije
52
THE USAGE OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG EUROPEAN PHARMACY
STUDENT POPULATION
Čakar Uroš, Bojana Vidović, Brižita Đorđević, Slađana Šobajić, Ivan Stanković
Department of bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Introduction: Dietary supplements are very important in the modern lifestyle. From the
beggining of 90-es of 20 century when the first formulation was recognized by law until
today number of new products of such kind in world and in Serbia is increasing. Due to
their positive effects on human organisam, the usage of dietary supplements among
people is increasing, especially in young and student population.
Methodology: The research was conducted from the beggining of the October 2012. until
the end of May 2013. Among pharmacy students from different European countries. All
students filled electronic questionnaire which was designed for this research. The satistic
analysis of data was conducted by using of SPSS programa (SPSS 11.5, Inc., Chicago IL, USA).
Results: Data collected and analyzed was from 703 pharmacy students from which was
58% female and 42% male from 28 different European coutries. According to the results of
research, dietary supplements were used by 19,9% of sudent population. The most used
dietary supplements are with vitamins and minerals. Also is important the usage of dietary supplements with propolis, fish oil, probiotics and proteine supplements. The most
frequent users are students with normal body mass index and no smokers. The usage of
dietary supplements is the most spread among students from West and North Europe.
The least usage of dietary supplements is among the student’s from South Europe.
Conclusion: All collected data from research of frequency of usage dietary upplements
showing us according to the epidemiological studies that european pharmacy students
in different countries use them in the different frequency due to the social-economic
facts of region where they live.
Keywords: dietary supplements, pharmacy students
21. NAVIKE U ISHRANI I UPOTREBA DODATAKA ISHRANI U PREVENCIJI ANEMIJE
Dragana Stojisavljević, Ljubica Bojanić, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak, Dušanka Danojević, Jelena Niškanović, Mirjana Đermanović
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
Uvod: Anemija predstavlja najučestalije mikrodeficitarno oboljenje u svijetu. U cilju ispitivanja učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u Republici Srpskoj je sprovedeno istraživanje u 2011. godini usmjereno na procjenu navika ishrane. Opšti ciljevi istraživanja su bili utvrditi prevalencu anemije među djecom uzrasta od 0 do 59 mjeseci, djecom
uzrasta od 5 do 15 godina starosti, kao i osobama ženskog pola od 16 do 49 godina starosti, zatim utvrditi učestalost konzumiranja namirnica iz grupe hem i non-hem, unos željeza iz ishrane kod osoba kod kojih se mjerenjem utvrde niže vrijednosti hemoglobina
od referentnih, te dati adekvatan prijedlog za mjere u cilju smanjenja prevalence anemije.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
53
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Metodologija: Uzorkom su obuhvaćena 2 991 ispitanika koji su prema uzrasnoj dobi
pripadali ciljnim populacijama. U istraživanju su korištena tri upitnika (upitnik za domaćinstvo, individualni upitnik prilagođen specifičnim uzrasnim grupama i 24-časovni
upitnik za osobe kod kojih je utvrđena anemija) i vršeno je utvrđivanje vrijednosti hemoglobina u krvi pomoću HemoCue fotometra.
Rezultati: Prevalenca anemije u R. Srpskoj iznosi 9,9%. Utvrđena je visoka statistička značajnost razlike u pojavi anemije između uzrasnih grupa (χ²=49,561, p=.000), i to u uzrasnoj
kategoriji od 16-49 godina 13,0%, potom u grupi 0-59 mjeseci 11,0%, dok je u grupi od
5-15 godina utvrđena najniža učestalost (4,5%). Analizom navika u ishrani, sa posebnim
osvrtom na unos hem i non-hem namirnica, utvrđena je snažna povezanost između pojave anemije i unosa namirnica iz grupe hem (t=3,248, p=.001), pri čemu je uočeno da
osobe koje nemaju anemiju značajno više konzumiraju hem-grupu namirnica koje su bogate željezom i sa visokim stepenom iskoristljivosti, dok nije utvrđena značajna razlika u
pogledu konzumiranja non-hem namirnica između anemičnih i neanemičnih ispitanika.
Određene kategorije pribjegavaju upotrebi suplemenata. Testiranjem povezanosti anemije i upotrebe suplemenata utvrđeno je da postoji vrlo niska, ali statistički značajna povezanost (koef. korelacije= - 0,068) između vrijednosti hemoglobina i upotrebe suplemenata
(manja vrijednost hemoglobin, veća upotreba Fe i obratno). Kod ostalih suplemenata (vitamin C, folna kiselina) nije utvrđena povezanost sa vrijednošću hemoglobin.
Zaključak: Da bi se smanjila incidenca anemije potrebno je poboljšati dostupnost hrane bogate željezom, unaprijediti navike u ishrani, te provesti edukaciju u vezi sa pravilnim izborom, kombinacijom i pripremom namirnica.
Ključne reči: anemija, ishrana, suplementi, željezo
EATING HABITS AND SUPPLEMENT USE IN PREVENTION OF ANEMIA
Dragana Stojisavljević, Ljubica Bojanić, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak, Dušanka Danojević, Jelena
Niškanović, Mirjana Đermanović
Public Health Institute of Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska
Introduction: Anemia is the most common and widespread nutritional disorder in the
world. In the 2011 in the Republic of Srpska was a conducted research study of prevalence of anemia and the factors that lead to anemia in the vulnerable population, which
was focused on the evaluation of eating habits. The general aims of this study were to
determine the prevalence of anemia among children aged 0-59 months, children aged
5-15 years and females 16-49 years old; to determine the frequency of consumption of
foods from the hem/non hem group; determine the iron intake from the diet of those
who have found lower hemoglobin levels than the reference value, and to provide an
adequate proposal for intervention to reduce the prevalence of anemia.
Methodology: The sample included 2991 respondents by age belonged to the target
populations. The study used three questionnaires (Household questionnaire, an individual questionnaire (Food Frequency Questionnaires (FFQ)), tailored to specific age
groups, and the 24h recall for persons found to have a anemia) and was done to determine the levels of hemoglobin in the blood using the HemoCue photometer.
54
Results: The prevalence of anemia among investigated population in the Republic of
Srpska was 9.9%. There was statistically significant difference in the occurrence of anemia among age groups (χ ² = 49.561, p < 0.001), and in the age category of 16-49 years
13.0%, followed by the group of 0-59 months 11.0%, while the lowest prevalence was
in a group of 5-15 years (4.5%). The analysis of eating habits, with special emphasis on
hem and non-hem foods, established a strong association between the occurrence of
anemia and food intake from hem group (t = 3.248, p =0 .001), where it was noticed that
people who do not have anemia consume significantly more foods from hem-group
that are rich in iron and with a high degree of bioavailable of dietary iron. It was also
determined that the population consumes hem-foods in accordance with WHO recommendations, except for the fish. Certain number of people use supplements. Testing
association of anemia and the use of supplements, it was found that there is very low
but statistically significant correlation (r = -0.068) between hemoglobin and the use of
iron (decreased hemoglobin, increased use of iron and vice versa). Testing of association
between other supplements used for the prevention of anemia (vitamin C, folic acid) no
relationship was found with the value of hemoglobin.
Conclusion: To reduce the incidence of anemia is necessary to improve the availability
of iron rich foods in accordance with WHO recommendations, improve eating habits,
and conduct training for all age categories.
Keywords: anemia, nutrition, supplements, iron
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
55
MINI SIMPOZIJUM – MARKETING,
BIOETIKA I ETIKA U SUPLEMENTACIJI
MINI SYMPOSIUM – MARKETING,
BIOETHICS AND ETHICS OF
SUPPLEMENTATION
22. USPJEŠAN DIJETETSKI PROIZVOD – POSTOJI LI TAJNI RECEPT?
Josipa Mazalin Protulipac
Fidifarm, SPP Zdravlje i njega, Atlantic Grupa
U posljednjih nekoliko godina budžet potreban da bi se na tržište stavio novi dijetetski
proizvod dramatično se povećao. Stoga je prvi cilj svake kompanije (bez obzira na njezinu veličinu) osigurati uspješno lansiranje takvog proizvoda.
Prije nego proces odabira novog dijetetskog proizvoda započne, od presudne je važnosti poznavanje i razumijevanje psihologije potrošača i tržišne dinamike, ali i tehnologije koja može osigurati inovacije.
Osim toga, postoji nekoliko karakteristika koje svaki novi dijetetski proizvod mora imati,
ukoliko želi postići očekivani uspjeh na tržištu:proizvod se primarno obraća potrebi potrošača koja još nije zadovoljena; proizvod mora zadovoljiti organoleptička očekivanja;
mora biti učinkovit;mora biti neprikosnoveno siguran te se uklopiti i nadopuniti svakodnevni život potrošača.
Dakle, novi dijetetski proizvod mora imati jasnu korist koja se odnosi na još nezadovoljenu potrebu potrošača. Budući da očekivani životni vijek postaje sve dulji, svjedoci
smosve veće učestalosti zdravstvenih problema vezanih uz stariju životnu dob, ali i loše
životne i zdravstvene navike (pretilost, dijabetes, povišene razine lipida u serumu, osteoartritis, osteoporoza).
Organoleptička svojstva se odnose na okus, teksturu, boju i miris proizvoda. Neupitno
je da dijetetski proizvodu moraju imati ugodan okus i prirodnu boju, međutim, organoleptička svojstva uključuju primjerice i „aftertaste“ te miris koji se često povezuju s
konzumacijom ribljeg ulja. Tijekom proteklih nekoliko godina, industrija je bila prilično
uspješna u otklanjanju tih problema.
Povijesno gledano, „priča o proizvodu“ je odigrala značajnu ulogu u marketingu dijetetskih proizvoda. Međutim, u današnje vrijeme dokazana učinkovitost neusporedivo nadmašuje sve druge marketinške napore. Uvjerljivost pri tome ne proizlazi isključivo iz odobrenih zdravstvenih tvrdnji, koje su navedene na ambalaži proizvoda, već u
određenim segmentima potrošača ona rezonira još jače kroz „word of mouth“ ili putem
takvih autoritativnih izvora kao što su zdravstveni djelatnici.
Nedavno provedene potrošačke ankete pokazale su da je neupitna sigurnost proizvoda primarni atribut koji utječena odluku o kupnji. Iako zabrinutost o sigurnosti dijetetskih proizvoda nije novost, ona se intenzivirala u posljednjih nekoliko godina zbog
brojnih negativnih primjera i publiciteta kojima su oni bili popraćeni.
Konačno, dijetetski proizvod mora svojim karakteristikama nadopuniti i uklopiti se u
svakodnevni život potrošača, što uključujenjihove prehrambene i kupovne navike,
preferirani oblik proizvoda, vegetarijanstvo. Ono što potrošač smatra praktičnim i što
bitno pojednostavljuje njegov svakodnevni život također se bitno izmijenilo tijekom
posljednjih nekoliko godina (dostupnost proizvoda, prodajno mjesto, Internet).
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
59
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
SUCCESSFUL FOOD SUPPLEMENT – IS THERE A SECRET RECIPE?
Josipa Mazalin Protulipac
Fidifarm, SPP Health and care, Atlantic Group
The investment necessary to launch new food supplement product hasdramatically increasedin the last few years. Therefore, the first goal of any company is to ensure successful launch of such a product. Before the process of choosing a new product even
begins, it is of the utmost importance to understand the consumer psychology and the
market dynamics, as well as technologies that could be driving innovation.
A process to identify and assess success risk of a new product relies on specific criteria: the product’s ability to address an unmet need, satisfy organoleptic expectations,
demonstrate efficacy, possess unquestionable safety and provide a complete lifestyle fit.
First, products must provide a clear benefit that addresses an unmet consumer need.
Since all populations worldwide are getting older, we are witnessingthe ever-increasing
incidence of health issues related to old age, but also poor lifestyle and behavior choices
(obesity, diabetes, elevated serum lipids, osteoarthritis, and osteoporosis).
Organoleptic characteristics refer to taste, texture, color and smell. It is well understood thatfood supplement products must deliver on taste; however, organoleptics also
include, for example, the “aftertaste” and smell associated with consumption of certain
fish oil products. Over the past few years, formulators have been quite successful at
remedying these issues.
Historically, the power of “the story” has played a significant role in the marketing of dietary supplements. However, the importance of demonstrated efficacy has become
increasingly important. Believability of the benefit is not limited to label claims; with
certain consumer segments, it resonates stronger through word-of-mouth or through
such authoritative sources as health care professionals.
Recent consumer surveys have shown unquestionable safety is the number one product attribute affecting consumers’ purchase decisions. Though their concern about the
safety of dietary supplements is not new, it has intensified over the past few years due
to negative media coverage of often deserving products.
Finally, lifestyle fit includes a broad group of characteristics including convenience, eating habits, purchasing patterns, preferred product forms, vegetarianism. The demand
for convenience has changed significantly over the years (including product availability
and the Internet).
23. SUPLEMENTI – ŠTA SVE I KAKO REKLAMA MOŽE
Vesna Ranković
Industrija dijetetskih suplemenata raste rapidno, sve vise povecavajuci svoj udeo i oglašavanju. Broj proizvoda koji se reklamira sve je veći iz godine u godinu. U Srbiji ovaj
trend je se intenzivira od pre 4 godine. Kategorija suplemenata najbrže raste u odnosu
na sve ostale kategorije, već dve godine unazad.
60
Rad će se baviti marketinškim oglašavanjem u kategoriji suplemenata.
Čemu služi, koja su oruđa da se pridobije pažnja auditorijauma. Kako se osmišljava kampanja i koji su prvi a koji pogrešni putevi u oglašavanju. Kako se primnenjuju istraživanja. Kako reklama treba da izgleda i šta treba da sadrži. Šta najviše privlači ciljnu grupu.
Šta reći a šta prećutati. Osnovna zakonska regulativa u oglašavanju.
Koji mediji se najviše koriste.
Primeri dobrih i loših kampanja u medijima. Primeri neuobičajenih kampanja.
Zaklljučak kada i kako krenuti sa oglašavanjem da ono ima najbolji efekat.
DIETARY SUPPLEMENTS – HOW ADVERTISING WORKS IN SUPPLEMENT CATEGORY
Vesna Ranković
The dietary supplement industry is very dynamic, rapidly increasing its share in advertising and the number of advertising products. Significant growth on Serbian market is reported in last 4 years, whereas supplements category has the highest growth amongst
all advertising categories in last 2 years.
Article covers advertising activities in supplements category.
What is actually advertised in the category. Tools and researches which help to address
the audience in most efficient way. Process of campaign creation. Which is the right and
which the wrong way of campaigns creation. How to gain the attention of the target
group. What to tell and when to keep quiet. Legislation facts.
Examples of the campaigns.
Conclusion will summarize on topic how to be efficient in creation of the campaign
which will match your needs and the budget.
24. UPRAVLJANJE I OBEZBEĐENJE KVALITETA U PROIZVODNJI DIJETETSKIH
SUPLEMENATA
Davor J.Korčok¹, Ivana Baralić¹, Marina Korčok²
¹Abela Pharm d.o.o., Beograd, Srbija
²Medica Pharma, Beograd, Srbija
Dijetetski suplementi su farmaceutsko dozirani oblici i predstavljaju koncentrovane
izvore nutrijenasa i drugih supstanci sa nutritivnim ili fiziološkim efektima. U razvijenim
i ekonomsko stabilnim zemljama, a poslednjih godina i kod nas, veoma je rasprostranjena upotreba dijetetskih proizvoda. Kada se govori o ovim proizvodima veoma često
se posatavlja pitanje njihove bezbednosti i zbog toga je veoma važno da se definiše šta
se podrazumeva pod dobrom proizvođačkom praksom za ovu grupu proizvoda kako bi
proizvođači imali smernice na kojima bi bazirali svoje proizvodne pogone.
Osnovni uslov da bi se dijetetski suplementi plasirali na tržište jeste da budu bezbedni,
kvalitetni i efikasni. Da bi se osnovni uslovi ispunili potrebno je donošenje zakonskih
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
61
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
propisa sa precizno definisanim uslovima kvaliteta i bezbednosti. Za dobijanje bezbednog proizvoda potrebno je primenjivati HACCP prncipe, kako je definisano Pravilnikom
o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda. Osnov za ispunjavanje HACCP principa
je Dobra proizvođačka praksa koja je jasno definisan standard i koja predstavlja onaj deo
obezbeđenja kvaliteta koji obezbeđuje da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu
u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu.
Osnovni zahtevi dobre proizvođačke prakse su:
• da su svi proizvodni procesi jasno definisani, sistematski proveravani na osnovu
stečenog iskustva i da obezbeđuju doslednu proizvodnju zahtevanog kvaliteta, a
prema specifikaciji,
• dasukritičnefazeproizvodnogprocesaiznačajneizmeneprocesavalidirane
• da su obezbeđeni svi neophodni uslovi za primenu Dobre proizvođačke prakse
uključujući odgovarajuće kvalifikovano i obučeno osoblje, odgovarajuće objekte i
prostor, odgovarajuću opremu i održavanje,
• odobrene standardne operativne postupke i uputstva koji su napisani jasnim i
nedvosmislenim jezikom i prilagođeni postojećim uslovima
• dajeosobljeobučenozakorektnosprovođenjeoperativnihpostupaka
• da se u toku proizvodnog procesa vode zapisnici kojima se potvrđuje da su sve
faze, definisane procedurama i uputstvima, u potpunosti izvršene i da kvalitet i
kvantitet proizvoda odgovaraju ocekivanom
• da je dokumentacija vođena na odgovarajući način i da se na osnovu nje može
dokazati sledljivost
• dajerizikodoštećenjaproizvodasvedennaminimum
• dajeobezbeđensistemzapovlačenjeproizvodaizprometa
Za razliku od smernica Dobre proizvođačke prakse HACCP nije standrad već princip koji
predstavlja alat za procenu rizika u cilju bezbednosti proizvoda ove vrste. Postoji sedam
HACCP principa i to:
1. Analiza opasnosti je proces prikupljanja i vrednovanja informacija o opasnostima i
uslovima potrebnim za njihovo pojavljivanje.
2. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka – korak u kome je neophodno primeniti
posebne upravljačke mere kako bi se sprečila ili otklonila opasnost u odnosu na
bezbednost proizvoda ili rizik smanjio na prihvatljiv nivo.
3. Uspostavljanje kritičnih granica za svaku kritičnu kontrolnu tačku
4. Monitoring – sistem praćenja za svaku kritičnu kontrolnu tačku je ključni element
u oceni da li je proizvod/proces proizveden/sproveden na način koji omogućava
kontrolu identifikovane opasnosti.
5. Uspostavljanje korektivnih mera za svako odstupanje koje se može pojaviti
6. Uspostavljanje procedura verifikacije sistema je vitalan korak za uspešno funkcionisanje sistema menadzmenta bezbednošću proizvoda i predstavlja potvrdu da li
je HACCP sistem funkcionalno implementiran.
7. Uspostavljanje dokumentacije i načina čuvanja zapisa.
62
Evidentna je potreba kompanija koje se bave proizvodnjom i prometovanjem dijetetskih proizvoda da u svoj sistem poslovanja implementiraju zahteve dobre proizvođačke
prakse kako bi primena HACCP principa imala smisla.
MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE IN THE PRODUCTION O DIETARY
PRODUCTS
Davor J.Korčok¹, Ivana Baralić¹, Marina Korčok²
¹Abela Pharm d.o.o., Belgrade, Serbia
²Medica Pharma, Belgrade, Serbia
Dietary supplements are pharmaceutical dosage forms, which represents the concentrated sources of nutrients or other substances with a nutritional or physiological effect.
The use of dietary supplement is widespread in developed and economically stable
countries, and recently in our country. The question about the safety is often raised and
it is important to define Good Manufacturing Practice for this group of products, in order to provide the guidelines for the manufacturers how to organize the premises and
manufacturing equipment. Only safe, effective and high-quality dietary supplements
can be marketed.
In order to fulfill the basic requirements, it is absolutely necessary to pass a legislation with precisely defined terms of quality and safety. According to the Regulations
on the safety of dietary products in Serbia, HACCP principles should be applied in the
dietary supplements production. The basis for the fulfillment of the principles of HACCP
is Good Manufacturing Practice, a clearly defined standard which ensures that products
are consistently produced and controlled in accordance with the quality standards appropriate to their intended use.
Basic principles of Good Manufaturing Practice are:
• Manufacturingprocessesareclearlydefinedandcontrolled,accordingtotheprevious experience. They have to ensure consistency in quality and compliance with
specifications.
• Allcriticalstagesofthemanufacturingprocessandchangestotheproccessare
validated.
• AlltheconditionsrequiredbyGoodManufacturingPractice,includingcompetent
and appropriately qualified personnel, appropriate premises, equipment and
maintenance, are provided.
• Approvedstandardiinstructionsandproceduresarewritteninclearandunambiguous language and adjusted to the existing conditions.
• Personnelaretrainedtocarryoutanddocumentprocedures.
• Recordsaremadeduringmanufacturethatdemonstratethatallthestepsrequired
by the defined procedures and instructions were in fact taken and that the quantity
and quality of the drug was as expected.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
63
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
• Recordsofmanufacturearemadeandretainedinarequiredformtoenablethe
complete history of a batch to be traced.
• Productionminimizesanyrisktotheirquality.
• Asystemisavailableforrecallinganybatchofproductfromsaleorsupply.
Unlike the Good Manufacturing Practices, HACCP is not a standard, but a principle that
is a tool for assessing the risk to the security of this type of product. There are seven
HACCP principles, as follows:
1. Hazard analysis is a process of gathering and evaluating informations about safety
hazards and the conditions necessery for their appearance.
2. Identify critical control points - is a step at which control can be applied and, as a result,
a safety hazard can be prevented or eliminated or reduced to an acceptable level.
3. Establish critical limits for each critical control point.
4. Monitoring - Monitoring activities at each critical control point are very important
to evaluate if the product/process is manufactured/ conducted in a way that enables the controll of the hazard.
5. Establish corrective actions for the deviation that might appear.
6. Establishing the procedures for ensuring the HACCP system is vital step for the
successful manegement for product safety and represents a verification that the
HACCP plan is adequately implemented.
7. Establish record keeping procedures
The manufacturers and distributor of the dietary supplements need to implement the
requirements of the Good Manufacturing Practice so the application of the HACCP principles could be meaningfull.
25. ULOGA I ZNAČAJ BIOETIČKIH RAZMATRANJA NA POLJU KOMUNIKACIJE I MEDIJA
Svetozar Umićević, Danijel Apostolović
Fakultet za primenjenu ekologiju- Istraživačko razvojni centar, Univerzitet Singidunum, Beograd
Ljudska kultura počinje da se unapredjuje i značajnije razvija sa sposobnošću čoveka da
stvara različite simbole. Sama komunikacija je bitan i suštinski deo ljudskog bića jer se
komunikacijom informacije dalje prenose.
Usvajanjem novih informacija mogu da se menjaju već formirani stavovi, tako što se
unapređuju, a nekada i unazađuju budući da često dovode do usvajanja štetnih obrazaca ponašanja i navika. U savremenom svetu mediji masovnih komunikacija predstavljaju značajan put za tok informacija. Baš zbog toga, najveća pažnja u analizama je
posvećena njima.
Mesto i uloga medija na polju komunikacije kojim se prenose informacije o lekovitim
sredstvima i različitim suplementima su veoma bitni. Budući da se ovde radi o persuazivnom načinu komunikacije u kojem prodavac usluge,leka ili lekovitog sredstva ubeđuje kupca tj.pacijenta da se opredeli upravo za taj proizvod tj baš to sredstvo bilo da
64
ga sam koristi ili preporuči trećem licu.Krajnja istina o odredjenom proizvodu može da
se dobije tek kada potpuno ogolimo sadržaj informacije, tj. kada dodjemo do pravih i
konačnih namera onoga ko plasira ovakvu informaciju. U tom smislu, velika je uloga i
odgovornost onoga ko informaciju „kreira“ (enkodira), a važan je i sam način na koji se
ona plasira i sadržaja koji prenosi, a koji dekodira često pažljivo targetirana publika.
Stoga, kontrola ovakvih tokova informacija mora da bude poverena različitim regulatornim telima, strukovnim udruženjima, ali stručnjacima iz domena etike i bioetike i
uopšte društvenih nauka.
Bioetika, kao relativno mlada interdisciplinarna nauka, počela je da se razvija u prošlom veku u Americi, a nešto kasnije i u Evropi kao izvojena disciplina u etici. Uloga i
značaj bioetike na polju komunikacije i medija u vezi sa informacijama o lekovitim sredstvima i suplementima je da ukaže i skrene pažnju na dobre i loše namere pošiljaoca
informacije, kao i na to da podstakne sve činioce u lancu tokova informacije da u centar
interesa stavlja čoveka kao biće od apsolutnog značaja bilo da se u komunikaciji koristi
paternalistički odnos, odnos slobodnog izbora ili odnos zajedničkog izbora.
Ključne reči: ljudska kultura, mediciji, informacije, komukacija, lekovita sredstva i suplementi, bioetika
THE ROLE AND IMPORTANCE OF BIOETHICAL CONIDERATIONS IN THE FIELD OF
COMMUNICATION AND MEDIA
Svetozar Umićević, Danijel Apostolović
Faculty of Applied Ecology - Research and Development Center, University Singidunum, Belgrade
With the man’s ability to create different symbols human culture has begun to promote
and develop significantly. Communication itself is an important and essential part of the
human being. Thanks to it, the information is being transmitted and communicated to
others.
Adoption of new information may change the previously formed attitudes, so as to improve and sometimes retard since they often lead to the adoption of harmful behavior
and habits. In the modern world, mass media communication is an important way for
the flow of information. Just because of that, most of the attention in the analysis is
devoted to them.
The place and role of the media in the field of communication, through which the information about medicaments and different supplements is being communicated, is very
important. It’s necessary to underline that this is a persuasive model of communication
in which a seller of services, drug or medicinal means is convincing the customer (patient) to buy its products to use it or recommend it to the third party.
The final truth about a particular product can only be available when we expose the
complete information content, ie. When you get to the real and ultimate intentions of
who sells this information. In that sense, this is the role and responsibility of the party
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
65
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
information “creates” (encodes), is an important and a way in which it is placed and the
content is transferred, which decodes the often carefully targeted audience.
Therefore, the control of such information flows needs to be conferred to various regulatory bodies, expert societies, but also to the experts from the fields of ethics and
bioethics and social sciences in general.
As a relatively recent inter-disciplinary science, bioethics has started to develop during
the previous century in the United States, and later on in Europe as well as a separate
field of ethics. The role and importance of bioethics in the field of communication and
media in relation with the information on medicines and supplements is to point out
and draw the attention to the good and the bad intentions of the information sender, as
well as to encourage all links in the information flow chain to place a human being into
the focus as a being of the utmost importance, regardless of the relation of communication implemented that is paternalistic relation, relation of free choice or mutual choice.
Keywords: human culture, media, information, communication, medicines and supplements, bioethics
.
66
DRUGI DAN KONGRESA
SECOND CONGRESS DAY
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
26. SUPLEMENTACIJA U PROMOCIJI ZDRAVLJA, INFORMISANOST PACIJENATA
O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA
Mirjana Đermanović¹, Slobodan Stanić², Ljubica Bojanić¹
¹Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
²Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
Uvod: SZO je krajem XX vijeka donijela globalnu strategiju „Zdravlje za sve u 21. vijeku“
sa jednim jedinim ciljem a to je postići pun zdravstveni potencijal za sve. Dva osnovna
pravca vode ovom cilju a to su: smanjenje incidence i oboljevanja od vodećih bolesti i
povreda i promocija i zaštita ljudskog zdravlja tokom cijelog života. U okviru ove globalne strategije posebno je naglašen značaj preventive. Zahvaljujući preventivnim mjerama razvijene zemlje su postigle bitne rezultate u prevenciji nastanka bolesti kao i u
očuvanju i unapređenju zdravlja svog stanovništva. Očuvanje javnog zdravlja je skup
naučnih i stručnih aktivnosti na prevenciji bolesti, promociji zdravlja i produženju samog života stanovništva kroz organizovane napore društva.
