SADRŽAJ
3
Predgovor
5
Iz recenzija
7
Uvodni referat prof. dr. Đorđe Nićin
Menadžment u sportu kao multidisciplinarna oblast izućavanja sportske delatnosti
13
Pozdravna reč i uvodni referat prof. Dr Edita Kastratović
Dekan fakulteta za menadžment u sportu
16
Uvodna reč g-dina Ivana Ćurkovića
Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije
17
Glavni referat prof. dr Aleksandar Raič
Sportski menadžment kao profesija i nauka
31
Danilo Aćimović, Saša Marković
Funkcije menadžmenta i menadžera u sportu
36
Danilo Aćimović, Dragan Nejić
Pretpostavke za nastanak menadžmenta u sportu
40
Agelaku Filanti
Neki problemi menadžmenta Grčkog tekvondo saveza (1968-1985)
48
Damir Amedovski, Vujadin Miljanović
Hijerarhijska struktura bioenergetskih vrednosti u različitim sportskim disciplinama
58
Dušan Baralić
Imidž sportskog događaja
63
Duško Bjelica
Morfologija i sportski trening
70
Duško Bjelica
Vaspitno-obrazovni postulati u sportskom treningu mladih sportista
76
Zoran Bogdanović
Kifotično i lordotično držanje tela kod osnovnoškolske populacije u zavisnosti od nivoa
obrazovanja majke
85
Zoran Bogdanović
Prisustvo kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja kod školske populacije u zavisnosti od
sposobnosti prepoznavanja deformiteta od strane roditelja
93
Goran Brezić
Elementarne igre i njihova primena za razvoj specifične spretnosti u fudbalu
99
Vesna Čilerdžić, Milan V. Mihajlović
Sport i turizam
103
Rasim Dacić, Besalet Kazazović
Menadžerski stilovi rukovođenja u kineziološkim organizacijama
110
Aleksandar Dejanović
Prevencija lumbalnog sindroma kod dece u osnovnoj školi
122
Aleksandar Dejanović, Fratrić Franja
Indikacije i kontradikcije pri upotrebi zaštitnog pojasa za leđa (back belt) u fitness aktivnostima
130
Aleksandar Đorđević
Upravljanje marketing procesom i marketing planiranjem
137
Aleksandar Đorđević
Sportsko-medicinskom kontrolom telesne težine do zdravlja
148
Vesko Drašković, Svetlana Višnjić
Dozirano opterećenje kao prevencija riziko faktora kod profesionalnih i visoko rizičnih grupa
155
Predrag Glišić, Đorđe Nićin
Priprema za ekstremno skijanje
163
Slobodan Goranović, Vidosav Lolić, Velimir Vukajlović
Strukturni i funkcionalni elementi rukometne igre u funkciji planiranja i programiranja fizičke
pripreme
180
Slobodan Goranović, Vidosav Lolić, Velimir Vukajlović
Odnosi motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti u funkciji efikasnijeg programiranja
trenažnog procesa u rukometu
190
Admir Hdžihadunić, Vahida Kozić, Muriz Hadžihadunić
Funkcije fer pleja u modernom sportu
201
Vladislav Ilić
Planiranje i organizacija Olimpijskih igara
206
Srba Janković
Pojava oglasi i reklama u prvom Beogradskom časopisu “Velosipedist”
214
Saša Jovanović
Uloga lokalne samouprave u razvoju sporta
223
Igor Jukić, Kemal Idrizović
Etika i profesionalni sport
231
Aleksandar Kampfer
Eurobasket 2005/ grupa “A”, Vršac organizaciona šema i principi realizacije događaja
236
Danijel Korica
O menadžmentu Sportskog saveza Srbije
245
Ivan Kostadinović
Zakon i navijači
251
Svetolik Kostadinović
Značaj nevladinih organizacija u sportu
260
Višeslav Krsmanović
Globalizacija i sport
267
Nebojša Maksimović, Aleksandar Raič
Povezanost finansiranja i organizovanja savremenom Evropskom sportu
277
Nebojša Maksimović, Aleksandar Raič
Simulacioni model reprodukcije takmičarskih potencijala sportskog kluba
285
Željko Marčićević
Imajet video komunikacioni softver
291
Željko Marčićević