Metodologija: Istraživanje smo sproveli među 100 pacijenata oba pola starosne strukture
od 18 do 72 godine, različitog stepena obrazovanja, sa područja grada Banja Luka. Svi su
popunjavali anonimnu i dobrovoljnu anketu – upitnik koji se sastojao od 10 pitanja.
Rezultati: Dijetetske suplemente sa omega 3 masnim kiselinama koristilo je 23 % anketiranih (n=23). Od ovih pacijenata koji koriste dijetetske suplemente sa omega 3 masnim kiselinama 60,86% (n=14) ih smatra da im je koristilo korištenje ovih preparata.
Na pitanje da li smatraju da su dovoljno informisani o ovim preparatima 71% (n=71) je
odgovorilo odrečno. Podijeljena su mišljena da ovi preparati uzrokuju više negativnih
nego pozitivnih efekata. Skoro tri četvrtine anketiranih (n=71 ili 71%) smatra da su ovi
preparati rezultat želje farmaceutskih kuća za većim profitom.
Zaključak: Nepovjerenje i strah od neželjenih dejstava uzrokovali su nizak procenat
pacijenata koji koriste ove preparate. Anketa je pokazala da naši sugradjani smatraju
da nisu dovoljno informisani o dijetetskim suplementim koji sadrže omega 3 masne
kiseline. Pohvalno je saznanje da je svijest o mogućim neželjenim dejstvima na relativno
visokom nivou.
Ključne reči: Dijetetski suplementi, omega 3 masne kiseline, informisanost
SUPPLEMENTS IN HEALTH PROMOTION: PATIENTS’ AWARENESS ABOUT
DIETARY SUPPLEMENTS WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS
Mirjana Đermanović¹, Slobodan Stanić², Ljubica Bojanić¹
¹Public Health Institute, Banja Luka, Republic of Srpska
²Ministry of Health and Social Welfare, Banja Luka, Republic of Srpska
Introduction: WHO has brought global strategy “Health for All in the 21st Century” at
the end of the 20th century, with one goal: to achieve full health potential for all. Two
main directions lead to this goal as follows: reducing the incidence and morbidity of maPROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
71
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
jor diseases and injuries and the promotion and protection of human health throughout
whole lifetime. As a part of this global strategy, the importance of prevention is emphasized in particular. Thanks to preventive measures, developed countries have achieved
significant results in the prevention of illness and the protection and improvement of
the health of population in their countries. Preservation of public health is a number of
scientific and technical activities on disease prevention, health promotion, and extending the lifetime of the population through the organized efforts of society.
Methodology: The research was conducted among 100 patients of both sexes aged
from 18-72, with different levels of education, from the area of Banja Luka. All of them
filled in an anonymous and voluntary survey - a questionnaire that consisted of 10 questions.
Results: 23% of respondents (n = 23) have used dietary supplements with omega 3
fatty acids. 60.86% (n = 14) of them believe in efficiency of these preparations. When
asked whether they think that they are sufficiently informed about these preparations,
71% (n = 71) of them said no. There are different opinions whether these preparations
cause more negative than positive effects. Almost three quarters of respondents (N71
or 71%) believe that these preparations reflect the desire of pharmaceutical companies
for higher profits.
Conclusion: Mistrust and fear of side effects caused that these drugs are used by low
percentage of patients. The survey showed that our citizens believe that they are not
sufficiently informed about the dietary supplements containing omega-3 fatty acids. It
is commendable to know that the awareness about potential side effects is on a relatively high level.
Keywords: Dietary supplements, omega 3 fatty acids, awareness
27. SADRŽAJ TEŠKIH METALA OLOVA, KADMIJUMA I ŽIVE U DIJETETSKIM
SUPLEMENTIMA ZA REGULACIJU TJELESNE TEŽINE PRISUTNIM NA TRŽIŠTU
REPUBLIK SRPSKE
Mirjana Đermanović¹, Biljana Lazić¹, Slobodan Stanić², Ljubica Bojanić¹
¹Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
²Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Uvod: Gojaznost je ozbiljno hronično oboljenje koje može dovesti do mnogih medicinskih komplikacija koje umanjuju kvalitet i skraćuju dužinu života. Sve do nedavno
gojaznost se smatrala više estetskim nego zdravstvenim problemom ali danas se sa sigurnošću zna da ona predstavlja rizik za nastanak brojnih bolesti poput ateroskleroze,
dijabetesa, hipertenzije, hiperholesterolemije idr. Kao jednu od podjela dijetetskih suplemenata za regulaciju tjelesne težine možemo navesti onu koja ih dijeli na preparate
koji su kombinacija laksativa i diuretika, preparate koji su apsorberi masti, preparate koji
ubrzavaju metabolizam, preparate koji djeluju na centar za glad i sitost i preparate koji
dovode do sagorijevanja masti.
72
Metodologija: Uzorci su analizirani u laboratoriji za sanitarnu hemije Instituta za javno
zdravstvo Republike Srpske u toku 2009, 2010, 2011 i 2012 godine. Priprema uzoraka je
vršena metodom suvog spaljivanja i sva ispitivanja rađena su u duplikatu. Analiza olova,
kadmijuma i žive u prikupljenim uzorcima rađena je metodom atomske apsorpcione
spektrofotometrije, plamenom i tehnikom hladnih para, na Unicam Solar 969 atomskom apsorpcionom spektrofotometru. Svi reaktivi bili su p.a. čistoće.
Rezultati: Sadržaj teških metala olova, kadmijuma i žive bio je redom < 0.05mg/kg, <
0.05mg/kg i < 0.02mg/kg.
Zaključak: Rezultati su ohrabrujući kada ih poredimo sa maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani jer u svim ispitivanim uzorcima sadržaj
ispitivanih teških metala bio je ispod maksimalno dozvoljenih količina ustanovljenih
nacionalnom regulativom (Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene
kontaminante u hrani, Sl. Gl. BIH 37/09). Ali treba napomenuti da je ukupan broj analiziranih proizvoda u odnosu na broj proizvoda koji se danas nalaze u prometu, sa obzirom
na popularnost date grupe proizvoda, još mali.
Ključne reči: dijetetski suplementi, atomska apsorpciona spektrofotometrija, teški metali
CONTENT OF HEAVY METALS SUCH AS LEAD, CADMIUM AND MERCURY IN THE
DIETARY SUPPLEMENTS FOR BODY WEIGHT MANAGEMENT, PRESENT ON THE
MARKET OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
Mirjana Đermanović¹, Biljana Lazić¹, Slobodan Stanić², Ljubica Bojanić¹
¹Public Health Institute, Republic of Srpska
²Ministry of Health and Social Welfare
Introduction: Obesity is a serious chronic disease that can lead to many medical complications that impair quality of life and shorten life expectancy. Until recently, obesity was considered to be more aesthetic than a health problem, but now we know with certainty that
obesity includes a risk for many diseases such as atherosclerosis, diabetes, hypertension,
hypercholesterolemia etc. One of the systematization of dietary supplements for weight
management is the one that divides them into products that are a combination of laxatives
and diuretics, products that are fat absorbers, products that accelerate metabolism, medicines that act on the hunger and satiety centre and products that cause fat burning.
Methodology: Samples are analyzed in the Sanitary Chemistry Laboratory of Public
Health Institute, Republic of Srpska, during 2009, 2010, 2011 and 2012. Sample preparation was performed by dry ashing and all tests were performed in duplicate. Analysis of
lead, cadmium and mercury in the collected samples was performed by atomic absorption spectrophotometry, with flame and cold vapor technique on a Unicam Solar 969
atomic absorption spectrophotometer. All reagents were p.a. purity grade.
Results: The content of heavy metals (lead, cadmium and mercury) was: Lead <0.05mg/
kg, Cadmium <0.05mg/kg and Mercury <0.02mg/kg.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
73
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Conclusion: The results are encouraging in comparing with the maximum permitted
levels for certain contaminants in food, because heavy metals content in all tested samples was below the maximum allowable amount established by national legislation
(Regulations on maximum permitted levels for certain contaminants in foodstuffs Sl. Gl.
BIH 37/09). It should be noted that the total number of analyzed products is still small,
in comparison to the number of products that are on the market today, considering the
popularity of this group of products.
Keywords: Dietary supplements, atomic absorption spectrophotometry, heavy metals
28. DIJETETSKI SUPLEMENTI I UPOTREBA ADITIVA – PRIMENA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE
Milica Zrnić1, Ivan Stanković1, Brižita Đorđević1, Jovana Vignjević2
1
Institut za Bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
2
Klinički centar Srbije, Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Upotreba aditiva u dijetetskim suplementima regulisana je novim Pravilnikom o prehrambenim aditivima, „Službeni Glasnik RS“, broj 63/2013 (u daljem tekstu Pravilnik) koji je usaglašen sa regulativom Evropske Unije (EU). Novi Pravilnik zamenjuje Pravilnik o kvalitetu
i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine („Sl. list SCG“, br. 56/2003, 4/2004 – dr. pravilnik, 5/2004 – ispr. i 16/2005). Prelazni
period za usklađivanje poslovanja sa novim odredbama Pravilnika je 12 meseci.
Cilj ovog rada bio je prikaz novina nakon usvajanja novog Pravilnika. Aditivi se deklarišu navođenjem naziva ili E broja i funkcionalne klase prema osnovnoj tehnološkoj funkciji aditiva
koju definiše proizvođač. Pravilnikom je definisano 18 kategorija hrane. Posebnu kategoriju
hrane predstavljaju dodaci ishrani (dijetetski suplementi), osim dodataka ishrani za odojčad
i malu decu, koji se dalje klasifikuju kao: 1) dodaci ishrani koji su u prometu u čvrstom obliku,
uključujući kapsule, tablete i slične oblike, osim oblika za žvakanje; 2) dodaci ishrani koji su
u prometu u tečnom obliku i 3) dodaci ishrani koji su u prometu u obliku sirupa ili u obliku
za žvakanje. Lista aditiva odobrenih za upotrebu u hrani sastoji se iz 3 dela: boje, zaslađivači i
ostali aditivi (osim boja i zaslađivača). Neke od izmena koje je doneo Pravilnik odnose se i na
proširenje liste dozvoljenih aditiva. Na listi se nalazi 13 novih aditiva, od čega su 4 zaslađivača
(E960, E961, E964 i E968) a preostali su iz grupe ostali aditivi (E319, E392, E426, E427, E462,
E1203, E1204, E1452 i E1521). U odnosu na prethodno važeću listu, nova lista ne sadrži sledeće aditive: E128, E154, E160f, E216, E217, E467 i E558. U posebnom delu Pravilnika, aditivi
su razvrstani u 5 grupa (grupa I, grupa II - boje dozvoljene u količini quantum satis, grupa
III - boje čije su količine ograničene kada se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, grupa IV
- polioli i grupa V - ostali aditivi koji mogu biti korišćeni u kombinaciji). Novinu predstavlja
i navođenje posebnog upozorenja ukoliko proizvod sadrži neku od sledećih 6 boja: E102,
E104, E110, E122, E124 i E129 (Prilog 3) koje će se primenjivati od 1.januara 2014. godine.
Zaključak: Izmena postojeće regulative za aditive ima za cilj da se njihova upotreba
uskladi sa propisima u EU. I pored toga, neophodno je kontinuirano praćenje novih naučnih saznanja kao i međunarodnih propisa i standarda vezanih za ovu oblast i njihova
74
primena na nivou nacionalnih propisa kako bi se u svakom trenutku osigurao visok nivo
zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača.
Ključne reči: dijetetski proizvodi, aditivi, regulativa
DIETARY SUPPLEMENTS AND THE USE OF ADDITIVES – APPLICATION OF NEW
LEGISLATION
Milica Zrnić1, Ivan Stanković1, Brižita Đorđević1, Jovana Vignjević2
1
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade University
2
Clinical Center of Serbia, Department of Pharmacy
The use of additives in food supplements regulated by a new Regulation on food additives, “Official Gazette RS“, No. 63/2013 (hereinafter referred to as Regulation) that complies with the regulations of the European Union (EU). The new Regulation replaced
with the Regulation on the quality and conditions of use of additives in food and other
requirements for additives and their mixtures (“Official Gazette RS“, No. 56/2003, 4/2004
, 5/2004, 16/2005). The transitional period for compliance with the new provisions of the
Regulation is 12 months.
The aim of this study was to evaluate novelty after the adoption of the new Regulation. Additives are declared by specifying the name or E number and their functional class according
to the basic function defined by the manufacturer. According to Regulation, there are 18
categories of food. A special category of foods are dietary supplements, except dietary supplements for infants and young children, further classified as: 1) dietary supplements in solid
form including capsules, tablets or similar forms, except chewing tablets; 2) dietary supplements in liquid form, and 3) dietary supplements that are available as syrup or chewing tablets. List of additives approved for use in food has 3 parts: colors, sweeteners and other additives (except colors and sweeteners). Some of the changes issued by Regulation refer to the
expansion of the list of permitted additives. The list includes 13 new additives, and those are
4 sweeteners (E960, E961, E964 and E968) and the remaining ones are from the group of other additives (E319, E392, E426, E427, E462, E1203, E1204, E1452 and E1521). Compared with
the previous list, the new list does not contain following additives: E128, E154, E160f, E216,
E217, E467 and E 558. In a special section of Regulation, additives are divided into5 groups
(group I, group II - colors allowed in the amount of quantum satis, group III - colors whose
quantities are limited when used alone or in combination, group IV - polyols and group V other additives that can be used in combination). A novelty is an obligation to write a special
warning if the dietary supplement contains any of the following 6 colors: E102, E104, E110,
E122, E124 and E129 (Appendix3), which will be applied from1 January2014.
Conclusion: The aim of changing existing regulations for additives is to adjust their
usage with EU regulations. Nevertheless, it is necessary to continuously monitor new
scientific findings as well as international regulations and standards related to this field
and their application at the national regulations to ensure in any moment a high level of
protection of human health and consumers’ interests.
Keywords: dietary supplements, additives, Regulation
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
75
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
29. GC-MS ANALIZA ISPARLJIVIH SASTOJAKA GLJIVE Laetiporus sulphureus
(Bull.) Murrill (Polyporaceae)
Marina Kolundžić, Tatjana Kundaković
Katedra za farmakognoziju, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
Uvod: Šumsko pile (Laetiporus sulphureus) je parazitska gljiva, koja raste na živim lišćarima, ređe četinarima. Klobuk je velik, mesnat lepezastog oblika. Gornja površina je svetložuta do narandžasto-crvena, dok su cevčice na donjoj strani klobuka karakteristično
sumporasto žute. Gljiva je jestiva, dok je mlada. Nakon termičke obrade dobija izuzetno
prijatan ukus na pileće belo meso. Novija istraživanja pokazuju da ova vrsta pored nutritivne vrednosti, poseduje i lekovita svojstva.
Metodologija: Destilacijom vodenom parom iz svežeg, prethodno usitnjenog materijala izolovana je isparljiva frakcija. Metodom ekstrakcije po Soxhletu dobijen je petroletarski ekstrakt, koji je uparen do suva, i analiziran gasnom hromatografijom (GC-MS i GCFID). Takođe, svež uzorak je ispitivan GC headspace metodom. Identifikacija jedinjenja
izvršena je na osnovu dobijenih masenih spektara, poređenjem sa postojećom bazom
podataka i literaturnim podacima.
Rezultati: U isparljivoj frakciji dobijenoj destilacijom pomoću vodene pare identifikovani su 1-okten-3-ol, 3-oktanol, palmitinska kiselina i etilestar linolenske kiseline. Headspace metoda takođe ukazuje na prisustvo 3-oktanola, ali i steroidnih sastojaka. U petroletarskom ekstraktu dokazano je prisusvo alifatičnih alkana (oktan, eikozan, tetrakozan,
pentakozan, heksakozan, heptakozan, oktakozan), kao i prisustvo 4-heptanola.
Zaključak: Rezultati GC-MS analize ukazuju na prisustvo isparljivih sastojaka koji pripadaju alifatičnim (masnim) alkoholima, zasićenim dugolančanim ugljovodonicima i
masnim kiselinama.
Ključne reči: Laetiporus sulphureus, isparljive komponente, 3-oktanol.
Autori se zahvaljuju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
(Projekti 173021, 34012) za finansijsku podršku.
GC-MS ANALYSIS OF VOLATILE COMPOUNDS OF MUSHROOM Laetiporus
sulphureus (Bull.) Murrill (Polyporaceae)
Marina Kolundžić, Tatjana Kundaković
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Belgrade, Serbia
Introduction: Chicken of the woods mushroom (Laetiporus sulphureus) is a parasitic
fungus that grows on living hardwoods, rare conifers. Cap is a large, fleshy shape of a
fan. The upper surface is light yellow to orange-red, while the tube at the bottom of the
cap characteristic sulfur yellow. The fungus is edible when young. After heat treatment
gets extremely pleasant flavor to chicken breasts. Besides nutritive values, recent researches showed medicinal properties of this fungus.
Methodology: Volatile fraction was isolated by steam distillation of fresh, pre-crushed
76
material. Petroleum ether extract was obtained by Soxhlet extraction, evaporated to
dryness, and analyzed by gas chromatography (GC-MS and GC-FID). Also, a fresh sample
was tested by GC headspace method. Identification of compounds was done on the
basis of their mass spectra, comparing with existing databases and literature data.
Results: In volatile fraction obtained by steam distillation 1-octene-3-ol, 3-octanol, palmitic acid and linoleic acid ethylester were identified. Headspace method also indicates
the presence of 3-octanol and steroid compounds. The analysis of petroleum ether extract has shown the presence of aliphatic alkanes (octane, eicosane, tetracosane, pentacosane, hexacosane, heptacosane, octacosane), and of 4-heptanol.
Conclusion: The results of GC-MS analysis showed the presence of volatile compounds belonging to the aliphatic (fatty) alcohols, long-chain saturated hydrocarbons and fatty acids.
Keywords: Laetiporus sulphureus, volatile components, 3-octanol.
The authors wish to express their gratitude to the Ministry of Education, Science and
Technological Development of the Republic of Serbia (Project No. 173021, 34012) for
financial support.
30. ZAMENA ZA OBROK I NJENA PRIMENA U OKVIRU HIPOKALORIJSKE DIJETE
Lorena Ilić, Svetlana Pejić Gerić
Specijalistička lekarska ordinacija opšte medicine “Protekal”, Beograd, Srbija
Gojaznost je hronična bolest, koja se odlikuje prekomernim nakupljanjem masti u organizmu i povećanjem telesne težine. Predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, sa velikim
brojem pridruženih komorbiditeta, komplikacija i poremećaja zdravlja. Najčesće komplikacije su hiperlipidemije, arterijska hipertenzija, kardiovaskularna oboljenja, diabetes tip 2, i veća učestalost izvesnih malignih oboljenja. Javlja se najčešće kao posledica
loših životnih navika ( loše izbalansirana ishrana, sedetarni način života uz apsolutno
odsustvo fizičke aktivnosti, stres i dr.) i genetske predispozicije. Svako povećanje BMI
preko 25 -30 se smatra prekomernom uhranjenošću, a preko 30 gojaznošću.
U cilju regulisanja telesne težine postoji veliki broj hipokalorijskih dijeta, koje se izvode samostalno, proizvoljno, bez pravilnih i jasnih preporuka. Posledica takvog načina redukcije
telesne težine može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih i psiholoških problema.
Zamena za obrok predstavlja jedan od retkih proizvoda koji je preporučen i podržan
od strane evropske medicinske javnosti. Ako se primenjuje u okviru tačno definisanog
programa hipokalorijske dijete, omogućava brz, efikasan i zdrav način redukcije telesne
težine kod osoba koje imaju do 10 kg telesne težineda izgube. Osobe koje treba da
izgube više od 10 kilograma ili boluju od hroničnih bolesti, trebalo bi da program mršavljenja sprovode pod lekarskom kontrolom.
Zamene za obrok, bilo kog proizvođača, proizvedene su po zakonskoj regulativi, po čijoj
definiciji sadrže:
» 200-400 kCal po obroku,
» Adekvatnu količinu proteina za održavanje mišićne mase
» Adekvatnu količinu složenih ugljenih hidrata koji obezbeđuju dugotrajnu energiju
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
77
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
» Malu, ali dovoljnu količinu masti, naročito esencijalnih masnih kiselina
» Vlakna, da obezbede osećaj sitosti
» Vitamine i minerale (30% PDU), sa ciljem da preveniraju nedostatak u ishrani.
Po svom sastavu su svrstani u dijetetske proizvode. Preporučuje se zamena 1-2 obroka na dan.
Zamene za obrok :
• Omogućavaju da se izgube kilogrami na zdrav način u okviru hipokalorijske dijete ,
zahvaljujući bogatstvu mikro i makro nutritijenata u svom sastavu.
• Omogućavaju da se u okviru dijete održi raznovrsna ishrana, jer se mogu kombinovati sa svakodnevnim namirnicama u okviru istog i u drugim obrocima.
• Dijete koje se sprovode sa zamenom za obrok su lake za sprovođenje i sigurne.
Zamene za obrok su brze za pripremu i time se pojednostavljuje unos laganog i
kompletnog obroka.
• Ekonomski su isplative
• Pri korišćrnju zamena za obrok je dokazano da postoji dobar odnos primene i postignutih rezultata u smanjenju telesne težine i održavanju postignutih rezultata.
• Efikasnost zamene za obrok je predstavljena u velikom broju naučnih radova, u kojima
se ističu pozitivna dejstva njene primene, bez i jednog propratnog negativnog efekta.
• Zamena za obrok primenjena u određenim programima hipokalorijskih dijeta ima
za cilj da edukuje širu populaciju u promeni stila života i načina ishrane, kao i kontrolisanom unosu visokokaloričnih namirnica kasnije po prestanku dijete.
• U toku hipokalorijskih dijeta sa zamenom za obrok neophodno je uvođenje fizičke
aktivnosti i stvaranje svakodnevnih zdravih životnih navika.
• Zamena za obrok mogu biti u različitim oblicima, kao: napici, kremovi, supe, jela,
čokoladice...
Na našem tržištu postoji veoma mali broj dostupnih zamena za obrok. Jedan od njih je
OPTI - zamena za obrok. Kesice OPTI - zamene za obrok sadrže 35 – 60 grama hranljivih
sastojaka u obliku praha. Omogućava adekvatnu supstituciju svih hranljivih materija
jednog kvalitetnog I raznovrsnog obroka. Primenjuje se i preporučuje:
1. U cilju smanjenja telesne težine ( 2 programa mršavljenja)
2. U cilju održavanja postojeće figure
3. Pre ili posle treninga u teretani ili drugom sportu
4. U stanjima organizma gde su pojačani zahtevi za unosom gradivnih i energetskih materija
(period rasta i razvoja, starije osobe, posle operacija, u toku bolesti...)
5. U svim situacijama kad ne postoji mogućnost pripreme zdravog obroka, kod osoba koje su pristalice zdravog života I vode računa o svom fizičkom izgledu.
U poređenju sa drugim, proizvoljnim hipokalorijskim dijetama, dijete koje se primenjuju
sa zamenom za obrok obezbeđuju sve gradivne i energetske dnevne potrebe organizma. Uz pomoć zamene za obrok se u organizam unose esencijalne masne kiseline, aminokiseline, vitamini i minerali, koji su često u deficitu u drugim dijetama, što dovodi do
malnutricije, astenije i pada imuniteta. Zahvaljujući navedenom može se zaključiti da
hipokalorijske dijete koje se izvode sa zamenom za obrok dovode do efikasne redukcije
telesne težine, bez propratnih i neželjenih pojava.
Ključne reči: zamena za obrok, gojaznost, hipokalorijska dijeta, Opti.
78
MEAL REPLECEMENT AND ITS APPLICATION IN THE HYPOCALORICAL DIET
Lorena Ilić, Svetlana Pejić Gerić
Specijalistička lekarska ordinacija opšte medicine “Protekal”, Beograd, Srbija
Obesity is a chronic disease characterized by excessive accumulation of body fat and
weight gain. It is a serious health problem, with a number of associated co-morbidities,
complications and health disorders. The most common complications are hyperlipidemia, hypertension, cardiovascular diseases, type 2 diabetes, and higher incidence of
certain malignancies. It occurs most often as a result of bad habits (badly balanced diet,
sedentary lifestyle with absolute lack of physical activity, stress, etc..) And genetic predisposition. Any increase in BMI over 25 -30 is considered excessive eating disorders
and obesity over 30.
In order to regulate body weight there are many hypocalorical diets that are performed
independently, arbitrarily, without proper and clear recommendations. The consequence of this way of weight loss can lead to serious health and psychological problems.
Meal replacement is one of the few products that are recommended and supported
by the European medical public. If applied correctly defined in the program of hypocalorical diet, it enables fast, efficient and healthy weight loss in people who have up
to 10 kg of body weight to lose. People who need to lose more than 10 pounds or are
suffering from chronic diseases, should be carried out through a weight loss program
under medical supervision.
Meal replacement of any manufacturer is produced by legislation, by whose definition
include:
» 200-400 kcal per meal
» An adequate amount of protein to maintain muscle mass
» An adequate amount of complex carbohydrates that provide long-lasting energy
» A small but sufficient amount of fats, especially essential fatty acid
» Fibers, to provide a feeling of fullness
» Vitamins and minerals (30% PDU), in order to prevent a deficiency in the diet.
Upon their composition they are classified as dietary supplements. It is recommended
1-2 replacement servings a day.
Meal replacement:
• It allows to lose weight in a healthy way in the hypocalorical diet, thanks to the
wealth of micro and makronutritijenata within it..
• Allow to maintain the balanced diet, because it can be combined with everyday
foods within the same and other meals.
• Diets which are conducted with the meal replacement are easy to implement and
secure. Meal replacement are quick to prepare, thus simplifying the input light and
full meals.
• Economic cost effective
• Using meal replacement has been proved to be a good relationship between the
application and the achieved results in the reduction of body weight and maintain
the results achieved..
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
79
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
• The efficiency of replacement of meals is featured in a number of scientific papers,
which emphasize the positive effects of its application, without any accompanying
negative effects.
• Meal replacement programs implemented in certain programs of hipokalorical
diets aim to educate the general population in the change of lifestyle and diet,
and controlled food intake of high calorical suuplies later after the termination of
a child.
• During hypocalorical diet with meal replacement is necessary to introduce physical
activity and making everyday healthy habits.
• Replacement of the meal can be in various forms, such as: drinks, creams, soups,
meats, chocolates ...
In our market, there are very few available meal replacement. One of them is OPTI - meal
replacement. Bags of OPTI - meal replacement contain 35 - 60 grams of nutrients in
powder form. It allows adequate substitution of one nutrient quality and varied meal. It
is used and recommended:
1. In order to reduce the weight (2 weight loss programs)
2. In order to maintain the existing figures
3. Before or after a workout at the gym or other sports
4. In situations where the organism increased requirements for entering the building
blocks of energy and matter (the period of growth and development, the elderly,
after surgery, during illness ...)
5. In situations where there is no possibility of preparing healthy meals for people
who are supporters of healthy life and take care of their physical appearance.
Compared with other arbitrary hypocalorical diets, diets that are applied to the replacement of a meal provide all the building blocks and energy daily needs. With the help of
replacement of meals essential fatty acids are assimilated , amino acids, vitamins and minerals, which are often in deficit in the other diets, leading to malnutrition, asthenia and low
immunity. Thanks to this, we can conclude that hypocalorical diet running with a meal
replacement lead to effective weight loss without any side effects and adverse events.
Keywords: meal replacement, obesity, hypocalorical diet, Opti.
31. SADRŽAJ UKUPNIH POLIFENOLA, FLAVONOIDA I ANTIOKSIDATIVNI POTENCIJAL CRNOG I BELOG GROŽĐA, JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE
Vanja Todorović1, Slađana Šobajic1, Zoran Todorović2
1
Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd;
2
Tehnološki fakultet, Bulevar Oslobođenja 124, Leskovac
Uvod: Polifenolna jedinjenja su najrasprostanjeniji sekundarni metaboliti biljaka. Nekoliko hiljada polifenolnih jedinjenja identifikovano je u jestivim biljkama. Najznačajniji izvori polifenolnih jedinjenja su: voće, povrće, čokolada, čajevi, crno vino, kafa, pivo,
voćni sokovi itd. Fenolna jedinjenja, posebno flavonoidi, imaju jako izraženu antioksidativnu i antiradikalsku aktivnost, i zbog toga im se pripisuju brojna terapijska delovanja.
Cilj rada bila je kvantifikacija ukupnih polifenola, flavonoida i antioksidativnog potenci-
80
jala u ekstraktima kore i oljuštenog ploda voća (crno i belo grožđe, jabuka, kruška i šljiva)
ubranog u okolini grada Leskovca.
Metodologija: Ukupni polifenoli određeni su metodom po Folin-Ciocalteu. Galna kiselina
korišćena je kao standard, a dobijeni rezultati su izraženi kao ekvivalenti galne kiseline (GAE)
u mg na 1 g svežeg voća. Ukupni flavonoidi određeni su metodom sa aluminijum-hloridom.
Rutin je korišćen kao standard, a ukupan saržaj flavonoida je izražen kao mg rutina/ 1 g svežeg voća. Za određivanje antioksidativnog potencijala korišćen je DPPH test. Rezultati su
izraženi jedinicama EC50 (koncentracijom ekstrakta koja je potrebna za neutralizaciju 50 %
DPPH radikala). Paralelno je određen sadržaj ukupnih polifenola, flavonoida i antioksidativni
potencijal kore i oljuštenih polodova voća: crno i belo grožđe, jabuka, kruška i šljiva.
Rezultati: Dobijeni rezultati prikazani su na grafikonima 1. i 2.
Grafikon 1. Sadržaj ukupnih polifenola i flavonoida kore i oljuštenog ploda voća
Grafikon 2. Antioksidativni potencijal kore i oljuštenog ploda voća
Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata, može se izvesti zaključak da je najbolji izvor
polifenola i flavonoida uzorak kore crnog grožđa dok je najmanji sadržaj polifenola u
uzorku oljuštenog ploda jabuke, a flavonoida u uzorku oljuštenog ploda belog grožđa.
Najviši antioksidativni potencijal ima uzorak crnog grožđa (kako kora tako i oljušteni
plod), a najniži uzorak oljuštenog ploda šljive.
Ključne reči: crno grožđe, belo grožđe, jabuka, kruška, šljiva, ukupni polifenoli, GAE,
ukupni flavonoidi, DPPH, EC50
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
81
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
TOTAL POLYPHENOLS, FLAVONOIDS AND ANTIOXIDAT CAPACITY IN RED AND
WITE GRAPES, APPLES, PEARS AND PLUMS
Vanja Todorović1, Slađana Šobajic1, Zoran Todorović2
1
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade;
2
Faculty of Technology, Leskovac, University of Niš
Introduction: Polyphenols are the main secondary products of plants. There are several
thousands of different polyphenols identified from the edible plants. The most important
source of polyphenols are: fruit, vegetables, chocolate, tea, red wine, coffee, beer, juices etc.
Phenols, specially flavonoids, have strong antioxidative and antiradical potential and because of that a lot of therapeutical effects. The aim of this study was quantitation of total
polyphenols, flavonoids and antioxidant capacity in extracts of peel and peeled fruit (red
and white grapes, apples, pears and plums) which were harvested in the vicinity of Leskovac.
Methodology: Total polyphenols content was determined using Folin-Ciocalteu method.
Gallic acid used as a standard and the amount of total polyphenols was expressed as gallic acid equivalents (GAE) in mg/1 g fresh fruit. Total flavonoids content was determined
using method with aluminum-chloride. Rutin used as a standard, and the amount of total
flavonoids was expressed as rutin equivalents in mg/1 g fresh fruit. For determination of
antioxidant capacities used DPPH-test. Results were expressed as EC50 value (the concentration of extract required to neutralize 50% of DPPH radicals). At the same time, it is
determined total polyphenols content, total flavonoids content and antioxidant capacity
in peel and in peeled fruit (red and white grapes, apples, pears and plums).
Results: Obtained results are given in graphs 1. and 2.
Graph 1. Content of total polyphenols and flavonoids in peel and in peeled fruit
Graph 2. Antioxidant capacity from peel and from peeled fruit
82
Conclusion: Results obtained have shown that the best source of polyphenols and flavonoids was red grapes’ peel, while the lowest content of polyphenols was determined in
peeled apples, and flavonoids in peeled white grapes. The highest antioxidant activity was
found in the red grape (equally in peel and peeled fruit), and the lowest in peeled plums.
Keywords: red and white grapes, apples, pears and plums, total polyphenols content,
GAE, total flavonoids content, DPPH, EC50
32. SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA I ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST DIJETETSKIH
SUPLEMENATA SA FITOESTROGENIMA
Mira Bursać, Jelena Cvejić, Milica Atanacković
Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Uvod: Dijetetski suplementi na bazi fitoestrogena se najčešće preporučuju za ublažavanje napada vrućine ili valunga kao čestih menopauzalnih tegoba. Dodatno, smatra se i
da fitoestrogeni mogu doprineti snižavanju holesterola, prevenciji osteoporoze, pa čak
i prevenciji nekih hormon zavisnih karcinoma. Neki od pomenutih efekata se povezuju i
sa antioksidantnom aktivnošću ovih jedinjenja. Suplementi koji se koriste u menopauzi
uglavnom sadrže izoflavone soje (Glycine max) ili crvene deteline (Trifolium pratense),
poznatih izvora biljnih estrogena.
Metodologija: Analizirano je 6 dijetetskih suplemenata sa tržišta Srbije, od kojih su četiri (S1, S2, S3, S4) na bazi ekstrakta soje, a dva (S5, S6) na bazi ekstrakta crvene deteline. Sadržaj izoflavona određivan je visoko efikasnom tečnom hromatografijom (HPLC).
Sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja određivan je spektrofotometrijski Folin-Ciocalteu
reagensom uz upotrebu galne kiseline kao referentnog standarda, a antioksidantna aktivnost na osnovu reakcije sa DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) slobodnim radikalom.
Rezultati:
Tabela. Sadržaj ukupnih izoflavona u dijetetskim suplementima po doziranoj jedinici (DJ) i
odstupanje u odnosu na deklarisani sadržaj izoflavona; sadržaj ukupnih fenola (TPC) po doziranoj jedinici i po gramu suplementa i antioksidantni kapacitet dijetetskih suplemenata (IC50)
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
83
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
TPC
IC50
ukupni izofla- odstupanje od
voni (mg/DJ) dekl. sadrž.(%) mg GAE/DJ
mg/ml
mg GAE/g
S1 40,10
+0,25
10,79
23,59
0,4135
S2 45,86
+14,64
6,49
20,69
0,8157
S3 31,22
+44,07
6,23
3,67
0,4564
S4 40,86
+63,44
22,57
45,24
0,0288
S5 40,55
+1,38
5,12
15,92
0,2772
S6 37,42
-6,45
11,37
71,49
0,0492
*GAE-ekvivalenti galne kiseline; IC50-koncentracija ekstrakta koja inaktiviše 50% inicijalne koncentracije DPPH radikala (inhibitory concentration)
Zaključak: Sadržaj ukupnih izoflavona je kod tri suplementa (S1, S5, S6) približno odgovarao sadržaju deklarisanom na pakovanju, dok je kod ostala tri odstupanje bilo veće
od 10%. Kod suplementa S4 je ovo odstupanje bilo najveće (+63,4% u odnosu na deklarisanih 25 mg/DJ). Suplement S4 se izdvojio po najvećem sadržaju ukupnih fenola
po DJ (22,57 mg GAE/DJ), i najvećoj antioksidantnoj aktivnosti (IC50 0,0288 mg/ml).
Uočene su i velike razlike između ekstrakata u sadržaju ukupnih fenola, pa su tako dobijene vrednosti varirale od 3,67 do 71,49 mg GAE/g. Takođe, suplementi su se veoma
razikovali i po antioksidantnom kapacitetu, koji je kod uzorka S4 bio oko 28 puta veći u
odnosu na suplement S2.
Ključne reči: dijetetski suplementi; fitoestrogeni; ukupna fenolna jedinjenja; antioksidansi
TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIETARY
SUPPLEMENTS WITH PHYTOESTROGENS
Mira Bursać, Jelena Cvejić, Milica Atanacković
Department of pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia
Introduction: Dietary supplements based on phytoestrogens are mainly recommended for treatment of hot flushes, the most common menopausal symptom. Also it is
considered that phytoestrogens can contribute to cholesterol lowering, and in prevention of osteoporosis and some hormone dependent cancers. Some of these effects are
connected with antioxidant activity of these compounds. Supplements used in menopause contain isoflavones mainly from soybean (Glycine max) or red clover (Trifolium
pratense), well known sources of plant estrogens.
Methodology: Six dietary supplements from Serbian market were analyzed, four containing soy extract (S1, S2, S3, S4) and two (S5, S6) based on red clover. Isoflavone content was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). Total phenolic content was analyzed spectrophotometrically using Folin-Ciocalteu method with
gallic acid as referent standard, and antioxidant activity based on reaction DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical.
Results:
Table. Total isoflavone content in dietary supplements per dosage unit (DU) and devia-
84
tion from declared content; total phenolic content (TPC) per dosage unit and per gram
of supplement and antioxidant activity of dietary supplements (IC50)
total isoflaTPC
IC50
vones (mg/ deviation (%)
DU)
mg GAE/DJ
mg GAE/g
mg/ml
S1 40,10
+0,25
10,79
23,59
0,4135
S2 45,86
+14,64
6,49
20,69
0,8157
S3 31,22
+44,07
6,23
3,67
0,4564
S4 40,86
+63,44
22,57
45,24
0,0288
S5 40,55
+1,38
5,12
15,92
0,2772
S6 37,42
-6,45
11,37
71,49
0,0492
*GAE-gallic acid equivalents; IC50-concentration of extract that inactivates 50% of initial
DPPH concentration (inhibitory concentration)
Conclusion: Total isoflavone content of three supplements (S1, S5, S6) complied with
the declared content on the label, while in other three samples the deviation was higher than 10%. In supplement S4 this deviation was the highest (+63,4% compared to
declared 25 mg/DU). Supplement S4 had also the highest total phenolic content per
DU (22,57 mg GAE/DU), and the highest antioxidant activity (IC50 0,0288 mg/ml). Great
differences between extracts were established concerning total phenolic content, and
values varied from 3,67 to 71,49 mg GAE/g. Also, samples had very different antioxidant
capacity, so for example S4 had 28 times higher antioxidant activity than S2.
Keywords: dietary supplements; phytoestrogens; total phenolic content; antioxidants
33. SOJA KAO BILJNI DIJETETSKI SUPLEMENT I IZVOR FITO-ESTROGENA
Slađana Žilić1a, Vural Gökmen2, Arda Serpen2, Gül Akıllıoğlu2, Vesna Perić1b
1
Institut za kukuruz „Zemun Polje“, aDepartment za tehnologiju i bDepartment za selekciju, Slobodana Bajića 1, Beograd-Zemun, Srbija
2
Department za prehrabeno inženjerstvo, Hacettepe Univerzitet, Beytepe, Ankara, Turska
Mnoge žene nerado koriste egzogenu hormonsku terapiju za lečenje simptoma menopauze i okreću se biljnim i dijetetskim suplemenata (BDS). Soja je jedan od najefikasnijih biljnih dijetetskih suplemenata koji se koristi za ublažavanje simptoma u postmenopauzi. Sve više rezultata, pogotovo u studijama humane medicine, podržava
blagotvorne efekte sojinih izoflavona u prevenciji gubitka koštane mase kod žena u
postmenopauzi. Pored toga, sojini izoflavoni su strukturno slični prirodnim estrogenima i pokazuju efekte u zaštiti od hormon-zavisnih karcinoma. U ovom radu ispitivan je
sadržaj isoflavona u visoko-proteinskom sojinom brašnu, kao i u brašnu dobijenom od
semenjače žute i crne soje.
Ekstrakcija izoflavoni iz uzoraka soje izvršena je po modifikovanoj metodi koju je opisao
Shao et al. (2011). Ukratko, 1,0 g samlevenog uzorka mešan je dva puta sa po 10 ml 80%
metanola tokom 20 min. Izdvojeni ekstrakti koji sadrže aglikone i glukozidne forme izoflavona filtrirani su kroz najlon filter (0.45 μm). Ukupni izoflavoni su određene pomoću
HPLC nakon prevođenja glukozidnih oblika u odgovarajuće oblike aglikone primenom
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
85
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
kisele hidrolize. Identifikacija genistein i daidzein izvršena je upoređivanjem retencionog vremena i apsorpcionih spektra u uzorcima soje sa onima standardnih jedinjenja.
Aglikonske forme dobijene nakon kisele hidrolize ekstrahovanih nativnih izoflavona
(vezani izoflavoni) izračunate su iz ukupnih izoflavona oduzimanjem sadržaja nativnih
aglikona (slobodni izoflavoni).
Prema našim rezultatima, visok sadržaj vezanih izoflavona ukazuje na dominantnost
glukozidnih formi isoflavona kako u uzorcima visoko-proteinskog sojog brašna tako i
u uzorcima semenjače. U soji i sojinim proizvodima sadržaj genistin/genistein, daidzin/
daidzein i glicitin/glicitein čini oko 50-55%, 40-45%, odnosno 5-10% od ukupnog sadržaja isoflavona. Zbir slobodnih i vezanih formi daidzeina i genisteina bio je najviši u
visoko-proteinskom brašnu žute soje (u proseku 515,63 mg/g), dok je u visoko-proteinskom brašnu crne soje iznosio u proseku 192,97 mg/g. Osim toga u našim istraživanjima
sadržaja slobodnih i vezanih formi genisteina u svim uzorcima, kako crne tako i žute
soje, bio je viši od sadržaja daidzeina. Prosečna vrednost sadržaja genisteina u uzorcima
visoko-proteinskog brašna žute i crne soje iznosila je 357,38, odnosno 143.53 mg/g.
Sve više naučnih rezultata sugeriše da neki biljni i dijetetski suplementi mogu dovesti
do poboljšanja kliničkih ishoda. Stoga, naša istraživanja mogu biti od značaja za korišćenje soje kao izvora fito-estrogena sa efektima na simptome postmenopauze kod žena.
Ključne reči: Soja, biljni dijetetski suplementi, izoflavoni.
SOYBEAN AS A BOTANICAL DIETARY SUPPLEMENT AND SOURCE OF PLANT
ESTROGENS
Slađana Žilić1a, Vural Gökmen2, Arda Serpen2, Gül Akıllıoğlu2, Vesna Perić1b
1
Maize Research Institute, aDepartment of Technology and bBreeding Department, Slobodana Bajića 1, Belgrade-Zemun, Serbia
2
Department of Food Engineering, Hacettepe University, 06800 Beytepe, Ankara, Turkey
Many women are reluctant to use exogenous hormone therapy for treatment of menopausal symptoms and are turning to botanical and dietary supplements (BDS) for relief.
Soybean appears to be one of the most effective botanicals for relief of postmenopausal
symptoms. Increasing evidence, especially in light of results from recent human studies,
tends to support the beneficial effects of soybean isoflavones in the prevention of bone
loss in postmenopausal women. In addition, isoflavones are structurally similar to naturally occurring estrogens and show promise in protecting against hormone-dependent
cancers. In this study, the isoflavone content in high-protein soybean flours, as well as in
flours obtained from yellow and black soybean seed coats was investigated.
The isoflavones in soybean samples were extracted according to the procedure described by Shao et al. (2011) with some modifications. Briefly, 1.0 g of ground sample
was mixed two times with 10 ml of methanol-water mixture (80:20, v/v) for 20 min. The
extracts containing aglycone and glucoside forms of isoflavones were filtered through
a nylon syringe filter (0.45 μm). The total isoflavones were determined by converting
glucoside forms into corresponding aglycone forms by acid hydrolysis using HPLC. The
identification of genistein and daidzein was accomplished by comparing the retention
86
time and absorption spectra of peaks in soybean samples to those of standard compounds. The aglycones after acidic hydrolysis of the extracted native isoflavones (bound
isoflavone) were calculated by substracting total isoflavones from corresponding native
aglycone forms (free isoflavone).
In our study, the high content of bound aglycones indicates that the glucoside forms
are dominant isoflavone forms in both, high-protein soybean flours and seed coats. In
the soybean itself and in most soya products, genistin/genistein, daidzin/daidzein, and
glycitin/glycitein account for approximately 50–55%, 40–45% and 5–10% of total isoflavone content, respectively. The yellow soybeans had more isoflavones on average than
black soybeans. The sum of free and bound daidzein, as well as genistein was the highest in high-protein flour from yellow soybeans (on average 515.63 μg/g), while in the
black high-protein soybean flours amounted 192.97 μg/g. Furthermore, in our studies
contents of free and bound genistein in all samples of both, black and yellow soybean,
was higher than daidzein contents.
The average value of yellow and black soybean high-protein flours for the genistein
contents were 357.38 and 143.53 μg/g, respectively.
A growing body of evidence suggests that some botanicals and dietary supplements could
result in improved clinical outcomes. Therefore, our study may be of importance for the use
of soybean as source of phyto-estrogens with effects on postmenopausal symptoms.
Keywords: Soybean, botanical dietary supplement, isoflavones.
34. ISPITIVANJE SADRŽAJA KOFEINA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA
Tatjana Nedeljković1, Brižita Đorđević2, Dragana Jović1
1
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd, Srbija
2
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Kofein se u dijetetskim suplementima kao aktivna komponenta nalazi na dva oblika:
dodat, kao anhidrovani kofein, i kao kofein prirodno prisutan u pojedinom biljnom materijalu (zelena kafa, zeleni čaj , guarana, yerba mate). Cilj ovog istraživanja bio je da se
odredi sadržaj kofeina u 7 (sedam) uzoraka dijetetskih suplemenata izabranih metodom
slučajnog uzorka i dobijene vrednosti uporede sa deklarisanim sadržajem kofeina. Metoda kojom je određivan kofein zasnovana je na ekstrakciji kofeina iz uzoraka (dijetetskih
suplemenata) vodom, kao pogodnim polarnim rastvaračem, uz grejanje na 60°C i tretiranjem na ultrazvučnom kupatilu. Analiza kofeina u ekstraktu vršena je metodom tečne
hromatografije (HPLC) pod visokim pritiskom sa DAD detektorom na 272 nm, razdvajanjem na koloni C18, uz mobilnu fazu smeša: acetonitril- voda (20:80). Izvršena je validacija metode i utvrđena linearnost zavisnosti površine pika (y) od koncentracije rastvora
(x) u koncentracionom opsegu kofeina od 5mg/L do 50mg/L. Nepoznate koncentracije
kofeina (x) iz ispitivanih uzoraka izračunate su pomoću jednačine prave y=a+bx a preko poznatih vrednosti površine pika (y) i određenih konstanti a i b. Izmereni sadržaj
kofeina po dozi suplementa iznosio je po opadajućem redosledu: 167,7 mg; 155,6 mg;
45,5 mg; 54,4 mg; 201,6 mg; 233,4 mg i 199,4 mg. Odnos utvrđenog sadržaja kofeina u
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
87
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
dnevnom unosu dijetetskog suplementa i deklarisanog sadržaja kofeina u dnevnom
unosu prikazani su putem opadajućih vrednosti: 336 mg/264 mg; 467 mg/337,5 mg;
391 mg/100 mg; 54,5 mg/50 mg; 202 mg/0 mg; 467mg/0 mg; 399,8 mg/400 mg. Utvrđena dnevna doza kofeina kretala u rasponu od 54,5 mg do 467,7 mg. Značajna razlika
između deklarisanogi i izmerenog sadržaja kofeina utvrđena je kod 57,1% ispitanih uzoraka. Od tog broja, u 28,1% kontrolisanih uzoraka nije postojao podatak na deklaraciji o
sadržaju kofeina. Rezultati ukazuju da je neophodno analizirati i pratiti sadržaj kofeina
kao fiziološki aktivne komponente u svakom dijetetskom proizvodu u kome se kofein
nalazi. Takođe je neophodno deklarisati sadržaj kofeina u dijetetskom proizvodu bez
obzira na to da li se radi o sintetičkom kofeinu, kofeinu iz biljnog materijala ili kofeinu u
„zaštićenoj mešavini“ sa drugim fiziološki aktivnim supstancama. Imajući u vidu da kod
„zaštićenih mešavina“ na deklaraciji često nema podataka i o količini kofeina, ukazujemo na mogući problem kreiranja sumplementacije za sportiste.
Ključne reči: kofein, HPLC, dijetetski suplementi, deklaracija
CAFFEINE IN DIETARY SUPPLEMENTS
Tatjana Nedeljković1, Brižita Đorđević2, Dragana Jović1
1
Institute of Public Health of Serbia “ Dr Milan Jovanović Batut”, Belgrade, Serbia
2
School of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
Caffeine in dietary supplements as an active ingredient is found in two forms, added as
anhydrous caffeine, as caffeine naturally present in each plant material (green coffee,
green tea, guarana, yerba mate). The aim of this study was to determine the content of
caffeine in seven (7) samples of dietary supplements selected by random sampling and
the values obtained are compared with the declared content of caffeine. The method
by which caffeine was determined based on the extraction of caffeine from samples
(dietary supplements) water as a suitable polar solvent, by heating at 60 ° C and treatment with the ultrasonic bath. Analysis of caffeine in the extract was determined by
liquid chromatography (HPLC) under high pressure with DAD detector at 272 nm, the
separation of the C18 column with a mobile phase mixture of acetonitrile-water (20:80).
Validated methods and determined the linearity of the peak area (y) of the solution
concentration (x) in the concentration range of caffeine than 5mg / L to 50mg / L. The
concentration of caffeine (x) of the samples were calculated using the equation of y =
a + bx and the known values of the peak area (y) and some constants a and b. The gas
content of caffeine per dose supplementation was in descending order: 167.7 mg 155.6
mg 45.5 mg 54.4 mg 201.6 mg 233.4 mg and 199.4 mg. The relationship established by
the caffeine content in the daily intake of dietary supplement and the declared content
of caffeine daily intake shown by decreasing values: 336 mg/264 mg; 467 mg/337,5 mg;
391 mg/100 mg; 54.5 mg/50 mg; 202 mg/0 mg; 467 mg/0 mg; 399.8 mg/400 mg. Defined daily dose of caffeine ranged from 54.5 mg to 467.7 mg. A significant difference
between the declared and measured caffeine content was found in 57.1% of samples
tested. Of these, 28.1% controlled samples there was no information on the labeling
of caffeine content. The results indicate that it is necessary to analyze and monitor the
content of caffeine as physiologically active components in each dietary product in
88
which caffeine is. It is also necessary to declare the content of caffeine in dietary product, regardless of whether it is a synthetic caffeine, caffeine from vegetable materials or
caffeine in the “safe blend” with other physiologically active substances. Bearing in mind
that in the “safe blend” on the label is often no information on the amount of caffeine,
we point out a potential problem in creating supplementation for athletes.
Keywords: caffeine, HPLC, dietary supplements, labelling
35. OPTIMIZACIJA USLOVA ZA TESTIRANJE INHIBITORNOG DEJSTVA EKSTRAKATA NA ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆI ENZIM
Miona M. Belović*1, Nebojša M. Ilić1, Aleksandra N. Tepić2, Zdravko M. Šumić2
1
Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, Srbija
2
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, Srbija
Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) je jedan od glavnih regulatora krvnog pritiska
u organizmu. Mehanizam dejstva mnogih antihipertenzivnih lekova je inhibicija ovog
enzima. Za određivanje ACE inhibitorne aktivnosti biljnih ekstrakata, kao i sintetičkih lekova, koristi se spektrofotometrijski in vitro test. Cilj našeg istraživanja je bilo utrvđivanje
optimalnih uslova za izvođenje ACE inhibitornog testa za ekstrakte.
Da bi se utvrdila optimalna koncentracija enzima i vreme inkubacije, testirane su 3 različite
koncentracije enzima (100 mU, 75 mU i 50 mU) sa vremenom inkubacije od 80 min, a najveća koncentracija enzima je testirana i sa vremenom inkubacije od 40 min. Kao reakcioni
medijum je korišćen HEPES pufer (50 mM HEPES natrijumove soli (natrijumova so 4-(2-hidroksietil)-1-piperazinetansulfonske kiseline) i 300mM NaCl, pH podešena na 8,3 korišćenjem 1 M HCl), a koncentracija supstrata (hipuril-histidil-leucina) u svim testovima je bila
8,3 mM. Nakon optimizacije reakcionih uslova, testirana je inhibitorna aktivnost suvih ekstrakata paradajza rastvorenih u etanolu ili HEPES puferu u koncentraciji od 1 mg/ml, a kao
pozitivna kontrola je korišćen vodeni rastvor kaptoprila iste koncentracije. Za sve testirane
ekstrakte pripremljene su slepe probe uzoraka (uzorak bez reagenasa) da bi se utvrdilo da
li postoje jedinjenja koja stvaraju interferencije tokom očitavanja apsorbanci na 228 nm.
Optimalni reakcioni uslovi su bili koncentracija enzima od 100 mU i vreme inkubacije
od 80 min, zato što se pri tim reakcionim uslovima dobija najveća razlika između apsorbanci probe (100% aktivnosti enzima) i slepe probe (0% aktivnosti enzima). Kod svih
ekstrakta paradajza su postojale interferencije tokom očitavanja apsorbanci na 228 nm,
za koje se pretpostavlja da potiču od fenolnih jedinjenja prisutnih u ispitivanim ekstraktima. Zbog toga je u proračun inhibitorne aktivnosti ekstrakata uvedena i računska
korekcija, koja se sastoji u oduzimanju apsorbance slepe probe uzorka od apsorbance
dobijene u enzimskom testu. Etanol se pokazao kao nepogodan rastvarač za uzorke, jer
je maskirao njihovu inhibitornu aktivnost i dao lažne pozitivne rezultate. Ekstrakti paradajza rastvoreni u HEPES puferu su pokazali slabu inhibitornu aktivnost, dok je kaptopril
u potpunosti inhibirao enzim, kao što je i očekivano.
Ključne reči: angiotenzin konvertujući enzim, spektrofotometrijski test, hipertenzija,
ekstrakti paradajza
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
89
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
OPTIMIZATION OF TEST CONDITIONS FOR ANGIOTENSIN–CONVERTING
ENZYME INHIBITORY ACTIVITY OF EXTRACTS
Miona M. Belović*1, Nebojša M. Ilić1, Aleksandra N. Tepić2, Zdravko M. Šumić2
1
University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, Serbia
2
University of Novi Sad, Faculty of Technology, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, Serbia
Angiotensin converting enzyme (ACE) is one of the major regulators of blood pressure in
organism. Inhibition of this enzyme represents the mechanism of action of many antihypertensive drugs. Spectrophotometric in vitro assay is used for the determination of ACE
inhibitory activity of both plant extracts and synthetic drugs. The aim of our research was
to determine the optimal conditions for performing the ACE inhibitory assay for extracts.
In order to determine the optimal concentration of enzyme and incubation time, three different enzyme concentrations were tested (100 mU, 75 mU, and 50 mU) with incubation
time of 80 min, and maximal enzyme concentration was tested with incubation time of
40 min. HEPES buffer (50 mM HEPES sodium salt (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt) and 300 mM NaCl, pH adjusted to 8.3 using 1 M HCl) was used
as a reaction medium, and substrate (hippuryl-histidyl-leucine) concentration in all assays
was 8.3 mM. After optimization of reaction conditions, inhibitory activity of dried tomato
extracts dissolved in ethanol or HEPES buffer in the concentration of 1 mg/ml was tested,
while the same concentration of Captopril was used as a positive control. For all extracts
tested sample blanks (samples without reagents) were prepared to determine if there are
compounds that interfere during absorbance reading at 228 nm.
Optimal reaction conditions were enzyme concentration of 100 mU and incubation
time of 80 min, because the greatest difference between test absorbance (100% enzyme activity) and reaction blank absorbance (0% enzyme activity) was observed at
these conditions. All tomato extracts had interferences during absorbance reading at
228 nm, which were supposed to originate from phenolic compounds present in extracts tested. Therefore the correction was introduced in the calculation of inhibitory activity, which presented subtraction of the blank absorbance from the absorbance of the
sample obtained in the enzymatic test. Ethanol was showed to be unsuitable solvent
for sample dissolution because it masked inhibitory activity of the examined samples
and gave false positive results. Tomato extracts dissolved in HEPES buffer showed weak
inhibitory activity, while Captopril completely inhibited ACE, as was expected.