Liktiviti web interaktivni softver
298
Alisa Marić
Marketing – pokretačka snaga Olimpijskog pokreta
306
Alisa Marić
Evropski Olimpijski komitet – novi vidovi komunikacija
312
Vladimir Marinković
Elementi novog pristupa menadžmenta u sportu
317
Branislav Mašić, Marija Džunić
Nove menadžment paradigme
330
Zoran Mašić, Dragan M. Strelić, Predrag Ž. Zeljković
Sportski objekti Vojne akademije SCG
336
Fahrudin Mavrić
Primena modifikovanog rukometa kvartalno za decu nižih školskih razreda
341
Ahmed Međedović, Dragan Martinović
Škola u prirodi – menadžerstvo i marketing
347
Midhat Mekić
Menadžment organizovanja zimskog nogometnog/fudbalskog kampa N/FS B i H
356
Midhat Mekić
Regresiona analiza situaciono-motoričkih nogometnih testova u prostoru bazičnih motoričkih
sposobnosti
366
Milan V. Mihajlović, Vesna Čilerdžić
Planiranje sportskog događaja na primeru “Balkanskog promotivnog kupa” u dizanju tegova
372
Slađana Mijatović
Organizacija i rukovođenje Srpskim Olimpijskim klubom u periodu od 1910. do 1914. godine
378
Nikola Minić, Nikola Milićević
Informacioni sistemi u timskom sportu
386
Veroljub Mladenović
Ljudski resursi u sportu i proces njihovog upravljanja
393
Aleksandar Naumovski
Kompariranje znanja za neke osnovne funkcije sportskog menadžmenta kod jedne grupe
entiteta
400
Vesna Nemec, Predrag Nemec
Elementarne igre – sredstvo za ostvarenje ciljeva u školi odbojke
404
Predrag Nemec, Vesna Nemec
Pegametar u trenažnoj tehnologiji kao sredstvo za merenje skočnog impulsa
410
Milan Nešić
Škola i karate sport (prilog afirmaciji ideje)
420
N. Oxyzoglou, D. HatzImanouil, S. Rizos
Određivanje nivoa morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti npr. snage, agilnosti i
fleksibilnosti rukometaša po poziciji koju igraju
434
Janko Pavlis
Jednaki odnosi žena na rezultat ekipe u jadžentu i mogućnosti menadžmenta
437
Dragan Petrović, Vesna Habić
Finiš na sportskom takmičenju
440
Šemsudin Plojović
Kako do finansijski nezavisne sportske organizacije
448
Branko Pokrajac
Emocionalna inteligencija i svesna praksa trenera
457
Branko Pokrajac
Trenerski rad kao primena nauke i umetnosti: izazov za psihologiju sporta
464
Jovo Radoš
Filozofija slobodnog vremena i fizička aktivnost
471
Slobodan Simović, Slavko Segić
Analiza okoline rukometnog kluba “Borac” Banja Luka” swot metodom
477
Slobodan Simović, Snežana Bijelić
Geneza razvoja sporta u Bosni i Hercegovini do 1914. godine
485
Rade Stefanović, Branimir Mekić
Uticaj medicinsko – bioloških sredstava na oporavak sportista u aktivnom treningu
491
Rade Stefanović, Branimir Mekić
Uticaj genetskih predispozicija i prognoziranje sposobnosti u odabiru budućih bacača kugle,
diska, kladiva i koplja
498
Dubravka Škunca
Sportska organizacija kao organizacija koja uči
506
Zvezdan Terzić
Liderstvo u sportu
515
Duško Tomić
Sportsko – korporativni identitet i imidž sportske organizacije
521
Nenad Trunić
Determinante uspšnosti u košarci iz prostora situacione efikasnosti košarkaša
534
Goran Vasić, Đorđe Mačvanin
Menadžerske bolesti
541
Igor Vučković
Praćenje sportske forme košarkaša u takmičarskom periodu
550
Slavko Vujović
Informacioni model marketinga u sportu
559
Labud Janković
Hidracija i njen uticaj na srčanu frekvenciju i neke hemijske pokazatelje u karate sportu
567
Labud Janković
Prehidracija i brzina izvođenja u karate sportu
576
Aleksandar Raič, Nebojša Maksimović
Rodna ravnopravnost u sportu: menadžment promena
585
Spisak autora
Download

II Конференција