Key words: angiotensin converting enzyme, spectrophotometric assay, hypertension,
tomato extracts
90
36. HIPERKALCEMIJA KOD ODOJČETA PROUZROKOVANA SUPLEMENTACIJOM
VITAMINOM D
Karolina Berenji1, Momčilo Pavlović2
1
Zavod za javno zdravlje Subotica
2
Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica
Uvod: Količina vitamina D zastupljena u majčinom mleku nedovoljna za nutritivne potrebe odojčeta i zavisi od načina ishrane dojilje (oko 22 IU/l). Prema preporuci Američke
pedijatrijske akademije potrebna je svakodnevna suplementacija odojčadi vitaminom
D u količini od 400 IU/dan (10 μg), počevši od 15. dana života. Dodavanjem vitamina D
ishrani novorođenčadi, gotovo da su iskorenjeni rahit, mišićna slabost, kasnija denticija
i brzo kvarenje zuba.
U slučaju da je odojče na veštačkoj ishrani adaptiranom formulom koja je obogaćena
vitaminom D, u količini od oko 1 l na dan, suplementacija D vitaminom nije potrebna.
U slučaju kada je odojče na kombinovanoj ishrani dojenjem i adaptiranom formulom
obogaćenom D vitaminom, prilikom proračuna količine vitamina D potrebnog za suplementaciju, u obzir se moraju uzeti oba nutritivna izvora vitamina D.
Metodologija i rezultati: Prikazaćemo slučaj odojčeta uzrasta 4,5 meseca sa znacima
intoksikacije vitaminom D, koja je nastupila usled suplementacije vitaminom D kao merom prevencije za nastanak rahita i ishrane adaptiranom formulom fortifikovanom vitaminom D. Odojče je počelo da dobija po 2 kapi uljanog rastvora vitamina D (jedna kap
sadrži 666 IU), počevši od treće nedelje života, uz ishranu apaptiranom formulom. Proračunom unosa vitamina D utvrđeno je da se dnevni unos kretao od 1354 do1772 IU, iz
oba nutritivna izvora. Odojče je imalo kliničke manifestacije intoksikacije u vidu konstipacije, povraćanja i zaostajanja u porastu telesne mase. Laboratorijski nalazi su pokazali
serumski kalcijum od 4,91 mmol/l (refernetne vrednosti: 2,15–2,74 mmol/l); 25[OH]D
vrednost >150 (referentna vrednost 25–45 ng/ml); intaktni PTH 2,1 pg/ml (referentne
vrednosti 9–65 pg/ml); urinarni Ca/Cr odnos je bio 2,81 (referentne vrednosti<0.2). Nakon isključenja hormonskih, tumorskih i malformacionih (Wiliamsov sy) uzroka, odojče
je lečeno hiperhidracijom, diuretskom terapijom i kortikosteroidnom terapijom.
Zaključak: Na tržištu Republike Srbije prisutna su dva tečna oblika suplemenata vitamina D: vodeni rastvor koji sadrži i vitamin A u različitim koncetracijama (3750-6000 IU vitamina A i 3000-6000 IU vitamina D u 1 ml rastvora) i uljani rastvor koji sadrži samo vitamin D (10000-20000 IU/ml). Ovi dijetetski suplementi su komercijalno dostupni, mogu
da se kupe bez lekarskog recepta. Obzirom da je majčino mleko dobar izvor vitamina A,
kao i adaptirane mlečne formule, nije potrebna dodatna suplementacija odojčeta ovim
liposolubilnim vitaminom. Shodno tome, pedijatri u RS uglavnom preporučuju uljani
rastvor vitamina D koji sadrži 20000 IU/ml vitamina D, odnosno 666 IU vitamina D u
jednoj kapi. Odojčadi na prirodnoj ishrani tokom prve godine života se preporučuje 1
kap uljanog rastvora 5 dana u nedelji, sa 2 dana pauze. Roditeljima je neophodno dati
detaljna uputstva o upotrebi vitamina D u svrhu prevencije rahita i mišićne slabosti, kao
i upozoriti ih na moguće toksične efekte u slučaju predoziranja, kako bi simptomi na vreme bili prepoznati. Roditeljima je potrebno naglasiti da u slučaju ishrane adaptiranom
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
91
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
formulom obogaćenom vitaminom D ne dodaju u ishranu vitamin D. Zabrana kupovine
dijetetskih suplemenata vitamina D bez lekarskog recepta bi takođe preveniralo pojavu
intoksikacije vitaminom D.
Ključne reči: vitamin D, intoksikacija; hiperkalcemija; prednizon
HYPERCALCEMIA IN INFANT RECEIVING VITAMIN D SUPLEMENTATION
Karolina Berenji1, Momcilo Pavlovic2
Public Health Institute, Department of Hygene and Human Ecology, Subotica
2
College of vocational studies in Subotica
1
Background: Considering the fact that the quantity of vitamin D in human milk is small
and that it depends on the diet of the breastfeeding mother (22 IU/l), American Academy
of Pediatrics recommended daily supplementation of vitamin D of 400 (10 μg) IU/day beginning in the first few days of life, unless the infant is weaned to at least 1 liter per day
of vitamin D–fortified formula. When calculating the total intake of vitamin D for a infant,
not only the doses taken with supplementation, but also the quantity of vitamin D taken
through the adapted formula must be considered.
Methodology and results: We present the case of a 4.5-month old infant with signs of
vitamin D intoxication, which occurred due to supplementation for the purpose of rickets
prevention and diet with vitamin D-fortified milk. Starting from the third week of life, the
infant was receiving 2 drops of oil solution of vitamin D daily (one drop/666 IU), so that its
daily intake was 1354-1772 IU (supplementation and adapted formula). The clinical manifestations were constipation, vomiting and failure to thrive. . Laboratory testing showed a
serum Ca concentration of 4.91 (normal: 2.15–2.74 mmol/l), 25[OH]D levels >150 (normal
25–45 ng/ml), intact PTH 2.1 (9–65 pg/ml), urinary Ca/Cr ratio was 2.81 (normal values
<0.2). After excluding hormonal, tumoral and malformative (Williams syndrome) causes,
treatment included hyperhydration, loop diuretics and prednisone.
Conclusion: There are two forms of liquid supplements of vitamin D on the drug market
in Serbia - aqueous solutions containing vitamin A in various concentrations (3750-6000
IU of vitamin A and 3000-6000 IU of vitamin D in 1 ml) and an oil solution containing only
vitamin D. All these supplements are commercially available and can be bought without
a doctor’s prescription. Considering the fact that breast milk is an excellent source of vitamin A, as well as vitamin D-fortified milk, it is not necessary to consume additional quantities of this liposoluble vitamin. Therefore pediatricians in Serbia mainly advise on using
the oil solution of vitamin D which contains (1ml/20,000 IU/30 drops) 666 IU of vitamin
D in one drop. It is necessary to give breastfed infants during the first year 1 drop of oil
solution of the supplement 5 days weekly, with 2 days of pause. Parents should be given
detailed instructions and the use of vitamin D drops for the purpose of rickets prevention
should be explicitly demonstrated to them. Also, parents should be warned and informed
about the possible toxic effects resulting from overdosing. It is necessary to clearly emphasize that parents should discontinue the use of vitamin D supplements if the infant is
fed an appropriate quantity of vitamin D-fortified milk. Prohibiting commercial availability
92
and prescribing vitamin D supplements only on doctor’s prescriptions would also help in
the prevention of vitamin D intoxication.
Keywords: Vitamin D intoxication; hypercalcemia; Williams syndrome; prednisone
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
93
PHARMANOVA MINI SIMPOZIJUM
– UTICAJ OMEGA 3 MASNIH
KISELINA NA NUTRITIVNI STATUS
PHARMANOVA MINI SYMPOSIUM
– IMPACT OF OMEGA-3 FATTY
ACIDS ON NUTRITIONAL STATUS
37. ŠTA IMA NOVO U OMEGA-3 SVETU?
Slađana Šobajić
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Priča o povoljnim zdravstvenim efektima omega-3 masnih kiselina traje već više od 35
godina. Interesovanje za omega-3 masne kiseline započelo je otkrićem Dyerbergove
grupe da populacija Eskima koju karakteriše visok unos ribe bogate dugolančanim omega-3 masnim kiselinama ima znatno niži rizik od ishemijske bolesti srca i tromboze. Ove
masne kiseline, pre svega eikozapentaenska (EPA) i dokozaheksaenska (DHA), mogu
da se formiraju u humanom organizmu iz esencijelne omega-3 alfa-linolenske kiseline
(ALA), koja i sama pokazuje određen kardioprotektivni efekat, ali je sredinom osamdesetih godina dokazano da je nivo konverzije ALA u EPA i DHA ograničen kod ljudi i da ALA
iz biljnih namirnica predstavlja samo ograničeni izvor ovih masnih kiselina. Od tada je
najveći broj istraživanja o omega-3 masnim kiselinama usmeren na proučavanja efekata
EPA i DHA i njihovih najboljih dijetarnih izvora – ribe, ribljeg ulja i mikroalgi.
Do sada proučavani efekti omega-3 masnih kiselina potvrđuju njihov protektivni efekat u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih obojenja (KVO). Najnovije
meta-analize ukazuju da kod dugotrajnog unosa visokih doza omega-3 masnih kiselina
postoji umeren efekat na smanjenje rizika od cerebrovaskularnih događaja. U praksu
je uveden i novi parametar koji se koristi za procenu kardiovaskularnog indeksa – tzv.
omega-3 indeks. Povoljni efekti su takođe uočeni kod reumatoidnog artritisa i osteoartritisa, ali i kod drugih inflamatornih poremećaja.
U poslednjih deset godina istraživanja ukazuju na značaj omega-3 masnih kiselina kao
neuroprotektora, počevši od njihovog promenjenog statusa kod pacijenata obolelih
od depresije i demencije, do malih, ali značajnih povoljnih efekata suplementacije ovim
kiselinama kod depresije, kod poremećaja pažnje i hiperaktivnosti i kod blažih formi
kognitivnih deficita. Takođe se sve više razdavajaju biološki efekti EPA od efekata DHA,
tako da se na tržištu već mogu naći proizvodi sa dizajniranim sastavom posebno prilagođenim specifičnim individualnim potrebama.
Interesante mogu biti i tzv. veoma dugolančane omega-3 i n-6 masne kiseline sa preko
22 C atoma koje su pronađene u mozgu, retini, testisima i spermatozoidima. Uloga ovih
masnih kiselina još uvek nije dovoljno proučena, ali se za sada zna da učestvuju u formiranju barijernih osobina kože, u homeostazi jetre, održavanju mijelina, u spermatogenezi, funkciji retine i kao antiinflamatorni agensi. Ima dokaza da je poremećaj u njihovoj
sintezi, odnosno aktivnosti odgovarajućih enzima elongaza povezan sa povećanim rizikom od makularne dgeneracije kod ljudi.
Posebna pažnja se u poslednjih nekoliko godina posvećuje bioiskoristljivosti omega-3
masnih kiselina koja zavisi od velikog broja faktora, počevši od hemijske forme omega-3
masnih kiselina, od tehnološkog oblika, sve do matriksa, te se ovim faktorima objašnjavaju često protivrečni rezultati koji se dobijaju u kliničkim studijama.
Ključne reči: omega-3 masne kiseline, protektivni efekti, bioiskoristljivost
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
97
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
WHAT IS NEW IN THE OMEGA-3 WORLD
Slađana Šobajić
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
During the past 35 years the story of beneficial health effects of omega-3 fatty acid has
been unraveled. In the late 1970s, epidemiological studies done by Dyerberg revealed
that Greenland Inuits, who consumed high amounts of fatty fish rich in long-chained
omega-3 polyunsaturated fatty acids (LC omega-3 PUFAs), had substantially reduced
rates of acute myocardial infarction and thrombosis compared with Western control
subjects. These fatty acids, primarily eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic
(DHA), can be formed in human body from the essential omega-3 alpha-linolenic acid
(ALA), also with certain cardioprotective properties, but in the eighties it was proven
that ALA conversion to EPA and DHA is limited and ALA can be only a limited source of
LC omega-3 PUFAs. The effect was that the majority of omega-3 scientific research was
directed towards the investigation of EPA and DHA effects and their best dietary sources
– fish, fish oil, and microalgae.
Available observational and interventional data indicate that omega-3 Fas can be beneficial with certain cardiovascular events, and moderate, inverse associations of fish
consumption and LC omega 3 PUFAs was noticed with cerebrovascular risk. A so-called
omega-3 index was introduced as a new cardiovascular risk-factor. Beneficial effects
were also noticed with rheumatoid arthritis and osteoarthritis, but also with some other
inflammatory diseases.
In last ten years intensive investigation was condacted in the area of neuroprotective
effects of LC n-3 PUFAs, beggining from the changed levels of EPA and DHA in patients
with dementia. Small, but significant beneficial effects were noticed with specific cognitive impairments, in dementa and in attention deficit/hyperactivity disorder. Also the
effects of EPA are being separated from the effects of DHA, so that products with designed composition aimed at particular individual needs can be found on the market.
Very long chain PUFAs are FAs of the n3 and n6 series with greater than C22 carbons.
These unique groups of FAs are found mostly in the retina, brain, testis, and spermatozoa. Some progress has been made in understanding their roles in tissues and it is
known that they are involved in in skin barrier formation, liver homeostasis, myelin
maintenance, spermatogenesis, retinal function, and anti-inflammation. Mutations in
the their corresponding elongase cause early onset of macular degeneration in humans
and animal models with the decrease of retinal C28-C38 PUFA and compromised visual
functions.
The question of the bioavailability of omega-3 sources has also recently become a very
interesting one. Their bioavailability is affected by several factors, including chemical
binding form, galenic formulation, and matrix.
Ključne reči: omega-3 fatty acids, protective health effects, bioavailability
98
38. OMEGA-3 INDEKS KAO FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNIH
OBOLJENJA
Ivana Đuričić, Slađana Šobajić
Farmaceutski fakultet,Univerzitet u Beogradu, Srbija
Uvod: Omega-3 indeks je definisan kao zbir eikozapentaenske (EPA, 20:5 n-3) i dokozaheksaenske (DHA, 22:5 n-3) kiseline u eritrocitima izražen u procentima i predstavlja
značajan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Niske vrednosti omega-3 indeksa (<4%) povezane su sa desetostrukim rizikom za iznenadnu srčanu smrt u poređenju sa višim vrednostima (>8%). Brojne studije su pokazale značajne razlike u vrednostima omega-3 indeksa među različitim populacionim grupama. Vrednosti se kreću
između 1,5% i 21%. Cilj ovog rada bio je određivanje omega-3 indeksa kod ispitanika
srednjih godina koji predstavljaju prosečnu populaciju u Srbiji.
Metodologija: Trideset pet ispitanika (18 muškaraca i 17 žena) prosečnih godina 53,9 ±
9,5 sa umereno povišenim vrednostima lipida u plazmi (ukupan holesterol 6,55 ± 0,93
mmol/L; LDL-holesterol 4,28 ± 0,89; trigliceridi 1,77 ± 0,94 mmol/L) bilo je uključeno u
studiju. Nakon ekstrakcije lipida iz membrane eritrocita, masne kiseline su prevođene u
isparljive metil estre pomoću 3M HCl, a zatim su određivane metodom gasne hromatografije. Dobijeni rezultati su izraženi u procentima (% od ukupnih masnih kiselina).
Rezultati i diskusija: Nakon određivanja sadržaja masnih kiselina u membrani eritrocita, rezultati su pokazali da su od zasićenih masnih kiselina bile najzastupljenije palmitinska (16:0) i stearinska kiselina (18:0), sa udelom od 19% i 15%. Oleinska kiselina
(18:1 n-9) je bila najzastupljenija mononezasićena masna kiselina (10,5%), dok su linolna
(18:2 n-6) i arahidonska kiselina (20:4 n-6) bile najzastupljenije omega-6 masne kiseline
(11 i 16%). DHA je bila najzastupljenija omega-3 masna kiselina (4,9%). Omega-3 indeks
(EPA+DHA) bio je 5,5 %.
Poređenjem vrednosti za omega-3 indeks u našoj studiji sa vrednostima dobijenim u ranijim epidemiološkim studijama na različitim populacionim grupama, može se zaključiti
da prosečnu populaciju u Srbji karakteriše nizak omega-3 indeks, što pored povišenih
lipidnih parametara predstavlja još jedan važan biomarker kardiovaskularnog rizika.
Ključne reči: eikozapentaenska kiselina, dokozaheksaenska kiselina, omega-3 indeks,
koronarne bolesti, faktori rizika
OMEGA-3 INDEX AS A RISK FACTOR FOR CARDIVASCULAR DISEASES
Ivana Đuričić, Slađana Šobajić
Faculty of Pharmacy, Belgrade University, Serbia
Introduction: Omega-3 index is defined as the percentage of eicosapentaenoic acid
(EPA, 20:5 n-3) and docosahexaenoic acid (DHA, 22:5 n-3) in red blood cells and presents
a risk factor for cardiovascular diseases. An omega-3 index less than 4% is associated
with a tenfold risk for sudden cardiac death in comparison to an omega-3 index greater
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
99
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
than 8%. Numerous studies have shown significant differences in the omega-3 index
among different population groups. Values range between 1.5% and 21%. The aim of
this study was to determine the omega-3 index in middle-aged subjects representing
the average population in Serbia.
Methodology: Eighteen male and 17 female participants, average age 53.9 ± 9.5, with
moderately elevated plasma lipids (total cholesterol 6.55 ± 0.93 mmol/L; LDL-cholesterol 4.28 ± 0.89; triglycerides 1.77 ± 0.94 mmol/L) were enrolled into the study. After lipid
extraction from the red blood cells, fatty acids are translated into volatile methyl esters
using 3M HCl, and then determined by gas chromatography. The results are expressed
as a percent (%) of individual fatty acid in total fatty acids.
Results and discussion: Results showed that the major saturated fatty acids were palmitic (16:0) and stearic acid (18:0), accounting for 19% and 15%, respectively. Oleic acid
(18:1 n-9) was the major monounsaturated fatty acids (10.5%), while linoleic acid (18:2
n-6) and arachidonic acid (20:4 n-6) were the most abundant omega-6 fatty acids (11
and 16%, respectively). DHA was the major omega-3 fatty acids 4.9%. Omega-3 index
(EPA + DHA) was 5.5%.
Comparing the values for omega-3 index in our study with those obtained in previous
epidemiological studies in different population groups, it can be concluded that the
middle-aged Serbians are characterized by a low omega-3 index, which is another important biomarker of cardiovascular risk.
Keywords: eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, omega-3 index, coronary
heart disease, risk factors
39. OMEGA 3 MASNE KISELINE EPA I DHA : BENEFIT ZA ZDRAVLJE KROZ CEO
LJUDSKI ŽIVOT
Mirjana Ilić
Pharmanova d.o.o., Beograd, Srbija
Omega 3 masne kiseline mogu na vrlo koristan način uticati na zdravlje čoveka i to tokom celog života. Noviji podaci ukazuju da Omega 3 masne kiseline (EPA i DHA) utiču
na fetalni razvoj, kardiovaskularne i imunološke funkcije kao i na inflamatorna i neka
maligna oboljenja i Alchajmerovu bolest.
Studije pokazuju da su EPA i DHA vazne za fetalni razvoj uključujuci neurološke funkcije
i funkciju retine kao i razvoj imunološkog sistema. EPA i DHA u mnogim aspektima deluju na kardiovaskularni sistem,uključujući zapaljenja i oboljenja perifernih arterija,glavne
koronarne događaje i koagulaciju. Rezultati praćenja preventivnog dejstva EPA i DHA
na kognitivne funkcije,a s tim u vezi i na blag oblik Alchajmerove bolesti su ohrabrujući.
Zapadnjački način ishrane je deficitaran u Omega 3 masnim kiselinama,a podrazumeva
ekscesivni unos Omega 6 masnih kiselina (suncokretovo ulje npr.). Visok odnos polinezasićenih Omega 6 u odnosu na Omega 3 masne kiseline(15:1) , prisutan u zapadnjačkom
načinu ishrane, podstiče razvoj patogeneze mnogih savremenih oboljenja uključujući
100
kardiovaskularna oboljenja, karcinom, zapaljenska i autoimuna boljenja dok povećani nivoi Omega 3 masnih kiselina ( nizak količnik Omega 6/Omega 3 polinezasićenih
masnih kiselina) rezultira supresivnim efektima na razvoj ovih oboljenja. Na primer, u
sekundarnoj prevenciji srčanih oboljenja, sniženje odnosa Omega 6/Omega 3 na 4:1
povezano je sa sniženjem ukupnog mortaliteta od 70%.
Odnos Omega-3 i Omega-6 masnih kiselina koje se unose hranom posebno je važan jer
se ova dva tipa masnih kiselina međusobno “takmiče” za iste enzimske sisteme na ćelijskoj membrani u koju se ugrađuju. Oni koji su u višku, potiskuju ove druge.
Omega 6 u višku: prostanoidi koji nastaju iz omega 6 masnih kiselina arahidonske kiseline kiseline imaju osobinu sužavanja krvnih sudova, imunosupresijske osobine, podstiču zgrušavanje krvi i upale.
Omega 3 u višku: eikosanoidi koji nastaju iz Omega-3 masnih kiselina eikozapentaenske kiseline (EPA) djeluju antitrombotski, protivupalno i vazodilatativno (proširuju krvne
sudove)
Ovime se objašnjava povoljno dejstvo Omega 3 masnih kiselina na zapaljenska oboljenja creva,kože (psorijaza) kao i blagotvorno dejstvo na neka autoimuna oboljenja,kao
što je reumatoidni artritis.
Odnos 2.5/1 smanjuje proliferaciju rektalnih ćelija kod pacijenata sa kolorektalnim kancerom,dok odnos 4/1 nije imao efekta
Niži odnos Omega-6/Omega-3 kod žena sa karcinomom dojke, bio je udružen sa snižiavanjem rizika od smrtnog ishoda
Odnos 2 –3 /1 snižavao je intenzitet zapaljenja kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom i posledično količinu potrebnih NSAIL .
Odnos 5 /1 imao je povoljan efekat kod pacijenata sa astmom,dok je odnos 10/1 imao
suprotan efekat.
Ova studija pokazuje da optimalan odnos varira zavisno od posmatrane bolesti.
Ovo je saglasno sa činjenicom da su hronične bolesti multigenske i multifaktorijalne.
Svakako terapijska doza omega-3 masnih kiselina će zavisiti od stadijuma i težine oboljenja koji su rezultat genetske predispozicije.
Trudnoća i dojenje: Unos visokoprečišćenih EPA i DHA u trudnoći,ima dvostruko dejstvo.
Na bebu (bolje razvijene intelektualne sposobnosti, veću oštrinu vida, smanjen rizik od
pojave ekcema i alergije na hranu, te atopskog dermatitisa)
Mozak je najosjetljiviji na ishranu tokom prve godine života, kad najbrže raste.Polovina
ukupnih dnevnih potreba (50% kalorija) koje dete unosi tokom prve godine života dolazi od masnoća, koje su sadr žane u majčinom mleku.
Istraživanja pokazuju da djeca hranjena mlekom majki koje su uzimale dodatne količine
Omega-3 imaju bolje mentalne sposobnosti (viši IQ) od dece hranjene mlijekom majki
koje nisu suplementirale Omega-3.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
101
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Poboljšavaju se kognitivne funkcije mozga, što se zapaža već do 4. godine života
Na majku (smanjuje postporođajne promena rapoloženja i depresiju)
Omega 3 masne kiseline su korisne za trudnoću uopšte. Povećan unos EPA i DHA pokazalo se da preventivno deluju na prevremeni i prekid rada porođaj,smanjuju rizik od preeklampsije i mogu povećeti težinu bebe na porođaju. Nedostatak Omega 3 masnih kiselina
povećava rizik od postpartalne depresije (baby blues).Ovo može objasniti zašto su postpartalne promene raspoloženja izraženije i počinju ranije sa svakom sledećom trudnoćom.
Ključne reči: Odnos Omega-6/Omega-3 masnih kiselina;Srčana oboljenja, Hronična
oboljena;Tudnoća,Prenatalna suplementacija
OMEGA 3 FATTY ACIDS EPA AND DHA: HEALTH BENEFITS THROUGHOUT LIFE
Mirjana Ilić
Pharmanova d.o.o., Belgrade, Serbia
Omega-3 fatty acids have been linked to healthy aging throughout life. Recently is found
that Omega-3 fatty acids (EPA and DHA) have been associated with fetal development,
cardiovascular and immunological function as well as inflammatory, some malignant
and Alzheimer’s disease. Studies have shown that EPA and DHA are important for proper fetal development, including neuronal, retinal, and immune function. EPA and DHA
may affect many aspects of cardiovascular function including inflammation, peripheral
artery disease, major coronary events, and anticoagulation.
EPA and DHA have been linked to promising results in prevention, and cognitive function in those with very mild Alzheimer’s disease.
Western diets are deficient in omega-3 fatty acids, and have excessive amounts of omega-6 fatty acids (sunflower oil for example). Very high Omega-6/Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) ratio, as is found in today’s Western diets (15:1) promote the
pathogenesis of many diseases, including cardiovascular disease, cancer, and inflammatory and autoimmune diseases, whereas increased levels of omega-3 PUFA (a low
omega-6/omega-3 ratio) exert suppressive effects. For example, in the secondary prevention of cardiovascular disease, a ratio of 4/1 was associated with a 70% decrease in
total mortality.
A ratio of 2.5/1 reduced rectal cell proliferation in patients with colorectal cancer, whereas a ratio of 4/1 with the same amount of omega-3 had no effect. The lower omega-6/
omega-3 ratio in women with breast cancer was associated with decreased risk. A ratio
of 2–3/1 suppressed inflammation in patients with rheumatoid arthritis and decreased
amount of necessary NSAID. Ratio of 5/1 had a beneficial effect on patients with asthma, whereas a ratio of 10/1 had adverse consequences. These studies indicate that the
optimal ratio may vary with the disease under consideration. This is consistent with the
fact that chronic diseases are multigenic and multifactorial. Therefore, it is quite possible
that the therapeutic dose of omega-3 fatty acids will depend on the degree of severity
of disease resulting from the genetic predisposition.
102
Omega 6/ Omega 3 ratio is very important, because both those types of fatty acids
which are part of cellular membranes are competitive for the same enzyme systems.
Omega 6 PUFA in excess – prostanoids from Omega 6 fatty acids of arachidonic acid
give rise of inflammatory products, stimulate vasoconstriction, immunosuppression,
platelet activity and intensify inflammation.
Omega 3 PUFA in excess – eikosanoids from Omega-3 eikosapentaenoic acid (EPA)
have strong anti-inflammatory effect, anticlotting (trombolytic) effect, and also dilate
blood vessels.
In this way we can explain beneficially effect of Omega 3 fatty acids in inflammatory
diseases of the bowels, of the skin (psoriasis) and some autoimmune diseases such as
rheumatoid arthritis.
Pregnancy and breastfeeding: Consuming highly purified EPA and DHA have double effect.
For a baby: (better developing of intellectual functions and better vision sharpness and
lower risk of eczema, food allergy and atopic dermatitis).
The brain is the most sensitive for nutrition during the first year of the life when the
growth is very rapid. One half of daily nutritional needs during the first year of life come
from fats from mother’s milk. Infants of mothers who took Omega 3 during breastfeeding have better intellectual functions (IQ) then infants from mothers who did not use
omega 3 supplementation during breastfeeding period.
Cognitive functions of the infant’s brain are better which is noticed up to forth year of age.
For a mother: (decreasing emotional swings and depression after birth)
Omega-3 fatty acids have positive effects on the pregnancy itself. Increased intake of
EPA and DHA has been shown to prevent pre-term labor and delivery, lower the risk of
pre-eclampsia and may increase birth weight. Omega-3 deficiency also increases the
mother’s risk for depression (baby blues).This may explain why postpartum mood disorders may become worse and begin earlier with subsequent pregnancies.
Key Keywords: Omega-6/omega-3 fatty acid balance; Heart diseases; Chronic disease;
Dietary recommendations,Pregnancy,Prenatal suplementation.
References
- Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. Am J Clin Nutr 1991;54:438
- Simopoulos AP, editor. Plants in human nutrition - Fatty fish consumption and
ischemic heart disease mortality in older adults: The cardiovascular heart study.
Presented at the American Heart Association’s 41st annual conference on cardiovascular disease . Epidemiology and prevention. AHA. 2001.
- Fotuhi M, Mohassel P, Yaffe K. Fish consumption, long-chain omega-3 fatty acids
and risk of cognitive decline or Alzheimer disease: a complex association. Nat Clin
Pract Neurol. 2009; 5(3):140-52.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
103
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
- Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L, Olsen SU, Smedslund G. Dietary interventions for
rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD006400.
- Judge MP, Harel O, Lammi-Keefe CJ. A docosahexaenoic acid-functional food
during pregnancy benefits infant visual acuity at four but not six months of age.
Lipids. 2007;42(2):117-22.
- Koletzko B, Larqué E, Demmelmair H. Placental transfer of long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA). J Perinat Med. 2007;35 Suppl 1:S5-11.
- Hösli I, Zanetti-Daellenbach R, Holzgreve W, Lapaire O. Role of omega 3-fatty acids
and multivitamins in gestation. J Perinat Med. 2007;35 Suppl 1:S19-24.
104
MINI SIMPOZIJUM – BEZBEDNOST
SUPLEMENATA, DEKLARACIJE,
NUTRITIVNE I ZDRAVSTVENE
IZJAVE
MINI SYMPOSIUM – SUPPLEMENTS
SAFETY, LABELS, NUTRITIONAL
AND HEALTH CLAIMS
40. DIJETETSKI SUPLEMENTI – ONO ŠTO JE DEKLARISANO ILI NEŠTO DRUGO
Zorica Basić, Slavica Rađen, Siniša Mašić
Institut za higijenu VMA, Beograd,Srbija
Veliki broj namirnica sadrži značajne količine vitamina, minerala, šećera ili zamena za
šećer, kao i aditive. Zavisno od načina upotrebe, uneta količina ovih sastojaka može značajno da nadmaši preporučen dnevni unos. Takođe, ako sadržaj nutrimenata ne odgovara deklarisanom, može da dovede potrošače u zabludu. Na našem tržištu postoji sve
raznovrsnija ponuda dijetetskih proizvoda u farmaceutskim oblicima, odnosno obogaćenih namirnica sa deklarisanim saržajem.
U svetu postoji više od 45 “fortification” programa, a suplementacija kod dece je povećana na 15%, dok 51 zemalja sprovodi program obogaćivanja folnom kiselinom. Pored
toga, 2003. godine desio se frapantan incident, nekoliko stotina izraelskih beba hranjenih
infant formulom, bilo je izloženo deficitu tiamina. Evidentirano je 59 beba koje su ovako
hranjene više od jednog meseca u prvoj godini života sa trajnim zdravstvenim problemima. Takođe postoje slučajevi kada se deklariše prisustvo vitamina, a dijetetski proizvod
sadrži supstancu sličnog dejstva ali koja nije opšte prihvaćena u Evropi. Međutim, nisu
retke velike razlike koje se javljaju u izveštajima rezultata ispitivanja. Postavlja se pitanje
da li je razlog analitička greška, izbor metode, ili tumačenje rezultata od strane analitičara?
Mogući razlog je i deklaracija koja ne sadrži poreklo vitamina, odnosno hemijski i/ili fizički
oblik u kome se nalazi (kalcijumaskorbat, riboflavinfosfat, prirodni tokoferoli, vitamini u
mikro-kapsulama). Analizom sadržaja vitamina možemo definisati realan dnevni unos.
U pogledu sadržaja elemenata, odstupanja od deklarisanog sadržaja su česta kada je
dijetetski suplement na bazi prirodnih sirovina. Takođe potrebno je definisati očekivani
opseg sadržaja, kao što je to u registracionoj dokumentaciji lekova.
Neretko se dešava da je dijetetski suplement na bazi mešavine biljnih ekstrakata ili sprašenih biljaka kada ne postoji rutinska metoda za dokazivanje autentičnosti, ili sadržaja.
Ono što je moguće je potvrditi odsustvo nekih supstanci jakog dejstva ako postoji neka
asocijacija na njihovo prisustvo (efedrin, kokain, THC). Novom zakonskom regulativom
je zahtevano navođenje svih sastojaka na deklaraciji dijetetskih proizvoda, čime je smanjena mogućnost nekontrolisanog sadržaja etanola u biljnim sirupima, mada je taj sadržaj nekad i preko 20% (a često ga konzumiraju i najmlađi).
U našoj laboratoriji analizirano je više od 200 dijetetskih proizvoda svake godine počev
od 1994. god. Većina uzoraka je bila zdravstveno ispravna u odnosu na analizirane parametre, ali uz napomenu da su to najčešće bile prve analize radi početka proizvodnje ili
uvoza. Nikad ne smemo zaboraviti da greške nisu dozvoljene kada su u pitanju dijetetski
suplementi za specijalnu medicinsku namenu, kao i infant formule kao jedina hrana u
dužem periodu. Postojeća zakonska regulativa daje dobre osnove za procenu zdravstvene ispravnosti ovih prizvoda.
Ključne reči: dijetetski suplementi, deklaracija, zdravstvena ispravnost;
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
107
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
DIETARY SUPPLEMENTS – WHAT IS DECLARED OR SOMETHING ELSE
Zorica Basić, Slavica Rađen, Siniša Mašić
Institute of hygiene, Military Medical Academy Belgrade,Serbia
A large number of foods contain significant amounts of vitamins, minerals, sugar or
substitutes for sugar as well as additives. Depending on the method of use, intake of
these ingredients can significantly outperform the recommended daily intake. Also, if
the nutriments content does not match the declared value, this may mislead consumers. In our Serbian market there is a more and more diverse offer of dietary products in
pharmaceutical forms, or fortified foods with the declared content.
Worldwide there are more than 45 fortification programs, and supplementation in children has increased to 15% (Varela Moreira), while 51 countries conduct folic acid enrichment program (H. Bloom). In addition, in year 2003. the striking incident occurred when
several hundreds of Israeli babies fed infant formula were exposed to thiamine deficiency. There were 59 babies loggeged who were fed this way for more than one month in
the first year of life (Iris Fatal, Tel Aviv University) with permanent health problems.
Also, there are cases when it is declared a presence of vitamins, but a dietary product
contains a substance of similar effect which is not generally accepted in Europe.
However, the differences are not rare in the reports of examination results. The question
is whether the reason is analytical error, the choice of a method, or analyst interpretation? A possible reason is that a product declaration which does not contain the origin
of the vitamin, i.e. chemical and physical form in which it is present (calciumascorbate,
riboflavinphosphate, natural tocopherols, vitamins in micro-capsules). By vitamin content analysis we can define the real daily intake.
Regarding elements content, deviations from certified content are common when a dietary supplement is based on a natural raw materials. It is also necessary to define the
expected content range, as it is case in registered drugs documentation.
Infrequently happens that a dietary supplement is based on plant mixtures extracts or
pulverized plants when there is no routine method of authentication or quantification.
It is possible to confirm the absence of some substances of strong action if there is any
association on their presence (ephedrine, cocaine, THC). Through the new legislation it
is requested a complete listing of all ingredients declared on the dietary product label,
thus reducing the possibility of uncontrolled ethanol content in herbal syrups, although
the content is sometimes over 20% (it is often consumed by the youngest population).
Since 1994. in our laboratory it is analyzed more than 200 dietary products every year.
Most of the samples were healthy correct regarding the parameters analyzed. Most often that were the first analysis for the start of production or import.
We must not never forget that mistakes are not allowed when it comes to dietary supplements for special medical purposes, such is infant formula as the only food consumed
for a longer period of time. Existing legislation provides a good basis for assessing the
health safety of these products.
Keywords: dietary supplements, declarations, safety;
108
41. REZULTATI KONTROLE USAGLAŠENOSTI ZDRAVSTVENIH IZJAVA NA
DEKLARACIJAMA DIJETETSKIH SUPLEMENATA S PROPOZCIJAMA EVROPSKE
AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE?
Trajković-Pavlović Lj, 1,2Popović M, Velicki R, 1,2Torović Lj, 2Balać D
1
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu,
2
Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV)
1,2
Uvod: U Republici Srbiji (RS) kontrola zdravstvene bezbednosti (ZB) dijetetskih suplemenata (DS) je obavezna i obavlja se pre upisa proizvoda u bazu podataka dijetetskih
proizvoda Ministarstva zdravlja (MZRS). Dodatna kontrola obavlja se pri uvozu i tokom
sprovođenja monitoringa ZB dijetetskih proizvoda u domaćem prometu što uključujuje
i kontrolu ZB DS. Postupak kontrole ZB obuhvata i proveru usaglašenosti zdravstvene
izjave sa važećom zakonskom osnovom a obavljaju je zdravstvene institucije ovlašćene
od strane MZRS. Ovlašćene institucije imaju različit pristup u odabiru stručne literature
koju koriste za ocenu usaglašenosti zdravstvenih izjava, što je očekivano jer u RS postupak autorizacije zdravstvenih izjava nije standardizovan iako se u dokumentima Komisije Codex Alimentarius jasno preporučuje. Evropska unija, odnosno Evropska agencija za bezbdnost hrane (EFSA) je, shodno navedenoj preporuci, izvršila standardizaciju
postupka koja se sastoji iz tri osnovna elementa: a. precizanog opisa sastojaka, b. preciznog opisa korisnog funkcionalnog/fiziološkog učinka i c. provere dokaza o naučnoj
zasnovanosti opisa povezanosti unosa deklarisanog sastojka i deklarisanog korisnog
funkcionalnog/fiziološkog učinka datog proizvoda.
Cilj rada bio je da prikaže rezultate kontrole usaglašenosti zdravstvenih izjava na deklaracijama DS kontrolisanih u IZJZV u periodu 2011-2012. godine sa relevantnim naučnim
mišljenjima pripremljenim od strane EFSA-e.
Metodologija: Primenjen je standardizovani postupak EFSA-e u tri koraka pri autorizaciji zdravstvenih izjava a na na osnovu uvida u dokumentaciju, koju su nam uz uzorke
DS u postupku kontrole dostavili proizvođači i prometnici ovih proizvoda i publikovanih
naučnih mišljenja Panela za dijetetske proizvode, ishranu i alergije EFSA-e.
Rezultati: U posmatranom periodu u IZJZV obavljena je kontrola 328 deklaracija DS,
od čega je 52,38% imalo zdravstvenu izjavu. Usaglašenost sa publikovanim naučnim
mišljenjima EFSA utvrđena je kod 3,61% kontrolisanih zdravstvenih izjava, 13,25%
zdravstvenih izjava nije imalo precizan opis sastojaka (najčešće su to bili biljni preparati), 40,96% zdravstvenih izjava nije imalo precizan opis funkcionalnog/fiziološkog učinka, dok za gotovo svaku drugu (42,17%) kontrolisanu zdravstvenu izajvu nisu postojali
na nauci zasnovani dokazi o povezanosti deklarisanog sastava i navedenog povoljnog
funkcionalnog/fiziološkog učinka.
Ključne reči: dijetetski suplementi, zdravstvene izjave, usaglašenost sa EFSA preporukama
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
109
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
COMPLIANCE CONTROL OF HEALTH CLAIMS ON DIETARY SUPPPLEMENTS
WITH SCIENTIFIC OPINIONS PREPARED BY THE EUROPEAN FOOD SAFETY
AUTHORITY
Trajković-Pavlović Lj, 1,2Popvić M, Velicki R, 1,2Torović Lj, 2Balać D
School of Medicine University of Novi Sad, 2Institute of Public Health of Vojvodina
1,2
1
Introduction: In the Republic of Serbia control of dietary supplements (DS) safety is
mandatory and also includes control of declared health claims. It is mandatory prior the
registration of each DS by the Ministry of health (MH). Further, selective control is performed within the national DS safety monitoring programme and within import food
safety control. According to the Act on dietary food products safety, the Institute of
Public Health of Vojvodina (IPHV) is one of the institutions that are in charge to perform
control of DS and it noticed practical problems due to no standardized provisions for
the health claims authorization.
The use of different scientific data sources for the process of health claims verification
by different institutions included in safety control of DS is appeared to be the obstacle
for food business operators and the food inspection services. Having in mind that many
countries in the world has been faced with such a problem, Codex Alimentarius Commission strongly suggested to governments to lay down provisions for specific conditions for the permitted use of authorized health claims. European Food Safety Agency
(EFSA) has standardized this process, involving three basic elements: a. characterization
of the food/constituent, b. relevance of the claimed effect to human health and c. scientific substantiation of the claimed functional/physiological effect.
The aim of this paper was to present the results of compliance control of health claims
on DS performed by the IPHV within 2011-2012 with the published scientific opinions
prepared by the Panel for Dietetic Products, Nutrition and Allergies of the European
Food Safety Agency (EFSA).
Methodology: Implementation of EFSA’s standardized three-step approach for the authorization of health claims on the labels of DS controlled in IPHV.
Results: IPHV performed control of 328 labels of DS of which 52.38% had one or more
health claims. Compliance of labeled health claims with relevant published EFSA’s scientific opinions was registered in 3.61% of DS with health claims, 13.2% of declared
characterization of the food/constituent was not in line with EFSA’s documents (mostly
botanical products), 49.46% didn’t have relevant claimed effect to human health, while
42.17% of controlled health claims on DS were not authorized by EFSA, due to lack of
scientific substantiation of the claimed functional/physiological effect.
Keywords: Dietetic Supplements; Food; Health Claims; Control; EFSA
110
42. PRIMENA TEČNE HROMATOGRAFIJE – ELEKTROSPREJ TANDEM MASENE
SPETROMETRIJE ZA DETEKCIJU SILDENAFILA, VARDENAFILA I TADALAFILA
U DIJETETSKIM PROIZVODIMA
Gorica Vuković, Vesna Pantić Palibrk, Marinela Tadić, Jelena Vlajković
Gradski zavod za javno zdravlje,Beograd Srbija
Zloupotreba navodno ‘’prirodnih biljnih proizvoda’’ dodatkom nedeklarisanih i nedozvoljenih sintetičkih supstanci (droga), česta je i zabrinjavajuća pojava, naročito u slučaju dijetetskih proizvoda. Cilj rada je bio razvoj jednostavne i osetljive tečno hromatografske-tandem masene spektrometrijske metode (LC-MS/MS) za određivanje najčešće
korišćenih supstanci zloupotrebe, sildenafila, vardenafila i tadalafila u biljnim dijetetskim proizvodima. Sildenafil, vardenafil, i tadalafil su ekstrahovani iz uzorka metanolom
kao ekstrakcionim sredstvom. Ekstrakt je dodatno razblažen (1:1000) mobilnom fazom
i analiziran preko Zorbax XDB-C18 kolone (50x4,6 mm, 1,8 mikrona). Mobilna faza se
sastojala od 30% metanola (A) i 70% 0,1% mravlje kiseline u vodi (B) u izokratskom
režimu rada sa protokom mobilne faze od 0,6 mL/min. Kvantifikacija je izvršena pomoću
MRM moda (reaction monitoring mode), prećenjem po dve reakcije prelaza jona za svako jedinjenje: m/z 475,2 > 311 i m/z 475,2 > 283 za sildenafil; m/z 390,4 > 262 i m/z 390,4
> 250 za tadalafil i m/z 489,2 > 312 i m/z 489,2 > 151 za vardenafil. Kalibracija je bila linearna u koncentracionom opsegu od 10-1000 ng/mL, sa koeficijentom korelacije većim
od 0,997. Granice određivanja (LD) i kvantifikacije za ova jedinjenja su iznosile manje 3
ng/mL odnosno manje od 10 ng/mL. Metoda je pokazala zadovoljavajuću osetljivost,
preciznost, tačnost i selektivnost. Metoda je primenjena u analizi 44 uzorka, od kojih je
10 (22,7%) bilo pozitivno na ispitivana jedinjenja. U jednom od uzoraka je detektovan
tadalafil, dva su sadržala vardenafil a tri sildenafil.Pet ispitanih uzoraka je sadržalo istovremeno i tadalafil i sildenafil.
Ključne reči: sildenafil, tadalafil, sildenafil, tečna hromatografija-tandem masena spektrometrija (LC-MS/MS), dijetetski suplementi
APPLICATION OF LIQUID CHROMATOGRAPHY – ELECTROSPRAY TANDEM
MASS SPECTROMETRY IN DETERMINATION OF SILDENAFIL, VARDENAFIL AND
TADALAFIL IN DIETARY SUPPLEMENTS
Gorica Vuković, Vesna Pantić Palibrk, Marinela Tadić, Jelena Vlajković
Institute of Public Health of Belgrade, Serbia
Adulteration of allegedly “natural herbal medicines” with undeclared synthetic drugs
is a common and dangerous phenomenon of alternative medicine. The purpose of
the study was to develop a simple and sensitive liquid chromatography tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) method for detection of most common synthetic adulterants sildenafil, vardenafil, and tadalafil in herbal dietary supplements (HDSs). Sildenafil,
vardenafil, and tadalafil were extracted from the HDSs with methanol. The extract was
diluted (1:1000) with mobile phase and injected onto Zorbax XDB-C18 column (50x4,6
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
111
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
mm, 1,8 micron). The mobile phase consisted of 30% methanol (A) and 70% 0,1% formic acid (B) was delivered isocratically at a flow rate of 0,4 0,6mL/min. Quantification
was achieved by multiple reaction monitoring mode (MRM) of two transitions per compound: m/z 475,2 > 311 e m/z 475,2 > 283 for sildenafil; m/z 390,4 > 262 e m/z 390,4
> 250 for tadalafil and m/z 489,2 > 312 e m/z 489,2 > 151 for vardenafil. Calibration
curves were linear over the concentration range of 10-1000 ng/mL, with a coefficient
of correlation greater than 0,997. The lower limits of detection and quantification for
these substances were ≤3 ng/mL and ≤10 ng/mL, respectively. The method showed
a satisfactory sensitivity, precision, accuracy, and selectivity. The validated LC-MS/MS
method was applied to the analysis of 44 HDSs and 10 products (22,7%) were positive.
One product contained tadalafil, two products contained vardenafil and three sildenafil.
Five products contained both tadalafil and sildenafil.
Keywords: sildenafil, tadalafil, sildenafil, liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), herbal dietary supplements (HDSs)
112
COCA COLA MINI SIMPOZIJUM –
ZNAČAJ HIDRATACIJE U SPORTU I
REKREACIJI
COCA COLA MINI SYMPOSIUM –
THE IMPORTANCE OF HYDRATION
IN SPORT AND RECREATION
43. HIDRATACIJA I IZVORI VODE U ISHRANI
Danijela Ristić-Medić
Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Voda je neophodna za zdravlje organizma i održavanje optimalnog nivoa hidratacije
je važno za sve uzrastne grupe. Adekvatan stupanj hidratacije zavisi od unosa vode u
ishrani (voda iz hrane i pića, uz dodatak vode koja se oslobađa tokom metabolizma masti, ugljenih hidrata, proteina i alkohola) i gubitka vode iz tela (pre svega preko bubrega
putem urina i znojenjem kroz kožu).Voda je esencijalna za sve metaboličke procese u
organizmu. Važna je za pravilan krvotok, funkciju bubrega i urinarnog trakta, rad mišića i nervnog sistema, pravilnu funkciju koštano-zglobnog sistema, učestvuje u procesu
varenja, apsorpciji i transportu hranljivih materija, eliminaciji štetnih materija, kao i u
održavanju konstantne telesne temperature i termoregulacije organizma. Voda je glavni
sastojak ljudskog tela i muškarci imaju oko 60% telesne mase vode. Žene imaju manji
udeo vode u organizmu između 50-55% jer imaju visok procent telesnih masti koje manje vezuje vodu u odnosu na mišićno tkivo koje preovlađuje kod muškarca. Količina
vode koja je neophodna za fiziološki rad organizma je različita i zavisi od pola, uzrasta,
zdravstvenog stanja, spoljašnje temperature i fizičke aktivnosti. Blaga dehidratacija (gutak vode od 2-3% telesne mase) je stanje organizma koje dovodi do ranije pojave umora
pri telesnoj aktivnosti i osećaja da je aktivnost napornija tako da ima i negativan uticaj
i na kognitivne funkcije. Smatra se 20 do 30% unete vode potiče od hrane a 70 do 80%
od napitaka. Sadržaj vode nekih najčešće konzumiranih namirnica je: više od 80% u supama, voću i većini vrsta povrća, od 44 do 70% u toplih obrocima, manje od 40% u žitaricama i manje od 10% u slanim užinama i konditorskim proizvodima. Oksidacija energetskih hranljivih materija iz hrane će dodati organizmu između 200-400ml vode dnevno.
Preporuka za adekvatni unosa vode (AI) Evropskog tela za ispravnost hrane (EFSA) je 2.5
L/dan za muškarce i 2L/dan za žene, ali Institut za medicinu (IOM ) iz SAD daje preporuke
za unos vode do 3.7 L/dan za muškarce i do 2.7 L/dan za žene. Uprkos značaju vode, podaci o ukupnom unosu vode su retko prisutni u anketama ishrane, koriste se neprecizne
metode za procenu unosa, odnosno ne postoji idealan biomarker za stupanj hidratacije.
Pijenje vode je navika a putokaz ka dobroj hidrataciji je urin boje limuna.
HYDRATION AND WATER SOURCES IN THE DIET
Danijela Ristić-Medić
Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade, Serbia
Water is essential for life and maintaining optimum levels of hydration for health is
important for all age groups. An adequate level of hydration depended on the rates
of water intake (water from food and drinks in the diet, plus the water generated by
metabolism of fat, carbohydrate, protein and alcohol) and water losses from the body
(predominantly via the kidney as urine and thought out the skin as sweat). Water is essential for all metabolic processes in the body. It is important for proper blood circulation, kidney function and urinary tract, the muscles and the nervous system, the proper
function of the bone-joint system, participates in the process of digestion, absorption
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
115
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
and transport of nutrients and elimination of harmful substances, as well as to maintain
a constant body temperature and thermoregulation. Water is the main constituent of
the human body, representing about 60% of a body weight in male adults. Women have
a lower proportion of body water between 50-55% because they have a high percentage of body fat, which binds less water compared to muscle tissue, which predominates
in men. The amount of water required for the physiological functioning of the body is
different and depends on gender, age, health status, ambient temperature and physical
activity. Mild dehydration (water loss of 2-3% of body weight) is the condition of the
body which leads to earlier onset of fatigue in the body activities and feel that the activity is more demanding so that have a negative impact on cognitive function. In the
typical diet, about 20-30% of the day water intake comes from foods and the remaining
70-80% comes from drinks. The water content of some commonly consumed foods is:
higher than 80% from soups, fruits and the most vegetables, 44-70% from hot meals,
low that 40% from cereal products, low than 10% from savory snack and confectionery.
The oxidation of the energy nutrients in food will add about 200-400ml of water per
day. A recommendation for adequate water intake (AI) of The European Food Standards
Agency (EFSA) was 2.5 L/day for men and 2 L/day for women, but Institute for medicine
(IOM) of the US provides recommendations for water AI range up to 3.7 L/day for men
and 2.7 L/day for women. Despite the importance of water, the data on total water intake are rarely included in surveys of nutrition,used imprecise methods to assess intake,
ie there is no ideal biomarker for the degree of hydration. Drinking water is a habit and
a guide to good hydratation is lemon-colored urine.
44. ŠTA POLUMARATONCI ZNAJU O ADEKVATNOJ REHIDRACIJI?
Vukašinović-Vesić M, Dikić N, Andjelković M, Stojmenović T, Baralić I
Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd, Srbija
Uvod: Cilj ove studije bio je da ispita znanje o pravilnoj hidraciji i nadoknadi tečnosti od
strane elitnih trkača.
Metodologija: Na osnovu zaključaka ogruglog stola o hidraciji i nadoknadi tečnosti koji
je organizovan od strane američkog koledža sportske medicine, razvijen je upitnik koji
je dat dvadeset trojici trkača pre početka zvaničnog prvenstva Srbije održanog na međunarodnom beogradskom maratonu.
Upitnik se sastojao od tri dela: (1) demografija; (2) izvori informacija o hidraciji; (3) procena znanja o nadoknadi tečnosti. Kako bi identifikovali izvore informacija i procenu
znanja korišćena je deskriptivna statistika. Rezultat veći od 80 % datih tačnih odgovora
se smatrao graničnom vrednošću za prolazak što je slično sa vrednostima korišćenim u
drugim studijama.
Rezultati: Dvadeset i tri trkača uzrasta 26±5 godina. Srednja vrednost uspešnosti je bila
14 tačnih odgovora od 17 mogućih i u proseku su trkači dali 61.23% tačnih odgovora.
Samo tri učesnika u studiji su uspeli da prođu upitnik (ukoliko uzmemo da je granična
vrednost 80%). Dvadeset trkača su imali neprihvatljiv nivo znanja o pravilnoj hidraciji i
nadoknadi tečnosti. Samo 4.55% trkača je znalo da fruktoza nije glavni ugljeni hidrat u
116
sportskom piću, dok 22.73 nije znalo odgovor na ovo pitanje a 72.73% je dalo pogrešan
odgovor. Međutim, 68.18% je znalo da sportsko piće treba da sadrži natrijum, 27.27%
nije znalo tačan odgovor a samo 4.55% je dalo pogrešan odgovor. Većina trkača je koristila svoje trenere kao relevantan izvor informacija kada je u pitanju hidracija a kao drugi
izvor informisanja navode internet.
Zaključak: Podaci iz ove studije jasno pokazuju da naših dvadeset i tri polumaratonca
nemaju dovoljno saznanja o pravilnoj hidraciji. Smatramo da je neophodno edukovati,
ne samo sportiste nego i njihove trenere i uputiti ih u principe pravilne hidracije u cilju
poboljšanja njihovog znanja i sportske performanse.
THE KNOWLEDGE OF HALF MARATHONERS ABOUT ADEQUATE REHYDRATION
Vukasinovic-Vesic M, Dikic N, Andjelkovic M, Stojmenovic T, Baralic I
Sports Medicine Association of Serbia, Belgrade, Serbia
Introduction: The aim of this study was to examine the knowledge of proper hydration
strategies and fluid replacement knowledge of elite male runners.
Methodology: Based on American College Sport Medicine round table discussion of
fluid replacement and hydration, a questionnaire was developed and given to twenty
three male runners on the official Serbian Championship held on International Belgrade
Marathon event.
There were three sections in the questionnaire: (1) demographic information; (2) sources of hydration information; (3) knowledge assessment of fluid replacement guidelines.
To indentify the sources of information and scores on the knowledge assessment, descriptive statistics were used. Score of 80% was used for passing the rate for the knowledge assessment, which is in line with similar studies.
Results: The mean age of twenty three runners was 26±5 years. The mean assessment
score was 14 correct responses out of a possible 17 and, in average, runners gave 61.23%
of correct answers. Only 3 participants obtained a passing score on the questionnaire
(taking in account score of 80 % as a cut off value). Twenty runners had unacceptable
level of hydration and fluid replacement knowledge. Only 4.55% of them knew that
fructose is not main carbohydrate in sport drink, while 22.73% did not have answer on
this question and 72.73% gave wrong answer. However, 68.18% knew that sport drink
should contain sodium, 27.27% did not know answer and only 4.55% gave the wrong
answer. Most of the runners used their coaches as relevant source of information about
hydration, followed by internet as second source.
Conclusion: Our data clearly showed that runners do not have sufficient knowledge
about proper hydration. Adequate strategy which would include education of athletes
on this issue, but also their coaches as athlete’s first source of information is needed in
order to improve their knowledge.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
117
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
45. EFEKTI DOBROVOLJNOG PREKIDA UNOSA TEČNOSTI NA KOŠARKAŠKE
ŠUTERSKE PERFORMANSE I SPRETNOST PRSTIJU
Vladimir Puzović1, Katarina Krasić1, Slađan Karaleić2
1
Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujecac, Srbija
2
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić, Srbija
Uvod: Cilj ove studije bio je da uporedi košarkaške šuterske performanse i spretnost
prstiju pre i posle 10 sati dobrovoljnog prekida unosa tečnosti.
Materijal i metode: U studiji je učestvovalo 14 muških subjekata, starosti od 18 do 20
godina. Svi treniraju košarku najmanje 8 godina i igraju na pozicijama od 1 do 3. Subjekti su testirani dva puta, prvo testiranje je sprovedeno između 9.40 i 10.00 časova ujutru.
Nakon testiranja, u 10.00h ujutru, subjekti su imali poslednji unos tečnosti, u vidu 3 dl
vode, pre pauze od 10 časova bez unošenja tečnosti. Drugo testiranje je sprovedeno u
periodu od 20.00 do 20.20h. Tokom perioda od 10 časova bez unosa tečnosti, ispitanici su imali uobičajene dnevne aktivnosti ali bez treninga ili povećanih fizičkih napora.
Baterija testova sastojala se od tri šuterska testa, svaki sa različite distance i od jednog
testa za spretnost prstiju šake. Šuterski testovi su se sastojali od ukupno 10 šuteva po
testu, po 2 šuta sa svake pozicije (0o, 45o, 90o, 45o, 0o), prvi test je rađen na udaljenosti
od 1.5m od koša, drugi na 4.5m od koša i treći na 6.75m od koša, igrači su imali najviše
20 sekundi po testu, svaki test je rađen dva puta i bolji rezultat je zabeležen. Spretnost
prstiju testirana je “Nine hole peg testom”, subjekti su imali po dva pokušaja i vreme
boljeg je zabeleženo.
Statistička analiza urađena je korišćenjem statističkog paketa SPSS 18. Za deskripciju
parametara od itneresa koristili smo metode deskriptivne statistike: mere centralne tendencije (srednju vrednost) i mere varijabilnosti (standardnu devijaciju). Za procenu razlike u šuterskim sposobnostima i spretnosti prstiju pre i posle perioda bez unosa tečnosti
koristili smo Upareni “T” test, p vrednost je iznosila < 0.05.
Rezultati: Sa p vrednošću na < 0.05, rezultati pokazuju da postoji statistički značajna
razlika u dva od ukupno četiri testa. U šuterskom testu sa distance od 6,75m (linija za tri
poena) i u “Nine hole peg testu”, subjecti su imali signifikantno bolje rezultate prilikom
jutarnjeg testiranja, kada su bili dobro hidrirani, nego prilikom večernjeg testiranja nakon 10 časova bez unosa tečnosti. U druga dva testa, šuterski test sa 1.5m i šuterski test
sa 4.5m od koša, nije postojala statistički značajna razlika.
Zaključak: U zaključku možemo reći da je prekid unošenja tečnosti u trajanju od 10
časova imao negativne efekte na šuterske sposobnosti sa udaljenosti od 6.75 od koša
(linija za tri poena), kao i negativne efekte na spretnost i koordinaciju prstiju procenjenu
kroz “Nine hole peg test”.
Ključne reči: Unos tečnosti, Šutiranje u košarci, Spretnost prstiju
118
EFFECTS OF VOLUNTARY FLUID INTAKE DEPRIVATION ON BASKETBALL
SHOOTING PERFORMANCE AND FINGER DEXTERITY
Vladimir Puzovic1, Katarina Krasic1, Sladjan Karaleic2
1
Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
2
Faculty of sports and physical education, University of Pristina, Leposavic, Serbia
Intrudoction: The aim of this study was to compare basketball shooting performance
and finger dexterity skills before and after 10 hours of voluntary fluid intake deprivation.
Material and methods: This study included 14 male subjects, 18 to 20 years old. All
subjects train basketball for at least 8 years, and play on position 1 to 3. All subjects
were tested two times, first testing was done between 9.40h and 10.00h in the morning.
After testing at 10.00h subjects had their last water intake of 3 dl before the 10 hours of
fluid intake deprivation. Second testing was done starting at 20.00h and finished until
20.20h. During the period of 10 hours of fluid intake deprivation, subjects had normal
daily activities, without training and enhanced physical activities. Test battery consisted of 3 shooting tests, each test from different distance and one finger dexterity test.
Shooting tests consisted of total of 10 shots per test, 2 shots from each of five positions
(0o, 45o, 90o, 45o, 0o), 1st test was done 1.5m from basket, 2nd was done 4.5m from
basket and 3rd was done 6.75m from basket, players had a maximum of 20 seconds per
test, each test was done two times and better result was recorded. Finger dexterity was
tested with Nine hole peg test, subjects had two trials, and better time was recorded.
Statistical analysis was performed by using the statistical package SPSS 18. For a description of the parameters of interest we used the methods of descriptive statistics:
measures of central tendency (mean value) and measures of variability (standard deviation). For assessment the difference in shooting and finger dexterity skills before and
after water deprivation we used Paired Samples ‘T’ test, p value vas set on < 0.05.
Results: With a p value set on < 0.05, results showed that there is statistically significant
difference, in two of four tests. In shooting test, with distance of 6.75m (three point line)
and in Nine hole peg test, in both of those tests, subjects had significantly better results
in morning testing when they were well hydrated, than in the evening testing after 10
hours of fluid intake deprivation period. In other two tests, shooting from 1.5m and
4.5m from the basket, there weren’t statistical difference.
Conclusion: In conclusion we can say that 10 hours fluid intake deprivation period had
negative effects on basketball shooting performance from distance behind 6.75m from
basket (three point line), as well as on finger dexterity and coordination assessed by
“Nine hole peg test”.
Key words: Fluid intake, Shooting performance, Finger dexterity
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
119
USMENE PREZENTACIJE III
ORAL PRESENTATIONS III
46. KONTAMINACIJA DIJETETSKIH SUPLEMENATA
Ljilja Torović1,2, Danijela Lukić1, Biserka Mihajlović1, Ljiljana Trajković-Pavlović1,2, Radmila Velicki1,2
1
Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Uvod: Zbog mogućnosti kontaminacije biljnog materijala pesticidima, suplementi koji
sadrže biljni materijal podležu kontroli ostataka pesticida. Toksični metali mogu poticati
iz šireg spektra izvora, i njihovo prisustvo se kontroliše u suplementima bez obzira na tip
sastojaka. Obzirom da unos napred navedenih kontaminanata, putem suplemenata ili
drugih namirnica, može imati ozbiljne negativne posledice na ljudsko zdravlje, postavljene su maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) sa ciljem sprovođenja kontrole
bezbednosti hrane. Za rezidue pesticida u suplementima, MDK vrednosti su zasnovane
na MDK za biljni materijal. MDK vrednosti za olovo, kadmijum i živu u suplementima
iznose 3, 1 i 0.1mg/kg, respektivno. Ovaj rad prikazuje rezultate kontrole ostataka pesticida i toksičnih metala u dijetetskim suplementima.
Metodologija: Tokom godinu dana (2012/2013), analizirano je 50 suplemenata koji sadrže biljke ili ekstrakte biljaka na ostatke pesticida, i 85 suplemenata različitog sastava
na toksične metale. Za ciljanu analizu ostataka 54 pesticida primenjena je analitička metoda koja uključuje QuEChERS pripremu uzorka i gasnu hromatografiju sa masenom
spektrometrijom za detekciju. Sadržaj toksičnih metala je odredjen atomskom apsorpcionom spektrometrijom, korišćenjem plamene tehnike za olovo (LK 0.1mg/kg) i kadmijum (0.02mg/kg), i tehnike hladnih para za živu (0.01mg/kg).
Rezultati: Analiza ostataka pesticida pokazala je da nijedan od analiziranih uzoraka ne
sadrži ostatke pesticida u količini koja se može detektovati primenjenom metodom. U
pogledu toksičnih metala, 17.6% uzoraka je bilo pozitivno, ali sa sadržajem ispod ili na
nivou odgovarajuće MDK vrednosti: 3 uzorka su sadržavala olovo, 6 kadmijum i 10 živu.
Nivoi metala, izraženi kao procenat odgovarajuće MDK vrednosti, su se kretali u opsegu
(3.3-5.0)% za olovo; (2.0-73.0)% za kadmijum; (10.0-100)% za živu. Dodatno, tri uzorka
(3.2%) su prekoračila MDK za olovo (opseg 6.6-9.4mg/kg), sva tri suplementa sa mineralom zeolitom („vulkanski mineral Clinoptilotit, 100% prirodan, za detoksifikaciju organizma). Dnevni unos olova iz najviše kontaminiranog suplementa, izračunat na osnovu
doze preporučene od strane proizvodjača: (3-5)g/dan za preventivnu i (8-10)g/dan za
intenzivnu detoksifikaciju, bi iznosio (0.40-0.67)μg/kg tm/dan i (1.07-1.34)μg/kg tm/dan
(za osobu telesne mase 70kg), respektivno. Prema WHO (2011), unos olova od 1.2μg/
kg tm/dan je povezan sa populacionim porastom sistolnog krvnog pritiska od 1mmHg.
Zaključak: U analiziranim suplementima nisu nadjene merljive količine ostataka pesticida. Sa druge strane, rezultati određivanja sadržaja toksičnih metala podržavaju strog
stav u svrhu prevencije njihovog unosa putem suplemenata. Naklonjenost potrošača i
učestalost konzumiranja imaju veliki uticaj na dnevni unos kontaminanata putem suplemenata, medjutim, bezbednost proizvoda na tržištu je od suštinske važnosti.
Ključne reči: dijetetski suplementi, ostaci pesticida, toksični metali
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
123
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
CONTAMINATION OF FOOD SUPPLEMENTS
Ljilja Torović1,2, Danijela Lukić1, Biserka Mihajlović1, Ljiljana Trajković-Pavlović1,2, Radmila Velicki1,2
1
Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
2
Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
Introduction: Due to the possibility of contamination of plant material with pesticides,
herb-based supplements undergo pesticide residues control. Toxic metals can originate from broader spectrum of sources, and their presence is controled in supplements
regardless of ingredient type. As ingestion of aforementioned contaminants, via supplements or any other foodstuffs, can bring serious negative consequences on human
health, maximum levels (ML) have been established to facilitate control of food safety.
For pesticide residues in supplements, MLs are based on MLs for plant material. MLs for
lead, cadmium and mercury in supplements are set on 3, 1 and 0.1mg/kg, respectively.
This paper presents results of the control of pesticide residues and toxic metals content
in food supplements.
Methodology: During one year (2012/2013), 50 supplements containing plants or extracts of plants were analysed for pesticide residues, and 85 supplements with various
ingredients for toxic metals. For target analysis of 54 pesticide residues, analytical method comprised of QuEChERS sample preparation procedure and gas chromatography
with mass spectrometry was used. Content of toxic metals was determined by atomic
absorption spectrometry, using flame for lead (LOQ 0.1mg/kg) and cadmium (0.02mg/
kg), and cold vapor technique for mercury (0.01mg/kg).
Results: Considering pesticides, all analysed samples showed absence of detectable
quantities of residues. Regarding toxic metals, 17.6% of samples were positive, but bellow or on the MLs: 3 samples contained lead, 6 cadmium and 10 mercury. Metal levels,
expressed as percent of respective ML, were in the range (3.3-5.0)% for lead; (2.0-73.0)%
for cadmium; (10.0-100)% for mercury. Additionally, three samples (3.2%) exceeded ML
for lead (range 6.6-9.4mg/kg), all three mineral supplements containing zeolite („vulcanic mineral Clinoptilolit, 100% natural, for detoxification“). Daily intake of lead from
the most contaminated supplement, based on dose recommended by producer: (3-5)g/
day for preventive detoxification and (8-10)g/day for intensive detoxification, would be
(0.40-0.67)μg/kg bw/day and (1.07-1.34)μg/kg bw/day (for 70kg body weight person),
respectively. According to WHO (2011), intake of 1.2μg Pb/kg bw/day is associated with
population increase in systolic blood pressure of 1mmHg.
Conclusion: In studied supplements, no detectable levels of analysed pesticide residues were found. On the other hand, results of toxic metals content support vigilant
attitude in order to prevent their ingestion from supplements. Consumers’ preference
and frequency of consumption have immense influence on daily intake of contaminant
from supplements, however, safety of the marketed products is crucial.
Keywords: food supplements, pesticide residues, toxic metals
124
47. ADITIVI U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA
Ljilja Torović1,2, Gordana Milojević-Miodragović1, Biserka Mihajlović1, Ljiljana Trajković-Pavlović1,2, Milka Popović1,2
1
Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Uvod: Sintetske boje, konzervansi i intenzivni zasladjivači čine značajne klase prehrambenih aditiva, široko korišćene u mnogim namirnicama, uključujući dijetetske suplemente, u cilju poboljšanja izgleda, produženja trajnosti ili postizanja slasti. Upotreba
nekih aditiva je veoma kontroverzna usled sumnji da mogu da izazovu negativne zdravstvene efekte. U cilju zaštite zdravlja ljudi, uspostavljeni su maksimalni dozvoljeni nivoi
aditiva u hrani. Svrha ovog rada je prikaz rezultata kontrole aditiva u dijetetskim suplementima dostupnim na tržištu 2012. godine.
Metodologija: Kontrola prisustva sintetskih boja je sprovedena primenom kvalitativne
metode tankoslojne hromatografije (14 boja; 164 suplementa). Konzervansi (sorbinska
i benzoeva kiselina; 18 tečnih suplemenata) i zaslađivači (aspartam, saharin i acesulfam
K; 40 suplemenata) su analizirani samo ukoliko su bili navedeni na deklaraciji, primenom
tečne hromatografije visoke efikasnosti sa UV-Vis detekcijom.
Rezultati: Sintetske boje su identifikovane u 17,1% analiziranih suplemenata, pri čemu
su najčešće prisutne boje bile ponso 4R, sanset žuta, tartrazin i brilijant crna. Rezultati
dobijeni za sadržaj konzervanasa su pokazali da je on ispod dozvoljenog nivoa u svim
analiziranim suplementima, sa maksimum od 1684,4mg/l za sumu sorbinske i benzoeve
kiseline. Svi uzorci koji su podvrgnuti odredjivanju intenzivnih zasladjivača su pripadali
suplementima namenjenim sportistima (proteini, aminokiseline, karnitin, kreatin). Sadržaj zasladjivača, izračunat za proizvode pripremljene za konzumiranje prema uputstvu
za upotrebu (sa minimalnim faktorom razblaženja), se kretao u opsegu 44,8-555,7 mg/l
za aspartam, 15,5-346 mg/l za acesulfam K i 27,3-74,1 mg/l za saharin. Uzimajući u obzir
preporučenu dozu, rezultujući dnevni unos, izražen kao procenat prihvatljivog dnevnog unosa, bi se kretao od 0,5-12,3% za aspartam, 0,8-32,9% za acesulfam K i 1,6-4,2%
za saharin. Unosi izračunati za pojedinačne suplemente su ispod prihvatljivih dnevnih
unosa, ali studije dijetarne izloženosti moraju uzeti u obzir dobro poznatu činjenicu da
su mnogi sportisti redovni konzumenti više suplementa istovremeno.
Zaključak: Dijetetski suplementi obradjeni u ovom radu su usaglašeni sa zakonskim
zahtevima u pogledu prisustva/sadržaja navedenih aditiva, kao i njihovog deklarisanja.
Medjutim, treba napomenuti da ukoliko se u obzir uzmu obrasci konzumiranja, neki
sportisti bi mogli imati visok unos intenzivnih zasladjivača, posebno acesulfama K.
Ključne reči: dijetetski suplementi, boje, konzervansi, zasladjivači
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
125
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
ADDITIVES IN FOOD SUPPLEMENTS
Ljilja Torović1,2, Gordana Milojević-Miodragović1, Biserka Mihajlović1, Ljiljana Trajković-Pavlović1,2, Milka Popović1,2
1
Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
2
Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
Introduction: Synthetic colours, preservatives and high-intensity sweeteners are important classes of food additives, widely used in many foodstuffs, including food supplements, to improve appearance, prolong shelf-life and provide sensation of sweetness. Some additives are very controversial due to suspicions of adverse health effects.
To protect human health, maximum levels of additives in food are established. The objective of this paper is to present results of the control of additives in food supplements
available on the market in 2012.
Methodology: Control of synthetic colours was conducted by qualitative, thin layer
chromatography method (14 colours; 164 supplements). Preservatives (sorbic and benzoic acid; 18 liquid supplements) and sweeteners (aspartame, saccharin and acesulfame
K; 40 supplements) were analysed only if they were listed on the label, using high performance liquid chromatography with UV-Vis detection.
Results: Synthetic colours were identified in 17.1% of analysed supplements; most
frequently detected were ponceau 4R, sunset yellow, tartrazine and brilliant black. Results obtained for content of preservatives showed that it was below allowed level in all
tested supplements, with maximum 1686.4mg/l as sum of sorbic and benzoic acid. All
samples analysed for high-intensity sweeteners were supplements intended for sportspeople (proteins, aminoacids, carnitine, creatine). Content of sweeteners, calculated for
ready-to-use products according to the instructions on the label (minimum dilution
factor), was in the range 44.8-555.7mg/l for aspartame, 15.5-346.0mg/l for acesulfame
K, and 27.3-74.1mg/l for saccharin. Taking into account recommended dose of the supplement, corresponding daily intake, expressed as percent of acceptable daily intake,
would vary from 0.5-12.3% for aspartame, 0.8-32.9% for acesulfame K and 1.6-4.2% for
saccharin. Intakes calculated for separate supplements are below acceptable daily intakes, but studies of dietary exposure must take into consideration well known fact that
many sportspeople are regular consumers of more than one supplement concurrently.
Conclusion: Food supplements presented in this work were in compliance with legal
requirements regarding the presence/level of aforementioned additives, as well as their
labelling. However, it should be noted that if consumption patterns are considered,
some sportspeople could have rather high intake of intense sweeteners, especially acesulfame K.
Keywords: food supplements, colours, preservatives, sweeteners
126
48. POTENTILLA SPECIOSA: SASTAV I ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST
Kovačević N.1, Đekić G.1, Dobrić S.2, Kundaković T.1, Lakušić B.1
1
Univerzitet u Beogradu-Farmaceutsko fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd
2
Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet VMA, Beograd
Potentilla speciosa Willd. (Rosaceae) je endemična biljna vrsta Balkanskog poluostrva. Raste na krečnjačkoj podlozi u visokoplaninskom regionu Crne Gore. Poznato je da biljke
roda Potentilla sadrže značajnu količinu taninskih materija. U narodu se zovu steže i koriste
za pripremu oporog napitka kojim se tretiraju različiti problemi digestivnog trakta i kože.
Smatra se da su polifenolni sastojci, tanini i flavonidi pre svega, važniji prirodni proizvodi
koji su nosioci antioksidantne aktivnosti. Upravo zbog ovoga je i rađeno ispitivanje nekoliko vrsta roda Potentilla i endemične vrste P. speciosa. Za potrebe ispitivanja biljni materijal
(rizom i herba) je prikupljen na planini Sinjajevina kod Kolašina, Crna Gora.
Iz prosušene herbe, predestilisano je etarsko ulje postupkom u aparatu po Clavenger-u;
herba sadrži 0,1 % etarskog ulja. Gasnohromatografskom analizom (GC; GC/MS) određen je sastav etarskog ulja; u največoj količini su zastupljeni linearni aldehidi (n-decanal,
n-undecanal, n-pentadecanal) i alkoholi (n-undecanol, n-hexadecanol), kao i terpeni:
linalol (1,55 %) i heksahidrofarnesi laketon (1,42 %).
Sadržaj flavonoida je određen spektrofotometrijskim postupkom; herba sadrži 0,3 %
ukupnih flavonoida. Sadržaj tanina je određen gravimetrijskim postupkom; herba sadrži
do 12,5 %, a rizom 13,0 % katehinskih tanina.
Antioksidantna aktivnost je ispitivana metodom određivanja inteziteta lipidne peroksidacije, zasnivanoj na merenju apsorbancije produkta nastalog između tiobarbituratne kiseline i malonildialdehida. Za potrebe eksperimenta, pripremljeni su ekstrakti herbe i rizoma;
metanolni ekstrakt je separisan ekstrakcijom rastvaračima rastuće polarnosti. Ispitivani
ekstrakti su bili veoma aktivni: npr. dodatak 5 % etil-acetatnog ekstrakta herbe u reakcionu
smešu, umanjio je intenzitet lipidne peroksidacije za oko 80%, dok su dietil-etarski, etil
acentatni i butanolni ekstrakti rizoma ispoljio ujednačenu aktivnost (70-76 % umanjen intenzitet lipidne peroksidacije). Sasvim je sigurno da su tanini u rizomu i herbi odgovorni za
ovakve efekte. Flavonoidi, i to heterozidi, sigurno su doprineli dodatnom uticaju etil-acetatnog ekstrakta herbe na umanjenje lipidne peroksidacije. Uticaj pojedinih sastojaka
etarskog ulja u ekstraktima i njihov uticaj na lipidnu peroksidaciju nije moguće proceniti
bez dodatnih analiza sastava ektrakata i/ili paralenog ispitivanja aktivnosti etarskog ulja.
Sasvim je sigurno da je ispoljena antioksidantna aktivnost odgovorna i za ipoljenu anti-inflamatornu aktivnost i anti-ulkusnu aktivnost ispitivanih ekstrakata.
Supstance i proizvodi koji poseduju antiokidantnu aktivnost mogu da umanje proces
formiranja slobodnih radika ili da ih neutrališu. Zato antioksidansi mogu da umanje
opasnost od oštećenja ćelija, tkiva i fizioloških procesa i njihova primena može se smatrati jednom vrstom zaštite organizma.
Ključne reči: Potentilla speciosa, herba rizom, etarsko ulje, polifenoni kompleks, antioksidantna aktivnost.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
127
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
POTENTILLA SPECIOSA: CHEMICAL CONSTITUENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY
Kovačević N.1, Đekić G.1, Dobrić S.2, Kundaković T.1, Lakušić B.1
1
University of Belgrade-Faculty of Pharmacy, Vojvode Stepe 450, Belgrade
2
University of Defence, Faculty of Medicine-Medical Military Academy, Belgrade
Potentilla speciosa Willd. (Rosaceae) is Balkan subendemic plant species. This species
grow up on the limestone ground in the high mountain region of Montenegro. It is
known that the plants of the genus Potentilla contain a large amount of tannins. Serbian
name of the Potentilla species is connected with the styptic taste; traditional these herbs
are use as decoction form the treatment of digestive problems as well as for the damages and inflammation of the skin. It seems that polyphenolic components, mainly tannins
and flavonoids, are connected with antioxidant and some other pharmacological activities. Because of that, this experiment deals with the investigation of subendemic plant
species P. speciosa. The samples of plant material, herb and rhizome, were collected at
the mountain Sinjajevina, near town Kolašin (Montenegro) during summer in the full
flower stage.
The essential oil is obtained by steam distillation from the dry herbs using Clevenger type of apparatus. The herb contained 0.1 % of oil. GC and GC/MS analyses reviled
the main constituents of this herb oil: aliphatic linear aldehydes (n-decanal, n-undecanal, n-pentadecanal) and alcohols (n-undecanol, n-hexadecanol). Linalool (1.55 %) and
hexahydrofarnesylacetone (1.42 %) were the most abundant terpenoids in the oil.
The content of flavonoids was analyses using spectrophotometic method: the herb
contained up to 0.3 % of total flavonoids. Tannins were determined using gravimetric
method; herb contained up to 12.5 % of condensed tannins, while the content of these
constituents in the rhizome of P. speciosa was around 13.0 %.
The determination of antioxidant activities was based on the determination of the intensity of lipid peroxidation. For the investigation of antioxidant potential, methanolic
extract was prepared from the herb and rhizome of P. speciosa; from methanolic extracts
different fractions were prepared using the solvents of rising polarities.
Some good results were obtained with different quantities of investigation extracts: with
addition of 5 % of ethyl acetate extract of herb intensity of lipid peroxidation was decrease
for 80 %. All investigated extracts of rhizome show good activities and decreased lipid peroxidation for 70-76 %. It is quite sure that the main influence on this antioxidant activity
was given by tannins and flavonoids. Probably flavonoid glycosides influence the better
activity of the ethyl acetate extract of P. speciosa herb. It is not clear if the constituents of
essential oil had some influence on antioxidant activity of the extract.
Previous results confirmed anti-inflamatory and anti-ulcer activities of the extracts of
P. speciosa herb and rhizome. Probably those pharmacological activities are connected
with the antioxidative potential of the P. speciosa polyphenolic constituents. Further,
natural antioxidants from plants (like Potentilla species), vegetables and fruit are important as protection of cell, tissues and physiological processes from damages caused
by free radical.
Keywords: Potentilla speciosa, herb, rhizome, essential oil, polyphenols, antioxidant activity.
128
49. ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST VODENOG EKSTRAKTA SEMENA MIROĐIJE
(ANETHUM GRAVEOLENS L.) DOBIJENOG ULTRAZVUČNOM EKSTRAKCIJOM
Ljiljana Stanojević, Biljana Stanković, Vesna Nikolić, Milorad Cakić, Dragan Cvetković, Dušica Ilić, Ana Tačić
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Leskovac,Srbija
Mirođija (Anethum graveolens L.) je poznata madicinska biljka sa antimikrobnim, hipotenzivnim, diuretičnim, antiemetičnim, laksativnim i spazmolitičnim efektom. Lekoviti
deo je seme, sveže ili sušeno lišće i gornji deo stabljike. Seme mirođije je sastojak suvog
ploda Anethum graveolens. Celo seme i usitnjeni plodovi koriste se za izradu čajeva i drugih galenskih preparata za internu primenu. Seme mirođije sadrži etarsko ulje, masno
ulje, azotna jedinjenja, pektine, flavonoide.
Vodeni ekstrakt semena mirođije dobijen je ultrazvučnom ekstrakcijom na sobnoj temperaturi. Antioksidativna aktivnost dobijenog ekstrakta ispitana je primenom DPPH i
FRAP metode. Sadržaj ukupnih fenola je određen spektrofotometrijski metodom po Folin-Ciocalteu, a sadržaj ukupnih flavonoida metodom sa AlCl3.
U ekstraktu je utvrđen visok sadržaj ukupnih fenola, dok je sadržaj ukupnih flavonoida
znatno niži. Koncentracije ekstrakta potrebne za neutralisanje 50% početne koncentracije DPPH radikala (EC50) nakon 20 minuta inkubacije i neposredno nakon dodavanja
DPPH radikala iznose 0,410 i 0,694 mg/cm3, respektivno. Veća sposobnost neutralisanja
DPPH radikala postiže se nakon 20 minuta u odnosu na neikubirane ekstrakte. FRAP
vrednost ispitivanog ekstrakta iznosi 28,37 mgFe/g suvog ekstrakta.
Prezentovani podaci o antioksidativnoj aktivnosti ekstrakta pokazuju da dobijeni ekstrakt predstavlja potencijalni izvor prirodnog antioksidanta.
Ključne reči: Seme mirođije, Anethum graveolens L., DPPH test, FRAP test, antioksidativna aktivnost.
Literatura
[1] Koppula S., Choi D.K., Anethum Graveolens Linn. (Umbelliferae), Extract Attenuates.
Stress-induced Urinary Biochemical Changes and Improves Cognition in Scopolamineinduced Amnesic Rats, Tropical Journal of Pharmaceutical Research 10 (1) 47-54, 2011.
[2] Leung A.Y., Foster S., Encyclopedia of common natural ingredients, Second Edition, A
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.
[3] Tucakov J., Lečenje biljem, RAD-Beograd, Beograd, 1997.
Rad je deo istraživanja u okviru projekta „Biljni i sintetski bioaktivni proizvodi novije
generacije”, br. TR 34012, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
129
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT FROM DILL SEEDS (Anethum
graveolens L.) OBTAINED BY ULTRASONIC EXTRACTION
Ljiljana Stanojević, Biljana Stanković, Vesna Nikolić, Milorad Cakić, Dragan Cvetković, Dušica Ilić, Ana Tačić
Faculty of Technology, University of Nis, Leskovac, Serbia
Dill (Anethum graveolens L.) is well known as medicinal herb with antimicrobial, hypotensive, antihyperlipidemic, diuretic, antiemetic, laxative and spasmolitic effect. The medicinal part is the seed, the fresh or dried leaves and the upper stem. Dill seed consists of
the dried fruit of Anethum graveolens. Whole seeds and crushed fruits are used to make
teas and other galenic preparations for internal application. Dill seeds contains essential
oil, fatty oil, nitro-compounds, pectins, flavonoids.
Aqueous extract from dill seeds was obtained using ultrasonic extraction at room temperature. The antioxidant activity of extract was investigated using DPPH and FRAP
methods. The total phenolic content was determined spectrophotometrically by the
method of Folin-Ciocalteu, and the total flavonoids content by method with AlCl3.
In the extract was determined high content of total phenols, while the total flavonoid
content is much lower. The concentrations of extract required to neutralize 50% of the
initial concentration of DPPH radicals (EC50) after 20 minutes incubation and immediately after adding DPPH radical solution were 0,410 i 0,694 mg/cm3, respectively. The
neutralization of DPPH radicals after 20 minutes is higher than extract without incubation. FRAP value of the investigated extract is 28,37 mgFe/g of dry extract.
Presented results of the antioxidant activity show that the obtained extract is a potential
source of natural antioxidant.
Keywords: Dill seeds, Anethum graveolens L., DPPH test, FRAP test, antioxidant activity.
References
[1] Koppula S., Choi D.K., Anethum Graveolens Linn. (Umbelliferae), Extract Attenuates.
Stress-induced Urinary Biochemical Changes and Improves Cognition in Scopolamineinduced Amnesic Rats, Tropical Journal of Pharmaceutical Research 10 (1) 47-54, 2011.
[2] Leung A.Y., Foster S., Encyclopedia of common natural ingredients, Second Edition, A
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.
[3] Tucakov J., Lečenje biljem, RAD-Beograd, Beograd, 1997.
This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of
Serbia (project TR 34012).
130
50. PLAVI I TAMNO CRVENI KUKURUZ KAO IZVOR CIANIDIN 3-GLUKOZIDA
SA VISOKIM ANTIOKSIDACIONIM KAPACITETOM
Slađana Žilić1a, Vural Gökmen2, Arda Serpen2, Gül Akıllıoğlu2, Jelena Vančetivić1b, Marijana Janković1a
1
Institut za kukuruz „Zemun Polje“, aDepartment za tehnologiju i b Department za selekciju, Slobodana Bajića 1, Beograd-Zemun, Srbija
2
Department za prehrabeno inženjerstvo, Hacettepe Univerzitet, Beytepe, Ankara, Turska
Različit potencijal zdravstvenih koristi je jedan od glavnih razloga povećenog interesovanje za antocianine. Kao i drugi flavonoidi, antocianini i antocianidini (aglikonski
oblici) imaju antioksidantna svojstva. Pored toga, antocianini su prepoznati kao zdravstveno-stimulativne supstance zbog svojih anti-inflamatornih, antikancerogenih i hipoglikemijskih efekata. Kod kukuruza antocianini se uglavnom nalaze u aleuronskom sloju
ili perikarpuzrna plave, ljubičaste ili tamno crvene boje i mogu se izdvojiti mlevenjem i
vazdušnom separacijom kao antocianinima-bogata frakcijasa upotrebom u proizvodnji
funkcionalnih boja ili visoko koncentrovanih dijetetskih suplemenata.Cianidin-3-glukozid je dominantan antocianin u obojenom kukuruzu, dok je dominantniaglikon ili
antocianidincianidin i čini 73-87% od ukupnog sadržaja antocianidina. Ova istraživanja
sprovedena su radi određivanja nivoa ukupnih antocianina i antioksidativnog kapaciteta zrna,aleuronskog sloj i perikarpa kukuruza plave i tamno crvene boje, kao i identifikacije kompozicija antocianina.
Merenje ukupnog antioksidativnog kapaciteta izvršeno je na osnovu direktne QUENCHERmetode. Ukupni antocianini su izdvojeni prema metodi Abdel-Aal i Hucl (2003) sa
manjim izmenama, a sadržaj je izražen kao mg protivvrednosti cianidin 3-glukozida(CGE) po kg suve materije, koristeći molarni ekstinkcioni koeficijent 25965 Abs/M× cm
i molekulsku masu od 449,2 g/mol. Identifikacija pojedinačnih antocianina je izvšena
korišćenjem tečne hromatografije i masene spektrometrije (LC-MS).
Prema našim rezultatima, kukuruz crvene i plave boje zrna sadrži širok spektar koncentracija ukupnih antocianina, od 2,50 do 696,07 mg CGE/kg. Tamno crveni kukuruz je
imao najvišu koncentraciju ukupnih antocianina, zatim tamno plavi (597,15 mg CGE/
kg) i svetlo plavi (378,92 mg CGE/kg). Cianidin 3-glukozid (Cy-3-Glu) je identifikovan kao
dominantni oblik antocianina, a sadržaj je u navedenim genotipovima iznosio 547,49,
312,43 i 308,24 mg/kg. Pelargonidin 3-glukozid (Pg-3-Glu), cianidin 3,5-diglucoside (Cy3,5-diGlu ) i pelargonidin 3,5-diglucoside (Pg-3,5-diGlu) su detektovani samo u tragovima.Za razliku od celog zrna kukuruza, u aleuronskom i aleuron+perikarpsloju plavoobojenog genotipa kukuruza, sadržaj ukupnih antocianina bio je znatno viši i iznosio je
3972,67, odnosno 2525,49mg CGE/kg.
Rezultati sadržaja ukupnih i pojedinačnihantocianinaukazuju da kukuruz tamno crvene,
tamno plave i svetlo plave boje zrnamože biti korišćen u proizvodnjidijetetskih suplemenata bogatih cianidin 3–glukozidom.
Ključne reči: Plavi i tamno crveni kukuruz, antocianini, cianidin 3-glikozid, anioksidativni kapacitet.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
131
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
BLUE AND DARK MAIZE AS SOURCE OF CYANIDIN 3-GLUCOSIDE WITH
ANTIOXIDANT CAPACITY
Slađana Žilić1a, Vural Gökmen2, Arda Serpen2, Gül Akıllıoğlu2, Jelena Vančetivić1b, Marijana Janković1a
1
Maize Research Institute, aDepartment of Technology and bBreeding Department, Slobodana Bajića 1, Belgrade-Zemun, Serbia
2
Department of Food Engineering, Hacettepe University, 06800 Beytepe, Ankara, Turkey
Various potential health benefits are one of the main reasons that the interest in anthocyanins has recently been raised. Like other flavonoids, anthocyanins and anthocyandins (the aglycone forms) have antioxidant properties. In addition, anthocyaninshave
been recognized as health-enhancing substances due totheir anti-inflammatory, anticancer and hypoglycemic effects.In maize the simple or acylated anthocyanin are mainly located in the aleurone layer or pericarp of the blue, purple ordark red kernels and
could be separated into anthocyanin-rich fractions for use as functional colorants or
highly concentrated dietary supplements.The cyanidin 3-glucoside is the major anthocyanin in colored maize, whilecyanidinis the main aglycone oranthocyanidin, accounting for 73-87% of the total.The present study was conducted to observe the levels of
total anthocyanins and antioxidant capacity of blue and dark red colored maize kernels,
pericarp and aleurone, as well as to identify anthocyanin compositions.
Measuring of the total antioxidant capacity was done based on QUENCHER method.
Total anthocyanins were extracted according to the method described by Abdel-Aal
and Hucl (2003) with slight modifications and expressed as mg of cyanidin 3-glucoside
equivalent (CGE) per kg of d.m., using the molar extinction coefficient of 25965 Abs/M×
cm and a molecular weight of 449.2 g/mol.Identification of anthocyanin compositions
was performed using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
According to our results, the maize kernels having red and blue colors were found to
contain a wide concentration range of total anthocyanins from 2.50 to 696.07 mg CGE/
kg. Dark red maize had the highest concentration of total anthocyanins followed by
dark blue (597.15 mg CGE/kg) and light blue (378.92mg CGE/kg).Unlike the whole maize
kernel, in the aleurone and aleurone + pericarplayers of blue pigmented maize genotypes, anthocyanin contents were3972.67 and 2525.49mg CGE/kg, respectively. Cyanidin 3-glucoside (Cy-3-Glu) was found as the most dominant form of anthocyanins
in these maize kernels and amounted 547.49, 312.43 and 308.24 mg/kg, respectively.
Pelargonidin 3-glucoside (Pg-3-Glu), cyanidin 3,5-diglucoside (Cy-3,5-diGlu), and pelargonin 3,5-diglucoside (Pg-3,5-diGlu) were detected only in trace amounts in red- and
blue-colored maize kernels.
The results of total and individual anthocyanin contents indicate that dark red, dark blue
and light blue maize may hold promise for the development of natural colorants and
dietary supplements of cyanidin 3-glucoside.
Keywords: Blue and dark red maize, anthocyanins, cyanidin 3-glucoside, antioxidant capacity.
132
MINI ORAL
51. BILJNI EKSTRAKTI KAKTUSA I ALGI KORIŠCENI U SUPLEMENTIMA ZA
REGULACIJU TELESNE TEŽINE
Zagorka Blaževska
Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija
Tržište i proizvodnja suplemenata za regulaciju telesne težine je u konstantnoj potrazi za
prirodnim, naučno dokazanim i sigurnim komponentama i njihovom primenom. Pored regulacije telesne težine pacijete prate i zdravstveni problemi kao što su povećanje holesterola, triglicerida i povećanje krvnog pristiska. Idealna kombinacija suplementata je ona koja
rešava regulaciju telesne tezine i reguliše ili normalizuje i navedene zdravene probleme.
Opuntia ficus indica L. je vrsta kaktusa koja pripada familiji Cactaceae. Ova familija obuhvata oko 200 podvrsta kaktusa koji su rasprostranjeni najviše u Americi. Najčešću kulinarsku primjenu ima Indijska Fig Opuntia (Opuntia Ficus indica) indijska smokva ili indijska opuncija, jer se njeni listovi i polodovi koriste kao sveža salata.
Prva istraživanja Opuntia ficus indica započela su ispitivanjem sastava listova, a zatim i plodova
jer imaju svojstva smanjenje telesne težine, ražličitim mehanizmom delovanja, ali imaju veliki
uticaj i na regulacija zdravstvenih problema koje su praćeni povećanjem telesne težine.
Istraživanja sa Brown seaweed - braon algama koje potiču iz dubine Atlanskog okeana
dokazala su izražen efekat primene ovih ektrakta u regulaciju telesne težine, Mehanizam delovanja je sasvim različit od delovanja estrakta kaktusa.
Rezultati studija kaktusa i morskih algi sprovedenih na pacovima, a kasnije i studije kod žena
pokazali su pozitivan efekat svih ektrakta koje su delovali različitim mehanizmima delovanja.
Dvojna klicnica studija lista kaktusa – dokazuje smanjenje telesne tezine do 27%, koristeci unikatni mehanizam vezivanja masnih ćelija i to prvo hidrofobna interakcija između masti i nerastvorljiivog vlakna, a nakon toga stabilizacija primarne interakcije i
formiranje fluidnog gela.
Prašak katusovog ploda (Opuntia ficus indica) smanjuje telesnu težinu za 20% u odnosu
na kontrolnu grupu. Mehanizam delovanja odnosi se na smanjenje vodene mase, koristeci diuretska svojstva aktivnog betalaina koji sadrži 65-85% indixantina.
Braun morske alge sa svojim mehanizmom delovanja inhibiše digestivne enzime (amilazu i lipazu) i samim tim da utice na smanjenje telesne težine i do 22%.
Primena ovih ekstrakata, kao jedina komponenta ili njihova kombinacija, daje sigurne,
klinicke i naučno dokazani prirodne načine regulaciju telesne težine.
Ključne reči: regulacija telesne težine, kaktus, morske alge, suplementi.
PLANT EXTRACTS FORM CATUS AND ALGAE USED IN WEIGHT MANAGEMENT
CONTROL
Zagorka Blaževska
Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija
Market and sales doe supplements of weight management control is in constant search of
scientifically proven and health ingredients and their implementation of finished products.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
135
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Besides weight management control, these patients suffer form other health problems like
increased cholesterol levels, increased levels of triglycerides and increased blood pressure.
Ideal combination for weight management supplements is the one that controls not only
the overweight, but that also regulates or normalizes mentioned health problems.
Opintia ficus indica L. is a species of cactus that belongs to the family Cactaceae. This
family includes about 200 subspecies of cacti that are most abundant in America. The
most common culinary use has Indian Fig Opuntia (Opuntia ficus indica), because its
leaves and the position for use as fresh salads.
The first research Opuntia ficus indica have begun examining the composition of leaves
and then their fruit due to their weight reduction having various mechanism of action,
but also due to the high impact of regulation of other weight related problems.
Research of Brown seaweed - brown algae that come from the depth of the Atlantic
ocean, have shown significant use of these extract in weight management control.
Mechanism of action is completely different form the mechanism of action of cactus.
Results of the clinical studies made on rats and clinical studies made on women, regarding the effect of cactus and algae extract show significant positive effect for reduction
in weight using various mechanism of action.
Double clinical study for cactus leaves – results in weight reduction up to 27%, using
unique binding mechanism of fat cells, starting with initial hydrophobic interaction between fat and insoluble fiber, and after that stabilization of the primary interaction and
forming fluid gel.
Powder cactus fruit (Opuntia ficus indica) reduces the weight up to 20% in comparation
with control group. Mechanism of action is based on water reduction, using the diuretic
properties of the active betalain in form of 65-85% indixantine.
Brow algae use different mechanism of action, which is based on the inhibition of digestive enzymes (amilaza and lipaze) resulting in reduction of weight up to 22%.
Using these kind of extracts, as one component of their combination, can give secure,
clinically proven and scientifically approved natural way of weight control management.
Keywords: weight management control, cactus, algae, supplements.
52. PREVENCIJA I REGENERACIJA KOŠTANO ZGLOBNOG SISTEMA TOKOM
FIZIČKE AKTIVNOSTI U SPORTU
Petar Kojić
Osnovna Škola „Svetozar Miletić“, Titel
Uvod: Ozbiljni poremećaji koji rezultiraju reumatskim bolestima poput reumatoidnog i
koštanog artritisa koji korelira sa psorijazom, zatim reumatska i nereumatska oboljenja
mekih tkiva kao što su zapaljenje mišića, tetiva, sinovijalne membrane i zglobova ili pak
kostobolja kao posledica spondilitisa, uobičajene povrede u sportu kao što je više puta
ponovljeno istezanje tetiva i ligamenata, povrede specifične za bavljenje određenim
sportom poput tzv.” tenniskog lakta”, i dalje bolovi u leđima, išias, mišićni reumatizam
i fibromialgija, problem su sa kojim se svakodnevno nosi veliki broj populacije među
136
kojima je najviše ljudi sa prekomernom telesnom težinom, sportista i onih koji se bave
teškim fizičkim poslovima. Učestalost pomenutih tegoba korelira sa godinama, a statistika je ukazuje na to das u žene podložnije.
Metode: Metodologija ovoga rada izražena je kroz analizu zvanične literature, te obradi
svetskih i naših iskustava o mogućnosti prevencije i regeneracije koštano-zglobno-vezivnog sistema uz pomoć suplemenata koji u sebi sadrže glukozamin sulfat, hondroitin
sulfat, metilsulfonilmetan i C vitamin.
Rezultati: Rezultati rada nam potvrdjuju da dezintegracija koštano-zglobnog sistema,
uz srčano-žilna i zloćudna oboljenja, predstavlja jedan od značajnijih problema sadašnjeg čovečanstva. U SAD, Evropi i Japanu od osteoporoze boluje preko 100 miliona stanovnika, češće žene nego muškarci, češće belci nego azijati i crnci.
Zaključak: Iz pomenutih studija i ispitivanja možemo zaključiti da su suplementi koji
u sebi sadrže glukozamin sulfat, hondroitin sulfat, metilsulfonilmetan kao i C vitamin
dostojna zamena analgetičkom I antiinflamatornom svojstvu različitih medikamenata.
Pored preventivnog dejstva i svojstva da smiruju zapaljenje i otklanjaju bol, zaključujemo da pomenuti suplementi gotovo sigurno u isto vreme ne stvaraju neka nova oštećenja na drugim mestima u organizmu. Dakle sinergizmom sastojaka koji ulaze u sastav
pomenutih suplemenata, ne samo da se uspešno otklanja bol, redukuje zapaljenje i obnavlja pokretljivost, već se i hrskavica štiti od daljeg “habanja” i istovremeno stimuliše
stvaranje nove. A uz sve to važno je istaći da neželjenih dejstava nema.
Ključne reči: suplementi, koštano-zglobni sistem, glukozamin sulfat, hodroitin sulfat,
metilsulfonilmetan
PREVENTION AND REGENERATION OF BONE JOINT SYSTEM DURING EXERCISE
IN SPORT
Mr. Petar Kojic
Elementary School “Svetozar Miletic”, Titel
Introduction: Severe disorders that result in rheumatic diseases such as rheumatoid arthritis
and bone that correlates with psoriasis, then no rheumatic rheumatic and soft tissue disorders
such as inflammation of the muscles, tendons, and synovial membrane of joints or arthritis as a
result of spondylitis, a common injury in sports such as multiple occurrences of stretching tendons and ligaments injuries specific to a Sport like so. “tenniskog elbow,” continued back pain,
Isias, muscular rheumatism and fibromyalgia, the problem with that every day carries a large
proportion of the population most of whom are people with excessive body weight, athletes
and those engaged in heavy physical work. The frequency of these symptoms correlate with
age, and the statistics indicate that as the top women more vulnerable.
Methods: The methodology of this study is expressed through the analysis of official literature, the process of the world and our experience of the possibility of prevention and regeneration of bone and joints and connective-system with the help of supplements that contain
glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, methylsulfonylmethane and C vitamin.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
137
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Results: The results of this investigation confirm that the disintegration of the musculoskeletal system, the cardiovascular and malignant diseases , is one of the major problems of the
present humanity. In the United States, Europe and Japan suffer from osteoporosis than 100
million people, more often women than men, more whites than blacks and Asians.
Conclusion: From these studies and tests we can conclude that supplements that contain glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, methylsulfonylmethane and vitamin C worthy replacement analgesic and anti-inflammatory properties of various medications. In addition to preventive actions and properties that reduce inflammation and eliminate pain, we conclude that
the above supplements are almost certainly at the same time does not create any new damage elsewhere in the body. So synergism of ingredients that form part of these supplements,
not only to successfully eliminates pain, reduces inflammation and restores mobility, but also
protect cartilage from further “wear and tear” and at the same time stimulate the creation of
new ones. Not to mention that it is important to note that no adverse effects.
Keywords: supplements, bone-joint system, glucosamine sulfate, hodroitin sulfate, methylsulfonylmethane
53. ULOGA HETEROPOLISAHARIDA U HEMOPREVENCIJI I KARCINOGENEZI
Vladimir Laudanović
Karcinogeneza je proces koji obično traje godinama, a tokom kojeg nastaju progresivne
genetske promene koje dovode do maligne transformacije.
Nažalost, naša starenje, nasleđe, način života, redovno konzumiranje previše prerađene
hrane gajene na zemljištu osiromašenom mineralima i mikroorganizmima zemljišta,
bogatom nitratnim đubrivima i pesticidima, ozračena hrana, industrijski otrovi (fluorisana voda za picé ), pušenje, virusne infekcije, itd. direktno su povezani sa destabilizacijom
DNK dovodeci do prekida vodoničnih veza između baznih parova DNK, što izaziva abnormalno ubrzanu replikaciju otvorenih lanaca I time razvoj i ispoljavanje mnogih negativnih pa čak i pogubnih procesa, poput karcinogeneze. Posledica toliko toksičnosti
je realan i dramatičan porast stopa raka, autoimunih bolesti, sindroma toksičnog metala
i još mnogo toga kod ljudi.
Godina 1971. načelno se smatra početkom borbe protiv raka jer je tada američki predsednik Ričard Nikson potpisao Nacionalni zakon o borbi protiv raka “National Cancer
Act”. Naravno, postignut je značajan napredak u razumevanju biologije raka, faktora rizika, lečenja i prognoze, međutim, napredak u smanjenju ukupne stope smrtnosti kod
raka bio je razočaravajuć. Godine 1971. učestalost od raka iznosila je 7 prema 1, dok danas iznosi 3 prema 1 i 2 prema 1. Tokom prethodnih decenija učestalost raka eskalirala
je do razmera epidemije, i pogađa gotovo jednog od dvojice muškaraca (44%), I jednu
od tri žene (39%). Ovo povećanje znači oko 56% više kancera kod muškaraca i 22% više
kod žena u samo jednoj generaciji. Prema Društvu za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva “Cancer Research UK” 42% današnjih Britanaca dobiće neki oblik raka.
Sa nedavnim napretkom tehnologije i biotehnologije nova klasa farmakološki aktivnih
polisaharida imunomodulatora nastala je iz odabranih lekovitih gljiva. Polisaharidi su polimeri monosaharidnih ostataka spojenih međusobnim glikozidnim vezama. Vrlo malo
imunološki aktivnih polisaharida iz pečurki su čisti β-glukani. Većina su heteroglukani.
138
Medicinske pečurke imaju dug istorijat terapeutske upotrebe u mnogim kulturama širom sveta. Postoji više od 1,5 miliona vrsta gljiva na Zemlji, dok se broj pečuraka (macrofungus, plod tela gljive) procenjuje na 14000. Penicillin je najpoznatija gljiva proizvedena iz “Penicillin notatum”. Tehnologija tek u poslednjih 20 godina može da biohemijski
analizira tradicionalne lekovite gljive i izoluje njihove najaktivnije antikancerogene
sastojke. Mnoga jedinjenja polisaharida dobijenih iz pečuraka došla su do faza I, II i III
kliničkih ispitivanja, a opsežno i uspešno se koriste u Aziji za lečenje raznih vrsta raka
i drugih bolesti. Od njih najviše istraživanja je vršeno na Ganoderma Lucidum, Grifola Frondosa, Agaricus Blazei Murill, vrstama Cordyceps-a, Trametes Virsicolor i Lentinus
edodes. Pojedina jedinjja iz medicinskih gljiva PSK, Lentinan, Grifolan su priznata od
strane Americkog Drzavnog Instituta za Istrazivanje Raka kao antitumorski agensi. Trenutno na Medline-u postoji 452 objavljena naucna članka o medicinskim pečurkama,
744 članaka baziranih na Cordyceps-u, 637 članaka koji sadrže reči pečurke i rak, I td.
Polisaharidi iz pečuraka se intenzivno istražuju zbog svojih antimikrobnih, antivirusnih,
antitumorskih, antialergijskih, imunomodulatornih, antiinflamatornih, hipoglikemičnih,
hepatoprotektivnih svojstava.
Polisaharidi iz pečuraka proizvode antitumorske efekte na dva načina; direktno inserirajuci se u proces replikacije DNK i indirektno, modulacijom različitih reakcija imuniteta domaćina, urođenih (nespecifičnih) i stečenih (specifičnih), i to aktiviranjem mnogih
vrsta imunoloskih ćelija bitnih za održavanje homeostaze:. ćelija domaćina (poput citotoksičih makrofaga, monocita, neutrofila, ćelija ubica, dendritskih ćelija) i hemijskih
glasnika (citokina poput interleukina, interferona, stimulišućih faktora kolonija) koji
pokreću komplementarne i akutne faze reakcije. Utvrđeno je da ovi polimeri glukoze kod određenih patogenih bakterija i gljivica postoje na spoljašnjem zidu ćelije i kad
jednom uđu u telo makrofag ih prepoznaje kao patogene i pokreće lanac imunoloskog
odgovora. U stvari, telo poveruje da je napadnuto od strane bakterije. Pokazalo se da
polisaharidi kao adjuvantna terapija hemoterapijskom i radijacijskom lečenju raka imaju pozitivnu ulogu u obnovi hematopoeze nakon ostecenja koštane srži. Imunoterapija
korišćenjem monoklonskih antitela je nova strategija lečenja raka.
Heteroglukani iz pecuraka su i imuno modulatori sto znaci kad se daju pacijentima ciji je
imunitet oslabljen rakom, HIV-om, hepatitisom broj I aktivnost belih krvnih zrnaca raste,
suprotno tome ako se daju ljudima sa hiperreaktivnim imunitetom kao sto je slucaj sa
lupusom, limfomom, reumatoidnim artritom broj belih krvih zrnaca opada a raste broj crvenih krvnih zrnaca. Pa se postavlja pitanje kako isto jedinjenje kod jednog izaziva stimulisanje imuniteta a kod hiperreaktivnog imuniteta inhibiciju. Mehanizam lezi najverovatnije u procesu diferencijacije krvnih celija, sve krvne celije (eritrociti I leukociti) se stvaraju u
kostanoj srzi dugih kostju odatle kao nezrele idu prema raznim organima (slezini, limfnim
zlezdama) gde ce sazreti u leukocite, eritrocite. Primer je najpoznatiji lek napravljen od
jednog roda Cordycepsa CIKLOSPORIN (koristi se pri transplantaciji organa).
Prevencija raka, odnosno “hemoprevencija” najbolja je intervencija u ovom procesu koji
prethodi razvoju invazivne bolesti.
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
139
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
ROLE OF HETEROPOLYSACCHARIDES IN CHEMOPREVENTION AND
CARCINOGENESIS
Vladimir Laudanović
Carcinogenesis is process which normally takes several years during which progressive
genetic changes occur leading to malignant transformation.
Unfortunately our aging, heredity, lifestyle, race, regular consumption of over processed foods grown on farmland soil depleted of minerals and soil microorganisms
rich in nitrate fertilizers and pesticides, irradiated food, industrial toxins (fluoridated
drinking water), smoking, viral infections, etc, are directly connected to DNA destabilization by breakage of hydrogen bonds between the base pairs of DNA causing abnormal accelerated replication of open strands to the development and expression of
many negative and even fatal processes, such as carcinogenesis. The consequence of so
much toxity is humankind’s real and dramatic increase in rates of cancer, autoimmune
diseases, toxic metal syndrome and much more.
The year 1971 is generally viewed as the beginning of the war on cancer when U.S.
President Richard Nixon signed National Cancer Act. Of course there has been significant progress in the understanding of cancer biology, risk factors, treatments, and
prognosis , however progress in reducing the overall cancer mortality rate has been
disappointing. In 1971 cancer incidence was 7 to 1 today is 3 to 1 and 2 to 1. Over recent
decades, the incidence of cancer has escalated to epidemic proportions striking nearly
one in two men (44%) and more than one in three women (39%). This increase translates
into approximately 56% more cancer in men and 22% more cancer in women over the
course of a single generation. According to Cancer Research UK now 42% of Britons will
get some form of cancer.
With recent advances in technology and biotechnology a new class of pharmacologically active polysaccharide immunomodulators emerged from selected medicinal mushrooms. Polysaccharides are polymers of monosaccharide residues joined to each other
by glycosidic linkages. Very few of immunologically active polysaccharides from mushrooms are pure β-glucans. Most are heteroglucans.
Mushrooms have long history of therapeutic use in many cultures around the world.
There are more than 1.5 million species of fungi on the Earth, number of mushrooms
(macrofungus, fruit body of a fungus) is estimated to be at 14,000. Penicillin being the
most famous fungi produced from “Penicillin notatum”. It was only in the last 20 years
that technology was capable of biochemically dissecting traditional medicinal mushrooms and isolating their most active anticancer constituents. Many of the mushroom
polysaccharide compounds have proceeded through to Phases I, II and III clinical trials
, and are used extensively and successfully in Asia to treat various cancers and other
diseases. The most researched of those are Ganoderma Lucidum, Grifola Frondosa,
Agaricus Blazei Murill , Cordyceps species, Trametes Virsicolor and Lentinus edodes. At
this moment there are 452 articles published on Medline on Medicinal mushrooms, 744
based on Cordyceps, 637 articles containing name mushrooms and cancer. Mushroom
polysaccharides are extensively researched for their antimicrobial, antiviral, antitumor,
140
antiallergic, immunomodulating, anti-inflammatory, antiatherogenic, hypoglycemic,
hepatoprotective properties.
Polysaccharides from mushrooms produce their anti-tumor effects in two ways, indirectly by modulating different immune responses in the host’s innate (non-specific)
and acquired (specific) immune responses by activating many kinds of immune cells
that are important for the maintenance of homeostasis, e.g. host cells (such as cytotoxic
macrophages, monocytes, neutrophils, natural killer cells, dendritic cells) and chemical messengers (cytokines such as interleukins, interferon, colony stimulating factors)
that trigger complement and acute phase responses. They can also be considered as
multi-cytokine inducers able to induce gene expression of various immunomodulatory cytokines and cytokine receptors. As a consequence, both innate and adaptive response can be modulated by β-glucans and they can also enhance opsonic and non-opsonic phagocytosis. These glucose polymers are found to exist on the outer cell wall on
certain pathogenic bacteria and fungi, once they enter body they will be recognized as
pathogens by macrophages and trigger the entire immune response. In effect, body
would believe as it is invaded by bacterium. Polysaccharides as adjuvant to cancer chemotherapy and radiotherapy demonstrated the positive role in the restoration of hematopoiesis following by bone marrow injury. Immunotherapy using monoclonal antibodies is a novel strategy of cancer treatment. These antibodies activate complement
system and opsonize tumor cells with iC3b fragment. In contrast to microorganisms,
tumor cells, as well as other host cells, lack beta-glucan as a surface component and
cannot trigger complement receptor 3-dependent cellular cytotoxicity and initiate tumor-killing activity. This mechanism could be induced in the presence of beta-glucans
Cancer prevention “Chemoprevention”is the best intervention in this process before
invasive disease develops
54. SUPLEMENTACIJA FOLNOM KISELINOM U PREVENCIJI DEFEKATA NEURALNE CEVI
Đurđica Bojić, Irena Homšek
Galenika a.d. Beograd
Folna kiselina je sintetski oblik folata, vitamina B grupe. Prirodni izvor folata su zeleno
lisnato povrće, pasulj, kvasac, voće, jaja i džigerica. Folna kiselina ima široku primenu u
suplementaciji i obogaćivanju namirnica jer je stabilnija i bolje se apsorbuje od folata.
Ideja za dodavanje folne kiseline namirnicama nastala je na osnovu pozitivnih rezultata
brojnih kliničkih studija koja su pokazala da se na taj način značajno smanjuje rizik od
pojave defekata neuralne cevi (NTD) fetusa, usled njenog nepotpunog zatvaranja u prvih 28 dana trudnoće.
Prepoznajući značaj ove suplementacije Svetska zdravstvena organizacija preporučuje
svim ženama koje planiraju trudnoću, kao i trudnicama u prvih 12 nedelja trudnoće,
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
141
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
povećanje unosa folata, obzirom da se on ne može obezbediti samo kroz ishranu. Zbog
toga se danas na tržištu može naći veliki broj dodataka ishrani koji sadrže folnu kiselinu
u određenim dozama. Pored toga, povećan unos folata može se postići i obogaćivanjem
(fortifikacijom) pojedinih namirnica folnom kiselinom.
Prilikom donošenja odluke o uvođenju obaveznog obogaćivanja namirnica folnom kiselinom razmatra se odnos koristi i rizika od njenog povećanog unosa na zdravlje. Zaključci epidemioloških studija sugerišu da povećan unos folata smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, nastanka nekih kancera i opadanja kognitivnih sposobnosti sa
godinama, ali ne isključuju mogućnost i pojave neželjenih efekata (npr. rizika od nastanka kolorektalnog karcinoma). Rezultati studija sprovedenih na životinjama su pokazali da visok unos folne kiseline može imati dvostruki efekat na rizik od karcinoma:
a) inhibirajući-na normalna tkiva, b) stimulišući-na maligne transformacije postojećih
neoplazmi. Međutim još uvek nema dovoljno podataka za ozbiljnu procenu, pa s tim u
vezi su potrebna dalja ispitivanja kod životinja i ljudi, kao i nastavak dugoročnog praćenja efekata visokog unosa folne kiseline na rizik za nastanak karcinoma.
Obavezno obogaćivanje namirnica folnom kiselinom, kao strategiju za smanjenje incidence NTD, uvelo je preko 50 zemalja širom sveta uključujući SAD, Kanadu, Australiju.
Tako je npr. obogaćivanje brašna u SAD i Kanadi rezultiralo značajnim smanjenjem (od
28 % do 46 %) broja trudnoća sa defektima neuralne cevi fetusa.
Iako se mogućnost obavezne fortifikacije hrane folnom kiselinom razmatra, ona nije
uvedena ni u jednoj državi Evrope. Ipak u mnogim zemljama pojedine namirnice (mlečni proizvodi, cerealije, voćni sokovi, hleb) se dobrovoljno obogaćuju u skladu sa propisima regulative 1925/2006/EC kojom još uvek nije definisana i maksimalna dozvoljena
količina za dodavanje folne kiseline namirnicama. Obavezno obogaćivanje namirnica se
razmatra u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, a u Švedskoj je odbijeno.
U Srbiji se još uvek ne sprovodi obavezno obogaćivanje namirnica folnom kiselinom, ali
je skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije Galenika ad 2009. godine
svoju Vit Up paletu dodataka ishrani proširila proizvodom Folna kiselina 400 mcg film
tableta, potvrđujući na taj način da kao društveno odgovorna kompanija brine za zdravo potomstvo.
Ključne reči: defekti neuralne cevi, folna kiselina, fortifikacija namirnica, dodaci ishrani
FOLIC ACID SUPPLEMENTATION IN PREVENTION OF NEURAL TUBE DEFECTS
Đurđica Bojić, Irena Homšek
Galenika a.d. Beograd
Folic acid is the synthetic form of folate, member of B-group vitamins. Natural sources of folates
include green leafy vegetables, bean, yeast, fruit, eggs and liver. Folic acid is widely used in supplementation and food fortification because it is more stable in foods and is better absorbed
than natural folates.
The idea for folic acid food fortification resulted from the favorable results of numerous clinical
studies that have shown significant reduction of neural tube defects (NTD) risk in the fetus
caused by its incomplete closure in the first 28 days of pregnancy.
142
Recognizing the importance of such supplementation, the World Health Organization recommends to women planning a pregnancy, as well as pregnant women in the first 12 weeks of
pregnancy to increase folate intake, since that it cannot be ensured by diet alone. Consequently, a large number of dietary supplements containing folic acid at certain doses can be found
on the market. In addition, increased folate intake can be achieved by fortification of certain
foods with folic acid.
When making a decision whether to introduce mandatory food fortification with folic acid one
must consider benefit to risk ratio of its increased consumption to health. Conclusions of epidemiological studies suggest that increased folate intake reduces the risk of cardiovascular
disease, occurrence of some cancers and cognitive decline with age, but do not exclude the
possibility of adverse effects (e.g. risk of colorectal cancer occurrence). The results of animal
studies have shown that high folic acid intake may have a dual role in cancer risk: a) inhibitory-in normal tissue, b) stimulating - in malignant transformation of established neoplasms.
However, there are not sufficient data for a serious evaluation, and related to this further animal and human studies are needed, as well as the continuation of a long-term follow-up of the
effects of high folic acid intake on cancer risk.
Mandatory food fortification with folic acid, as a strategy to reduce the incidence of NTDs, has
been introduced in over 50 countries worldwide including the USA, Canada and Australia. For
example, flour fortification in the USA and Canada has resulted in significant declines (from
28% to 46%) in the occurrence of NTD affected pregnancies.
Even though mandatory folic acid food fortification is under review, it has not been introduced
in any European country. However in many countries sertain foods (dairy products, cereals,
fruit juices, bread) are voluntarily fortified under the Regulation 1925/2006/EC which still not
set the maximum amount of folic acid that may be added to foods. Mandatory food fortification is under review in the United Kingdom and Ireland, and it has been rejected in Sweden.
Mandatory food fortification with folic acid is still not implemented in Serbia, but in accordance with the recommendations of the World Health Organization, Galenika ad expanded Vit
Up product portfolio with Folna kiselina 400 mcg film-coated tablet in 2009., thus confirming
that, as being a socially responsible company, it cares for healthy posterity.
Keywords: neural tube defects, folic acid, food fortification, dietary supplements
55. IDENTIFIKACIJA I ODREĐIVANJE SADRŽAJA SUVOG EKSTRAKTA EHINACEE (EHINACEAE PURPUREAE HERBA EXTRACTUM SICCUM) I VITAMINA C U
SIRUPU, UPLC METODOM
Nada Pavičić, Ljiljana Milovanović, Ivan Velikinac
Pharmanova d.o.o., Beograd, Srbija
Uvod: Primenom UPLC tehnike sa DAD detektorom može se izvršiti istovremeno analiza
aktivnih sastojaka u sirupu koji sadrži 20.0 mg/ml suvog ekstrakta ehinacee i 2.7 mg/ml
vitamina C. Razdvajanje komponenti se vrši na sistemu Waters Acquity UPLC BEH korišćenjem kolone C18 1.7μm, 2.1x50mm, gradijentnom eluacijom pomoću mobilne faze:
A-0.1% trifluorosirćetna kiselina i B-acetonitril, u toku 3.25min. Hromatogrami se snimaPROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
143
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
ju na dve talasne dužine: 330 nm za polifenole iz ekstrakta ehinacee i 235 nm za vitamin
C. Ukupni polifenoli predstavljaju sumu hlorogenske, kaftarične i cihorične kiseline.
Metodologija: Prema međunarodnim smernicama (ICH, USP), u okviru validacije analitičke metode za određivanje aktivnog principa u prisustvu pomoćnih supstanci u gotovom proizvodu - sirupu ispitani su validacioni parametri: specifičnost, linearnost, opseg,
tačnost i preciznost. Korišćeni su sledeći referentni materijali: suvi ekstrakt ehinacee,
radni standard, i vitamin C, radni standard, sledljivi do primarnih referentnih supstanci
(CRS) i međunarodnih standarda (EP 7.0). Ispivani rastvori pripremani su neposredno
pre upotrebe i do injektovanja čuvani na 20°, zaštićeno od svetlosti. Za analize su korišćeni kvalifikovani aparati i kalibrisana merna oprema.
Rezultati: Linearnost je ispitana u koncentracionom opsegu 0.050mg/ml do 0.118mg/
ml za polifenole iz ekstrakta ehnacee i 0.15mg/ml do 0.35mg/ml za vitamin C. Dobijeni
korelacioni koeficijenti iznose 0.9997 za polifenole i 1.000 za vitamin C. Tačnost je ispitana na tri koncentraciona nivoa 80%, 100% i 120% od deklarisanog sadržaja, i dobijene
vrednosti Recovery 97.66% do 100.08% za polifenole iz ekstrakta ehnacee i 97.60% do
100.22% za vitamin C. Ponovljivost je ispitana na seriji od pet uzoraka koje jedan analitičar analizira na istom aparatu u dva uzastopna dana. RSD površina pikova aktivnih
komponenti u oba dana je manja od 2.0%. Metoda je specifična, komponente matriksa
ne ometaju ispitivanje aktivnih sastojaka.
Zaključak: Svi testovi validacije dali su rezultate u okviru specificiranih granica, čime
je potvrđeno da se metoda može koristiti za analizu aktivnih principa, suvog ekstrakta
ehinacee i vitamina C u sirupu.
Ključne reči: Ehinacea ekstrakt, vitamin C, UPLC metoda
SIMULTANOES ANALYSIS OF DRY ECHINACEA EXTRACT (EHINACEAE PURPUREAE
HERBA EXTRACTUM SICCUM) AND VITAMIN C IN SYRUP BY UPLC METHOD
Nada Pavicic, Ljiljana Milovanovic, Ivan Velikinac
Pharmanova d.o.o., Belgrade, Serbia
Introduction: Active ingredients in the syrup which contain 20.0 mg / ml of dry extract of
Echinacea and 2.7 mg / ml of vitamin C, can be simultaneously analysed,using UPLC technique
with DAD detection. UPLC analyseshas beenperformed on Acquity UPLC system (Waters, USA)
equipped with Binary Sovent Manager, Sample Manager, column compartment and PDA detector. Separation has been made on Waters Acquity UPLC BEH C18 column (50 mm L x 2.1 mm
i.d., 1.7 μm partical size), using 0.1% trifluoroacetic acid and acetonitrileas mobile phase, with
gradient elution during 3.25min. Chromatograms have been recorded at two wavelengths:
330 nm for polyphenols of Echinacea extract and 235 nm for vitamin C. The total polyphenols
is sum of chlorogenic, caftaric and cihoric acid.
Methodology: According to international guidelines, ICH and USP (which define validation of
analytical methods for the determination of the active principles in the presence of excipients
in the finished product –syrup), further validation parametershave been examined: specificity,
linearity, range, accuracy and precision. Following reference materials have been used: dry extract of Echinaceaand vitamin C, working standards traceable to primary reference substance
144
(CRS) and international standards (EP 7.0). Examined solutions have been prepared immediately before use and stored at 20 °C, protected from light. Analysis has been performed with
qualified and calibrated analyticalequipment.
Results: Linearity has been tested in the concentration range0.050 - 0.118mg/ml for all polyphenols from echinacea extract and 0.15 - 0.35mg/ml for vitamin C. Obtained correlation coefficients was 0.9997 for polyphenols and 1.000 for vitamin C. Accuracy has been tested at three
concentration levels of 80%, 100% and 120% of the label amount. Recoveryhas beenvaried
between97.66% and 100.08% for polyphenols in ehinacea extract , or 97.60% and 100.22% for
vitamin C. Repeatability has been tested on the series of five samples, analyzed by one analyst,
on the same equipment, in two consecutive days. RSD for peak areas of active components in
two days was less than 2.0%. The method is specific,components from matrix do not interfere
with active components.
Conclusion: All the validation tests gave results within specified limits, confirming that the
method can be used in routine analysis of active components in syrup.
Keywords: Echinacea extract, vitamin C, UPLC method
56. ANALIZA SADRŽAJA MASNIH KISELINA U SNEK PROIZVODIMA
Šobajić Slađana, Timić Jasmina, Đukić Sanja
Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
Uvod: „Brza hrana“ kojoj pripadaju i snek proizvodi, deo su svakodnevne ishrane posebno mlađe populacije. Prema Pravilniku, snek proizvodi svrstavaju se u promet kao:
čips, čips proizvodi, flips, proizvodi na bazi peleta, ekspandirani proizvodi, prženi i suvopečeni proizvodi, semenke i srodni proizvodi. Većina snek proizvoda obiluje zasićenim
mastima za koje je naučno dokazano da imaju nepovoljan efekat na zdravlje ljudi, dovodeći do povećanja nivoa „lošeg”- LDL holesterola, triglicerida, kardiovaskularnih oboljenja. Cilj ovog rada bio je analiza sadržaja masnih kiselina snek proizvoda dostupnih na
tržištu Srbije, a koja se najčešće konzumira u našoj populaciji.
Materijal i metode: Dvanaest vrsti snek proizvoda domaćih i stranih proizvođača (flips
proizvodi, čips proizvodi, kokice i pržen kukuruz) analizirano je na sadržaj masti i masnih
kiselina. Iz uzorka je vršena ekstrakcija lipida metodom po Soxhletu, zatim kisela hidroliza
izolovanih masti, a zatim su masne kiseline prevođene u odgovarajuće metil-estre. Kvalitativni i kvantitativni sastav masnih kiselina određen je metodom gasne hromatografije.
Rezultati i diskusija: Najzastupljenije zasićene masne kiseline u analizirianim uzorcima bile su zasićene masne kiseline palmitinska i stearinska. Analizom sadržaja zasićenih
masnih kiselina pokazalo se da je njihov sadržaj bio najveći u čips proizvodima (12,214,1 g/ 100g proizvoda), dok najmanji sadržaj istih pokazuje flips proizvod. Od mononezasićenih masnih kiselina jedino je oleinska bila zastupljena u snek proizvodima. Najveći
sadržaj ove masne kiseline iznosio je 9,8 g/ 100 g proizvoda. Rezultati analize polinezasićenih masnih kiselina pokazuju da su snek proizvodi siromašan izvor polinezasićenih
masnih kiselina poput linolne. Najveći sadržaj iste iznosio je 10,3 g/ 100 g proizvoda u
uzorku flipsa, dok je najmanji sadržaj zabeležen u smokiju - 1,46 g. Sadržaj masnih kiselina značajno je varirao i zavisi od vrste uzorka, vrste ulja koje se koristi u proizvodnji,
kao i proizvođača. U poslednje vreme pridaje se sve veći značaj zdravoj ishrani, te je
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
145
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
poraslo interesovanje za sadržaj masnih kiselina u proizvodima koji se često konzumiraju. Analizirani snek proizvodi su bogat izvor zasićenih, kao i mononezasićene oleinske
kiseline, a siromašan izvor polinezasićenih masnih kiselina.
Ključne reči: Snek proizvodi, zasićene masne kiseline, oleinska masna kiselina, polinezasićene masne kiseline
Content analysis of fatty acids in Snack products
Sobajic Sladjana, Timic Jasmina, Djukic Sanja
University of Pharmacy, Belgrade,Serbia
Introduction: „Fast food “to which they belong and snack products are part of the daily
diet especially younger people. According to the Regulations, snack products are classified on the market as: chips, chips products, flips, snack pellet, expanded products, fried
and dry-roasted products, seeds and related products. Most of the snack products are
rich in saturated fats which are scientifically proven to have an adverse effect on health,
leading to increased levels of “bad” - LDL cholesterol, triglycerides, cardiovascular disease. The aim of this study was to analyze the fatty acid content of snack products available in the market of Serbia, which is commonly consumed in our population.
Materials and methods: Twelve type of snack products from domestic and foreign producers (flips products, chips products, popcorn and roasted corn) were analyzed for fat
content and fatty acids. The sample was performed by the method of lipid extraction
Soxhlet , then acid hydrolysis of isolated fat and fatty acids have been translated into the
corresponding methyl esters. Qualitative and quantitative composition of fatty acids
was determined by gas chromatography.
Results and discussion: The most common saturated fatty acids in the analyzed samples were saturated fatty acids, palmitic and stearic. By analyzing the content of saturated fatty acids showed that their content was the highest in chips products (from 12.2 to
14.1 g / 100g), while the lowest content of the same product shows flips. From the group
of monounsaturated fatty acids oleic acid was only present in snack products. The highest content of that fatty acids was 9.8 g / 100 g. Results of the analysis of polyunsaturated fatty acids showed that snack products are poor source of polyunsaturated fatty
acids such as linoleic acid. The highest content of the same was 10.3 g / 100 g of sample
flips, while the lowest content was recorded in „smoki“ - 1.46 g. Fatty acid content varied
considerably and depends on the type of sample, type of oil used in the production, as
well as manufacturers. Lately there is a growing importance of healthy eating and the
increased interest in the fatty acid composition of the products are often consumed.
Analyzed snack products are a rich source of saturated and monounsaturated oleic acid,
a poor source of polyunsaturated fatty acids.
Key words: snack products, saturated fatty acids, oleic fatty acids, polyunsaturated fatty acids
146
57. OMEGA-3 MASNE KISELINE – RIBE ILI SUPLEMENTI?
Ivana Jovanović, Dušan Obradović
Galenika a.d., Beograd
Dve višestrukonezasićene masne kiseline, linolna i α-linolenska, su vitaminima slične ili
esencijalne masne kiseline, jer organizmi čoveka i ostalih sisara, za razliku od biljaka, ne
mogu da ih sintetišu, te zato moraju da se unose hranom. Linolna kiselina (LK; 18:2ω-6)
pripada omega(ω)-6 familiji, a α-linolenska kiselina (ALK; 18:3ω-3) omega (ω)-3 familiji.
Obe esencijalne masne kiseline, uzastopnim metaboličkim transformacijama (desaturacija, produženje lanca) daju dugolančane višestrukonezasićene masne kiseline sa 20 i 22
C atoma. LK se transformiše u arahidonsku kiselinu (AK; 20: 4ω-6), a ALK daje eikozapentaensku kiselinu (EPA; 20:5ω-3) i dokozaheksaensku kiselinu (DHA; 22: 6ω-3). Između
familija masnih kiselina postoji kompeticija za regualtorni enzim Δ-6 desaturazu, koja
ima veći afinitet prema ω-3 familiji, dok visok unos LK interferira sa desaturacijom i produženjem lanca ALK. Pošto je konverzija ALK do EPA i DHA relativno mala, neophodan
je unos putem hrane kako bi se izbegao njihov deficit. Omega-3 esencijalne masne kiseline su trenutno u centru pažnje zbog značajnog efekta na zdravlje i prevenciju bolest.
Činjenica da ulaze u sastav lipidnog dela membrana ćelija mrežnjače i mozga ukazuje
koliko su omega-3 masne kiseline važne za pravilan rad ovako složenih fizioloških sistema, kao što su oko i mozak. Iz njihove uloge u ćelijskoj membrani, proističe potreba
za ovim masnim kiselinama u procesu formiranja novih tkiva, posebno u toku razvoja
fetusa i odojčeta.
Rezultati brojnih epidemioloških ispitivanja pokazuju da konzumiranje masne ribe ili ribljeg ulja, prirodnih izvora ω-3 masnih kiselina, dovodi do smanjene učestalosti srčanih
oboljenja. U isto vreme, riblje ulje može da pomogne i u smanjenju rizika od nastanka
tromboze, aritmije, inhibicije aterosklerotičnih promena, snižavanju krvnog pritiska i nivoa triacilglicerola u krvi. Sniženje nivoa triacilglicerola u cirkulaciji značajno je za dijabetičare, zbog povoljnog uticaja ω-3 masnih kiselina na metabolizam glukoze i insulina.
U principu, ω-3 eikozanoidi, imaju manju sposobnost da budu medijatori zapaljenja ili
agregacije trombocita nego ista jedinjenja nastala od AK. Smatra se da je ovo, za sada,
glavni mehanizam kojim ω-3 masne kiseline mogu da smanje rizik i razvoj zapaljenja
(reumatoidni artritis), hipertenzije, srčane aritmije, ateroskleroze i tromboze. Iako postoje različite preporuke da odnos LK-ALK u svakodevnoj ishrani bude 4:1 ili 2:1, najbolji
način za povećanje sinteze EPA i DHA je postepeno smanjenje unosa LK uz porast udela
ALK u ishrani.
Zbog ograničene konverzije α-linolenske kiseline u dugolančane ω-3 kiseline, preporučuje se zdravim osobama, konzumiranje najmanje 2 obroka masne ribe nedeljno ili
500 mg EPA+DPH dnevno, poreklom iz ribe ili dodataka ishrani, a srčanim bolesnicima
1g dnevno. Dnevni unos EPA i DHA u većini razvijenih zemalja, je nizak i ne zadovoljava
nutritivne potrebe. Dobar prirodni izvor ovih masnih kiselina je masna riba i riblje ulje.
S duge strane, u moru su prisutni i metilživa, PCB materije i dioksini, koji ulaze u lanac
ishrane, deponuju se u ribljem tkivu.
Korišćenje dodataka ishrani kao izvora ω-3 masnih kiselina, zbog toga, ima dvostruku
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
147
ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /
FOURTH CONGRESS OF FOOD SUPPLEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
korist: obezbeđuje njihov odgovarajući dnevni unos uz odsustvo i minimalne toksičnosti koje u prirodnim izvorima može da potekne od metilžive i ostalih zagađivača životne
sredine. Još uvek nema dokaza da unos EPA i DHA u količinama do 3g može imati štetan
efekat po zdravlje.
Ključne reči: esencijalne masne kiseline, omega-6, omega-3 familije, kardiovaskularna
oboljenja, odnos LK, EPA, DHA, dnevni unos, prorodni izvori, dodaci ishrani
OMEGA 3 FATTY ACIDS – FISH OR SUPPLEMENTS?
Ivana Jovanović, Dušan Obradović
Galenika a.d., Belgrade, Serbia
Two polyunsaturated fatty acids (PUFAs), linoleic and α-linolenic acid, like vitamins are
essential nutrients that must be obtained from a dietary sources since humans and
other mammals, are not able to produce them. Linoleic acid (LA; 18:2ω-6) belongs to
omega (ω)-6 fatty acids family, and α-linolenic acid (ALA; 18:3ω-3) to omega (ω)-3 fatty
acids family. Long chain PUFA, 20 and 22C atoms, is generated from both LA and ALA in
stepwise manner, including desaturation and chain elongation. LA is transformed into
arachidonic acid (AA; 20: 4ω-6), while (EPA; 20:5ω-3) and docosahexaenoic acid (DHA;
22: 6ω-3) are generated from ALA. Among these different families of FA there is a competition for regulatory enzyme Δ-6 desaturase which has a higher affinity for a ω-3 family, and therefore high LA intake interfers with desaturation and ALA chain elongation.
Since the conversion of ALA into EPA and DHA is relatively low, their deficiency must
be compensated by the intake. Omega-3s are currently in the spotlight due to their
established and significant role in health and disease prevention. Omega-3s are structural components of lipid membranes of retina and brain cells, and therefore have a
significant role in the proper functioning of the complex physiological systems, such as
eye and brain tissues.
The results of numerous epidemiological studies show that consuming natural ω-3s
originated from oily fish and fish oil, may reduces the risk of serious cardiovascular disorders (thrombosis, arrhythmia, inhibition of atherosclerotic changes, reducing blood
preasure and levels). The triacylglycerole lowering effect induced by ω-3s is particularly important for diabetics. Generally, ω-3 eicosanoids are less capable of being the
mediators of inflammation or thrombocyte aggregation, in comparison to the same
compounds derived from AA. This is yet the main mechanism of reducing the risk and
progression of inflammation (rheumatoid arthritis), hypertension, cardiac arrhythmias,
atherosclerosis and thrombosis. Despite numerous recommendations that LA-ALA daily
intake should range from 4:1 to 2:1, the gradual decrease of LA intake followed by the
increase of ALA intake is considered optimal.
Since the conversion of α-linolenic acid into the long chained ω-3 acids is limited, the
dietary recommendation for healthy persons is at least 2 meals of oily fish per week or
500 mg EPA+DHA per day, and 1g/day for cardiac patients. In most developed countries
the daily intake of EPA and DHA is low and does not meet the nutritional needs. The
good natural source of these acids are fatty fish and fish oil. On the other hand, meth-
148
ylmercury, PCBs and dioxins, which can be found in the sea water, enter the food chain
and are depositted in fish tissue.
The usage of dietary supplements as the source of ω-3s, therefore, has a double benefit: it provides RDI without/with minimal toxicity, which is not often the case in natural sources due to the presence of methylmercury and other environmental pollutants.
There are still no evidence that EPA+DHA daily intake ≥3 g may have a detrimental effect on health.
Keywords: essential fatty acids, omega-6, omega-3 families, cardiovascular diseases,
LA, EPA, DHA ratio, daily intake, natural sources, dietary supplements
PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA / PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK
149
Naslov izdanja: Program i knjiga sažetaka 4 kongresa o dijetetskim suplementima
Izdavač: Udruženje za medicinu sporta Srbije
Urednici: Nenad Dikić i Brižita Đorđević
Pre-press: Miloš Cvjetićanin
Tiraž: 300 primeraka
Štampa: Propaganda Jovanović
Godina: 2013
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
613.2:796.071.2(048)
КОНГРЕС о дијететским суплементима са
међународним учешћем (4 ; 2013 ; Београд)
Suplementacija zasnovana na dokazima :
program i knjiga apstrakata = programme and
abstract book / Četvrti Kongres o dijetetskim
suplementima sa međunarodnim učešćem, 24-25.
oktobar 2013. Beograd, Srbija = Fourth
Congress of Food Supplements With
International Participation, October 24-25,
2013. Belgrade, Serbia ; [urednici Nenad
Dikić i Brižita Đorđević]. - Beograd :
Udruženje za medicinu sporta Srbije, 2013
(Beograd : Propaganda Jovanović). - 148 str.
; 23 cm
Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu
Farmaceutski fakultet - Institut za
bromatologiju = University of Belgrade
Faculty of Pharmacy - Institute of
Bromatology. - Apstrakti na srp. i engl.
jeziku. - Tiraž 300.
ISBN 978-86-917167-0-7
a) Исхрана - Спортисти - Апстракти b)
Спортисти - Стимулативна средства Апстракти
COBISS.SR-ID 201765388
IZDANJA UDRUŽENJA ZA MEDICINU SPORTA SRBIJE
[email protected]
Download

Suplementacija zasnovana na dokazima Evidence based